Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej."

Transkrypt

1 Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza instrukcja pozwoli przejść płynnie cały proces po którym będą mieli Państwo możliwość korzystania z systemu SidomaOnLine 8. Każdy z Państwa, obecny użytkownik Sidoma 7, przechodzi proces generowania klucza tylko jeden raz, po tej operacji będą mieć Państwo dwa klucze, za pomocą których będziecie mogli logować się do Sidoma 7 oraz Sidoma 8. Klucz, za pomocą którego można zalogować się do Sidoma 7 ma rozszerzenie pvk (np. abcd1234.pvk), natomiast klucz służący do logowania się do Sidoma 8 ma rozszerzenie pem (np. abcd1234.pem), prosimy o zachowanie klucza do Sidomy 7, utrata lub usunięcie spowoduje brak możliwości logowania się do Sidomy 7. Uwaga!!! System Sidoma 8 jest systemem opartym na nowszych rozwiązaniach technicznych, dlatego w określonych przypadkach mogą się pojawić pewne niedogodności podczas komunikacji pomiędzy systemem 7 i 8. Niestety stwierdziliśmy, że zlecenia złożone w Sidoma 8 nie odświeżają się automatycznie w Sidoma 7. W przypadku przejścia Klienta z Sidomy 8 na 7, w celu aktualizacji danych należy użyć klawisza odśwież w oknie Zlecenia oraz oknie Wyciąg. W przypadku odwrotnym, a więc przejścia z Sidomy 7 na 8 należy anulować wszystkie zlecenia w Sidoma 7 i ponownie złożyć je w Sidoma 8. Nie wykonanie tej czynności spowoduje, że zlecenia z Sidomy 7 nie będą widoczne w Sidoma 8 co uniemożliwi Państwu anulowanie i modyfikację tych zleceń. Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Sidoma 7 Sidoma 8 system operacyjny Windows systemy operacyjne: - Windows; - Linux; - MacOS X; z zainstalowaną Java Sun 1.7; przeglądarki Internet Explorer Internet Explorer, FireFox, Opera; nowości - możliwość sortowania kolumn, co umożliwia dla dowolnej tabeli np. WIG20 posortowanie instrumentów rosnąco lub malejąco wg. dowolnego parametru np. ceny, wolumenu; - jeszcze większa niezawodność systemu; - zlecenia koszykowe; - nowy bardziej czytelny sposób podglądu ofert; - dodatkowe źródło informacji agencji PAP; - program do analizy technicznej N3Max; System Sidoma 8 charakteryzuje się również większym bezpieczeństwem. System jest zabezpieczony hasłem do logowania oraz kluczem. Logując się do systemu używając tylko hasła do logowania maja Państwo możliwość podglądu stanu rachunku czy notowań. Dokonanie operacji na rachunku (np. przelew gotówki, zlecenia) wymaga autoryzacji kluczem, 1

2 system poprosi o podanie ścieżki oraz (opcjonalnie) hasła do klucza do zatwierdzania dyspozycji. System wymaga jednokrotnej autoryzacji, po tym procesie będą mogli Państwo dokonywać operacji wielokrotnie bez podawania ścieżki oraz (opcjonalnie) hasła do klucza do zatwierdzania dyspozycji, aż do wylogowania się z systemu. Uwaga!!! Jeżeli wybiorą Państwo opcję, która dodatkowo zabezpiecza klucz hasłem to podczas pierwszego logowania, klucz zostanie zabezpieczony hasłem do logowania do Sidomy 7. Przed przystąpieniem do pierwszego logowania do Sidomy 8 prosimy o przygotowanie następujących informacji, które są niezbędne do prawidłowego przejścia procesu: ścieżka gdzie znajduje się obecnie klucz do Sidomy 7 (klucz może znajdować się np. na dyskietce, dysku twardym, płycie CD/DVD, pendrive); obecny login; hasło do logowania do Sidomy 7. 2

3 Kroki instrukcji Instrukcja składa się z 4 prostych kroków, prosimy o dokładne przeczytanie wskazówek oraz postępowanie zgodnie z nimi. Cały proces nie trwa dłużej niż 5 minut, zazwyczaj 1-2 minuty. KROK 1 Uruchomienie aplikacji Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest uruchomienie Sidomy 8. W celu uruchomienia Sidomy 8 należy na stronie i wybrać Logowanie Sidoma 8. Stronę logowania można również wywołać wpisując w przeglądarce poniższy adres: https://ssl2.ingsecurities.pl Po załadowaniu apletu pojawi się okno Logowania gdzie należy wpisać login (przypominamy że login pozostaje taki sam i jest identyczny jak w Sidoma 7) Ilustracja 1. Okno logowania do systemu Sidoma 8. Zatwierdzenie loginu powoduje pojawienie się następującego komunikatu: Ilustracja 2. Komunikat rozpoczynający proces przenoszenia hasła z Sidomy 7 do Sidomy 8. 3

4 KROK 2 Generowanie klucza Po naciśnięciu klawisza Dalej pojawi się poniższe okno. W tym kroku należy wpisać w odpowiednie pola informację które obecnie wykorzystują Państwo podczas logowania do Sidomy 7, graficznie przedstawia to poniższa ilustracja. Ilustracja 3. Okno przenoszenia hasła z Sidomy 7 do Sidomy 8. KROK 2.1 Podanie ścieżki dostępu W tym kroku należy wskazać ścieżkę do pliku z kluczem do Sidomy 7. Ścieżkę można wprowadzić na dwa sposoby: 1. Pierwszy z nich polega na ręcznym wpisaniu z klawiatury ścieżki dostępu do pliku. Proces ten przeprowadzają Państwo dokładnie tak jak obecnie podczas logowania do systemu Sidoma 7 (ilustracja 4). Ilustracja 4. Okno przenoszenia hasła z Sidomy 7 do Sidomy Drugi sposób z którego mogą Państwo skorzystać jest to proces wskazania katalogu gdzie znajduje się klucz. W przedstawionym poniżej przykładzie plik z kluczem znajduje się na dyskietce w katalogu o nazwie klucze (ilustracja 5). 4

5 Ilustracja 5. Okno przenoszenia hasła z Sidomy 7 do Sidomy 8. Jeżeli login lub ścieżka dostępu zostanie podana w sposób nieprawidłowy użytkownik po wpisaniu wszystkich danych i naciśnięciu klawisza Dalej otrzyma poniższy komunikat. Ilustracja 6. Komunikat błędu. Jeżeli otrzymają Państwo powyższy komunikat prosimy o sprawdzenie czy: dyskietka jest w stacji dysków lub pendrive działa poprawnie; została poprawnie wpisana ścieżka; w podanym folderze znajduje się plik z kluczem; login składa się z prawidłowej liczby znaków (zazwyczaj pierwsza litera imienia trzy nazwiska oraz cztery ostatnie cyfry rachunku brokerskiego, czyli 8 znaków). KROK 2.2 Uzupełnienie hasła W tym kroku należy wpisać hasło służące obecnie do logowania do Sidomy 7. Ilustracja 7. Okno przenoszenia hasła z Sidomy 7 do Sidomy 8. 5

6 KROK 2.3 zabezpieczenie klucza dodatkowym hasłem W tym kroku mogą Państwo zdecydować czy klucz będzie zabezpieczony dodatkowym hasłem. Jeżeli zaznaczą Państwo tą opcję należy pamiętać że za każdym razem podczas zatwierdzania dyspozycji kluczem konieczne będzie podanie dodatkowego hasła. Ilustracja 8. Wybór dodatkowej opcji zabezpieczenia klucza hasłem Jeżeli powyższe 3 kroki zostały wykonane należy nacisnąć przycisk Dalej. KROK 3 Zapis klucza W tym kroku ustalają Państwo miejsce zapisu klucza do zatwierdzania dyspozycji do Sidomy 8. Domyślnie wskazane zostanie miejsce aktualnego przechowywania klucza do Sidomy 7. Możliwa jest jednak zmiana miejsca zapisu klucza na dowolną inną. Należy zwrócić jednak uwagę na to, aby była możliwość zapisu na wskazanym nośniku. Należy pamiętać, że nie ma możliwości zapisu na płycie CD/DVD. Ilustracja 9. Okno zapisywania klucza dostępu do Sidomy 8. W przypadku wskazania jako ścieżki nośnika na którym nie ma możliwości zapisu, pojawi się następujący komunikat: 6

7 Ilustracja 10. Komunikat błędu. Jeżeli otrzymają Państwo powyższy należy wybrać inny nośnik (np. dysk twardy komputera, dyskietka, pendrive) i wskazać ścieżkę nowego miejsca zapisu generowanego klucza. W celu zaakceptowania ścieżki zapisu pliku należy nacisnąć przycisk Dalej. Operacja ta rozpoczyna proces generowania klucza. Państwa klucz zostanie zapisany we wskazanym wcześniej miejscu. Jeżeli ścieżka zapisu klucza nie została zmieniona, nowy klucz będzie się znajdował w miejscu, w którym obecnie znajduje się klucz do Sidomy 7. Klucz do Sidomy 8 to plik o nazwie nazwa_użytkownik.pem (np.abcd1234.pem), plik ten powinien być chroniony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Poniżej przedstawiamy komunikat jaki otrzymają Państwo po prawidłowym przejściu procesu generacji klucza do Sidomy 8 Ilustracja 11. Komunikat po prawidłowym przejściu procesu. KROK 4 Pierwsze logowanie Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie pierwszego logowania połączone ze zmianą hasła służącego do logowania. W oknie Logowanie automatycznie zostanie wpisany login (przypominamy że login pozostaje taki sam i jest identyczny jak w Sidoma 7). 7

8 Ilustracja 12. Okno logowania do systemu Sidoma 8. Następnie należy podać odpowiednie znaki z hasła, które obecnie wykorzystują Państwo do logowania do Sidoma 7 i nacisnąć przycisk Zatwierdź. Ilustracja 13. Okno logowania do systemu Sidoma 8. W kolejnym oknie ustalają Państwo nowe hasło które będzie służyć do logowania do Sidomy 8. W pierwszej kolejności należy podać stare hasło (hasło służące do logowania do Sidomy 7), następnie należy ustalić nowe hasło do logowania. Uwaga!!! Nowe hasło do logowania musi mieć minimum 10 znaków, w tym 2 cyfry i 8 liter z czego 1 musi być duża. 8

9 Hasło do logowania i hasło do zatwierdzania dyspozycji muszą różnić się od siebie. Ilustracja 14. Okno zmiany hasła logowania do systemu Sidoma 8. Jeżeli hasła które zostaną wpisane do pól Nowe hasło i Potwierdzenie są niezgodne użytkownik po naciśnięciu klawisza zatwierdź otrzyma poniższy komunikat. Ilustracja 15. Komunikat błędu. Jeżeli otrzymają Państwo powyższy komunikat prosimy o sprawdzenie czy: hasło i potwierdzenie które zostały wpisane są identyczne; proponujemy jeszcze raz powtórzyć operację. Po zatwierdzeniu okna zmiany hasła logowania pojawi się okno do wskazania ścieżki dostępu oraz (opcjonalnie) hasła do klucza do zatwierdzania dyspozycji. Jeżeli podczas procesu generowania klucza nie została zaznaczona opcja klucza z hasłem na ekranie Państwa komputera pojawi się poniższe okno. W oknie należy wypełnić poprawnie ścieżkę do klucza dostępowego. Ścieżkę można wprowadzić na dwa sposoby: 1. Pierwszy z nich polega na ręcznym wpisaniu z klawiatury ścieżki dostępu do pliku. 2. Drugi sposób z którego mogą Państwo skorzystać jest to proces wskazania pliku za pomocą klawisza Wybierz. 9

10 Ilustracja 16. Okno zatwierdzenia klucza prywatnego bez hasła. Jeżeli podczas procesu generowania klucza została zaznaczona opcja klucza z hasłem na ekranie Państwa komputera pojawi się poniższe okno. W oknie należy wypełnić poprawnie ścieżkę do klucza dostępowego oraz wpisać hasło do klucza. Ścieżkę można wprowadzić na dwa sposoby: 1. Pierwszy z nich polega na ręcznym wpisaniu z klawiatury ścieżki dostępu do pliku. 2. Drugi sposób z którego mogą Państwo skorzystać jest to proces wskazania pliku za pomocą klawisza Wybierz. Ilustracja 17. Okno zatwierdzenia klucza prywatnego z hasłem. Po wybraniu ścieżki do klucza do Sidomy 8 oraz wprowadzeniu hasła do zatwierdzania dyspozycji (opcjonalnie) hasło do logowania do Sidomy 8 zostanie zmienione. Od tej chwili mogą Państwo korzystać z nowego systemu Sidoma 8. 10

11 Jak zaktualizować JAVE SUN W celu prawidłowego działania systemu zalecamy korzystanie z wersji 1.7 wirtualnej maszyny Java Sun. Zalecaną wersję Javy Sun znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: Na stronie znajdą Państwo informację w jaki sposób zainstalować Jave Sun jak również jak usunąć inne wersje Javy Sun Pomoc techniczna W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z Pomocą techniczną: lub Internetowy Punkt Obsługi Klientów Dom Maklerski ING Securities S.A. Katowice, 25 marca 2009 r. 11

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo