Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms"

Transkrypt

1 Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms From Bąbel, P., Suchowierska, M., & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Sopot: GWP (http://www.gwp.pl/7609,analiza-zachowania-od-a-do-z.html). Rozdział 7. Słownik angielsko-polski analizy zachowania * Terminy, których definicje zostały zamieszczone w rozdziale 4. applied behavior analysis (ABA) stosowana analiza zachowania (SAZ)* ABA design naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB reversal design naprzemienny schemat eksperymentalny ABAB* ABC description opis ABC* abolishing operations (AO) operacja znosząca* absolute stimulus control bezwzględna kontrola bodźcowa acquisition nabywanie acquisition chase faza nabywania activity reinforcer wzmocnienie w postaci aktywności* activity schedule plan aktywności* addictive reinforcer wzmocnienie uzależniające additivity theory of behavioral contrast addytywna teoria kontrastu behawioralnego adjunctive behavior zachowanie towarzyszące* adjusting (adj) schedule regulowany rozkład wzmacniania alternating treatments design plan (schemat) zmieniających się oddziaływań alternative (alt) schedule alternatywne rozkłady wzmacniania antecedent bodziec poprzedzający* appetitive stimulus bodziec apetytywny arbitrary matching dopasowywanie arbitralne artificial reinforcer wzmocnienie sztuczne* associative bias odchylenie asocjacyjne* augmenting stimulus bodziec podnietowy autoclitic reakcja autolityczna* automaintenance samoutrzymywanie automatic reinforcement wzmacnianie automatyczne* automatic reinforcer wzmocnienie automatyczne autoshaping samokształtowanie* aversive stimulus bodziec awersyjny* aversive control awersyjna kontrola zachowania* aversive counterconditioning awersyjne przeciwwarunkowanie* avoidance unikanie* backup reinforcer wzmocnienie docelowe backward chaining uczenie łańcuchów zachowań od końca* backward conditioning warunkowanie wsteczne* baseline poziom wyjściowy* baseline condition poziom wyjściowy* behavior zachowanie* behavior "trap" pułapka behawioralna behavior analysis analiza zachowania* Behavior Analysis Certification Board Rada Certyfikacyjna Analizy Zachowania* behavior analyst analityk zachowania* behavior chain łańcuch zachowań* behavior modification modyfikacja zachowania* behavior therapy terapia behawioralna* behavioral contingency zależność behawioralna behavioral contrach kontrakt behawioralny* behavioral kontrast kontrast behawioralny* behavioral dynamics dynamika zachowania behavioral economics ekonomia behawioralna behavioral medicine medycyna behawioralna 1

2 behavioral momentum behaviorism behavior-systems analysis biofeedback biological context biological preparedness bloking board certified beahvior analyst break and run chain schedule of reinforcement chaining chamber changeover changeover delay (COD) changeover ratio (COR) changeover response changing criterion design choice classical conditioning closed economy collateral behavior comparison stimulus compensatory conditional response component analysis compound (CS) compound schedule conceptual analysis of behavior conceptual stimulus control (conceptual control) concurrent contingencies concurrent operants concurrent schedule concurrent-chain schedule conditional conditional discrimination conditional probabilisty conditional reflex conditional reinforcer conditional response (CR) conditional stimulus (CS) conditioned conditioned aversive stimulus conditioned compensatory responses conditioned emotional responce (CER) conditioned inhibition conditioned inhibitor conditioned motivating operations conditioned reflex conditioned reinforcer conditioned response (CR) conditioned stimulus (CS) conditioned suppression conditioning conjoint (conjt) schedule conjugate reinforcement conjunctive (conj) schedule consequence pęd zachowania* behawioryzm* analiza systemów zachowania biologiczne sprzężenie zwrotne* biologiczne uwarunkowanie biologiczna gotowość* blokowanie* certyfikowany analityk zachowania* pauza seria łańcuchowy rozkład wzmacniania* tworzenie łańcuchów zachowań* klatka zmiana procedura opóźnień po zmianie procedura proporcji po zmianie reakcja po zmianie schemat eksperymentalny ze zmieniającym się kryterium* wybór warunkowanie klasyczne* zamknięty system ekonomiczny zachowanie współwystępujące bodziec dopasowywany warunkowa reakcja kompensacyjna* analiza elementów interwencji złożony bodziec warunkowy złożony rozkład wzmacniania konceptualna analiza zachowania* kontrola zachowania przez klasę bodźców zależności równoczesne równoczesne zachowania sprawcze równoczesne rozkłady wzmacniania* równoczesne łańcuchowe rozkłady wzmacniania warunkowy warunkowe różnicowanie* warunkowe prawdopodobieństwo odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* warunkowy warunkowy bodziec awersyjny* warunkowe reakcje kompensacyjne warunkowa reakcja emocjonalna* hamowanie warunkowe* warunkowy bodziec hamujący warunkowe operacje motywujące* odruch warunkowy* wzmocnienie warunkowe* reakcja warunkowa* bodziec warunkowy* tłumienie warunkowe* warunkowanie łączne rozkłady wzmacniania* wzmocnienie sprzężone koniunkcyjny rozkład wzmacniania konsekwencja* 2

3 contiguity contingency contingency contrach contingency control contingency management contingency of reinforcement contingency space contingency-governed behavior contingency-shaped behavior contingency-specifying stimulus continuous recording continuous reinforcement (CRF) contrieved reinforcer controlling stimulus correction procedure correlated reinforcers correlated stimuli correspondence (between saying and doing) counterconditioning covert behavior critical feature CS-US interwal cumulative record cumulative recorder data sampling dead man's test delay conditioning delayed conditioning delay of reinforcement delayed imitation delayed matching-to-sample delayed response delay-reduction hypothesis descriptive autoclitic desensitization differential conditioning differential punishment of high rates differential punishment procedure differential reinforcement differential reinforcement of other behavior (DRO) differential reinforcement of alternative behavior (DRA) differential reinforcement of diminishing rates of responding (DRD) differential reinforcement of high rates of behavior (DRH) differential reinforcement of incompatible behavior (DRI) differential reinforcement of low rates of behavior (DRL) differential-reinforcement schedules differentiation direct instruction direct measures direct replication discounting styczność* zależność* kontrakt behawioralny kontrola przez zależności kierowanie zależnościami* zależności związane ze wzmacnianiem przestrzeń zależności zachowanie rządzone zależnościami zachowanie rządzone zależnościami bodziec określający zależność zapis ciągły* wzmacnianie ciągłe* wzmocnienie sztuczne* bodziec kontrolujący* procedura korygująca skorelowane wzmocnienia skorelowane bodźce spójność (między słowem a czynem) przeciwwarunkowanie* zachowanie ukryte* cecha krytyczna interwał CS-US zapis kumulatywny* rejestrator kumulatywny próbkowanie danych* test nieboszczyka* warunkowanie opóźniające* warunkowanie opóźniające* odroczenie wzmocnienia odroczone naśladowanie odroczone dopasowanie do wzorca reakcja odroczona hipoteza redukcji odroczenia opisowa reakcja autoklityczna odwrażliwianie warunkowanie różnicujące* różnicujące karanie wysokiego tempa reagowania* procedura karania różnicującego wzmacnianie różnicujące* różnicujące wzmacnianie innych zachowań* różnicujące wzmacnianie zachowania alternatywnego* różnicujące wzmacnianie zmniejszającego się tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie wysokiego tempa reagowania* różnicujące wzmacnianie zachowania niekompatybilnego* wzmocnienie zróżnicowane niskiego tempa reagowania* rozkłady różnicującego wzmacniania zróżnicowanie nauczanie bezpośrednie bezpośrednie pomiary replikacja wprost dyskontowanie* 3

4 discrete trial teaching discrete trial disrete trials discriminated extinction discriminated operant discrimination discrimination hypothesis discrimination index discrimination training discriminative stimulus (S D ) disinhibition distancing distractors distributed practice differential reinforcement of paced responding (DRP) duration recording echoic echoic behavior elastic demand elicit elicitation elicted emergent relation emit emitted behavior equal-interval graph equivalence class equivalence relation errorless discrimination errorless learning escape establishing operations (EO) establishing stimulus (ES) excitatory (CS) event recording exemplar experimental analysis of behavior exposure therapy extinction extinction burst extinction gradient extinction stimulus (S [S delta]) extraneous sources of reinforcement facultative behavior fading procedure feature-positive stimulus first-order conditioning first-order CS fixed consecutive number fixed interval fixed-interval schedule of reinforcement (FI) fixed ratio fixed-ratio schedule of reinforcement (FR) fixed-interval scallop fixed-ratio responding uczenie metodą wyodrębnionych prób wyodrębniona próba* metoda wyodrębnionych prób* różnicowe wygaszanie różnicowe zachowanie sprawcze różnicowanie* hipoteza różnicowania wskaźnik różnicowania trening różnicowania* bodziec różnicujący* rozhamowanie dystansowanie dystraktory ćwiczenie rozłożone w czasie różnicujące wzmacnianie określonego tempa reagowania zapis długości trwania* reakcja echoiczna* zachowanie echoiczne popyt elastyczny wywoływać wywoływanie wywołany relacja emergentna emitować zachowanie emitowane* wykres z równymi interwałami klasa ekwiwalentna* relacja ekwiwalentna* trening różnicowania bez błędów uczenie bez błędów* ucieczka* operacja ustanawiająca* bodziec ustanawiający* warunkowy bodziec pobudzeniowy zapis zdarzenia* egzemplarz eksperymentalna analiza zachowania* terapia ekspozycyjna* wygaszanie* wybuch związany z wygaszaniem* gradient wygaszania bodziec wygaszeniowy* niezaprogramowane źródła wzmocnień zachowanie fakultatywne procedura stopniowych zmian bodźca* bodziec nacechowany pozytywnie warunkowanie pierwszego rzędu* bodziec warunkowy pierwszego rzędu stała liczba reakcji przed zmianą stały interwał rozkład wzmacniania o stałych interwałach* stała proporcja rozkład wzmacniania o stałych proporcjach* wykres muszelkowy przy stałych interwałach reagowanie charakterystyczne dla rozkładu o stałych proporcjach 4

5 fixed-time schedule (FT) flooding forced choice forward chaining free choice free operant free operant method free operant procedure frequency frequency of reinforcement frequency of responding function of behavior functional analysis functional analysis of behavior functional assessment functional class functional equivalence functional relation functional stimulus generalization generalization gradient generalization gradient (operant) generalization gradient (respondent) generalized conditioned/conditional reinforcer generalized imitation generalized matching law generalized reinforcer generalized social reinforcement goal gradient group-oriented consequences guidance hypothesis habituation hand-over-hand prompt heterogenous chains schedule hierarchy, of behavior or responses higher-order class of behavior higher-order conditioning higher-order schedule history of reinforcement homogenous chains schedule identity matching imitation imitative reinforcers implosion therapy impulsive choice impulsiveness impulsivity incentive incidental learning incidental reinforcement incidental teaching incompatible behavior indirect measures individually based contingencies induction inelastic demand informative stimulus rozkład wzmacniania o stałym czasie* zatapianie* narzucony wybór uczenie łańcuchów zachowań od początku* swobodny wybór swobodne zachowanie sprawcze metoda swobodnych zachowań sprawczych* procedura swobodnych zachowań sprawczych* częstość częstość wzmacniania częstość reagowania* funkcja zachowania analiza funkcjonalna analiza funkcjonalna zachowania* ocena funkcjonalna* klasa funkcjonalna* ekwiwalencja funkcjonalna* relacja funkcjonalna cecha funkcjonalna bodźca generalizacja* gradient generalizacji gradient generalizacji gradient generalizacji zgeneralizowane wzmocnienie warunkowe* zgeneralizowana umiejętność naśladowania uogólnione prawo dopasowania zgeneralizowane wzmocnienie* zgeneralizowane wzmocnienie społeczne gradient zachowania zależny od celu konsekwencje grupowe hipoteza informacji zwrotnych habituacja podpowiedzi fizyczne - dłoń na dłoni heterogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania hierarchia zachowania lub reakcji klasa zachowań wyższego rzędu warunkowanie wyższego rzędu* rozkład wzmocnień wyższego rzędu historia wzmacniania* homogeniczny łańcuchowy rozkład wzmacniania dopasowanie identycznych bodźców naśladowanie* wzmocnienia wynikające z naśladowania* terapia implozywna* impulsywny wybór impulsywność impulsywność podnieta uczenie się incydentalne przypadkowe wzmacnianie uczenie incydentalne* zachowanie niekompatybilne* niebezpośrednie pomiary zależności indywidualne indukcja* popyt nieelastyczny bodziec informacyjny 5

6 inhibitory gradient inhibitory stimulus initial links instinctive drift instrumental behavior instrumental conditioning instrumental learning instrumental response intentional learning interdependent schedules interim behavior interlocking schedule intermittent reinforcement intermittent reinforcement effect intermittent schedule of reinforcement interoceptive conditioning interreinforcement interval interresponse time theory interresponse time inter-trial interval interval recording interval schedule intervention (treatment) package intradimensional training intraverbal intuitive control in-vivo therapy latency latency recording latent inhibition latent learning law of effect law of exercise law of intensity magnitude law of latency learned helplessness learning learning set level limited hold local rate long-delay conditioning loose teaching magazine training maintenance masking mand massed practice mastery criteria matching matching law matching to sample maximizing Mechner notation mediating behavior melioration metacontingencies metaphysical behaviorism gradient hamowania bodziec hamujący początkowe ogniwa dryfowanie w kierunku instynktu* zachowanie instrumentalne warunkowanie instrumentalne* uczenie instrumentalne reakcja instrumentalna* uczenie zamierzone współzależne rozkłady wzmacniania zachowanie dodatkowe* sczepiony rozkład wzmacniania wzmacnianie sporadyczne efekt wzmacniania sporadycznego rozkład wzmacniania sporadycznego* warunkowanie interoceptywne interwał między wzmocnieniami czasu między reakcjami, teoria czas między reakcjami przerwa między próbami zapis interwałowy* rozkład wzmacniania interwałowy* pakiet interwencyjny trening wewnątrzwymiarowego różnicowania reakcja intrawerbalna* kontrola przez zależności terapia in vivo* opóźnienie zapis opóźnienia* hamowanie latentne* uczenie się utajone* prawo efektu* prawo ćwiczenia prawo intensywności prawo latencji wyuczona bezradność* uczenie się* gotowość do uczenia się poziom dostępność ograniczona czasem miejscowe tempo warunkowanie z długim odroczeniem* uczenie w różnorodnych warunkach trening korzystania z karmnika utrzymanie* maskowanie reakcja mandowa* skomasowane ćwiczenia kryterium opanowania dopasowanie prawo dopasowania* dopasowanie do wzorca* maksymalizacja zapis Mechnera zachowanie pośredniczące ulepszanie metazależność behawioryzm metafizyczny 6

7 method of successive approximations methodological behaviorism mixed (mix) schedule modeling molar molar and molecular analyses molar theory molecular molecular theory momentary maximization theory momentary maximizing momentary time sampling motivating operations (MO) multiple baseline across behaviors multiple baseline across settings multiple baseline across subjects multiple baseline design multiple schedule natural concept natural reinforcer negative automaintenance negative contrast negative practice negative punishment negative reinforcement negative stimulus neutral stimulus noncontingent reinforcement nondifferential training nondiscriminated avoidance observational learning observing response oddity procedure omission omission training one-factory theory open economy operandum test operant behavior operant chamber operant class operant conditioning operant imitation operant level operant response operant selection optimization theory optimizing overcorrection overexpectation effect overmatching metoda kolejnych przybliżeń* behawioryzm metodologiczny* rozkład wzmacniania mieszany modelowanie* molarny molarne i molekularne analizy teoria molarna* molekularny teoria molekularna* teoria chwilowej maksymalizacji chwilowa maksymalizacja chwilowe próbki czasowe* operacje motywujące* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych reakcji * schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania w różnych sytuacjach* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania dla różnych osób badanych* schemat eksperymentalny z wykorzystaniem pomiaru kilku poziomów wyjściowych zachowania* rozkład wzmacniania wielokrotny* pojęcie naturalne wzmocnienie naturalne* samoutrzymywanie negatywne negatywny kontrast behawioralny praktyka negatywna karanie negatywne* wzmacnianie negatywne* bodziec negatywny bodziec obojętny* wzmacnianie niezależne od zachowania* trening nieróżnicowania unikanie bez bodźca różnicującego uczenie się przez obserwację* reakcja obserwacyjna procedura odmienności pomijanie trening pomijania* jednoczynnikowa teoria unikania otwarty system ekonomiczny test operandum zachowanie sprawcze* klatka Skinnera* klasa zachowań sprawczych* warunkowanie sprawcze* naśladowanie sprawcze poziom podstawowy reakcji sprawczej* reakcja sprawcza* selekcja zachowań sprawczych teoria optymalizacji optymalizacja hiperkorekcja* efekt nadmiernych oczekiwań* naddopasowanie* 7

8 over-selectivity overshadowing overt behavior paced respose pairing partial interval recording partial reinforcement effect participant modeling passive avoidance pattern analysis Pavlovian conditioning peak procedure peak shift percentage reinforcement percentile schedule personalized system of instruction physical prompt polymorphus stimulus class positive contrast positive practice overcorrection positive punishment positive reinforcement positive reinforcer positive stimulus post reinforcement pause (PRP) postdiscrimination gradient potentiation precision teaching precommitment predictive stimulus Premack principle presence-absence training primary aversive stimulus primary reinforcer private behavior private event probabilistic stimulus class procedure of fixed-outcome shaping procedure of variable-outcome shaping progresive schedule prompt prompt dependency prompt fading prothetic stimulus pseudoconditioning pseudotrial punisher punishment punishment contingency puzzle box quantitative law of effect radical behaviorism random-interval schedule random-ratio schedule rate rate dependency rate of reinforcement rate of responding nadmierna selektywność* zacienianie* zachowanie jawne* reagowanie w kontrolowanym tempie prezentacja parami częściowy zapis interwałowy* efekt wzmacniania sporadycznego* modelowanie uczestniczące* pasywne unikanie analiza wzorców warunkowanie pawłowskie* procedura szczytowej częstości zachowania przesunięcie szczytu gradientu generalizacji wzmacnianie procentowe rozkład wzmacniania percentylowy zindywidualnizowany system nauczania podpowiedź fizyczna* polimorficzna klasa bodźców pozytywny kontrast behawioralny praktyka pozytywna* karanie pozytywne* wzmacnianie pozytywne* wzmocnienie pozytywne bodziec pozytywny pauza po wzmocnieniu* gradient po różnicowaniu uwrażliwianie uczenie precyzyjne wstępne zobowiązanie bodziec predyktywny zasada Premacka* trening typu "jest-nie ma" pierwotny bodziec awersyjny* wzmocnienie pierwotne* zachowanie prywatne* zdarzenie prywatne* probabilistyczna klasa bodźców procedura kształtowania o stałych konsekwencjach procedura kształtowania o zmiennych konsekwencjach rozkład wzmacniania progresywny* podpowiedź* zależność od podpowiedzi* wycofywanie podpowiedzi* bodziec protetyczny pseudowarunkowanie* pseudopróba kara* karanie* zależność karząca skrzynka problemowa ilościowe prawo efektu radykalny behawioryzm* rozkład wzmacniania o losowych interwałach rozkład wzmacniania o losowych proporcjach tempo uzależnienie od tempa tempo wzmacniania tempo reagowania* 8

9 rate of response ratio run ratio schedule ratio strain reaction chain reciprocal contingency redirection reflexivity regression reinforcement reinforcement contingency reinforcement relativity reinforcement schedule reinforcer relational autoclitic relational discrimination relational frame relational theory of stimulus control relative rate relative rate of reinforcement relative rate of response relative stimulus control relativity (of reinforcers) relevant (critical) features of stimuli repeated acquisition Rescorla-Wagner model resistance to change resistance to extinction respondent respondent behavior respondent conditioning respondent discrimination respondent extinction respondent generalization respondent level response response blocking response chain response class response competition response cost response deprivation response deprivation theory response generalizatrion response induction response rate response strength response topography response-independent reinforcer response-reinforcer correlation theory response-shock interval restricted operant resurgence reversal design rule-governed behavior run tempo reakcji szybkie reagowanie w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym rozkład wzmacniania proporcjonalny* zanik reagowania w rozkładzie wzmacniania proporcjonalnym łańcuch reakcji zależność wzajemna przekierowanie zwrotność regres wzmacnianie* zależność wzmacniająca relatywność wzmocnień rozkład wzmacniania wzmocnienie* relatywna reakcja autoklityczna różnicowanie relatywne rama relacyjna relacyjna teoria kontroli bodźcowej względne tempo względne tempo wzmacniania względne tempo reakcji relacyjna kontrola bodźcowa relacyjność istotne cechy bodźca powtarzane nabywanie model Rescorli-Wagnera* odporność na zmianę odporność na wygaszanie* reaktywny zachowanie reaktywne* warunkowanie reaktywne* różnicowanie reaktywne* reaktywne wygaszanie generalizacja reaktywna wyjściowy poziom zachowania reaktywnego reakcja* blokowanie reakcji łańcuch reakcji klasa reakcji* współzawodnictwo reakcji koszt reakcji* deprywacja reakcji teoria deprywacji reakcji* generalizacja reakcji* wywoływanie reakcji tempo reakcji siła reakcji forma reakcji* wzmocnienie niezależne od reakcji teoria korelacji reakcji i wzmocnień interwał między reakcją a szokiem ograniczone zachowanie sprawcze* nawrót naprzemienny schemat eksperymentalny zachowanie rządzone regułami* seria 9

10 run of response running rate salience sample stimulus sample-specific beahvior satiation scalloping schedule schedule of reinforcement schedule-induced behavior secondary reinforcer second-order conditioning selection by consequences selectionism self-control self-control choice self-instructional training self-reinforcement sensitization sensory preconditioning sequence analysis setting event shaping short-delay conditioning shuttle box Sidman avoidance task sign-tracking simple baseline design simultaneous conditioning simultaneous discrimination single-subject research single-subject research design Skinner box social reinforcer social validity specification spontaneous recovery S-S account of conditioned reinforcement standard celeration chart steady state stimulus (plural: stimuli) (S) stimulus class stimulus continuum (plural: continua) stimulus control stimulus discrimination stimulus equivalence stimulus generalization stimulus satiation stimulus substitution stimulus superimposition stimulus-generalization gradient strenght successive approximation successive discrimination summation superstitious behavior symbolic matching seria reakcji tempo reakcji wyrazistość* bodziec wzorcowy zachowanie specyficzne dla wzorca nasycenie* wykres muszelkowy rozkład rozkład wzmacniania* zachowanie indukowane przez rozkład wzmacniania* wzmocnienie wtórne* warunkowanie drugiego rzędu* selekcja przez konsekwencje selekcjonizm samokontrola wybór związany z samokontrolą trening samoinstruowania samowzmacnianie* uwrażliwianie sensoryczne przedwarunkowanie* analiza sekwencji zdarzenie nastawiające kształtowanie* warunkowanie z krótkim odroczeniem* klatka wahadłowa Sidmana procedura unikania śledzenie znaku schemat eksperymentalny z pomiarem poziomu wyjściowego warunkowanie równoczesne* różnicowanie równoczesne* badania jednopodmiotowe jednopodmiotowy schemat eksperymentalny* klatka Skinnera* wzmocnienie społeczne* trafność społeczna specyfikacja samorzutne odnowienie* wyjaśnienie typu S-S warunkowego wzmacniania standardowy wykres tempa stan stabilny* bodziec* klasa bodźców* wymiar bodźca kontrola bodźcowa* różnicowanie bodźców* równoważność bodźców* generalizacja bodźca* nasycenie bodźcem substytucyjność bodźców nałożenie bodźca gradient generalizacji bodźca siła reagowania kolejne przybliżenie* różnicowanie następujące po sobie* kumulacja bodźca zachowanie przesądne symboliczne dopasowywanie do wzorca 10

11 symmetry symetryczność systematic desensitization systematyczne odwrażliwianie* systematic replication systematyczna replikacja tact reakcja taktowa* tandem (tand) schedule łączny rozkład wzmacniania* target behavior zachowanie modyfikowane task analysis analiza zadania taste aversion awersja do smaku* taste-aversion learning uczenie się awersji do smaku* temporal conditioning warunkowanie czasowe* temporal contiguity następstwo czasowe temporal discrimination różnicowanie czasowe temporal integration scalanie czasowe teleological behaviorism behawioryzm teleologiczny* terminal behavior zachowanie końcowe* terminal link ogniwo końcowe terminal rate tempo końcowe textual reakcja tekstualna* three-term contingency trójelementowa zależność* time sampling próbki czasowe* time schedule rozkład wzmacniania czasowy* time-out time-out* titration schedule miareczkujący rozkład wzmacniania token żeton token economy gospodarka żetonowa* topographical drift dryf formy topographical tagging topograficzne znakowanie topography forma* total task presentation uczenie łańcuchów zachowań przez całkowitą prezentację* trace conditioning warunkowanie śladowe* tracking śledzenie transcription reakcja transrypcyjna transfer transfer transition-state performance działanie w stanie przejściowym transitivity przechodniość transposition transpozycja trans-situationality trans-sytuacyjność trial próba* trial-and-error learning uczenie się metodą prób i błędów trials to criterion liczba prób do kryterium two-factor theory teoria dwuczynnikowa* unconditioned reflex or unconditional reflex odruch bezwarunkowy* unconditioned response or unconditional reakcja bezwarunkowa* response (UR) unconditioned stimulus or unconditional bodziec bezwarunkowy* stimulus (US) undermatching poddopasowanie* unsignaled chain schedule łańcuchowy rozkład wzmacniania bez sygnalizacji* US preexposure effect efekt wcześniejszej ekspozycji* variable-interval schedule (VI) rozkład wzmacniania o zmiennych interwałach* variable-ratio schedule (VR) rozkład wzmacniania o zmiennych proporcjach* variable-time schedule (VT) rozkład wzmacniania o zmiennym czasie* verbal behavior zachowanie werbalne* verbal community społeczność werbalna* verbal discrimination różnicowanie bodźców werbalnych verbal prompt podpowiedź słowna* verbal recognition rozpoznawanie bodźców werbalnych 11

12 verbally governed behavior vicarious conditioning visual prompt vocal behavior warning stimulus whole interval recording withdrawal design yoking zachowanie kierowane werbalnie warunkowanie zastępcze* podpowiedź wizualna* zachowanie wokalne bodziec ostrzegawczy całościowy zapis interwałowy* schemat eksperymentalny z wycofaniem sprzęganie 12

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1 English-Polish glossary of behavior analytic terms From: Behavior analysis: A compendium" (Bąbel, Suchowierska & Ostaszewski, in print) *Terms with an asterix have definitions in chapter 5. 0 second delay

Bardziej szczegółowo

English-Polish Glossary of Behavior Analytic Terms - Angielsko-polski słownik terminów behawioralnych

English-Polish Glossary of Behavior Analytic Terms - Angielsko-polski słownik terminów behawioralnych English-Polish Glossary of Behavior Analytic Terms - Angielsko-polski słownik terminów behawioralnych ENGLISH TERMS - TERMINY ANGIELSKIE AB design ABA design ABAB design abative effect ABC description

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ

ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ PRACA Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM NAD KOMUNIKACJĄ, ZABAWĄ I SAMODZIELNOŚCIĄ Dzień 1: 10h dydaktycznych Stosowana Analiza Zachowania, czyli jak uczyć I. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania

Bardziej szczegółowo

Wesoła Łapka - Szkoła Przyjaciół. Psów ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA. Teoria uczenia się

Wesoła Łapka - Szkoła Przyjaciół. Psów ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA. Teoria uczenia się Teoria uczenia się Co to jest uczenie się? Uczenie się to względnie trwała zmiana zachowania lub możliwość takiej zmiany oparta na doświadczeniu wg. Zimbardo Psychologia i życie. rodzaje uczenia się Spośród

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie XII. Odruchy warunkowe

Ćwiczenie XII. Odruchy warunkowe Ćwiczenie XII Odruchy warunkowe Odruchy Odruchy Warunkowe Bezwarunkowe Klasyczne (Pawłowowskie) Instrumentalne Animalne I rzędu II i wyższego rzędu Wegetatywne Odruchy bezwarunkowe Odruchy bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

John Broadus Watson (1878-1958)

John Broadus Watson (1878-1958) John Broadus Watson (1878-1958) 1958) Dajcie mi dziecko spłodzone przez dowolną parę rodziców i dajcie mi pełną kontrolę nad środowiskiem, w jakim będzie ono wzrastać - a sprawię, Ŝe wyrośnie na wybitnego

Bardziej szczegółowo

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2014 * tom 19, nr 3, s. 37 47 doi:10.4467/20843879pr.14.017.2304 www.ejournals.eu/psychologia-rozwojowa/ PRZEMYSŁAW BĄBEL Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Institute

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY:

Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY: Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY: SKALA OCEN: Każdy oceniający posługuje się 5-stopniową

Bardziej szczegółowo

Słownik OpEx POLSKO - ANGIELSKI

Słownik OpEx POLSKO - ANGIELSKI OpEx POLSKO - ANGIELSKI Dryf Drift Badanie składników zmienności COV (Components of Variation) Dokładność Accuracy Dolna granica kontrolna LCL (Lower Specification Limit) Dolna granica tolerancji LSL (Lower

Bardziej szczegółowo

Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju. jest z perspektywy analizy zachowania, PRZEMYSŁAW BĄBEL STRESZCZENIE

Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju. jest z perspektywy analizy zachowania, PRZEMYSŁAW BĄBEL STRESZCZENIE PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2011 * tom 16, nr 3 s. 27 38 Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania PRZEMYSŁAW BĄBEL Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Kraków STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii espziwp uczenie Uczenie się to nabywanie nowych informacji i umiejętności. Wyróżniamy 2 główne rodzaje uczenia się: - percepcyjne

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej.

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. łatwość przenoszenia z miejsca na miejsce, trwałość ( odporność na zniszczenie), rozpoznawalność, jednorodność,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu KURS DLA SPECJALISTÓW (40h) DZIEŃ 1 09.00 13.00. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Adresaci modułu i cel zajęć Kierownik Stosowana Analiza Zachowania metody pracy z dziećmi z autyzmem.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE RAPORTU

STRESZCZENIE RAPORTU STRESZCZENIE RAPORTU Wyniki i konkluzje: Narodowy Projekt Standardów, faza 2: Wyjście naprzeciw potrzebie stworzenia wytycznych dotyczących praktyki opartej na dowodach dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów. Ilość godzin 10

Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów. Ilość godzin 10 Kompleksowy program szkolenia z zakresu dogoterapii z elementami terapii zaburzeń zachowań psów Nazwa bloku I Dogoterapia Zagadnienia teoria Podstawowe zagadnienia Interakcje między człowiekiem z zwierzęciem.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla rodziców. Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości.

Warsztaty dla rodziców. Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości. Warsztaty dla rodziców Spotkanie I Metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Przygotowanie do treningu czystości. I. Zasady podstawowe w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu i/lub prawdopodobieństwa na dokonywanie wyboru

Wpływ czasu i/lub prawdopodobieństwa na dokonywanie wyboru Prowadzący: Tytuł seminarium: dr Wojciech Białaszek Wpływ czasu i/lub prawdopodobieństwa na dokonywanie wyboru Opis i cele przedmiotu: Podczas seminarium uczestnicy wezmą udział w stworzeniu, przeprowadzeniu,

Bardziej szczegółowo

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele Trafność

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KIEREŚ MARTA SOBIECH. Podstawy Terapii Behawioralnej

KATARZYNA KIEREŚ MARTA SOBIECH. Podstawy Terapii Behawioralnej KATARZYNA KIEREŚ MARTA SOBIECH Podstawy Terapii Behawioralnej PODSTAWY NAUKOWE W 1987 roku amerykański psycholog norweskiego pochodzenia O. Ivar Lovaas z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opublikował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych Warszawa, dnia 11-15 luty 2013 r. Godzina: 09.00 17.00. PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu KURS

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ

Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Projektowanie układów regulacji w dziedzinie częstotliwości dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Wprowadzenie Metody projektowania w dziedzinie częstotliwości mają wiele zalet: stabilność i wymagania

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Behawioryzm i analiza zachowania:

Behawioryzm i analiza zachowania: Behawioryzm i analiza zachowania: y kontra rzeczywistość W. Joseph Wyatt Marshall University Huntington, WV USA Kiedy behawioryzm jest źle rozumiany... 1: Wyłączny wpływ środowiska Studenci unikają zgłębiania

Bardziej szczegółowo

Psychologia finansowa

Psychologia finansowa Psychologia finansowa Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza DR SABINA ZALEWSKA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza WYCHOWANIE KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie (design) Eurostat

Projektowanie (design) Eurostat Projektowanie (design) Eurostat Podstawa prezentacji moduł Overall design autor Eva Elvers ze Statistics Sweden Prezentacja autora na szkoleniu w Hadze 28-29 listopada 2013 r. Zarys Badanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH ( Na przykładzie POWERSIM) M. Berndt-Schreiber 1 Plan Zasady modelowania Obiekty symbole graficzne Dyskretyzacja modelowania Predefiniowane

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW (32h/650PLN)

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Wykaz symboli... 15 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku... 15 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)... 16 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Autyzm u dzieci - wykład 10. zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH

Autyzm u dzieci - wykład 10. zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH Autyzm u dzieci - wykład 10 zasady dobrej interwencji, terapia behawioralna, TEACCH Ewa Pisula Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Charakterystyka dobrej interwencji:

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 mgr Kinga Prusinowska oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny dr Monika Włodarczyk Dudka psycholog Ostróda 8 października

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Psychologia finansowa dr Sabina Zalewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 marca 2010 r. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza WYCHOWANIE KSZTAŁTOWANIE MANIPULOWANIE

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE RAPORTU

STRESZCZENIE RAPORTU STRESZCZENIE RAPORTU Praktyka oparta na dowodach w terapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Data publikacji raportu: 2014 r. Tłumaczenie i opracowanie: mgr Maja

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63 Wstęp Przedmowa n 1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii 13 1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii 14 1.2. Psychologia jako dziedzina badań 16 1.2.1. Cele badań naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii. Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

OFERTA SZKOLENIOWA. Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii. Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi OFERTA SZKOLENIOWA Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi 2 Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów,

Bardziej szczegółowo

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach

Bardziej szczegółowo

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Kraków, 18 marca 2005 r. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Opiekun Naukowy Sympozjum: dr hab. Jerzy Siuta, prof. UJ Komitet

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania. Piotr Ciskowski

Testowanie oprogramowania. Piotr Ciskowski Testowanie oprogramowania Piotr Ciskowski TESTOWANIE testowanie o proces eksperymentalnego badania programu lub jego komponentu o próbne wykonanie w znanych warunkach o rejestrowanie wyników o ocena właściwości

Bardziej szczegółowo

Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 7. Uczenie się na błędach#

Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 7. Uczenie się na błędach# Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 7. Uczenie się na błędach# Zawartość# 2. Teoria wyuczonej bezradności# 3. Perfekcjonizm# Definicja: Czym właściwie jest uczenie się?# Definicje:# Względnie trwała

Bardziej szczegółowo

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ 1 PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ GŁÓWNE TEORIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ: 1. behawiorystyczne zajmujące się w różnych ujęciach bodźcami, reakcjami i wzmocnieniami; 2. poznawczo procesualne

Bardziej szczegółowo

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego.... 11 Przedmowa do wydania drugiego.... 15 Wykaz symboli.... 17 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku.... 17 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione. Wiesław Szymczak Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Czego się nie dowiemy z NHST? Efekt size, stupid!1. Null Hypothesis Significance Testing

Czego się nie dowiemy z NHST? Efekt size, stupid!1. Null Hypothesis Significance Testing Czego się nie dowiemy z NHST? Null Hypothesis Significance Testing Statistical significance testing retards the growth of scientific knowledge; it never makes a positive contribution Schmidt and Hunter

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku

Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku Zastosowanie modeli dyfuzji innowacji do analizy rynków finansowych: przykład rynku funduszy inwestycyjnych w Meksyku dr Adam Marszk, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG współautorstwo: dr Ewa Lechman, Wydział

Bardziej szczegółowo

SCALANIE MIĘDZYMODALNE

SCALANIE MIĘDZYMODALNE SCALANIE MIĘDZYMODALNE ROLA MÓŻDŻKU W PERCEPCJI JAKO PROCESIE INTEGRACJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ Adriana Schetz Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński www.kognitywistykanaus/schetz/ CEL: POKAZAĆ JAK

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Kraków, 2015/2016 r.

KATALOG SZKOLEŃ. Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Kraków, 2015/2016 r. KATALOG SZKOLEŃ Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej Kraków, 2015/2016 r. Szanowni Państwo! Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z radością oddaje w Państwa ręce najnowszy KATOLOG SZKOLEŃ.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Kasper Czech Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytet Śląski Definicja metody Biofeedback Metoda umożliwiająca zmianę wybranych

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. opulacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5.

Bardziej szczegółowo

Badania eksperymentalne

Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne Analiza CONJOINT mgr Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Najpopularniejsze sposoby oceny wyników eksperymentu w schematach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja behawiorystyczna, czyli manipulacja doskonała.

Koncepcja behawiorystyczna, czyli manipulacja doskonała. Wydział Nauk Stosowanych Kierunek studiów: Fizjoterapia niestacjonarna PRACA PROJEKTOWA Przemysław S. Knycz Koncepcja behawiorystyczna, czyli manipulacja doskonała. Praca projektowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014

Wykład 4. Projektowanie. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Wykład 4 MIS-1-505-n Inżynieria oprogramowania Październik 2014 Metody Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 4.1 Agenda 1 2 3 Metody Metody 4 5 4.2 Implementacja Metody

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE 2: Wprowadzenie cz. I

SPOTKANIE 2: Wprowadzenie cz. I Wrocław University of Technology SPOTKANIE 2: Wprowadzenie cz. I Piotr Klukowski Studenckie Koło Naukowe Estymator piotr.klukowski@pwr.edu.pl 17.10.2016 UCZENIE MASZYNOWE 2/27 UCZENIE MASZYNOWE = Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

Latentna moc różnicująca zadań z testów matematycznych dla młodzieży uzdolnionej

Latentna moc różnicująca zadań z testów matematycznych dla młodzieży uzdolnionej XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 200 Elżbieta Ostaficzuk Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Grażyna Śleszyńska Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Dane kategoryczne

Wykład 8 Dane kategoryczne Wykład 8 Dane kategoryczne Wrocław, 19.04.2017r Zmienne kategoryczne 1 Przykłady zmiennych kategorycznych 2 Zmienne nominalne, zmienne ordynalne (porządkowe) 3 Zmienne dychotomiczne kodowanie zmiennych

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki teoretyczne w psychologii psychologiczne koncepcje człowieka

Główne kierunki teoretyczne w psychologii psychologiczne koncepcje człowieka Główne kierunki teoretyczne w psychologii psychologiczne koncepcje człowieka Różnią się pod względem stopnia, w jakim opierają się na wynikach badań empirycznych czy dokładności, jaką starają się osiągnąć.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Pamięć i uczenie się Organizacja pamięci: systemy i procesy

Pamięć i uczenie się Organizacja pamięci: systemy i procesy Pamięć i uczenie się Organizacja pamięci: systemy i procesy Pamięć (Tulving) to hipotetyczny system w umyśle (mózgu) przechowujący informacje W 4 dr Łukasz Michalczyk Pamięć to zdolność, to procesy poznawcze,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Elementy statystyki STA - Wykład 5

Elementy statystyki STA - Wykład 5 STA - Wykład 5 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 ANOVA 2 Model jednoczynnikowej analizy wariancji Na model jednoczynnikowej analizy wariancji możemy traktować jako uogólnienie

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych 9 października 2008 ...czyli definicje na rozgrzewkę n-elementowa próba losowa - wektor n zmiennych losowych (X 1,..., X n ); intuicyjnie: wynik n eksperymentów realizacja próby (X 1,..., X n ) w ω Ω :

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Paweł Szymański

METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH. Paweł Szymański METODOLOGIA I METODYKA NAUK PRZYRODNICZYCH Paweł Szymański Dobry plan badań to podstawa!!! Manipulacja czy korelacja? Pomiar czynników lub cech i sprawdzenie czy są one ze sobą powiązane. korelacja Zmiana

Bardziej szczegółowo

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów

2014-03-26. Analiza sekwencji promotorów 2014-03-26 Analiza sekwencji promotorów 1 2014-03-26 TFy tworzą zawiły układ regulacyjny, na który składają się różne oddziaływania białko białko poprzez wytworzenie PĘTLI Specyficzne TFy Ogólne TFy Benfey,

Bardziej szczegółowo

Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń)

Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń) Carl Adam Petri (1926-2010) Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń) Problemy statyczne Kommunikation mit Automaten praca doktorska (1962) opis procesów współbieżnych

Bardziej szczegółowo

Plan. Sztuczne systemy immunologiczne. Podstawowy słownik. Odporność swoista. Architektura systemu naturalnego. Naturalny system immunologiczny

Plan. Sztuczne systemy immunologiczne. Podstawowy słownik. Odporność swoista. Architektura systemu naturalnego. Naturalny system immunologiczny Sztuczne systemy immunologiczne Plan Naturalny system immunologiczny Systemy oparte na selekcji klonalnej Systemy oparte na modelu sieci idiotypowej 2 Podstawowy słownik Naturalny system immunologiczny

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak KLINIKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII, WARSZAWA PARAMETRY DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH Schemat poznania naukowego TEORIE dedukcja PRZEWIDYWANIA Świat konstrukcji teoret Świat faktów empirycznych Budowanie teorii Sprawdzanie FAKTY FAKTY ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: George A. Ferguson, Yoshio Takane - Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice

Księgarnia PWN: George A. Ferguson, Yoshio Takane - Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Księgarnia PWN: George A. Ferguson, Yoshio Takane - Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY STATYSTYKI Rozdział 1 Podstawowe pojęcia statystyki

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Practice Profile (EBP 2 ) Questionnaire

Evidence-Based Practice Profile (EBP 2 ) Questionnaire Warszawski Uniwersytet Medyczny Polska wersja językowa (ver 1.0) Evidence-Based Practice Profile (EBP 2 ) Questionnaire Celem ankiety jest zebranie danych na temat wiedzy, zachowań i postaw specjalistów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking. Wojtek Chojnacki

Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking. Wojtek Chojnacki Kierowanie uwagi jak lepiej zrozumieć eye tracking Wojtek Chojnacki Plan 1. Ruchy oka a kierowanie uwagi 2. Rodzaje kierowania uwagi 3. Punkt(y) skupienia uwagi 4. Konsekwencje dla eye trackingu maj 09

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Receptury - niezbędnik projektanta i architekta

Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Program szkolenia: Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Craft-Receptury

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

TERAPIA BEHAWIORALNA

TERAPIA BEHAWIORALNA TERAPIA BEHAWIORALNA Opracowanie: Beata Niesiołowska Krugiołka ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA uznawana jest za jedną z najlepiej udowodnionych naukowo i skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Wojciech Pisula Katedra Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 173 Błażej Smykowski Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży POZNAŃ 2012 3 Spis treści 1. Wstęp... 9

Bardziej szczegółowo