Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!"

Transkrypt

1 Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, Białystok tel./fax , STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ 1

2 I. ZAŁOŻENIA AKADEMII. Projekt akademii jest zgodny z kluczowymi kompetencjami coacha ICF. Obejmuje 60 godzin szkolenia. Korzyści: wzmocnienie efektywności zespołów, wzrost skuteczności w realizacji celów biznesowych, rozwinięcie umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania, praktyczne poznanie typologii osobowości klienta, poznanie narzędzi coachingowych, zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości, zdobycie doświadczenia w roli coacha i klienta coachingowego, wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia, poznanie modelu wdrożenia i funkcjonowania coachingu w organizacji. Akademia skierowana jest w szczególności do: menedżerów ds. HR, menedżerów zespołów sprzedażowych, menedżerów sprzedaży bezpośredniej D2D, przedstawicieli handlowych i KAMów, mentorów biznesu, trenerów i coachów, przedsiębiorców i właścicieli firm, studentów ostatnich lat kierunków menadżerskich, psychologii, socjologii, pedagogiki, osób poszukujących zmiany. Prowadzimy grupy z programem dopasowanym do określonej branży, dzięki czemu uczestnicy mogą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i nawiązać kontakty biznesowe. II. TEMATYKA AKADEMII. 1. Definicje coachingu, rodzaje coachingu. 2. Filary coachingu. 3. Kluczowe kompetencje coacha: umiejętność słuchania w coachingu, umiejętność zadawania pytań, umiejętność budowania relacji, podsumowywanie i wyciąganie wniosków, pobudzanie kreatywności, itp. 4. Modele coachingowe i narzędzia: T(GROW), Mocne Pytania, Pytania Kartezjańskie, Model Roberta Diltsa, Coaching Circle Noble Manhattan, Koło Życia i Koło Kompetencji, Dobrze Sformułowany Cel, SCORE, STAR, SMART, Znaczące Rozmowy (7 typów rozmów wg Roberta Hargrova), Model Coachingu Narzędziowego i inne. 5. Wartości i etyka w pracy coacha. Zasady pracy coacha. 6. Coaching w organizacjach. Coach wewnętrzny, szef w roli coacha, procedura coachingu. 2

3 Szczegółowy program akademii. I Sesja (2 dni) Kompetencja ICF: Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha. Czym jest coaching, a czym nie jest? Definicje coachingu. Rodzaje coachingu. Coaching a inne dyscypliny. Różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami. Rozwój coachingu w Polsce. Szerzenie świadomości coachingowej. Czym jest coaching w organizacji? Zarzadzanie wiedzą i rozwojem w organizacji. Indywidualne rozwijanie pracowników. Jak przekonać organizację do coachingu? II Sesja (2 dni) Kompetencje ICF: Aktywne słuchanie. Pytania sięgające sedna. Zarzadzanie postępami i zaangażowaniem. Budowanie zaufania. Bezpośrednia komunikacja. Wybrane kompetencje coacha wg. standardów ICF - aktywne słuchanie, zadawanie trudnych pytań, zawieranie kontraktu z klientem, budowanie relacji z klientem opartych na zaufaniu, komunikacja werbalna i niewerbalna. Odkrywanie siebie - metoda SMART, umiejętność stawiania celów pozytywnych, doprecyzowanie celów (pytania Kartezjusza, DSC), definiowanie własnych zasobów i określanie możliwości ich realizacji, definiowanie własnych wartości oraz określanie sposobów ich realizacji i przejawów, inteligencja emocjonalna, poziomy logiczne Roberta Diltsa. 4 filary wg Noble Manhattan Coaching - budowanie relacji, słuchanie, zadawanie pytań, podsumowanie i informacja zwrotna. Rozliczanie efektów coachingu - udzielanie informacji zwrotnej, metody mierzenia efektywności coachingu - skala Kirkpatrica. III Sesja (2 dni) Kompetencje ICF: Uzgodnienie kontraktu coachingu. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha. Budowanie świadomości. Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha - dostępne szkoły coachingu i akredytacje. Zasady coachingu, ramy programowe. Proces coachingu - kontrakt, ustalanie sesji, umowa coachingowa (coach - klient), raporty, prace domowe, weryfikacja celu. Narzędzia pomagające w ustalaniu celów. Etyka i wartości w pracy coacha. 3

4 IV Sesja (2 dni) Kompetencje ICF: Projektowanie działań. Planowanie i wytyczanie celów. Obecność coachingowa. Narzędzia do oceny sytuacji (AC/DC, odgrywanie ról, ocena 360 stopni, samoocena, testy, itp.). Coaching obserwacji, udzielanie informacji zwrotnej. Modele coachingowe i narzędzia: T(GROW), Mocne Pytania, Pytania Kartezjańskie, Model Roberta Diltsa, Coaching Circle Noble Manhattan, Koło Życia i Koło Kompetencji, Dobrze Sformułowany Cel, SCORE, STAR, SMART, Znaczące Rozmowy (7 typów rozmów wg Roberta Hargrova). Coachingu Narzędziowego w pracy z handlowcami. Model Blancharda, Adaira i inne w pracy z menedżerami. Model Grow i burza mózgów w coachingu grupowym. Wybrane kompetencje coacha (budowanie świadomości, planowanie i ustalanie celów, bezpośrednia komunikacja, wspieranie projektowania działań). Budowanie doświadczenia (indywidualne sesje coachingowe). Rozwój coacha (możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności). V Sesja (2 dni) - mentorska Czym jest dla mnie coaching? Zrozumienie zjawiska i motywacje do bycia coachem. Modele stosowane w coachingu (proces komunikowania się, uczenia się oraz zmiany). Wybrane kompetencje coacha (budowanie świadomości, planowanie i ustalanie celów, bezpośrednia komunikacja, wspieranie projektowania działań). Budowanie doświadczenia (indywidualne sesje coachingowe). Rozwój coacha (możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności). 4

5 III. TRENERZY. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych coachów, menedżerów i praktyków biznesu. Agnieszka Jurczak - Dziełak Wykształcenie zdobyła na wydziałach psychologii i pedagogiki oraz historyczno - socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Skończyła również studia menedżerskie, na kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi. Od blisko dziesięciu lat pracuje jako trener, a od siedmiu jest coachem. Na swoim koncie ma ponad 200 szkoleń biznesowych oraz parę tysięcy godzin coachingu (1200 sesji). Posiada certyfikaty, ukończone szkoły trenerskie (200 godzin szkoleń dla trenerów i coachów biznesu). Swój warsztat rozwijała w renomowanych firmach, m. in. Kontrakt OSH Grupa Szkoleniowa, Invictus, Noble Manhattan Coaching, Instytut Rozwoju Biznesu. Od kilku lat pracuje jako trener - w różnych branżach. Poznała funkcjonowanie branży doradztwa personalnego, IT, handlowej, zaopatrującej firmy w artykuły i sprzęt biurowy oraz korporacji finansowej. Od 2010 specjalizuje się w szkoleniach placówek, firm handlowych, franczyzowych z różnych branż: IT, AGD/RTV, meblowej, budowlanej, maszyn rolniczych, sprzedaży bezpośredniej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu projektów szkoleniowych: diagnozie potrzeb szkoleniowych, projektowaniu (opracowywanie programów i materiałów szkoleniowych), prowadzeniu szkoleń i ewaluacji projektów (model Kirkpatricka). Jej pasją jest praca na żywym materiale", w realnych sytuacjach, głównie trening i coaching handlowców i kierowników sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich (komunikacja, budowanie relacji, asertywność, itp.) i typowo sprzedażowych (negocjacje handlowe, techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta, typologia klienta, telemarketing, itp.) dla pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Ważnym elementem jej pracy są szkolenia dla menedżerów sprzedaży. Tematy szkoleń z zakresu kompetencji menedżerskich: zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje menedżerskie i biznesowe, wystąpienia publiczne - komunikacja i autoprezentacja, zarządzanie czasem i organizacja pracy - rozwiązywanie problemów, rekrutacja pracowników, motywowanie i zarządzanie zespołem, ocena i rozwój kompetencji metodami coachingu, rozmowa oceniająco - rozwojowa, przywództwo i trening menedżerski. 5

6 Marta Kwiecińska Wykształcenie zdobyła na wydziale nauk pedagogicznych i wychowania artystycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest magistrem pedagogiki. W 2011 roku skończyła podyplomowe studia menedżerskie na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w 2010 roku studia podyplomowe na kierunku Marketingowe Zarządzanie Sprzedażą. W 2013 roku uzyskała tytuł Coacha, kończąc studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. Od ponad dziesięciu lat pracuje w sprzedaży usług finansowych. Swoją karierę zaczynała jako doradca kredytowy, po dwóch latach awansowała na kierownika filii, gdzie przez 5 lat zarządzała zespołem sprzedażowym. Od 2009 roku pracuje na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży, gdzie cały czas zarządza sprzedażą. Planuje, monitoruje i motywuje kontrahentów do generowania jak najwyższej sprzedaży. Jest praktykiem sprzedaży i zarządzania zespołami pracowników i kontrahentów. Na trudnym rynku finansowym, utrzymuje stałą, wysoką sprzedaż, nawet w obliczu, takich zmian jak fuzje międzynarodowych korporacji, w których pracuje (obecnie w jednym z największych banków w Polsce - Santander Consumer Finance). Cały czas doskonali swój warsztat trenerski organizując i prowadząc szkolenia sprzedażowe. Na swoim koncie ma przeprowadzone szkolenia m.in. z motywowania zespołu sprzedażowego, typologii osobowości klienta, negocjacji, asertywności i zarządzania czasem w kontekście zwiększania efektywności firmy handlowej. Prowadziła również szkolenia branżowe dla swoich kontrahentów, m.in. ze sprzedaży ubezpieczeń, standardów sprzedaży ratalnej, systemów i produktów finansowych. Obecnie pogłębia wiedzę i doświadczenie w dziedzinie coachingu - dąży do tego aby uzyskać międzynarodową certyfikację ICF. 6

7 IV. AKREDYTACJA. Program zawiera godziny edukacyjne niezbędne w procesie akredytacji coachów w ICF. Wymagania akredytacyjne na ACC - Associate Certyfied Coach. 60 godzin szkoleń coachingowych aprobowanych przez ICF, które uczą kompetencji coachingowych zgodnych ze standardami i etyką ICF. 100 godzin coachingu z 8 klientami, w tym 75 godzin musi być płatnych. 10 godzin mentoringu z coachem akredytowanym w stopniu ACC, PCC lub MCC. Referencje od 2 coachów akredytowanych w stopniu ACC, PCC lub MCC. Opłata aplikacyjna w ICF: 100 USD dla członków ICF. Egzamin odbywa się w formie nagrania audio sesji coachingowej z klientem. Oplata za egzamin wynosi 200 USD. V. CENA UCZESTNICTWA W AKADEMII. Cena uczestnictwa jednej osoby: 4 000,00 zł netto + 23% VAT (4 920,00 zł brutto). W przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy - rabat w wysokości 10% (cena uczestnictwa 1 osoby wyniesie wtedy 3 600,00 zł netto), w przypadku zgłoszenia 3 i więcej osób z jednej firmy - rabat w wysokości 15% (cena uczestnictwa 1 osoby wyniesie wtedy 3 400,00 zł netto). Cena obejmuje: uczestnictwo w akademii, bogate materiały szkoleniowe, wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) podczas szkolenia, wsparcie w uzyskaniu akredytacji. VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE. wszystkie szkolenia odbywać się będą w centrum Białegostoku, w siedzibie RCS sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku. szczegółowych informacji udziela: Julita Dubko - Moryl, tel , 7

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Katalog usług dla organizacji 2012/2013 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo