PAGED S.A. Prezentacja Spółki. Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAGED S.A. Prezentacja Spółki. Warszawa, 2013.12.12"

Transkrypt

1 PAGED S.A. Prezentacja Spółki Warszawa,

2 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument o charakterze informacyjnym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, ani żadnych aktywów, firm lub przedsiębiorstw opisanych w niniejszym dokumencie i nie może stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Prezentacja zawiera wybrane informacje dotyczące Spółki i jej spółek zależnych, które Spółka uznała za niezbędne i możliwe do przekazania interesariuszom w świetle obowiązujących przepisów prawa. Żadne oświadczenia ani gwarancje nie są składane, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji, jak również Spółka ani członkowie zarządu lub członkowie kadry zarządzającej Spółki bądź spółek zależnych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z powyższym, a żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie obecnie ani w przyszłości stanowić podstawy do uznania go za przyrzeczenie lub oświadczenie, niezależnie od tego, czy będzie ono dotyczyło sytuacji przeszłej czy przyszłej. Interesariusz winien dokonać własnej niezależnej analizy odpowiednich zagadnień dotyczących Spółki w szczególności przy podejmowaniu decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki. Niektóre z informacji zawartych w niniejszej prezentacji są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się m. in. do planowanych inwestycji oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia przyjęte za podstawę do opracowania informacji dotyczących przyszłości za prawidłowe, potencjalne wyniki sugerowane w przekazywanych informacjach odznaczają się pewnym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne wyniki okażą się zgodne z prezentowanymi informacjami w szczególności ze względu na fakt, że dane te odnoszą się do przyszłych wydarzeń, uwarunkowań i czynników, które z natury są związane z ryzykiem i niepewnością. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania jakichkolwiek korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian oczekiwań Spółki, zmian okoliczności, na których oparte zostały te stwierdzenia czy też zdarzeń zaistniałych po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji. 2

3 Agenda 1 Grupa Paged w latach Przedstawienie segmentów Grupy 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 3. kwartał i 9 miesięcy 213 r. oraz podsumowanie istotnych zdarzeń 4 Załącznik: Informacje o Paged S.A. 3

4 W ciągu ostatnich 5 lat Grupa Paged przeszła szereg istotnych zmian Najważniejsze wydarzenia w latach Wycofany pozew Paged Meble S.A. wobec Fortis (Porozumienie z Bankiem) Rozstrzygnięcie przetargu na zakup akcji Sklejka Pisz Zakup 14,1% akcji DTP S.A Przejęcie udziału kontrolnego w DTP S.A. (osiągnięcie 54,1% w kapitale zakładowym i głosach na WZA) Zakończenie projektu optymalizacji podatkowej rejestracja spółki Paged Spółka Akcyjna IP Sp. k. +587% Wycofany pozew Paged Sklejka S.A. wobec BPH (Porozumienie z Bankiem) Zamkniecie transakcji przejęcia 85% akcji Sklejka Pisz Robert Ditrych zostaje powołany na Wiceprezesa Zarządu (od 21 r. jako Doradca Zarządu) Odwołanie Zarządu Paged Meble S.A., rozpoczęcie restrukturyzacji operacyjnej spółki meblowej Daniel Mzyk zostaje powołany na Prezesa Zarządu +14% +82% Źródło: Stooq. Dane dla SWIG oraz WIG skorygowane do kursu Paged S.A. z dnia Paged SWIG 8 WIG 4

5 EBITDA Grupy w latach Zdolność Grupy Paged do generowania gotówki stale się poprawia 125 Znormalizowana EBITDA-12M CAGR: 34,9% 17,5 118,6 1 EBITDA 12M (1) , 54,8 63,5 67,1 79, ,6 28,5 29(2) 21 1H 21 (3) 211 1H H H 213 9M 1) EBITDA12M (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja, za okres ostatnich 12 miesięcy 2) Wartość EBITDA za okres 29 r. została oczyszczona ze zdarzenia o charakterze jednorazowym, tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln zł) 3) Wartość EBITDA za okres 21 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln zł; transakcja miała miejsce w grudniu 21 r.) 5

6 Zadłużenie Grupy w latach Stabilna sytuacja dłużna, przy obniżającym się wskaźniku dług netto/ebitda 2 Zadłużenie (1) H H H H 213 9M Dług całkowity Dług netto Dług netto/ebitda12m (2) 5,x 4,x 3,x 2,x 1,x 4,4x 4,x 4,2x 3,1x 2,4x 2,4x 2,1x 1,6x 1,3x 29 (3) 21 1H (4) H H H 213 9M 1) Dług całkowity zawiera długo- oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz długo- oraz krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe. Dług netto to dług całkowity pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2) Dług netto/ebitda12m, gdzie wartość długu netto jest na ostatni dzień bilansowy (koniec okresu), a EBITDA jest za okres ostatnich 12 miesięcy 3) Wartość EBITDA za okres 29 r. została oczyszczona ze zdarzenia o charakterze jednorazowym, tj. pozytywnego wpływu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (38,2 mln zł) 4) Wartość EBITDA za okres 21 r. uwzględnia wartość pro-forma EBITDA wygenerowaną przez spółkę Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (13,8 mln zł; transakcja miała miejsce w grudniu 21 r.) 6

7 Agenda 1 Grupa Paged w latach Przedstawienie segmentów Grupy 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 3. kwartał i 9 miesięcy 213 r. oraz podsumowanie istotnych zdarzeń 4 Załącznik: Informacje o Paged S.A. 7

8 Schemat Grupy Paged SCHEMAT GRAFICZNY GRUPY PAGED - STAN NA 14 LISTOPADA 213 R. "PAGED" S.A. 1% 54,12% 1% 81,77% 16,7% 1% PAGED MEBLE S.A. DTP S.A. PAGED PROPERTY SP. Z O.O. "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. PAGED CAPITAL SP. Z O.O. 1% BUK LTD 1% DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A. 1% 99% "PAGED PROPERTY SP. Z O.O." SP. K. 1% "PAGED- SKLEJKA" S.A. 1% 1% DTLEX KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ROSIŃSKI I WSPÓLNICY S.K.A. DTP NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ 1% MINERALNA DEVELOPMENT SP. Z O.O. 5,3% 49,99987%,14% "PAGED" SPÓŁKA AKCYJNA IP SP. K. 1% DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. 13,9% RUBICON PARTNERS S.A. 1% FINANSE RATALNE SP. Z O.O. SEGMENT MEBLOWY SEGMENT ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI SEGMENT NIERUCHOMOŚCI SEGMENT SKLEJKOWY SEGMENT POZOSTAŁY 8

9 Segment sklejkowy Zastosowania sklejki Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Produkty sklejkowe mają szerokie zastosowanie w wielu branżach Budownictwo Meblarstwo Przemysł transportowy Przemysł opakowań Przemysł stoczniowy Inne do budowy ścian działowych, sufitów, drzwi, na poszycia dachów, na okładziny ścian, podłóg i sufitów jako materiał konstrukcyjny lub wypełniający, na szalunki oraz do budowy form do zalewania betonu w budownictwie przemysłowym na podłogi hal i podesty, platformy rusztowań, elewacje i wykończenia wnętrz do produkcji mebli domowych, biurowych, szkolnych i innych do wyrobu elementów karoserii na wykładziny ścian, podłogi, elementy konstrukcji foteli do wykończenia wnętrz pojazdów, itp. skrzynie, pudełka, elementy zabezpieczeń ładunków produkcja wykrojników do automatycznej produkcji opakowań kartonowych Przykładowe produkty wyposażenie wnętrz statków, ściany i podłogi ładowni statków do budowy kadłubów i wyposażenia wnętrz jachtów i łodzi do produkcji skrzyń pianin i fortepianów, skrzynek kolumn głośnikowych w lotnictwie na części nośne oraz różnego rodzaju wewnętrzne wyposażenie samolotów, szybowców w modelarstwie do produkcji szerokiej gamy galanterii drzewnej na wyposażenie placów zabaw do produkcji tablic reklamowych i informacyjnych i wielu innych Sklejka szalunkowa Kształtki sklejkowe Sklejka z filmami Sklejka z filmami Sklejka łączona wpust-wypust Sklejka stolarska Płyta stolarska Sklejka boazeryjna Sklejka z łączeniem scarf-join Listwy sklejkowe Paged Phone (sklejka z gumą) Lignofol 9

10 Proces produkcji sklejki (1/2) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy SKŁADOWANIE I KONSERWACJA SUROWCA DRZEWNEGO Surowiec drzewny dostarczany do zakładu składowany jest w części na składowisku lądowym, w części w wodzie (rzeka i jezioro). Składowanie wodne surowca w wodzie zabezpiecza drewno przed uszkodzeniami powodowanymi głównie przez czynniki biologiczne. Surowiec drzewny na składowisku lądowym konserwowany jest przez system ciągłego zraszania wodą w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, co spełnia podobną rolę jak składowanie wodne. OBRÓBKA HYDROTERMICZNA SUROWCA DRZEWNEGO Całość surowca podlega hydrotermicznej obróbce mającej na celu uplastycznienie drewna. Obróbka hydrotermiczna przeprowadzana jest w basenach warzelnianych w wodzie o temperaturze 4 6 C w zależności od rodzaju drewna. Czas warzenia zależy od pory roku, gatunku oraz średnicy drewna i waha się w granicach od ok. 3 godzin dla brzozy, olchy, sosny, świerka do ok. 72 godzin dla buka. KOROWANIE SUROWCA DRZEWNEGO Korowanie za pomocą mechanicznych korowarek ma na celu oczyszczenie dłużnych lub kłód z kory i łyka oraz z zanieczyszczeń mineralnych, które dostały się do kory np. w trakcie zrywki i transportu. 4 5 SKRAWANIE (ŁUSZCZENIE) WYRZYNKÓW Wyrzynek transportowany jest do skrawarki obwodowej. Po centrycznym zamocowaniu w obrabiarce wprawiany jest w ruch obrotowy. Nóż łuszczarski wykonując ruch prostoliniowy w płaszczyźnie poziomej skrawa warstwę forniru w postaci wstęgi. Grubość pozyskiwanego forniru wynosi standardowo 1,5 mm (łuszczymy również inne grubości,8; 1,2; 2,; 2,5 mm). SUSZENIE FORNIRU Pozyskiwany fornir suszony jest w postaci wstęgi w suszarni taśmowej lub w arkuszach w suszarniach rolkowych, w temperaturze C do wilgotności końcowej ok. 4 7%. 6 NAPRAWA FORNIRU Fornir z wadami wynikającymi z anatomii budowy drewna (np. sęki) naprawiany jest poprzez usuwanie miejsc wadliwych i wstawianie w te miejsca forniru bez wad w postaci wstawek lub klinów o dobranej barwie i usłojeniu. Fornir w postaci pasków spajany jest w całe arkusze na spajarkach poprzecznych. 1

11 Proces produkcji sklejki (2/2) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy 7 SPAJANIE WZDŁUŻNE Aby uzyskać fornir o podłużnym przebiegu włókien w arkuszach o dużych wymiarach (np. 3 mm), łączy się ze sobą krótsze arkusze na spajarkach wzdłużnych. 8 9 NAKŁADANIE KLEJU I SKŁADANIE ZESTAWÓW Kompletowanie zestawów polega na dobraniu i odpowiednim ułożeniu arkuszy forniru. W zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego i wymagań klienta arkusze układane są klasycznie krzyżowo, krzyżowo-równolegle, bądź równolegle względem siebie. Masa klejowa nakładana jest obustronnie na nakładarkach kleju na co drugi arkusz forniru. Rodzaj użytej masy klejowej decyduje o typie sklejenia produkowanej sklejki. PRASOWANIE ZESTAWÓW Prasowanie zestawów fornirów odbywa się na gorąco pod ciśnieniem w prasach hydraulicznych wielopółkowych. Prasowanie ma na celu połączenie fornirów w sposób trwały. 1 OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA Po wcześniejszym sezonowaniu sklejek, obróbka wykończeniowa polega na nadaniu arkuszom sklejki ostatecznego formatu poprzez obcięcie nadmiarów na formatyzerce oraz skalibrowaniu i wygładzeniu powierzchni przez szlifowanie na szlifierce. 11 SORTOWANIE SKLEJKI Sortowanie sklejki polega na klasyfikacji jakościowej sklejki wg wymagań zawartych w normach lub warunkach technicznych. 12 ZAŁADUNEK SKLEJKI Sklejka układana jest na paletach. W zależności od wymagań klienta i sposobu transportu paczki zabezpieczane są kartonem, arkuszami płyty pilśniowej lub folią i spinane taśmą. 11

12 Rosja Finlandia Włochy Kraje bałtyckie Hiszpania Francja Polska Ukraina Szwecja Rumunia Inne kraje Rosja UK Niemcy Holandia Włochy Francja Finlandia Szwecja Kraje bałtyckie Hiszpania Belgia Polska Irlandia Rumunia Inne kraje Europejski rynek sklejki Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Produkcja sklejki w Europie zdominowana jest przez Rosję oraz Finlandię. Główni odbiorcy to Rosja, Wielka Brytania oraz Niemcy Rosja produkuje ponad 5% sklejki w Europie Produkcja sklejki w krajach europejskich 211 (tys. m 3 ); łącznie tys. m 3 Polska wytwarza około 3% europejskiej produkcji sklejki Głównie odbiorcy sklejki to Rosja, UK i Niemcy Konsumpcja sklejki w krajach europejskich (2) 211 (tys. m 3 ); łącznie 7 48 tys. m (1) (1) Źródło: FEIC (European Federation of the Plywood Industry), Eurostat Paged to gracz w Top 1 europejskiego rynku sklejki Najwięksi producenci sklejki w Europie Moce produkcyjne w 212 r. (tys. m 3 ); dane szacunkowe Źródło: FEIC (European Federation of the Plywood Industry), Eurostat UPM (FIN) Sveza (RUS) Metsa Wood (FIN) United Panel Group (RUS) Źródło: UPM raport roczny (212), strony internetowe spółek Latvijas Finieris (LTV) Ilim Timber Industry (RUS) 1) Inne kraje to pozostałe kraje Unii Europejskiej (EU-27) niewymienione na wykresie oraz Szwajcaria i Ukraina 2) Konsumpcja sklejki w Europie (+ Rosja i Ukraina) jest większa od produkcji, ponieważ region importuje także sklejkę z innych krajów, m.in. z Chin, Brazylii, Chile, Urugwaju, Malezji 3) Łączne moce Sklejka Pisz Paged S.A. oraz Paged Sklejka S.A. Syktyvkar (RUS) (3) Paged (POL) Arkhangelsk Fanemy (RUS) Koskisen (FIN) 12

13 Paged Sklejka Sklejka Pisz Sklejka EKO OZPS Orzechowo Sklejka Multi Biaform PZPS Piotrków Tryb Segment sklejkowy Spółki sklejkowe Grupy Paged na tle polskiego rynku producentów sklejki Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Spółki Grupy Paged są liderami wśród polskich producentów sklejek Grupa Paged to lider wśród polskich producentów o stale rosnącej przewadze w efektywności produkcyjnej i sprzedażowej Producenci sklejki w Polsce Produkcja sklejki i płyt stolarskich w 212 r. (tys. m 3 ) Efektywność polskich producentów sklejki Produkcja sklejki (m 3 /pracownik) Sprzedaż (tys. PLN/ pracownik) Źródło: Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce wzrastającej produkcji Produkcja spółek sklejkowych Paged Zdana produkcja sklejki i innych wyrobów za ost. 12 miesięcy (tys. m 3 ) Źródło: Sklejka Pisz Paged S.A. oraz Paged Sklejka S.A. Grupa Paged wytwarza ponad 6% polskiej produkcji sklejki ,6 81,6 48,1 (1) Paged Sklejka Sklejka Pisz Pozostali sprzedawanej do klientów na całym świecie Sprzedaż spółek sklejkowych Paged 9M 212 3% Czechy 2% USA 8% Francja 4% Dania 19% (2) Pozostałe 24% Niemcy 4% Polska przy spadających zapasach Zapasy prod. gotowych spółek sklejkowych Paged Średni zapas prod. gotowych za ost. 12 miesięcy (w dniach sprzedaży) ,7 1,6 9,6 8,9 8,9 8,4 8,2 7,7 1) Pozostali to pozostali producenci sklejki w Polsce: Sklejka-Eko S.A., Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek, Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA - MULTI" S.A., Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o. o. 2) Kategoria Pozostałe zawiera w sobie prawie 3 innych państw w Europie i Azji oraz Australię ,2 6,7 6, 5,4 36,4 22,8 131,1 13

14 Segment sklejkowy Rynek zarządzania w Polsce Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Rynek zarządzania w Polsce jest relatywnie młody i ma duży potencjał wzrostu Charakterystyka rynku Relatywnie młody rynek o dużym potencjale wzrostu rola w sektorze finansowym mniejsza niż w krajach wysokorozwiniętych Utrzymywanie się korzystnych dla branży tendencji, przede wszystkim w sektorze bankowym: prognozowany dalszy wzrost wartości zobowiązań gospodarstw domowych wobec sektora bankowego wzrost akcji kredytowej potencjalny wzrost wartości portfeli zagrożonych, szczególnie w segmencie kredytów konsumpcyjnych, charakteryzujących się wyższą szkodowością rosnąca skłonność do outsourcingu usług windykacyjnych Prognozy rozwoju rynku Prognozowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 21 roku wartość rynku w 214 na poziomie 22,1 mld PLN osiągnięta już w Q2 211 r. Prognozowany jest dalszy dynamiczny wzrost Dalszy outsourcing usług windykacyjnych i sprzedaż portfeli wierzytelności wraz ze wzrostem znaczenia zarządzanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych kosztem pozostałych form: wzrost skłonności wierzycieli (głównie z sektora bankowego) do sprzedaży pakietów wierzytelności rozwój sekurytyzacji (szczególnie istotne w przypadku transakcji dotyczących portfeli bankowych) rosnąca konkurencja pomiędzy firmami, których udziały rynkowe w przeważającej liczbie nie przekraczają 5% Struktura rynku Windykacja w systemie inkaso od 1999 roku: mniejsza elastyczność procesu windykacyjnego decyzje o dopuszczalnych sposobach spłaty podejmowane przez wierzyciela Zakup portfeli wierzytelności od 25 roku (efekt zmian regulacyjnych i napływu kapitału) model biznesowy realizowany przez największe podmioty w branży, charakteryzujący się relatywnie większą skutecznością windykacji: swoboda doboru strategii windykacji dłuższy czas trwania procesu umożliwiający m.in. rozłożenie spłaty zadłużenia na raty Łączna kwota zaległych płatności Polaków (mld PLN) ,8 25,1 28,2 34,4 35,8 37, 38,5 39, II.21 XI.21 II.211 XI.211 III.212 IX.212 I.213 IX.213 Źródło: BIG InfoMonitor raporty InfoDług za: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP Wartość obsługiwanych wierzytelności (mld PLN) Wartość nominalna portfeli na sprzedaż (mld PLN) 5 16,2 17,3 18,9 19,3 19,5 Q1 21 Źródło: KRUK S.A. Q2 21 1,1 3,5 Q3 21 Q4 21 Q ,5 23,6 25, 25,2 27,3 Q ,2 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q , 6,9 7, Detaliczne Korporacyjne 29,5 Q3 212 Źródło: Raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych pt. Wielkość polskiego rynku wierzytelności, IV kwartał ,1 Q

15 Zarys działalności Grupy DTP S.A. Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Grupa DTP S.A. zajmuje się głównie zakupem oraz obsługą wierzytelności, jak również windykacją na zlecenie podmiotów trzecich Działalność Grupy DTP S.A. Struktura Grupy DTP S.A. Działalność Grupy DTP S.A. koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej Grupa poza zakupem wierzytelności oferuje również usługę windykacji na zlecenie (inkaso), głównie banków. Grupa prowadzi obsługę wierzytelności na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonuje czynności procesowe i poza procesowe, związane z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego W marcu 212 r. została zawiązana spółka Finanse Ratalne Sp. z o.o., która udziela pożyczek ratalnych za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży Działalność Grupy jest prowadzona wyłącznie w Polsce W grudniu 211 r. DTP S.A. zadebiutowała na rynku New Connect Doświadczenie pracowników Grupy DTP S.A. oraz źródła rozwoju Prezes Michał Handzlik posiada wieloletnie doświadczenie bankowe oraz finansowe zajmował wysokie stanowiska w największych bankach działających w Polsce (wcześniej: Prezes Zarządu Getin Bank, Dyrektor Planowania i Kontrolingu w PKO BP, Dyrektor Zarządzania i Kontrolingu w BPH, Dyrektor Pionu Strategii i Planowania w PKO BP) Kapitał intelektualny osób zarządzających portfelami opiera się na doświadczonych pracownikach zajmujących w przeszłości wysokie stanowiska w obszarach kontroli procesów windykacji, monitoringu spłat oraz obrotu w instytucjach takich jak: Ultimo, Intrum Justitia, Provident, Corpus Iuris, Tempo Finance Dynamiczny wzrost wyników Grupy jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki rozwoju: Realizacja odzysków na zakupionych portfelach Stały wzrost liczby portfeli obsługiwanych na zlecenie Umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Źródło: DTP S.A. 1) Spółka Finanse Ratalne Sp. z o.o. została zawiązana dnia Nominalna wartość portfeli wierzytelności 3 mln PLN Q3 213 Zakupione Zlecone Źródło: DTP S.A Wolumen udzielonych pożyczek w danym okresie mln PLN (1) 212 Q1 213 Q2 213 Q

16 Segment meblowy Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Dwie spółki segmentu sprzedają meble mieszkaniowe i kontraktowe głównie klientom w Polsce oraz Europie Opis segmentu Sprzedaż Paged Meble S.A. (9M 213) Segment meblowy Grupy Paged opiera się na działalności krajowej spółki produkcyjnej Paged Meble S.A. oraz brytyjskiej spółki handlowej BUK Ltd. (od 1 stycznia 213 r. spółki w 1% zależnej od Paged S.A.). Ze względu na skalę działalności o wynikach segmentu, zarówno pod względem przychodów, jak i kosztów, w głównej mierze decydują wyniki Paged Meble S.A. Paged Meble to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją mebli. Siedziba Spółki mieści się w Jasienicy koło Bielska-Białej Meble produkowane są w trzech zakładach: Jasienica (głównie krzesła, w tym gięte) Sędziszów Małopolski (stoły i krzesła) Jarocin (meble skrzyniowe jadalnie, sypialnie i inne) Historia firmy sięga 1881 r. Zakład w Jasienicy jest jednym z pierwszych na świecie, gdzie rozpoczęto produkcję mebli giętych (wykonane z drewnianych prętów naparzanych i giętych w formach) Odbiorcami wyrobów są kontrahenci z tzw. rynku kontraktowego zarówno w Polsce jak i zagranicą (hotele, restauracje, kawiarnie, hurtownicy i inni pośrednicy) oraz rynku mieszkaniowego (dystrybutorzy oraz klienci indywidualni, głównie z rynku polskiego) W Polsce Spółka sprzedaje swoje produkty przez rozległą sieć dystrybucji partnerów (+25 punktów) Produkty Paged Meble trafiają do prawie 5 krajów na całym świecie Podział wg regionów 7% 2% 1% 38% 51% Europa Polska Azja Australia Pozostałe Oferowany asortyment 11% Podział wg asortymentu 28% 8% 53% Krzesła, fotele, taborety i podobne Meble skrzyniowe Stoły, ławy i podobne Pozostałe Zakłady produkcyjne Jarocin Jasienica Sędziszów Małopolski Krzesła, fotele i podobne Meble skrzyniowe Stoły, ławy i podobne 16

17 Zysk netto (mln PLN) Paged Meble S.A. vs. polscy producenci mebli Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Spółka Paged Meble S.A. ma w sobie znaczny potencjał restrukturyzacyjny Mapa rentowności netto producentów mebli w Polsce r. Przychody oraz zysk netto 188 producentów (mln PLN) (1) 3 2 Średnia rentowność wszystkich producentów = 3,4% Średnia rentowność rentownych producentów = 5,2% Marża netto producentów mebli w Polsce r. Zysk netto/przychody (%) dla 186 producentów (2) Wyniki finansowe Paged Meble S.A. mln PLN ,9 Przychody 9, 212 9M EBITDA ,5 1, M 213 Paged Meble S.A. Wynik netto ,3 Paged Meble S.A. -9,4% -3 Przychody (mln PLN) -3,% -2,% -1,%,% 1,% 2,% 3,% Źródło: "Zestawienie Największych producentów mebli w Polsce"- "Złota 2" bezpłatny dodatek do miesięcznika "Biznes Meble.pl" , M 213 1) W celu lepszego przedstawienia rynku z zestawienia usuniętych zostało 12 największych producentów mebli w Polsce (o przychodach >25 mln PLN). Na wykresie przedstawionych jest łącznie 188 podmiotów 2) Wykres przedstawia 186 podmiotów (te same podmioty, co na wykresie po lewej stronie; usunięto 2 podmioty z ponadprzeciętnie niską rentownością odpowiednio -65,% i -43,7%) 17

18 Działania restrukturyzacyjne w Paged Meble S.A. Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Podjęte oraz planowane działania restrukturyzacyjne oferują szansę na poprawę wyników Przyczyny restrukturyzacji Podjęte działania Planowane działania w 214 r. Niezadowalające wyniki spółki; Rażące uchybienia członków poprzedniego Zarządu Spółki w zakresie rzetelnego i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków, takie jak: Brak kultury racjonalnego gospodarowania; Nieuzasadnione zwiększanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; Brak skutecznej polityki sprzedażowej i marketingowej; Nieudane wdrożenia kolekcji; Wysokie koszty produkcji; Nieuzasadnione zwiększanie stanów magazynowych; Brak perspektywy właścicielskiej u zarządzających spółką brak zorientowania na wynik przedsiębiorstwa. Szereg opisanych powyżej nieprawidłowości doprowadził do odwołania dwóch Członków Zarządu spółki w styczniu 213 r. W celu przejęcia kontroli nad właściwą realizacją Planu Restrukturyzacji Spółki członkowie Zarządu Akcjonariusza bezpośrednio zaangażowali się w zarządzanie Spółką. Pan Daniel Mzyk pełni funkcję Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 213 r., zaś Pan Robert Ditrych został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Spółki od dnia 1 października 213 r. Restrukturyzacja zatrudnienia: Racjonalizacja zatrudnienia, redukcja wynagrodzeń; Rekrutacja pracowników na kluczowe stanowiska w organizacji; Zmiana systemu rozliczania nadgodzin; Restrukturyzacja produkcji: Reorganizacja obszaru zaopatrzenia w materiały podstawowe i pomocnicze; Poprawa gospodarowania energią elektryczną i cieplną; Redukcja wymiaru czasu pracy w zakładzie w Jarocinie do 4/5 etatu; Restrukturyzacja obszaru sprzedaży i marketingu: Poprawa obszaru rozwoju oferty rynkowej; Podjęcie działań PR-owych ukierunkowanych na zwiększenie rozpoznawalności i budowę wizerunku marki Paged; Podjęcie współpracy z czołowym polskim projektantem mebli Tomaszem Rygalikiem; Restrukturyzacja majątkowa i administracji: Poprawa gospodarowania składnikami majątku spółki; Renegocjacje umów na usługi telekomunikacyjne. Wsparcie w przeprowadzaniu działań restrukturyzacyjnych poprzez bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie spółką Zarządu oraz zespołu restrukturyzacyjnego Paged S.A. W 214 r. działania restrukturyzacyjne prowadzone będą w poniższych obszarach: Produkcja Wdrażanie kultury Lean Manufacturing; Inwestycje nastawione na wzrost efektywności i wydajności produkcji; Optymalizacja procesów produkcyjnych; Logistyka i zaopatrzenie Konsolidacja działów zaopatrzenia spółki wzrost potencjału negocjacyjnego; Wdrożenie efektywnych procedur zakupowych; Optymalizacja zaangażowanego kapitału i kosztów materiałów produkcyjnych; Sprzedaż i marketing Budowa kompetencji w obszarze rynku kontraktowego (HoReCa); Reorganizacja obszaru sprzedaży na krajowy rynek mieszkaniowy; Dalsze rekrutacje na kluczowe stanowiska w dziale sprzedaży; Design/rozwój produktów Poprawa wzornictwa i atrakcyjności projektów mebli; Zarządzanie spółką Wdrożenie systemów motywacyjnych opartych o ekonomikę spółki; Nakreślenie perspektywy właścicielskiej dla pracowników spółki; Wdrożenie KPI 18

19 Główne informacje o nieruchomościach inwestycyjnych Grupy Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Grupa Paged posiada szereg nieruchomości inwestycyjnych, z których działka na Okęciu w Warszawie ma największy potencjał wzrostu wartości Opis segmentu Na wynik segmentu nieruchomości składają się wyniki spółek celowych (SPV): Paged Property Spółka z o.o. Spółka komandytowa (nieruchomości: Nowy Konik, Cisie), Paged Property Spółka z o.o. (nieruchomości: brak) oraz Mineralna Development Sp. z o.o. (nieruchomości: Warszawa - ul. Mineralna) Przychody i koszty związane z nieruchomościami, które nie zostały przeniesione do SPV, nie są uwzględniane w wynikach segmentu nieruchomości W Paged S.A. pozostały nieruchomości: Hipolitów, Otwock, Inowrocław, przy czym stanowią one majątek Centrali/jednostki macierzystej i są wynajmowane (bez Hipolitowa) na rzecz Oddziału na potrzeby Składów Handlowych W Paged Meble S.A. pozostała nieruchomość Jaworze Wszystkie ww. nieruchomości spełniają definicję tzw. nieruchomości inwestycyjnych, o których mowa w Polityce rachunkowości Paged S.A., Łączna wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych zaliczanych do segmentu nieruchomości wynosi 55, mln zł, zaś wszystkich nieruchomości inwestycyjnych w Grupie Paged 72,7 mln zł Lokalizacja nieruchomości inwestycyjnych Grupa Paged Inowrocław Warszawa (Okęcie) Jaworze Nowy Konik, Hipolitów, Cisie Otwock Plan budowy parku handlowego na Okęciu Projekt deweloperski, zakładający budowę na nieruchomości przy ul. Mineralnej 7 w Warszawie obiektu typu park handlowy pod nazwą PARK HANDLOWY SKY PARK OKĘCIE, realizowany przez spółkę celową Mineralna Development Sp. z o.o. Lokalizacja: Dzielnica Włochy, 2 m od drogi krajowej nr 7 wylot w kierunku Janek, Katowic i Krakowa) przy ul. Mineralnej 7 (ulica poprzeczna do Al. Krakowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Decathlon oraz marketu Castorama, w pobliżu Centrum Handlowego Krakowska CK 61 - Real, Salon Meblowy Agata, Media Markt, Komfort) Powierzchnia handlowa (GLA): ok. 8 7 m 2 Stan zaawansowania: Spółka dysponuje prawomocną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę Parku Handlowego (Centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą) W 213 r. kontynuowano działania w kierunku uzyskania przyłączy oraz gwarancji dostaw mediów o odpowiednich parametrach, a ponadto: prace projektowe dotyczące projektów wykonawczych poszczególnych lokali handlowych Kontynuowane są prace projektowe dotyczące zmian obejmujących cały obiekt (tzw. projekt budowlany zamienny) oraz prace projektowe i przygotowawcze dotyczące przebudowy ulicy Mineralnej Projekt ten znajduje się obecnie w fazie przygotowań do rozpoczęcia właściwego procesu budowlanego, przy czym termin uzależniony jest od czynników takich jak warunki atmosferyczne, stopień komercjalizacji i finansowanie projektu Równolegle prowadzone są działania związane z komercjalizacją projektu, tj. pozyskaniem najemców i potencjalnych najemców powierzchni handlowej, w wyniku zawieranych umów najmu oraz listów intencyjnych Mineralna Development rozważa nawiązanie współpracy z właścicielami działek przyległych w celu wspólnego zagospodarowania terenu na cele handlowe, co może wpłynąć na zmianę harmonogramu realizacji projektu 19

20 Nieruchomości inwestycyjne Grupy Paged (1/2) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Nieruchomości zaliczane do segmentu nieruchomości Lokalizacja/ właściciel Charakter nieruchomości Powierzchnia działki (m 2 ) Powierzchnia użytkowa budynków (m 2 ) Funkcja w miejscowym planie zagosp. przestrz. Wartość godziwa (mln PLN) Data wyceny 1 Nowy Konik, gm. Halinów właściciel: "Paged Property Sp. z o.o." Sp. k. Działka zabudowana obiektami typu magazynowego plus place składowe Tereny pod zabudowę 38,2 grudzień 212 mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem rozszerzonego zakresu powierzchni usługowej, obszary aktywności gospodarczej przekształcane z funkcji mieszkaniowej 2 Cisie, gm. Halinów właściciel: "Paged Property Sp. z o.o." Sp. k. Teren niezabudowany - grunty rolne Tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa do zabudowy,1 grudzień Warszawa, ul. Mineralna 7 właściciel: Mineralna Development Sp. z o.o. Teren niezabudowany pod przyszłą Inwestycję typu park handlowy Brak aktualnie obowiązującego planu; właściciel terenu uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę centrum handlowo usługowego z Infrastrukturą Towarzyszącą 16,7 grudzień 212 2

21 Nieruchomości inwestycyjne Grupy Paged (2/2) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Pozostałe nieruchomości inwestycyjne (nieprzypisane do segmentu nieruchomości) Lokalizacja/ właściciel Charakter nieruchomości Powierzchnia działki (m 2 ) Powierzchnia użytkowa budynków (m 2 ) Funkcja w miejscowym planie zagosp. przestrz. Wartość godziwa (mln PLN) Data wyceny 4 Inowrocław, ul. Poznańska 216 właściciel: Paged S.A. Działka zabudowana obiektami typu magazynowego plus place składowe Tereny składów, magazynów, parkingów, garaży i rzemiosła bez zabudowy mieszkaniowej oraz drogi dojazdowe 3,6 grudzień Otwock, ul. Tysiąclecia 7 właściciel: Paged S.A. Działka zabudowana obiektami typu magazynowego plus place składowe Brak aktualnie obowiązującego planu; zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego tereny z dominującą funkcją "centra usługowo-handlowe 8,6 grudzień Hipolitów, gm. Halinów właściciel: Paged S.A. Teren niezabudowany pod przyszłą inwestycję Działki położone są w dwóch strefach: P - przemysłowej, baz i składów oraz "Ls" lasu bez prawa zabudowy 3,3 grudzień Jaworze właściciel: Paged Meble S.A. Teren niezabudowany pod Przyszłą inwestycję Działki położone w przeważającej części w obszarze o funkcji MU (zabudowa mieszkaniowo usługowa) i w niewielkiej części w obszarze o funkcji MW (zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy) 2,2 styczeń

22 Główne informacje o segmencie handlowym Segment sklejkowy Segment meblowy Segment nieruchomości Segment handlowy Segment handlowy generuje EBITDA oraz zysk netto o stosunkowo niewielkim znaczeniu dla Grupy, jednak nie wymaga znacznych nakładów kapitałowych Opis segmentu Handel produktami przemysłu drzewnego prowadzony jest przez wyodrębniony w ramach Paged S.A Oddział. Działalność handlowa prowadzona jest w formie sieci składów handlowych (agencyjnych) na terenie Polski (obecnie 14 lokalizacji) Część towarów (sklejki) pochodzi ze spółek segmentu sklejkowego Grupy Paged Działalność segmentu handlowego koncentruje się bezpośrednio na sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów drzewnych i drewnopochodnych Składy handlowe świadczą również usługi np. cięcia płyt na formatki, okleinowania wąskich płaszczyzn Lokalizacje składów handlowych Gdańsk Morąg Inowrocław Płock Warszawa (x2) Kutno Halinów Otwock Ostrów Wielkopolski Jawor Radom Kobiór Łodygowice Dostawcy segmentu handlowego (9M 213) 7% 5% 15% 17% 29% 27% Grupa Paged Dostawca nr 2 Dostawca nr 3 Dostawca nr 4 Dostawca nr 5 Pozostali dostawcy Sprzedaż segmentu handlowego (9M 213) Podział wg asortymentu Podział wg klientów 9% 2% 4% 3% 2% 2% 4% 28% Sklejka Płyty MDF i LDF Płyty wiórowe laminowane Płyty wiórowe surowe Płyty OSB 5% 5% 2% 2% Klient 1 Klient 2 1% 15% 22% Płyty HDF Płyty stolarskie Płyty pilśniowe Tarcica Klient 3 Klient 4 Inne, w tym usługi Pozostałe towary 86% Klienci poniżej 2% udziałów w całości sprzedaży 22

23 Agenda 1 Grupa Paged w latach Przedstawienie segmentów Grupy 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 3. kwartał i 9 miesięcy 213 r. oraz podsumowanie istotnych zdarzeń 4 Załącznik: Informacje o Paged S.A. 23

24 Wyniki Grupy Znacząca poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach (1) 9 miesięcy 213 mln PLN Segment Sklejkowy Meblowy Zarządzania Handlowy Nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów Wyłączenia Skonsolidowane Przychody 295, 19,9 96,7 44,8 1,1 11,5-22,8 536,1 EBITDA 61,4 4,8 25,6,9,2-3,9 -,3 88,8 EBIT 52,9 1,2 25,2,7 -,2-3,9 -,6 75,3 Zysk brutto 46,9 -,1 24,5,6 -,3-4,4 -,3 67, Zysk netto 42, -,1 2,6,5 -,3-3,4 -,1 59,2 3 kwartał 213 mln PLN Segment Sklejkowy Meblowy Zarządzania Handlowy Nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów Wyłączenia Skonsolidowane Przychody 12,7 35,8 35,9 15,9,4 3,2-6,8 187, EBITDA 22,5 2, 3,2,4,2-1,4,6 27,6 EBIT 19,5,9 3,1,3,1-1,4,5 23, Zysk brutto 2,9,8 2,9,3,1-1,5,6 24, Zysk netto 18,6,8 4,8,3,1-1,4,6 23,8 Wzrost r/r 21% 79% 19% 16% 133% Wzrost r/r 25% 69% 96% 116% 144% (2) (2) 1) Prezentowane wyniki są danymi skonsolidowanymi przypadającymi na poszczególne segmenty branżowe i są po wyłączeniach konsolidacyjnych (kolumna Wyłączenia ) oraz bez wyłączeń udziałów mniejszości 2) Dane dla segmentu zarządzania nie są porównywalne. Dnia 2 lipca 212 r. Paged S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki DTP S.A. z 22,74% do 54,12% i od tego dnia wyniki Grupy Kapitałowej DTP podlegają konsolidacja w ramach Grupy Paged. Dane skonsolidowane DTP S.A. są dostępne w raportach tej spółki (notowana na NewConnect) 24

25 Przychody Grupy Paged Wzrost przychodów Grupy głównie dzięki segmentom sklejkowym i zarządzania (1) Przychody (mln PLN) Podział przychodów 9M 213 Podział przychodów 3KW ,6 +21% 536,1 8,%,2% 2,1% Segment sklejkowy Segment meblowy 8,2%,2% 1,6% Segment sklejkowy Segment meblowy 15,2 +25% 187, 17,3% 19,7% 52,8% Segment handlowy 18,5% 18,5% 53,% Segment handlowy Segment nieruchomości Segment nieruchomości 9M 212 9M 213 3KW 212 3KW 213 RAZEM: 559, mln PLN (2) Pozostałe nieprzypisane do segmentów RAZEM: 193,9 mln PLN (3) Pozostałe nieprzypisane do segmentów Wpływ poszczególnych segmentów na przychody 9M 213 (mln PLN) (1) 272,6 295, +8% 121,3 19,9 96,7-9% x3 56,1 44,8-2% +5% 3,2 1,1 1,1 2,5 11,5 +365% Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane dosegmentów 9M 212 9M 213 Wpływ poszczególnych segmentów na przychody 3KW 213 (mln PLN) (1) 9,8 12,7 39, 35,8 35,9 +13% -8% x1 2,9 15,9-24% +5% 3,2,3,4,5 3,2 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów +479% 3KW 212 3KW 213 1) Dane dla segmentu zarządzania nie są porównywalne. Dnia 2 lipca 212 r. Paged S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki DTP S.A. z 22,74% do 54,12% i od tego dnia wyniki Grupy Kapitałowej DTP podlegają konsolidacja w ramach Grupy Paged. Dane skonsolidowane DTP S.A. są dostępne w raportach tej spółki (notowana na NewConnect) 2) Wykres przedstawia podział przychodów przed wyłączeniami w łącznej kwocie -22,8 mln PLN (-14,1 mln PLN w okresie analog. 212 r.). Skonsolidowane przychody za okres 9 miesięcy 212 r./ 213 r. wyniosły 442,6/ 536,1 mln PLN 3) Wykres przedstawia podział przychodów przed wyłączeniami w łącznej kwocie -6,8 mln PLN (-4,6 mln PLN w okresie analog. 212 r.). Skonsolidowane przychody za okres III kwartału 212 r./ 213 r. wyniosły 15,2/ 187, mln PLN 25

26 EBITDA Grupy Paged Znacząca poprawa EBITDA dzięki segmentowi sklejkowemu (~3/4 wzrostu w 3 kwartale). Duża dynamika segmentów zarządzania (1) oraz meblowego EBITDA (mln PLN) Podział EBITDA 9M ,8 +79% 1,%,2% 49,6 27,6% 66,% +69% 27,6 16,3 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Podział EBITDA 3KW 213 7,1% 11,3% 1,5%,8% 79,3% Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy 9M 212 9M 213 3KW 212 3KW 213 5,1% RAZEM: 93, mln PLN (2) Segment nieruchomości RAZEM: 28,3 mln PLN (3) Segment nieruchomości Wpływ poszczególnych segmentów na EBITDA 9M 213 (mln PLN) (1) 61,4 44,5 +38% 5,2 4,8 25,6-8% x51-35% -49%,5 1,5,9,4,2-3,9-3,9-2% 9M 212 9M 213 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów Wpływ poszczególnych segmentów na EBITDA 3KW 213 (mln PLN) (1) 13,9 22,5 +62%,7 2, +28%,5 3,2 x6-29% -4% -35%,6,4,4,2-2,2-1,4 3KW 212 3KW 213 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów 1) Dane dla segmentu zarządzania nie są porównywalne. Dnia 2 lipca 212 r. Paged S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki DTP S.A. z 22,74% do 54,12% i od tego dnia wyniki Grupy Kapitałowej DTP podlegają konsolidacja w ramach Grupy Paged. Dane skonsolidowane DTP S.A. są dostępne w raportach tej spółki (notowana na NewConnect) 2) Wykres nie zawiera Pozostałe nieprzypisane do segmentów oraz wyłączeń (łącznie -4,1 mln PLN; oraz -2,5 mln PLN w okresie analog. 212 r.). Skonsolidowane EBITDA za okres 9 miesięcy 212 r./ 213 r. wyniosła 49,6/ 88,8 mln PLN 3) Wykres nie zawiera Pozostałe nieprzypisane do segmentów oraz wyłączeń (łącznie -,8 mln PLN oraz,2 mln PLN w okresie analog. 212 r.). Skonsolidowane EBITDA za okres III kwartału 212 r./ 213 r. wyniosła 16,3/ 27,6 mln PLN 26

27 Zysk netto Grupy Paged Wzrost zysku netto o 14, mln PLN w III kw. 213 r/r, głównie dzięki segmentowi sklejkowemu (+1,8 mln PLN). Wyjście na prostą segmentu meblowego Zysk netto (mln PLN) Podział zysku netto 9M 213 Podział zysku netto 3KW ,2 +133% 25,4 9M 212 9M % 23,8 9,8 3KW 212 3KW ,7%,8% Segment sklejkowy 66,5% RAZEM: 63,1 mln PLN (1) Segment handlowy 1,1%,3% 3,2% 19,6% 75,8% RAZEM: 24,6 mln PLN (1) Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Wpływ poszczególnych segmentów na zysk netto 9M 213 (mln PLN) (2) 3,3 42, +38% 2,6-1,7 -,1 x41,5,9-41%,5, -,3-8,6-3,4 9M 212 9M 213 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów Wpływ poszczególnych segmentów na zysk netto 3KW 213 (mln PLN) (2) 7,9 18,6 +137% 4,8 x9-38% -68% -1,3,8,5,4,3,2,1-2,9-1,4 3KW 212 3KW 213 Segment sklejkowy Segment meblowy Segment handlowy Segment nieruchomości Pozostałe nieprzypisane do segmentów 1) Dane przedstawiają tylko segmenty z pozytywnym wynikiem na poziomie netto (oraz bez wyłączeń). Skonsolidowane zysk netto za okres 9 miesięcy 212 r./ 213 r. wyniósł 25,4/ 59,2 mln PLN, zaś za okres III kwartału 212 r./ 213 r. 9,8/ 23,8 mln PLN 2) Dane dla segmentu zarządzania nie są porównywalne. Dnia 2 lipca 212 r. Paged S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki DTP S.A. z 22,74% do 54,12% i od tego dnia wyniki Grupy Kapitałowej DTP podlegają konsolidacja w ramach Grupy Paged. Dane skonsolidowane DTP S.A. są dostępne w raportach tej spółki (notowana na NewConnect) 27

28 Istotne zdarzenia w 3 kw. 213 r. Zdarzenie Restrukturyzacja w Paged Meble S.A. Komentarz W Paged Meble S.A. prowadzone były (i są kontynuowane) działania restrukturyzacyjne (przy czynnym udziale Zarządu Paged S.A., który wszedł w skład Zarządu Paged Meble S.A.), których zakładanym efektem będzie poprawa rentowności i ogólnej kondycji spółki meblowej Działania były ukierunkowane na: obniżenie kosztów funkcjonowania spółki (m.in. optymalizacja kosztów zatrudnienia i zakupu materiałów) poprawienie funkcjonowania zakładów produkcyjnych (m.in. optymalizacja produkcji, terminowość) zwiększenie realizowanych przychodów ze sprzedaży mebli (m.in. przegląd aktualnej oferty, przegląd magazynów wyrobów gotowych, nowe kanały dystrybucji, rozwój sprzedaży na rynku kontraktowym, polityka cenowa; zmiany organizacyjne; kluczowe rekrutacje) Dnia 1 października 213 r. doszło do uzgodnienia (pomiędzy Paged S.A., Paged Meble S.A. oraz BZ WBK S.A.) długoterminowego planu finansowego opartego na Planie Restrukturyzacji Spółki na lata Zadłużenie Paged Meble S.A. zostało zrestrukturyzowane (przedłużenie okresu spłaty oraz zmniejszenie wysokości rat na kolejne 12 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego oraz przedłużenie finansowania dla kredytu obrotowego) Podjęte już działania restrukturyzacyjne miały bezpośredni wpływ na wynik Paged Meble w 3 kw EBITDA spółki wyniosła 1,7 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie,3 mln PLN. Zysk netto wyniósł,5 mln PLN, wobec 1,6 mln PLN straty netto w III kw. 212 r. 28

29 Istotne zdarzenia w 3 kw. 213 r. (c.d.) Zdarzenie Komentarz Dalszy wzrost wyników segmentu sklejkowego Spółki segmentu sklejkowego mają za sobą bardzo udany kwartał. EBITDA segmentu sklejkowego w III kw. 213 r. stanowiła 81,5% łącznego EBITDA Grupy Paged. Liderem wzrostu (zarówno procentowo, jak i kwotowo) była Sklejka Pisz S.A. EBITDA za III kw. 213 r. w segmencie sklejkowym wyniosła 22,5 mln PLN, (+61,6% r/r; +8,6 mln PLN wobec 13,9 mln PLN w III kw. 212 r.) Paged-Sklejka S.A. wypracowała 11,3 mln PLN (+33,% r/r; +2,8 mln PLN wobec 8,5 mln PLN w III kw. 212 r.) Sklejka-Pisz Paged S.A. wypracowała 11,1 mln PLN (+ 15,6% r/r; +5,7 mln PLN wobec 5,4 mln PLN w III kw. 212 r.) zysk netto segmentu sklejkowego w III kw. 213 wyniósł 18,6 mln PLN (+136,6%; +1,8 mln PLN wobec 7,9 mln PLN w III kw. 212 r.) Paged-Sklejka S.A. wypracowała 9,4 mln PLN (+51,9% r/r; +3,2 mln PLN wobec 6,2 mln PLN w III kw. 212 r.) Sklejka-Pisz Paged S.A. wypracowała 9,2 mln PLN (+472,% r/r; +7,6 mln PLN wobec 1,6 mln PLN w III kw. 212 r.) Na znaczącą poprawę wyników spółek sklejkowych wpływ miały m.in. następujące działania: Oddanie nowoczesnej linii do prasowania sklejki (kwiecień 213 r.) oraz nowej suszarni (lipiec 213 r.) w zakładzie w Piszu, co pozwala wytwarzać większe wolumeny produkcji przy stabilnym poziomie kosztów stałych Zmiana profilu geograficznego dostaw surowca do zakładów, mająca na celu obniżenie kosztów transportu 29

30 Istotne zdarzenia w 3 kw. 213 r. (c.d.) Zdarzenie Komentarz Wysokie tempo rozwoju DTP S.A. W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy Grupy DTP miało wielokrotne zwiększenie odzysków uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności Główne działania w III kwartale 213 r., które wpłynęły na tempo rozwoju Grupy DTP: przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW - w raportowanym okresie prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego i czeka na zatwierdzenie przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi Funduszu DTP NS FIZ na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12,3 mln PLN starania o zwiększenie wartości aktywów posiadanych w zarządzaniu głównie poprzez analizę rynku pod kątem wyselekcjonowania portfeli wierzytelności najbardziej atrakcyjnych do zakupu, w wyniku tych działań w raportowanym okresie zakupione zostały portfele wierzytelność o wartości nominalnej 71 mln PLN poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji podejmowanie starań o pozyskanie środków z funduszy UE. Spółka z Grupy DTP uzyskała informację o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na realizację projektu Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą i partnerami handlowymi 3

31 Agenda 1 Grupa Paged w latach Przedstawienie segmentów Grupy 3 Omówienie wyników finansowych Grupy Paged za 3. kwartał i 9 miesięcy 213 r. oraz podsumowanie istotnych zdarzeń 4 Załącznik: Informacje o Paged S.A. 31

32 Zarząd Daniel Mzyk, Prezes Zarządu Wykształcenie: wyższe Ukończone kierunki: Zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego International Business Management na Uniwersytecie w Bradford Doświadczenie : Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, procesów restrukturyzacyjnych, finansów przedsiębiorstw, jak również projekcji finansowych, wycen i selekcji projektów inwestycyjnych Ukończył szereg kursów i szkoleń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w zakresie ekonomii, informatyki i finansów Pełnione funkcje: Prezes Zarządu Paged S.A., Paged Meble S.A., Paged Spółka Akcyjna IP Sp. k., Paged Property Sp. z o.o. SKA, Paged Capital Sp. z o.o. oraz Mineralna Development Sp. z o.o. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych spółek: Paged-Sklejka S.A., "Sklejka-Pisz" Paged S.A. Robert Ditrych, Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: wyższe Ukończone kierunki: Finanse i Strategie Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Ekonomia oraz Business Studies na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) Program Executive Education - Mergers & Acquisitions na The Wharton School, University of Pennsylvania, program Executive Development Program na University of Chicago Booth School of Business Doświadczenie: Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa strategicznego dla spółek z różnych branż Pracując dla Helix Ventures odpowiadał za nadzór nad projektami doradztwa transakcyjnego oraz analizy inwestycyjne funduszu venture capital Helix Ventures Partners FIZ Uczestniczył w procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej wiodących polskich przedsiębiorstw realizowanych przez zespół doradczy Helix Ventures Pełnione funkcje: Wiceprezes Zarządu Paged S.A. oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Paged Meble S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółek: Sklejka-Pisz Paged S.A., Paged-Sklejka S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek: DTP S.A. oraz Rubicon Partners S.A. 32

33 Podstawowe dane Spółka notowana na GPW od Października 1996 r. Podstawowe informacje o Paged S.A. Ilość akcji Kapitalizacja rynkowa (mln PLN) (1) 564 Wartość przedsiębiorstwa (mln PLN) (2) 651 Wskaźniki rynkowe (1) EV/EBITDA (L12M) (3) 5,5x P/E (L12M) (4) 1,1x Źródło: Spółka, Stooq Akcjonariat Paged S.A. 12,25% 9,7% 5,1% 9,4% 5,9% 6,7% 9,4% 7,1% 9,4% 7,1% 9,4% 8,3% Źródło: GPWInfostrefa CI Consulting Sp. zo.o Sp. komandytowo - akcyjna Fresita Limited Alfa Spółka komandytowo-akcyjna( poprzednio Silueta Investments Sp. z o.o. S-ka komandytowo-akcyjna) Ksati Investments Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna Polski Instytut Inwestycyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Yellema Holdings Limited Spółka komandytowo-akcyjna Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Daniel Mzyk Edmund Mzyk CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Yawal Spółka Akcyjna Paged Spółka Akcyjna (akcje własne) Pozostali Kurs akcji Paged S.A vs. rynek M 3M 1R 2R 5R 37,78 3,8 21,3 13,9 13,7 5,3 Zmiana 22,7% 77,4% 171,8% 189,1% 612,8% WIG (zmiana) -1,3% 6,5% 13,2% 38,9% 86,9% Na tle rynku (pp) 24, 7,9 158,6 15,2 525,9 swig8 (zmiana) -1,6% 12,2% 41,8% 72,2% 12,2% Na tle swig8 (pp) 24,2 65,2 13, 116,9 51,6 Źródło: Bankier.pl 1) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień ) Wartość przedsiębiorstwa = kapitalizacja rynkowa + dług netto wartość nieruchomości inwestycyjnych (nie uwzględniono udziałów niesprawujących kontroli) 3) Wskaźnik EV/EBITDA obliczono jako wartość przedsiębiorstwa podzielona przez EBITDA z ostatnich 12 miesięcy do ) Wskaźnik P/E obliczono jako kapitalizacja rynkowa podzielona przez zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z ostatnich 12 miesięcy do

PAGED S.A. Wyniki finansowe I kwartał 2015 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe I kwartał 2015 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe I kwartał 2015 r. Warszawa, 2015.05.12 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2014 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2014 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2014 r. Warszawa, 2014.11.07 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe 2014 r. Warszawa, 2015.03.24 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2015 r. Warszawa,

PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2015 r. Warszawa, PAGED S.A. Wyniki finansowe 9 miesięcy i III kwartał 2015 r. Warszawa, 2015.11.10 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał i I półrocze 2017 r. Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał i I półrocze 2017 r. Warszawa, 23 sierpnia 2017 r. \ Wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał i I półrocze 217 r. Warszawa, 23 sierpnia 217 r. 1 AGENDA 1. Kluczowe wydarzenia 2. Szczegółowe wyniki finansowe \ 2 I-VII 217 r. - podsumowanie Wzrost sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kw r. Zmiany w Zarządzie Paged S.A. Warszawa, r.

Wyniki finansowe 1 kw r. Zmiany w Zarządzie Paged S.A. Warszawa, r. Wyniki finansowe 1 kw. 2016 r. Zmiany w Zarządzie Paged S.A. Warszawa, 13.05.2016 r. Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2013 r.

PAGED S.A. Wyniki finansowe 2013 r. PAGED S.A. Wyniki finansowe 213 r. Warszawa, 214.3.21 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PAGED S.A. Prezentacja Spółki

PAGED S.A. Prezentacja Spółki PAGED S.A. Prezentacja Spółki Warszawa, Wrzesień 215 1 Oświadczenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Paged S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.

Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. \ Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata 2017-2021 2021 Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. 1 Jesteśmy silnym holdingiem przemysłowo-inwestycyjnym, ze szczególną rolą biznesu sklejkowego Sklejka Logistyka

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowa za I kwartał 2011 roku

Informacje dodatkowa za I kwartał 2011 roku Informacje dodatkowa za I kwartał 2011 roku 1. zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Komentarz

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r.

DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Tworzymy świat bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Listopad 2011

Raport miesięczny. Listopad 2011 Raport miesięczny Listopad 2011 12 grudnia 2011 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. po III kwartałach 2014

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dwukrotny wzrost zysku

Dwukrotny wzrost zysku Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012 1Q2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 roku

Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 roku Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 roku 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. III kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP Co nas wyróżnia Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności niedetalicznych, czyli małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 roku Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 roku 1. zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 roku

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 roku Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 roku 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe za III kwartał 2011 roku

Informacje dodatkowe za III kwartał 2011 roku Informacje dodatkowe za III kwartał 2011 roku 1. zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Komentarz

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę DTP S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo