- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,"

Transkrypt

1 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania, Załącznika 1 i załącznika 2. - w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, - w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy AGD, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany bez reinstalacji systemu operacyjnego, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany bez utraty danych użytkowników znajdujących się na dysku C:, - na stacji roboczej w firmie adres IP był uzyskiwany automatycznie, - w chwili obecnej w związku z modernizacją sieci komputerowej fizyczne połączenie komputera z siecią lokalną i Internetem za pomocą kabla Ethernet nie jest możliwe, - na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Professional i pakiet biurowy MS Office, - z zasobów komputera korzystają sekretarka i akwizytorzy, - sekretarka korzystająca z zasobów komputera dotychczas logowała się na konto Biuro o uprawnieniach Administratora systemu, które jest zabezpieczone hasłem: 12345, - akwizytorzy korzystający z zasobów komputera dotychczas logowali się na wspólne konto Akwizytor o uprawnieniach Użytkownika, które nie jest zabezpieczone hasłem, - na koncie Biuro na dysku C: w folderze Moje dokumenty (C:\Documents and Settings\Biuro\) znajdują się foldery: Dane osobowe oraz Księgowość, - na koncie Akwizytor na dysku C: w folderze Moje dokumenty (dla Windows XP Professional C:\Documents and Settings\Akwizytor\) znajduje się folder z bardzo ważnymi plikami o nazwie Wyniki Sprzedaży, - obecnie sekretarka nie może przygotować pliku Bilans.xls do wydruku, ponieważ nie działa opcja Podgląd wydruku, - obecnie sekretarka nie może odczytywać plików zapisanych w formacie pdf, jeden z akwizytorów ma problem z prawidłowym odczytem zawartości niektórych komórek pliku Akwizytor Nowak.xls, na ekranie pojawiły się dziwne znaczki typu #### oraz 1,8E+07,

2 - użytkownicy kont zauważyli, że na pasku zadań nie ma ikony programu antywirusowego, który był zainstalowany na komputerze, - użytkownicy komputera nie mogą odnaleźć programu antywirusowego, który był zainstalowany na komputerze, - właściciel firmy próbował samodzielnie rozwiązać problem, ingerując w ustawienia systemu operacyjnego, - właściciel firmy próbując samodzielnie rozwiązać problem swoją ingerencją doprowadził do sytuacji, że w chwili obecnej po włączeniu zasilania komputer uruchamia się prawidłowo, ale sekretarka i akwizytorzy nie mogą zalogować się na swoje konta, - pracownik serwisu ma dostęp do konta Administrator chronione hasłem: QWERTY89, - właściciel firmy AGD oczekuje, że typ konta Biuro zostanie zmienione na konto typu: Użytkownicy, - właściciel firmy AGD oczekuje, że wszystkie konta zostaną zabezpieczone za pomocą haseł o długości co najmniej 8 znaków zawierające: litery, cyfry oraz znaki niealfabetyczne, - właściciel firmy AGD oczekuje, że użytkownicy kont po naprawie komputera podczas pierwszego logowania będą musieli zmienić hasło, - właściciel firmy AGD oczekuje, że akwizytorzy będą mogli zalogować się na konto Akwizytor, - właściciel firmy AGD oczekuje, że na koncie Akwizytor w folderze Moje dokumenty pozostanie tylko folder Wyniki sprzedaży i jego zawartość (folder zostanie oczyszczony), - właściciel firmy AGD oczekuje, że na pulpicie konta Akwizytor będą dostępne tylko ikony skrótów do Notatnika, Kalkulatora i programu odczytującego pliki pdf oraz zostanie utworzony skrót do folderu Wyniki sprzedaży - właściciel firmy AGD oczekuje, że użytkownicy konta nie będą mogli usunąć ikon skrótów umieszczonych na Pulpicie konta Akwizytor, ani dodać tam nowych ikon, - właściciel firmy AGD oczekuje, że tło Pulpitu konta Akwizytor zostanie ustawione na Klasyczny Windows oraz zostanie tak skonfigurowany, że użytkownicy konta nie będą mieli możliwości zmiany jego wyglądu, - właściciel firmy AGD oczekuje, że użytkownicy konta Akwizytor będą mogli zapisywać, przeglądać oraz modyfikować swoje pliki w folderze Wyniki sprzedaży ale nie będą mogli ich usuwać, - właściciel firmy AGD oczekuje, że zawartość pliku Akwizytor Nowak.xls będzie prawidłowo odczytywana, właściciel firmy AGD oczekuje, że sekretarka będzie mogła zalogować się na konto Biuro, - właściciel firmy AGD oczekuje, że sekretarka będzie mogła przeglądać zawartość folderu Wyniki sprzedaży i odczytywać pliki zawarte w tym folderze,

3 - właściciel firmy AGD oczekuje, że sekretarka nie będzie mogła modyfikować, zapisywać i usuwać plików zapisanych w folderze Wyniki sprzedaży, - właściciel firmy AGD oczekuje, że sekretarka będzie mogła przygotowywać w programie MS Excel pliki do wydruku, - właściciel firmy AGD oczekuje, że sekretarka będzie mogła odczytywać pliki zapisane w formacie pdf, - właściciel firmy AGD oczekuje, użytkownikom komputera zostaną przekazane wskazania dotyczące prawidłowego korzystania z systemu operacyjnego. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego na podstawie opisu działania systemu - konto Biuro, na który pracuje sekretarka posiada uprawnienia Administratora systemu, - konto Biuro, na który pracuje sekretarka jest zabezpieczone słabym hasłem: 12345, - akwizytorzy korzystali dotąd z konta systemowego Akwizytor nie zabezpieczonego hasłem, - obecnie sekretarka nie może przygotować pliku Bilans.xls do wydruku, ponieważ nie działa opcja Podgląd wydruku, - obecnie sekretarka nie może odczytywać plików zapisanych w formacie pdf, gdyż nie jest zainstalowany żaden program obsługujący tego typu pliki, - program antywirusowy, który wcześniej był zainstalowany być może został przypadkowo usunięty lub dezaktywowany, - po włączeniu zasilania komputer uruchamia się prawidłowo, ale sekretarka i akwizytorzy nie mogą zalogować się na swoje konta, co może mieć związek z działaniami właściciela firmy ingerującymi w rejestr systemowy, próbując samodzielnie rozwiązać problem, - konta systemowe w komputerze nie są zabezpieczone odpowiednimi hasłami, użytkownicy powinni mieć możliwość samodzielnego ustalenia haseł do swoich kont systemowych, - na koncie Akwizytor w folderze Moje dokumenty znajdują się niepożądane zbiory, - zawartość pulpitu konta Akwizytor nie jest zgodna z oczekiwaniami właściciela konfigurowanej jednostki centralnej, - tło Pulpitu konta Akwizytor i jego konfiguracja nie jest zgodna z oczekiwaniami właściciela konfigurowanej jednostki centralnej, konfiguracja dostępu do folderu Wyniki sprzedaży konta Akwizytor nie jest zgodna z oczekiwaniami właściciela konfigurowanej jednostki centralnej, - zawartość pliku Akwizytor Nowak.xls nie jest prawidłowo odczytywana, - w chwili obecnej sekretarka nie ma możliwości zalogowania się na konto Biuro,

4 - folder Wyniki sprzedaży i jego zawartość nie jest udostępniony dla sekretarki, która powinna mieć możliwość przeglądania zawartości folderu i odczytywania plików zawartych w tym folderze lecz nie będzie mogła modyfikować, zapisywać i usuwać plików w nim zapisanych. 4. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego. - uruchomienie komputera i wstępna diagnostyka systemu komputerowego, - zalogowanie się na konto systemowe administratora, - uruchomienie edytora rejestru i zapisanie kopii rejestru systemowego przed jego modyfikacją do pliku, - uruchomienie narzędzia kopia zapasowa i utworzenie kopii spersonalizowanych folderów: C:\Documents and Settings\Biuro\ i C:\Documents and Settings\Akwizytor\, zapisanie pliku z kopią, - instalacja programu antywirusowego z nośnika dostarczonego przez właściciela jednostki centralnej, - ponowne uruchomienie komputera w celu wdrożenia wprowadzonych zmian do systemu, - włączenie programu antywirusowego w tryb monitora, - aktualizacja baz wirusów z nośnika zawierającego repozytorium, - pełne skanowanie systemu za pomocą zaktualizowanego programu antywirusowego i usunięcie wszystkich wykrytych zagrożeń, - instalacja programu Adobe Reader do odczytywania plików typu.pdf, - uruchomienie okna Narzędzia / Opcje folderów z poziomu okna Mój komputer i wyłączenie domyślnego ustawienia Użyj prostego udostępniania plików, - wywołanie konsoli Zarządzanie komputerem i sprawdzenie, czy konta użytkowników Biuro i Akwizytor nie są wyłączone lub zablokowane, w razie potrzeby udostępnić je, - zalogowanie się na konto Biuro i uruchomienie pliku Bilans.xls w celu sprawdzenia, czy działa już opcja Podgląd wydruku, - dostosowanie zawartości folderu Moje dokumenty znajdującego się w profilu użytkownika Akwizytor do wskazówek zawartych w załączniku usunięcie niepożądanych zbiorów, zmiana uprawnień użytkowników konta Biuro z Administrator na Użytkownik, - zmiana hasła dla konta - ustalenie właściwości dla konta Biuro: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, - zalogowanie się na konto użytkownika Akwizytor,

5 - utworzenie na pulpicie konta Akwizytor ikon skrótów do Notatnika, Kalkulatora, programu Adobe Reader oraz folderu Wyniki sprzedaży - wyświetlenie okna Właściwości Pulpitu na koncie Akwizytor, zastosowanie kompozycji Klasyczny Windows - wylogowanie się z konta Akwizytor i ponowne zalogowanie się na konto Administrator, - ustalenie hasła dla konta Akwizytor o długości co najmniej 8 znaków zawierające: litery, cyfry oraz znaki niealfabetyczne i ustalenie właściwości dla konta: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, - wywołanie okna Właściwości folderu C:\Document and Settings\Akwizytor\Moje dokumenty\wyniki sprzedazy\ i przypisanie użytkownikowi Biuro uprawnień Zezwalaj dla: Zapis i wykonanie (Odczyt i wykonanie), Wyświetlanie zawartości folderu i Odczyt, a Odmawiaj dla: Zapis, 5. Rejestr wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora (załącznik). 6. Wskazania dla użytkowników komputera, zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. - nie należy samowolnie i bez uzasadnienia modyfikować rejestru systemowego, - użytkownicy powinni podczas codziennej pracy wykorzystywać utworzone konta systemowe z uprawnieniami użytkownika, - hasła do kont systemowych należy co pewien czas zmieniać i powinny spełniać one wymogi bezpieczeństwa sugerowane przez Microsoft: zawierać minimum 8 znaków, w tym litery duże, małe, cyfry i znaki specjalne, - program antywirusowy powinien być zainstalowany i ustawiony w tryb monitora, - system należy regularnie skanować za pomocą programu antywirusowego, który powinien być na bieżąco aktualizowany, - program Adobe Reader powinien być zainstalowany, użytkownicy powinni przechowywać ważne pliki w spersonalizowanych folderach przypisanych do ich profili, - należy wykonywać regularnie kopie zapasowe folderów zawierających ważne dla użytkowników pliki.

6 [01]

7 1. Zapisanie kopii rejestru systemowego przed jego modyfikacją 2. Wykonanie kopii zapasowej spersonalizowanych folderów użytkowników wraz ze stanem systemu.

8 3. Instalacja programu antywirusowego zakończona powodzeniem 4. Sprawdzenie trybu monitorowania programu antywirusowego, daty bazy wirusów, włączenie wszystkich dostępnych usług zakończone powodzeniem

9 5. Ustalenie ścieżki dostępu do serwera aktualizacji baz wirusów, 6. Aktualizacja baz wirusów zakończona powodzeniem,

10 7. Przeskanowano system, usunięto wszystkie wykryte zagrożenia. 8. Instalacja programu antywirusowego zakończona powodzeniem

11 9. Wyłączenie domyślnego ustawienia Użyj prostego udostępniania plików w oknie Opcje folderów. 10. Włączenie konta Akwizytor

12 11. Włączenie konta Biuro 12. Nadanie uprawnień Zezwalaj / Pełna kontrola do pliku Desk.cpl użytkownikowi Biuro,

13 13. Podgląd wydruku dokumentu bilans.xcl 14. Zawartość folderu Moje dokumenty użytkownika Akwizytor została ustalona zgodnie z oczekiwaniami.

14 15. Zmiana uprawnień użytkownika Biuro usunięcie praw Administrator i nadanie praw Użytkownik, 16. Ustalenie hasła dla użytkownika

15 17. Ustalenie właściwości dla konta Biuro: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu. 18. Zawartość Pulpitu użytkownika Akwizytor została ustalona zgodnie z oczekiwaniami.

16 19. Kompozycja Pulpitu użytkownika Akwizytor została ustalona zgodnie z oczekiwaniami. 20. Ograniczenie użytkownikowi Akwizytor uprawnień do pliku C:\WINDOWS\system32\desk.cpl

17 21. Ograniczenie użytkownikowi Biuro uprawnień do pliku C:\WINDOWS\system32\desk.cpl 22. Ograniczenie użytkownikom dostępu do ustawień ekranu

18 23. Przypisanie użytkownikowi Biuro odpowiednich uprawnień do folderu Wyniki sprzedaży 24. Ustalenie hasła dla użytkownika Akwizytor: ^!gvc45aw,

19 25. Ustalenie właściwości dla konta Akwizytor: Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu. 312[01]

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone SPIS TREŚCI Co to jest eklasa?... 3 Funkcje i zalety...3 Instalacja... 11 Wymagania wstępne... 12 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo