Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej"

Transkrypt

1 Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest również profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej. Przez wiele lat związany z resortem Obrony Narodowej pełniąc zawodową służbę Wojskową w Marynarce Wojennej RP. Pracę doktorską z zakresu edukacji ustawicznej obronił na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2000 roku. Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2015 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu teorii bezpieczeństwa (kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach) i kilku monografii z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, a przede wszystkim bezpieczeństwa narodowego. Redaktor cyklu wydawniczego Wybrane Problemy Bezpieczeństwa, w ramach którego ukazały się już cztery monografie wieloautorskie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa państwa (m.in. autor monografii: A. Urbanek, Podstawy Bezpieczeństwa Państwa. Wymiar społeczno-polityczny, Słupsk 2013), bezpieczeństwa personalnego (m. in. autor monografii: A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Słupsk 2015) oraz bezpieczeństwa społecznego (m. in. Współautor monografii: P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016). Monografie naukowe Autorstwo i współautorstwo monografii Lp. Dane dotyczące monografii (autor/autorzy, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ISBN) 1. Urbanek A., Podstawy bezpieczeństwa państwa. Wymiar społeczno-polityczny, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN Urbanek A., Edukacja dla bezpieczeństwa. Zarys metodyki szkolenia wojskowego, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydawnictw Pro Pomerania, Słupsk ISBN Dworzecki J., Urbanek A., Využitié typových krízových scenárov vo výučbe na Pomorskej akadémie v Slupsku, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydawnictw Pro Pomerania, Słupsk ISBN Buzalka J., Blažek V., Dworzecki J., Urbanek A. a kol., Rozvoj bezpečnostných rizík a tvorba krízových scenárov pre verejnú správu, Bratysława 2014, wyd. Akademia Korpusu Policji w Bratysławie, ISBN: Urbanek A., Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Słupsk 2015, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku & Wydawnictwo Społeczno-Prawne w Słupsku, ISBN: Dworzecki J., Urbanek A., Moderné didaktické prostriedky vzdelávania v oblasti bezpečnosti, Skúsennosti Pomorskej Akadémie v Slupsku a Vysokej Školy Polície v Szczytne, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydawnictw Pro Pomerania, Słupsk ISBN Urbanek A., Akademia Wieku Średniego. Teoretyczne i praktyczne inspiracje, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Publikacja z serii Bezpieczeństwo dziś i jutro, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa ISBN Redakcja monografii wieloautorskich Lp. Dane dotyczące monografii (redaktor/redaktorzy, tytuł, wydawnictwo, rok i miejsce wydania, ISBN) 1. Kozdrowski S., Urbanek A. (red.), Refleksje nad bezpieczeństwem, EAS, Kraków 2011, ISBN

2 2. Urbanek A. (red.), Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, EAS, Kraków 2011., ISBN Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk 2012, ISBN Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk 2013, ISBN Kwiatkowski A., Urbanek A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Pro Pomerania, Słupsk 2013, ISBN Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Aspekty społecznoideologiczne, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN Urbanek A., Parol R., Nitka M. (red.), Akademia Wieku Średniego. Akademicki model kształcenia osób w wieku 50+. Raport z badań, Wydawnictwo społecznoprawne, Słupsk 2013, ISBN Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk 2014, ISBN Urbanek A. (red.), Bezpieczeństwo ludności województwa podlaskiego. Studium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo społeczno-prawne, Białystok 2014, ISBN Urbanek A. (red.), The contemporary area of security. Selected aspects, Iglobal&Writer, Nowy York ISBN Autorstwo i współautorstwo rozdziałów w monografiach wieloautorskich Lp. Dane dotyczące opracowania (autor/ autorzy, tytuł rozdziału, redaktor/ redaktorzy, tytuł monografii, wydawnictwo, rok i miejsce wydania, ISBN) 1. A. Urbanek, Zakres i charakter modernizacji infrastruktury dydaktycznej Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, [w:] Refleksje nad bezpieczeństwem, S. Kozdrowski, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście pozimnowojennego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] Refleksje nad bezpieczeństwem, S. Kozdrowski, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Bioterroryzm mit czy rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa, [w:] Refleksje nad bezpieczeństwem, S. Kozdrowski, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Komendanci Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej notki biograficzne, [w:] Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Kierunki zmian Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w związku z profesjonalizacją SZ RP, [w:] Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Szkolenie podstawowe w Siłach Zbrojnych RP na tle armii USA oraz wybranych krajów europejskich kierunki zmian w związku z profesjonalizacją SZ RP, [w:] Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Organizacja, przebieg i wyniki szkolenia podstawowego ochotników do służby w profesjonalnych siłach zbrojnych realizowanego w ramach programu pilotażowego w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w latach , [w:] Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Historia i perspektywy, A. Urbanek (red.), EAS, Kraków ISBN A. Urbanek, Broń masowego rażenia jako czynnik zagrożenia pozimnowojennego środowiska bezpieczeństwa,[w:] W. Horyń, L. Wełyczko (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek-Społeczeństwo-Państwo, Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, ISBN

3 9. A. Urbanek, Bezpieczeństwo narodowe podstawowe kategorie terminologiczne i ich klasyfikacja, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, System bezpieczeństwa narodowego podstawy aksjologiczne i teleologiczne, uwarunkowania, struktura, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i jego uwarunkowania, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Koncepcja human security a kształtowanie środowiska bezpieczeństwa społeczności lokalnych, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy, A. Pepłoński, G. Kędzierska, Z. Siemak (red.), NWSP, Białystok ISBN A. Urbanek, Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach profesjonalizacji armii szanse i zagrożenia, [w:] A. Pepłoński, G. Kędzierska, Z. Siemak (red.), NWSP, Białystok ISBN A. Urbanek, Kształcenie modułowe w systemie akademickiej edukacji dla bezpieczeństwa szanse i wyzwania, [w:] Kwiatkowski A., Urbanek A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Pro Pomerania, Słupsk ISBN A. Urbanek, Narodowe Siły Rezerwowe aspekty edukacyjne, [w:] Kwiatkowski A., Urbanek A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Pro Pomerania, Słupsk ISBN A. Urbanek, Psychologiczne i społeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, [w:] Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska, M. Stefański (red.), Słupsk 2013, ISBN A. Urbanek, Państwo jako podmiot bezpieczeństwa narodowego ujęcie dziedzinowe, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Ludzki wymiar bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społecznoprawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Bezpieczeństwo kulturowe, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk ISBN A. Urbanek, Zagrożenia asymetryczne czy asymetryczność zagrożeń, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne, M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.), WSB, Poznań ISBN A. Urbanek, Rola współczesnego państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, [w:] Koziński M. (red.), Instytucje w systemie bezpieczeństwa państwa, APS, Wydawnictwo Pro Pomerania, Słupsk 2013, ISBN A. Urbanek, Bezpieczeństwo ideologiczne ochrona społeczeństwa przed wrogimi ideologiami, [w:] Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Aspekty społeczno-ideologiczne, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk 2013, ISBN A. Urbanek, Narodowe Siły Rezerwowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego aspekty edukacyjne i społeczne, [w:] Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Socjologia LVI, Wrocław ISBN

4 25. A. Urbanek, Human Security and European policy, [w:] Aspects of National Security. Local Safety Components, pod redakcją Jacka Dworzeckiego, Iglobal&Writer, New York ISBN A. Urbanek, Bezpieczeństwo wewnętrzne aspekty definicyjne i istota, [w:] Urbanek A. (red.), Bezpieczeństwo ludności województwa podlaskiego. Studium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, NWSP, Wydawnictwo społeczno-prawne, Białystok 2014, ISBN A. Urbanek, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Urbanek A. (red.), Bezpieczeństwo ludności województwa podlaskiego. Studium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, NWSP Wydawnictwo społeczno-prawne, Białystok 2014, ISBN A. Urbanek, Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Urbanek A. (red.), Bezpieczeństwo ludności województwa podlaskiego. Studium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, NWSP, Wydawnictwo społeczno-prawne, Białystok 2014, ISBN A. Urbanek, Człowiek jako podmiot bezpieczeństwa metodologiczne podstawy badań, [w:] Urbanek A. (red.), Bezpieczeństwo ludności województwa podlaskiego. Studium z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, NWSP, Wydawnictwo społeczno-prawne, Białystok 2014, ISBN A. Urbanek, S. Kozdrowski, Przestrzeń bezpieczeństwa ekologicznego w życiu człowieka, [w:] Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, APS, Wydawnitwo społeczno-prawne, Słupsk 2014, ISBN A. Urbanek, Cyberprzestrzeń i jej zagrożenia nowy wymiar przestrzeni bezpieczeństwa, [w:] Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, APS, Wydawnictwo społeczno-prawne, Słupsk 2014, ISBN A. Urbanek, M. Zaorski, Ekstremalne zjawiska pogodowe we współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa, [w:] Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Rozważania o przestrzeni bezpieczeństwa, APS, Wydawnictwo społecznoprawne, Słupsk 2014, ISBN A. Urbanek, Global problems in ecological security area, [w:] Urbanek A. (red.), The contemporary area of security. Selected aspects, Iglobal&Writer, Nowy York 2014, ISBN A. Urbanek. J. Dworzecki, Generator scenariuszy sytuacji kryzysowych jako nowoczesny instrument kształcenia studentów w procesie dydaktycznym realizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, [w:] J. Buzalka, V. Blažek, J. Dworzecki, A. Urbanek a kol., Rozvoj bezpečnostných rizík a tvorba krízových scenárov pre verejnú správu, Bratysława 2014, wyd. Akademia Korpusu Policji, ISBN: J. Dworzecki, A. Urbanek, Východiská riešenia vedeckovýskumnej úlohy v Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole polície v Szczytne v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy pod názvom: metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov krízových manažérov v Akadémii policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach, [w:] Krízové scenáre v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania, (red.) J. Buzalka, V. Blazek, Bratysława J. Dworzecki, A. Urbanek, Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti v Poľsku. Tematický prehľad, [w:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016, (red.) M. Grega, R. Hurný, Z. Berníková, wyd. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2016, s , ISBN:

5 Artykuły w czasopismach naukowych Recenzje monografii Lp. Dane dotyczące recenzowanej monografii (autor/ autorzy lub redaktor/ redaktorzy, tytuł monografii, wydawnictwo, rok i miejsce wydania, ISBN) 1. Recenzja monografii: M. Stefeński (red.), Poczucie bezpieczeństwa wśród osób prowadzących działalność gospodarczą w Słupsku, Słupsk, ISBN Recenzja pracy zbiorowej pod red. Andrzej Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa ISBN Recenzja monografii: A. Szpak, Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie wzajemne relacje, Wydawnictwo UMK, Toruń ISBN Recenzja monografii: A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo UPH, Siedlce Recenzja monografii: J. Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo APS, Słupsk Artykuły w czasopismach zagranicznych Lp. Dane dotyczące artykułu (autor/autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer, rok wydania, ISSN) 1. A. Urbanek, Modulové vyučovanie v systéme akademického vzdelávania v bezpečnosti príležitosti a výzvy, [w:] Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov v školách zameraných na bezpečnosť, Zborník vedeckých a odborných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, wyd. Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš ISBN A. Urbanek, J. Dworzecki, S. Kozdrowski, Rozsah a charakter modernizacie didaktickiej infrastruktury bezpiecnosti Pomorskiej Akademie v Slupsku, [w:] Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technologii, Zborník vedeckých a odborných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN: A. Urbanek, K. Rogowski, M. Zaorski, Kształcenie specjalistów na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (Příprava specialistů pro potřeby systému krizového řízení), [w:] Sborník příspěvků z mezinárodní konference Požární ochrana 2014, Ostrava 2014, ISBN A. Urbanek. J. Dworzecki, The conception of individual safety within the internal policy of the selected European countries. The outline of the problem, [w:] Zbornik z 12. Medzinárodného Sympozia konaného dňa v rámci Medzinárodného Vel trahu Security 2014, Bratislava 2014, ISBN A. Urbanek, System narodnej bezpecnosti Pol skej republiky, [w:] Policjajna teoria a prax, Bratislava, Rocnik XXI, 3/ A. Urbanek, Vybrané prvky systému národnej bezpečnosti Polskej Republiky, [w:] Krízový manažment, Žilinská univerzita v Žiline, Rocnik 13, 1/2014, Žilina Artykuły w czasopismach krajowych Lp. Dane dotyczące artykułu (autor/autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer, rok wydania, ISSN) 1. A. Urbanek, Miejsce mass mediów we współczesnej kulturze, [w:] Edukacja Dorosłych, Kwartalnik nr 2(27)/2000 Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Warszawa ISSN X. 2. A. Urbanek, Edukacja dorosłych w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Edukacja Dorosłych, Kwartalnik nr 3(28)/2000 Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Warszawa 2000, s (autor 12 stron). ISSN X. 3. A. Urbanek, Edukacyjne funkcje mass mediów u progu XXI wieku, [w:] Toruńskie Studia Dydaktyczne, Rok IX (15), Toruń 200. ISSN

6 4. A. Urbanek, Możliwości rozwoju ludzi dorosłych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. Publikacje z zakresu nauk humanistycznych, Rok XLI, Nr 4 (144), Gdynia A. Urbanek, Samoedukacja jako podstawowa forma aktywności edukacyjnej współczesnego człowieka, [w:] Toruńskie Studia Dydaktyczne, Rok X (17), Toruń ISSN S. Kozdrowski, A. Urbanek, Nauki o bezpieczeństwie w programach kształcenia słupskich uczelni, [w:] Securitologia 2012, nr 15, Kraków 2012, ISSN A. Urbanek, Współczesny wymiar międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, [w:] Zeszyty Naukowe Acta Pomerania, nr 4/2012, Chojnice A. Urbanek, Państwo jako podmiot bezpieczeństwa aspekty teoretyczne i praktyczne, przekazany do publikacji [w:] Zeszyty Naukowe Acta Pomerania, nr 5/2013, Chojnice A. Urbanek, Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa, [w:] Zagadnienia społeczne 1(1)2014, zeszyty naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok A. Urbanek, Zagrożenia asymetryczne wymiar militarny i pozamilitarny, [w:] Zagadnienia społeczne 2(2)2014, zeszyty naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok A. Urbanek, K. Rogowski, Metodyka kształcenia studentów w specjalności Zarządzanie kryzysowe, Sborník. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2015, Ostrava Recenzje artykułów w czasopismach naukowych Lp. Dane dotyczące artykułu (autor/autorzy, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer, rok wydania, ISSN) 1. M. Cabanová, B. Kasáčová, Pre-Primary Education Teacher Professional Activities in Slovak Poland Comparison, [w:] Zagadnienia społeczne 2(2)2014, zeszyty naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok R. Burkovičová, Collective education of pre-primary aged children in the Czech Republic, [w:] Zagadnienia społeczne 2(2)2014, zeszyty naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny.

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny. Imię i nazwisko: Mariusz Ciszek Storpień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Mariusz Ciszek stopień magistra pedagogika uzyskał w 1999r. w WSRP w Siedlcach, gdzie przygotował pracę magisterską na

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię Dr hab. inż. KOZIŃSKI Mieczysław A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Monografie naukowe dr inż n. wojskowych; wykładowca akademicki, autor wielu opracowań

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe: III r o k 5 sem. 6 sem. II r o k 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe: III r o k 5 sem. 6 sem. II r o k 4 sem. Razem wykłady ćwiczenia ćw.lab/ sem.dypl. w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika

A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię dr hab. Gierszewski Janusz A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika Monografie naukowe J. Gierszewski zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STUDIA STACJONARNE I ROK I STOPIEŃ zajęć Semestr I zaliczenia Historia polityczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2017 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy bezpieczeństwa państwa Introduction to national security Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU: KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ temat: INSTYTUCJA, GRUPA, JEDNOSTKA W TWORZENIU BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO Słupsk, 12

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof.

Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Imię i nazwisko: Tamara Zacharuk Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny Sylwetka naukowa: Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH zatrudniona jest w Uczelni od 1984 roku. Od 2012 pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH

AUTOREFERAT PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 1. Imię i nazwisko: Andrzej Franciszek URBANEK 2. Data i miejsce urodzenia: 17.09.1964 r. Wałbrzych 3. Wykształcenie: doktor nauk humanistycznych 1999 rok UMK w Toruniu 4. Aktualne miejsce pracy: adiunkt

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Andrzej Grzywacz Narodowy Program Leśny, Panel Nauka Sękocin Stary, 8 grudnia 2015 rok Tabela 1. Studenci studiów leśnych (łącznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism Zasady oceny aktywności doktorantów w postępowaniu związanym z przyznawaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 1 (Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/2018-2018/2019) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mykola Kyzym

prof. dr hab. Mykola Kyzym prof. dr hab. Mykola Kyzym J u ę k r z a y i k ń : i s Profil k i Edukacjа: 1976 1981, studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym na kierunku Ekonomia, Organizacja Przemysłowości Budowy Maszyn (Charkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa Uniwersytet Szczeciński Międzywydzia dzywydziałowego Studium Kształcenia Pedagogicznego Studia podyplomowe Przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Wydziału Humanistycznego. z dnia z dnia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA. Rady Wydziału Humanistycznego. z dnia z dnia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności. uchwala się, co następuje: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA z dnia z dnia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie likwidacji specjalności Na podstawie 58 ust. 1 Statutu UMK z dnia z dnia 22.10.2013

Bardziej szczegółowo

ŚRODKAMI NIEMILITARNYMI PODCZAS LIKWIDACJI SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

ŚRODKAMI NIEMILITARNYMI PODCZAS LIKWIDACJI SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH dr Mieczysław Koziński Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci 2012. Uniwersytety razem - 60 osób

Absolwenci 2012. Uniwersytety razem - 60 osób Absolwenci Informacje ogólne: Liczba absolwentów 9 Zdało egzamin maturalny Liczba absolwentów, którzy podjęli studia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Brak informacji o absolwentach Nie podjęło

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

specjalność POLITYKI PUBLICZNE

specjalność POLITYKI PUBLICZNE Rok I - zajęcia obowiązkowe: specjalność POLITYKI PUBLICNE Metodologia nauk społecznych i humanistycznych Metody i techniki badań politologicznych Elementy prawoznawstwa 15 15 E 1 spółczesne doktryny spraw

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM"

PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Z A T W I E R D Z A M MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw DYREKTOR BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH płk Marek BARANOWSKI Dnia... listopada 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI pt. PERSPEKTYWY INICJATYW PROOBRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r. Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

KOSZTORYS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 Słupsk, dnia... 20... KOSZTORYS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nr edycji... Nr.. (nadaje kwestura) Nazwa studiów:...... Wydział: Instytut (Katedra):... Czas trwania studiów:. (liczba semestrów) Termin

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych

Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Negocjacje i mediacje funkcjonują w interakcjach życia społecznego. Eksperci z powyższej specjalności mogą służyć

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo