Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN"

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama DNS Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP xc 3C905C-TX IP xa.2 3C905C-TX IP xa 3C509B IP xc.1 3C509B IP xc.2 3C509B IP xa.1 stanowisko xc k309-xc.srvxc.ckp.pl k309-xc.lanxc.srvxc.ckp.pl stanowisko xb k309-xb.lanxa.srvxa.ckp.pl k309-xb.lanxb.srvxc.ckp.pl Rys. 7a.1 Konfiguracja stanowisk stanowisko xa k309-xa.srvxa.ckp.pl k309-xa.lanxa.srvxa.ckp.pl 7.1 Konfiguracja TCP/IP pod ćwiczenie Zadanie konfiguracja TCP/IP dla serwera 1. Połączeniu LAN przypisz: - adres IP xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę , - DNS xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - WINS xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - pozostaw załączoną opcję - Zarejestruj adres tego połączenia w DNS. Zadanie konfiguracja TCP/IP dla stacji roboczej 1. Połączeniu lokalnemu 2 przypisz: - adres IP xx.2, gdzie xx to numer twojego serwera z niższym numerem, - maskę , - DNS xx.1, gdzie xx to numer twojego serwera z niższym numerem, 2. Połączeniu lokalnemu przypisz: - adres IP xx.2, gdzie xx to numer twojego serwera z wyższym numerem, - maskę , - DNS xx.1, gdzie xx to numer twojego serwera z wyższym numerem, 3. Wprowadź zmiany w identyfikacji sieciowej: - ustaw nazwę komputera na k111-xx, gdzie xx to numer twojego komputera, np. 02

2 Str Udostępnienie pracowni informatycznej 7.2.a Propozycje udostępnienia pracowni Aby pracować na komputerach pracujących w sieci LAN w domenie Active Directory, użytkownicy muszą zalogować się do domeny. Zatem muszą posiadać konto w Active Directory. Mogą to być konta prywatne (z konta zabezpieczonego hasłem korzysta jedna osoba), a także publiczne (wielu użytkowników korzysta z jednego konta, hasło ogólnie znane). Podczas udostępniania pracowni warto wdrożyć trzy rozwiązania: 1. Jedno konto dla wszystkich użytkowników ze skonfigurowanym i zabezpieczonym profilem (mandatowym). Rozwiązanie to jest najprostsze w administracji, jednak ma dużą wadę: serwer traktuje wszystkich użytkowników jak jedną osobę, zatem użytkownicy nie będą mogli bezpiecznie przechowywać danych na serwerze. 2. Aby wyeliminować wadę rozwiązania pierwszego, można zastosować inne podejście. Każdy uczeń posiada własne konto, ale wszyscy jeden zabezpieczony profil. Wówczas uczniowie będą mogli bezpiecznie przechowywać swoje dane na serwerze, np. w katalogach macierzystych. To rozwiązanie nie daje jednak możliwości zapamiętania konfiguracji środowiska i innych programów. 3. Aby użytkownicy systemu, np. nauczyciele mogli swobodnie korzystać z pracowni bez ograniczeń, warto założyć im konta z profilami mobilnymi. Wówczas na serwerze będą mogli bezpiecznie przechowywać swoje pliki, a także konfigurację programów zapisaną w profilu. 7.2.b Tworzenie profilu wzorcowego Administrator systemu, który chce wykorzystać profile w swojej sieci, może utworzyć profil wzorcowy z określoną konfiguracją systemu i programów. Taki profil w przyszłości będzie można udostępnić nowym użytkownikom, dzięki czemu, rozpoczynając pracę w sieci, nie będą musieli konfigurować programów. Zadanie 7.2.a - Tworzenie profilu wzorcowego 1. Utwórz na serwerze katalog, w którym będą przechowywane profile użytkowników. O:\Profiles Udostępnij go jako katalog ukryty (po nazwie zasobu $) Zmień listę zabezpieczeń folderu: Administratorzy - Pełna kontrola Użytkownicy Wyświetlenie zawartości folderu, Zapis 2. Załóż konto dla użytkownika w Active Directory, w jednostce administracyjnej Konta pomocnicze (utwórz wcześniej odpowiednią jednostkę organizacyjną). nazwa konta - wzorzec hasło wz brak możliwości zmiany hasła przypisz ścieżkę dostępu do profilu na \\sbs2k\profiles$\wzorzec

3 Str Utwórz na serwerze katalog, w którym będą przechowywane dane użytkowników. O:\Homes Udostępnij go jako katalog ukryty (po nazwie zasobu $) Zmień listę zabezpieczeń folderu: Administratorzy - Pełna kontrola Użytkownicy Wyświetlenie zawartości folderu, Zapis 4. Przypisz ścieżkę do katalogu macierzystego \\sbs2k\homes$\wzorzec, użytkownikowi wzorzec. Podłącz pod dysk H:. 5. Utwórz obiekt zasad w jednostce organizacyjnej Konta pomocnicze. 6. W obiekcie tym ustaw przekierowanie folderu Moje dokumenty na folder macierzysty. Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia systemu Windows -> Przekierowanie folderu. Podaj ścieżkę postaci: \\sbs2k\homes$\%username% 7. Na stacji roboczej wyłącz jedną z kart sieciowych. 8. Podłącz stację roboczą do twojej domeny. UWAGA: poniższe ćwiczenia wykonaj na zmianę z sąsiadem, pracującym w twojej małej sieci lokalnej 9. Zaloguj się na stacji roboczej na konto wzorzec. 10. Skonfiguruj profil użytkownika: a. Załącz opcje: Właściwości paska zadań -> Menu Start -> Klasyczne Menu Start, Właściwości pulpitu -> Kompozycja -> Klasyczny Windows. b. Na pulpicie umieść skróty do programów, z których mają korzystać użytkownicy (np. Outlook Express, Internet Explorer, WordPad). c. Uruchom wszystkie programy, z których mają korzystać użytkownicy. d. Zmień tło pulpitu. e. Na serwerze utwórz katalog publiczny <O:\Publiczny> i udostępnij go wszystkim użytkownikom (np. grupie Użytkownicy) z uprawnieniem modyfikacji. Korzystając z tego katalogu użytkownicy sieci będą mogli swobodnie przekazywać sobie dane. f. Na stacji roboczej, na koncie wzorzec, zasób serwera o nazwie Publiczny podmapuj pod dysk F: g. Na serwerze utwórz katalog <O:\Prace>, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli zapisywać swoje prace, ale jedynie właściciele prac będą mogli odczytywać i modyfikować swoje pliki. Inni użytkownicy nie będą mieli dostępu do nie swoich prac (skorzystaj przy tym z grupy TWÓRCA WŁAŚCICIEL). h. Na stacji roboczej, na koncie wzorzec, podmapuj utworzony katalog pod dysk P: i. Na serwerze utwórz katalog <O:\CD-ROM>, w którym będzie przechowywana kopia płyty CD, udostępnij go z prawami odczytu wszystkim użytkownikom domeny. j. Na stacji roboczej, na koncie wzorzec, podmapuj utworzony katalog pod dysk R: k. Wyloguj się z konta wzorzec.

4 Str c Nowe konto z profilem wzorca Załóż konto dla Jana Kowalskiego i skopiuj mu profil wzorcowy. Uwaga: kopiowanie profilu użytkowników kopiuje konfigurację programów. Zatem programy, które związane są z konkretnym użytkownikiem, po skopiowaniu profilu, należy uruchomić i skonfigurować do obsługi innego użytkownika. Chodzi tu w szczególności o konfigurację programów pocztowych: Outlook Express. Zadanie 7.2.b Nowe konto z profilem wzorca 1. Utwórz jednostkę organizacyjną Nauczyciele. 2. W jednostce organizacyjnej Nauczyciele utwórz grupę Nauczyciele. 3. Załóż konto dla użytkownika w Active Directory, w jednostce organizacyjnej Nauczyciele. nazwa konta - jkowalski hasło jk wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu dodaj do grupy Nauczyciele przypisz ścieżkę dostępu do profilu na \\sbs2k\profiles$\jkowalski przypisz ścieżkę do katalogu macierzystego \\sbs2k\homes$\jkowalski 4. Utwórz obiekt zasad w jednostce organizacyjnej Nauczyciele. 5. W obiekcie tym ustaw przekierowanie folderu Moje dokumenty na folder macierzysty. Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia systemu Windows -> Przekierowanie folderu. Podaj ścieżkę postaci: \\sbs2k\homes$\%username% 6. Skopiuj profil wzorca dla konta jkowalski. Profil należy skopiować ze stacji roboczej, po zalogowaniu się na Administratora przez opcje: właściwości Mojego komputera -> Zaawansowane -> Profile użytkownika -> Kopiuj do. Jako lokalizację musisz podać \\sbs2k\profiles$\jkowalski, a w sekcji Pozwolenie na używanie wybrać konto jkowalski. 7. Podłącz stację roboczą do twojej domeny. UWAGA: poniższe ćwiczenia wykonaj na zmianę z sąsiadem, pracującym w twojej małej sieci lokalnej 8. Zaloguj się na stacji roboczej na konto jkowalski. Określ, czy użytkownik otrzymał profil wzorca. 10. Wyloguj się z konta jkowalski.

5 Str d Konto publiczne z profilem obowiązkowym - mandatowym Aby uprościć zarządzanie pracownią komputerową, można utworzyć konto publiczne z zablokowanym profilem (mandatowym). Wszystkie komputery w pracowni mogą logować się do domeny na to konto. Zadanie 7.2.c - Konto publiczne z profilem obowiązkowym 1. Utwórz jednostkę organizacyjną Uczniowie. 2. W jednostce organizacyjnej Uczniowie utwórz grupę globalną Uczniowie. 3. Załóż konto w Active Directory, w jednostce organizacyjnej Uczniowie. nazwa konta - lab hasło puste brak możliwości zmiany hasła. dodaj do grupy Uczniowie przypisz ścieżkę dostępu do profilu na \\sbs2k\profiles$\uczniowie przypisz ścieżkę do katalogu macierzystego \\sbs2k\homes$\lab 9. Utwórz obiekt zasad w jednostce organizacyjnej Uczniowie. 10. W obiekcie tym ustaw przekierowanie folderu Moje dokumenty na folder macierzysty. Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia systemu Windows -> Przekierowanie folderu. Podaj ścieżkę postaci: \\sbs2k\homes$\%username% 11. W Opcjach folderów na zakładce Widok załącz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, wyłącz opcje: Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, Ukryj rozszerzenia plików znanych typów. 12. Skopiuj profil wzorca grupie Uczniowie. Profil należy skopiować ze stacji roboczej, po zalogowaniu się na Administratora przez opcje: właściwości Mojego komputera -> Zaawansowane -> Profile użytkownika -> Kopiuj do. Jako lokalizację musisz podać \\sbs2k\profiles$\uczniowie, a w sekcji Pozwolenie na używanie wybrać grupę Uczniowie. 13. Przemianuj profil mobilny na profil obowiązkowy. W profilu Uczniowie nazwę pliku ntuser.dat zamień na ntuser.man 14. Dodatkowo przyblokuj profil przez zmianę uprawnień. Grupie Uczniowie pozostaw jedynie możliwość odczytu profilu. 7.2.e Zakładanie kont dla uczniów za pomocą skryptu Pakiet Windows 2000 Server Resource Kit zawiera skrypty do zarządzania kontami użytkowników i grup. Jeden z nich crusers.vbs odpowiedzialny jest za zakładanie kont w Active Directory. Skrypt ten należy wywołać z parametrami, np. LDAP://OU=jednostka2,OU=jednostka1,DC=domena3,DC=domena2,DC=domena1 /i:plik.txt /q gdzie OU to jednostka organizacyjna, DC to domena, plik.txt nazwa pliku z listą nowych użytkowników i parametrami ich kont np. cn:k1a_u01 samaccountname:k1a_u01 password:hasło homedirectory:"\\sbs2k\homes$\k1a_u01 homedrive:"h:" profilepath: \\sbs2k\profiles$\uczniowie

6 Str. 6 Zadanie 7.2.d - Konta prywatne z profilem obowiązkowym 1. Za pomocą skryptu crusers.vbs utwórz konta dla uczniów k1a_u01 do k1a_u10, z profilami mandatowymi - przypisz profil uczniowie. 2. Dodaj nowe konta do grupy Uczniowie. 3. Zaloguj się na konto jednego z uczniów i określ, czy korzysta on z obowiązkowego profilu uczniowie. Autor: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Str. 1 Ćwiczenie 9 Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i sposobami zarządzania serwerem internetowym IIS Internet Information Services. Opublikowanie witryny

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI

PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA ALGORYTMIKI I PROGRAMOWANIA. NUMER 1 Pierwszy numer poradnika dla nauczycieli informatyki poświęcimy prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM * Strona 1 * TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM UWAGA: PORADNIK OPRACOWANO WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE TYPOWYCH ZADAŃ Z OKRESU LAT 2006-2007 PORADNIK NIE GWARANTUJE ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Wprowadzenie Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo