Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy."

Transkrypt

1 Łomża, dn r. WIN Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów, drukarek i oprogramowania Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Pytanie nr 1: Dotyczy: laptop 100 szt. Procesor - x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, energooszczędny, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie: Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do oferenta z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu. Zamawiający specyfikuje, iż wymaga załączenia do oferty raportu z wynikami przeprowadzonego testu poświadczonego podpisem oferenta. Czy Zamawiający ma zatem na uwadze załączenie do oferty wydruku wyniku testu opublikowanego na stronie i poświadczonego podpisem Oferenta? Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający wymaga dołączenie do oferty raportu z wynikiem testu potwierdzonego przez dostawcę w celu uzyskania pewności, że oferowany sprzęt posiada wymagane parametry. Zamawiający nie określa rodzaju ani źródła dokumentu, który potwierdzi Dostawca. Z przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać jaki sprzęt jest oferowany oraz ile punktów w teście cpubenchmark.net otrzymał. Pytanie nr 2 Dotyczy: laptop 100 szt. Karta graficzna Zintegrowana, z dedykowaną pamięcią operacyjną min. 1GB Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający specyfikując kartę graficzną jako: Zintegrowana, z dedykowaną pamięcią operacyjną min. 1GB, ma na uwadze notebook z karta graficzną

2 zintegrowaną w procesorze + zewnętrzna karta graficzna z własną pamięcią operacyjną 1 GB? Odpowiedź na pytanie nr 2: W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający określił INNE BRZMIENIE, niż cytowane wyżej, wymagań dotyczących karty graficznej (dotyczy laptop 100 szt. ), a mianowicie Karta graficzna z pamięcią własną min. 1 GB Pytanie nr 3 Dotyczy: laptop 100 szt. Warunki gwarancji 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3.Dopuszcza się możliwość zainstalowania urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje gwarancji producenta i obsługi serwisowej świadczonej przez autoryzowany serwis producenta? Odpowiedź na pytanie nr 3: Dostarczony sprzęt komputerowy musi być objęty gwarancję na okres zadeklarowany przez Dostawcę. Świadczenie usług gwarancyjnych w okresie objętym gwarancję musi być realizowane przez autoryzowany serwis producenta. Pytanie nr 4 Dotyczy: komputer stacjonarny A 23 sztuki Procesor - x86 dedykowany do pracy w stacjach roboczych, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Zamawiający specyfikuje, iż wymaga załączenia do oferty raportu z wynikami przeprowadzonego testu poświadczonego podpisem oferenta. Czy Zamawiający ma zatem na uwadze załączenie do oferty wydruku wyniku testu opublikowanego na stronie i poświadczonego podpisem Oferenta? Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wymaga dołączenie do oferty raportu z wynikiem testu potwierdzonego przez dostawcę w celu uzyskania pewności że oferowany sprzęt posiada wymagane parametry. Zamawiający nie określa rodzaju ani źródła dokumentu, który potwierdzi Dostawca. Z przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać jaki sprzęt jest oferowany oraz ile punktów w teście cpubenchmark.net otrzymał.

3 Pytanie nr 5 Dotyczy: komputer stacjonarny A 23 sztuki Obudowa Typu desktop, slimtower lub większa, umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit, dopuszcza się możliwość montażu kart niskoprofilowych. Wymagania dodatkowe złączami PCI Express x1; Prosimy o wyjaśnienie czy zapis obudowa umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit należy traktować jako omyłkę pisarską, Zamawiający bowiem nie wymaga dostarczenia komputera stacjonarnego wyposażonego w płytę główną z ze złączem PCI 32 bit a jedynie ze złączem PCI Express x1? Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wymaga dostarczenia komputera stacjonarnego wyposażonego w płytę główną wyposażoną w nim. 1 złącze PCI Express x1. Pytanie nr 6 Dotyczy: komputer stacjonarny A 23 sztuki Warunki gwarancji 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni wymaga się dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje gwarancji producenta i obsługi serwisowej świadczonej przez autoryzowany serwis producenta? Odpowiedź na pytanie nr 6: Dostarczony sprzęt komputerowy musi być objęty gwarancję na okres zadeklarowany przez Dostawcę. Świadczenie usług gwarancyjnych w okresie objętym gwarancję musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta. Pytanie nr 7 Dotyczy: komputer stacjonarny B 2 sztuki Procesor - x86 dedykowany do pracy w stacjach roboczych, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie: Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami Zamawiający specyfikuje, iż wymaga załączenia do oferty raportu z wynikami przeprowadzonego testu poświadczonego podpisem oferenta. Czy Zamawiający ma zatem na uwadze załączenie do oferty wydruku wyniku testu opublikowanego na stronie i poświadczonego podpisem Oferenta?

4 Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wymaga dołączenie do oferty raportu z wynikiem testu potwierdzonego przez dostawcę w celu uzyskania pewności że oferowany sprzęt posiada wymagane parametry. Zamawiający nie określa rodzaju ani źródła dokumentu, który potwierdzi Dostawca. Z przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać jaki sprzęt jest oferowany oraz ile punktów w teście cpubenchmark.net otrzymał. Pytanie nr 8 Dotyczy: komputer stacjonarny B 2 sztuki Obudowa Typu desktop, slimtower lub większa, umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit, dopuszcza się możliwość montażu kart niskoprofilowych. Wymagania dodatkowe złączami PCI Express x1; Prosimy o wyjaśnienie czy zapis obudowa umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit należy traktować jako omyłkę pisarską, Zamawiający bowiem nie wymaga dostarczenia komputera stacjonarnego wyposażonego w płytę główną z ze złączem PCI 32 bit a jedynie złączem PCI Express x1? Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wymaga dostarczenia komputera stacjonarnego wyposażonego w płytę główną wyposażoną w nim. 1 złącze PCI Express x1. Pytanie nr 9 Dotyczy: komputer stacjonarny A 23 sztuki Warunki gwarancji 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta na wszystkie elementy zestawu komputerowego. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni wymaga się dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje gwarancji producenta i obsługi serwisowej świadczonej przez autoryzowany serwis producenta? Odpowiedź na pytanie nr 9: Treść pytania pokrywa się z pytaniem nr 6, na które udzielono odpowiedzi powyżej. Pytanie nr 10 Dotyczy: Drukarki (6 sztuk) Obsługiwane języki PCL 5, PCL 6, 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie drukarki z obsługą PCL 6 i PCL 5e (w miejsce wymaganego PCL 5)? Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza dostarczenie drukarki obsługującej standard PCL5e ponieważ w parametrach jest wyraźny zapis, że drukarka ma obsługiwać min. standard PCL5. Standard PCL 5e jest standardem nowszym w stosunku do PCL5.

5 Pytanie nr 11 Dotyczy: Pakiet antywirusowy W przypadku dostarczenia programu antywirusowego, program ten musi spełniać następujące wymagania: 9) mieć możliwość autoryzacji sieci w oparciu o generowany klucz AES, 1. Prosimy o uściślenie co Zamawiający miał na uwadze i jak rozumie realizowanie funkcjonalności oprogramowania antywirusowego : możliwość autoryzacji sieci w oparciu o generowany klucz AES? 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania antywirusowego bez funkcjonalności: możliwość autoryzacji sieci w oparciu o generowany klucz AES? Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania wyspecyfikowanego w zał. nr 5 do SIWZ bez funkcjonalności tj.: możliwość autoryzacji sieci w oparciu o generowany klucz AES. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zał. nr 5 do SIWZ w tym zakresie skreśla ppkt 9 pkt 8. Pytanie nr 12 W załączniku nr 6 do SIWZ - wzorze umowy, rozdz. III par. 3 Warunki dostawy sprzętu, ust.10c. Uruchomienie oraz wykonanie testów prawidłowego działania urządzenia odbiorczego. Prosimy o udzielenie informacji, jakie urządzenie Zamawiający miał na uwadze pisząc: urządzenie odbiorcze? I czy dostawa tego urządzenia leży po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych takiego urządzenia. Odpowiedź na pytanie nr 12: W załączniku nr 6 do SIWZ wzór umowy, rodz. III par. 3 Warunki dostawy sprzętu ust. 10c Zamawiający miał na uwadze sprawdzenie komunikacji sieciowej zainstalowanego sprzętu z infrastrukturą Zamawiającego. Pytanie nr 13 W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 Przedmiot zamówienia stanowi dostawę, instalację, podłączenie do Internetu, konfigurację i uruchomienie 100 szt. laptopów, 23 komputerów stacjonarnych A wraz z monitorami, klawiaturami i myszkami, 2 komputerów stacjonarnych B wraz z monitorami, klawiaturami i myszkami oraz 6 drukarek o parametrach minimalnych nie gorszych niż określone w Załączniku nr 5 do SIWZ Komputery, drukarki i oprogramowanie. Prosimy o udzielenie informacji, czy w wymaganych miejscach instalacji sprzętu istnieje infrastruktura sieciowa umożliwiająca podłączenie do Internetu i w jakiej technologii jest wykonana? Odpowiedź na pytanie nr 13: W wymienionych miejscach instalacji sprzętu istnieje infrastruktura sieci w standardzie Ethernet. Sieci LAN lub WLAN (802.11bg) w miejscach instalacji sprzętu mają podłączenie do Internetu. Pytanie nr 14 W załączniku nr 2 do umowy tj. protokole odbioru Zamawiający specyfikuje rodzaj usługi: min. Instalacja, wdrożenie.

6 Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem instalacja, a co wdrożenie? Odpowiedź na pytanie nr 14: W załączniku nr 2 do umowy Zamawiają specyfikując usługę instalacji oraz wdrożenia miał na uwadze odpowiednio: a) Instalacja: Podłączenie zestawu komputerowego Zabezpieczenie przewodów zasilających i innych, niezbędnych do funkcjonowania komputera Pierwsza Konfiguracja systemu operacyjnego Weryfikacja połączenia z Internetem b) Wdrożenie: Ściągniecie poprawek do systemu operacyjnego oraz antywirusa Przekazanie instrukcji korzystania oraz eksploatacji Pytanie nr 15 W załączniku nr 5 do SIWZ: Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia komputery, drukarki, oprogramowanie: pkt. 7 Cechy równoważności systemu operacyjnego Zamawiający specyfikuje, iż: 3) dostarczone licencje mogą posiadać jeden klucz aktywacyjny dla wszystkich zakupionych licencji oraz brak wymogu aktywacji każdej licencji, 4) licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Według wiedzy Wykonawcy, nie ma w ofercie rynkowej licencji na system operacyjny w formie umowy grupowej z jednym kluczem aktywacyjnym dla wszystkich zakupionych licencji oraz brakiem wymogu aktywacji każdej licencji. Licencja na system operacyjny jest to tzw. OEM posiada swój klucz aktywacyjny i konieczna aktywacja każdej licencji (zgodnie z zasadami licencjonowania producenta systemu operacyjnego), przy czym w markowi producenci komputerów dostarczają sprzęt z już aktywowanym systemem operacyjnym. Wobec powyższego czy Zamawiający uzna za spełniające zapisy SIWZ, zaoferowanie licencji na system operacyjny w postaci tzw. OEMa (z indywidualnym kluczem aktywacyjnym dla każdej licencji i koniecznością jego aktywacji, przy czym system operacyjny będzie już aktywowany przez producenta komputera) + licencja zbiorcza umożliwiająca najem wielokrotny, np. MS Windows 8 Professional PL 64 bit OEM + MS WinProRntlRghts OLP? Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający specyfikując, iż: 3) dostarczone licencje mogą posiadać jeden klucz aktywacyjny dla wszystkich zakupionych licencji oraz brak wymogu aktywacji każdej licencji. 4) Licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej, oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu zaznaczył wyraźnie że: a) dostarczone licencje mogą (co nie znaczy że muszą) być dostarczone w formie licencji grupowej b) brak jest wymogu aktywacji każdej licencji c) dostarczone licencje mogą (co nie znaczy że muszą) mieć jeden klucz aktywacyjny

7 d) muszą uwzględniać możliwość legalnego przekazania zakupionego sprzętu Beneficjentom Ostatecznym. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji OEM na system operacyjny oraz dodatkowej licencji umożliwiającej najem wielokrotny np. MS WinProRntlRghts OLP. Pytanie nr 16 W załączniku nr 5 do SIWZ: Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia komputery, drukarki, oprogramowanie: pkt. 6 Cechy pakietu biurowego Zamawiający specyfikuje, iż: Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a. dostarczone licencje muszą być legalne i mogą być zgodne z warunkami licencjonowania zbiorowego, przewidzianymi przez producenta oferowanego oprogramowania; b. licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej, oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu. Przekazanie sprzętu i oprogramowania do Beneficjentów Ostatecznych nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 3. Należy uwzględnić taki sposób licencjonowania, który zapewni przekazanie odpowiedniej ilości licencji do BO z zachowaniem ww. zasad licencjonowania. Według wiedzy Wykonawcy, nie ma innej możliwości spełnienia zapisów SIWZ niż zaoferowanie licencji zgodnych z warunkami licencjonowania zbiorowego + dodatkowo licencji umożliwiających najem wielokrotny (umożliwiające przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym). Czy zatem Zamawiający uzna za spełniające wymogi postępowania zaoferowanie: Office Standard 2013 MOLP + licencja OfficeStd OLP NL Gov Rental? Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający specyfikując, iż: Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a. dostarczone licencje muszą być legalne i mogą być zgodne z warunkami licencjonowania zbiorowego, przewidzianymi przez Producenta oferowanego oprogramowania; b. licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej, oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu. Przekazanie sprzętu i oprogramowania do Beneficjentów Ostatecznych nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 3. Należy uwzględnić taki sposób licencjonowania, który zapewni przekazanie odpowiedniej ilości licencji do BO z zachowaniem ww. zasad licencjonowania zaznaczył wyraźnie że: a) dostarczone licencje mogą (co nie znaczy że muszą) być zgodne z warunkami licencjonowania zbiorowego b) muszą uwzględniać możliwość legalnego przekazania zakupionego sprzętu Beneficjentom Ostatecznym. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji Office Standard 2013 MOLP oraz dodatkowej licencji umożliwiającej najem wielokrotny np. OfficeStd OLP NL Gov Rental.

8 Pytanie nr 17 Czy licencje grupowe (licencja umożliwiająca najem wielokrotny, pakiet biurowy) powinny być licencjami rządowymi, tzw. GOV w ramach programu Microsoft Open License Pack, tzw. MOLP? Odpowiedź na pytanie nr 17: Licencja na pakiet biurowy umożliwiająca najem wielokrotny musi uwzględniać rodzaj jednostek organizacyjnych - Beneficjentów Ostatecznych, którym pakiety biurowe będą przekazane. Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia należy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. traktować jako integralną część

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować sprzęt komputerowy opisany poniżej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ

oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze GT.341/2/O1/10 Siedliszcze 2010-02-10 oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Dotyczy przetargu: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: S t r o n a 1 12

Wymagania ogólne: S t r o n a 1 12 Wymagania ogólne: 1. Dopuszcza się oferowanie urządzeń, równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie do przedstawionych w poniższej specyfikacji. 2. Przedstawione w specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania 1 Czy to oznacza, że na serwerze SEWN mogą być osadzone i wykorzystywane inne aplikacje oprócz systemu LMS? Jeżeli tak, to jaka moc obliczeniowa serwera zostanie zarezerwowana na potrzeby LMS? Czy też

Bardziej szczegółowo

1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.2. Zastosowane skróty i pojęcia... 2 1.3. Etapy realizacji... 2 1.4. Przedmiot zamówienia... 2

1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.2. Zastosowane skróty i pojęcia... 2 1.3. Etapy realizacji... 2 1.4. Przedmiot zamówienia... 2 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część III zamówienia Zakup sprzętu i oprogramowania. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.2. Zastosowane skróty i pojęcia... 2 1.3. Etapy realizacji...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07

ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO 00-926 WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, 2007-03-19 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ LUB ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo