(Ne)stojí to zato...!? Hostia (A-Z) Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Ne)stojí to zato...!? Hostia (A-Z) 11. 11. 2010 Bratislava"

Transkrypt

1 Milan Andrejkovič 1. slovenské neziskové servisné centrum (SK) 2% ako (jediný?) zdroj financovania organizácie; charitatívna reklama vs. sponzoring Od založenia združenia sa venuje poradenstvu v oblasti práva a ekonomiky neziskových organizácií. Stál pri zrode možnosti poukazovať podiel zaplatenej dane, spravuje špecializovanú web stránku o 2% z dane a zúčastňuje sa na legislatívnom procese pri zmenách v tomto mechanizme. Je aktívny v legislatívnej príprave nových inštitútov financovania neziskových organizácií (charitatívna lotéria a charitatívna reklama). V rámci 1.SNSC vydáva aj dvojmesačník Efekt časopis pre efektívne riadenie mimovládnych organizácií. Jiří Cveček Člověk v tísni (CZ) Direct dialog / E-shop skutecnydarek.cz příklad Člověk v tísni, o.p.s. Ve společnosti Člověk v tísni pracuje od roku 2007, kdy zahajoval kampaň přímého oslovení na ulici. Od té doby je jejím koordinátorem. Na podzim roku 2009 stál u zrodu e-shopu Skutečný dárek. V současnosti se věnuje zejména optimalizaci e-shopu a zefektivnění komunikace s dárci. Marián Čaučík erko (SK) Dobrá novina ako príklad úspešnej verejnej zbierky Pôvodným povolaním elektrotechnický inžinier, dobrovoľník a aktivista tzv. podzemnej cirkvi v oblasti práce s deťmi za komunistického režimu. Od roku 1991 pracuje v treťom sektore pre detskú organizáciu erko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Dlhoročný predseda organizácie, od roku 2007 riaditeľ programu rozvojovej spolupráce erka Dobrá novina. Spoluzakladateľ a bývalý predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Gary Edwards Zdravotní klaun, Červený nos Clowndoctors (USA) Toto tu nebude fungovať!, počul som to tisíckrát. Gary Edwards sa narodil v USA (ale vraví, že to nie je jeho chyba). Žil a pracoval v 7 krajinách a hovorí 7 jazykmi, ale vždy len jedným;0). Okrem riadenia MNO v Česku a na Slovensku pomáha rozvoju neziskoviek na celom svete a vyučuje na Lekárskej fakulte v Prahe. Vo svojom voľnom čase komponuje hudbu a píše beletriu. Lenka Iľanovská konzultantka (SK) Postavenie nadácií pri financovaní mimovládnych neziskových organizácií Vyštudovala financie, bankovníctvo, investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch pracovala ako výkonná riaditeľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Od júla 2004 do septembra 2010 bola výkonnou riaditeľkou Fóra donorov asociácie, ktorá zastrešuje popredné nadácie a firemných darcov na Slovensku. V rokoch externe prednášala fundraising a marketing neziskových organizácií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V období máj 2009 až jún 2010 bola zvolená do riadiaceho výboru medzinárodnej siete DAFNE Donors and Foundations Networks Europe. V súčasnosti pôsobí ako nezávislá konzultantka pre firmy aj neziskové organizácie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, PR a externej komunikácie. Juraj Javorský Denník SME (SK) Nehľadajte nových donorov, hľadajte e- fundraiserov V súčasnosti je zástupcom šéfredaktora denníka SME. V minulosti pôsobil ako šéfredaktor Etrend.sk a ekonomický novinár. Je absolventom EU v Bratislave. Robert Kawałko Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PL), European Fundraising Association Získajte zdroje teraz! 25 rôznorodých metód fundraisingu Spoluzakladateľ a prezident Poľského združenia fundraisingu, vice-prezident Európskej fundraisingovej asociácie, študoval na univerzitách v Krakowe a švajčiarskom Fribourgu. Po 7 rokoch v IT biznise, kde bol zodpovedný za marketing a PR, pracoval ako fundraiser pre viacero neziskových organizácií a od roku 2000 vedie svoju vlastnú konzultačnú a trénerskú firmu.

2 Andrej Kiska Dobrý Anjel (SK) Budovanie značky ako predpoklad úspechu pri fundraisingu Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT. Po revolúcii v roku 1990 odišiel na 18 mesiacov do USA a od roku 1992 začal podnikať. Je zakladateľom splátkových spoločností Triangel a Quatro. V roku 2006 odpredáva svoje obchodné podiely VÚB banke a získava titul Manažér roka od týždenníka TREND. V tom istom roku spolu s priateľom zakladá neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na ktorej činnosť venuje 1 milión EUR. Dobrý Anjel sa stal najúspešnejším projektom v oblasti nefiremného fundraisingu. V súčasnosti sa venuje riadeniu Dobrého Anjela a príprave ďalších filantropických projektov. Ota Kubinec Hnutí Duha (CZ) Telemarketing jako navazující metoda péče o dárce Vystudoval historii při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2003, vede oddíl individuálního fundraisingu. Je zodpovědný za naplňování strategických cílů v oblasti získávání dárců a péče o ně. Se svým týmem se podílí na inovaci a implementaci metod individuálního fundraisingu směrem k vyšší návratnosti a efektivitě nákladů. Za jeho působení se počet pravidelných dárců více než čtyřnásobil. V roce 2005 se spolupodílel na vzniku koalice Za snadné dárcovství. V roce 2008 strávil tříměsíční stáž v direct marketingovém oddělení Friends of the Earth EWNI v Londýně. Je ženatý, má malou dcerku. Jiří Kučera Kučera & Associates (CZ) Právní možnosti závětního darování v ČR Zakladatel advokátní kanceláře Kučera & Associates se sídlem v Praze a pobočkou v Pardubicích. Kancelář se věnuje širokému spektru právních oblastí od obchodního práva a práva mezinárodního obchodu, přes nemovitosti, správní právo, občanské a pracovní právo. V rámci společensky prospěšných aktivit spolupracuje na neziskových projektech např. s Nadací VIA, Centrem komunitních nadací a organizací NETT. V roce 2008 se podílel na přípravě manuálu pro fundraisery ohledně práce se závětními dárci. Jana Ledvinová Resource Alliance, České centrum fundraisingu (CZ) Výzvy v regióne strednej a východnej Európy ako sa fundraiseri môžu poučiť z minulého a súčasného vývoja v neziskovom sektore Trénerka a konzultantka pracujúca pre Resource Alliance neziskovú organizáciu, ktorá posilňuje fundraisingové kapacity občianskych organizácií na celom svete. Pred tým, ako začala pracovať pre Resource Alliance, bola zakladateľkou a riaditeľkou environmentálnej vzdelávacej organizácie Tereza. Počas 25-ročnej existencie Terezy získala pre deti a životné prostredie v ČR milióny. Od roku 1989 pracuje ako konzultantka a trénerka s občianskymi organizáciami v Strednej a Východnej Európe a na Blízkom Východe. Neelam Makhijani Resource Alliance (UK) Fundraising v 21. storočí náročný alebo plný príležitostí? Svoju pracovnú kariéru začala v USA ako novinárka pracujúca pre ázijský týždenník. Koncom deväťdesiatych rokov sa vrátila späť do Indie a začala pracovať pre HelpAge India ako fundraiserka, neskôr postúpila na pozíciu regionálnej riaditeľky. V roku 2000 bola vyslaná do Británie, aby tam pomáhala Help the Aged získavať zdroje z prostredia indickej diaspory v Británii, čo v tom čase bola priekopnícka kampaň. Odvtedy pracovala pre Oxfam GB a ako trénerka a konzultantka pre Sightsavers a mnoho ďalších organizácií v rôznych častiach sveta. Neelam začala pracovať v Resource Alliance ako programová riaditeľka, pričom zodpovedala za rozvoj programu na budovanie medzinárodných kapacít a za konzultačné služby. V apríli tohto roku sa stala výkonnou riaditeľkou RA. Eduard Marček PDCS, Slovenské centrum fundraisingu (SK) alebo ako to Shooty natrel fundraiserom! Financovaniu neziskových organizácií sa ako konzultant venuje od roku 2001, popritom získava skúsenosti ako fundraiser predovšetkým z inštitucionálnych zdrojov. Je autorom viacerých publikácií a štúdií o financovaní, medzisektorovej spolupráci a zodpovednom podnikaní. V súčasnosti vedie medzinárodný projekt na posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v piatich krajinách. Je spoluzakladateľ Slovenského centra fundraisingu a jeho predseda. Fundraising a špeciálne učenie sa o ňom začína považovať za svoju vášeň.

3 Vladislav Matej SOCIA nadácia na podporu sociálnych zmien (SK) (Profesionálny?) fundraiser v mimovládnej neziskovej organizácii Dostal sa k fundraisingu cez založenie OZ Návrat. Od roku 1994 pôsobil ako spoluzakladateľ tejto MVO a odvtedy sa chtiac/nechtiac venuje aj fundraisingu. V rokoch pôsobil aj ako konzultant pre sieť holandských nadácií pre strednú a východnú Európu. V roku 2002 založil spolu s Helenou Wolekovou a spoločnosťou ING nadáciu SOCIA. Doteraz mu prešlo cez ruky viac ako 25 mil. EUR. Väčšinou ich získal priamo. Ale fundraiserom sa necíti. Jitka Nesrstová Nadace Via (CZ) Koalice Za snadné dárcovství aneb co mohou neziskovky dokázat, když začnou aktivně spolupracovat Vystudovala podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech pracovala ve fundraisingovém oddělení Greenpeace Česká republika. Tam nejprve získávala první zkušenosti s fundraisingem na pozici koordinátorky péče o dárce, v roce 2003 byla jmenována ředitelkou fundraisingu. Od roku 2006 pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci VIA. Kromě získávání soukromých zdrojů pro nadaci se podílí i na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj dárcovství ve střední a východně Evropě. Pravidelně vede workshopy věnované různým aspektům fundraisingu a prostřednictvím konzultací pomáhá neziskovým organizacím najít cestu k soukromým dárcům. Je spoluzakladatelkou Koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky, které se systematicky věnují fundraisingu od jednotlivců. Igor Polakovič konzultant (SK) Individuálne darcovstvo postavené na hlavu Naposledy pracoval ako Community Fundraising Manager v Greenpeace na Novom Zélande, kde zodpovedal za oddelenie zamerané na získavanie individuálnych pravidelných darcov, ktorí predstavujú 95% podporovateľskej bázy a tvoria 85% príjmov organizácie. Predtým pracoval ako Fundraising Manager v Poľsku i na Slovensku a pre organizáciu Greenpeace pomáhal rozširovať fundraisingové aktivity, zamerané na individuálnych darcov v regióne strednej a východnej Európy. Momentálne pôsobí ako externý konzultant. Kateřina Rybová Člověk v tísni (CZ) Direct dialog / E-shop skutecnydarek.cz příklad Člověk v tísni, o.p.s. Vystudovala Mezinárodní obchod a Rozvojová studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2007 pracuje jako direct dialog fundraiser pro společnost Člověk v tísni. Pracovala jako dlouhodobý dobrovolník v Ghaně a v indickém Ladakhu. Píše odborné analýzy pro internetový server Marek Šedivý Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR (CZ) Posilování fundraisingu neziskové organizace prostřednictvím transparentní a důvěryhodné značky Prezident Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR, lektor a konzultant. V obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz má na starosti vnější vztahy a fundraising. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a řadu kurzů zaměřených na management, marketing, public relations a lektorské dovednosti. Během čtyřměsíčního pobytu v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na jaře a v létě 2009 absolvoval Mini MBA pro neziskové organizace na University of St. Thomas v Minneapolis. Specializuje se na strategické plánování a řízení, fungování správních rad, public relations a marketing neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro NNO, členem Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz, členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky a spolupracuje s International Capacity Building Alliance. Je spoluautorem publikací Úspěšná nezisková organizace a Role správní rady v řízení neziskové organizace. Přispívá do řady odborných periodik.

4 Martin Šeliga Direct Marketing (SK) Direct mail ako forma získavania zdrojov, databázy V spoločnosti Direct Marketing pracuje od roku 1997, postupne si vyskúšal všetky pozície, cez produkciu, IT, obchod až po manažment, momentálne je výkonným riaditeľom spoločnosti. Od roku 2000 sa aktívne venuje fundraisingu neziskových organizácií. Zúčastňoval sa na kampaniach pre Greenpeace ČR a SR, UNICEF, Červený nos, Zdravotní klaun, Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, Liga proti rakovine, Maják a iné. Za toto obdobie nazbieral množstvo poznatkov a skúseností ohľadom získavania podpory pre neziskové organizácie v našom regióne. Ženatý, jedno dieťa, vinár (vlastná vinica v Modre). Ľuboš Tvrdoň Komunitná nadácia Bratislava (SK) Fundraising na lokálnej úrovni Ľuboš Tvrdoň začínal v Inštitúte pre verejné otázky. V rokoch bol koordinátorom projektu spustenia komunitnej nadácie v Centre pre filantropiu. Následne v roku 2000 inicioval založenie Komunitnej nadácie Bratislava, v ktorej sa stal riaditeľom. V súčasnosti nadácia spravuje majetok eur v 17 nadačných fondov. Počas svojej existencie rozdala tisíc eur. Martina Tvrdoňová WellGiving (SK) Nehľadajte nových donorov, hľadajte e- fundraiserov Jej meno sa spája s e-fundraisingom na tri spôsoby: a V súčasnosti portfólio jej firemných klientov tvorí Nadácia VÚB banky a CIB Bank, Maďarsko. V rokoch 1997 až 2007 pracovala v Centre pre filantropiu, kde poskytovala poradenstvo a správu filantropických programov pre spoločnosť Orange a.s. a SPP a.s. Je riaditeľkou WellGiving, o.z. Je vydatá, má 1 Jánošíka a troch zbojníkov. Thomas Wuchterl Greenpeace Meds (AUT) Drsná jazda fundraisingom Ako fundraiser začal úplnou náhodou, do ktorej bol zapletený jeho priateľ a malý inzerát v novinách, ktorý vyzýval na zaslanie prihlášky za fundraisera. V tom čase mu to vôbec nič nehovorilo. Niekoľko rokov pred tým, ako prešiel do Greenpeace rozvíjať stredoeurópske trhy, pracoval pre Panda. Následne sa postavil čelom k výzve a na nasledujúce tri roky sa stal riaditeľom fundraisingu. Túžba vidieť svet ho priviedla k tomu, že sa stal nezávislým konzultantom pre mimovládne organizácie v oblasti fundraisingovej stratégie a taktiky. Keďže Greenpeace je istý druh Hotelu California, trvalo to iba pár mesiacov, aby sa vrátil a dva roky poskytoval poradenstvo pre Greenpeace Taliansko. Ďalšou pozíciou bol medzinárodný fundraisingový manažér, ktorý pracoval s krajinami od Ruska až po Španielsko. V súčasnosti opäť pôsobí ako riaditeľ v stredomorskej kancelárii organizácie. A to zbožňuje!

5 Cieľové skupiny Fundraiseri pôsobiaci v rámci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií Fundraiseri, ktorí získavajú zdroje na jednorazové akcie a eventy Členovia správnych rád a riadiaci pracovníci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií Dodávatelia služieb a riešení pre fundraiserov a mimovládne neziskové organizácie Komunikačné, reklamné a PR agentúry Záujemcovia o získavanie zdrojov Dátum Štvrtok Miesto konania Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova Bratislava Účastnícky poplatok 1 účastník: 89 EUR v prípade 2 a viacerých účastníkov z tej istej organizácie: 69 EUR (pre 1 účastníka) člen Slovenského centra fundraisingu: 59 EUR Cena zahŕňa konferenčné materiály, obed, občerstvenie cez prestávky a večerný raut. Počet miest na konferencii je limitovaný. Registrácia prebieha v čase alebo do obsadenia všetkých miest. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet rezervácií pre jednu organizáciu. Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním konferencie. Údaje pre platbu Číslo účtu: /1100 Banka: Tatrabanka (www.tatrabanka.sk) SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0308 Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať Organizátor v spolupráci Generálny partner Partner Mediálni partneri Všetky podrobnosti a registrácia na

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY

MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY Zákazníci Markets.com môžu zaslať prostriedky na svoj účet bankovým prevodom prostredníctvom mnohých bánk po celom svete. Údaje potrebné pre bankový prevod nájdete nižšie. MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY

Bardziej szczegółowo

ročná spr áva 2014/2015

ročná spr áva 2014/2015 ročná spr áva 2014/2015 Ročná správa a jej dcérskych spoločností k 31.10.2015 2 Komentár CEO 5 Súhrn obchodnej činnosti 6 Obsah Vybrané konsolidované finančné údaje 8 Naša história 10 Profil Spoločnosti

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ

FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s. FINANSOWANIE ORGANIZACJI NON-PROFIT W REPUBLICE CZESKIEJ Streszczenie: Organizacje non-profit dla swego istnienia i działalności

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY

FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY Almanach Muszyny 2009. Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny 329 FUNDUSZ STYPENDIALNY ALMANACHU MUSZYNY JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY W trakcie XVIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny przyznane zostały stypendia

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Konferenčná miestnosť Katedra bezpečnosti a obrany Vás pozýva na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Kvalita z oceli Jakość ze stali

Kvalita z oceli Jakość ze stali Kvalita z oceli Jakość ze stali Naše společnosti Nasze spółki Německo Niemcy KLB Blech in Form GmbH Wuppermann AG Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbh Wuppermann Rohrtechnik GmbH Wuppermann Staba GmbH

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB

CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Scotland welcomes migrant workers...

Scotland welcomes migrant workers... Scotland welcomes migrant workers... Emilia is from Poland and works as an analyst assistant with the Lothian and Borders Police. When she first arrived in Aberdeen six years ago she worked in childcare

Bardziej szczegółowo

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Redakcja naukowa Dr Jarosław Reszczyński, prof. WSA Recenzenci Prof. dr hab. Janusz Józef Węc Doc. Ing. Stanislav Štofko Materiały z konferencji Przeszłość.

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

Bernard Adamczyk /1959/

Bernard Adamczyk /1959/ Narodil se v roce 1959 v Wodzisławiu Śl. V roce 1983 se stal absolventem uměleckých studií na Slezské univerzitě v Cieszynie. Více jak 25 let pracoval jako učitel umělecké plastiky a jako instruktor v

Bardziej szczegółowo

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte. Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w ), a więc w 100% przyjazne środowisku. Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w ) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 1(1)/2009 lipiec-sierpień Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Pierwszy numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 3 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 3 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 V 4 2008 Kč/Sk 40 CENA ROČNÍK 5. 4. ČÍSLO SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Ohliadnutie cez písmená 15

Bardziej szczegółowo

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme informátor o miestnych akčných skupinách z poľsko-slovenského

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza

Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza powstał w oparciu o analizy przeprowadzone na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego (MSK), Województwa Śląskiego (WŚ)

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa.

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa. REGULAMIN KOLARSKI WJAZD KOWARY-OKRAJ 15-08-2009 r. I. Cel imprezy i opis zawodów Celem imprezy jest: popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności, promocja walorów turystycznych miasta Kowar

Bardziej szczegółowo

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych publikacji

Wykaz wybranych publikacji Prof. dr hab. Artur Życki I. Pozycje zwarte Wykaz wybranych publikacji - Europejska polityka regionalna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 2010, ISBN978-83-89795-93-9. - Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w Polityce Spójności Unii Europejskiej znajduje się dziś w szczególnym momencie, zarówno z uwagi na fakt, że widzimy już efekty realizacji Programów EWT w obecnej

Bardziej szczegółowo

Vážené Dámy, Vážení Páni

Vážené Dámy, Vážení Páni Vážené Dámy, Vážení Páni EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Idea vytvorenia Siete Miest Karpatského Euroregiónu má niekoľkoročnú tradíciu. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko realizuje od roku 2009 aktivity

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

Agent a špión Vatikánu

Agent a špión Vatikánu Daniel Atanáz Mandzák Agent a špión Vatikánu Redemptorista Ján Ivan Mastiliak slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA BRATISLAVA 2008 Daniel Atanáz Mandzák

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE Zlatica Plašienková Barbara Szotek Milan Toman (eds.) I. diel BRATISLAVA 2008 FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO:

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov

Prehľad riešených výskumných úloh a projektov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Prehľad riešených výskumných úloh a projektov 1 Výskumné a odborné práce na báze HČ 1.1 Budzik G., Pacana A., Heneczkowski M.,

Bardziej szczegółowo

Raport z postępu realizacji projektu

Raport z postępu realizacji projektu Raport z postępu realizacji projektu Raporty z postępu realizacji całego projektu są przygotowywane przez PW i składane do WST - na podstawie informacji przekazanych przez pozostałych partnerów projektu

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ ANALÝZE)

BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ ANALÝZE) ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3079 SOCJOLOGIA XLIV WROCŁAW 2008 FRANTIŠEK ŠKVRNDA Ekonomická univerzita, Bratislava BEZPEČNOSTNÝ SEKTOR AKO PROSTREDIE PÔSOBENIA DÔSTOJNÍKOV (PRÍSPEVOK K SOCIOLOGICKEJ

Bardziej szczegółowo

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STVBU DOPLNKY PRE STVBU ELEMENTY DODTKOWE Vzpěry plynové / Vzpery plynové / Siłowniki NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIŁNI CZ Tímto vztahem se vypočte potřebná

Bardziej szczegółowo

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry

Bardziej szczegółowo

Ć ę ą ą ę ó ó ó ó ą ęść ę ó ę ó ą ó ś ą ę ś ó ó ą Ć ą ą ę ó ą ą ę Ę ś ę ę ę ś ó ę ą ą ę ś ę ę ą ę ę ęś ą ę ó ń Ł ń ę ę ó ą ę ń ą ń ęś ą ą ę ó ś ę ó ęś ę ó ó ęś ść ć Ć ę ó ą Ę óż ą ć ą Ć ć ść ć ę ó ć ś

Bardziej szczegółowo

i ustalam i formę studia przyjąć.

i ustalam i formę studia przyjąć. Zgodnie z postanowieniem art. 49 ustawy nr 111/1998 Sb., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu innych ustaw (ustawa o szkołach wyższych), ze zm., zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu

Bardziej szczegółowo

Personalista. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK2272.

Personalista. Opis oferty pracy. Aplikować do oferty. Ułożyć ofertę ID: Nazwa miejsca pracy: Rodzaj pozycji, sektor: SK2272. Agencja personalna Personalista Początek wynagrodzenie: 620 Stosunek pracy: Hlavný pracovný pomer Miejsce pracy: SR Rozpoczęcie pracy: od zaraz Rodzaj pozycji: Personalista Mośliwość otrzymania zaliczki:

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!!

AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!! AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!! 1. 2. 3. 4. Vnútorná strana budovy Pôsobenie vlhkosti a vody z vonkajšej strany budovy základ Odvod vlhkosti drenážou 1. Siplast Primer Speed SBS od vonkajšej

Bardziej szczegółowo

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ

Bardziej szczegółowo

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 14-16/235/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na schválenie výšky spolufinancovania Strešných

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Komunikat XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138) 2002 KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTOCH GLOBALIZÁCIE A VÝKONOVEJ

Bardziej szczegółowo

Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2

Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2 Universitas Matthiae Belii Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2 Vážení kolegovia, milí študenti, PF 2011 želám Vám pokojné, pohodou, láskou a šťastím naplnené vianočné sviatky. Nech nový rok 2011 je

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy Výber príspevkov z konferencií Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy (Banská Bystrica 15. 16. júna 2004) a Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom

Bardziej szczegółowo

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. Spravodaj c 158 Motto 58: Po smrti nám národ robí ovácie, za života môžeme si hladom zomrieť. Jozef Miroslav Hurban v liste švagrovi Danielovi Slobodovi +++++++++++++++++++++++ - 26.okt. 2011 17.00 hod.

Bardziej szczegółowo

Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry. Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG 2013

Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry. Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG 2013 Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry 2010 2012 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pałac Czeczów. Palác Czeczovcov. Kultura turystyka Ludzie. Kultúra Turistika ludia

Pałac Czeczów. Palác Czeczovcov. Kultura turystyka Ludzie. Kultúra Turistika ludia Pałac Czeczów Kultura turystyka Ludzie Palác Czeczovcov Kultúra Turistika ludia Perełką turystyczną Kóz oraz całego regionu Podbeskidzia stał się odrestaurowany zabytkowy Pałac Czeczów. Budynek (nazwany

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

i ustalam NASTĘPUJĄCE WARUNKI NABORU NA STUDIA, TERMINY, POSTĘPOWANIE I ILOŚĆ DOKTORANTÓW: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

i ustalam NASTĘPUJĄCE WARUNKI NABORU NA STUDIA, TERMINY, POSTĘPOWANIE I ILOŚĆ DOKTORANTÓW: Masarykova univerzita, Právnická fakulta Zgodnie z postanowieniem art. 49 ustawy nr 111/1998 Sb., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu innych ustaw (ustawa o szkołach wyższych), ze zm., zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004

ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004 POGRANICZE POLSKO SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 POHRANIČIE POĽSKO SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004 Publikacja współfinansowana z Funduszu Phare Unii Europejskiej Publikácia

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 2(5)/2010 marzec-kwiecień Karpatský Hospodársky Prehľad ISSN 2081-2183 Czasopismo bezpłatne Piąty numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu 13.9.2006 C 220/7 Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu (2006/C 220/04) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Zgodnie z procedurą ustanowioną

Bardziej szczegółowo

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012 Česť jeho pamiatke! S hlbokou úctou, vďakou a obdivom k osobnosti a dielu pána profesora Miloslava Petruska. Redakcia časopisu Sociológia

Bardziej szczegółowo