Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012"

Transkrypt

1 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS ) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany jest dowolny systemu operacyjny z graficznym środowiskiem (Windows, Linux, Mac OS), przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz połączenie szyfrowane SSL 3.0. Takie wymagania spełniają prawie wszystkie popularne przeglądarki internetowe pracujące w trybie graficznym (Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer), przy czym zalecaną przez producenta do pracy z systemem KIRI BS przeglądarką jest najnowsza wersja Mozilla Firefox. Standardowo Klient podczas zakładania Konta Internetowego w Banku Spółdzielczym otrzymuje nośnik danych (np. pamięć przenośną - pendrive), na którym znajdują są trzy foldery: 1) CERT - w którym umieszczany jest Osobisty Certyfikat Klienta, (wygenerowany w Panelu Administracyjnym systemu, przez pracownika Banku po założeniu Klientowi Konta Internetowego), zezwalający na korzystanie z Panelu Klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS; 2) KartaK - aplikacja umożliwiająca odczyt Elektronicznej Karty Kodów, (jeżeli taka została na życzenie Klienta wygenerowana w Banku), stanowiącej odpowiednik papierowej Karty Kodów; 3) Firefox Portable - przenośna wersja przeglądarki Mozilla Firefox, ułatwiająca korzystanie z systemu w sytuacji, gdy np. na danym komputerze nie ma zainstalowanej żadnej przeglądarki, lub tej konkretnej.

2 2) Instalacja Certyfikatu Klienta w przeglądarce internetowej Przed rozpoczęciem pracy z Panelem Klienta, należy wcześniej przygotować przeglądarkę internetową, aby można było nawiązać połączenie do strony internetowej KIRI BS. W tym celu należy wczytać do przeglądarki Osobisty Certyfikat Klienta - specjalny plik generowany w danym Banku Spółdzielczym po założeniu Konta Internetowego, umieszczany następnie na nośniku danych, np. pamięci przenośnej (pendrive) w folderze CERT, po czym przekazywany wraz z tym nośnikiem Klientowi. Na nazwę pliku z Certyfikatem składa się numer NRB danego Klienta oraz charakterystyczne dla tego typu plików rozszerzenie: numer_nrb_konta_klienta.p12 Gdy posiadają już Państwo tak wygenerowany plik z rozszerzeniem *.p12, zawierający w sobie klucz prywatny, klucz publiczny oraz Certyfikat, przystępujemy do jego importu w przeglądarce internetowej. W celu zaimportowania własnego Certyfikatu z pliku *.p12, w zależności od użytkowanej przeglądarki, należy wykonać następujące kroki: 1) Mozilla Firefox: W celu zaimportowania własnego Certyfikatu z pliku *.p12 należy wybrać z głównego menu przeglądarki Mozilla Firefox (Ilustracja 1): - nowsze wersje Firefoxa: w górnym lewym rogu ekranu przeglądarki pomarańczowy przycisk z napisem Firefox, następnie z menu rozwijanego Opcje, a następnie z jego menu ponownie Opcje ; - starsze wersje Firefoxa: Narzędzia, a następnie Opcje

3 Ilustracja 1: Poszczególne podmenu w przeglądarce Mozilla Firefox W nowo otwartym oknie wybieramy menu Zaawansowane, aby wyświetlić Ustawienia zaawansowane. Następnie należy wybrać zakładkę Szyfrowanie, a z niej Wyświetl certyfikaty" (Ilustracja 2). Ilustracja 2: Menu Zaawansowane z aktywną zakładką Szyfrowanie okna Opcje

4 W oknie, które się pojawiło wybieramy zakładkę Użytkownika", gdzie klikamy Importuj", aby zaimportować plik z naszym Certyfikatem (Ilustracja 3). Ilustracja 3: Menedżer certyfikatów z aktywną zakładką Certyfikaty użytkownika Wskazujemy lokalizację pliku z Certyfikatem - domyślnie folder CERT na nośniku danych otrzymanym w Banku (np. pendrive) lub dowolnej innej lokalizacji, jeżeli plik został przekopiowany z nośnika np. na Pulpit i klikamy na Otwórz (Ilustracja 4). Ilustracja 4: Okno umożliwiające wskazanie lokalizacji pliku z Certyfikatem

5 Pojawi się okno z prośbą o podanie hasła do Certyfikatu (Ilustracja 5). Ilustracja 5: Okno do wprowadzenia hasła potrzebnego do zaimportowania Certyfikatu Po wprowadzeniu hasła, które będzie użyte przy szyfrowaniu kopii bezpieczeństwa naszego Certyfikatu i jego zatwierdzeniu, Certyfikat zostanie zaimportowany i potwierdzony komunikatem (Ilustracja 6): Osobiste certyfikaty bezpieczeństwa oraz prywatne klucze zostały pomyślnie odtworzone z kopii zapasowej. Ilustracja 6: Komunikat o pomyślnym zaimportowaniu pliku z Certyfikatem

6 Po zakończonym imporcie w widoku okna Menedżera certyfikatów będzie widoczny zaimportowany Certyfikat wymagany do zalogowania na stronę Panelu Klienta systemu KIRI BS. 2) Połączenie do strony Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Aby połączyć się ze stroną internetową systemu Bankowości Internetowej w Banku Spółdzielczym w Białopolu, należy wpisać w przeglądarce internetowej adres: https://kiri-bsotwock.i-bs.pl/ Adres rozpoczyna się od https:// co oznacza, że strona Bankowości Internetowej szyfrowana jest protokołem SSL, który zapewnia bezpieczeństwo połączenia. Podczas pierwszego połączenia ze stroną internetową systemu KIRI BS pojawi się komunikat o weryfikacji Certyfikatu serwera: To połączenie jest niezaufane (Ilustracja 7). Ilustracja 5: Komunikat weryfikacji Certyfikatu serwera Wybieramy Rozumiem zagrożenie, co rozwinie nam widok komunikatu o dodatkowe informacje. (Ilustracja 7)

7 Ilustracja 7: Rozszerzony widok komunikatu weryfikacji Certyfikatu serwera Należy kliknąć: Dodaj wyjątek. Pojawi się okno Dodanie wyjątku bezpieczeństwa, w którym Potwierdzamy wyjątek bezpieczeństwa (Ilustracja 8).

8 Ilustracja 8: Okno umożliwiające Potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa Po pomyślnym zaimportowaniu Certyfikatu w zakładce z certyfikatami użytkownika, Menedżera certyfikatów, widać jakiego Banku on dotyczy i dla kogo jest wystawiony (Ilustracja 9) Ilustracja 9: Okno umożliwiające Potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa

9 3) Logowanie do Panelu Klienta Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Po przejściu powyższych procedur (import osobistego Certyfikatu oraz potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa dla serwera), przy pierwszym połączeniu ze stroną Bankowości Internetowej KIRI BS wyświetla się informacja z danymi Certyfikatu Użytkownika (Ilustracja 10): Ilustracja 10: Informacje o Certyfikacie użytkownika przy pierwszym połączeniu ze stroną Bankowości Internetowej Następnie na ekranie ukazuje się ekran logowania do Panelu Klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS 2012, zawierający: - nazwę danego Banku Spółdzielczego - pola do wprowadzenia otrzymanego w Banku loginu i hasła do pierwszego logowania - informacje tyczące zasad bezpieczeństwa podczas logowania do systemu Bankowości Internetowej. UWAGA: Przy trzech nieudanych próbach logowania następuje blokada konta na 15 minut (wcześniej może zostać zdjęta po uprzednim kontakcie z Bankiem). Przy kolejnych trzech nieudanych próbach logowania następuje trwała blokada konta, możliwa do zdjęcia tylko i wyłącznie przez Administratora w Banku.

10 Logując się do Panelu Klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS, należy podać login (otrzymany podczas zakładania konta w Banku), składający się standardowo z ośmiu znaków: - przedrostka bs (od Bank Spółdzielczy) + losowo_generowany_ciąg_znaków oraz hasło. Ilustracja 11: Ekran logowania do Panelu Klienta Przy pierwszym logowaniu należy wprowadzić hasło otrzymane razem z loginem, podczas zakładania konta w systemie Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła (co najmniej 6 znaków). W tym celu należy wprowadzić hasło: - otrzymane od Banku (pole: Stare hasło ), oraz - dwukrotne powtórzyć nowe, własne (pola: Nowe hasło oraz Potwierdź hasło ). Całość operacji zatwierdzamy kodem z Karty Kodów (wygenerowanej w Banku w postaci wydruku papierowego albo pod postacią elektroniczną) lub kodem SMS. Po tej operacji nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu, z prośbą o zalogowanie z użyciem nowego hasła.

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo