WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Urzad Gminy Turawa TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/ fax: 077/ ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotvczv: Przetar2U nieoe:raniczonee:o na:..budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci WearJI. amina Turawa". Firmy, która zapoznaly sie z trescia dokumentacji przetargowej zwrócily sie z zapytaniem do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji' Istotnych W arunków Zamówienia. W zwiazku z prosbami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postepowaniu, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (t. J. Dz. L. z 2007r. Nr 223 poz z pózn zm.j, wyjasniam, co nastepuje: Tresc zapytania nr l: "I W pkt. 2 6 Wzoru umowy zamawiajacy stwierdza, miedzy innymi, ze kazda pompownia musi zawierac sznur do wyciagania pompy, zespól zaworu zwrotnego klapowego i przeciwprózniowego (napowietrzajacego). Pytanie l:w zwiazku z tym zapisem prosze o wyjasnienie. czy stosowanie sznura do wyciagania pompy oraz zespolu zaworu zwrotnego klapowego i przeciwprózniowego jest elementem koniecznym i niezbednym do zabudowy w pompowni przydomowej czy jedynie alternatywnym rozwiazaniem dopuszczonym do zastosowania tak jak to

2 stwierdzono w pkt. 2 5 Wzoru umowy. Pytanie 2 : Jak w zwiazku z tym zapisem nalezy traktowac Obowiazek Wykonawcy zawarty w 4 i 11 Wzoru umowy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, które nie przewiduja stosowania sznura do wyciagania pompy oraz zespolu zaworu zwrotnego klapowego i przeciwprózniowego w pompowniach przydomowych. II Zgodnie z pkt. 3 6 Wzoru umowy Zamawiajacy stwierdza, ze dla ulatwienia serwisu, wszystkie pompy w calym systemie kanalizacji cisnieniowej musza byc tego samego typu i tej samej mocy. Pytanie 3 : W zwiazku z tym zapisem prosze o wyjasnienie czy ten warunek dotyczy tylko kanalizacji cisnieniowej dla wsi Wegry czy ma zastosowanie dla calego ukladu kanalizacji cisnieniowej równiez z wsia Kotórz Maly z uwagi na wspólprace obu systemów." Wyjasnienie Zamawiajacee:o nr 1: Ad. 1. Inwestor wymaga spelnienia podanych parametrów eksploatacyjnych, w tym dotyczacych wyposazenia w sznur do wyciagania pomp oraz zespól zaworu zwrotnego klapowego i przeciwprózniowego. Nalezy zwrócic uwage na to, ze zawór zwrotny kulowy nie zapewnia wymaganych parametrów eksploatacyjnych (zawodnosc dzialania w sciekach bez okresowego czyszczenia), zas zawór.. przeciwprózniowy spelnia okreslone funkcje, rzutujace miedzy InnymI na dlugowiecznosc i niezawodnosc systemu. Dopuszczone sa urzadzenia spelniajace powyzsze parametry lub lepsze. Ad. 2. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowia calosc i nalezy spelnic wszystkie wymagania, zawarte w tych dokumentach. Wyposazenie pomp w sznur do wyciagania oraz zespól zaworów nie jest sprzeczne z projektem.

3 Ad. 3. Warunek stosowania pomp tego samego typu i tej samej mocy dotyczy przedmiotu zamówienia (dla wsi Wegry i czesci wsi Kotórz Maly), natomiast nie nalezy odnosic sie do wykonanej juz kanalizacji cisnieniowej we wsi Kotórz Maly. Tresc zapytania nr 2: l. "W zalaczniku nr 7 na stronie 3 zapisano, iz pompy do przepompowni domowych musza byc z silnikiem "mokrym". Zapis takim ogranicza dostep do l-go dostawcy pomp, co stanowi naruszenie Prawa o Zamówieniach Publicznych. Czy mozna stosowac pompy z silnikiem w innym wykonaniu niz "mokrym". 2. Jak nalezy rozumiec zapisy w Ogloszeniu o udzieleniu zamówieniach na stronach 3 i 4, dotyczacych warunków gwarancji. Wyzej wymienione zapisy dotycza praktycznie eksploatacji pompowni domowych, które wchodza w sklad obowiazków uzytkownika (zamawiajacego) np. czyszczenie zbiornika, wymiany elementów ulegajacym naturalnemu zuzycie w wyniku eksploatacji itp. Nie mozna traktowac obowiazków utrzymania w nalezytym stanie urzadzen jako obowiazków gwaranta, gdyz czynnosci te leza po stronie uzytkownika np. mycie samochodu, wymiana plynów eksploatacyjnych. Zaniechanie przez uzytkownika zapewnienie prawidlowego stanu urzadzenie, narusza warunki udzielanych gwarancji przez wytwórców pompowni. Wobec powyzszego powyzsze zapisy nalezy traktowac jako dodatkowa usluge utrzymania w nalezytym stanie urzadzen, na co nalezy sporzadzic oddzielna kalkulacje jako nadzór eksploatacyjny, a oddzielna wycene na pompownie." Wviasnienie Zamawiaia.cee:o nr 2: Ad. l. Zamawiajacy wymaga stosowania urzadzen o okreslonych parametrach (w tym eksploatacyjnych) lub lepszych. Wymiana oleju wiaze sie ze wzrostem kosztów obslugi, które stanowia bardzo istotny parametr eksploatacyjny. Dlatego wymaga sie stosowania pomp nie wymagajacych wymiany oleju. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w przydomowych pompowniach do scieków pomp z komora silnika wypelniona olejel!), ze wzgledu na wysoki koszt eksploatacji i serwisu.

4 Ad. 2. Zamawiajacy wymaga stosowania pomp o naj nizszych kosztach obslugi, które stanowia bardzo istotny parametr eksploatacyjny. Zamawiajacy jest zainteresowany jak najwiekszym obnizeniem kosztów zwiazanych z eksploatacja systemu na przestrzeni wielu lat. Czyszczenie zbiornika, wymiana elementów ulegajacych naturalnemu zuzyciu i innych, w ramach obslugi okresowej czy utrzymania urzadzen w nalezytym stanie, powoduje znaczne koszty eksploatacyjne. Dlatego wymagane jest stosowanie pomp, które nie wymagaja obslugi okresowej, a ich trwalosc, w tym trwalosc elementów ulegajacych naturalnemu zuzyciu, jest wieloletnia, przekraczajaca znacznie okres gwarancyjny. Z tego wzgledu wymiana czesci eksploatacyjnych, jak równiez czynnosci obslugi okresowej, jesli okazalyby sie konieczne w okresie gwarancyjnym, musza byc objete gwarancja. Tresc za pytania nr 3: 1. "Czy zamawiajacy wymaga zeby na w jw. zadaniu, rury i ksztaltki stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadaly Aprobate Techniczna IBDiM, dopuszczajaca je do stosowania w ciagach komunikacyjnych ze wzgledu na wplyw obciazen dynamicznych na stan nawierzchni dróg (zgodnie z norma PN-B : 1985), Aprobate Techniczna uzyskana, zgodnie z ustawa z dnia o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw z dnia ). 2. czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wegry, gmina Turawa" w miejscu rur PVC SN8, rur kamionkowych kielichowych DN 200 o wytrzymalosci 40kNjm, glazurowanych produkowanych zgodnie z PN EN 295, o parametrach: a. kwasoodpornosc ph 2-12 b. wytrzymalosc na temperatury T-10 C (powietrze) + 70 C (woda) c. wodoszczelnosc rur przy p=50 kpa d. wodoszczelnosc ksztaltek przy p=50 kpa e. wodoszczelnosc uszczelek przy p=50 kpa f. chropowatosc scian k=0,02-0,05 g. wytrzymalosc na scieranie 0,2 mm"

5 Wviasnienie Zamawiaiacee:o nr 3: Ad. 1. Zamawiajacy wymaga zeby rury i ksztaltki stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej we wsi Wegry posiadaly Aprobate Techniczna IBDiM, dopuszczajaca je do stosowania w ciagach komunikacyjnych ze wzgledu na wplyw obciazen dynamicznych na stan nawierzchni dróg. Ad. 2. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wegry, gmina Turawa" w miejsce rur PVC SN8, rur kamionkowych kielichowych o parametrach podanych przez Wykonawce. Sporzqdzila: A.K.

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych. Warszawa, dniaxj M* lutego 2012 r GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Do wykonawcow w post^powaniu numer BFK.OGL.ZPB.230.9.2011 ogtoszenie o zamowieniu opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC FUNDUSZU SPÓJNOSCI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarzadzajaca Funduszem Spójnosci Czerwiec 2005 SPIS

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Przesylanie ogloszen Strona 1 z 7 Lomianki: Zakup 12 zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, oprogramowanie, laptop, projektor) przeznaczonych do realizacji projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszlosci-

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15

Szczecin 2015-03-02 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ Znak sprawy: BZP/5/15 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Nasz znak: BZP-S.271.16.3.2015.EJ

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.softtones.pl. I. Definicje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 21 15 781 Regon: 000310077 Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo