SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Wprowadzenie Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych Rodzaje ryzyka krajowego eksportera Ryzyko związane z transformacją przedsiębiorstwa oraz możliwością. jego bankructwa Postępowanie upadłościowe i jego sens prawny Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa regulacje prawne w Polsce Ryzyko deficytu kwalifikacji i motywacji Ryzyko odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Ryzyko personalne Ryzyko rynku krajowego Ryzyko związane z finansowaniem działalności Ryzyko cen transferowych (transfer pricing) Zasady ustalania wartości rynkowej usług niematerialnych Ryzyko siły wyższej Ryzyko związane z ustaleniem ceny...34 Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Pojęcie i taksonomia ryzyka zagranicznego eksportera Taksonomia zagranicznego ryzyka Różnorodność kryteriów Systematyka według nośników ryzyka Systematyka według kryterium czasowego Przyczyny i możliwe skutki ryzyka zagranicznego Ryzyko kraju ryzyko polityczne Ryzyko związane z transferem Niewypłacalność i ryzyko kursowe Ryzyko wprowadzenia zakazu płatniczego. i ogłoszenia moratorium Ryzyko konwersji i zakaz dokonywania transferów Konsekwencje ryzyka wywłaszczenia i ograniczenia w dysponowaniu Ocena ryzyka na podstawie ratingów...50

2 3. Zagraniczne ryzyko walutowe Ryzyko kursu walutowego Czynniki wpływające na ryzyko kursowe Ryzyko przewalutowania Ryzyko zmiany stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej powstające w momencie kalkulowania. ceny Transgraniczne ryzyko prawne Transgraniczne ryzyko wykonania kontraktu Ryzyko produkcyjne i nieodebrania towaru Niewykonanie umowy z powodu zaistnienia ryzyka siły wyższej Ryzyko zmiany ceny i wzrostu kosztów Ryzyko kredytów zaciągniętych na realizację kontraktu eksportowego Przyznanie kredytu jako warunek sprzedaży Eksport towarów inwestycyjnych Ryzyko transportowe Ryzyko zwłoki w dostawie Lokalne ryzyko przewozu Ryzyko utraty towaru Ryzyko pogorszenia jakości towaru...66 Rozdział trzeci Metody i sposoby zarządzania ryzykiem Określenie procesu zarządzania ryzykiem Identyfikacja i analiza ryzyka Formułowanie wariantów Eliminowanie i ograniczanie przyczyn ryzyka Zwiększenie zasobu informacji Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji Opracowywanie prognoz Skutki asymetrii informacji Parametry określające wielkość firmy Informacje potwierdzające wykonanie kontraktu Przeciwdziałanie ryzyku Ponoszenie ryzyka oraz własne pokrycie ryzyka Wkalkulowanie ryzyka w cenę Zapobieganie ryzyku przez tworzenie rezerwy Przeniesienie ryzyka Przeniesienie ryzyka poprzez umowy Przeniesienie ryzyka przez ubezpieczenie Kompensacja ryzyka Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich firmach...80 Rozdział czwarty Zarządzanie ryzykiem krajowym eksportera Wprowadzenie Opanowanie ryzyka związanego z transformacją przedsiębiorstwa...83

3 3. Zarządzanie ryzykiem deficytu kwalifikacji i motywacji Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności eksportera Opcje opanowania ryzyka personalnego Zarządzanie ryzykiem rynku Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem ceny...91 Rozdział piąty Zarządzanie ryzykiem zagranicznym Wprowadzenie Ryzyko polityczne, czyli ryzyko kraju Eliminowanie ryzyka kraju przez akredytywę dokumentową Metody zabezpieczenia się przed ryzykiem kursu walutowego Klauzule dotyczące waluty Zabezpieczenie za pomocą instrumentów pochodnych Zarządzanie ryzykiem prawnym kontraktu Kontrakt w handlu międzynarodowym Rating i ocena partnera handlowego Ograniczenie ryzyka prawnego przez prawidłowe formułowanie. klauzul kontraktu Klauzula arbitrażowa Prawo własności do wyeksportowanego towaru Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Klauzula cenowa Warunki płatności za towary lub usługi Zarządzanie ryzykiem transportowym Wybór właściwego środka transportu Ubezpieczenie transportowe Korzystanie z uregulowań Incoterms Ryzyko siły wyższej Rozdział szósty Sposoby rozliczeń międzybankowych Wprowadzenie Rachunki NOSTRO i LORO Forma przesyłania dyspozycji płatniczych między bankami SWIFT Liberalizacja prawa dewizowego w zakresie rozliczeń handlu. zagranicznego Rozdział siódmy Bankowe formy rozliczeń importowych Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń Rozliczenie transakcji importowej Importowe polecenie wypłaty (przelew zagraniczny) Elementy zlecenia importera dla banku Zasady, na jakich bank realizuje przelewy zagraniczne Rozliczenie kwoty polecenia wypłaty przez bank eksportera...141

4 2.2. Czek bankierski Definicja czeku i strony występujące na czeku Forma czeku Klauzule czekowe Termin ważności czeku Protest czeku Indos Elementy zlecenia importera dla banku Rozliczenie kwoty czeku przez bank eksportera Inkaso dokumentowe importowe Definicja inkasa dokumentowego i strony występujące. w transakcji inkasowej Jednolite Zasady Dotyczące Inkasa Rodzaje inkasa dokumentowego Weksel Zlecenie inkasowe banku eksportera Elementy zlecenia zapłaty za inkaso obce Akredytywa dokumentowa importowa Definicja akredytywy dokumentowej i strony występujące. w akredytywie dokumentowej Jednolite Zwyczaje i Praktyka Dotycząca Akredytyw. Dokumentowych Rodzaje akredytywy dokumentowej Elementy zlecenia importera dla banku Zasady ogólne dotyczące akredytywy dokumentowej Zmiany i uzupełnienia warunków akredytywy importowej Realizacja akredytywy importowej Zakończenie akredytywy importowej Rozdział ósmy Bankowe formy rozliczeń eksportowych Rozliczenie transakcji eksportowej Polecenie wypłaty eksportowej Elementy eksportowego polecenia wypłaty Rozliczenie przekazu eksportowego Prowizje i koszty bankowe Czek bankierski Skup czeków Inkaso czeków Inkaso dokumentowe eksportowe Elementy zlecenia inkasowego Warunki, na jakich bank realizuje inkaso dokumentowe Rozliczenie zainkasowanej kwoty na rzecz eksportera Odmowa zapłaty za inkaso dokumentowe...213

5 1.4. Eksportowa akredytywa dokumentowa Elementy akredytywy eksportowej Awizowanie akredytywy beneficjentowi Zmiana warunków akredytywy eksportowej Realizacja akredytywy eksportowej Akredytywa przenośna Akredytywa rewolwingowa, czyli odnawialna Akredytywa z czerwoną klauzulą, czyli zaliczkowa Zakończenie akredytywy Rozdział dziewiąty Bankowe formy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodowym Wprowadzenie Bankowe formy zabezpieczenia zapłaty za import Gwarancja płatnicza Gwarancja zapłaty za dostawę towarów Gwarancja spłaty kredytu kupieckiego Gwarancja spłaty rat leasingowych Gwarancja wykupu weksli Regwarancja Akredytywa stand-by Elementy zlecenia wystawienia gwarancji/regwarancji/akredytywy. stand-by Wystawienie przez bank gwarancji własnej/regwarancji Zmiana warunków gwarancji własnej/regwarancji Roszczenie z gwarancji własnej/regwarancji Wygaśnięcie zobowiązania gwarancyjnego/regwarancyjnego Poręczenie wekslowe, czyli awal Elementy zlecenia importera na udzielenie poręczenia wekslowego Udzielenie awalu na wekslu Zapłata awalizowanego weksla Bankowe formy zabezpieczenia zapłaty na rzecz eksportera Gwarancja zapłaty za dostarczony towar/akredytywa stand-by Awizacja gwarancji obcej/akredytywy stand-by Zmiany warunków gwarancji obcej/akredytywy stand-by Roszczenie z gwarancji obcej Wygaśnięcie gwarancji/akredytywy stand-by Poręczenie wekslowe, czyli awal obcy Gwarancje kontraktowe na rzecz importera Gwarancja przetargowa Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Gwarancja zwrotu zaliczki Rozdział dziesiąty Inne formy zabezpieczenia płatności eksportowych Wprowadzenie Ryzyko nierynkowe...266

6 2.1. Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Rodzaje ubezpieczeń eksportowych Ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych. na podstawie realizowanych obrotów Ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych. na podstawie salda niezapłaconych należności Ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych. od ryzyka nierynkowego ryzyko kredytu Ubezpieczenie kontraktów eksportowych od ryzyka nierynkowego. ryzyko produkcji Ubezpieczenie kredytu dostawcy Rozdział jedenasty Bankowe formy zabezpieczania ryzyk kontraktowych w obrocie międzynarodowym Wprowadzenie Gwarancja przetargowa Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Gwarancja zwrotu zaliczki Rozdział dwunasty Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe w rozliczeniach międzynarodowych Wprowadzenie Transakcje terminowe forward Opcje walutowe Swap walutowy Korytarz walutowy Ubezpieczenie strat finansowych z tytułu ryzyka kursowego Załączniki Bibliografia

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej

Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej ROZLICZENIA W HZ (2003-09-21) Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej Czynniki wpływające na wysokość kursu walut: Czynniki ekonomiczne o Wielkość podaży

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Sergiusz Kuczyński Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Przyczyny, które spowodowały zmianę warunków gospodarowania: Rozwój biznesu międzynarodowego, likwidacja granic Przejście od rynku producenta do

Bardziej szczegółowo

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Anna Maria Olkiewicz Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw Role of bank

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Rozliczenia bankowe 22.02.2006 Stopnie płynności: I gotówka II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Proces przechodzenia pieniądza przez formy jest

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny. Organizacja i technika spis treści:

Handel zagraniczny. Organizacja i technika spis treści: Handel zagraniczny. Organizacja i technika spis treści: Wstęp (Jan Rymarczyk) 1. FORMY HANDLU ZAGRANICZNEGO (Jerzy Rymarczyk) 1.1. Podział form handlu zagranicznego 1.2. Bezpośredni i pośredni handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie

Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE Wprowadzenie W dobie globalizacji oraz ścisłej integracji m. in. z krajami należącymi do Unii Europejskiej zmianie uległo wiele aspektów związanych z wymianą międzynarodową.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo