(Ne)stojí to zato...!? Hostia (A-Z) Bratislava

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Ne)stojí to zato...!? Hostia (A-Z) 11. 11. 2010 Bratislava"

Transkrypt

1 Milan Andrejkovič 1. slovenské neziskové servisné centrum (SK) 2% ako (jediný?) zdroj financovania organizácie; charitatívna reklama vs. sponzoring Od založenia združenia sa venuje poradenstvu v oblasti práva a ekonomiky neziskových organizácií. Stál pri zrode možnosti poukazovať podiel zaplatenej dane, spravuje špecializovanú web stránku o 2% z dane a zúčastňuje sa na legislatívnom procese pri zmenách v tomto mechanizme. Je aktívny v legislatívnej príprave nových inštitútov financovania neziskových organizácií (charitatívna lotéria a charitatívna reklama). V rámci 1.SNSC vydáva aj dvojmesačník Efekt časopis pre efektívne riadenie mimovládnych organizácií. Jiří Cveček Člověk v tísni (CZ) Direct dialog / E-shop skutecnydarek.cz příklad Člověk v tísni, o.p.s. Ve společnosti Člověk v tísni pracuje od roku 2007, kdy zahajoval kampaň přímého oslovení na ulici. Od té doby je jejím koordinátorem. Na podzim roku 2009 stál u zrodu e-shopu Skutečný dárek. V současnosti se věnuje zejména optimalizaci e-shopu a zefektivnění komunikace s dárci. Marián Čaučík erko (SK) Dobrá novina ako príklad úspešnej verejnej zbierky Pôvodným povolaním elektrotechnický inžinier, dobrovoľník a aktivista tzv. podzemnej cirkvi v oblasti práce s deťmi za komunistického režimu. Od roku 1991 pracuje v treťom sektore pre detskú organizáciu erko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Dlhoročný predseda organizácie, od roku 2007 riaditeľ programu rozvojovej spolupráce erka Dobrá novina. Spoluzakladateľ a bývalý predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Gary Edwards Zdravotní klaun, Červený nos Clowndoctors (USA) Toto tu nebude fungovať!, počul som to tisíckrát. Gary Edwards sa narodil v USA (ale vraví, že to nie je jeho chyba). Žil a pracoval v 7 krajinách a hovorí 7 jazykmi, ale vždy len jedným;0). Okrem riadenia MNO v Česku a na Slovensku pomáha rozvoju neziskoviek na celom svete a vyučuje na Lekárskej fakulte v Prahe. Vo svojom voľnom čase komponuje hudbu a píše beletriu. Lenka Iľanovská konzultantka (SK) Postavenie nadácií pri financovaní mimovládnych neziskových organizácií Vyštudovala financie, bankovníctvo, investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch pracovala ako výkonná riaditeľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Od júla 2004 do septembra 2010 bola výkonnou riaditeľkou Fóra donorov asociácie, ktorá zastrešuje popredné nadácie a firemných darcov na Slovensku. V rokoch externe prednášala fundraising a marketing neziskových organizácií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V období máj 2009 až jún 2010 bola zvolená do riadiaceho výboru medzinárodnej siete DAFNE Donors and Foundations Networks Europe. V súčasnosti pôsobí ako nezávislá konzultantka pre firmy aj neziskové organizácie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, PR a externej komunikácie. Juraj Javorský Denník SME (SK) Nehľadajte nových donorov, hľadajte e- fundraiserov V súčasnosti je zástupcom šéfredaktora denníka SME. V minulosti pôsobil ako šéfredaktor Etrend.sk a ekonomický novinár. Je absolventom EU v Bratislave. Robert Kawałko Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PL), European Fundraising Association Získajte zdroje teraz! 25 rôznorodých metód fundraisingu Spoluzakladateľ a prezident Poľského združenia fundraisingu, vice-prezident Európskej fundraisingovej asociácie, študoval na univerzitách v Krakowe a švajčiarskom Fribourgu. Po 7 rokoch v IT biznise, kde bol zodpovedný za marketing a PR, pracoval ako fundraiser pre viacero neziskových organizácií a od roku 2000 vedie svoju vlastnú konzultačnú a trénerskú firmu.

2 Andrej Kiska Dobrý Anjel (SK) Budovanie značky ako predpoklad úspechu pri fundraisingu Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT. Po revolúcii v roku 1990 odišiel na 18 mesiacov do USA a od roku 1992 začal podnikať. Je zakladateľom splátkových spoločností Triangel a Quatro. V roku 2006 odpredáva svoje obchodné podiely VÚB banke a získava titul Manažér roka od týždenníka TREND. V tom istom roku spolu s priateľom zakladá neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na ktorej činnosť venuje 1 milión EUR. Dobrý Anjel sa stal najúspešnejším projektom v oblasti nefiremného fundraisingu. V súčasnosti sa venuje riadeniu Dobrého Anjela a príprave ďalších filantropických projektov. Ota Kubinec Hnutí Duha (CZ) Telemarketing jako navazující metoda péče o dárce Vystudoval historii při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2003, vede oddíl individuálního fundraisingu. Je zodpovědný za naplňování strategických cílů v oblasti získávání dárců a péče o ně. Se svým týmem se podílí na inovaci a implementaci metod individuálního fundraisingu směrem k vyšší návratnosti a efektivitě nákladů. Za jeho působení se počet pravidelných dárců více než čtyřnásobil. V roce 2005 se spolupodílel na vzniku koalice Za snadné dárcovství. V roce 2008 strávil tříměsíční stáž v direct marketingovém oddělení Friends of the Earth EWNI v Londýně. Je ženatý, má malou dcerku. Jiří Kučera Kučera & Associates (CZ) Právní možnosti závětního darování v ČR Zakladatel advokátní kanceláře Kučera & Associates se sídlem v Praze a pobočkou v Pardubicích. Kancelář se věnuje širokému spektru právních oblastí od obchodního práva a práva mezinárodního obchodu, přes nemovitosti, správní právo, občanské a pracovní právo. V rámci společensky prospěšných aktivit spolupracuje na neziskových projektech např. s Nadací VIA, Centrem komunitních nadací a organizací NETT. V roce 2008 se podílel na přípravě manuálu pro fundraisery ohledně práce se závětními dárci. Jana Ledvinová Resource Alliance, České centrum fundraisingu (CZ) Výzvy v regióne strednej a východnej Európy ako sa fundraiseri môžu poučiť z minulého a súčasného vývoja v neziskovom sektore Trénerka a konzultantka pracujúca pre Resource Alliance neziskovú organizáciu, ktorá posilňuje fundraisingové kapacity občianskych organizácií na celom svete. Pred tým, ako začala pracovať pre Resource Alliance, bola zakladateľkou a riaditeľkou environmentálnej vzdelávacej organizácie Tereza. Počas 25-ročnej existencie Terezy získala pre deti a životné prostredie v ČR milióny. Od roku 1989 pracuje ako konzultantka a trénerka s občianskymi organizáciami v Strednej a Východnej Európe a na Blízkom Východe. Neelam Makhijani Resource Alliance (UK) Fundraising v 21. storočí náročný alebo plný príležitostí? Svoju pracovnú kariéru začala v USA ako novinárka pracujúca pre ázijský týždenník. Koncom deväťdesiatych rokov sa vrátila späť do Indie a začala pracovať pre HelpAge India ako fundraiserka, neskôr postúpila na pozíciu regionálnej riaditeľky. V roku 2000 bola vyslaná do Británie, aby tam pomáhala Help the Aged získavať zdroje z prostredia indickej diaspory v Británii, čo v tom čase bola priekopnícka kampaň. Odvtedy pracovala pre Oxfam GB a ako trénerka a konzultantka pre Sightsavers a mnoho ďalších organizácií v rôznych častiach sveta. Neelam začala pracovať v Resource Alliance ako programová riaditeľka, pričom zodpovedala za rozvoj programu na budovanie medzinárodných kapacít a za konzultačné služby. V apríli tohto roku sa stala výkonnou riaditeľkou RA. Eduard Marček PDCS, Slovenské centrum fundraisingu (SK) alebo ako to Shooty natrel fundraiserom! Financovaniu neziskových organizácií sa ako konzultant venuje od roku 2001, popritom získava skúsenosti ako fundraiser predovšetkým z inštitucionálnych zdrojov. Je autorom viacerých publikácií a štúdií o financovaní, medzisektorovej spolupráci a zodpovednom podnikaní. V súčasnosti vedie medzinárodný projekt na posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v piatich krajinách. Je spoluzakladateľ Slovenského centra fundraisingu a jeho predseda. Fundraising a špeciálne učenie sa o ňom začína považovať za svoju vášeň.

3 Vladislav Matej SOCIA nadácia na podporu sociálnych zmien (SK) (Profesionálny?) fundraiser v mimovládnej neziskovej organizácii Dostal sa k fundraisingu cez založenie OZ Návrat. Od roku 1994 pôsobil ako spoluzakladateľ tejto MVO a odvtedy sa chtiac/nechtiac venuje aj fundraisingu. V rokoch pôsobil aj ako konzultant pre sieť holandských nadácií pre strednú a východnú Európu. V roku 2002 založil spolu s Helenou Wolekovou a spoločnosťou ING nadáciu SOCIA. Doteraz mu prešlo cez ruky viac ako 25 mil. EUR. Väčšinou ich získal priamo. Ale fundraiserom sa necíti. Jitka Nesrstová Nadace Via (CZ) Koalice Za snadné dárcovství aneb co mohou neziskovky dokázat, když začnou aktivně spolupracovat Vystudovala podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech pracovala ve fundraisingovém oddělení Greenpeace Česká republika. Tam nejprve získávala první zkušenosti s fundraisingem na pozici koordinátorky péče o dárce, v roce 2003 byla jmenována ředitelkou fundraisingu. Od roku 2006 pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci VIA. Kromě získávání soukromých zdrojů pro nadaci se podílí i na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj dárcovství ve střední a východně Evropě. Pravidelně vede workshopy věnované různým aspektům fundraisingu a prostřednictvím konzultací pomáhá neziskovým organizacím najít cestu k soukromým dárcům. Je spoluzakladatelkou Koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky, které se systematicky věnují fundraisingu od jednotlivců. Igor Polakovič konzultant (SK) Individuálne darcovstvo postavené na hlavu Naposledy pracoval ako Community Fundraising Manager v Greenpeace na Novom Zélande, kde zodpovedal za oddelenie zamerané na získavanie individuálnych pravidelných darcov, ktorí predstavujú 95% podporovateľskej bázy a tvoria 85% príjmov organizácie. Predtým pracoval ako Fundraising Manager v Poľsku i na Slovensku a pre organizáciu Greenpeace pomáhal rozširovať fundraisingové aktivity, zamerané na individuálnych darcov v regióne strednej a východnej Európy. Momentálne pôsobí ako externý konzultant. Kateřina Rybová Člověk v tísni (CZ) Direct dialog / E-shop skutecnydarek.cz příklad Člověk v tísni, o.p.s. Vystudovala Mezinárodní obchod a Rozvojová studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2007 pracuje jako direct dialog fundraiser pro společnost Člověk v tísni. Pracovala jako dlouhodobý dobrovolník v Ghaně a v indickém Ladakhu. Píše odborné analýzy pro internetový server Marek Šedivý Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR (CZ) Posilování fundraisingu neziskové organizace prostřednictvím transparentní a důvěryhodné značky Prezident Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR, lektor a konzultant. V obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz má na starosti vnější vztahy a fundraising. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a řadu kurzů zaměřených na management, marketing, public relations a lektorské dovednosti. Během čtyřměsíčního pobytu v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na jaře a v létě 2009 absolvoval Mini MBA pro neziskové organizace na University of St. Thomas v Minneapolis. Specializuje se na strategické plánování a řízení, fungování správních rad, public relations a marketing neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro NNO, členem Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz, členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky a spolupracuje s International Capacity Building Alliance. Je spoluautorem publikací Úspěšná nezisková organizace a Role správní rady v řízení neziskové organizace. Přispívá do řady odborných periodik.

4 Martin Šeliga Direct Marketing (SK) Direct mail ako forma získavania zdrojov, databázy V spoločnosti Direct Marketing pracuje od roku 1997, postupne si vyskúšal všetky pozície, cez produkciu, IT, obchod až po manažment, momentálne je výkonným riaditeľom spoločnosti. Od roku 2000 sa aktívne venuje fundraisingu neziskových organizácií. Zúčastňoval sa na kampaniach pre Greenpeace ČR a SR, UNICEF, Červený nos, Zdravotní klaun, Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, Liga proti rakovine, Maják a iné. Za toto obdobie nazbieral množstvo poznatkov a skúseností ohľadom získavania podpory pre neziskové organizácie v našom regióne. Ženatý, jedno dieťa, vinár (vlastná vinica v Modre). Ľuboš Tvrdoň Komunitná nadácia Bratislava (SK) Fundraising na lokálnej úrovni Ľuboš Tvrdoň začínal v Inštitúte pre verejné otázky. V rokoch bol koordinátorom projektu spustenia komunitnej nadácie v Centre pre filantropiu. Následne v roku 2000 inicioval založenie Komunitnej nadácie Bratislava, v ktorej sa stal riaditeľom. V súčasnosti nadácia spravuje majetok eur v 17 nadačných fondov. Počas svojej existencie rozdala tisíc eur. Martina Tvrdoňová WellGiving (SK) Nehľadajte nových donorov, hľadajte e- fundraiserov Jej meno sa spája s e-fundraisingom na tri spôsoby: a V súčasnosti portfólio jej firemných klientov tvorí Nadácia VÚB banky a CIB Bank, Maďarsko. V rokoch 1997 až 2007 pracovala v Centre pre filantropiu, kde poskytovala poradenstvo a správu filantropických programov pre spoločnosť Orange a.s. a SPP a.s. Je riaditeľkou WellGiving, o.z. Je vydatá, má 1 Jánošíka a troch zbojníkov. Thomas Wuchterl Greenpeace Meds (AUT) Drsná jazda fundraisingom Ako fundraiser začal úplnou náhodou, do ktorej bol zapletený jeho priateľ a malý inzerát v novinách, ktorý vyzýval na zaslanie prihlášky za fundraisera. V tom čase mu to vôbec nič nehovorilo. Niekoľko rokov pred tým, ako prešiel do Greenpeace rozvíjať stredoeurópske trhy, pracoval pre Panda. Následne sa postavil čelom k výzve a na nasledujúce tri roky sa stal riaditeľom fundraisingu. Túžba vidieť svet ho priviedla k tomu, že sa stal nezávislým konzultantom pre mimovládne organizácie v oblasti fundraisingovej stratégie a taktiky. Keďže Greenpeace je istý druh Hotelu California, trvalo to iba pár mesiacov, aby sa vrátil a dva roky poskytoval poradenstvo pre Greenpeace Taliansko. Ďalšou pozíciou bol medzinárodný fundraisingový manažér, ktorý pracoval s krajinami od Ruska až po Španielsko. V súčasnosti opäť pôsobí ako riaditeľ v stredomorskej kancelárii organizácie. A to zbožňuje!

5 Cieľové skupiny Fundraiseri pôsobiaci v rámci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií Fundraiseri, ktorí získavajú zdroje na jednorazové akcie a eventy Členovia správnych rád a riadiaci pracovníci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií Dodávatelia služieb a riešení pre fundraiserov a mimovládne neziskové organizácie Komunikačné, reklamné a PR agentúry Záujemcovia o získavanie zdrojov Dátum Štvrtok Miesto konania Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova Bratislava Účastnícky poplatok 1 účastník: 89 EUR v prípade 2 a viacerých účastníkov z tej istej organizácie: 69 EUR (pre 1 účastníka) člen Slovenského centra fundraisingu: 59 EUR Cena zahŕňa konferenčné materiály, obed, občerstvenie cez prestávky a večerný raut. Počet miest na konferencii je limitovaný. Registrácia prebieha v čase alebo do obsadenia všetkých miest. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet rezervácií pre jednu organizáciu. Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním konferencie. Údaje pre platbu Číslo účtu: /1100 Banka: Tatrabanka (www.tatrabanka.sk) SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0308 Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať Organizátor v spolupráci Generálny partner Partner Mediálni partneri Všetky podrobnosti a registrácia na

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA číslo 3 VI. ročník 2009 ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE CENA 1,33 40 Kč 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 5 Literárna súťaž Jána Kollára 7 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB 3. ČÍSLO V ČESKEJ REPUBLIKE CENA ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2007 2007 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 Literárna súťaž Jána Kollára 8 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY P R Á V N I C K Á F A K U L T A Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY K O Š I C E 2 0 1 0 UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

Partnerství. v obci Strumień

Partnerství. v obci Strumień Partnerstwo w gminie Strumień Partnerství v obci Strumień Partnership in the municipality of Strumień Partnerstvo v obci Strumień Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských

Bardziej szczegółowo

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. 26. októbra 2007 v Starej Lesnej. Košice 2008 SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ

Bardziej szczegółowo

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Warszawa 2012 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo

Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín

Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, BANSKÁ BYSTRICA Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín Al beta CVACHOVÁ, Pavol CHROMÝ, Ema GOJDIÈOVÁ, Anna

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XIII

SLAVICA IUVENUM XIII Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XIII Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 27. a 28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM XIII

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0 Biblia Bodybuildingu 01/2008 v1.0 Sväté prikázania 1. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 2. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 3. Keď niekto vreští alebo ručí, ručíš aj ty naňho 4. Maximálne dvaja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław 2005 2 Współdziałanie komunikacji drogowej i szynowej w obsłudze regionów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 5/2014 Sieradz 2014 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Redakcja Zbigniew Barabasz Emilian Zadarko Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)

8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI) 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 8.1 RONOMINÁ Zámená (pronominá) ako autosyntagmatický, nekvalitatívny slovný druh s deiktickou funkciou, odkazujú na substantíva, adjektíva,

Bardziej szczegółowo

Key words: professional education, professional competence, higher educational institutions. K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ

Key words: professional education, professional competence, higher educational institutions. K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SOME ISSUES OF PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS AMELINA Svitlana, UA Abstract The article is dedicated to the issue of professional education of students. The professional competence as an element of

Bardziej szczegółowo