V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe"

Transkrypt

1 VIP do dnia r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto SENIOR 4 zł 2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej 90 dni jednorazowo 3.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

2 VIP do dnia r. 4.2 Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku 3) od 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 4.3 Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu 4.4 Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku 4) od 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.5 Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 5) od 4.6 Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia w całości lub w części zaawizowanej wypłaty z rachunku bankowego, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu od

3 VIP do dnia r. 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelewy wewnętrzne: w placówce Banku za przelew 0 zł 4 zł 0 zł 4 zł 0 zł w Systemie Net-Bank za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew zewnętrzne w systemie ELIXIR w kwocie niższej niż 1 mln zł: w placówce Banku do ZUS lub US w placówce Banku pozostałe przelewy w Systemie Net-Bank do ZUS lub US w Systemie Net Bank pozostałe przelewy 5.3 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł w kwocie niższej niż 1 mln zł 5.4 Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu za przelew 4,50 zł 6 zł 4,50 zł 6 zł 4,50 zł za przelew 3,50 zł 6 zł 0 zł 6 zł 3,50 zł za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za przelew za przelew jednorazowo 0 zł 5.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 6. Polecenia zapłaty 6.1 przyjęcie za zlecenie 6.2 realizacja za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

4 VIP do dnia r. 6.3 odwołanie za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6.4 zwrot z powodu braku środków na rachunku dłużnika 7. Stałe zlecenie w Banku 7.1 Dla Klientów nie posiadających bankowości elektronicznej: za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł przyjęcie za zlecenie 2 zł zł zł zmiana za zlecenie 2 zł zł zł odwołanie za zlecenie 0 zł zł zł Realizacja zlecenia wewnętrznego Realizacja zlecenia zewnętrznego za zlecenie 0 zł zł zł w stałej kwocie za zlecenie 1,50 zł ,50 zł ,50 zł w zmiennej kwocie za zlecenie Dla Klientów posiadających bankowość elektroniczną: przyjęcie za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł zmiana za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł odwołanie za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł Realizacja zlecenia wewnętrznego Realizacja zlecenia zewnętrznego 8. Kanały bankowości elektronicznej 8.1 System Net-Bank w wersji z kodami SMS za zlecenie 6 zł 7) 6 zł 7) 6 zł 7) za zlecenie 6 zł 6 zł 6 zł

5 VIP do dnia r Uruchomienie systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Korzystanie z systemu miesięcznie 15) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przesłanie kodu SMS do Użytkownika systemu Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS Ponowna generowanie hasła za kod 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Rezygnacja z systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł System Net -Bank z autoryzacją przy użycia klucza Uruchomienie systemu jednorazowo Korzystanie z systemu miesięcznie 15) 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie klucza sprzętowego USB pierwszego jednorazowo kolejnego Korzystanie z klucza 14) rocznie 10 zł 11) 10 zł 11) 0 zł 11) 10 zł 11) Ponowne wydanie klucza sprzętowego jednorazowo Ponowna generowanie hasła/kodu PIN jednorazowo 10 zł 11) 10 zł 11) 10 zł 11) 10 zł 11) Rezygnacja z systemu bez zwrotu klucza sprzętowego ze zwrotem klucza sprzętowego jednorazowo 2 11) 2 11) 2 11) 2 11) zł 11) 0 zł 11) 0 zł 11) 0 zł 11)

6 VIP do dnia r. 8.3 Usługa SMS Aktywacja jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 16) 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł Zmiana jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Rezygnacja jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 8.4 Usługa TELEBANK Aktywacja jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Korzystanie miesięcznie 15) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Rezygnacja jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana 9.1 Wydanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Posiadanie karty miesięcznie 16) i objęte promocją - 0 zł 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 7 zł 9) 0 zł / 2 zł 8) Pozostałe - 0 zł / 2 zł 8)

7 VIP do dnia r. 9.5 Ubezpieczenie karty miesięcznie 16) i objęte promocją - 0 zł / 2 zł 8) 0 zł 0 zł 0 zł Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności jednorazowo za każdy następny miesiąc od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty Pozostałe - 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe w bankomatach w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od transakcji 2% min 10 zł 2% min 10 zł 2% min 10 zł 2% min 10 zł od transakcji od transakcji 2% min 10 zł 2% min 10 zł 2% min 10 zł 2% min 10 zł od transakcji jednorazowo zł zł zł zł

8 VIP do dnia r. 9.9 Sprawdzenie salda w bankomacie 10) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.10 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Banku ) 9.11 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 9.12 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.13 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 9.14 Zmiana danych Użytkownika karty 10. Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 13) jednorazowo jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11. Inne czynności wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo