- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,"

Transkrypt

1 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do projektu wynikające z treści zadania i załącznika. - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej, - komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany bez reinstalacji systemu operacyjnego, - na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows właściciel firmy nie był w stanie określić wersji systemu, - na komputerze zainstalowany jest system pakiet biurowy OpenOffice.org i program do przeglądania plików.pdf Adobe Reader, - stwierdzono brak zainstalowanego programu antywirusowego, - z komputera korzystają: właściciel firmy, księgowa i magazynier, - od chwili zakupu nie były założone konta użytkowników i wszyscy pracują na tym samym koncie: Admin z hasłem - każdy z użytkowników zapisuje swoje pliki na dysku D:\ w osobnych folderach: właściciel firmy w folderze szef, księgowa w folderze rozliczenia, magazynier w folderze magazyn, - założony jest też folder dzielony w którym znajdują się zasoby wykorzystywane przez wszystkich użytkowników komputera, - pliki w wymienionych folderach należy zabezpieczyć poprzez wykonanie ich kopii, gdyż nie mogą zostać utracone w wyniku prac serwisowych, - komputer posiada dostęp do sieci Internet poprzez usługę Neostrada obecnie ze względu na modernizację sieci telefonicznej w firmie dostęp do Internetu jest odłączony, - przed awarią system zachowywał się niestabilnie, czasem zawieszał się, a uruchamiane programy otwierały się ze znacznym opóźnieniem, - właściciel oczekuje, że po dokonaniu naprawy i zabezpieczeniu komputera przed podobnymi awariami, dodatkowo zostaną utworzone osobne konta dla właściciela o nazwie szef z hasłem szxd123 z uprawnieniami administratora oraz konta z ograniczonymi uprawnieniami dla księgowej - o nazwie księgowa z hasłem ksxd567 i dla magazyniera - o nazwie magazyn z hasłem mzxd987, - właściciel oczekuje, że konto administratora zostanie zabezpieczone nowym hasłem: adminfirmy22, - właściciel oczekuje, że użytkownicy księgowa i magazynier będą mieli pełny dostęp tylko do swoich folderów i folderu dzielony, właściciel oczekuje, że właściciel firmy będzie miał dostęp tylko do odczytu do folderów rozliczenia i magazyn oraz pełny do folderu szef i dzielony

2 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego na podstawie opisu działania systemu - w systemie brak jest zainstalowanego programu antywirusowego, ani żadnego innego chroniącego system przed szkodliwym oprogramowaniem, - system nie ma zapewnionej włączonej w tryb monitora ochrony antywirusowej lub chroniącej system przed innym szkodliwym oprogramowaniem, - system nie ma zapewnionej na bieżąco aktualizowanej ochrony antywirusowej lub chroniącej system przed innym szkodliwym oprogramowaniem, - użytkownicy korzystają na co dzień ze wspólnego konta systemowego Admin z hasłem i uprawnieniami administratora, - użytkownicy nie mają utworzonych osobnych kont systemowych zabezpieczonych silnymi hasłami i ograniczonymi uprawnieniami do zasobów, - każdy z użytkowników zapisuje swoje pliki na dysku D:\ w osobnych folderach, do których każdy z nich ma dostęp: właściciel firmy w folderze szef, księgowa w folderze rozliczenia, magazynier w folderze magazyn, - folder dzielony w którym znajdują się zasoby wykorzystywane przez wszystkich użytkowników komputera nie jest w żaden sposób zabezpieczony, - pliki znajdujące się we współdzielonych folderach nie mają wykonanej kopii zapasowej, co w przypadku awarii systemu lub usunięcia ich może zagrażać odzyskaniu danych znajdujących się w tych plikach, - przed awarią system zachowywał się niestabilnie, czasem zawieszał się, a uruchamiane programy otwierały się ze znacznym opóźnieniem, co może oznaczać infekcję szkodliwym oprogramowaniem, - opóźnienia podczas uruchamiania programów mogą mieć związek z pofragmentowaniem danych na partycji systemowej, co należy sprawdzić, - konto Administrator nie jest odpowiednio zabezpieczone hasłem, 4. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego. - uruchomienie komputera i wstępna diagnostyka systemu komputerowego, - zalogowanie się na konto systemowe administratora, - instalacja programu antywirusowego i ustawienie go w tryb monitora, - aktualizacja baz wirusów programu antywirusowego, pełne skanowanie systemu programem antywirusowym i usunięcie wykrytych zagrożeń, - uruchomienie okna Narzędzia / Opcje folderów z poziomu okna Mój komputer i wyłączenie domyślnego ustawienia Użyj prostego udostępniania plików

3 - zabezpieczenie wbudowanego konta Administrator hasłem według instrukcji przekazanej w załączniku: adminfirmy22 - utworzenie konta systemowego dla właściciela o nazwie szef z hasłem: szxd123 i uprawnieniami administratora według instrukcji przekazanej w załączniku, - utworzenie konta systemowego z ograniczonymi uprawnieniami dla księgowej o nazwie księgowa z hasłem: ksxd567 według instrukcji przekazanej w załączniku, - utworzenie konta systemowego z ograniczonymi uprawnieniami dla magazyniera o nazwie magazyn z hasłem: mzxd987 według instrukcji przekazanej w załączniku, - przypisanie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj / Pełna kontrola, - odebranie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Odmów / Pełna kontrola, - odebranie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Odmów / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Zezwalaj / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj: Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt, - odebranie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Odmów / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Zezwalaj / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj: Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt, - odebranie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Odmów / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Zezwalaj / Pełna kontrola, - przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Zezwalaj / Pełna kontrola, przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj / Pełna kontrola, - pełna diagnostyka systemu po dokonanych zmianach.

4 5. Rejestr wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora (załącznik). 6. Wskazania dla użytkowników komputera, zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości. - użytkownicy powinni w codziennej pracy wykorzystywać utworzone konta systemowe z uprawnieniami użytkownika, - hasła do kont systemowych należy co pewien czas zmieniać i powinny spełniać one wymogi bezpieczeństwa sugerowane przez Microsoft: zawierać minimum 8 znaków, w tym litery duże, małe, cyfry i znaki specjalne, - program antywirusowy powinien być zainstalowany, - program antywirusowy powinien być ustawiony w tryb monitora, - program antywirusowy powinien być na bieżąco aktualizowany, - system należy regularnie skanować za pomocą programu antywirusowego, - użytkownicy powinni przechowywać ważne pliki tylko w utworzonych i zabezpieczonych folderach, 4 4

5 1. Zapisanie kopii rejestru systemowego przed modyfikacją systemu 2. Instalacja programu antywirusowego zakończona powodzeniem

6 3. Sprawdzenie trybu monitorowania programu antywirusowego, daty bazy wirusów, włączenie wszystkich dostępnych usług zakończone powodzeniem 4. Ustalenie ścieżki dostępu do serwera aktualizacji baz wirusów,

7 5. Aktualizacja baz wirusów zakończona powodzeniem, 6. Przeskanowano system, usunięto wszystkie wykryte zagrożenia.

8 7. Wyłączenie domyślnego ustawienia Użyj prostego udostępniania plików w oknie Opcje folderów. 8. Zabezpieczenie wbudowanego konta Administrator hasłem według instrukcji przekazanej w załączniku: adminfirmy22

9 9. Utworzenie pozostałych kont systemowych i zabezpieczenie ich hasłami według informacji przekazanych w załączniku 10. Przypisanie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj / Pełna kontrola,

10 11. Odebranie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Odmów / Pełna kontrola, 12. Odebranie uprawnień do folderu szef, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Odmów / Pełna kontrola,

11 13. Przypisanie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Zezwalaj / Pełna kontrola, 14. Przypisanie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj: Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt,

12 15. Odebranie uprawnień do folderu rozliczenia, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Odmów / Pełna kontrola, 16. Przypisanie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Zezwalaj / Pełna kontrola,

13 17. Przypisanie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj: Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt, 18. Odebranie uprawnień do folderu magazyn, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Odmów / Pełna kontrola,

14 19. Przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika magazyn: Zezwalaj / Pełna kontrola, 20. Przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika księgowa: Zezwalaj / Pełna kontrola,

15 21. Przypisanie uprawnień do folderu dzielony, znajdującego się na dysku D: dla użytkownika szef: Zezwalaj / Pełna kontrola.

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac biurowych przez sprzedawcę oraz przez kierownika

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM * Strona 1 * TECHNIK INFORMATYK PORADNIK JAK PISAĆ PRACĘ NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM UWAGA: PORADNIK OPRACOWANO WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE TYPOWYCH ZADAŃ Z OKRESU LAT 2006-2007 PORADNIK NIE GWARANTUJE ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA 1 Wykonany projekt realizacji prac, stanowiący rozwiązanie zadania ma przejrzystą, uporządkowaną strukturę. Zaproponowane tytuły rozdziałów są dobrane odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo