Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013

2 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń MS-DOS w konsoli wiersza poleceń systemu Windows Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] pierwsze dwie strony z rozdziału pt. Praca w trybie MS-DOS. Wyszukać w komputerze dowolny plik z rozszerzeniem com, a następnie wykorzystując wskazówki z przestudiowanego materiału wypisać najważniejsze informacje na temat wyszukanego pliku (data utworzenia, atrybuty, nazwa katalogu roboczego, rozmiar i tym pamięci wykorzystywanej przez program, itp.) 2. Korzystając ze wskazówek z podręcznika [1] uruchomić konsolę wiersza polecenia. Następnie zmienić tło konsoli na białe, natomiast kolor czcionki na czarny. W tym celu należy użyć właściwości konsoli, klikając prawym klawiszem myszy na pasek tytułu konsoli. Zademonstrować nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 3. Używając podręcznika napisz, do czego służą pliki z rozszerzeniem pif. 4. Wyjaśnij krótko, do czego służą pliki config.sys oraz autoexec.bat. 5. Podać przykłady komend w pliku config.sys powodujące: a) załadowanie części systemu do pamięci wysokiej, b) załadowanie sterowników obsługi napędu CD, c) konfiguracji ustawień regionalnych dla wybranego kraju. 6. Zapisać w sprawozdaniu przykłady komend w pliku autoexec.bat powodujące: a) utworzenie zmiennej środowiskowej PATH określającej kolejność przeszukiwania nieznanych poleceń, najpierw w katalogu C:\DOS, a następnie w katalogu C:\ZNAJDA b) załadowanie sterownika klawiatury do pamięci górnej, c) załadowanie sterownika myszy do pamięci górnej. 7. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Polecenia systemu MS-DOS. Sporządzić w sprawozdaniu krótką notatkę zawierającą: a) wyjaśnienie różnicy pomiędzy poleceniami wewnętrznymi a zewnętrznymi systemu MS-DOS, b) trzy przykłady poleceń wewnętrznych MS-DOS wraz z ich opisem, c) trzy przykłady poleceń zewnętrznych MS-DOS wraz z ich opisem. 8. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Pliki wsadowe. Sporządzić w sprawozdaniu krótką notatkę z odpowiedziami na następujące pytania. a) Czym są pliki wsadowe? b) Jaka jest zaleta stosowania plików wsadowych? c) Do czego służy polecenie ECHO OFF? 2

3 9. Napisz, w jaki sposób można skorzystać z pomocy systemu MS-DOS, aby dowiedzieć się więcej, jak używać polecenie IF. 10. Napisz krótko, czym jest i do czego służy dyskietka startowa systemu MS-DOS. 11. Wyjaśnij krótko, do czego służą nakładki na systemy DOS takie, jak Norton Commander. 12. Wykorzystując konsolę wiersza poleceń wyświetl listę wszystkich dostępnych poleceń systemu MS-DOS. Następnie zanotuj w sprawozdaniu nazwy wszystkich poleceń zaczynających się na literę T wraz z ich opisem. 13. Korzystając z listy poleceń uzyskanej w poprzednim zadaniu napisz, do czego służy polecenie DEL. 14. Używając wyłącznie systemu MS-DOS utwórz na dysku C: następujące drzewo katalogów. ZST DYREKCJA SEKRETARIAT DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE WYCHODZĄCE TELEINFORMATYK SPRAWDZIANY OCENY LEKCJE Sprawdź poprawność utworzonej struktury katalogów używając poleceń DIR oraz CD. Następnie sprawdź poprawność utworzonej struktury katalogów przy pomocy polecenie TREE. Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zdania. 15. Korzystając z edytora tekstu wbudowanego w system MS-DOS (polecenie EDIT) lub z dowolnie wybranego innego edytora tekstu stwórz plik tekstowy zawierający Twoje imię i nazwisko, a następnie zapisz go w katalogu TELEINFORMATYK pod nazwą notatka.txt. Używając środowiska MS-DOS skopiuj go do katalogu DYREKCJA. Zapisz w sprawozdaniu kolejno wykonywane polecenia systemu MS-DOS. Uwaga! Dużym ułatwieniem podczas pracy w konsoli wiersza poleceń jest możliwość przywoływania i nawigacji pomiędzy poprzednio wykonanymi poleceniami przy użyciu strzałek do góry i do dołu ( oraz ). Pozwala to, na przykład, na szybsze skorygowanie błędnie wykonanego polecenia. 3

4 16. Używając środowiska MS-DOS zmień nazwę pliku notatka.txt na nazwę info2013.txt. Zapisz w sprawozdaniu użyte polecenie. 17. Korzystając z polecenia DIR *.log wyszukaj i zapisz w sprawozdaniu nazwy wszystkich plików znajdujących się w katalogu C:\Windows posiadających rozszerzenie log (nie należy przeszukiwać podkatalogów). 18. Korzystając z polecenia DIR wyszukaj i zapisz w sprawozdaniu nazwy wszystkich plików znajdujących się na dysku C: posiadających rozszerzenie jpg, których nazwa zaczyna się na literę a. Wskazówka: będąc w katalogu głównym użyć polecenia: DIR a*.jpg /s 19. Powtórz powyższe zadanie wyszukując na dysku C: pliki o rozszerzeniu jpg zaczynające się na literę b. 20. Powtórz powyższe zadanie wyszukując na dysku C: pliki o rozszerzeniu log, których nazwa zaczyna się na literę c. 21. Używając środowiska MS-DOS w katalogu SPRAWDZIANY utwórz nowy podkatalog o nazwie ROK-2013, a następnie usuń go z dysku. Zapisz w sprawozdaniu wszystkie kolejno wykonywane polecenia systemu. 22. Korzystając ze wskazówek z podręcznika utwórz plik wsadowy, którego zadaniem będzie wyświetlanie w konsoli wiersza poleceń komunikatu Witaj w pracowni teleinformatyki. Plik ten zapisz na dysku C: pod nazwą aaa.bat. Wskazówka: wykorzystaj polecenie ECHO. Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 23. Pracując w środowisku tekstowym MS-DOS utwórz folder TEST, po czym utwórz w nim pięć plików tekstowych. Zademonstruj nauczycielowi, w jaki sposób przy użyciu krótkiej komendy tekstowej zawierającej gwiazdki można za jednym zamachem skasować zawartość folderu TEST. 24. Korzystając z polecenia ipconfig /all zidentyfikuj, po czym zapisz w sprawozdaniu następujące ustawienia bieżącego komputera: a) adres IP, b) maska podsieci, c) brama, d) adresy serwerów DNS, e) adres fizyczny karty sieciowej (MAC). 4

5 25. Używając polecenia ping sprawdź, czy komputer, na którym pracujesz może połączyć się z: a) serwerem pracowni, b) jednym z sąsiednich komputerów. Uwaga! W celu wykonania niniejszego zadania należy w sąsiednim komputerze całkowicie wyłączyć zaporę sieciową albo też ustawić w zaporze odpowiednie wyjątki zezwalające na diagnostykę sieci komputerowej. 26. Wykorzystując funkcję nslookup zidentyfikuj i zapisz w sprawozdaniu adres IP portalu internetowego 27. Korzystając ze wskazówek uzyskanych od nauczyciela zainstalować w komputerze drukarkę sieciową nadając jej nazwę DRUKARKA i udostępniając ją w sieci również pod nazwą DRUKARKA. W dowolnie wybranym edytorze tekstu utworzyć dokument tekstowy zawierający Twoje imię i nazwisko, po czym wydrukować utworzony dokument używając edytora tekstu. 28. Wykorzystując informacje zawarte w podręczniku zmapować uprzednio zainstalowaną drukarkę na port równoległy. Następnie w obecności nauczyciela używając środowiska MS-DOS przesłać utworzony w zadaniu poprzednim plik tekstowy bezpośrednio do drukarki. 29. Wykorzystując środowisko MS-DOS utworzyć plik wsadowy, którego zadaniem będzie wyświetlenie liczba naturalnych od 1 do 5 w następujący sposób: Powtórzyć powyższe polecenie modyfikując plik wsadowy w ten sposób, aby utworzony program wyświetlił liczby naturalne od 1 do 100. Kod programu powinien być jak najkrótszy. 31. Korzystając ze wskazówek z podręcznika lub z zasobów internetowych utwórz plik wsadowy o nazwie automat.bat, którego zadaniem będzie utworzenie w katalogu LEKCJE tysiąca nowych podkatalogów o następujących nazwach: LEKCJA-1 LEKCJA-2 LEKCJA-3 LEKCJA-1000 Skrypt utworzony w pliku wsadowym powinien wykorzystywać technikę pętli programowej (ang. loop). Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 5

6 32. Korzystając ze wskazówek z podręcznika lub z zasobów internetowych utwórz plik wsadowy o nazwie zmiana.bat, którego funkcją będzie zmiana nazw podkatalogów utworzonych w zadaniu poprzednim według następującego schematu. Nazwa katalogu LEKCJA-1, ma zostać zmieniona na nazwę FAKTURA-1, nazwa LEKCJA-2, na nazwę FAKTURA-2, itd. Podobnie jak poprzednio, skrypt w pliku wsadowym musi wykorzystywać technikę pętli programowej. Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. Opracowanie Odpowiedzi do powyższych pytań należy przekazać nauczycielowi w postaci pisemnego sprawozdania na zakończenie danego ćwiczenia. Literatura [1] P. Bensel, Technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu. Helion, Gliwice, [2] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Temat: Polecenia linii komend.

Temat: Polecenia linii komend. Temat: Polecenia linii komend. DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Powłoka poleceń Windows XP

Powłoka poleceń Windows XP Powłoka poleceń Windows XP Rdzeń systemu DOS tworzą następujące pliki: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. Plik command.com jest odpowiedzialny za wykonywanie poleceń wewnętrznych (rezydentnych) oraz zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo