Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 5 SYSTEMY PLIKÓW Część II Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Zapoznanie z system plików systemów operacyjnych Windows Zadania 1. Wyjaśnij krótko, czym jest i do czego jest wykorzystywana lista kontroli dostępu ACL. 2. Rys. 1 poniżej pokazuje typowe okno zabezpieczeń jednego z folderów w systemie Windows XP. Jak najpełniej wyjaśnij, na czym polegają różnice w zabezpieczeniach pomiędzy trzecią ( Zapis i wykonanie ) a piątą pozycją ( Odczyt ) na wyświetlonej liście zabezpieczeń. Rys. 1. Okno Właściwości folderu umożliwiające użytkownikowi zmianę zabezpieczeń NTFS (zakładka Zabezpieczenia). 3. Na lokalnym komputerze założyć konta dla trzech użytkowników, których nazwiska, nazwy kont oraz hasła podane są w tabeli 1. Tabela 1. Nazwy kont Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Jan Kowalski j.kowalski qwerty Anna Nowak a.nowak asdfgh Jarosław Zieliński j.zielinski zxcvbn 2

3 Na dysku lokalnym założyć cztery foldery dla powyższych użytkowników o nazwach: Dokumenty Kowalskiego Dokumenty Nowak Od Szefa Firmy Do Szefa Firmy Jan Kowalski oraz Anna Nowak powinni mieć prawa do tworzenia, kasowania i modyfikowania plików w obrębie swoich folderów, przy czym Jan Kowalski nie może mieć dostępu do folderu Anny Nowak oraz Anna Nowak nie może mieć wglądu do folderu Jana Kowalskiego. Jarosław Zieliński, jako szef firmy, powinien mieć prawa modyfikacji folderu Od Szefa Firmy, lecz nie powinien mieć wglądu do folderów pracowników. Natomiast pracownicy Kowalski i Nowak mają mięć możliwość wglądu do folderu Od Szefa Firmy bez możliwości jakiejkolwiek modyfikacji zawartych tam plików. Szef Firmy powinien mieć również prawa modyfikacji folderu Do Szefa Firmy. Pracownicy Kowalski i Nowak powinni mieć możliwość zamieszczania w tym folderze swoich plików dla szefa firmy. Powinni mieć również możliwość modyfikacji swoich plików. Zademonstrować nauczycielowi skonfigurowany system. 4. Na lokalnym komputerze stwórz dwie nowe grupy użytkowników: Testerzy oraz Uczniowie. Załóż sześć nowych kont, których opis zamieszczony jest w tabeli 2. Tabela 2. Informacje o kontach użytkowników. Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Grupa Adam Chmiel a.chmiel qazwsx Marian Biernacki m.biernacki edcrfv Testerzy Krzysztof Pudzis k.pudzis tgbyhn Monika Jarmołowicz m.jarmolowicz poiuyt Edward Walisiewicz e.walisiewicz lkjhgf Uczniowie Miłosz Dąbrowski m.dabrowski mnbvcx Każdy z użytkowników powinien mieć swój własny folder na twardym dysku komputera lokalnego o nazwie takiej jak ich nazwisko. Testerzy powinni mieć prawa modyfikacji dla wszystkich folderów, natomiast Uczniowie powinni mieć prawa modyfikacji jedynie w obrębie swoich własnych folderów. Dodatkowo, Uczniowie powinni mieć możliwość odczytu zawartości folderów innych uczniów bez możliwości jakichkolwiek modyfikacji, jednak Uczniowie nie mogą mieć wglądu do folderów Testerów. 3

4 We wszystkich katalogach należy umieścić pliki umożliwiające przetestowanie poprawności wykonania zadania. Po starannym przetestowaniu poprawności skonfigurowania kont i folderów, wykonać demonstrację dla osoby prowadzącej zajęcia, po czym usunąć konta oraz stworzone foldery. 5. Na lokalnym komputerze załóż konta wszystkim uczniom wykonującym ćwiczenie oraz nauczycielowi. Nazwy kont powinny mieć format x.yyy y, gdzie x oznacza pierwszą literę imienia, natomiast yyy y oznacza nazwisko. Konta wprowadź bez znaków diakrytycznych ( ogonków ). Dodatkowo załóż w systemie komputera konto nauczycielowi prowadzącemu zajęcia używając tej samej konwencji nazw. Konta uczniów powinny być zabezpieczone hasłem uczen (takie samo hasło dla wszystkich uczniów), natomiast konto nauczyciela hasłem nauczyciel. Na dysku D: komputera załóż foldery dla każdego ucznia i dla nauczyciela o nazwie identycznej do nazwiska użytkownika z pominięciem znaków diakrytycznych. Dodatkowo załóż foldery o nazwie publiczny oraz programy. Do katalogu publiczny należy przekopiować wszystkie pliki o rozszerzeniu jpg dostępne w używanym komputerze, natomiast w katalogu programy należy zamieścić programy dostępne w udziale sieciowym serwera o tej samej nazwie. W każdym z pozostałych folderów należy zamieścić plik tekstowy stworzony w notatniku systemowym. Tekst (tj. zawartość) oraz nazwa dokumentu powinny być takie same jak imię i nazwisko właściciela danego folderu. Skonfiguruj zabezpieczenia NTFS w sposób następujący. Każdy z użytkowników ma mieć prawa modyfikacji jedynie w obrębie swojego prywatnego folderu. Uczniowie nie mogą mieć wglądu w foldery innych uczniów chyba, że ich nazwiska zaczynają się na tę samą literę. Słowo wgląd do folderu należy rozumieć jako możliwość odczytu nazw plików jak również ich zawartości. Nauczyciel powinien mieć wgląd do folderów uczniów bez praw modyfikacji ich zawartości. Dodatkowo, każdy z użytkowników ma mieć prawo wglądu do folderów publiczny oraz programy, jednak bez praw na uruchamianie jakichkolwiek programów. Jedynie nauczyciel ma mieć prawo uruchamiania programów w folderze programy. Po przetestowaniu systemu (np. z pomocą innych uczniów), wykonać demonstrację dla osoby prowadzącej zajęcia, po czym usunąć konta oraz stworzone foldery. 6. Wyjaśnij krótko, na czym polega sumowanie oraz dziedziczenie uprawnień i jaka jest różnica między tymi pojęciami. 7. Jakie uprawnienia będzie miał użytkownik Andrzej należący (wyłącznie) do grupy Pracownicy do folderu C:\Dokumenty\Zarząd, jeżeli: grupa Pracownicy ma przyznane prawa zapisu i odczytu dla folderu C:\Dokumenty; grupa Pracownicy ma odmówione prawo zapisu do folderu C:\Dokumenty\Zarząd [2]? Zapisz w sprawozdaniu odpowiedź i uzasadnij ją. Następnie przeprowadź eksperyment weryfikujący zapisaną odpowiedź. 4

5 Zapisz w sprawozdaniu, czy przeprowadzony eksperyment potwierdził zapisaną wcześniej odpowiedź. Jeśli nie, to zapisz potencjalne tego powody, a następnie przedyskutuj je z nauczycielem. 8. W oparciu o podręcznik wyjaśnij krótko, czym są zasady zabezpieczeń lokalnych i w jaki sposób można je zmieniać. 9. Skonfiguruj zasady zabezpieczeń lokalnych w następujący sposób: Zasady konta - maksymalny okres ważności hasła 14 dni - minimalna długość hasła 6 znaków - minimalny okres ważności hasła 12 dni - wymuszaj tworzenia historii haseł 3 pamiętane hasła Zasady blokady konta - czas trwania blokady konta 30 minut - próg blokady konta 3 nieudane próby zalogowania - wyzeruj licznik blokady konta po 30 minutach Zademonstruj zmodyfikowany system nauczycielowi. Podczas demonstracji stwórz nowe konto wymagające od nowego użytkownika zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, a następnie wykonaj próbę wpisania hasła składającego się z co najwyżej 5 znaków. 10. Utwórz kopię bezpieczeństwa rejestru. W tym celu skorzystaj z funkcji eksportuj w edytorze rejestru. Jeżeli to możliwe, kopię tę zaleca się zapisać na innej partycji lub innym dysku w stosunku do partycji lub dysku systemowego. Sposób uruchomiania edytora rejestru opisany jest w podręczniku. Zainstaluj w systemie program Adobe Reader, o ile nie jest już zainstalowany. Następnie zapisz w sprawozdaniu, a później zmodyfikuj jedną z wartości kluczy należącego do aplikacji Adobe Reader. W kolejnym kroku zaimportuj z powrotem oryginalne ustawienia rejestru i sprawdź, czy system odtworzył oryginalną wartość zmodyfikowanego klucza. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 5

6 11. W oparciu o podręcznik [2] lub informacje internetowe usuń Kosz z systemu operacyjnego wykonując odpowiednią modyfikację rejestru. Następnie uruchom ponownie komputer, po czym zademonstruj system pozbawiony Kosza nauczycielowi. Następnie, przywróć Kosz do systemu poprzez odtworzenie oryginalnych ustawień rejestru. 12. Opierając się na wskazówkach z podręcznika [2] lub z Internetu zmień w systemie operacyjnym nazwę Kosz na nazwę Koszyczek. W tym celu dokonaj odpowiedniej modyfikacji rejestru. W kolejnym kroku zmień nazwę Mój komputer na Mój komputerek, Moja muzyka na Moja muzyczka, natomiast Moje dokumenty na Moje dokumenciki. Uwaga! W zależności od systemu operacyjnego, na którym jest wykonywane niniejsze ćwiczenie, oryginalne nazwy folderów systemowych mogą się różnić od nazw podanych powyżej. Na przykład, folder Moje dokumenty może posiadać nazwę Dokumenty, natomiast folder Moja muzyka może posiadać nazwę Muzyka. Zaprezentuj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania, po czym przywróć oryginalne ustawienia systemu. 13. W oparciu o biblioteczkę zawodową lub o zasoby internetowe wymień nazwy systemów plików używanych w informatyce (nie tylko w systemie Windows) oraz krótko je scharakteryzuj. Opracowanie Odpowiedzi do powyższych pytań należy przekazać nauczycielowi w postaci pisemnego sprawozdania na zakończenie danego ćwiczenia. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część I. WSiP, Warszawa Rozdział 2. Systemy Plików. [2] P. Bensel, Technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu. Helion, Gliwice,

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Str. 1 Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi zadaniami administracyjnymi systemu Windows 2000: zarządzanie kontami użytkowników i grup, ochrona plików

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 2 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 4 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 3.1 Jak pobrać oprogramowanie... 6 3.2 Rejestracja nowego konta... 9 4

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99)

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) 1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych i aplikacje użytkowe 3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) Punkt przywracania systemu Instalacja nowego oprogramowania,

Bardziej szczegółowo