KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania serwera usług www oraz serwera usług ftp Wprowadzenie Podczas niniejszych zajęd nauczysz się, jak można zamienid zwykły komputer pracujący pod systemem operacyjnym Windows w serwer usług www oraz serwer usług ftp. Praktyczne wskazówki wyjaśniające, jak skonfigurowad komputer w roli serwera usług www oraz w roli serwera usług ftp podane są w podręczniku w rozdziale pt. Internetowe usług informacyjne [1]. Wprawdzie przykłady tam zawarte zostały opracowane przy użyciu systemu operacyjnego Windows 2003 Server, jednak mogą one również posłużyd jako ilustracje konfigurowania usług www oraz usług ftp w innych systemach Windows. Zadania 1. Korzystając z udostępnionej przez nauczyciela płyty instalacyjnej, doinstaluj Internetowe Usługi Informacyjne (IIS) do systemu operacyjnego Windows bieżącego komputera, o ile usługi te nie są już zainstalowane w systemie. W tym celu w panelu sterowania wybierz opcję Dodaj lub usuo programy, a następnie wybierz opcję Dodaj/Usuo składniki systemu Windows, znajdującą się na pasku w lewej stronie okna (Rys. 1). Rys. 1. Okno dodawania lub usuwania programów Następnie na liście dostępnych składników zaznacz usługę, którą chcesz zainstalowad, czyli w tym przypadku Internetowe usługi informacyjne (pozostałe usługi na liście można wyłączyd), po czym wybierz Szczegóły, a w nich elementy, które chcesz zainstalowad, tak jak to pokazano str. 2

3 na rys. 2. Po zaakceptowaniu dokonanego wyboru system poprosi użytkownika o włożenie do napędu płyty instalacyjnej Windows. Należy wówczas postępowad zgodnie z komunikatami Kreatora składników systemu Windows. Rys. 2. Elementy internetowych usług informacyjnych (IIS) 2. Używając języka html stwórz stronę www o zawartości przedstawionej na rys. 3. Wskazówki dotyczące tworzenia stron www w języku html można znaleźd w jednym z publicznie dostępnych kursów internetowych *2, 3]. Zapisad stworzoną stronę na dysku C: komputera bieżącego w katalogu www. Uwaga! Stworzona strona powinna zawierad plik index.htm. str. 3

4 WITAMY NA NASZEJ STRONIE! Strona testowa pracowni teleinformatyki stworzona przez (tu podać imiona i nazwiska twórców strony) Suwałki, (tu wpisać dzisiejszą datę) Rys. 3. Zawartośd strony www 3. Opublikuj w sieci lokalnej stworzoną wcześniej stronę www przy użyciu usługi serwera www. W tym celu wpierw udostępnij w sieci folder C:\www jako zasób sieciowy o nazwie www. Skonfiguruj uprawnienia sieciowe i zabezpieczenia NTFS tak, jak to pokazuje rys. 4 oraz rys. 5. Administratorzy powinni mied pełną kontrolę nad folderem www, natomiast użytkownicy powinni mied jedynie prawa do odczytu (uwaga na błąd w tłumaczeniu w polskiej wersji systemu powinno byd Odczyt i wykonanie, a nie jak błędnie przetłumaczono Zapis i wykonanie), tak jak to pokazano na rys. 5. Podczas konfigurowania zabezpieczeo NTFS należy wyłączyd dziedziczenie po obiektach nadrzędnych. Następnie należy opublikowad folder C:\www jako domyślną witrynę sieci Web tak, aby pod adresem IP bieżącego komputera zgłaszał się plik index.htm. W tym celu we właściwościach domyślnej witryny Web, które można odnaleźd w Narzędziach Administracyjnych, należy ustawid adres IP bieżącego komputera tak, jak to zilustrowano na rys. 6. W niniejszym przykładzie użyto adres IP str. 4

5 Rys. 4. Uprawnienia sieciowe do udziału www Rys. 5. Zabezpieczenia NTFS folderu www str. 5

6 Rys. 6. Właściwości domyślnej witryny sieci Web adres IP strony www W kolejnym kroku w zakładce Katalog macierzysty należy tak skonfigurowad ścieżkę lokalną, aby wskazywała ona na folder zawierający stronę www, jak to pokazano na rys. 7. W ostatnim kroku należy wybrad zakładkę Dokumenty i usunąd z listy dokumentów domyślnych wszystkie formaty dokumentów za wyjątkiem formatu index.htm. Po skonfigurowaniu zakładka ta powinna wyglądad tak, jak na rys. 8. Przetestowad poprawnośd skonfigurowanego serwera usług www używając przeglądarki internetowej i wpisując tam adres IP bieżącego komputera. W naszym przykładzie adres ten będzie wyglądał następująco: Ważne jest, aby test ten przeprowadzid zarówno z lokalnego komputera jak również z innego komputera pracującego w sieci LAN. W przypadku, gdy test ten zakooczył się powodzeniem na komputerze lokalnym i jednocześnie niepowodzenie na komputerze zdalnym, należy sprawdzid ustawienia zapory sieci komputerowej na komputerze będącym serwerem usług www. Po wykonaniu testów i usunięciu ewentualnych usterek zademonstruj nauczycielowi skonfigurowany serwer usług www. str. 6

7 Rys. 7. Właściwości domyślnej witryny sieci Web ustawienie ścieżki lokalnej str. 7

8 Rys. 8. Właściwości domyślnej witryny sieci Web ustawienia dokumentów domyślnych Niniejsze i poprzednie zadania dotyczyły konfigurowania komputera w roli serwera usług www. Kolejne zadania dotyczyd będą konfigurowania komputera w roli serwera ftp. 4. Skonfiguruj komputer w roli serwera ftp. Doinstaluj do systemu Usługę FTP w sposób analogiczny do wyżej opisanej instalacji Usługi World Wide Web (patrz rys. 2). Utwórz i udostępnij w sieci folder C:\plikidopobrania jako zasób sieciowy o nazwie plikidopobrania. Skonfiguruj uprawnienia sieciowe i zabezpieczenia NTFS podobnie, jak to miało miejsce powyżej w poprzednich zadaniach w przypadku udziału www. W nowoutworzonym folderze umieśd trzy pliki tekstowe stworzone w programie notepad, o nazwach Plik1.txt, Plik2, txt oraz Plik3.txt. W pierwszym pliku zapisz swoje imię i nazwisko, w drugim zapisz adres IP bieżącego komputera, natomiast w trzecim wpisz adres fizyczny MAC bieżącego komputera. Do identyfikacji adresu fizycznego komputera użyj funkcji ipconfig /all. Następnie uruchom konsolę zarządzania usługami internetowymi i we właściwościach witryny FTP wpisz adres IP bieżącego komputera. W przykładzie używanym w niniejszej instrukcji użyto adresu patrz rys. 9. W kolejnym kroku wybierz zakładkę Katalog macierzysty i w polu Ścieżka lokalna podaj ścieżkę dostępu do nowoutworzonego folderu plikidopobrania. Krok ten zilustrowano na rys. 10. str. 8

9 Rys. 9. Właściwości domyślnej witryny FTP Adres IP Rys. 10. Właściwości domyślnej witryny FTP ustawienia ścieżki lokalnej str. 9

10 Przetestuj poprawnośd wykonania niniejszego zadania albo używając klienta ftp albo używając przeglądarki internetowej. W tym drugim przypadku w polu adresu wpisz: ftp://aaa, gdzie aaa oznacza adres IP komputera skonfigurowanego w roli serwera usług ftp. Test ten wykonaj zarówno z komputera lokalnego jak również z innego komputera sieci lokalnej. Po wykonaniu powyższych testów zademonstruj nauczycielowi działający serwer usług ftp. 5. Używając opcji Dodaj/Usuo składniki systemu Windows usuo wcześniej zainstalowane Internetowe Usługi Informacyjne (IIS), a następnie ponownym uruchomieniu komputera skonfiguruj go na nowo w roli serwera usług www. Stwórz stronę internetową o zwartości identycznej z poprzednią. Dodatkowo, korzystając ze środowiska programistycznego HTML 5, dodaj do strony plik wideo w ten sposób, aby użytkownik mógł go odtworzyd. Sposób dodawania plików wideo do stron tworzonych w języku HTML można znaleźd w publicznie dostępnych samouczkach *3+. Zademonstruj nauczycielowi ponownie skonfigurowany serwer usług www z możliwością odtwarzania pliku wideo. 6. Skonfiguruj komputer na nowo w roli serwera usług ftp. Zademonstruj nauczycielowi ponownie skonfigurowany serwer usług ftp. 7. Analizując właściwości domyślnej witryny Web (rys. 6) oraz właściwości domyślnej witryny FTP (rys. 9), napisz w sprawozdaniu, jaki port jest typowo używany do obsługi serwisu www, a jaki port do obsługi serwisu ftp. Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadao należy przekazad nauczycielowi na zakooczenie zajęd. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] Kursk html dla zielonych, (data dostępu styczeo 2012). [3] html tutorial, (data dostępu styczeo 2012). str. 10

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP Często będziemy także chcieli uruchomić własną stronę internetową, następnie upublicznić ją znajomym, albo w sposób bezpieczny udostępnić zasoby naszym pracownikom. Tutaj

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

Domena Active Directory w Windows Server 2003

Domena Active Directory w Windows Server 2003 Domena Active Directory w Windows Server 2003 Drzewa Drzewa nazywane niekiedy drzewami domen są kolekcjami domen systemów Windows Server 2000 i Windows Server 2003/2008 tworzącymi ciągły obszar nazw. Drzewo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo