Zbiór zadań z geometrii przestrzennej. Michał Kieza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór zadań z geometrii przestrzennej. Michał Kieza"

Transkrypt

1 Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza

2 Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza Wydawca: Netina Sp. z o.o. ISN c 2015, Wszelkie Prawa Zastrzeżone Zabrania się modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Zbiór zadań z geometrii przestrzennej c 2015 opyright for Polish edition by Netina.pl & Michał Kieza

3

4 Przedmowa Niniejszy zbiór zadań z geometrii przestrzennej przeznaczony jest dla uczniów startujących w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, zarówno tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, także sięgających wzrokiem w kierunku Olimpiady Matematycznej. Polecam go też tym, którzy próbują swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, jednak zadania z Kącików Przestrzennych w elcie są dla nich zbyt zaawansowane. Zbiór może też okazać się dobrą pomocą dla nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad. Zadania, które zebrałem, pochodzą z Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów lub są zbliżone do nich poziomem. Nie wahałem się jednak dać trochę nieco trudniejszych zadań, które starałem się rozbić na podpunkty lub dać je obok zadań z tego samego tematu żywiąc nadzieję, że nawet mniej zaawansowany uczeń poradzi sobie z nimi. Pozwoliłem sobie także na omówienie niektórych bardziej zaawansowanych zagadnień jak np. równoległościan opisany na czworościanie czy metoda objętości, ilustrując je odpowiednio dobranymi trudnościowo przykładami. Zbiór zawiera ponad 120 zadań. o każdego z nich jest rozwiązanie (czasem nawet kilkoma sposobami) niemal we wszystkich przypadkach opatrzone rysunkiem. Większość rozdziałów zawiera krótki wstęp wraz z omówionymi przykładami. Michał Kieza 3

5 4 Michał Kieza Spis treści 1. Proste i płaszczyzny str zworościan dowolny podstawowe własności str Twierdzenia o krawędziach bocznych i apotemach str Metoda siatek str Najmocniejsze twierdzenie stereometrii str Objętość str zworościan foremny str zworościany mające szczególne własności str Zadania różne str Rozwiązania zadań str. 41 Proste i płaszczyzny str. 41 zworościan dowolny podstawowe własności str. 58 Twierdzenia o krawędziach bocznych i apotemach str. 70 Metoda siatek str. 78 Najmocniejsze twierdzenie stereometrii str. 83 Objętość str. 94 zworościan foremny str. 104 zworościany mające szczególne własności str. 114 Zadania różne str. 126

6 1. Proste i płaszczyzny 5 1. Proste i płaszczyzny Prostopadłość efinicje. Proste prostopadłe proste k i l znajdujące się w przestrzeni są prostopadłe, gdy albo leżą w jednej płaszczyźnie i są prostopadłe albo istnieje prosta m równoległa do l współpłaszczyznowa z k i do niej prostopadła. Prosta prostopadła do płaszczyzny prosta k jest prostopadła do płaszczyzny π, gdy jest prostopadła do każdej z prostych zawartych w tej płaszczyźnie. Płaszczyzny prostopadłe płaszczyzny π 1 i π 2 są prostopadłe, gdy istnieje prosta k zawarta w płaszczyźnie π 1 prostopadła do płaszczyzny π 2. Twierdzenie 1.1. Prosta k jest prostopadła do płaszczyzny π wtedy i tylko wtedy, gdy jest prostopadła do pewnych dwóch nierównoległych prostych leżących w tej płaszczyźnie. owód Wystarczy oczywiście dowieść implikację w lewo. Niech M będzie punktem przecięcia się prostej k z płaszczyzną π (rys. 1). Załóżmy, że prosta k jest prostopadła do pewnych dwóch prostych l i m oraz że obie one przechodzą przez punkt M (możemy tak zrobić, bowiem przesunięcie równoległe prostych l i m nie wpływa na ich prostopadłość do prostej k). Wystarczy jeśli udowodnimy, że prosta k jest prostopadła do dowolnej prostej n przechodzącej przez punkt M (z tego samego, co wcześniej powodu). k m n M N l π rys. 1 Niech i będą dwoma punktami leżącymi na prostej k po przeciwnych stronach punktu M, takimi, że M =M. Na prostych l i m wybierzmy w dowolny sposób odpowiednio punkty i (różne od M) oraz niech prosta przecina prostą n w punkcie N. Z prostopadłości prostej k do prostych l i m oraz równości M =M wnosimy, że = oraz =. W takim razie

7 6 Michał Kieza trójkąty i są przystające. To zaś oznacza, że przystające są także trójkąty N i N (bok-kąt-bok), skąd N = N. Trójkąt N jest więc równoramienny, zatem jego środkowa M N jest prostopadła do podstawy. To pociąga za sobą prostopadłość prostych n i k i kończy dowód twierdzenia. Zadania dotyczące prostopadłości rozwiązuje się w oparciu o następujący schemat. Załóżmy, że chcemy dowieść, że prosta a jest prostopadła do prostej b. W tym celu musimy najpierw znaleźć dwie nierównoległe proste p i q (leżące w tej samej płaszczyźnie, co prosta b), które są prostopadłe do prostej a. Następnie wystarczy zastosować twierdzenie 1.1. W rozwiązaniach niektórych zadań można zastosować twierdzenie o trzech prostych prostopadłych, które sformułujemy poniżej. Jest ono szczególnym przypadkiem opisanego schematu, choć być może nie widać tego na pierwszy rzut oka. Twierdzenie 1.2. (Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych) Prosta k przecina płaszczyznę π w punkcie P i nie jest do niej prostopadła. Prosta l należy do płaszczyzny π i przechodzi przez punkt P. Niech k będzie rzutem prostokątnym prostej k na płaszczyznę π. Wówczas prosta l jest prostopadła do prostej k wtedy i tylko wtedy, gdy jest prostopadła do prostej k. owód Niech będzie dowolnym punktem na prostej k różnym od P, zaś jego rzutem prostokątnym na płaszczyznę π. Wówczas punkt należy do prostej k, a prosta jest prostopadła do płaszczyzny π, w szczególności także do prostej l. k l P k π rys. 2 Załóżmy najpierw, że prosta l jest prostopadła do prostej k. Stąd i z prostopadłości k oraz wynika, że prosta l jest prostopadła do płaszczyzny P wyznaczonej przez k i (twierdzenie 1.1). W takim razie dostajemy l k. Przyjmijmy teraz, że prosta l jest prostopadła do prostej k. Znów wykorzystując twierdzenie 1.1 dostajemy prostopadłość l do płaszczyzny P. To prowadzi do wniosku, że l k.

8 1. Proste i płaszczyzny 7 Powyższy dowód zaprezentował nam także wcześniej opisany schemat. Użyjmy go teraz do rozwiązania poniższego zadania. Przykład 1.1. Udowodnić, że jeśli w czworościanie wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się, to krawędzie i są prostopadłe. rys. 3 Załóżmy, że wysokości i danego czworościanu przecinają się (rys. 3). Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to jest też prostopadła do krawędzi. nalogicznie dowodzimy, że prosta jest prostopadła do krawędzi. To zaś oznacza, że płaszczyzna wyznaczona przez proste i jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1). W takim razie prosta jest prostopadła do dowolnej prostej leżącej w tej płaszczyźnie, a więc w szczególności do prostej. Uwaga. Można chcieć zredagować powyższe rozwiązanie wprowadzając punkt H przecięcia wysokości poprowadzonych z wierzchołków i i rozważać dalej proste H, H oraz płaszczyznę H. Jednakże punkt H może pokrywać się np. z punktem (czworościan z zadania 1.2 jest takim przykładem punkt należy do każdej jego wysokości) i wtedy ani prosta H ani płaszczyzna H nie są określone. Zadania any jest czworościan. Odcinek E jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie. Wykazać, że jeśli E jest wysokością tego czworościanu, to <) = <) = any jest czworościan, w którym wszystkie kąty przy wierzchołku są proste. owieść, że spodek wysokości tego czworościanu, opuszczonej z wierzchołka jest ortocentrum trójkąta.

9 8 Michał Kieza 1.3. any jest czworościan, w którym <) = <) = <) = 90. Udowodnić, że rzut prostokątny punktu na płaszczyznę jest punktem symetrycznym do punktu względem środka krawędzi Udowodnić, że jeśli w czworościanie krawędzie i są prostopadłe, to wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się Wykazać, że jeśli w czworościanie istnieje punkt wspólny wszystkich wysokości, to spodek każdej z nich pokrywa się z ortocentrum ściany, na którą została ta wysokość poprowadzona Wykazać, że jeśli w czworościanie spodek pewnej wysokości pokrywa się z ortocentrum ściany, do której została ta wysokość poprowadzona, to przeciwległe krawędzie są prostopadłe Rozstrzygnąć, czy istnieje czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami prostokątnymi? 1.8. Rozstrzygnąć, czy dla każdej liczby naturalnej n 3 istnieje ostrosłup n S o podstawie n, którego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi Rozstrzygnąć, czy istnieje taki ostrosłup czworokątny, którego każda krawędź boczna jest prostopadła do którejś krawędzi podstawy? Przecinanie się prostych i płaszczyzn w przestrzeni efinicje. Płaszczyzny równoległe dwie płaszczyzny są równoległe, gdy się pokrywają albo nie mają punktów wspólnych. Prosta równoległa do płaszczyzny prosta jest równoległa do płaszczyzny, gdy nie ma z nią żadnego punktu wspólnego. Prostą konsekwencją pierwszej definicji jest to, że płaszczyzny nierównoległe (takie, które mają punkt wspólny, ale nie pokrywają się) przecinają się wzdłuż pewnej prostej. odatkowo warto odnotować, że zarówno dwie proste równoległe, jak i dwie proste przecinające wyznaczają jednoznacznie płaszczyzny zawierające je. Odnotujmy na koniec następującą obserwację: Jeśli płaszczyzny π 1 i π 2 przecinają się wzdłuż prostej k, zaś prosta l leżąca w płaszczyźnie π 1 jest równoległa do płaszczyzny π 2, to k l. la uzasadnienia zauważmy, że gdyby proste k i l nie były równoległe, to miałyby punkt wspólny (bo obie leżą w płaszczyźnie π 1 ). Ten punkt należałby jednak także do płaszczyzny π 2, co przeczyłoby równoległości prostej l i płaszczyzny π 2.

10 1. Proste i płaszczyzny 9 Przykład 1.2. any jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Pewna płaszczyzna przecina krawędzie S, S, S i S odpowiednio w punktach,, i. Odcinki i przecinają się w punkcie P, zaś odcinki i przecinają się w punkcie P. Wykazać, że punkty P, P i S leżą na jednej prostej. Płaszczyzna S zawiera odcinki i, a więc także punkty P i P (rys. 4). nalogicznie stwierdzamy, że płaszczyzna S również zawiera punkty P i P. W takim razie punkty P, P i S leżą na prostej, wzdłuż której przecinają się płaszczyzny S i S. S P P Zadania. rys Punkty, i leżą wewnątrz odpowiednio ścian,, czworościanu. Wiadomo, że proste i przecinają się, proste i przecinają się oraz proste i przecinają się. Wykazać, że istnieje punkt wspólny prostych, i W czworościanie punkty K i L są środkami okręgów wpisanych w trójkąty i. Udowodnić, że proste L i K przecinają się wtedy i tylko wtedy, gdy = Ostrosłup prawidłowy sześciokątny przecięto płaszczyzną, która przecina wszystkie jego krawędzie boczne. W przekroju otrzymano sześciokąt wypukły EF. Wykazać, że proste, E i F przecinają się w jednym punkcie Rozważmy graniastosłup sześciokątny prawidłowy o podstawach i oraz płaszczyznę, która przecina krawędzie i i w punktach i dla i = 1,2,...,6. owieść, że a) przeciwległe boki sześciokąta są równoległe, b) przekątne 1 4, 2 5 i 3 6 sześciokąta mają punkt wspólny.

11 10 Michał Kieza Pewna płaszczyzna przecina krawędzie,,, czworościanu odpowiednio w punktach K, L, M, N. owieść, że proste KN, LM i przecinają się lub są równoległe Na kartce papieru narysowany jest czworościan, punkty K, L, M leżące odpowiednio na jego krawędziach,, oraz punkt P, który należy do ściany. Wiadomo ponadto, że żadna z krawędzi, i nie jest równoległa do płaszczyzny KLM. Za pomocą linijki wyznaczyć a) prostą będącą częścią wspólną płaszczyzn i KLM, b) punkt przecięcia prostej P z płaszczyzną KLM any jest czworościan. Punkty, i leżą odpowiednio na krawędziach, i. Odcinki i przecinają się w punkcie K, odcinki i w punkcie L, natomiast odcinki i w punkcie M. Wykazać, że proste K, L i M mają punkt wspólny. Przekroje Przykład 1.3. Na kartce papieru narysowany jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Pewna płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa. Mając dane punkty K, L i M przecięcia tej płaszczyzny odpowiednio z krawędziami S, S i S wyznaczyć przekrój ostrosłupa S tą płaszczyzną. Wyznaczymy najpierw punkt N przecięcia rozważanej płaszczyzny z krawędzią S ostrosłupa S. Na początku rysujemy odcinki i przecinające się w punkcie P (rys. 5). Punkt P oraz punkty K i M leżą na płaszczyźnie S. Następnie prowadzimy odcinki P S i KM przecinające się w punkcie Q, który należy do płaszczyzny zawierającej punkty K, L i M. Prowadząc prostą LQ do przecięcia z odcinkiem S otrzymujemy punkt N (z treści zadania wynika, że rozważana płaszczyzna przecina odcinek S, więc prosta LQ musi także jego przeciąć). S S K N Q M K N M L L P rys. 5 rys. 6

12 1. Proste i płaszczyzny 11 Wystarczy teraz połączyć punkty K, L, M i N odcinkami i otrzymany czworokąt KLM N jest szukanym przekrojem (rys. 6). Zadania Na kartce papieru narysowany jest ostrosłup pięciokątny ES o podstawie pięciokąta wypukłego E. Pewna płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa. Mając dane punkty K, L i M przecięcia tej płaszczyzny odpowiednio z krawędziami S, S i S wyznaczyć przekrój ostrosłupa ES tą płaszczyzną Na kartce papieru narysowany jest czworościan. Za pomocą linijki narysować przekrój tego czworościanu płaszczyzną przechodzącą przez punkty K, L, M, jeśli a) punkty K i L leżą odpowiednio na krawędziach i, zaś punkt M leży na półprostej poza krawędzią, b) punkty K, L, M leżą odpowiednio na krawędziach,, any jest sześcian o krawędzi długości 1. Wyznaczyć przekrój danego sześcianu płaszczyzną P QR, gdzie punkty P, Q i R leżą odpowiednio na krawędziach, i, przy czym a) P = Q = R = 1 3, b) P = Q = 1 3 oraz R = Wyznaczyć przekrój sześcianu płaszczyzną przechodzącą przez środki krawędzi, i Sześcian przecięto płaszczyzną otrzymując w przekroju pięciokąt. Rozstrzygnąć, czy pięciokąt ten może być foremny? any jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Rozstrzygnąć, czy można tak przeciąć krawędzie boczne tego ostrosłupa płaszczyzną, aby w przekroju otrzymać równoległobok.

13 Strony są niedostępne.

14 Rozwiązania zadań Rozwiązania zadań Proste i płaszczyzny 1.1. any jest czworościan. Odcinek E jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie. Wykazać, że jeśli E jest wysokością tego czworościanu, to <) = <) = 90. E rys. 29 Udowodnimy, że <) = 90 (równość <) = 90 dostajemy analogicznie). Jeśli punkt E pokrywa się z punktem, to nie ma czego dowodzić. W przeciwnym razie, skoro E jest wysokością danego czworościanu, to E (rys. 29). Z treści zadania wnosimy dodatkowo, że <)E = 90. W takim razie płaszczyzna E jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1), skąd otrzymujemy <) = any jest czworościan, w którym wszystkie kąty przy wierzchołku są proste. owieść, że spodek wysokości tego czworościanu, opuszczonej z wierzchołka jest ortocentrum trójkąta. H rys. 30 Niech będzie rzutem prostokątnym punktu na prostą, zaś H spodkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka trójkąta (rys. 30). Skoro kąty i są proste, to prosta jest prostopadła do płaszczyzny, a więc w szczególności do prostej. Stąd i z prostopadłości

15 42 Michał Kieza prostych i wnosimy, że płaszczyzna jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1). Zatem H, co wraz z prostopadłością prostych H i oznacza, że prosta H jest prostopadła do płaszczyzny. W takim razie spodek wysokości czworościanu poprowadzonej z wierzchołka leży na wysokości trójkąta. nalogicznie dowodzimy, że leży on na pozostałych wysokościach tego trójkąta, co kończy dowód any jest czworościan, w którym <) = <) = <) = 90. Udowodnić, że rzut prostokątny punktu na płaszczyznę jest punktem symetrycznym do punktu względem środka krawędzi. Niech P będzie rzutem prostokątnym punktu na płaszczyznę. Udowodnimy, że czworokąt P jest prostokątem (rys. 31). Prosta P jest prostopadła do płaszczyzny, a więc też do prostej. Stąd i z prostopadłości prostych i wynika, że płaszczyzna P jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1), zatem <)P = 90. nalogicznie dowodzimy, że <)P = 90. W takim razie czworokąt P jest prostokątem. Środki przekątnych i P prostokąta P pokrywają się, skąd bezpośrednio wynika teza zadania. P E rys. 31 rys Udowodnić, że jeśli w czworościanie krawędzie i są prostopadłe, to wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się. Niech E będzie takim punktem na prostej, że prosta E jest prostopada do prostej (rys. 32). Prosta jest prostopadła do prostych E i, zatem jest także prostopadła do płaszczyzny E. Niech i będą wysokościami trójkąta E. Proste te mają punkt wspólny i wystarczy wykazać, że są one wysokościami czworościanu. Prosta leży w płaszczyźnie E, która jest prostopadła do prostej, a więc. Stąd i z prostopadłości prostych i E wynika, że

16 Rozwiązania zadań 43 prosta jest prostopadła do płaszczyzny wyznaczonej przez proste i E. W takim razie jest wysokością czworościanu. W analogiczny sposób uzasadniamy, że jest wysokością danego czworościanu Wykazać, że jeśli w czworościanie istnieje punkt wspólny wszystkich wysokości, to spodek każdej z nich pokrywa się z ortocentrum ściany, na którą została ta wysokość poprowadzona. Przyjmijmy, że mamy dany czworościan, którego wysokości,,, przecinają się w jednym punkcie (rys. 33). Wystarczy, jeśli wykażemy, że punkt jest ortocentrum trójkąta dla pozostałych punktów dowód przebiega analogicznie. Załóżmy także, bez straty dla ogólności, że punkt nie pokrywa się z żadnym z punktów i. Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to jest też prostopadła do prostej. Podobnie dowodzimy, że prosta jest prostopadła do prostej. Proste i mają punkt wspólny, więc leżą w jednej płaszczyźnie, która z twierdzenia 1.1 również jest prostopadła do prostej. W takim razie prosta, leżąca w tej płaszczyźnie, także jest prostopadła do prostej. nalogicznie udowodnimy, że. To oznacza, że punkt jest ortocentrum trójkąta. rys. 33 rys Wykazać, że jeśli w czworościanie spodek pewnej wysokości pokrywa się z ortocentrum ściany, do której została ta wysokość poprowadzona, to przeciwległe krawędzie są prostopadłe. Przyjmijmy dla ustalenia uwagi, że spodek wysokości czworościanu jest ortocentrum trójkąta (rys. 34). Wykażemy, że krawędzie i są prostopadłe. Prosta jest jest prostopadła do płaszczyzny, a więc też do prostej. Jeśli punkt pokrywa się z punktem, to nie ma czego dowodzić. W przeciwnym razie prosta jest wysokością trójkąta, a więc

17 44 Michał Kieza. Stąd i z wcześniej udowodnionej prostopadłości prostych i mamy, że płaszczyzna jest prostopadła do prostej, czyli. nalogicznie dowodzimy, że oraz Rozstrzygnąć, czy istnieje czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami prostokątnymi? Odpowiedź: Tak. Rozważmy czworościan, w którym <) = 90, a krawędź jest jego wysokością (rys. 35). Wtedy <) = <) = 90. Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to również. To wraz z zależnością dowodzi, że płaszczyzna wyznaczona przez proste i jest prostopadła do prostej. W takim razie proste i są prostopadłe, czyli <) = 90. Tym samym wszystkie ściany danego czworościanu są trójkątami prostokątnymi. S rys rys Rozstrzygnąć, czy dla każdej liczby naturalnej n 3 istnieje ostrosłup n S o podstawie n, którego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Odpowiedź: Tak. Niech n będzie wielokątem wypukłym, w którym <) = <) =... = <) 1 n 1 n = 90. Rozważmy ostrosłup n S o podstawie n, w którym krawędź 1 S jest wysokością (rys. 36). Wykażemy, że jego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Oczywiście mamy <) 2 1 S = <) n 1 S = 90, czyli trójkąty 2 1 S oraz n 1 S są prostokątne. Skoro krawędź 1 S jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, to <) 2 1 S = <) 3 1 S = 90. Wykorzystując dodatkowo równość <) = 90 oraz korzystając z poprzedniego zadania wnosimy, że trójkąt 2 3 S jest prostokątny. nalogicznie dowodzimy, że prostokątne są trójkąty 3 4 S,..., n 1 n S. To kończy rozwiązanie zadania.

18 Rozwiązania zadań Rozstrzygnąć, czy istnieje taki ostrosłup czworokątny, którego każda krawędź boczna jest prostopadła do którejś krawędzi podstawy? Odpowiedź: Tak. Przedstawimy dwa sposoby konstrukcji takiego ostrosłupa. Sposób I. Niech będzie takim czworokątem, że <) = <) = <) = 90. Niech ponadto S będzie takim punktem w przestrzeni, że prosta S jest prostopadła do płaszczyzny i rozważmy ostrosłup S (rys. 37). Wykażemy, że a) S, b) S, c) S, d) S. Skoro krawędź S jest prostopadła do płaszczyzny podstawy danego ostrosłupa, to jest też w szczególności prostopadła do krawędzi zawartej w tej płaszczyźnie. Krawędź S jest także prostopadła do prostej, co wraz z warunkiem <) = 90 oznacza, że płaszczyzna S i krawędź są prostopadłe. Zatem S. nalogicznie uzasadniamy, że S oraz S. S S rys. 37 P rys. 38 Sposób II. Niech będzie takim czworokątem wypukłym, że <) = <) = 90, zaś P punktem przecięcia jego przekątnych. Niech S będzie takim punktem w przestrzeni, że prosta SP jest prostopadła do płaszczyzny (rys. 38). Wykażemy, że ostrosłup S spełnia warunki zadania. Prosta SP jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, a więc także do krawędzi. Stąd i z równości <) = 90 wynika, że płaszczyzna S

19 46 Michał Kieza wyznaczona przez proste SP i jest prostopadła do krawędzi. W takim razie krawędź jest prostopadła do krawędzi S i S zawartych w tej płaszczyźnie. nalogicznie dowodzimy, że krawędź jest prostopadła do krawędzi S i S Punkty, i leżą wewnątrz odpowiednio ścian,, czworościanu. Wiadomo, że proste i przecinają się, proste i przecinają się oraz proste i przecinają się. Wykazać, że istnieje punkt wspólny prostych, i. Przypuśćmy, że teza nie jest prawdziwa. Wtedy, jeśli K jest punktem wspólnym prostych i, L punktem wspólnym prostych i, zaś M punktem wspólnym prostych i, to punkty K, L i M są parami różne. W takim razie płaszczyzna przez nie wyznaczona zawiera proste, i, a to nie jest możliwe W czworościanie punkty K i L są środkami okręgów wpisanych w trójkąty i. Udowodnić, że proste L i K przecinają się wtedy i tylko wtedy, gdy =. Jeśli proste L i K mają punkt wspólny, to punkty,, K, L leżą na jednej płaszczyźnie (rys. 39). Niech E będzie punktem przecięcia dwusiecznej K z prostą. Punkt E leży wówczas na płaszczyźnie zawierającej punkty,, K, L, skąd wniosek, że punkty, L, E leżą na jednej prostej. Innymi słowy prosta E jest dwusieczną w trójkącie. W takim razie z twierdzenia o dwusiecznej wynika, że = E E =, skąd =. L L K E K E rys. 39 rys. 40 Załóżmy teraz, że =. Niech E będzie takim punktem na prostej, że E jest dwusieczną w trójkącie (rys. 40). Wtedy E

20 Rozwiązania zadań 47 jest dwusieczną w trójkącie. Punkty K i L leżą więc odpowiednio na odcinkach E i E trójkąta E. W takim razie proste L i K mają punkt wspólny Ostrosłup prawidłowy sześciokątny przecięto płaszczyzną, która przecina wszystkie jego krawędzie boczne. W przekroju otrzymano sześciokąt wypukły EF. Wykazać, że proste, E i F przecinają się w jednym punkcie. S F E P rys. 41 Niech P będzie punktem przecięcia prostej zawierającej wysokość danego ostrosłupa z płaszczyzną sześciokąta EF (rys. 41). Wystarczy udowodnić, że punkt P leży na każdej z prostych, E, F. Niech S oznacza wierzchołek danego ostrosłupa. Ponieważ ostrosłup jest prawidłowy, to jego wysokość leży w płaszczyźnie S. Wobec tego prosta zawierająca wysokość ostrosłupa przecina prostą. Stąd wynika, że punkt P leży na prostej. nalogicznie dowodzimy, że punkt P leży na prostych E i F, co kończy rozwiązanie zadania Rozważmy graniastosłup sześciokątny prawidłowy o podstawach i oraz płaszczyznę, która przecina krawędzie i i w punktach i dla i = 1,2,...,6. owieść, że a) przeciwległe boki sześciokąta są równoległe, b) przekątne 1 4, 2 5 i 3 6 sześciokąta mają punkt wspólny. a) Wykażemy, że proste 1 2 i 4 5 są równoległe (dla pozostałych par postępujemy analogicznie). Ponieważ dany graniastosłup jest prawidłowy, to płaszczyzny i są równoległe, a więc nie mają punktów wspólnych (rys. 42). Prosta 1 2 należy do pierwszej z tych płaszczyzn, a prosta 4 5 do drugiej. Stąd wniosek, że również te dwie proste nie mają punktów wspólnych. Leżą one ponadto w jednej płaszczyźnie , a zatem muszą być równoległe.

21 48 Michał Kieza l rys rys. 43 b) Niech l będzie prostą łączącą środki podstaw graniastosłupa (rys. 43). Niech będzie punktem przecięcia tej prostej z płaszczyzną Udowodnimy, że punkt jest punktem wspólnym przekątnych 1 4, 2 5 i 3 6. Prosta l leży w płaszczyźnie , a zatem punkt także leży w tej płaszczyźnie. Punkt leży więc na przecięciu płaszczyzn i , a więc na prostej 1 4. Podobnie dowodzimy, że punkt należy do prostych 2 5 i 3 6, co kończy dowód Pewna płaszczyzna przecina krawędzie,,, czworościanu odpowiednio w punktach K, L, M, N. owieść, że proste KN, LM i przecinają się lub są równoległe. Załóżmy, że proste i KN przecinają się w punkcie P (rys. 44). Punkt ten należy do każdej z płaszczyzn i KLMN, a więc wraz z punktami L i M należy do wspólnej prostej tych dwóch płaszczyzn. To dowodzi, że w tym przypadku proste KN, LM i przecinają się w punkcie P. P M L M L N K N K rys. 44 rys. 45 Przyjmijmy teraz, że proste i KN są równoległe (rys. 45). Gdyby proste LM i miały punkt wspólny, to przeprowadzając analogiczne rozumowanie, jak w poprzednim akapicie, udowodnilibyśmy, że proste i KN mają punkt wspólny, co jest nieprawdą. W takim razie proste LM i także

22 Strony są niedostępne.

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI poziom rozszerzony

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI poziom rozszerzony Próbny egzamin maturalny z matematyki. Poziom rozszerzony 1 PRÓNY EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI poziom rozszerzony ZNI ZMKNIĘTE W każdym z zadań 1.. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1

MATEMATYKA WYDZIAŁ MATEMATYKI - TEST 1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, wypożyczanie i powielanie niniejszych testów w jakiejkolwiek formie surowo zabronione. W przypadku złamania zakazu mają zastosowanie przepisy dotyczące naruszenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Jan Kraszewski Wrocław 2009 1 Spis treści 2 Przedmowa W zbiorach zadań ze wstępu do matematyki zadania zazwyczaj są tak pogrupowane, by dotyczyły pojęć z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 MATEMATYKA KLASA I I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. RozróŜniać figury geometryczne 2. Nazwać figury geometryczne 3. Rozpoznać kąty: ostre, proste i rozwarte 4. Wskazać proste równoległe 5. Wskazać proste

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Własności wielokątów

Własności wielokątów Własności wielokątów Instrukcja do programu Własności wielokątów składa się z następujących części: 1. Możliwości programu. 2. Zakres materiału. 3. Opis działania programu. 4. Przykłady zagadnień. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne

Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Test kwalifikacyjny na I Warsztaty Matematyczne Na pytania odpowiada się tak lub nie poprzez wpisanie odpowiednio T bądź N w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Bożena Kotarska-Lewandowska GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie Renata Jurasińska Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie I. Średnie liczbowe i zaleŝności między nimi Średnie liczbowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo