PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU"

Transkrypt

1 PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia. Diet Coach pomaga zrozumied potrzeby żywieniowe klienta oraz stworzyd taki plan odżywiania, który będzie odpowiadał jego stylowi życia. Diet Coach wspiera klienta na drodze zmiany. Istotą diet coachingu jest wzbudzenie motywacji do zmiany na trzech płaszczyznach: odżywiania, postępowania i zachowania. Diet Coaching to 8 godzinnych sesji raz w tygodniu przez pierwsze dwa miesiące. Następnie sesje odbywają się co 2 lub 3 tygodnie przez 3 do 4 miesięcy. Rolą Diet Coacha jest pomoc i wsparcie w: 1. w wyznaczaniu celów i określaniu planu działania 2. podjęciu decyzji o zmianie określonego zachowania; 3. nazywaniu przeszkód utrudniających proces zmiany; 4. wykorzystywaniu własnych zasobów klienta; 5. korekcie (jeśli istnieje potrzeba) błędnych informacji i profesjonalny mentoring dietetyczny, po to, by wzmocnid i wesprzed klienta CEL KURSU Celem kursu jest wykształcenie diet coachów posiadających podstawowe umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia procesu diet coachingu z klientem. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą, uczyd się budowania relacji opartych na poufności i zaufaniu. Jakośd tych relacji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu diet coachingu. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowao i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta. Uczestnicy po ukooczeniu kursu będą rozumied tematykę poruszaną i praktycznie przedwiczoną w trakcie trwania szkolenia. Będą posiadali wiedzę i doświadczenie, by samodzielnie tworzyd rozwiązania w różnych sytuacjach coachingowych. Będą rozumied proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu. 1

2 METODA ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE Diet coaching to metoda skupiająca się na relacji diet coach klient. Program opiera się na małych krokach, które tworzą trwałą zmianę zachowao prowadzących do zdrowszego stylu życia. Program składa się z sześciu modułów mających na celu zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności coachingowych takich jak: Moduł I Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu Diet Coachingu Moduł II Proces i modele zmiany w Diet Coachingu Moduł III Projektowanie i realizacja procesu Diet Coachingu Moduł IV Motywacja i przekonania w procesie Diet Coachingu Moduł V Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie Diet Coachingu Moduł VI dzieo 1: wyzwania w Diet Coachingu dzieo 2: egzamin i podsumowanie kursu Kurs opiera się na interaktywnych warsztatach wykorzystujących praktyczne dwiczenia narzędzi i technik diet coachingowych. Metoda łączy strategie rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych z mentoringiem dotyczącym zdrowego odżywiania. Opiera się na wewnętrznej motywacji, refleksji, analizie, planowaniu, działaniu, odpowiedzialności. Jej podstawą są wartości i potrzeby każdego człowieka. Jest skoncentrowana na kliencie, wykorzystuje jego potencjał i stwarza możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów i nowej, lepszej jakości życia. W ramach Kursu Diet Coachingu poruszane są następujące zagadnienia: 1. Czym jest diet coaching? definicja Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności. Kompetencje i rola diet coacha Zasady etyczne w pracy diet coacha Korzyści wynikające z diet coachingu 2. Diet coaching w aspekcie zdrowego stylu życia Czynniki stanowiące podstawę diet coachingu Piramida zintegrowanego odżywiania Wskazówki dla długoterminowego zmniejszenia wagi Łączenie pokarmów dla maksymalnej strawności Stres a odżywianie dla zdrowia 2

3 3. Model diet coachingu Model uczenia się i rozwoju kompetencji w procesie diet coachingu Istota procesu diet coachingu 4. Jak określid cel w diet coachingu Określanie i wyznaczanie wymiernego celu Określanie pożądanych rezultatów 5. Model biopsychospołeczny Bariery i opór na drodze zmiany Rola i wpływ czynników biopsychospołecznych w trakcie diet coachingu Tradycyjny model doradztwa żywieniowewgo a model diet coachingu Zależnośd pomiędzy motywacją wewnętrzną, oporem a zmianą zachowania 6. Bariery związane ze zmianą stylu życia Znaczenie zmiany, zaufanie, gotowośd do zmiany Negatywne myślenie i reakcje emocjonalne Podejmowanie działao przez klienta Zmiana myślenia a zmiana postępowania 7. Strategia oparta na rozwiązaniach Umiejętnośd prowadzenia rozmowy Narzędzia komunikacyjne niezbędne do budowania kontaktu Praktyczne nabycie umiejętności budowania kontaktu Udzielanie informacji zwrotnych Zadania domowe Świętowanie osiągnięd 8. Bycie tu i teraz trening uważności 9. Motywowanie klienta oparte na odpowiedzialności 10. Podejmowanie decyzji przez klienta Poziomy słuchania i jego rola w relacji klient- diet coach Plan działania Monitorowanie i podsumowywanie działao klienta Strategie zapobiegające powrotowi do starych nawyków 11. Emocje samoświadomośd i nazywanie emocji Wsparcie klienta w budowaniu i stosowaniu działao wspierających Rozmowa motywująca a działania oparte na rozwiązaniach 3

4 12. Wyzwania w diet coachingu sytuacje kryzysowe, trudne 13. Inne narzędzia pracy diet coacha Plan sesji diet coachigu Ankiety i formularze Wartości, wzorce językowe Praca z przekonaniami Mentoring dotyczący odżywiania dla zdrowia PROGRAM: Kurs Diet Coachingu trwa 127 h = 96h warsztaty + 4h superwizji + 27h trening zadaniowy Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz w miesiącu, w godzinach od 9 do Cały kurs trwa 6 m-cy. Program 96h warsztatów Realizacja programu związana jest z nabywaniem doświadczenia przez uczestników kursu. Już w trakcie trwania pierwszego modułu uczestnicy na forum grupy prowadzą sesje coachingowe przy zastosowaniu wybranych narzędzi. Kontynuacją sesji coachingowych pomiędzy modułami jest rozpoczęcie treningu zadaniowego. Superwizje indywidualne 4h: są to indywidualne sesje trenera z uczestnikiem, dotyczące procesów diet coachingowych prowadzonych w ramach treningu zadaniowego. Odbywają się w trakcie trwania kursu. Superwizje grupowe obserwowane sesje diet coachingu odbywają się w trakcie każdego zjazdu. Każdy uczestnik kursu co najmniej 2 razy jest diet coachem. Obserwowana sesja trwa min. Po jej zakooczeniu uczestnik otrzymuje informację zwrotną i rekomendacje rozwojowe. Trening zadaniowy 27h Udział w treningu zadaniowym czyli przeprowadzenie procesu diet coachingu z klientem zewnętrznym pod superwizją. Udokumentowanie treningu zadaniowego stanowi raport. W skład raportu wchodzi opis każdej sesji diet coachingu oraz rekomendacja klienta dla diet coacha. 4

5 ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW NA KURS DIET COACHINGU: udział w rozmowie kwalifikacyjnej: osobiście lub telefonicznie posiadanie wyższego wykształcenia (licencjat lub magisterskie) preferowane osoby z wiedzą związaną z żywieniem człowieka, dietetyką, lekarze, psychodietetycy, osoby prowadzące poradnie dietetyczne, fitness kluby, gabinety kosmetyczne. weryfikacja motywacji dotycząca pracy diet coacha podpisanie umowy określającej zasady udziału, rezygnacji i płatności WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU DIET CAOCHINGU: 1 Przeprowadzenie co najmniej 3-4 procesów diet coachingu trening zadaniowy Każdy proces diet coachingu ma co najmniej 8-9 sesji (sesja = 1h) czyli minimum 27h własnej pracy coachingowej, opisanie ich w postaci raportu wraz z rekomendacją od każdego klienta, dla diet coacha 2 Rekomendacje od klientów otrzymane na zakooczenie treningu zadaniowego 3 Opis dalszego rozwoju jako diet coach 4 Rekomendacja dla trenera prowadzącego kurs diet coachingu 5 Aktywny udział w trakcie zajęd 6 Udział w superwizjach własnych 4h 7 Udział w co najmniej dwóch obserwowanych superwizjach grupowych w trakcie trwania kursu formularz z informacją zwrotną i rekomendacją rozwojową 8 Obowiązkowy udział w każdym zjeździe. 9 Spełnienie powyższych wymagao oraz zdanie egzaminu koocowego, jest wymagane do otrzymania certyfikatu diet coacha. 10 Osoba która nie spełni powyższych warunków, otrzyma zaświadczenie o ukooczeniu kursu diet coachingu. Do egzaminu będzie dopuszczona po uzupełnieniu dokumentów, ale w okresie nie dłuższym niż 30 dni od zakooczenia kursu. Egzamin taki jest płatny oddzielnie i koszt wynosi 500,00 zł. 11 Nie ma możliwości powtarzania zajęd w innych edycjach. 5

6 6

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych

Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych I. USTALENIA POCZĄTKOWE 1 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych zwanym dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Coaching i Mentoring w Edukacji

Coaching i Mentoring w Edukacji Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Wydział Nauk Społecznych w partnerstwie z Akademią Szkoleo i Coachingu Adeptus w Warszawie zapraszają na podyplomowe studia na kierunku: Coaching i Mentoring w Edukacji Edukacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 2012. Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 2012. Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 01 Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego BYĆ ALBO NIE BYĆ TRENEREM? Jeśli czytasz ten artykuł, to byd może masz już za sobą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo