Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi."

Transkrypt

1 Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne. Zad. 2 Przenoząc ciało o maie 10 kg z punktu A o potencjale równym V A = 10 J do punktu B wykonaliśmy pracę W=40 J. Oblicz potencjał pola kg grawitacyjnego w punkcie B pola. Zad. 3 Wokół Ziemi poruzają ię dwa atelity: jeden z nich w odległości r 1 od środka Ziemi, drugi w odległości r 2 > r 1. Który z nich ma więkzą zybkość liniową i kątową? Zad. 4 Oblicz cza obiegu atelity poruzającego ię na wyokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Zad. 5 W jakiej odległości od środka Ziemi mui znajdować ię atelita tacjonarny? Okre obrotu Ziemi wokół włanej oi T= 23 godziny 56 minut. Zad. 6 Oblicz wartość drugiej prędkości komicznej na Kiężycu pamiętając, że jego promień wynoi 1740 km, a przypiezenie grawitacyjne g k = 1 6 g. Zad. 7 Pocik o maie 1 kg zotał wytrzelony z powierzchni Ziemi pionowo do góry z prędkością o wartości równej drugiej prędkości komicznej v II. Przyjmujemy, że wartość przypiezenia ziemkiego wynoi 9, 81 m 2, promień Ziemi R= 6370 km. a) Na jakiej wyokości h nad Ziemią będzie znajdował ię punkt A, w którym prędkość pociku będzie co do wartości równa pierwzej prędkości komicznej wyznaczonej dla odległości równej promieniowi Ziemi R. b) Oblicz wartość energii kinetycznej pociku w p-cie A. c) W jakiej odległości h 1 do powierzchni Ziemi pocik miał energię kinetyczną o 1/4 mniejzą od początkowej wartości. d) Oblicz wartość iły grawitacji działającej na ciało o maie 1 kg umiezczone w odległości h 1 od powierzchni Ziemi. e) Znajdź odległość r < R od środka Ziemi takiego punktu B, w którym wektor iły grawitacji będzie taki am jak w punkcie odległym o h 1 od powierzchni Ziemi. 1

2 f) W jakim czaie ciało puzczone wobodnie z p-tu znajdującego ię w odległości h 1 od powierzchni Ziemi przebędzie drogę długości 1m? Zakładamy, że na tym odcinku nie ma zmiany przypiezenia. Zad. 8 Ciało o maie 1 kg zotało wyrzucone z pow. Ziemi pionowo do góry z prędkością o wartości 1 km. a) Oblicz wartość iły grawitacji F działającej an ciało w najwyżzym p-cie A toru jego ruchu, czyli w odległości r A od środka Ziemi. b) Oblicz wartość pracy W, jaką wykona iła grawitacji F, przemiezczając ciało z p-tu A do środka Ziemi. c) Podaj zależność iły grawitacji od odległości od środka Ziemi i przetaw wykre iły grawitacji działającej na ciało dla odległości r (0, r a ). d) Podaj wartość prędkości v 1, którą należałoby nadać ciału aby poruzało ię po orbicie o promieniu r A. e) Zapiz wzory na obliczanie energii kinetycznej, potencjalnej i całkowitej w zależności od odległości od środka Ziemi atelity o znanej maie poruzającego ię po orbicie. Przedtaw zależności wzytkich energii od odległości r w jednym układzie. Zad. 9 Ciało o maie 100 kg poruza ię po orbicie na wyokości 160 km nad powierzchnią Ziemi. Niech wartość przypiezenia ziemkiego wynoi 9, 81 m, promień Ziemi R= 6370 km. 2 a) Oblicz wartość prędkości v I ciała. b) Jaką pracę W należałoby wykonać, aby przenieść ciało z orbity znajdującej ię na wyokości h nad powierzchnią Ziemi na orbitę znajdującą ię na wyokości h 1 = 300km od powierzchni? c) Podaj zależność okreu T 1 obiegu atelity na orbicie bliżzej i okreu T 2 2

3 obiegu atelity na orbicie dalzej. d) Jaką pracę W 1 należałoby wykonać nad ciałem poruzającym ię po orbicie w odległości h od powierzchni Ziemi, aby opuściło ono pole grawitacyjne Ziemi? Zad. 10 W p-tach K i L oddalonych od iebie o 2r znajdują ię punktowe may m K = m i m L = 10m. a) Wyznacz, korzytając z ryunku, natężenie pola grawitacyjnego w p- tach A, B, C. b) Na protej przechodzącej przez środki ciał znajduje ię punkt X, w którym natężenie pola grawitacyjnego pochodzącego od obu ma jet równe zero. Wyznacz jego położenie. c) W którym miejcu na tej protej należy umieścić maę punktową m Y = 2m, aby ciało m K pozotało w poczynku? d) Zakładamy, że ciała o maach m K i m L zaczęły ię poruzać pod wpływem działania ił wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego. Wyznacz tounek ich przypiezeń w chwili, gdy zaczynają ię poruzać. Zad. 11 W ołowianej kuli o gętości ρ = 11, kg m 3 i promieniu R=100 cm jet zrobione kulite wydrążenie o promieniu r w = 50cm. a) Powierzchnia wydrążenia jet tyczna do powierzchni kuli - ry.1. W p-cie A który znajduje ię w odległości d=150 cm od środka ołowianej kuli umiezczono kulkę o maie m=100 g. Środki ołowianej kuli, wydrążenia i kulki o maie m leżą na jednej protej. Jaką iłą F ołowiana kula przyciąga tą o maie m? b) Środek kulitego wydrążenia pokrywa ię ze środkiem kuli - ry.2. Wyznacz, a natępnie naryuj wykre zależności wartości natężenia pola grawitacyjnego γ kuli z wydrążeniem do odległości r od jej środka. 3

4 Zad. 12 Wzytkie ciała na Ziemi poruzają ię po orbitach kołowych - związane jet to z jej ruchem obrotowym. a) W kierunku południka ziemkiego wytrzelono poziomo pocik. Wytrzał natąpił na zerokości geograficznej północnej φ = 55 z lufy kierowanej na południe. Wartość prędkości wynoiła 800 m. W którą tronę odchyli ię tor pociku do kierunku południka? W jakiej odległości od południka znajduje ię pocik po 1 lotu? b) Jaki muiałby być okre T 1 obrotu Ziemi wokół włanej oi, aby na równiku przypiezenie Ziemkie było równe zeru? R=6378 km. c) Stounek ciężaru ciała umiezczonego na równiku pewnej planety do ciężaru tego ciała na biegunie wynoi 1 2 Wyznacz okre obrotu planety dookoła włanej oi. Promienie równikowy i biegunowy ą obie równe.. Gętość planety wynoi ρ = kg m 3. Zad. 13 Weźmy niewielką metalową kulkę. Zawieśmy ją na nieważkiej nici - otrzymamy wahadło matematyczne. Przyjmijmy, że mamy wahadło o długości l 1 = 0, 95m i wykonujemy nim 5 pomiarów, a potem kracamy jego długość o 0,20 m i ponownie wykonujemy 5 pomiarów. Dokładność długości nici wynoi 0,01 m. Wyniki zawarte ą w tabeli: 4

5 a) Uzupełnij poprawnie tabelę. b) Oblicz wartości średnie okreów dla obu długości nici i ich błędy. c) Zapiz równanie, za pomocą którego można wyznaczyć wartość przypiezenia ziemkiego g i za jego pomocą policz wartości przypiezenia dla obu wahadeł. d) Spróbuj policzyć błąd bezwzględny policzonej wielkości i wyraź go w procentach. Rzut ukośny Zad. 1 W odległości d=10 m toją naprzeciw iebie 2 domy. Z okna jednego znajdującego ię na wyokości 30 m zotała wyrzucona w kierunku poziomym piłeczka. 5

6 Ruch piłeczki opiuje układ równań: y(t) = 30 5t 2, x(t) = 5t. (0.1) Piłeczka wpadła przez okno w drugim domu na pewnej wyokości nad ziemią. a) Jakim ruchem poruza ię piłeczka? Jakie wielkości go charakteryzują? b) Wyznacz równanie toru ruchu piłeczki i dokończ ryunek. c) Na jakiej wyokości nad ziemią znajduje ię okno, przez które wpadła piłeczka? d) Wyznacz prędkość piłeczki (wektor) i oblicz jej wartość w momencie wpadania przez okno do drugiego domu. Zad. 2 Dwa ciała rzucono jednocześnie z tego amego miejca z jednakową prędkością początkową v 0 = 25 m. Ciało A rzucono do góry pod kątem 30 do poziomu, natomiat ciało B rzucono do dołu pod kątem 30 do poziomu. Jaka będzie różnica wyokości między ciałami po upływie 2? Zad. 3 Chłopiec kopnął piłkę pod kątem 45 do poziomu z prędkością początkową v 0 = 10 m ; piłka uderzyła w ścianę znajdującą ię w odległości 3 m od chłopca. Na jakiej wyokości i z jaką prędkością uderzyła piłka w ścianę? Zad. 4 Z wyokoci 3,94 m rzucono w dół pod kątem 60 do poziomu piłkę z prędkością początkową v 0 = 5 m. Znajdź odległość między dwoma kolejnymi miejcami, w których odbiła ię piłka, jeżeli jej odbicia były całkowicie pozbawione trat energii. 6

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka iwiedza.net Wielka Kięga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniai Kineatyka Kopletny zetaw zadao, opracowanych w poób, który pozwala na aodzielne zrozuienie i nauczenie ię rozwiązywania zadao. Dokonały

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Co spadnie pierwsze? Eksperymentuj!

Co spadnie pierwsze? Eksperymentuj! Eksperymentuj! Co spadnie pierwsze? Dlaczego ptasie piórko opada znacznie wolniej niż kamień? Wiele osób odpowie, że jest po prostu lżejsze. Błąd! Szybkość spadania nie zależy od masy! Dowiódł tego Galileusz,

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą.

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. (A) Koń musi nieco mocniej ciągnąć wóz niż wóz konia, bo inaczej

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Ć W I C Z E N I E N R M-2 INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si Zadanie T1 Uk lad optyczny sk lada si e z dwóch cienkich, p laskowkl es lych soczewek szklanych, mi edzy którymi znajduje si e woda rysunek 1. W powietrzu ogniskowa uk ladu wynosi f 1, a w wodzie jest

Bardziej szczegółowo

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna Temat: Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum klasa IIGa Prowadzący lekcję studenci Uniwersytetu Szczecińskiego Bogusława Michorczyk, Magdalena Matlak

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo