ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. II Rejestr systemu

2 Cel ćwiczenia Wprowadzenie do zarządzania systemem Windows Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij w sprawozdaniu, czym jest rejestr systemu Windows. 2. W oparciu o podręcznik zdefiniuj następujące pojęcia: a. drzewo rejestru, b. wpis rejestru. 3. Korzystając z edytora rejestru, wyświetl na ekranie i zapisz w sprawozdaniu nazwy pięciu kluczy głównych rejestru (Root keys). Sposób uruchamiania edytora rejestru opisany jest w podręczniku (komenda regedit). Następnie na podstawie podręcznika napisz krótko, jaką informację zawiera każdy z kluczy. 4. W oparciu o podręcznik wymień i krótko opisz typy, które mogą przyjmować wpisy rejestru. 5. Korzystając z podręcznika wyjaśnij, co zawiera plik default. 6. Używając podręcznika wyjaśnij krótko, czym jest oraz jak można uruchomić edytor rejestru. 7. W oparciu o podręcznik napisz krótko, co należy zrobić, aby wyszukać wybrane klucze, wpisy lub wartości w rejestrze. 8. Zainstaluj program Adobe Reader. 9. Utwórz kopię bezpieczeństwa rejestru. W tym celu skorzystaj z funkcji eksportuj w edytorze rejestru. Jeżeli to możliwe, kopię tę zaleca się zapisać na innej partycji lub innym dysku w stosunku do partycji lub dysku systemowego. Następnie zapisz w sprawozdaniu, a później zmodyfikuj jedną z wartości kluczy należącego do aplikacji Adobe Reader. W kolejnym kroku zaimportuj z powrotem oryginalne ustawienia rejestru i sprawdź, czy system odtworzył oryginalną wartość zmodyfikowanego klucza. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 10. W oparciu o podręcznik [2] lub zasoby internetowe napisz w sprawozdaniu, w jakiej sytuacji może zaistnieć potrzeba wyczyszczenia rejestru. Korzystając z panelu sterowania (opcja Dodaj/Usuń programy ) odinstaluj jeden z programów, np. program antywirusowy lub program Adobe Reader. Operacja ta może zostawić w komputerze pozostałości w postaci nieużywanych kluczy rejestrów. 2

3 Następnie, korzystając z darmowego programu PowerPack wyczyść zawartość rejestru bieżącego komputera z niepotrzebnej zawartości. Instalator programu PowerPack znajduje się w jednym z udziałów serwera w katalogu Programy. Opisz w sprawozdaniu sposób wykonania niniejszego zadania i uzyskane rezultaty. 11. W oparciu o podręcznik [2] lub zasoby internetowe: a. napisz w sprawozdaniu, jaka potencjalna korzyść leży w defragmentowaniu rejestru, b. dokonaj defragmentacji rejestru (używając np. programu PowerPack). Opisz w sprawozdaniu sposób wykonania niniejszego zadania i uzyskane rezultaty. 12. W oparciu o podręcznik [2] lub informacje internetowe usuń Kosz z systemu operacyjnego wykonując odpowiednią modyfikację rejestru. Następnie uruchom ponownie komputer, po czym zademonstruj nauczycielowi system pozbawiony Kosza. Następnie, przywróć Kosz do systemu poprzez odtworzenie oryginalnych ustawień rejestru. 13. Opierając się na wskazówkach z podręcznika [2] przy użyciu odpowiednich modyfikacji rejestru zmień w systemie operacyjnym nazwę Kosz na nazwę Koszyczek. W kolejnym kroku zmień nazwę Mój komputer na Mój komputerek, Moja muzyka na Moja muzyczka, natomiast Moje dokumenty na Moje dokumenciki. Zadanie niniejsze należy wykonać dokonując odpowiednich modyfikacji rejestru. Zaprezentuj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania, po czym przywróć oryginalne ustawienia systemu. 14. Korzystając z zasobów internetowych zablokuj użytkownikom dostęp do Panelu Sterowania używając do tego celu rejestru. Opisz w sprawozdaniu sposób wykonania niniejszego zadania. Podaj odnośnik do źródła informacji. Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 15. Dokonaj próby przyspieszenia czasu otwierania okien typu Menu poprzez modyfikację klucza rejestru o nazwie MenuShowDelay. Wartość ta wynosi typowo 400. W niniejszym eksperymencie zmniejsz wartość klucza z 400 do 50, po czym uruchom ponownie system, a następnie sprawdź i zapisz w sprawozdaniu, czy modyfikacja ta spowodowała jakiekolwiek przyspieszenie wyświetlania Menu w systemie. W przypadku braku zmian reakcji systemu możesz również wykonać eksperyment polegający na zwiększeniu wartości wyżej wspomnianego klucza z 400 do na przykład 1000 lub nawet Zmiana ta powinna zauważalnie spowolnić czas reakcji systemu przy wyświetlaniu okien zawierających Menu. Należy pamiętać o konieczności ponownego uruchomienia systemu po wykonaniu modyfikacji rejestru. Zademonstruj nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 3

4 16. System Windows XP dość często wyświetla różnego rodzaju komunikaty w postaci baloników unoszących się tuż nad paskiem zadań. Niektórzy użytkownicy uważają ten sposób komunikowania za irytujący i prawdopodobnie chcieliby tę cechę systemu wyłączyć. W oparciu o zasoby Internetowe zmodyfikuj rejestr w ten sposób, aby wyłączyć wyświetlanie w systemie komunikatów w postaci baloników (ang. baloon tips). Opisz w sprawozdaniu sposób wykonania niniejszego ćwiczenia podając odpowiednie źródła wykorzystanej informacji. 17. Utwórz nowy plik tekstowy zawierający Twoje imię i nazwisko, a następnie skasuj go umieszczając plik w Koszu. Napisz w sprawozdaniu, w jaki sposób można odzyskać skasowany plik. 18. Otwórz kilka programów i stwórz kilka dokumentów w tym samym edytorze tekstu. Następnie włącz efekt grupowania obiektów w pasku zadań. Napisz w sprawozdaniu, jaki to miało efekt na wyświetlanie obiektów w pasku zadań. Następnie napisz, w jaki sposób można ten efekt wyłączyć. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 19. Skonfiguruj system w ten sposób, aby w Eksploratorze Windows widoczne były wszystkie rozszerzenia plików (wyłącz ukrywanie rozszerzeń plików). Zapisz w sprawozdaniu, jakie czynności należało wykonać, aby wyłączyć ukrywanie rozszerzeń plików. 20. Napisz w sprawozdaniu, czym są pliki zarejestrowane oraz czym jest i do czego służy skojarzenie plików z aplikacjami. Następnie wykonaj następujące ćwiczenie: Utwórz w Notatniku plik tekstowy (zawierający Twoje imię i nazwisko). Nadaj mu rozszerzenie.xyz. Zarejestruj nowy typ pliku. Utwórz skojarzenie z MS Word. Sprawdź efekt działania swojego skojarzenia. Zmień skojarzenie na MS Excel. Sprawdź efekt działania tego nowego skojarzenia [2]. Uwaga! Jeżeli programy MS Word oraz MS Excel nie są zainstalowane w systemie, to do wykonania niniejszego zadania należy użyć innych programów, na przykład programu Notatnik oraz programu WordPad. Zaprezentuj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 21. Wykorzystując menu Start włącz autoukrywanie paska zadań. Zademonstruj nauczycielowi wykonanie niniejszego zadania. 22. Podczas używania nowej kopii systemu operacyjnego Windows XP przy otwarciu Właściwości folderu wyświetlane jest okno pokazane na rys. 1. Użytkownik w tym wypadku nie ma dostępu do zakładki zabezpieczeń NTFS. Napisz, jakie czynności należy wykonać, aby użytkownik mógł we Właściwościach folderu zobaczyć zakładkę Zabezpieczenia, która umożliwia użytkownikowi zmianę zabezpieczeń NTFS (patrz rys. 2). 4

5 Rys. 1. Okno Właściwości folderu w nowej kopii systemu operacyjnego bezpośrednio po jej zainstalowaniu (brak zakładki Zabezpieczenia). Rys. 2. Okno Właściwości folderu umożliwiające użytkownikowi zmianę zabezpieczeń NTFS (zakładka Zabezpieczenia). 5

6 23. Utworzyć w nowo zainstalowanym systemie trzy nowe konta zgodnie z tabelą 1. Tabela 1. Nazwy kont Właściciel konta Nazwa konta (login) Hasło Jan Kowalski j.kowalski qwerty Anna Nowak a.nowak asdfgh Jarosław Zieliński j.zielinski zxcvbn 24. W oparciu o wskazówki uzyskane od nauczyciela zainstalować drukarkę sieciową obsługującą protokół wydruku RAW jako drukarkę lokalną przy użyciu portu TCP/IP, a następnie udostępnić ją w sieci jako udział drukarka-andrzeja (proponowane imię w nazwie udziału zastąpić swoim własnym). Zezwolić Janowi Kowalskiemu na korzystanie zdalne z drukarki przez sieć. Pozostali użytkownicy sieci nie mogą korzystać z udostępnionej drukarki. Sterowniki do drukarki należy pobrać z udziału Systemy Operacyjne 2 TI/HP LaserJet P2015n serwera pracowni. Wydrukować stronę testową. Wydrukowaną stronę testową należy opisać imieniem i nazwiskiem ucznia wykonującego zadanie, numerem wykonywanego zadania oraz należy ją dołączyć do sprawozdania. 25. Oblicz w sprawozdaniu rozdzielczość ekranu monitora komputerowego, przy którym pracujesz. Wynik podaj używając dpi jako jednostki rozdzielczości. Wskazówka: Rozdzielczość monitora typowo podaje się w pikselach. W celu obliczenia rozdzielczości monitora wyrażonej w dpi możesz wpierw albo obliczyć szerokość i wysokość matrycy znając długość jej przekątnej oraz proporcje pomiędzy bokami albo możesz zmierzyć wymiary matrycy (długość i szerokość). Horyzontalną rozdzielczość można obliczyć dzieląc rozdzielczość poziomą ekranu wyrażoną w pikselach przez szerokość matrycy w calach, natomiast wertykalną rozdzielczość można oszacować dzieląc pionową rozdzielczość ekranu w pikselach przez wysokość matrycy wyrażoną w calach. Przy tworzeniu publikacji do druku dość często przyjmuje się, że rozdzielczość dokumentu powinna być nie mniejsza niż 300 dpi. Zapisz w sprawozdaniu, czy rozdzielczość monitora obliczona powyżej jest większa czy też mniejsza od wartości 300 dpi. 26. Wyjaśnij, do czego służą programy OCR. Następnie zainstaluj w komputerze darmową wersję programu OCR (licencja GNU), po czym dokonaj próby konwersji niniejszej instrukcji. Zademonstruj wynik nauczycielowi. 6

7 27. Na lokalnym komputerze założyć konta dla trzech użytkowników, których nazwiska, nazwy kont oraz hasła podane są w tabeli 1. Na dysku lokalnym założyć cztery foldery dla powyższych użytkowników o nazwach: Dokumenty Kowalskiego Dokumenty Nowak Od Szefa Firmy Do Szefa Firmy Jan Kowalski oraz Anna Nowak powinni mieć pełne prawa do tworzenia, kasowania i modyfikowania plików w obrębie swoich folderów, przy czym Jan Kowalski nie może mieć dostępu do folderu Anny Nowak oraz Anna Nowak nie może mieć wglądu do folderu Jana Kowalskiego. Jarosław Zieliński, jako szef firmy, powinien mieć pełną kontrolę nad zawartością folderu Od Szefa Firmy, lecz nie powinien mieć wglądu do folderów pracowników. Pracownicy Kowalski i Nowak mają mięć możliwość odczytu plików w folderze Od Szefa Firmy bez możliwości jakiejkolwiek modyfikacji zawartych tam plików. Szef Firmy powinien mieć również pełną kontrolę nad folderem Do Szefa Firmy. Pracownicy Kowalski i Nowak powinni mieć możliwość zamieszczania w tym folderze swoich plików dla szefa firmy. We wszystkich katalogach należy umieścić pliki umożliwiające przetestowanie poprawności wykonania zadania. Po starannym przetestowaniu poprawności skonfigurowania kont i folderów, wykonać demonstrację dla osoby prowadzącej zajęcia, po czym usunąć konta oraz stworzone foldery. Opracowanie Odpowiedzi do powyższych pytań należy przekazać nauczycielowi w postaci pisemnego sprawozdania na zakończenie danego ćwiczenia. Literatura [1] P. Bensel: Technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu. Helion, Gliwice, [2] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 5 SYSTEMY PLIKÓW Część II Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z system plików systemów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo