Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional"

Transkrypt

1 Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź do "Panel Sterowania" >> Opcje Folderów" i wybierz zakładkę "Widok" W Windows XP Professional ujrzysz poniższe okno gdzie musi być odznaczone "Użyj prostego udostępniania". Edytowanie Uprawnień NTFS. Pozycje w głównej tablicy plików woluminu w NTFS (plik, folder i podfolder) zawierają listę kontroli dostępu - ACL, która definiuje użytkowników i/lub grupy z prawem dostępu do danego obiektu. Pojedynczy element ACL składa się z identyfikatora konta (SID) oraz ze zbioru uprawnień. Kontrola dostępu sprowadza się więc do wybrania obiektu i określenia tego, co może z nim zrobić dany użytkownik. Możemy kontrolować dostęp do zasobów systemu za pomocą zbioru predefiniowanych uprawnień podstawowych. Poniżej prezentujemy podstawowe uprawnienia i skutki przypisania ich grupom lub użytkownikom. Pełna kontrola Użytkownik posiadający to prawo może robić wszystko z danym obiektem. Zaznaczenie tej opcji na karcie Zabezpieczenia (będzie ona opisana w dalszej części artykułu) automatycznie powoduje zaznaczenie wszystkich innych uprawnień. Modyfikacja Użytkownik może oglądać pliki i wykonywać programy. Zaznaczenie tej opcji pociąga za sobą automatyczne zaznaczenie uprawnień Zapis oraz Odczyt i Wykonanie. Odczyt i Wykonanie Pozwala oglądać pliki i wykonywać programy. Powoduje zaznaczenie również

2 Wyświetlanie zawartości folderu i Odczyt. Wyświetlanie zawartości folderu Dotyczy tylko folderów. Daje takie same uprawnienia jak Odczyt i Wykonanie z tą różnicą, że uprawnienia są dziedziczone przez podfoldery ale nie przez pliki. Odczyt Pozwala oglądać zawartość folderu, wyświetlać atrybuty pliku i czytać uprawnienia. Zapis Użytkownik z tym uprawnieniem może tworzyć pliki, zapisywać dane, odczytywać atrybuty i uprawnienia. Ustawianie uprawnień za pomocą Eksploratora Windows Klikamy prawym przyciskiem myszy ikonę folderu lub pliku i wybieramy Właściwości (Proste udostępnianie plików musi być wyłączone). Następnie klikamy kartę Zabezpieczenia. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z listą wszystkich grup i użytkowników posiadających uprawnienia do danego obiektu. Jeśli użytkownik lub grupa, której uprawnienia chcemy zmienić, jest na liście, zaznaczamy odpowiednie pole w kolumnie Zezwalaj, aby dodać uprawnienie albo Odmów, żeby je odebrać. Jeśli nazwa grupy lub użytkownika, których uprawnienia chcemy zmienić nie figuruje na liście Nazwy grupy lub użytkownika, musimy wykonać następujące czynności. Otwieramy kartę Zabezpieczenia i klikamy przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy wpisujemy nazwę użytkownika lub grupy. Żeby wybrać użytkowników lub grupy z listy, klikamy Zaawansowane a następnie przycisk Znajdź teraz. Następnie klikamy Sprawdź nazwy, aby sprawdzić czy wpisana nazwa znajduje się w bazie danych kont. Jeśli nie, to pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli konto istnieje klikamy OK, wracamy do karty Zabezpieczenia i ustawiamy uprawnienia dla dodanego użytkownika bądź grupy.

3 Ustawianie uprawnień NTFS za pomocą narzędzi w wierszu polecenia Cacls.exe to narzędzie, które pozwala nam edytować i modyfikować uprawnienia w konsoli. Jeśli w wierszu polecenia wpiszemy cacls, zostanie wyświetlony opis składni i komend tego polecenia. Sposób korzystania z tego narzędzia jest tam bardzo dobrze opisany. Po wpisaniu cacls plik1 (plik1 to przykładowa nazwa pliku lub folderu) w wierszu polecenia, pojawią się na ekranie aktualne uprawnienia tego obiektu. Żeby dodać nowe uprawnienia do pliku albo folderu, należy dopisać odpowiednie klucze na końcu polecenia. Litera F (Full Control) odpowiada zaznaczeniu Zezwalaj w wierszu Pełna kontrola w karcie Zabezpieczenia. Litera C (Changes) odpowiada zaznaczeniu Zezwalaj w wierszu Modyfikacja. Litera R (Read) odpowiada uprawnieniu Odczyt i Wykonanie. Litera W (Write) odpowiada uprawnieniu Zapis. W poleceniu możemy podać więcej niż jednego użytkownika jak i więcej niż jeden plik. Przykładowo, jeśli w folderze Dokumenty udostępnione utworzyliśmy folder Bajery i chcemy, aby użytkownik Przemek miał uprawnienie Pełna kontrola, a użytkownik Magda Modyfikacja, otwieramy okno Wiersz polecenia, wchodzimy do folderu Dokumenty udostępnione i wpisujemy: cacls bajery /g przemek:f magda:c Jeśli chcemy odebrać Magdzie prawa dostępu, wpisujemy: cacls bajery /e /r magda Blokowanie dostępu do prywatnych dokumentów Tworzenie folderu prywatnego Wszystkie pliki zapisywane w naszym profilu osobistym są dostępne dla każdego użytkownika należącego do grupy Administratorzy. Użytkownik o ograniczonym dostępie widzi tylko folder własnych dokumentów w oknie Moje dokumenty. Administrator widzi takie foldery każdego użytkownika i może dowolnie zmieniać ich zawartość. Jeśli na naszym komputerze istnieje jedno konto Administrator (pozostałe to konta z ograniczeniami), to nie ma potrzeby tworzenia plików prywatnych. W przeciwnym wypadku musimy uczynić osobiste pliki prywatnymi, aby je skutecznie chronić. Sama operacja tworzenia plików prywatnych jest prosta, ale należy pamiętać o kilku szczegółach z nią związanych. Przede wszystkim format plików dysku musi być NTFS. Konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem. Możemy utworzyć pliki prywatne po zalogowaniu się na koncie bez hasła, ale będzie to bez sensu, gdyż każdy może wejść na to konto i dostać się do plików prywatnych. Opcja Uczyń ten folder folderem prywatnym jest dostępna tylko dla naszego profilu użytkownika i jego podfolderów (folder \Documents and Settings\nazwa_konta). Żadnego innego folderu nie możemy uczynić prywatnym. Funkcja Uczyń ten folder folderem prywatnym jest dostępna tylko, gdy włączony jest interfejs Proste udostępnianie plików. Jeśli jest wyłączony, musimy ręcznie ustawić prawa dostępu NTFS (bo tak naprawdę funkcja Uczyń ten folder folderem prywatnym to automatyczne wykonanie tej operacji). Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest chronienie całego profilu użytkownika. Niedostępne staną się dla innych nasze dokumenty, ustawienia, historia ostatnio przeglądanych stron czy oglądanych dokumentów.

4 Jeśli w naszym systemie jest włączona funkcja Proste udostępnianie plików, klikamy na folder prawym przyciskiem, wybieramy Właściwości, otwieramy kartę Udostępnianie i zaznaczamy Uczyń ten folder folderem prywatnym. Jeśli Proste udostępnianie plików jest wyłączone, musimy sami zmienić uprawnienia NTFS. W tym celu klikamy prawym przyciskiem na folder, następnie Właściwości i otwieramy kartę Zabezpieczenia. Odznaczamy uprawnienia Pełna kontrola dla wszystkich. Zostawiamy je tylko dla użytkowników konta System i właściciela folderu. Udostępnianie plików w komputerze współużytkowanym Folder Dokumenty udostępnione pozwala użytkownikom udostępniać sobie bezpiecznie nawzajem dokumenty. Znajduje się w profilu All Users (standardowa ścieżka C:\Documents And

5 Settings\All Users). Użytkownicy z grupy Administratorzy mają uprawnienia Pełna kontrola do tego folderu. Użytkownicy zaawansowani (istnieją tylko w Windows XP Professional) mają pełne uprawnienia oprócz możliwości zmiany uprawnień oraz przejmowania na własność plików w tym folderze. Użytkownicy kont z ograniczonym dostępem mogą otwierać, czytać i tworzyć nowe pliki, nie mogą natomiast modyfikować ani usuwać istniejących plików, chyba że są ich właścicielami. Jeśli chcemy utworzyć obszar pamięci dostępny nie dla wszystkich i z różnymi prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników, musimy ustawić odpowiednio uprawnienia NTFS do współdzielonego miejsca. Możemy utworzyć jeden katalog z podfolderami dla wszystkich użytkowników. Przykładowo każdy użytkownik z ograniczeniami ma prawo odczytu i czytania pliku w głównym folderze, w jego podfolderach może natomiast dodatkowo zapisywać pliki. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć nowe katalogi tylko w wydzielonych miejscach, aby nie psuć struktury naszego szablonu. Aby skonfigurować ogólnodostępne miejsce w taki lub inny sposób musimy wejść do karty Zabezpieczenia (prawym przyciskiem klikamy na folder, następnie Właściwości i Zabezpieczenia). Tam możemy ustawić prawa dla użytkowników. Musimy także wyłączyć dziedziczenie uprawnień. Żeby to zrobić w karcie Zabezpieczenia klikamy przycisk Zaawansowane i usuwamy zaznaczenie z pola wyboru Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych.

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Str. 1 Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi zadaniami administracyjnymi systemu Windows 2000: zarządzanie kontami użytkowników i grup, ochrona plików

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury!

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Windows XP to system wielozadaniowy, przeznaczony do współużytkowania przez wiele osób. Dysponuje przejrzystym mechanizmem logowania,

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT.

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. Administracja systemem obejmuje wykonywanie szeregu czynności związanych z konfiguracją i utrzymaniem systemu. Konieczne do sprawnego działania systemu

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB Uwaga: to tylko ramka - idz do strony glownej ASK ZATORZE Siec TCP/IP Otoczenie Sieciowe Poczta Usnet FTP Konto Shellowe Czat IRC Serwer PROXY Otoczenie sieciowe - Sieć SMB utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Orange Office. Przewodnik użytkownika

Orange Office. Przewodnik użytkownika Orange Office Przewodnik użytkownika spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.8.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.8.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.8.6 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Operacje na plikach...35 Operacje na folderach...39 Informacje dodatkowe...45

Operacje na plikach...35 Operacje na folderach...39 Informacje dodatkowe...45 Spis treści Wstęp...............................................7 Nowy wygląd......................................9 Kalendarz........................................10 Prostsze wyszukiwanie plików........................11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami:

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami: Konta użytkowników. Jednym z podstawowych składników systemu zabezpieczeń Windows XP są konta użytkowników. Rozsądne skonfigurowanie, a następnie zarządzanie profilami zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: Podręcznik użytkownika data wydania 29 sierpień 2012 Wersja 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy

Bardziej szczegółowo

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: Podręcznik użytkownika Data wydania 11 March 2013 Wersja 6.22.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Serwer plików w Windows Server 2012

Serwer plików w Windows Server 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail: geo-info@systherm-info.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.10

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.10 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.10 ZAWARTOŚĆ icomarch24 SA ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 31-864 Kraków 1. ibard24... 6 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 7 2.1. Rejestracja nowego konta...

Bardziej szczegółowo

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP Często będziemy także chcieli uruchomić własną stronę internetową, następnie upublicznić ją znajomym, albo w sposób bezpieczny udostępnić zasoby naszym pracownikom. Tutaj

Bardziej szczegółowo