Zadanie 1 Treść zadania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 1 Treść zadania:"

Transkrypt

1 Zadanie 1 Treść zadania: 1

2 2

3 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego. 4. Wykaz działań prowadzących do lokalizacji i usunięcia systemu komputerowego. 5. Rejestr wykonywanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora. 6. Wskazania dla użytkownika komputera zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. Ad. 1. Większość zdających poprawnie sformułowała tytuł pracy egzaminacyjnej, który zgodnie z treścią zadania mógł mieć postać: Tytuł zawierał zatem informacje o diagnostyce (lokalizacji) usterki systemu komputerowego oraz o jej usunięciu (naprawie systemu komputerowego). Ad. 2. Zdający, na podstawie treści zadania oraz informacji przekazanych przez pracownika firmy załącznika do zadania, wskazywali następujące założenia do projektu: 3

4 Naprawa systemu komputerowego w biurze firmy. Naprawa systemu komputerowego bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej. Naprawa systemu komputerowego bez reinstalacji systemu. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows, pakiet biurowy OpenOffice i Adobe Reader. Brak zainstalowanego programu antywirusowego. Brak utworzonych i skonfigurowanych kont lub praca użytkowników na koncie Admina. Dane w folderach wymienionych w zadaniu nie mogą zostać utracone w wyniku prac serwisowych. W firmie obecnie nie ma dostępu do Internetu. Niestabilna praca systemu lub zawieszanie się systemu i uruchamianie się programów z opóźnieniem Utworzenie osobnych kont dla użytkowników komputera i zabezpieczenie ich hasłami lub odpowiednie skonfigurowanie nowych kont dla użytkowników komputera Zabezpieczenie konta administratora nowym hasłem Nadanie odpowiednich uprawnień do wskazanych w zadaniu folderów osobom korzystającym z komputera Przykład: 4

5 5

6 Ad. 3. Na podstawie treści zadania oraz opisu działania komputera zdający formułowali prawdopodobne przyczyny usterki. W większości opisów znajdowały się stwierdzenia: Praca użytkowników na wspólnym koncie z uprawnieniami administratora lub brak odpowiednio skonfigurownych kont użytkowników. Zainfekowanie komputera szkodliwymi programami typu: wirus, spyware lub brak zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego. Wyłączenie zapory firewall. Błędy na dysku, pofragmentowany dysk. Błędy w rejestrze Przykład: 6

7 Ad. 4. Po przeanalizowaniu prawdopodobnych przyczyn usterki należało przystąpić do zaplanowania i przedstawienia wykazu działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego. Aby prawidłowo zrealizować ten punkt zdający planowali: Diagnozę systemu lub kontrolę ustawień BIOS. Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym. Zainstalowanie programu antywirusowego. Zaktualizowanie baz wirusów programu antywirusowego. Przeskanowanie systemu programem antywirusowym w celu usunięcia szkodliwych programów. Wykonanie kopii bezpieczeństwa folderów wymienionych w zadaniu. Utworzenie nowych kont użytkowników systemu komputerowego. Zabezpieczenie nowych kont użytkowników hasłami. Zmianę hasła na koncie administratora. Konwersja dysku D: do systemu umożliwiającego nadanie praw dostępu. Przypisanie odpowiednich uprawnień dla użytkowników do określonych folderów na dysku D:. Poprawę stabilności systemu komputerowego poprzez: defragmentację dysku, czyszczenie dysku, kontrolę rejestru, aktualizację systemu operacyjnego. Przykład: 7

8 Ad. 5. Najtrudniejszą część zadania stanowiło wykonanie naprawy systemu komputerowego oraz przedstawienie rejestru wykonywanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora. Zrzuty ekranu należało prawidłowo podpisać oraz rozmieścić na stronie zgodnie z wymaganiami określonymi w zadaniu. Oto przykłady prawidłowych zrzutów ekranu komputera: 8

9 Zainstalowano oprogramowanie antywirusowe Norton AntiVirus 2009 i zaktualizowano bazę wirusów do najnowszej wersji. Program antywirusowy domyślnie jest uruchomiony w tryb automatycznych aktualizacji i tryb monitora. Wykonano Pełne skanowanie systemu w poszukiwaniu wirusów oraz wyeliminowano wszystkie infekcje. 9

10 10

11 Wybrano foldery: dzielony, magazyn, rozliczenia i szef do zapisania w kopii zapasowej. Wykonano kopię zapasową folderów: szef, rozliczenia, magazyn i dzielony. 11

12 Dokonano konwersji systemu plików na partycji D z systemu FAT 32 na system NTFS. Utworzono konta dla użytkowników zabezpieczone hasłami. Konta: księgowa i magazyn konta z ograniczeniami, konto szef administrator komputera 12

13 Ustawiono uprawnienia do folderu: szef dla konta: szef na Pełna kontrola. Ustawiono uprawnienia do folderu: szef dla konta: księgowa na Odmowa dostępu. 13

14 Ustawiono uprawnienia do folderu: szef dla konta: magazyn na Odmowa dostępu. Ustawiono uprawnienia do folderu: rozliczenia dla konta: szef na Odczyt. 14

15 Ustawiono uprawnienia do folderu: rozliczenia dla konta: księgowa na Pełna kontrola. Ustawiono uprawnienia do folderu: rozliczenia dla konta: magazyn na Odmowa dostępu. 15

16 Ustawiono uprawnienia do folderu: magazyn dla konta: szef na Odczyt. Ustawiono uprawnienia do folderu: magazyn dla konta: księgowa na Odmowa dostępu. 16

17 Ustawiono uprawnienia do folderu: magazyn dla konta: magazyn na Pełna kontrola. Ustawiono uprawnienia do folderu: dzielony dla konta: szef na Pełna kontrola. 17

18 Ustawiono uprawnienia do folderu: dzielony dla konta: księgowa na Pełna kontrola. Ustawiono uprawnienia do folderu: dzielony dla konta: magazyn na Pełna kontrola. 18

19 Ad. 6. Następny element podlegający ocenie to wskazania dla użytkownika komputera zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. Zdający zalecali użytkownikom systemu komputerowego: Korzystać z programu antywirusowego tj. skanować system w poszukiwaniu wirusów i aktualizować bazy wirusów. Korzystać z program typu firewall. Aktualizować system operacyjny. Do codziennej pracy korzystać z konta bez uprawnień administracyjnych. Świadomie korzystać z Internetu i nośników danych, tj. nie otwierać załączników poczty niewiadomego pochodzenia, nie instalować podejrzanego oprogramowania, unikać niebezpiecznych stron internetowych Wykonywać kopie zapasowych danych Przykład: 19

20 UWAGA! W przykładach pozostawiono oryginalną pisownię i sformułowania zdających. 20

21 Zadanie 5 Treść zadania: 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 7. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 8. Założenia do projektu. 9. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego. 10. Wykaz działań prowadzących do lokalizacji i usunięcia systemu komputerowego. 11. Rejestr wykonywanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora. 12. Wskazania dla użytkownika komputera zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. Ad. 1. Większość zdających poprawnie sformułowała tytuł pracy egzaminacyjnej, który zgodnie z treścią zadania mógł mieć postać: Tytuł zawierał zatem informacje o diagnostyce (lokalizacji) usterki systemu komputerowego oraz o jej usunięciu (naprawie systemu komputerowego). Ad. 2. Zdający, na podstawie treści zadania oraz informacji przekazanych przez pracownika firmy załącznika do zadania, wskazywali następujące założenia do projektu: Naprawa ma być wykonana w firmie bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej, bez reinstalacji systemu operacyjnego i bez utraty danych użytkowników System komputerowy uruchamia się poprawnie, nie posiada oprogramowania szkodliwego (wirusy, spyware, malware, itp.) Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest wyłączone 26

27 Konto prezes należy do grupy Administratorzy Z konta Administrator nie można uruchomić wiersza poleceń i nie można modyfikować zawartości pulpitu Konta: specjalista, kasjer są bez haseł oraz należą do grupy Użytkownicy (użytkownicy standardowi) Kasjerzy logują się na wspólne konto kasjer Nie można zalogować się do konto specjalista Żaden z użytkowników nie może odczytać plików z folderu C:\KWADRAT Żaden z użytkowników nie może uruchomić Kalkulatora Użytkownicy nie mogą ustawiać daty i czasu systemowego, nie mają paska bocznego na swoim pulpicie Wszystkie konta muszą mieć hasła o minimalnej długości 8 znaków Przykład: 27

28 Ad. 3. Na podstawie treści zadania oraz opisu działania komputera zdający formułowali prawdopodobne przyczyny usterki. W większości opisów znajdowały się stwierdzenia: Błędne ustawienia Centrum Zabezpieczeń lub uszkodzony Rejestr Windows Brak haseł do kont Brak osobnych kont dla użytkowników Konta są nieprawidłowo skonfigurowane Brak uprawnień do uruchamiania wiersza poleceń Brak uprawnień do otwierania lub modyfikacji folderu C:\KWADRAT Usunięty lub uszkodzony program Kalkulator Brak odpowiednich uprawnień do programu Kalkulator w menu systemowym 28

29 Brak uprawnień do modyfikacji daty i czasu lub niewłaściwie skonfigurowane właściwości paska bocznego systemu Windows Przykład: Ad. 4. Po przeanalizowaniu prawdopodobnych przyczyn usterki należało przystąpić do zaplanowania i przedstawienia wykazu działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego. Aby prawidłowo zrealizować ten punkt zdający planowali: Diagnozę systemu Kontrolę ustawień BIOS Sprawdzenie rejestru Windows Wykonanie kopii rejestru lub systemu Włączenie usługi Zapora systemowa Włączenie usługi Windows Update Utworzenie dwóch osobnych kont z ograniczeniami dla kasjerów Wyłączenie konta kasjer Sprawdzenie lub włączenie konta specjalista Usunięcie konta prezes z grupy Administratorzy Ustawienie dla kont haseł o minimalnej długości 8 znaków 29

30 Sprawdzenie lub ustawienie uprawnień lub kluczy rejestru pozwalających uruchomić wiersz poleceń przez Administratora Sprawdzenie lub ustawienie uprawnień do pulpitu Przejęcie na własność folderu C:\KWADRAT Przeniesienie lub skopiowanie plików z folderu C:\KWADRAT do odpowiednich profili użytkowników Usunięcie folderu C:\KWADRAT Nadanie uprawnień modyfikacji do plików w odpowiednich profilach użytkowników Sprawdzenie lub ustawienie uprawnień do programu Kalkulator Sprawdzenie ustawień apletu Data i czas lub paska bocznego systemu Windows i przywrócenie możliwości zmiany daty i czasu Przykład: 30

31 Ad. 5. Najtrudniejszą część zadania stanowiło wykonanie naprawy systemu komputerowego oraz przedstawienie rejestru wykonywanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora. Zrzuty ekranu należało prawidłowo podpisać oraz rozmieścić na stronie zgodnie z wymaganiami określonymi w zadaniu. Oto przykłady prawidłowych zrzutów ekranu komputera: Wykonano kopię zapasową rejestru 31

32 Usuwanie wpisu rejestru ograniczającego dostęp do wiersza poleceo. Usuwanie wpisu rejestru ograniczającego modyfikację pulpitu. 32

33 Tworzenie kont użytkowników Kasjer1 i Kasjer2. Wyłączanie konta Kasjer. 33

34 Usuwanie przynależności konta prezes z grupy Administratorzy. Zmiana hasła dla konta Administrator, prezes i specjalista. 34

35 Instalacja Service Pack 3. Włączenie konta specjalista. 35

36 Usuwanie ograniczeo do folderu KWADRAT na dysku C: dla grupy Użytkownicy Usuwanie ograniczeo dla kolejnych plików: Cennik biletów.xls, Raport kasowy.xls, Umowa przewozu.doc, Opis inwestycji.doc, 36

37 Przeniesienie plików z folderu KWADRAT do folderów użytkowników. Usuwanie folderu KWADRAT. 37

38 Włączenie zapory systemowej. Usunięcie ograniczeo dla kalkulatora. 38

39 Usunięcie ograniczeo dla apletu daty i czasu Usunięcie ograniczeo dla Centrum Zabezpieczeo 39

40 Uruchomienie Centrum Zabezpieczeo. Włączenie aktualizacji automatycznych. 40

41 Ad. 6. Następny element podlegający ocenie to wskazania dla użytkownika komputera zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. Zdający zalecali użytkownikom systemu komputerowego: Korzystać z programu antywirusowego tj. skanować system w poszukiwaniu wirusów i aktualizować bazy wirusów. Korzystać z program typu firewall. Aktualizować system operacyjny. Do codziennej pracy korzystać z konta bez uprawnień administracyjnych. Świadomie korzystać z Internetu i nośników danych, tj. nie otwierać załączników poczty niewiadomego pochodzenia, nie instalować podejrzanego oprogramowania, unikać niebezpiecznych stron internetowych Wykonywać kopie zapasowych danych Przykład: 41

42 UWAGA! W przykładach pozostawiono oryginalną pisownię i sformułowania zdających. 42

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac biurowych przez sprzedawcę oraz przez kierownika

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA 1 Wykonany projekt realizacji prac, stanowiący rozwiązanie zadania ma przejrzystą, uporządkowaną strukturę. Zaproponowane tytuły rozdziałów są dobrane odpowiednio

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM * Strona 1 * TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM UWAGA: PORADNIK OPRACOWANO WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE TYPOWYCH ZADAŃ Z OKRESU LAT 2006-2007 PORADNIK NIE GWARANTUJE ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (TECHNIK INFORMATYK)

PORADNIK ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (TECHNIK INFORMATYK) POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor tel./fax: 0-prefiks-76-870-30-88 www.pckzjawor.pl e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl, sekretariat@pckzjawor.internetdsl.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo