Problem alokacji personelu w restrukturyzowanym przedsiebiorstwie bankowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problem alokacji personelu w restrukturyzowanym przedsiebiorstwie bankowym"

Transkrypt

1 AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Mgr inz. Robert Plaziak Problem alokacji personelu w restrukturyzowanym przedsiebiorstwie bankowym Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw Miedzywydzialowe Studium Doktoranckie Kraków 2005

2 Problem alokacji personelu w restrukturyzowanym przedsiebiorstwie bankowym Przedsiebiorstwo bankowe, które znajduje sie w trakcie reorganizacji nie moze zatracic naczelnego celu, którym nie jest sama reorganizacja, ale mozliwe do osiagniecia efekty, dla których zostala ona podjeta. Skala i zróznicowanie prowadzonej dzialalnosci determinuje podzial struktury przedsiebiorstwa bankowego ze wzgledu na grupy obslugiwanych klientów, natomiast brak scentralizowanego systemu informatycznego jest istotnym ograniczeniem mozliwosc jej zastosowania. Wydaje sie, ze przyjmowana kolejnosc w której strategia determinuje strukture organizacyjna, moze zostac odwrócona w przypadku, gdy istnieje mozliwosc wyeksponowania i wyróznienia istotnych umiejetnosci firmy i dostosowywania do nich strategii i struktur. To personel przedsiebiorstwa bankowego determinuje mozliwosci jego dzialania. Wiaze sie to miedzy innymi, z problemami ksztalcenia kadr, podzialu wladzy w organizacji, czy czynników motywujacych ludzkie zachowania. W tej perspektywie widoczna jest podwójna rola struktury organizacyjnej jako ochrony przed zniszczeniem istniejacej kultury organizacyjnej, a jednoczesnie jako ulatwienia dla przeksztalcania jej w pozadanym kierunku. Zwykle zgodnym z celami przedsiebiorstwa bankowego, a nie wylacznie z partykularnymi interesami okreslonych grup. 2

3 1. Wstep Przedsiebiorstwo bankowe, które podlega procesowi restrukturyzacji nie moze zatracic naczelnego celu, którym nie jest sama reorganizacja, ale mozliwe do osiagniecia efekty, dla których zostala ona podjeta. Przedsiebiorstwo jakim niewatpliwie jest Bank, musi odpowiedziec sobie na pytania: Czy istnieje uniwersalny - doskonaly sposób zorganizowania przedsiebiorstwa bankowego?, Czy istnieja drogi osiagniecia okreslonego wzorca organizacyjnego? O ile na pytanie pierwsze mozna z duza pewnoscia odpowiedziec, ze nie istnieje jeden doskonaly sposób zorganizowania przedsiebiorstwa bankowego, dajacy sie zastosowac w kazdych warunkach, podobnie jak nie ma jednej strategii sukcesu, o tyle na pytanie drugie, nie mozna dac tak jednoznacznej odpowiedzi. 2. Ewolucja struktury, czynniki determinujace zmiany Skala, ilosc celów, strategii i stopien oddzialywania czynników zewnetrznych i wewnetrznych na przedsiebiorstwo bankowe, musza powodowac zróznicowania strukturalne. Wydaje sie jednak, ze okreslone czynniki sprzyjaja okreslonym rozwiazaniom albo ograniczaja mozliwosc ich zastosowania. 1 Zróznicowanie i skala, prowadzonej dzialalnosci determinuja podzial struktury przedsiebiorstwa bankowego ze wzgledu na grupy obslugiwanych klientów, natomiast brak scentralizowanego systemu informatycznego jest istotnym ograniczeniem mozliwosc jej zastosowania. Nalezy zastanowic sie, czy powszechnie przyjmowana kolejnosc, w której przyjmowana strategia determinuje strukture organizacyjna, moze zostac odwrócona w przypadku, gdy istnieje mozliwosc wyeksponowania i wyróznienia istotnych umiejetnosci firmy i dostosowywania do nich strategii i struktur? Dominujacym wydaje sie trend przenoszenia wzorców strukturalnych, dostosowujacych struktury organizacyjne przedsiebiorstw bankowych zaleznych od tzw. kapitalu zachodniego z ich organizacji macierzystych. Czy jednak istnieje mozliwosc efektywnego funkcjonowania przedsiebiorstwa bankowego bez istotnego uwzglednianie czynników wewnetrznych, na równi z czynnikami zewnetrznymi pochodzacymi z otoczenia? W przypadku, gdy potraktujemy czynniki wewnetrzne jako ograniczenia dla celów stawianych sobie przez przedsiebiorstwo bankowe, nastawienie na czynniki zewnetrzne powinno ulegac modyfikacji w stosunku do czynników wewnetrznych w takim zakresie, w jakim te ostatnie nie moga byc zmodyfikowane pod katem ich dostosowania do czynników zewnetrznych (sprzezenie zwrotne). Natomiast tworzenie strategii, przede wszystkim lub nawet wylacznie 3

4 w oparciu wylacznie o istniejace uwarunkowania zewnetrzne lub wewnetrzne, moze prowadzic do utraty pozycji rynkowej. Uzasadnia to koniecznosc stopniowego wprowadzanie zmian struktury organizacyjnej w bankach w ramach przyjetej docelowej wizji przyszlej struktury. Odpowiada to zakladanym potrzebom, jednoczesnie uwzgledniajac wplyw czynników na strategie i struktury oraz wielostronnosc zachodzacych miedzy nimi zwiazków. Powszechnie przyjmuje sie, ze centralizacja sprzyja minimalizacji kosztów, usprawnieniu procesów i procedur, zapewnia mierzalnosc wykonywanych zadan, kontrole odpowiedzialnosci oraz ulatwia podejmowanie decyzji. Natomiast decentralizacja poprawia kontakt z klientami, jak równiez jakosc portfela kredytowego, umozliwia szybkie podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym, wzrasta znaczenie kierowania motywujac do wykonywania zadan. Zalety jednej sa wadami drugiej z przyjetych form struktury organizacyjnej. Rozpatrujac wybór pewnych typowych rozwiazan odnoszacych sie do zarzadzania i przebiegu czynnosci wewnatrz banku, sposób ich implementacji, w wielu przedsiebiorstwach bankowych wydaja sie byc dyskusyjny. Rys 1. Ewolucja Struktury opracowanie wlasne 4

5 W glównej mierze na rynku polskim mamy do czynienia z przedsiebiorstwami bankowymi o charakterze uniwersalnym, których struktura do niedawna okreslana byla jako tradycyjna lub federacyjna jednak w ostatnim dziesiecioleciu ewoluowala do struktur obiektowych (organicznych lub macierzowych), czesto mieszanych. 3. Kapital ludzki jako niedoceniane aktywa polskich przedsiebiorstw bankowych Wiekszosc zmian strukturalnych w przedsiebiorstwach bankowych na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia tlumaczona byla dostosowaniem do warunków rynkowych, tj. koniecznoscia zwiekszenia konkurencyjnosci i efektywnosci dzialania. Zmiany te podmiotowo traktowaly czynniki zewnetrzne okreslajace ramy dzialania bez zainteresowania czynnikami wewnetrznymi glównie personelem, który traktowany jest przedmiotowo. Niezwykle istotnym jest uznanie zasobów ludzkich za istotny element aktywów organizacji. Jezeli zasoby ludzkie przedsiebiorstwa sa elementem majatku mogacym przynosic zysk, to potrzebna jest umiejetnosc pomiaru stanu aktywów ludzkich, ich efektywnosci i zmian zachodzacych w tych aktywach równiez w procesie zmian strukturalnych przedsiebiorstwa bankowego. Bilans nie daje pelnego obrazu przedsiebiorstwa, gdyz kapital ludzki nie jest w nim ujety. To personel przedsiebiorstwa bankowego determinuje mozliwosci jego dzialania. Wiaze sie to, miedzy innymi, z problemami ksztalcenia kadr, podzialu wladzy w organizacji, czy czynników motywujacych ludzkie zachowania. W tej perspektywie widoczna jest podwójna rola struktury organizacyjnej pojmowanej jako ochrony przed zniszczeniem istniejacej kultury organizacyjnej, a jednoczesnie jako ulatwienia dla przeksztalcania jej w pozadanym kierunku, zgodnie z celami przedsiebiorstwa bankowego, a nie wylacznie z partykularnymi interesami poszczególnych grup. 4. Problem alokacji personelu, synchronizacja zmian struktur wewnatrz przedsiebiorstwa bankowego. Analizujac tempo zmiany zachodzace w strukturach przedsiebiorstwa bankowego nalezy zwrócic szczególna uwage na niedostosowanie szybkosci zmian zachodzacych na poszczególnych, poziomach organizacji np. w centrali kierujacej reorganizacja. Tam, zmiany struktur organizacyjnych przeprowadzic jest stosunkowo latwo. Natomiast w jednostkach regionalnych i w koncu w oddzialach operacyjnych przedsiebiorstwa bankowego, zmiany nie wydaja sie juz tak oczywiste i proste do 5

6 przeprowadzenia. Istotnym wydaja sie równiez sposoby informowania i monitorowania postrzegania zachodzacych zmian i ich wplywu na system motywowania pracowników Rys 2. Waga zmian dla personelu zatrudnionego na poszczególnych poziomach organizacji opracowanie wlasne Mozliwe do osiagniecia efekty zmiany struktury w procesie restrukturyzacji sa tym wieksze, im wieksza jest motywacja personelu do ich przeprowadzania. Konieczna wydaje sie wlasciwa motywacja personelu do podejmowania dzialan pozadanych w procesie zmian. Tym trudniejsza do osiagniecia im bardziej te zmiany zagrazaja czlowiekowi, temu co dotychczas osiagnal, jego dorobkowi, pozycji. Kierujac niewlasciwie sygnal o zmianach uruchamiamy motywacje negatywna. Niepokój, strach przed utrata calosci lub czesci dochodów, przesuniecie do pracy o mniejszym prestizu, zwolnienie. Ujemne bodzce motywacyjne uruchamiaja motywacje negatywna, powodujac, ze personel nastawiony jest na minimalizowanie swoich strat. Dzialanie tych bodzców sprawia, ze personel nie dazy do najefektywniejszego wykonania zadania, ale do zaspokojenia oczekiwan przelozonych. 6

7 Szczególnie wyraziscie widoczne sa tego rodzaju zachowania kadry kierowniczej sredniego i wyzszego szczebla. Przestaje w takiej sytuacji funkcjonowac sprzezenie zwrotne, nastepuje blokada informacji o charakterze negatywnym, w kierunku do góry. Przedsiebiorstwo bankowe posiadajace dotychczas zdolnosc do samoregulacji, nie pozyskujac informacji o stanie wlasnych wejsc informacji zatraca te zdolnosc. Wlasnie dzieki wystepowaniu sprzezen zwrotnych przedsiebiorstwo bankowe jest w stanie wlasciwie reagowac na zaklócenia zewnetrzne, jak równiez ograniczac rozpad struktury wewnetrznej i utrzymywac ja niezmieniona lub ewoluowac w strone struktury efektywniejszej. Proces homeostazy zostaje zahamowany, a kierownictwo wyzszego szczebla nie otrzymuje wlasciwych sygnalów lub otrzymuje je jako niewyraziste protesty nieistotnych grup zawodowych. Zmiany struktury sa kontynuowane celem zwiekszenia efektywnosci dzialania przedsiebiorstwa bankowego, i zamierzona efektywnosc jest osiagana nie poprzez zwiekszenie przychodów, ale poprzez minimalizacje kosztów (glównie kosztów osobowych). Zmiany przeprowadzane w ramach struktur przedsiebiorstwa bankowego maja istotny wplyw na personel, jego efektywnosc, jak równiez na przeplyw i dostepnosc do informacji. Tworzac warunki do pelniejszego urzeczywistnienia celów pracownika poprzez stosowanie dodatnich bodzców motywujacych w procesie zmian, mozna pobudzac motywacje pozytywna. W miare spelniania oczekiwan pracodawcy, pracownikowi pozwala sie na realizacje celów rozumianych jako prywatne np. powiekszanie zarobków, osiagniecie wyzszego stanowiska. Motywacja pozytywna powoduje aktywizacje pracownika, a jej skutecznosc w duzej mierze zalezy od realnosci dawanych pracownikowi obietnic i jego przeswiadczenia, ze sukces jest mozliwy. Motywowanie poprzez oddzialywanie ujemne, moze zmuszac ludzi do pracy, ale nie wytworzy w nich do niej zamilowania i entuzjazmu. Rys 3. Sprzezenie zwrotne opracowanie wlasne 7

8 Zmiany zatrudnienia w bankach komercyjnych, które przeszly lub przechodza procesy zmian struktur organizacyjnych, w wiekszosci wypadków prowadzily do jego ograniczenia lub do spadku dynamiki wzrostu zatrudnienia. Jednoczesnie zauwazalna jest odwrotna tendencja, wzrost zatrudnienia w bankach spóldzielczych, które równiez podlegaja procesom restrukturyzacji i przeksztalcen. Jednak ich dzialalnosc odbywa sie na ograniczonym rynku lokalnym, struktura tych przedsiebiorstw, a tym samym wielkosc zatrudnienia jest w pierwszej kolejnosci determinowana umiejetnoscia swiadczenia okreslonych uslug, które okreslaja struktury organizacyjne i ksztaltuja strategie dzialania. Istnieje wiec mozliwosc wyeksponowania i wyróznienia istotnych umiejetnosci firmy i dostosowywania do nich strategii i struktur organizacyjnych. Rys 4. Zatrudnienie w bankach za NBP Sytuacja finansowa banków w okresie od stycznia do wrzesnia 2004r. Synteza 8

9 5. Budowa struktur organizacyjnych przedsiebiorstwa bankowego Restrukturyzacja, budowa struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa bankowego jest procesem zlozonym, wielofazowym. Realizacja poszczególnych faz prowadzi ostatecznie do stworzenia ukladu organizacyjnego, stanowisk, komórek organizacyjnych, ustalenia ich specjalizacji, i wzajemnych relacji oraz zasad wspóldzialania w strukturze organizacyjnej, a wreszcie do utrwalenia wszystkich tych rozwiazan w formie dokumentów organizacyjnych. W trakcie budowy struktury organizacyjnej moga nastepowac powroty do faz wczesniejszych (logicznie i chronologicznie). Niezwykle istotnym wydaje sie identyfikacja niezbednych funkcji i zadan wykonywanych w ramach podstawowej dzialalnosci przedsiebiorstwa bankowego. Jest to pierwsza faza procesu zmiany struktury organizacyjnej. W tej fazie nalezy ustalic, jakie funkcje powinny byc realizowane bezposrednio, a jakie zlecane na zewnatrz (wyodrebnienie centrów kosztów i zysku). 2 Dla danego przedsiebiorstwa bankowego nalezy wyselekcjonowac funkcje, których realizacja jest niezbedna z punktu widzenia celu i przedmiotu dzialania. Zidentyfikowane funkcje, zwlaszcza wtórne, nalezy poddac krytycznej analizie z punktu widzenia koniecznosci ich realizacji wewnatrz instytucji. Alternatywnym rozwiazaniem jest realizacja ich w otoczeniu pozyskiwani odpowiednich uslug tylko wówczas, gdy sa niezbedne. Takie rozwiazanie moze dac korzysci w postaci ograniczenia kosztów stalych, koncentracji uwagi kadry zarzadzajacej oraz specjalistów na funkcjach pierwotnych, oszczednosci na inwestycjach i inne. 3 Ostatecznym efektem identyfikacji i analizy funkcjonowania przedsiebiorstwa bankowego jest ustalenie zestawu funkcji niezbednych z punktu widzenia celu i przedmiotu dzialania. Technologie zaimplementowane w dzialalnosci przedsiebiorstwa bankowego sa szczególnie istotnym czynnikiem determinujacym to, jakie funkcje moga i powinny byc bezposrednio realizowane wewnatrz, a jakie przez otoczenia. Technologiczno-organizacyjne zalozenia moga przewidywac, ze prowadzona dzialalnosc bedzie zawierac funkcje wtórne lub, ze bedzie ograniczala sie wylacznie do funkcji pierwotnych. W tym ostatnim przypadku zakres funkcji przekazanych do realizacji w otoczeniu bedzie znacznie szerszy. O ostatecznych decyzjach przesadza zwykle rachunek ekonomiczny, stan otoczenia, ocena wlasnych kompetencji oraz oddzialywanie wielkosc organizacji. W trakcie reorganizacji struktur konieczna staje sie ich dezagregacja, podzial na prostsze elementy skladowe zadania (piony). Podzial zidentyfikowanych funkcji i zadan powinien byc wielostopniowy. Powinien on byc doprowadzony do takiego stopnia, w którym otrzymane zadania sa identyfikowalne jako 9

10 kosztowe lub dochodowe, okreslajac odpowiednio ich wykonawców, a ponadto powinno sie ustalic odpowiednie normy lub standardy wykonania oraz jasno okreslac kryteria oceny realizacji celów. Dezagregacja funkcji moze przebiegac wedlug kryterium: przedmiotowego (wyodrebnienie z danej funkcji zadan rózniacych sie pod wzgledem przedmiotowym), fazy (wydzielenie z danej funkcji okreslonych etapów jej realizacji), funkcji (podzial na elementy skladowe, zadania), przestrzeni (podzial danej funkcji na zadania rózniace sie pod wzgledem miejsca ich realizacji). Praktycznie rozdzielenie funkcji musi byc przeprowadzona przy zastosowaniu na przemian wszystkich kryteriów. Ostatecznym wynikiem jest klasyfikacja zadan przedsiebiorstwa bankowego, obejmujacy te wszystkie zadania, które w strukturze organizacyjnej zostana przekazane do realizacji odpowiednim stanowiskom lub komórkom organizacyjnym. Kolejnym zadaniem jest tworzenie stanowisk i komórek organizacyjnych, tworzenie hierarchii i wiezi organizacyjnych Efektem grupowania zadan i tworzenia stanowisk i komórek organizacyjnych wyspecjalizowanych funkcjonalnie, przedmiotowo lub przestrzennie jest zestaw podstawowych podmiotów organizacyjnych, które nastepnie moga byc konfigurowane w rózne uklady w formie typów struktur. Ze wzgledu na ograniczona potencjalna rozpietosc kierowania, nalezy takze zbudowac hierarchie organizacyjna. Kolejnymi etapami przy restrukturyzacji struktury organizacyjnej powinny byc: a) Ustalenie hierarchii organizacyjnej - oznacza to okreslenie wiezi sluzbowych miedzy podmiotami. Integracja organizacji w calosc zdolna do jednolitego funkcjonowania wymaga ustalenia miedzy podmiotami organizacyjnymi wiezi funkcjonalnych, informacyjnych, oraz technicznych. Ustalona siec powiazan organizacyjnych decyduje o tym, czy przedsiebiorstwo bankowe funkcjonuje jako jedna calosc, ale tez i odpowiednio elastycznie. Znaczna czesc informacyjnych i technicznych wiezi organizacyjnych wydaje sie jednak nie podlegac swiadomemu projektowaniu w trakcie budowy struktury organizacyjnej. Ksztaltuja sie one w trakcie dzialania i wspóldzialania. b) Podzial uprawnien decyzyjnych, w kolejnym etapie budowy struktury nalezy dokonac podzialu uprawnien decyzyjnych miedzy ustalone szczeble zarzadzania, tzn. ustalic, na jakim szczeblu beda podejmowane decyzje dotyczace okreslonych zagadnien. Od dokonanego podzialu uprawnien decyzyjnych zalezy to, czy organizacja bedzie zarzadzana w sposób scentralizowany czy tez zdecentralizowany. 4 c) Standaryzacja i formalizacja opracowanie dokumentacji organizacyjnej, przyjecie okreslonych rozwiazan strukturalnych, ujednolicenie norm. Same rozwiazania strukturalne wymagaja jeszcze uzupelnienia o dodatkowe zasady, które poglebiaja stopien ujednolicenia funkcjonowania. W ramach tych dodatkowych zasad ustala sie podmioty uprawnione do 10

11 dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej, sposób i warunki przeprowadzania tych zmian. Przejete rozwiazania organizacyjne, oraz ogólne zasady funkcjonowania organizacji musza byc utrwalone w formie dokumentów organizacyjnych. Ilosc wystepujacych w organizacji dokumentów, zakres spraw uregulowanych w formie pisemnych zasad, oraz drobiazgowosc tej regulacji okresla sie jako stopien formalizacji organizacji. Organizacja przedsiebiorstwa bankowego jest sformalizowana we wlasciwym stopniu, jesli dokumenty organizacyjne reguluja z wystarczajaca precyzja te procesy, relacje i zasady, które wymagaja formalizacji. Jezeli natomiast zbyt wiele procesów relacji i zasad jest niepotrzebnie poddana formalizacji, i to w sposób nadmiernie drobiazgowy, oznacza to nadmierne przeformalizowanie, zbiurokratyzowanie struktury, ociezalosc i brak elastycznosci. Dokumentacja organizacyjna odgrywa wazna role w kazdej organizacji. Zawiera ona opis przyjetych rozwiazan organizacyjnych pozwala na ich odtworzenie w przypadku nastepstw na stanowiskach kierowniczych, a tym samym zapewnia ciaglosc funkcjonowania instytucji Podsumowanie Konkurencja na rynku bankowym sprawia, ze odbiorcy uslug oferowanych przez przedsiebiorstwa bankowe stawiaja coraz wyzsze wymagania. Wymagania te dotycza nie tylko atrakcyjnosci cenowej (niskie stopy kredytowe i wysokie depozytowe), ale takze wlasciwej jakosci obslugi. Restrukturyzacja organizacji przedsiebiorstwa bankowego nie powinna ograniczac mozliwosci dzialania, a efektywnosci nie mozna zwiekszac poprzez redukcje zatrudnienia. Wplywa w znaczacy sposób na jakosc obslugi, a przez to na konkurencyjnosc. 11

12 The problem of personnel allocation in a restructured banking enterprise. Banking enterprise, which is undergoing reorganisation, cannot loose its primary target, which is not reorganisation itself but possible results coming from the action taken. The range and diversity of the action determines structural division of banking enterprise according to groups of served clients, however the lack of central computer based information centre is limiting the possibilities of implementing the action. It seems that established order, in which the strategy determines organisational structure, can be reversed in case when there is a possibility of distinguishing vital skills of the enterprise and adjusting the strategy and structures to them. Human resources determine effectiveness of a banking society. It is associated with the problem of personnel training, power sharing in an organisation or factors triggering human behaviour. From this perspective one can see a double role of organisational structure as a protection from destruction of the existing organisational culture and at the same time enabling its transformation in desirable direction compatible with the targets of banking society, but not with particularist interests of specific groups. 12

13 Literatura [1] Kudla J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Twiger, Warszawa 2001 [2] Listwan T., Koninski J, Podstawy zarzadzania organizacja, Forum Naukowe, Wroclaw 1998 [3] Rymanowska M., Podstawy organizacji i zarzadzania, Difin, Warszawa 2001 [4] Buschagen H., Przedsiebiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa [5] Iwanicz - Drozdowska M., Matody oceny dzialalnosci banku, Poltext, Warszawa [6] Jaworski W.L., Wspólczesny bank, Poltext, Warszawa [7] Jaworski W.L., Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa [8] Kosinski B., Zarzadzanie przedsiebiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa [9] Zawadzka Z., System bankowy, Poltext, Warszawa [10] [11] Prospekt emisyjny akcji Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie [12] Borowiecki R., Kwiecinski M., Zarzadzanie zasobami informacji w przedsiebiorstwie, Wydawnictwa Naukowe i Techniczne, Warszawa Przypisy koncowe 1 Zob. np. Jan Kudla, Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Wydawnictwo Twiger, Warszawa 2001, s Zob. np. Jan Kudla, Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Wydawnictwo Twiger, Warszawa 2001, s Zob. np., Maria Rymanowska, Podstawy organizacji i zarzadzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s Zob. np., Praca zbiorowa, Zarzadzanie strategiczne, Skrypt AE Wroclaw, Wroclaw 2000, s Zob. np. Józef Kozinski i Tadeusz. Listwan, Podstawy zarzadzania organizacja, Wydawnictwo Forum Naukowe, Wroclaw

Zarzadzanie informacje w BANKU

Zarzadzanie informacje w BANKU AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Mgr inz. Robert Plaziak Zarzadzanie informacje w BANKU Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw Miedzywydzialowe Studium Doktoranckie Kraków 2005 1 1. Wstep Od poczatku

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy organizacji i zarządzania Podstawy organizacji i zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania Mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Cykl życia organizacji Cykl życia organizacji Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna W popularnym rozumieniu struktura jest systemem składającym się z elementów organizacji (różnych komórek organizacyjnych) i powiązań między nimi (więzi).

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem", jest

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej Kodeksem, jest Zalaczniki Nr 2 do Zarzadzenia Nr )'?'/'.2004 Starosty Poznanskiego z dnia J..~...(Q.~..2004 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem",

Bardziej szczegółowo

~ Qarosl!m~culyfu UZASADNIENIE. JCfncQ,ctrLeu(Gt ({r ' ~ ' J,, dua, '"""'.. Qf, '. 2004( tl2a-sfldn re(\!fe Htryczntl~v4 NK Ado

~ Qarosl!m~culyfu UZASADNIENIE. JCfncQ,ctrLeu(Gt ({r ' ~ ' J,, dua, ''.. Qf, '. 2004( tl2a-sfldn re(\!fe Htryczntl~v4 NK Ado tl2a-sfldn re(\!fe 110 UZASADNIENIE 2 Htryczntl~v4 NK Ado JCfncQ,ctrLeu(Gt ({r ' ~ ' J,,.1009 ~ Qarosl!m~culyfu dua, '"""'.. Qf, '. 2004( Standardy audytu wewnetrznego stanowia wykonanie zadania wynikajacego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999. z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgledniajac

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE INSTRUKCJA MONTAZU A NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE Rozdzielacz hydrauliczny NIMCO moze byc wpiety w uklad ciagnika na trzy sposoby przedstawione na rysunku 1. Rysunek 1b przedstawia najbardziej popularne

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010 Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie Ireneusz Kras Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010 m Czfstochowa 2013 SPIS TRESCI WST^P 9 ROZDZIALI HlSTORIA BANKOWOSCICENTRALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4 Opracowanie Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej Konsultacja Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsiebiorstw w dostosowaniu sie do wymogów ochrony

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu.

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu. u C H W A L A Nr Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. XII!166!99 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego Zalacznik do Zarzadzenia Nr t../ 2005 Starsty Poznanskiófo z dma 23-.; : 2005 r. Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego 1. Audytor Wewnetrzny, przeprowadzajac audyt wewnetrzny: 1) bada wiarygodnosc sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Statut Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej

Statut Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej Zalacznikdo zarzadzenia Nr /10 Ministra Sprawiedliwosciz dnia pazdziernika 2010 r. Statut Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej 1. Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej, zwany dalej "Centralnym Zarzadem",

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO Zalaczniki Nr 3 do Zarzadzenia Nr JJ.f..2004 Starosty Poznanskiego z dnia J,.:Q.8."2004 r. KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources)

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Zajęcia integracyjne (4 godz.) Przedstawienie studentom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Definicja: Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - - -- - - ZESPÓL OPEK ZDROWOTNEJ CERTYFKAT 2006120 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 tel.: centr. (033) 872 3100 www.zozsuchabeskidzka.pl NP 552-12-74-352 fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

J Czy wszystkie 4 komplety dokumentacji zostal wypelnione w jezyku polskim? K Czy do kompletu dokumentacji w jezyku polskim dolaczona zostala wersja

J Czy wszystkie 4 komplety dokumentacji zostal wypelnione w jezyku polskim? K Czy do kompletu dokumentacji w jezyku polskim dolaczona zostala wersja PYTANIA KONTROLNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI DLA POJEDYNCZEGO PROJEKTU TYTUL PROJEKTU: Lp. A B C D a b c d e f g h i j E F G H I TAK/NIE lub PYTANIA: NIE DOTYCZY OGÓLNIE (formalne)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem netto na wartosc przedsiebiorstwa. Wstep

Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem netto na wartosc przedsiebiorstwa. Wstep r ~ Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Grzegorz Michalski,. Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r.

Uchwala Nr $. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. ZARZAD POWiATU w Nowym Dworze Mazowieckirr ul. Mazowiecka 10 65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1" Uchwala Nr.159.1.2.0.0.$. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia...j.5 J..j..~~~a..2P08r. w sprawie wyrazenia zgody

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

Program Cisco Networking Academy

Program Cisco Networking Academy Program Cisco Networking Academy Warszawa, 3 wrzesnia 2001 Program Cisco Networking Academy 2 Spis tresci 1. Cele programu Cisco Networking Academy 3 2. Metodyka ksztalcenia 3 3. Program nauczania 4 4.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka UZASADNIENIE Zasadniczym celem proponowanych zmian obowiazujacej ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 roku o zasadach finansowania nauki jest z jednej strony poprawa efektywnosci sytemu finansowania badan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik ODDK, Gdansk, 2002 Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska 1 Spis Tresci Wstep. Rozdzial I Znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej...

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4.

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4. Zalacznik 4 Analiza finansowa 2 Analiza finansowa Planowanie finansowe powinno zapewnic, ze w projekcie przewidziano wystarczajace fundusze, aby sfinansowac koszty powstajace podczas cyklu wdrozeniowego

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych. Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 213 /2009 Burmistrza Miasta Jaroslawia z dnia 25 czerwca 2009 r. Regulamin okresowej oceny pracowników samorzadowych Urzedu Miasta Jaroslawia oraz kierowników gminnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Laszczowie

Bank Spóldzielczy w Laszczowie Bank Spóldzielczy w Laszczowie Zalacznik do Uchwaly nr 13/2013 Zarzadu B anku Spóldzielczego w Laszczowie z dnia 30.01.2013 r. REGULAMIN I NTERNETOWYCH L OK AT OSZCZEDNOSCI OWYCH 1 Regulamin okresla warunki

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - Struktury organizacyjne (1) dr Adrianna Jaskanis

Podstawy zarządzania - Struktury organizacyjne (1) dr Adrianna Jaskanis Podstawy zarządzania - Struktury organizacyjne (1) dr Adrianna Jaskanis ajednoralska@gmail.com www.facebook.com/timowz Praca domowa Praca Transport Inspekcja Oczekiwanie Magazynowanie Diagram procesu (ang.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

1.Definicje. 1.1. Marza pokrycia 1.2. Centrum zysku 1.3. Centrum odpowiedzialnosci 1.4. Obszar sprzedazy

1.Definicje. 1.1. Marza pokrycia 1.2. Centrum zysku 1.3. Centrum odpowiedzialnosci 1.4. Obszar sprzedazy 1 Krótkie wprowadzenie do oznaczen i pojec stosowanych w systemie JOBPERFEKT do obslugi JobPerfekt jest programem, który obsluguje Zlecenia projektowe firm branzy reklamowo-medialnej od strony kosztów.

Bardziej szczegółowo

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU POWIA TOWY URZAD PRACY 19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 Elk, dnia 28.02.2008 r. Znak sprawy:ps-634-7!rw/08 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU Na podstawie art. 181

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie w kryzysie Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie w kryzysie Kryzys i co dalej? Uniwersytet w Białymstoku 26 listopada 2015 r. Dr Dariusz Perło Kryzys Co oznacza pojęcie kryzys? Kryzys (z greckiego krísis przesilenie),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1 Balanced Scorecard ZrównowaŜona Karta Dokonań Opis koncepcji Plan zajęć 1. Definicja 2. Budowa Balanced Scorecard 3. Mapa strategii Dr Marcin Pielaszek 2 Definicja Balanced Scorecard jest zrównowaŝonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdzial 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Okres objety kontrola: 2010 rok Przedmiot kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa. Zakres

Bardziej szczegółowo

Jesli jest to konieczne, prosze przyjac poziom istotnosci 0,01 i wspólczynnik ufnosci 0,99.

Jesli jest to konieczne, prosze przyjac poziom istotnosci 0,01 i wspólczynnik ufnosci 0,99. TEMAT D 9.12.2005 Jesli jest to konieczne, prosze przyjac poziom istotnosci 0,01 i wspólczynnik ufnosci 0,99. Maturzystka Marta, milosniczka statystyki, decydujac sie na wybór wyzszej uczelni jako jedno

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W sprawie utworzenia Konsorcjum. Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r.

UMOWA. W sprawie utworzenia Konsorcjum. Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r. UMOWA W sprawie utworzenia Konsorcjum «Miedzynarodowy Instytut Rozwoju Miast» Kraków Rzeczpospolita Polska 21 maja 2012 r. Federalna panstwowa instytucja naukowa «Instytut Bezpieczenstwa Jadrowego» Rosyj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BARBARA ZYZDA KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 - pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10-13.10 21.11.2015 godz. 14.10-15.10 12.12.2015 godz. 12.10-13.10 23.01.2016

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu: USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego Polskie Koleje Panstwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci

Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci 1 Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci 2 Triada celów w wersji tradycyjnej Rentowność Bezpieczeństwo/Ryzyko Płynność Bank nie może osiągać równocześnie więcej niż jednego celu

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo