Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Utrwalenie umiejętności zarządzania systemem Windows Zadania 1. Korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku [1] otwórz Konsolę zarządzania. Następnie dodaj do następujące przystawki: Monitor wydajności lub Wydajność (w zależności od wersji systemu) Foldery udostępnione Usługi Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego polecenia. 2. Skonfiguruj zasady zabezpieczeń lokalnych w następujący sposób: Zasady konta - hasło musi spełnić wymagania co do złożoności Wyłączony - maksymalny okres ważności hasła 2 dni - minimalna długość hasła 5 znaków - minimalny okres ważności hasła 1 dni - wymuszaj tworzenia historii haseł 3 pamiętane hasła Zasady blokady konta - czas trwania blokady konta 30 minut - próg blokady konta 3 nieudane próby zalogowania - wyzeruj licznik blokady konta po 30 minutach Zademonstruj zmodyfikowany system nauczycielowi. Przed demonstracją utwórz w systemie nowe konto wymagające od użytkownika zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, a następnie podczas demonstracji wykonaj próbę wpisania hasła składającego się z co najwyżej 4 znaków. 3. Pozamykaj wszystkie aplikacje, a następnie w zależności od wersji systemu korzystając albo z Monitora wydajności albo z przystawki Wydajność: a) Zidentyfikuj i zapisz w sprawozdaniu nazwy wszystkich procesów (programów) działających aktualnie w komputerze, których nazwy zaczynają się na literę m. b) Uruchom konsolę Zarządzania komputerem i raz jeszcze zidentyfikuj i zapisz w sprawozdaniu nazwy wszystkich procesów (programów) działających aktualnie w komputerze, których nazwy zaczynają się na literę m. Napisz, jaka była różnica pomiędzy wynikiem uzyskanym w podpunkcie a) oraz b) niniejszego polecenia. 2

3 c) Zidentyfikuj nazwę procesu (programu), który najbardziej obciąża procesor (posiada największe średnie użycie CPU), a następnie zapisz jego nazwę w sprawozdaniu. Korzystając z zasobów internetowych znajdź i zapisz w sprawozdaniu, do czego służy zidentyfikowany program. d) Zidentyfikuj i zapisz w sprawozdaniu, jaką pojemność pamięci RAM używa obecnie system oraz jak dużo pojemności pamięci RAM jest jeszcze dostępnej. e) Pobierz dowolny plik z serwera pracowni, a następnie zidentyfikuj aktywne Połączenia TCP systemu (patrz zakładka Sieć w Monitorze zasobów). 4. Uruchom przystawkę Foldery udostępnione, a następnie sprawdź i zapisz w sprawozdaniu, jak zmieni się wygląd szczegółów wyświetlanych w folderze Udziały, gdy na dysku C: założysz i udostępnisz w sieci folder Test. 5. Uruchom Podgląd zdarzeń, po czym rozwiń folder Dzienniki systemu Windows (patrz Rys. 1). Następnie przejrzyj wszystkie zapisy w folderach Aplikacja, Zabezpieczenia, Ustawienia, System oraz Zdarzenia przesyłane dalej. W sprawozdaniu jak najpełniej opisz: a) przykład komunikatu o charakterze informacyjnym, b) przykład błędu. 6. Wykorzystując narzędzie Harmonogram zadań skonfiguruj system w ten sposób, aby przy każdorazowym logowaniu się wyświetlany był komunikat Uprzejmie prosimy o przestrzeganie regulaminu pracowni. Dziękujemy! Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 7. Przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu skonfiguruj system w ten sposób, aby przy ponownym uruchomieniu system uruchomił się w trybie minimalnym. Zademonstruj nauczycielowi wygląd pulpitu po wykonaniu ponownego uruchomienia komputera oraz po ponownym zalogowaniu się do systemu. 8. Uruchom narzędzie Usługi, a następnie z jego pomocą wymień w sprawozdaniu i opisz (podaj tzw. Opis) wszystkie usługi systemu, których nazwy zaczynają się na literę w. 9. Utwórz na dysku C: folder o nazwie FolderAndrzeja, a następnie udostępnij go w sieci. Następnie uruchom narzędzie Zarządzanie magazynowaniem i udziałami, po czym korzystając z tego narzędzia sprawdź, czy FolderAndrzeja został udostępniony w sieci. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 3

4 Rys. 1. Okno pozwalające na przyglądanie dzienników zdarzeń 10. Utwórz w systemie trzy nowe konta użytkowników o ustawieniach zawartych w Tabeli 1. Tabela 1. Ustawienia kont użytkowników. Skrócona nazwa użytkownika (login) greg koper maja Hasło zxcvbn qazwsx pszczolka Imię i nazwisko Grzegorz Brzęczyszczykiewicz Mędrzysław Kopernik Maja Niezapominalska Typ uprawnień Administrator Ograniczone Ograniczone Użytkownicy Brzęczyszczykiewicz i Kopernik nie mogą mieć prawa do zmiany swojego hasła, natomiast użytkownik Niezapominalska musi zostać poproszona o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu. Zademonstrować system nauczycielowi. 4

5 11. W bieżącym komputerze załóż konta wszystkim uczniom obecnym podczas zajęć. Nazwy kont powinny mieć następujący format: x.yyy y x pierwsza litera imienia ucznia (mała litera), yyy y nawisko ucznia (małe litery). We wszystkich przypadkach ustawić to samo hasło: (bez możliwości zmiany przez użytkownika oraz z wyłączoną opcją wygasania hasła). Stwórz trzy nowe grupy użytkowników o nazwach: Ludzieodokna, Ludzieodsciany oraz Inni. Do pierwszej grupy przyporządkuj uczniów pracujących od strony okna, natomiast do drugiej uczniów pracujących od strony ściany. Do grupy Inni dołącz użytkowników Brzęczyszczykiewicz, Kopernik oraz Niezapiminalska (greg, koper oraz maja). Na dysku lokalnym załóż katalog Uczniowie, a w nim podkatalogi Okno, Sciana oraz Zaplecze. Wewnątrz katalogów stwórz pliki tekstowe zawierające datę wykonania ćwiczenia. Przypisz do katalogów uprawnienia według Tabeli 2. Tabela 2. Uprawnienia do folderów. Katalog Konto użytkownika lub grupa Uprawnienia Uczniowie Administratorzy Użytkownicy Pełna kontrola Odczyt i wykonanie Okno Administratorzy Użytkownicy Ludzieodokna Pełna kontrola Odczyt i wykonanie Modyfikacja Sciana Zaplecze Administratorzy Użytkownicy Ludzieodsciany Administratorzy Użytkownicy Inni Pełna kontrola Odczyt i wykonanie Modyfikacja Pełna kontrola Odczyt i wykonanie Modyfikacja Zademonstruj system nauczycielowi. 12. Utwórz kopię bezpieczeństwa rejestru. W tym celu skorzystaj z funkcji eksportuj w edytorze rejestru. Jeżeli to możliwe, kopię tę zaleca się zapisać na innej partycji lub innym dysku w stosunku do partycji lub dysku systemowego. Następnie zapisz w sprawozdaniu, a później zmodyfikuj jedną z wartości kluczy należącego do aplikacji Adobe Reader. W kolejnym kroku zaimportuj z powrotem oryginalne ustawienia rejestru i sprawdź, czy system odtworzył oryginalną wartość zmodyfikowanego klucza. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 5

6 13. W oparciu o podręcznik [2] lub informacje internetowe usuń Kosz z systemu operacyjnego wykonując odpowiednią modyfikację rejestru. Następnie uruchom ponownie komputer, po czym zademonstruj nauczycielowi system pozbawiony Kosza. Następnie, przywróć Kosz do systemu poprzez odtworzenie oryginalnych ustawień rejestru. 14. Opierając się na wskazówkach z podręcznika [2] lub z Internetu zmień w systemie operacyjnym nazwę Kosz na nazwę Koszyczek. W tym celu dokonaj odpowiedniej modyfikacji rejestru. W kolejnym kroku dokonaj zdrobnień standardowych nazw folderów, np. Mój komputer na Mój komputerek, Moja muzyka na Moja muzyczka, natomiast Moje dokumenty na Moje dokumenciki (oryginalne nazwy folderów zależą od wersji systemu operacyjnego). Zaprezentuj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania, po czym przywróć oryginalne ustawienia systemu. 15. Korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku spersonalizować ustawienia systemu poprzez zmianę: a. tła pulpitu, b. wyglądu okien, c. rozdzielczości karty graficznej do wartości Zmodyfikowany system zaprezentować nauczycielowi. 16. W oparciu o podręcznik wyjaśnić w sprawozdaniu, czym jest i do czego służy wygaszacz ekranu. Następnie zmodyfikować wygląd wygaszacza ekranu tak, aby wyświetlał on komunikat Teleinformatyk. Zademonstrować nauczycielowi zmodyfikowany wygaszacz ekranu. 17. Napisz w sprawozdaniu, czym są pliki zarejestrowane oraz czym jest i do czego służy skojarzenie plików z aplikacjami. Następnie wykonaj następujące ćwiczenie: Utwórz w Notatniku plik tekstowy. Nadaj mu rozszerzenie.xyz. Zarejestruj nowy typ pliku. Utwórz skojarzenie z MS Word. Sprawdź efekt działania swojego skojarzenia. Zmień skojarzenie na MS Excel. Sprawdź efekt działania tego nowego skojarzenia [2]. Zaprezentuj nauczycielowi zmodyfikowany system. 18. Wykorzystując menu Start zmień położenie paska zadań z dolnej do pozycji po lewej stronie ekranu oraz dodatkowo włącz autoukrywanie paska zadań. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 19. Otwórz kilka programów i stwórz kilka dokumentów w tym samym edytorze tekstu. Następnie włącz efekt grupowania obiektów w pasku zadań. Napisz w sprawozdaniu, jaki to miało efekt na wyświetlanie obiektów w pasku zadań. Następnie napisz, w jaki sposób można ten efekt wyłączyć. 6

7 20. Zmień strefę czasową w bieżącym komputerze (wirtualnym) na strefę obowiązującą w Nowym Jorku w USA. Wykonaj zrzut z ekranu dokumentujący wykonanie niniejszego zadania, po czym dodaj wykonany zrzut do pliku Zrzuty. Po wykonaniu niniejszego zadania zapisz w sprawozdaniu notatkę Zadanie wykonane. 21. Korzystając z podręcznika lub z zasobów internetowych napisz, co oznacza opcja Czas z Internetu i jaka jest zaleta jej stosowania. 22. Wyjaśnij, do czego służą programy OCR. Następnie zainstaluj w komputerze darmową wersję programu OCR (licencja GNU), po czym dokonaj próby konwersji niniejszej instrukcji. Zademonstruj wynik nauczycielowi. 23. Utworzyć w nowo zainstalowanym systemie trzy nowe konta zgodnie z tabelą 3. Tabela 3. Nazwy kont Właściciel konta Nazwa konta (login) Hasło Jan Kowalski j.kowalski qwerty Anna Nowak a.nowak asdfgh Jarosław Zieliński j.zielinski zxcvbn W oparciu o wskazówki uzyskane od nauczyciela zainstalować drukarkę sieciową obsługującą protokół wydruku RAW jako drukarkę lokalną przy użyciu portu TCP/IP, a następnie udostępnić ją w sieci jako udział drukarka-andrzeja (proponowane imię w nazwie udziału zastąpić swoim własnym). Zezwolić Janowi Kowalskiemu na korzystanie zdalne z drukarki przez sieć. Pozostali użytkownicy sieci nie mogą korzystać z udostępnionej drukarki. Sterowniki do drukarki należy pobrać z serwera pracowni. Wydrukować stronę testową. Wydrukowaną stronę testową należy opisać imieniem i nazwiskiem ucznia wykonującego zadanie, numerem wykonywanego zadania oraz należy ją dołączyć do sprawozdania. 7

8 Opracowanie Odpowiedzi do powyższych pytań należy przekazać nauczycielowi w postaci pisemnego sprawozdania na zakończenie danego ćwiczenia. Literatura [1] P. Bensel: Technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu. Helion, Gliwice, [2] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Str. 1 Ćwiczenie 9 Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i sposobami zarządzania serwerem internetowym IIS Internet Information Services. Opublikowanie witryny

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo