(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 12/04 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sposób dokładnego pod względem czasu trwania rozliczania salda różnych programów lojalnościowych na podstawie sposobu telefonowania i wykorzystywania opartych na IP usług Multimedia Subsystem (IMS) () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr /08 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 12/07 (73) Uprawniony z patentu: T-Mobile International AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 STEFAN BLICKER, Wachtberg, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Oliwia Gąbka POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 P29996PL00 2 EP B1 Opis 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy sposobu do dokładnego pod względem czasu trwania rozliczania salda różnych programów lojalnościowych w zależności od sposobu telefonowania i wykorzystywania usług w opartym na IP Multimedia Subsystemie (IMS) według części przedznamiennej zastrzeżenia patentowego 1. [0002] Programy lojalnościowe są dziś ważnym instrumentem do pozyskania i utrzymania nowych względnie obecnych klientów i dlatego zyskują coraz bardziej na znaczeniu. [0003] Przez celowe połączenie różnych programów lojalnościowych otwiera się dla przedsiębiorstwa dostęp do systemów lojalnościowych, który stanowi polepszenie związania się z klientem i uzyskiwania nowych klientów. [0004] Ważnym, dostępnym już programem do związania najlepszych względnie stałych klientów jest np. marketing bonusowy względnie rabatowy. Taki marketing bonusowy względnie rabatowy stwarza konsumentowi tę korzyść, że po stronie dostawcy jest ogólnie rzecz biorąc oferowana szczególna wartość jego usług, przez co powstaje u dostawcy przewaga konkurencyjna. [000] Ważny obszar gospodarki do zastosowania takiego sposobu stanowi obecny obszar telekomunikacji. Z powodu zatrzymującego się spadku cen udostępnionych usług w tym obszarze i coraz korzystniejszymi warunkami umowy dla klienta należy stwierdzić w tym obszarze względnie dużą fluktuację istniejących klientów między dostawcami telekomunikacyjnymi dla takich świadczeń. [0006] Zmniejszenie fluktuacji klientów względnie utrzymanie i rozszerzenie obecnych klientów można osiągnąć na przykład przez stosowanie programu lojalnościowego, który przewiduje zapisanie na dobro rachunku celowego bonusu dla klienta względnie użytkownika. [0007] Dokument EP 4324 A1 opisuje platformę lojalnościową dla wielu programów lojalnościowych dla klientów. [0008] Realizacja takich programów lojalnościowych może być więc stosowania i jest korzystna również dla obszaru systemów opartych na IP. [0009] W przyszłościowych systemach opartych na IP, jak na przykład IMS (IP

3 P29996PL00 3 EP B1 1 2 Multimedia Subsystem) kryteria zapisywania na dobro rachunku bonów lojalnościowych mogą być względnie łatwo zdefiniowane i również przyjmowane. [00] Takimi kryteriami do zapisania na dobro rachunku bonów lojalnościowych są na przykład dane dotyczące połączenia telefonicznego, jak czas trwania, przedziały czasu, data, miesiąc i/lub rok. [0011] Znanym jest, że sposób i układ do zbierania zachowań użytkowników w czasie trwania w mobilnym opartym na 3GPP IP Multimedia Subsystemie są realizowane za pomocą serwera online. [0012] Ten serwer online (OSAS: Online Statistic and Advertisement Server) jest komponentem serwera aplikacji, który jest włączony w sesję IMS i w odpowiednią komunikację sygnalizacyjną. [0013] Ten OSAS ma istotną korzyść, że zachowanie użytkownika może być widziane online podczas czasu trwania i nie tylko w trybie offline, tak jak przez znaną ze stanu techniki ocenę CDR (Call Detailed Record = szczegółowy raport o połączeniu), która ma opóźnienie wynoszące po części kilka godzin. [0014] Tak więc jest możliwe, aby za pomocą OSAS zbierać istotne dane statystyczne w systemie komunikacyjnym i przeprowadzać ocenę zachowania użytkownika podczas czasu trwania stosowania. [001] OSAS może być więc stosowany również dla oceny sposobu telefonowania użytkownika, przy czym OSAS wykonuje rejestrowanie, ocenę i przedstawienie wszystkich danych klienta dla kompletnej statystyki internetowej online i prawie w czasie rzeczywistym, które uwzględniły usługi internetowe, jak i szczegółowe zestawienie pochodzenia użytkowników, zarówno z perspektywy geograficznej, jak również zestawienie według firm i organizacji. [0016] Te zarejestrowane dane statystyczne mogą być więc zastosowane również dla programu bonusowego w celu zapisania na dobro rachunku bonusu użytkownika w odniesieniu do jego sposobu telefonowania. [0017] Ten sposób ma jednak istotną wadę, że analiza zarejestrowanych danych czasu trwania i porównanie zapamiętanych danych profilowych z różnych programów lojalnościowych może być realizowane jedynie przy użyciu funkcji dodatkowej. [0018] Z tego powodu postawiono wynalazkowi za cel, aby udostępnić sposób i system,

4 P29996PL00 4 EP B1 1 2 który użytkownikowi usług IP zapisuje na dobro konta bonus różnych programów bonusowych (programów lojalnościowych) i tym samym zapewnia polepszone przywiązanie/uzyskanie na nowo klienta dla dostawcy usług IP. [0019] Rozwiązanie zadania jest scharakteryzowane przez cechy zastrzeżenia patentowego 1. [00] Istotną cechą jest to, że za pomocą usługi OSAS są rejestrowane dane statystyczne użytkownika i są zapamiętywane w odpowiedniej bazie danych, przy czym te dane mogą zostać zastosowane do zapisania na dobro rachunku bonusu dla różnych programów lojalnościowych w zależności od zachowania użytkownika (sposobu telefonowania) i wykorzystywania usług IMS. [0021] Obok kryteriów do zapisywania na dobro rachunku bonów lojalnościowych przez zarejestrowanie danych użytkownika, jak na przykład czasu trwania, przedziałów czasu, daty, miesiąca i/lub roku, mogą być zastosowane również inne kryteria do zapisania na dobro rachunku bonu lojalnościowego, jak na przykład numery telefonu (w odniesieniu do miejsca, numery telefonu usług) funkcje generatorów losowych, które wywołują określony rodzaj użytkowania usług telefonii komórkowej i następnie zapisują jako bon klientowi na dobro rachunku; zorientowany na cel, własny PLMN (Pubilc Land Mobile Network), własna lub preferowana sieć stacjonarna, lub obce PLMNy; kryteria związane z pakietami, jak na przykład wykorzystywanie różnych usług jak na przykład SMS, wideotelefonia, MMS, itp.; wymagania, które są bezpośrednio definiowane przez partnerów handlowych, jak na przykład definicja profilu linii lotniczych, która realizuje system bonusowy dla wylatanych mil tras pasażerów linii lotniczych; [0022] Klienci względnie użytkownicy, którzy chcą brać udział w tych programach lojalnościowych, są poddawani subskrypcji (wpisywani) odpowiednio jako tacy w tak zwanym HSS (Home Subscriber Server). Programy lojalnościowe są więc częścią subskrypcji klienta w IMS. [0023] Dokładna i szczegółowa definicja takich kryteriów dla programu lojalnościowego jest zależna na przykład od wymagań marketingowych i od wymagań

5 P29996PL00 EP B1 1 2 partnerów handlowych, którzy chcą bonus lojalnościowy zapisać na dobro rachunku swoim klientom. [0024] Jako taki program bonusowy wspomina się tu jako przykład ogólnie znany program bonusów "Miles and More", który przewiduje, że pasażerowi linii lotniczych na podstawie zarejestrowanych względnie wylatanych odcinków lotu zapisuje się na dobro rachunku mile lotnicze tych odcinków lotu na konto klienta jako punkty, przy czym określona liczba punktów umożliwia pasażerowi linii lotniczych na przykład dodatkowe świadczenia dla dalszych lotów. [002] Możliwymi bonami dla wykorzystywania usług i świadczeń klienta w opartym na IP Multimedia Subsystemie (IMS) mogą być na przykład: Bony własne operatora, jak na przykład zapisy kredytowe minut na rozmowy telefoniczne lub zapisy kredytowe wszystkich istotnych usług telefonii komórkowej (SMS, MMS, wideo telefonia, web presence, Instant Messages itp.; Bony odnoszące się do partnerów handlowych, jak na przykład w programie "Miles and More", bony pieniężne, bony towarowe, bony na imprezy, konkursy itp. [0026] Leżąca u podstaw technika powinna te programy marketingowe obsługiwać w IMS (IP-basiertes Multimedia Subsystem) w najprostszy sposób oraz realizować je względnie szybko. [0027] Poniżej wynalazek jest bliżej wyjaśniany na podstawie rysunku przedstawiającego jedynie jedną drogę wykonania. Wynikają przy tym z rysunku i jego opisu dalsze istotne dla wynalazku cechy i korzyści wynalazku. [0028] Na rysunku: Figura 1: przedstawia architekturę funkcjonalności lojalnościowej według wynalazku [0029] Przedstawiony na Figurze 1 przebieg funkcji do realizacji funkcji lojalnościowej według wynalazku przedstawia, że dla rejestracji związanej z czasem trwania system OSAS 3 (Online Statistic and Advertisement Server) służy jako podstawa dla rejestracji w odniesieniu do czasu trwania kryteriów dla różnych typów programów lojalnościowych. [00] OSAS 3 w IMS przyjmuje przy tym dane do określenia czasu trwania, które są stosowane dla dalszych programów lojalnościowych.

6 P29996PL00 6 EP B1 1 2 [0031] W tym celu jest konieczne, aby dane systemu 3 OSAS były analizowane w czasie trwania. [0032] Dla takiej analizy zarejestrowanych danych jest konieczna dodatkowa funkcja, która porównuje zarejestrowane dane systemu 3 OSAS z zapamiętanym profilem 4 funkcji LPF (Loyality Profile Function). [0033] Ta funkcja LPF 4 jest funkcją bazy danych, która zapamiętuje profil programów lojalnościowych. [0034] Kolejną funkcję do przetwarzania programów lojalnościowych dostarcza logika usługi OLS (Online Loyality Server). [003] OLS jest zawiadamiany w zarejestrowanym czasie trwania i dostarcza niezbędne interfejsy do Operator Business Systemów 1, aby zapisać odpowiedni bonus w odpowiednio zarejestrowanym czasie trwania. [0036] OLS jest przy tym wywoływany podczas dostarczania usługi jedynie wtedy, gdy klient w HSS 8 (Home Subsciber Server) jest wpisany jako klient uczestniczący w programach lojalnościowych. [0037] Konieczna do tego architektura do przebiegu dostarczania usługi z funkcją lojalnościową w IMS jest przedstawiona na Figurze 1 i ma następujące kroki sposobu. Zapamiętywanie profili lojalnościowych w LPF 4. Te dane zawierają wszystkie elementy, aby sprawdzić i sterować wyżej opisanymi kryteriami do zapisania na dobro rachunku bonów lojalnościowych i są definiowane przez marketing operatora lub przez partnerów handlowych. Rejestracja klienta w IMS (IP Multimedia Subsystem). Rozpoznanie klienta, który bierze udział w programie lojalnościowym, przez profil 8 HSS w IMS (IP Multimedia Subsystem). Uruchomienie usługi przez klienta/użytkownika. Skontaktowanie się z OSAS 3 w czasie trwania przez profil 8 HSS i pobranie statystyk w czasie trwania dotyczących usługi, jak na przykład rodzaj, czas, przedziały czasu i tym podobne. Wywołanie OLS (Online Loyality Server) na podstawie profilu 8 HSS, przez to, że dokonuje on przykładowo przez SOA Backplane 2 (Service Oriented

7 P29996PL00 7 EP B1 1 2 Architecture) dostępu do LPF 4 i OSAS 3, aby skorelować ze sobą statystykę i dane profilowe. Uruchomienie interfejsów przez OLS, gdy są spełnione warunki istotne dla programu lojalnościowego, aby na przykład zapisać na dobro rachunku saldo w systemach Operator Systems 1. Użycie Operator Systems przez OLS, aby poinformować klienta o czasach trwania transakcji lojalnościowych, jak na przykład przez MMS (Multiple Media Service) lub SMS (Short Message Service), które informują klienta o aktualnym saldzie, bonach, aktualnych milach bonusowych itp.. Udostępnienie usługi po skontaktowaniu się z OLS. [0038] Dzięki tym krokom sposobu jest zapewnione to, że subskrypcja IMS zawiera parametr, który jest zarezerwowany dla programów lojalnościowych. Tym samym OLS jest wywoływany tylko wtedy, gdy klient jest jednoznacznie scharakteryzowany jako klient IMS, który bierze udział w programach lojalnościowych. [0039] Są udostępniane nowe funkcje - LPF 4 (Loyality Profile Function) i OLS (Online Loyality Server) do sterowania i definicji programów lojalnościowych w opartym na IP Multimedia Subsystemie. LPF 4 zapamiętuje profile, które definiują programy lojalnościowe, jak na przykład odnoszące się do operatora lub odnoszące się do partnerów handlowych, przy czym profile zawierają wyzwalacze. Profile należące do LPF 4 zawierają wyzwalacze i opisy dla programów bonusowych, jak na przykład zapisane na dobro rachunku pieniądze, zapisane na dobro rachunku mile lub wypłaty bonusowe dowolnego typu. OLS steruje w czasie trwania realizacją księgowań lojalnościowych przez systemy rozliczeniowe operatora. Dodatkowo są udostępniane interfejsy do realizacji i dla informacji klienta. Interfejsy mogą leżeć zarówno wewnątrz domeny operatora też jak również prowadzić do 3 rd parties, jak na przykład do linii lotniczych, które praktykują program bonusowy Miles and More. OLS wykonuje przy tym funkcję centralną, która wykonuję logikę usługi i dokonuje zapisania na dobro rachunku.

8 P29996PL00 8 EP B1 [0040] Sposób rozliczania programów lojalnościowych oparty jest na porównaniu statystyk czasów trwania ze z góry zdefiniowanymi profilami lojalnościowymi skorelowaniu statystyk z profilami czasów trwania powiadomieniu klienta końcowego o zapisanych na jego koncie bonów różnymi drogami w czasie trwania przez np. SMS, MMS albo offline przez 3 rd parties albo portale albo pocztą, księgowanie zapisania na dobro rachunku przez zdefiniowane interfejsy, funkcja generatora losowego w LPF 4, aby klientom w zależności od losowo generowanych profili zapisać na dobro rachunku saldo względnie bony, jak na przykład dla konkursów lub uczestnictwa w quizach. 1 2 Lista oznaczeń odsyłających [0041] 1. Operator Systems - SMS/CRM/RBP 2. SOA Backplane 3. OSAS 4. LPF. OLS 6. Access GPRS 7. CSCF 8. HSS 9. cell phone. IMS Legenda oznaczeń odsyłających [0042] IMS : Internet Protocol Multimedia Subsystem Operator Systems : zachowanie użytkownika SMS : Short Message Service MMS : Multiple Media Service

9 P29996PL00 9 EP B1 CRM : Customer Relationship Management albo Cell Rate Margin RPB : SOA Backplane : Service Oriented Architecture Backplane OSAS : Online Statistic and Advertisement Server LPF : Loyality Profile Function OLS : Online Loyality Server Access GPRS : Access Global Radio System CSCF : Call State Control Function HSS : Home Subscriber Server PLMN : Public Land Mobile Network

10 P29996PL00 EP B1 Zastrzeżenia patentowe Sposób dokładnego pod względem czasu trwania rozliczania salda różnych programów lojalnościowych na podstawie sposobu telefonowania użytkownika i wykorzystywania opartych na IP usług Multimedia Subsystem, IMS, przy czym w bazie danych są rejestrowane i zapamiętywane dane statystyczne użytkownika za pomocą Online Statistic Advertisement Server Service, OSAS (3), przy czym sposób jest znamienny przez następujące kroki sposobu: - zapamiętywanie profili programów lojalnościowych w Loyalty Profile Function, LPF (4), przy czym dane profilowe zawierają wszystkie elementy, aby wyżej opisane kryteria zapisywania na dobro rachunku bonów lojalnościowych sprawdzać i sterować, i są definiowane przez Operator Marketing lub przez partnerów handlowych; - rejestrowanie użytkownika jako uczestnika programu lojalnościowego w Home Subscriber Server Profil, HSS (8), jako części subskrypcji IMS użytkownika; - rozpoznanie użytkownika, który bierze udział w programie lojalnościowym, przez HSS w IMS (); - uruchomienie usługi przez użytkownika; - zawiadomienie OSAS (3) w czasie trwania usługi przez profil (8) HSS i pobranie danych statystycznych w czasie trwania usługi, jak na przykład rodzaj, czas, okresy czasu i tym podobne; - wywoływanie Online Loyality Servera, OLS (), na podstawie profilu (8) HSS Profiles, w taki sposób, że dokonuje on przez Service Oriented Architecture, SOA, Backplane (2) dostępu do LPF (4) oraz OSAS (3), aby porównać ze sobą dane statystyczne i dane profilowe; - dostarczenie interfejsów do Operator Systems (1) i uruchomienie interfejsów przez OLS (), gdy są spełnione warunki istotne dla programu lojalnościowego, aby zapisać na dobro rachunku saldo w Operator Systems (1); - wykorzystanie Operator Systems (1) przez OLS (), aby poinformować użytkownika o czasach trwania transakcji lojalnościowych, przy czym

11 P29996PL00 11 EP B1 1 2 użytkownik jest informowany o aktualnym saldzie, bonach lub o aktualnych milach bonusowych, na przykład przez Multiple Media Service, MMS, albo Short Message Service, SMS; - udostępnienie usługi po zawiadomieniu OLS (). 2. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że subskrypcja IMS () ma parametr, który jest zarezerwowany dla programów lojalnościowych, przy czym OLS () jest wyzwalany, gdy użytkownik jest jednoznacznie scharakteryzowany jako biorący udział w programach lojalnościowych użytkownik IMS. 3. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 2, znamienny tym, że LPF (4) zapamiętuje profile, które definiują programy lojalnościowe, jak na przykład odnoszące się do operatora lub odnoszące się do partnera handlowego, przy czym profile zawierają wyzwalacze. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 3, znamienny tym, że profile LPF (4) mają opisy dla programów bonusowych, jak na przykład zapisane na dobro rachunku pieniądze, zapisane na dobro rachunku mile lub wypłaty bonusowe innego typu.. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 4, znamienny tym, że OLS () w czasie trwania steruje realizacją księgowania lojalnościowego przez systemy rozliczeniowe operatora, przy czym dodatkowo są udostępniane interfejsy do realizacji i do informacji użytkownika. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do, znamienny tym, że interfejsy leżą zarówno wewnątrz domeny operatora jak i prowadzą do 3<rd> parties jak na przykład do linii lotniczych. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 6, znamienny tym, że OLS () wykonuje centralną funkcję, która wykonuje logikę usługi i dokonuje zapisania na dobro rachunku. 8. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 7, znamienny tym, że sposób rozliczenia programów lojalnościowych jest oparty na porównaniu statystyk czasów trwania ze z góry zdefiniowanymi profilami lojalnościowymi. 9. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 8, znamienny tym, że sposób oparty jest na skorelowaniu statystyk z profilami czasu trwania.

12 P29996PL00 12 EP B1. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do 9, znamienny tym, że sposób oparty jest na powiadomieniu użytkownika o zapisanych na dobro rachunku bonach różnymi drogami podczas czasu trwania przez na przykład SMS, MMS albo offline przez 3<rd> parties lub portale lub drogą pocztową, przy czym księgowanie zapisania na dobro rachunku następuje przez zdefiniowane interfejsy. 11. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń 1 do, znamienny tym, że sposób wykonuje funkcję generatora losowego w LPF (4), aby użytkownikowi w zależności od losowo generowanych profili zapisać na dobro rachunku saldo względnie bony, jak na przykład dla konkursów lub uczestnictwa w quizach. T-Mobile International AG Pełnomocnik:

13 P29996PL00 13 EP B1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12. 188.7 (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo