DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) , (48 22) DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Polski FADN informatyczny system wspomagający zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Wersja 1.6.x Dokumentację wersja 1.6.x opracowano w IERiGŻ-PIB m.in. na podstawie dokumentacji wersję przygotowanej przez S&T Sp. z o.o. Warszawa, 2006

2 Dokumentacja administratora Spis Treści 1. Uwagi wstępne Informacje ogólne Architektura i komunikacja Architektura systemu Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami Przewodnik po instalacji aplikacji Polski FADN Przygotowanie do instalacji Wymagania sprzętowe Wymagania programowe Uwagi Instalacja Plan instalacji Instalacja serwera bazy danych MSDE 2000 z SP3a Instalacja MS.NET Framework Instalacja Interfejsu użytkownika Inicjalizacja bazy danych Administracja systemem Administracja Aplikacją Polski FADN Bezpieczeństwo danych Zabezpieczenie systemu przed utratą danych (backup) Tworzenie kopii zapasowych Odtworzenie systemu z kopii zapasowych Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem Szyfrowanie danych Uwagi końcowe

3 systemu Polski FADN wer. 1.6.x 1. Uwagi wstępne System informatyczny Polski FADN został: zaprojektowany funkcjonalnie przez IERiGŻ-PIB; wykonany przez S&T sp. z o.o. w ramach projektu Phare; utrzymywany jest przez IERiGŻ-PIB. 3

4 Dokumentacja administratora 2. Informacje ogólne Instrukcja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za administrację informatycznego systemem Polski FADN na poziomie instalacji w Instytucie i w Biurach Rachunkowych. Administratorami Aplikacji Polski FADN (zwanej dalej Aplikacją) na poziomie pracownika są pracownicy. Ich zadania opisane są w Instrukcji użytkownika Aplikacji w wersji Pracownik. Każdy z administratorów powinien także zapoznać się z instrukcjami użytkownika Aplikacji w wersji Pracownik i Biuro. W Instrukcjach tych jest opisany sposób uruchomienia Aplikacji oraz czynności, jakie musi przeprowadzić administrator na poziomie biura oraz instytutu. 4

5 systemu Polski FADN wer. 1.6.x 3. Architektura i komunikacja 3.1. Architektura systemu Informatyczny system Polski FADN zbudowany jest w architekturze wielowarstwowej opartej na technologii Microsoft.NET. Przeznaczony jest na platformę kliencką MS Windows. Zarządzaniem danymi systemu zajmuje się serwer bazy danych MSSQL 2000 (w przypadku wersji aplikacji zainstalowanej w biurze i Instytucie) zaś u pracowników - serwer MSDE Biuro Rachunkowe Pracownicy zbierający dane Instytut 3.2. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami Komunikacja wewnątrz systemu pomiędzy różnymi poziomami (Instytut Biuro Pracownik) jest typu off-line. Dane mogą być przekazywane na dowolnych nośnikach (pamięć flash, płyty CD, dyskietka, załącznik ). Wszystkie dane, jakie zostają zapisane w plikach wymiany są kompresowane i szyfrowane a do ich odczytania potrzebny jest właściwy klucz szyfrujący. Informacja o kluczu szyfrującym jest dostarczana do systemu w momencie aktywacji oprogramowania za pomocą specjalnego pliku z kluczem aktywacyjnym, który biura dostają od Instytutu, a pracownicy z Biura. 5

6 Dokumentacja administratora IERiGŻ Biuro rachunkowe Pracownik biura rachunkowego Proces komunikacji, jaki zachodzi pomiędzy poszczególnymi poziomami został dokładnie opisany w instrukcjach użytkownika Aplikacji Polski FADN. Instytut za pośrednictwem biur rachunkowych zbiera dane rachunkowe z gospodarstw rolnych (przepływ danych w górę systemu). Instytut przekazuje dane dotyczące NIGów, kluczy aktywacyjnych, słowników, testów oraz parametrów do Biur Rachunkowych (przepływ danych w dół systemu). NIGi oraz klucze aktywacyjne przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich biur. Dane ogólne (algorytmy, słowniki) udostępnione są na stronie WWW i mogą być pobierane bezpośrednio przez użytkowników końcowych. 6

7 systemu Polski FADN wer. 1.6.x 4. Przewodnik po instalacji aplikacji Polski FADN 4.1. Przygotowanie do instalacji Wymagania sprzętowe Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania, należy upewnić się, czy komputer, na którym zamierzamy zainstalować oprogramowanie, spełnia jego minimalne wymagania. Do poprawnej pracy Aplikacji wymagany jest komputer zgodny z PC. Wymagania sprzętowe: procesor Pentium4 2,4 GHz (lub 4M 1,8 GHz w przypadku komputerów przenośnych), 256MB RAM, grafika XGA (1024x768), system operacyjny Windows XP z SP2 lub Windows 2000 Professional z SP4, oprogramowanie MS Office XP Professional, HDD 160MB instalowane komponenty + obszar, w którym zapisywane będą dane z gospodarstw rolnych (plik bazy nie przekroczy 2GB) Wymagania programowe Komputer aplikacji musi mieć zainstalowany system operacyjny Windows 2000 Professional lub Windows XP. Ponadto powinien być zainstalowany Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszy Uwagi Użytkownik powinien regularnie przeprowadzać uaktualnienia swojego komputera za pomocą oprogramowania Windows Update dostępnego w systemie operacyjnym. Program nawiązuje połączenie ze stroną z której to w zależności od wersji systemu operacyjnego następuje odpowiednie przekierowanie użytkownika. Wszystkich instalacji należy dokonywać będąc zalogowanym jako administrator w systemie operacyjnym. 7

8 Dokumentacja administratora 4.2. Instalacja Instalacja Aplikacji może zostać przeprowadzona za pomocą pełnego pakietu, w którym znajdują się wszystkie wymagane komponenty tj. serwer bazy danych MSDE 2000 z SP3a, Microsoft.NET Framework 1.1 oraz interfejs użytkownika. W sytuacji, gdy na komputerze użytkownika jest już zainstalowany jakiś komponent z wcześniej wymienionych proces instalacji systemu można przeprowadzić z pojedynczych pakietów instalując osobno serwer bazy danych MSDE 2000 z SP3a oraz interfejs użytkownika. Szczegółowa zawartość poszczególnych pakietów: Pakiet pełny - zawierający wszystkie komponenty, jakie są wymagane przez system: serwer bazy danych MSDE 2000 z SP3a, Microsoft.NET Framework 1.1, interfejs użytkownika. Pakiet Interfejsu zawierający interfejs użytkownika Aplikacji Polski FADN wraz z Microsoft.NET Framework 1.1. Pakiet MSDE -zawierający tylko serwer bazy danych MSDE 2000 z SP3a Plan instalacji Instalacja oprogramowania składa się z kilku elementów i przebiega w następujących krokach: 1. Instalacja bazy danych MSDE 2000 z SP3a. 2. Instalacja Microsoft.NET Framework 1.1 (w angielskiej wersji językowej). 3. Instalacja interfejsu użytkownika. 4. Inicjalizacja bazy danych. 5. Aktywacja oprogramowania. Instalacja oprogramowania może zostać wykonana zarówno z płyty CD jak i z dysku lokalnego po wcześniejszym pobraniu wersji instalacyjnej z Instalacja serwera bazy danych MSDE 2000 z SP3a Instalacja serwera bazy danych musi zostać przeprowadzona na wszystkich stacjach roboczych, na których pracownicy będą gromadzili dane z gospodarstw rolnych. W tym celu należy uruchomić program setup.exe w katalogu MSDE dostępny po rozpakowaniu samorozpakowującego się archiwum. Należy postępować zgodnie z kreatorem instalacji. 8

9 systemu Polski FADN wer. 1.6.x Instalacja MS.NET Framework 1.1 Aplikacja Polski FADN wykonana jest na platformę Microsoft.NET 1.1, co wymaga zainstalowania tego oprogramowania (Microsoft.NET Framework 1.1) na komputerach użytkowników. Wymaga to zaakceptowania warunków licencji i postępować zgodnie z kreatorem instalacji Instalacja Interfejsu użytkownika W tym celu należy uruchomić program setup.exe w katalogu IU dostępny po rozpakowaniu samorozpakowującego się archiwum. Należy postępować zgodnie z kreatorem instalacji. Po zakończeniu instalacji wszystkie pliki zostaną umieszczone w standardowej lokalizacji aplikacji to jest w C:\Program Files\Polski FADN Inicjalizacja bazy danych Wymagany proces inicjalizacji bazy danych Pracownik można przeprowadzić przy pomocy pakietu Dodatki dostępnego na Przed użyciem należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją użytkownika. Do wykonania inicjalizacji bazy danych w Biurze i Instytucie zalecane jest użycie mechanizmów serwera bazy danych MS SQL Server (Enterprise Manager). 9

10 Dokumentacja administratora 5. Administracja systemem 5.1. Administracja Aplikacją Polski FADN Należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika Aplikacji w dokumentach tych jest opisany sposób uruchomienia aplikacji oraz czynności, jakie musi przeprowadzić administrator na poziomie Biura oraz Pracownika. Cała administracja użytkownikami oraz ich uprawnieniami jest zrealizowana przez Interfejs użytkownika Aplikacji. Najważniejsze funkcje administratora to: Dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i blokowanie użytkowników, (którym są przypisane odpowiednie uprawnienia w bazie biura lub Instytutu); Dodawanie i usuwanie pracowników w biurze, dla których należy również wygenerować klucz aktywacyjny i przypisać identyfikatory NIG. 10

11 systemu Polski FADN wer. 1.6.x 6. Bezpieczeństwo danych Omawiane tu zagadnienia przedstawione są ogólnie. Bezpieczeństwo systemów komputerowych i danych jest dziedziną bardzo szeroką i informacje związane z tym zakresem szybko się zmieniają. Intencją tego rozdziału jest przedstawić system informatyczny Polski FADN z punktu widzenia problemów bezpieczeństwa, co ma stanowić wytyczne dla administratorów systemu do opracowania i wdrożenia (lub uzupełnienie istniejącej) polityki bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa, zarówno w zakresie tworzenia, jak i przechowywania i zarządzania kopiami zapasowymi, jak też ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych i systemów nie leży w zakresie tego dokumentu Zabezpieczenie systemu przed utratą danych (backup) System informatyczny Polski FADN korzysta ze standardowych mechanizmów systemu operacyjnego oraz serwera bazy danych w celu zabezpieczenia danych. Ten podrozdział przedstawia elementy systemu, które należy zabezpieczyć Tworzenie kopii zapasowych W celu zabezpieczenia się przed utratą danych należy wykonywać kopie zapasowe następujących elementów systemu Polski FADN: 1. Baza danych systemu Polski FADN. Opcjonalnie: 1. Kopia zapasowa całego systemu lub konfiguracji. Do wykonania kopii zapasowych baz danych w biurze i instytucie zalecane jest użycie mechanizmów serwera bazy danych MS SQL Server (Enterprise Manager), z zastosowaniem mechanizmu pełnego backupu oraz dziennika transakcji, co pozwoli na odtworzenie maksymalnie aktualnych danych sprzed ewentualnej awarii (lub utraty danych z innego powodu). Dla baz danych pracownik można skorzystać z pakietu Dodatki. Do wykonania kopii zapasowych systemu można użyć Windows Backup lub innego narzędzia pozwalającego na utworzenie kopii zapasowych plików znajdujących się na dyskach serwera lub stacji roboczej (Windows 2000/2003 Server / Windows XP) Odtworzenie systemu z kopii zapasowych Odtworzenie bazy danych po utracie / uszkodzeniu danych polega na: 11

12 Dokumentacja administratora W przypadku bazy typu Biuro i Instytut użyciu mechanizmów serwera bazy danych MS SQL Server (Enterprise Manager); W przypadku bazy typu Pracownik można wykorzystać pakiet Dodatki. Odtwarzanie baz danych należy wykonać zgodnie z instrukcją użytkownika oprogramowania użytego wcześniej do wykonania kopii zapasowych. W przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego lub zainstalowanego oprogramowania zarówno systemowego (serwer bazy) należy oczywiście odtworzyć instalację systemu z kopii lub zainstalować ponownie system. W przypadku uszkodzenia Aplikacji polski FADN należy usunąć starą instalację (wykorzystując mechanizmy systemu operacyjnego), a następnie ponownie zainstalować Interfejsu użytkownika Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem System informatyczny Polski FADN dostarcza podstawowej ochrony związanej z kontrolą dostępu do danych poprzez sprawdzania uprawnień użytkowników na poziomie procedur serwera bazy danych. Serwer bazy danych MS SQL broni się przed nieuprawnionym dostępem w następujący sposób: udostępnia w sieci swoje zasoby dopiero po włączeniu odpowiedniego protokołu przez administratora; w przypadku kiedy korzysta z bazy kont użytkowników systemu operacyjnego sql przyjmuje system zabezpieczeń systemu operacyjnego (sprawdzanie uprawnień wykonuje Windows NT/2000/XP). System SQL jest wtedy tak bezpieczny, jak bezpieczny jest system operacyjny; w przypadku, kiedy korzysta z kont użytkowników SQL, połączenie z serwerem SQL wymaga podania poprawnej pary - nazwa użytkownika i hasła; informacje o próbach logowania (udanych i nieudanych) powinny być w logach serwera bazy danych i dzienniku systemowym chyba, że zostały zmienione systemowe polisy bezpieczeństwa Szyfrowanie danych Przekazywanie danych pomiędzy poziomami aplikacji oraz przenoszenie danych z jednego komputera na drugi odbywa się poprzez zaszyfrowane pliki wymiany danych. Szyfrowanie odbywa się w sposób automatyczny przy tworzeniu pliku przeznaczonego do eksportu danych z komputera. Wykorzystywana jest standartowa funkcja szyfrujący kluczem 128 bitowym. Klucz szyfrujący dla każdego użytkownika jest generowany i oddzielnie przekazywany pracownikowi w pliku aktywacyjnym bazę danych. 12

13 systemu Polski FADN wer. 1.6.x 7. Uwagi końcowe Aktualne wersje instalacyjne używanego w systemie informatycznym Polski FADN, instrukcje użytkownika wraz z procedurami postępowania i zaleceniami dostępne są na Kontakt z IERiGŻ-PIB dotyczący systemu informatycznego Polski FADN możliwy jest tylko poprzez pocztę elektroniczną 13

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 LICENCYJNE... 4 3 PŁYTA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 17, 2002 System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo