Program szkolenia Menedżer coachem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia Menedżer coachem"

Transkrypt

1 Program szkolenia Menedżer coachem Największym dobrem jakie możesz wyświadczyć drugiemu człowiekowi, jest nie tylko podzielenie się z nim swoim bogactwem, ale odkrycie przed nim jego własnego bogactwa" I. Termin: 18 i 19 marzec 2015 r. Liczba godzin: 16 II. Cele szkolenia Poznanie korzyści zarządzania w kulturze coachingowej. Poznanie metodyki prowadzenia procesu coachingu z pracownikiem (rozwijania zaangażowania i kompetencji), struktury sesji coachingowej. Poznanie zasad wytyczania celów rozwojowych pracownika oraz zwiększenie katalogu efektywnych narzędzi i technik stosowanych w zarządzaniu w kulturze coachingowej, tak aby stać się efektywnym menedżerem coachem. Nabycie umiejetnosci zarzadzania w kulturze coachingowej. III. Korzyści Poznanie metodyki prowadzenia procesu coachingu i narzędzi zgodnych z zasadami Evidence Based Coaching Poznanie zasad zarządzania w kulturze coachingowej oraz narzędzi rozwojowych stosowanych w tym systemie Doskonalenie kluczowych kompetencji coacha Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych i obserwacyjnych jako superkompetencje w budowaniu relacji Coach - pracownik Poznanie i nabycie umiejętności stosowania modelu procesu i sesji coachingowej w praktyce Dokonanie autodiagnozy kompetencji jako coach Uzyskanie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi coachingowych Poznanie i przećwiczenie modeli udzielania informacji zwrotnej Wypracowanie własnej ścieżki rozwoju jako menedżer coach IV. Program szkolenia Wprowadzenie do szkolenia Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające Prezentacja programu Oczekiwania uczestników Istota coachingu menedżerskiego Celem modułu jest poznanie coachingu menedżerskiego jako narzędzie rozwoju pracownika oraz zróżnicowanie go od innych form rozwoju i wsparcia mentoringu, systemu ocen pracowniczych 1

2 Czym jest coaching? Różnice między coachingiem a mentoringiem Etyczne zasady coachingu w kontekście organizacji Kultura coachingowa czym jest i w jaki sposób się przejawia w codziennej pracy Coaching jako proces etapy procesu Zasady budowania coachingowej kultury organizacji coaching jako narzędzie systemowemodel Korzyści z coachingu dla pracownika, menedżera oraz firmy rozwój pracownika i wzrost jego efektywności Profil kompetencyjny menedżera coacha Celem modułu jest poznanie modelu kompetencji coacha oraz doskonalenie kompetencji w tym zakresie Przekonania menedżera coacha Wartości coacha Postawa Menedżera coach Umiejętności Menedżera coacha Kluczowe umiejętności menedżera coacha Celem modułu jest poznanie i doskonalenie kluczowych umiejętności Menedżera coacha Budowanie relacji coachingowej Zadawanie mocnych pytań Aktywne słuchanie wielopoziomowe słuchanie Stawianie wyzwań Wydobywanie mistrzostwa Struktura procesu coachingowego Celem modułu jest nauczenie się prowadzenia procesu coachingu Etapy procesu coachingu menedżerskiego Kontrakt coachingowy model SCORE Ustalenie celów na proces coachingu Ewaluacja rezultatów procesu coachingu Struktura sesji coachingowej Celem modułu jest nauczenie się prowadzenia sesji coachingowej Struktura sesji coachingowej model GROW Wyznaczanie zadań rozwojowych Ewaluacja osiągniętych celów model ReGROW Ustalanie celów rozwojowych i sposobów ich realizacji Celem jest poznanie modelu wyznaczania celu rozwojowego oraz uzyskanie praktycznych umiejętności pracy z tym modelem Model Sił Pól Kurta Lewina identyfikujący zasoby i ograniczenia prze realizacji celów Informacja zwrotna Celem jest poznanie różnicy pomiędzy menedżerską informacją zwrotną a coachingową rozwojową oraz nauczenie się udzielania rozwojowej informacji zwrotnej Model menedżerskiej rozmowy w celu udzielenia informacji zwrotnej model STAGES Model udzielenia coachingowej, rozwojowej informacji zwrotnej model: Start, Stop, Continue, model GOLD, model More-Less 2

3 Metodologie coachingowe i obszary pracy coachingowej Celem jest poznanie różnych narzędzi stosowanych w coachingu Metodologia coachngu Poziomy neurologiczne R. Diltsa model do pracy w zakresie zmiany na wielu poziomach Praca z przekonaniami ograniczającymi, zamiana na wspierające Praca z wartościami pracownika Wspieranie w dokonywaniu zmiany model KASH Sytuacje trudne w pracy menedżera coacha Pułapki w coachingu Strategie postępowania w trudnych sytuacjach Najczęstsze problemy w pracy coachingowej sposoby radzenia sobie z nimi Podsumowanie szkolenia Celem jest integracja nabytych umiejętności Prowadzenie sesji coachingowej z zastosowaniem nabytych umiejetnosci i narzędzi Opracowanie własnego planu rozwojowego jako coach Metodyka pracy na szkoleniu: Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o evidance based Coaching czyli Coaching oparty na dowodach, przekazujących najnowsze modele i narzędzia coachingowe. Program oparty jest o program trenerki Wioletty Małota, certyfikowany przez Association for Coaching w Wielkiej Brytanii (największa organizacja coachingowa skoncentrowana na Coachingu realizowanym w organizacjach). Szkolenie ma formę warsztatową, wszystkie uczone umiejętności będą przećwiczone w praktycznych rozmowach symulujących sesje coachingowe. Podczas szkolenia zostaną zastosowane następujące metody szkoleniowe: ćwiczenie poznanych umiejętności w parach, strukturalizowana refleksja uczestników, burza mózgów, prezentacja trenerska, mini-wykład, dyskusja grupowa oraz prowadzenie sesji coachingowych. V. Forma szkolenia: Mini wykłady, odgrywanie ról, ćwiczenia w parach, praca własna i zespołowa. VI. apple apple apple Korzyści z pracy z Executive Mentorem & Coachem Wiolettą Małota Mentor posiada wiedzę praktyczną doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w korporacjach o wysokiej kulturze organizacyjnej. Mentor posiada wiedzę w zakresie zarządzania modele, zasady, etc. wyniesioną ze studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie nauk o zarządzaniu. Posiada doświadczenie w pracy jako trener biznesu oraz Mentor najwyższej kadry menedżerskiej ma kompetencje w zakresie wspierania w uczeniu innych. 3

4 apple W swojej pracy specjalizuje się w przywództwie, mentoringu oraz kompetencjach międzykulturowych, przekazując wiedzę z zakresu zarządzania oraz doświadczenie zarządcze mentee. (Zobacz pełne cv mentora poniżej) VII. CV Executive Mentora/Coacha mgr Wioletta Małota - Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i MBA w j. angielskim - Autorka i kierownik studiów podyplomowych Coaching w biznesie, ZZL z elementami coachingu, Strategiczne zarządzanie apteką - Konsultant HR, Executive Coach & Mentor - Trener biznesu i zakresu kompetencji międzykulturowych - Doświadczony MARKETING MANAGER WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego (2014 r.) Studia magisterskie SGPiS w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego Studia podyplomowe: UW w Warszawie, Specjalizacja Kultury krajów rozwijających się WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY Certyfikowany trener Transformującej Komunikacji u twórcy metodologii dr R. Bolstada (2008 r.) Certyfikowany Trener w zakresie zarządzania pracownikami 50 + w firmie WYG International (2011 r.) Certyfikowany Coach (ICC) 2007 r. Certyfikowany Leadership Coach - Institute of Leadership and Management, UK (2012) Certyfikowany Coach z zakresu inteligencji emocjonalnej przywódców Roche Martin, UK (2012) Certyfikowany Trener Kompetencji międzykulturowych, LTS, Bath, UK (2013) Certyfikacja w zakresie narzędzia psychometrycznego - Extended Disc ( 2014) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Od 2007 r. wykładowca akademicki, trener biznesu, coach i mentor kadry menedżerskiej. Od 2008 r. twórca programów i kierownik merytoryczny 3 kierunków studiów podyplomowych Coaching w biznesie, HR Manager, Strategiczne zarzadzanie apteką, na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, wykładowca MBA przedmiotów z zakresu przywództwa, coachingu i mentoringu. Ponad 15 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach menedżerskich dyrektor ds. Marketingu i Wspierania Biznesu w SCA Hygiene Products, Brand i Marketing Manager w - 3M Poland, oraz Novo Nordisk. Mentor posiadający profesjonalne doświadczenie w przygotowaniu programów szkoleniowych i materiałów dla licznych szkoleń korporacyjnych jak również w opracowaniu programów studiów podyplomowych. Autorka programów studiów podyplomowych, kierownik studiów, opiekun merytoryczny oraz wykładowca przedmiotów z zakresem kompetencji coachingowych, mentoringowych i dzielenia się wiedzą i HRM: o 2 edycje Studiów podyplomowych Coaching w biznesie, 2 edycje Zarzadzanie zasobami HR z elementami coachingu, 4 edycje Strategiczne zarzadzanie apteką na WSH we Wrocławiu. 4

5 Wykładowca akademicki na studiach MBA w języku angielskim coachingu. z zakresu przywództwa, mentoringu i Propaguje mentoringową kulturę zarządzania autorka artykułów z tego zakresu w prasie biznesowej oraz HR (Personel i Zarządzanie) oraz na Prowadzi badania z zakresu mentoringu - tematem jej doktoratu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są czynniki sukcesu mentoringu w polskich organizacjach. Laureatka konkursu na najlepszy esej z zakresu zarządzania w XXI w zorganizowany przez School of Management at University of South Australia w Adelajdzie. Jej esej pt. Mentoring odwrócony narzędziem społecznego uczenia się oraz katalizatorem zmian został jednym z 15 najlepszych esejów w zakresie zarzadzania na świecie. Jako ekspert z zakresu mentoringu została zaproszona na forum Zarządzanie w XXI, który odbył się w 2013 w Adelajdzie w Australii. XI Mentor osiadający profesjonalne doświadczenie w prowadzeniu korporacyjnych programów szkoleniowych dla menedżerów z zakresu kompetencji mentoringowych (Pekao Financial Services, Tchibo, ZUS, Lubelska Fundacja Rozwoju BZWBK, KGHM, Societe General) i wprowadzaniu coachingowej kultury organizacyjnej. Jej program szkoleniowy dla menedżerów i Coachów Kompetencje Coacha - kurs podstawowy w wymiarze 64 h, uzyskało akredytację Association for Coaching w Wielkiej Brytanii. Odbycie akredytowanego kursu stanowi podstawę do ubiegania się o międzynarodową akredytację Coacha na poziomie PCC w organizacji ICF lub AC. Autorka książki Jak z menedżera stać się przywódcą? dla menedżerów i coachów (Difin, grudzień 2012) Książka jest wykorzystywana korporacjach z zakresu ubezpieczeń. dla rozwoju kadry menedżerskiej w największych Specjalizuje się w Executive Coachingu, w Coachingu Przywództwa i Menedżerskim. Mentor najwyższej kadry menedżerskiej zrealizowała ponad 200 godzin mentoringu dla CEOs, oraz 500 godzin mentoringu młodych przedsiębiorców w ramach projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Uznany prelegent na międzynarodowych konferencjach poświęconych zarządzaniu, przywództwu na Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Jagiellońskim, University of South w Adelajdzie, Beijing International Studies University (Pekin, Chiny), z zakresu przywództwa, mentoringu, coachingu oraz kompetencji międzykulturowych. Otrzymała Nagrodę Global Coaching Leadership Award przez World Coaching Congress, Mumbai, India, luty 2014 r. OBSZARY SPECJALIZACJI Specjalizuje się w następujących obszarach: Rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych, Executive coaching i coaching, Warsztaty strategiczne, Wspomaganie procesu zmian organizacyjnych, Rozwój talentów, Budowanie efektywnych zespołów, Development Center, Assessment Center, Zarządzanie kryzysem i konfliktem, Rozwój kompetencji trenerskich i superwizja dla trenerów, Rozwój osobisty, Negocjacje, Motywowanie oraz Efektywność sprzedaży. Rozwój kompetencji interkulturowych. Specjalizuje się w kulturach Azji, anglosaskich oraz europejskich. Autorka bloga w j. angielskim o kompetencjach międzykulturowych 5

6 DOŚWIADCZENIE HR KONSULTANTA Doradztwo oraz wsparcie w zakresie zarządzanie wiedzą w organizacji, wprowadzanie kultury mentoringowej, wprowadzanie zarządzania przez cele i systemu ocen pracowniczych, rozwój talentów w tym AC/DC. DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania w kulturze coachingowej i mentoringowej przywództwa, narzędzi HR (na przykład: zarządzania poprzez cele, systemu ocen pracowniczych), zarządzania zespołem, motywacji, komunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, umiejętności osobistych. W pracy Trenera, Konsultanta HR Coacha i Mentora stosuje narzędzia psychometryczne takie jak 360, Extended Disc, MBTI i kwestionariusz odkrywające silne strony StrenghtFinder, kwestionariusz EQ, style komunikacji Herona i inne. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH Członek Association for Coaching w Wielkiej Brytanii Członek SIETAR - Sociaty for Intercultural Education, Training and Research, aktwnie uczestnicy w pracach sekcji train the trainer Języki obce Pasje doskonała znajomość j. angielskiego, niemieckiego, dobra francuskiego i rosyjskiego. dalekie podróże, kultury i filozofie Azji, aktywny wypoczynek, joga, kino europejskie i psychologia biznesu. 6

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH Zrozumieć inną kulturę to znaczy wiedzieć jak się komunikować z jej przedstawicielami Firma CGE oraz AVANTI oferują eksperckie szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl STANDARD

Bardziej szczegółowo

Coaching i Mentoring w Edukacji

Coaching i Mentoring w Edukacji Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Wydział Nauk Społecznych w partnerstwie z Akademią Szkoleo i Coachingu Adeptus w Warszawie zapraszają na podyplomowe studia na kierunku: Coaching i Mentoring w Edukacji Edukacja

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie.

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

Art, Science & Craft of Business

Art, Science & Craft of Business SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE Art, Science & Craft of Business WARSZTATY SZKOLENIOWE: Droga współczesnego lidera - wojownika: Kompetencje biznesowe i sztuka wojenna 2013 Value Creation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo