Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane"

Transkrypt

1 Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

2 Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas pracy w grupie roboczej lub na komputerach autonomicznych, umoŝliwia uŝytkownikowi logowanie do komputera oraz dostęp do zasobów. PoniewaŜ konto lokalne jest tworzone w lokalnej bazie kont SAM, umoŝliwia dostęp do zasobów wyłącznie na komputerze, w którego bazie zostało stworzone

3 Konta domenowe zakładane przez administratora domeny w usłudze Active Directory. umoŝliwia logowanie do domeny, co oznacza, Ŝe podczas logowania do komputera po wpisaniu przez uŝytkownika swojej nazwy i hasła dane te są przesyłane przez sieć do kontrolera domeny, który autoryzuje uŝytkownika, sprawdzając bazę kont, czyli Active Directory. Dzięki temu mechanizmowi uŝytkownik, posiadając pojedyncze konto, moŝe uzyskiwać dostęp do dowolnych zasobów w całej domenie.

4 Wbudowane konta uŝytkowników tworzone automatycznie podczas instalacji Windows XP lub podczas instalacji kontrolera domeny po to, aby umoŝliwić wykonywanie zadań administracyjnych w systemie. Są dwa konta wbudowane, które nie mogą być usunięte: Administrator i Gość. Lokalne konta Administratora i Gościa są przechowywane w lokalnej bazie kont SAM, domenowe konta Administratora i Gościa są przechowywane w Active Directory i powstają podczas instalacji kontrolera domeny

5 Zarządzanie kontami Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich: zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła inne dodatkowe czynności.

6 Zakładanie kont uŝytkowników Zaloguj się na stacji roboczej jako administrator stacji lokalnej Otwórz Panel Sterowania Otwórz Konta uŝytkowników Wybierz zakładkę Zaawansowane Wybierz przycisk Zaawansowane Wskaz UŜytkownicy Wybierz prawym przyciskiem UŜytkownicy Dodaj nowego uŝytkownika

7 Okno Nowy uŝytkownik Nazwa uŝytkownika unikalna nazwa konta uŝytkownika uŝywana do jego identyfikacji. Nie moŝe się powtórzyć w obrębie lokalnej bazy kont SAM. Nie moŝe zawierać następujących znaków: " / \ [ ] : ; =, + *? < > Maksymalna długość wynosi 20 znaków.

8 Okno Nowy uŝytkownik Pełna nazwa nazwa uŝytkownika wyświetlana w konsoli MMC. Opis miejsce na wpisane opisu uŝytkownika lub konta. Pole to jest informacyjne. Hasło tutaj wpisz hasło dla konta. Potwierdź hasło wpisz hasło ponownie w celu uniknięcia pomyłki.

9 Hasło UŜytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu wymusza zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Włączenie tej opcji wyklucza dwie następne. UŜytkownik nie moŝe zmienić hasła odbiera osobie korzystającej z konta moŝliwość zmiany hasła.

10 Hasło Hasło nigdy nie wygasa nadpisuje ustawienie Maksymalny okres waŝności hasła konfigurowane w Zasadach grupy. Określa, Ŝe hasło nigdy nie traci swojej waŝności. Konto jest wyłączone wyłącza konto. Wyłączenie konta nie powoduje jego usunięcia, gdy konto jest wyłączone nie moŝna go wykorzystać do logowania.

11 Zakładanie kont uŝytkowników z wykorzystaniem Wiersza poleceń Uruchom cmd składnię polecenia, które moŝna wykorzystać w pliku wsadowym lub bezpośrednio w Wierszu poleceń. net user nazwa_konta haslo_konta_ /add net user adam ewunia /add

12 Konta uŝytkowników

13 Aby dodać konto do nowej grupy: Na karcie Członek grupy znajduje się lista grup, do których naleŝy modyfikowane konto. kliknij przycisk Dodaj. Jeśli znasz nazwę grupy, do której chcesz dodać konto, wpisz ją w pole tekstowe Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady) i kliknij Sprawdź nazwy. JeŜeli wpisałeś poprawną nazwę grupy, tekst zostanie uzupełniony o nazwę komputera. Na przykład jeŝeli wpisałeś grupę Administratorzy, a Twój komputer nazywa się WindowsXP, powinien pojawić się następujący tekst: WindowsXP\Administratorzy

14 Aby dodać konto do nowej grupy: lub JeŜeli nie znasz nazwy grupy, wybierz przycisk Zaawansowane i kliknij Znajdź teraz. Zobaczysz listę wszystkich dostępnych grup. Zaznacz tą, która Cię interesuje i kliknij OK. Zamknij okno, klikając przycisk OK. Jeśli nie wprowadzasz innych modyfikacji konta, kliknij OK, aby zamknąć Właściwości konta

15 Grupy

16 Jak stworzyć zasadę grupy Otwórz konsole SBS i rozwiń UŜytkownicy i komputery usługi Active Directory lub uruchom: Start Programy Narzędzia administracyjne UŜytkownicy i komputery uslugi Active Directory Wybierz prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjna, dla której chcesz stworzyć lub edytować zasadę grupy

17 Jak stworzyć zasadę grupy Wybierz z menu podręcznego właściwości Wybierz zakładkę Zasady grupy JeŜeli zasada grupy istnieje dla danej jednostki organizacyjnej, wskaz ja i wybierz przycisk Edytuj JeŜeli Ŝadna zasada grupy nie istnieje wybierz przycisk Nowa, wpisz własną przyjazna nazwę dla zasady grupy.

18 Jak stworzyć zasadę grupy

19 Profile

20 Profil uŝytkownika to zbiór ustawień środowiska pracy, do którego zaliczamy ustawienia pulpitu, menu Start, ustawienia aplikacji, folder Moje dokumenty, pliki cookies.

21 Profile wędrujące inaczej nazywane mobilnymi (ang. Roaming User Profile) najczęściej wykorzystywane podczas pracy w domenie. Profile mobilne są przechowywane w sieciowym udziale (udostępnionym folderze), do którego uŝytkownik ma dostęp z kaŝdego komputera pracującego w sieci

22 Skrypt logowania to plik wykonywalny najczęściej napisany w jednym z obsługiwanych języków skryptowych np. Visual Basic Script Edition lub plik wsadowy. Skrypt ten jest uruchamiany podczas kaŝdego logowania uŝytkownika, któremu został przypisany i moŝe słuŝyć do automatycznego przeprowadzania dodatkowej konfiguracji

23 Folder macierzysty to miejsce, gdzie uŝytkownik przechowuje swoje dane, moŝna go skonfigurować jako ścieŝkę lokalną lub podłączyć jako dysk sieciowy. Najczęściej wykorzystywana jest druga moŝliwość, aby uŝytkownik mógł korzystać ze swojego folderu macierzystego jak z dysku dostępnego np. z poziomu okna Mój komputer

24 Resetowanie hasła dla dowolnego konta W przypadku gdy uŝytkownik zapomniał swojego hasła, moŝe poprosić administratora komputera o zresetowanie hasła dla kona uŝytkownika. trzy metody resetowania hasła. Pierwsza z nich działa na komputerach pracujących w domenie:

25 Resetowanie hasła dla dowolnego konta Otwórz okno Konta uŝytkowników. Na karcie UŜytkownicy wybierz konto dla którego chcesz zresetować hasło. Kliknij przycisk Resetuj hasło W oknie Resetowanie hasła wpisz dwukrotnie nowe hasło i zatwierdź zmianę przyciskiem OK.

26 Resetowanie hasła dla dowolnego konta przystawka UŜytkownicy i grupy lokalne konsoli Zarządzanie komputerem i moŝna jej uŝywać pracując w domenie oraz grupie roboczej. W oknie szczegółów konsoli wybierz konto uŝytkownika. Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz Ustawianie hasła Przeczytaj ekran ostrzegawczy i kliknij Kontynuuj. Wpisz dwukrotnie nowe hasło i zatwierdź zmiany przyciskiem OK

27 Resetowanie hasła dla dowolnego konta komputer pracuje w grupie roboczej. Otwórz Konta uŝytkowników. Kliknij na konto, którego hasło chcesz zmienić. Wpisz nowe hasło dwukrotnie. Zatwierdź przyciskiem Zmień hasło.

28 Edytor zasad grup

29

30 Ograniczanie dostępu uŝytkownikom do dysku, na którym zainstalowany jest system operacyjny

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB Uwaga: to tylko ramka - idz do strony glownej ASK ZATORZE Siec TCP/IP Otoczenie Sieciowe Poczta Usnet FTP Konto Shellowe Czat IRC Serwer PROXY Otoczenie sieciowe - Sieć SMB utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury!

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Windows XP to system wielozadaniowy, przeznaczony do współużytkowania przez wiele osób. Dysponuje przejrzystym mechanizmem logowania,

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Laboratorium 3. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Laboratorium 3 1 Tematyka: 1. Zarządzanie kontami użytkowników 2. Jak udostępniać pliki i foldery? 2 Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP Często będziemy także chcieli uruchomić własną stronę internetową, następnie upublicznić ją znajomym, albo w sposób bezpieczny udostępnić zasoby naszym pracownikom. Tutaj

Bardziej szczegółowo

Novell NetWare. Uruchomienie Systemie Novell 1. Uruchomienie maszyny wirtualnej VMware Workstation - ikona na pulpicie

Novell NetWare. Uruchomienie Systemie Novell 1. Uruchomienie maszyny wirtualnej VMware Workstation - ikona na pulpicie Novell NetWare Praca w Systemie Novell.ZałoŜenia ogólne - Serwer Novell 6 został zainstalowany na maszynie wirtualnej VMware Workstation. Przy instalacji maszyny wirtualnej wybrano sieć VMnet Host-Only.

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo