Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo"

Transkrypt

1 Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s Farebné ilustrácie na s. XI XII. P B Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Monitoring kolonii świstaka tatrzańskiego (Marmota marmota latirostris) na granicy polsko-słowackiej a kłusownictwo Monitoring the Tatra Marmot Colony (Marmota marmota latirostris) on the Polish Slovak Border and Poaching Streszczenie: W komunikacie poruszono następujące zagadnienia: 1. Monitoring świstaków w TANAP metodą GPS: obszar monitorowania główny grzbiet w paśmie granicznym; 2. Wyznaczenie korytarzy komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi koloniami oraz migracje międzydolinowe; 3. Średnia ilość nor na jedną kolonię; 4. Współpraca międzynarodowa; 5. Kłusownictwo w paśmie przygranicznym. (tłumaczenie Magdalena Gromadzka) Abstract: The article raises the following issues: 1. Monitoring the marmot in TANAP using the GPS method. The area for monitoring is the main ridge along the border; 2. The designation of corridors of communication between individual colonies and migration between the valleys; 3. The average number of burrows per colony; 4. International cooperation; 5. Poaching along the border. (translated by Łukasz Abramek) Słowa kluczowe: Tatry, świstaki, współpraca międzynarodowa, kłusownictwo Kľúčové slová: Tatry, svište, medzinárodná spolupráca, pytliactvo Keywords: Tatra Mts., marmots, international cooperation, poaching Správa Tatranského národného parku vykonáva niekoľko rokov výskum výskytu kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách metódou GPS. V predkladanom príspevku sú zhrnuté výsledky získané z posledných rokov trvania monitoringu. Podrobne bol monitorované územie Západných Tatier rozdelené na 6 úsekov (mapa XVI). Označenie úseku Počet nôr / materské nory Monitorovaný úsek I / 24 Sivý vrch Baníkov, Roháčske plesá II / 46 Baníkov Volovec III / 35 Volovec Bystrá IV 803 / 9 Bystrá Tomanovské sedlo V / 11 Červené vrchy VI / 19 Liptovské kopy (I VI) nôr / 144 materských

2 84 Pavel Ballo Monitoring je založený na zisťovaní zemepisných súradníc všetkých nájdených nôr prístrojom GPS. Koordináty nôr boli v teréne zaznamenávané v zemepisnom súradnicovom systéme WGS84 a následne transformované do súradnicového systému jednotnej trigonometrickej katastrálnej siete (S-JTSK). GPS dáta a digitálne mapy boli spracované v softvérovej aplikácii ArcView. Monitorovaná bola oblasť hlavného hrebeňa Západných Tatier medzi Sivým vrchom a Svinicou. Na úseku m dlhom bol zistený výskyt nôr, čo predstavuje 144 obývaných kolónií (v dvoch z nich nebola zistená materská nora) a 5 opustených kolónií. Po zanesení zemepisných súradníc do digitálnej mapy sú zrejmé existencie komunikačných koridorov ( migračné cesty ). Najznámejšia v traverzovom úseku Brestová Sa latín Skriniarky Predná Spálená v dĺžke m. Monitorovanie kolónií tohto vzácneho ľadovcového reliktu pomocou GPS systému v posledných rokoch prinieslo aktuálne zmapovanie výskytu svišťa v oblasti medzi Sivým vrchom a Svinicou v Západných Tatrách. Okrem digitálnych máp výskytu svištích kolónií boli urobené videozáznamy dokumentujúce stav vysokohorského prostredia v centrálnej časti Roháčov, v celej dĺžke štátnej hranice a postupne v Západných Tatrách ako celku. Vďaka digitálnemu zobrazeniu kolónie v mapovej vrstve môžeme určiť presnú polohu materskej nory v kolónii a všetkých výhrabov (nôr), sledovať smer migrácie svišťov, detailne poznať ich pohyb a chovanie v teritóriu, spresniť znalosti o ich aktuálnej početnosti. Získané dáta pomáhajú usmerniť druhovú a územnú ochranu v TANAPe, môžu pomôcť tiež pri tvorbe legislatívy. Prvé praktické využitie výsledkov monitoringu dokazuje realizácia odklonu turistického chodníka od živej kolónie v úseku Parichvost Baníkov (fig. 1). Na jednu kolóniu v Západných Tatrách pripadá priemerne 99,68 nôr. Fig. 1. Priemierny počet nôr na jednu kolóniu v jednotlivých úsekoch (kresil: P. Ballo) Zahraničná spolupráca Terénny výskum po dohode s Poľskou stranou za pomoci Wojciecha Gasienicu-Byrcyna z TPN pokračovalo sa aj v sezóne Sústreďuje sa na zameranie migračných koridorov medzi jednotlivými karmi a prepojenie s kolóniami na poľskom území (fot. XVII). V nasledujúcej sezóne 2012 bude monitoring prebiehať v doposiaľ nepreskúmanom území hraničného hrebeňa s TPN Západných Tatier metódou GPS, pokiaľ nebude digitálne spracovaný kompletný biotop

3 Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) svišťa v Západných Tatrách na obidvoch stranách Národných parkov. Výskum začal na kóte Brestovej, končiť bude v južných svahoch Liptovských múrov. Bude to doposiaľ najnáročnejšia rekognoskácia terénu svištieho biotopu v Západných Tatrách. Pytliactvo Atraktívnym vysokohorským druhom pre pytliakov je svišť. Dôvody sú rôzne, Svište prečkávajú dlhú tatranskú zimu v pravom zimnom spánku a dokážu ju prežiť vďaka tukovým rezervám, ktoré si nazhromaždili počas vegetačného obdobia. Sviští tuk je veľmi cenený v ľudovom liečiteľstve, pretože obsahuje množstvo látok, ktoré sa nachádzajú iba vo vysokohorských rastlinách. Ešte donedávna sme si mysleli, že je to už minulosť, ale opak bol pravdou. Ešte pred dvomi rokmi sme zaznamenali prípady pytliactva prostredníctvom nastraženia ôk, slučiek, či želiez alebo vykopávanie zazimovanej kolónie (fot. 1). Fot. 1. Pasca na svište najdena na poľskej hranici (fot. M. Ballo) V lete r našiel v Žiarskej doline pán Matejka ml. nastraženú slučku priamo v kolónií svišťov pod Žiarskym sedlom. O rok neskôr počas monitoringu svištích kolónií v Západných Tatrách taktiež v Žiarskej doline bolo objavených 7 vykopaných dier a náradie, ktorými chceli pytliaci vykopať zazimované svište. Aj v r bola nájdená nastražená slučka, tentoraz v Bystrej doline. Možno povedať, že najhorší bol nález odseknutej svištej labky v nášľapnom železe v v závere Gáborovej doliny 200 m od Poľskej hranice. Objav bol zdokumentovaný tesne pred zazimovaním (na jeseň). V tomto prípade bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorým sa zaoberá polícia.

4 86 Pavel Ballo Za obdobie šesťročného výskumu boli zistené medzidolinové migrácie, exaktne dokázané reálne počty nôr v kolóniách, početnosť svišťov, výskum bol aplikovaný do praxe (reštitúcia, ochrana, Návštevný poriadok, požiadavky na rozširovanie lyžiarskych stredísk pytliactvo), digitálne mapy budú využívané na manažment svišťa a v budúcnosti na porovnanie jeho rozšírenia. Počas monitoringu bol nakrútený dokumentárny film o svišťoch Zhovorčivý spachtoš (réžia O. Janíková). Film získal ocenenia na festivaloch s prírodnou tematikou doma aj v zahraničí. Monitoring prispel k poznaniu rozšírenia svišťa na území Tatier, tiež doplnil etogram správania svišťov. Boli vytvorené aktuálne mapy novými metódami. Spoznalo sa aktuálne rozšírenie, ekologické nároky v územiach s výskytom svišťa za účelom jeho ochrany a prežitia nášho spoločného tatranského endemitu.

5 Treść artykułu: str P B Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Monitoring kolonii świstaka tatrzańskiego (Marmota marmota latirostris) na granicy polsko-słowackiej a kłusownictwo Monitoring the Tatra Marmot Colony (Marmota marmota latirostris) on the Polish Slovak Border and Poaching Mapa XVI. Mapa rozfázovania monitoringu svišťa vrchovského tatranského v Západných Tatrách (Wykres monitoringu świstaka tatrzańskiego w Tatrach Zachodnich) (kresil P. Ballo) XI

6 Fot. XVII. Dokumentácia svištieho výhrabu v lavínisku (Dokumentacja wygrzebanych jam świstaka na lawinisku) (fot. M. Ballo) Fot. XVIII. Monitoring GPS svišťov na poľsko-slovenskej hranici GPS (Monitoring GPS świstaków na granicy polsko-słowackiej) (fot. Z. Ballová) XII

4003 Świstak Marmota marmota latirostris

4003 Świstak Marmota marmota latirostris 4003 Świstak Marmota marmota latirostris Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Monitoring obejmuje cały teren występowania świstaka

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

ročná spr áva 2014/2015

ročná spr áva 2014/2015 ročná spr áva 2014/2015 Ročná správa a jej dcérskych spoločností k 31.10.2015 2 Komentár CEO 5 Súhrn obchodnej činnosti 6 Obsah Vybrané konsolidované finančné údaje 8 Naša história 10 Profil Spoločnosti

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

2007-2013 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

2007-2013 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ć ć ć Ź ć Ć Ź ć Ś ć ć ć Ś ć Ź ć Ś Ź Ź ć ć ć ź ć ć ź Ź ć ć Ź ć Ś ć ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź Ś ć Ź ć Ź ć Ź ć Ź ć Ź Ś Ś ć ć Ś Ć ź Ę Ź Ź Ś Ć Ą Ó Ę Ó Ó Ą Ś Ę Ź Ó Ó Ę Ę Ź Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ś ć ć ć Ń Ó Ć ź ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Górskie szlaki dziedzictwa kulturowego. Możliwości i uwarunkowania rozwoju w obszarze pogranicza polsko-słowackiego

Górskie szlaki dziedzictwa kulturowego. Możliwości i uwarunkowania rozwoju w obszarze pogranicza polsko-słowackiego Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 115 122 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012,

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 1(1)/2009 lipiec-sierpień Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Pierwszy numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme informátor o miestnych akčných skupinách z poľsko-slovenského

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie a dynamika liczebności świstaka tatrzańskiego (Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961) w Tatrzańskim Parku Narodowym

Rozmieszczenie a dynamika liczebności świstaka tatrzańskiego (Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961) w Tatrzańskim Parku Narodowym Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom II Zakopane 2010 Rozmieszczenie a dynamika liczebności świstaka tatrzańskiego (Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961) w Tatrzańskim Parku

Bardziej szczegółowo

ć ŚĆ Ś Ż Ś ć ć ŚĆ ć ć ć Ś ź ź Ł Ń Ź ź ć Ś ć Ę Ś ź ć Ó ć ć Ś Ś Ś Ł Ś ć ć Ł ć ŚĆ Ś ź Ś Ś Ś Ś ć ć Ł ć Ę Ę ć Ś Ś ć Ś Ę ć Ę Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ś Ś ź Ś Ś Ę Ł Ń ć Ę ć Ś ć Ż ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź ź Ś Ó ćę Ę Ą Ę ć Ę ć Ń Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ć Ę ć ć ć Ą ć Ż ć Ł Ż ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć Ą Ź ć Ą ź Ż ć ć ć ć ć Ź ź Ź ć Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż ć Ę Ł Ż ć ź Ż ć ć ź ć ć ć ź Ż Ę

Bardziej szczegółowo

ż Ść Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ć Ó Ę Ę Ń Ś Ą ć Ę ć ć ćę ż ż ć Ó ż Ę Ń Ą Ą Ż Ę Ę Ść ć ż Ż ż Ż ć Ż ź Ę Ść Ż Ę Ść Ś ż Ń Ą ż Ę ż ż Ś ż ż Ó Ś Ę Ó ź ż ż ć ż Ś ż Ś ć ż ż Ś Ś ć Ż Ż Ó ż Ż Ż Ś Ś Ś ć Ź ż Ś Ś ć Ą

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER

SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER Przewodnik Sprievodca Czarny Dunajec 2015 SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER Przewodnik Sprievodca Copyright by Gmina Czarny Dunajec Opracowanie i tekst / Spracovanie

Bardziej szczegółowo

Scotland welcomes migrant workers...

Scotland welcomes migrant workers... Scotland welcomes migrant workers... Emilia is from Poland and works as an analyst assistant with the Lothian and Borders Police. When she first arrived in Aberdeen six years ago she worked in childcare

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

Budowa Transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza.

Budowa Transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza. Budowa Transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza. Nr projektu: WTSL.02.01.00-84-079/08 Komitet Monitorujący Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Zdravotné problémy pacientov v podtatranskej oblasti v zdravotníckych zariadeniach Žilinského kraja

Zdravotné problémy pacientov v podtatranskej oblasti v zdravotníckych zariadeniach Žilinského kraja Vzdelávanie lekárov na slovensko poľskom pohraničí Kształcenie lekarzy na słowacko polskim pograniczu Zdravotné problémy pacientov v podtatranskej oblasti v zdravotníckych zariadeniach Žilinského kraja

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH

DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 RYTMY PRZYRODY. INNOWACYJNE PRODUKTY TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH

Bardziej szczegółowo

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Redakcja naukowa Dr Jarosław Reszczyński, prof. WSA Recenzenci Prof. dr hab. Janusz Józef Węc Doc. Ing. Stanislav Štofko Materiały z konferencji Przeszłość.

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry Wykaz projektów przygotowanych przez członków Euroregionu Tatry do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLATION INDICE INDEX INHALTSVERZEICHNIS INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN NORME DI SICUREZZA SAFETY RULES SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION KENNZEICHNUNG STATO

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

ZIELONE SCHRONISKA POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. w TATRACH POLSKICH

ZIELONE SCHRONISKA POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. w TATRACH POLSKICH POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZIELONE SCHRONISKA w TATRACH POLSKICH realizacja projektu: Schroniska i Hotele PTTK Karpaty Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Powstały w wyniku realizacji projektu transgraniczny, markowy produkt turystyczny jakim będzie Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak rowerowy

Powstały w wyniku realizacji projektu transgraniczny, markowy produkt turystyczny jakim będzie Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak rowerowy IDEA Projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie, będące efektem zainicjowanej przez Euroregion Tatry w 2004 roku wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM ROZVOJ PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO TURIZMU NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ

ROZWÓJ TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM ROZVOJ PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO TURIZMU NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ ROZWÓJ TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM ROZVOJ PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO TURIZMU NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Česká republika od zimy do jari Republika Czeska od zimy do wiosny

Česká republika od zimy do jari Republika Czeska od zimy do wiosny Turistický magazín / Magazyn turystyczny y y ZDARMA GRATIS ročník 5/rocznik5, november/listopad 2014 - február/luty/2015 /2015 Česká republika od zimy do jari Republika Czeska od zimy do wiosny www.openczechia.eu

Bardziej szczegółowo

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry

Bardziej szczegółowo

Historia poznania, występowanie i rozmieszczenie świstaka tatrzańskiego (Marmota m. la rostris Kratochvíl, 1961) w Tatrach

Historia poznania, występowanie i rozmieszczenie świstaka tatrzańskiego (Marmota m. la rostris Kratochvíl, 1961) w Tatrach ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (2): 99 110, 2009. Historia poznania, występowanie i rozmieszczenie świstaka tatrzańskiego (Marmota m. la rostris Kratochvíl, 1961) w Tatrach The history of research, current

Bardziej szczegółowo

23.09.2010 - czwartek

23.09.2010 - czwartek Międzynarodowe Forum Górskie 23 25.09.2010r. Hotel Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem 23.09.2010 - czwartek Forum Kulturalne Obszarów Górskich Góry miejsce życia i sukcesu 23 września czwartek Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

1. Podpisz na mapce główne rzeki i miasta Polski i Słowacji, a następnie zakoloruj obszar Tatr. Wpisz kierunki świata przy róży wiatrów.

1. Podpisz na mapce główne rzeki i miasta Polski i Słowacji, a następnie zakoloruj obszar Tatr. Wpisz kierunki świata przy róży wiatrów. Palcem po mapie m e c l Pa apie po m Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Fotograficzna topografia Tatr

Fotograficzna topografia Tatr Copyright by POCZUJ MAGIĘ GÓR! Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Zabrania się jej publicznego

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50

Źródło:  Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-finansow/fundusze-pomocowe/35832,fundusz-phare.html Wygenerowano: Środa, 3 stycznia 2018, 05:50 FUNDUSZ PHARE I. Ogólna informacja na temat programu

Bardziej szczegółowo

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte. Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w ), a więc w 100% przyjazne środowisku. Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w ) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK EUROREGION "TATRY"

ZWIĄZEK EUROREGION TATRY EUROREGION "TATRY" ZWIĄZEK EUROREGION "TATRY" Idea zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją w rejonie Tatr narodziła się już w 1991 roku podczas konferencji samorządowej w Zakopanem. Rozmowy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ć ę ą ą ę ó ó ó ó ą ęść ę ó ę ó ą ó ś ą ę ś ó ó ą Ć ą ą ę ó ą ą ę Ę ś ę ę ę ś ó ę ą ą ę ś ę ę ą ę ę ęś ą ę ó ń Ł ń ę ę ó ą ę ń ą ń ęś ą ą ę ó ś ę ó ęś ę ó ó ęś ść ć Ć ę ó ą Ę óż ą ć ą Ć ć ść ć ę ó ć ś

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Holandsko Nagroda : 1 210 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj: Holandsko Data rozpoczęcia pracy:

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 3(6)/2010 maj-czerwiec Karpatský Hospodársky Prehľad ISSN 2081-2183 Czasopismo bezpłatne Szósty numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 330 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2015

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T.

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 3:2007 Warszawa 2007 Parerga MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Rada Naukowa

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GIS-TPN. Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy

SYSTEM GIS-TPN. Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy GIS TPN SYSTEM GIS-TPN Streszczenie System GIS w Tatrzańskim Parku Narodowym zaczął być budowany w 2000 roku, obecnie jego budowa jest n półmetku. Przebrnięto już

Bardziej szczegółowo

Dom przyrody, park ludzi - przez edukację do zrównoważonego korzystania z ekosystemów Tatr

Dom przyrody, park ludzi - przez edukację do zrównoważonego korzystania z ekosystemów Tatr Dom przyrody, park ludzi - przez edukację do zrównoważonego korzystania z ekosystemów Tatr Międzynarodowa konferencja Razem ku zielonej przyszłości Fundusze Norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016

RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016 RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016 I. Czas i miejsce Rajdu. Rajd Górski Hutników Wiosenne Tatry Zachodnie 2016 przeprowadzony zostanie na trasach Tatr Zachodnich w dniach 30 kwietnia -

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja możliwości i atrakcji Národného parku Poloniny polskim podmiotom pracującym przy obsłudze ruchu turystycznegio

Prezentacja możliwości i atrakcji Národného parku Poloniny polskim podmiotom pracującym przy obsłudze ruchu turystycznegio Oś rozwoju Cele Prezentacja możliwości i atrakcji Národného parku Poloniny polskim podmiotom pracującym przy obsłudze ruchu turystycznegio Opracowanie i wydanie wspólnych materiałów informacyjnych o Národnom

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości

Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości red. P. Mazur, E. Miterka Chełm 2011 Recenzenci: Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Tatry

Informacja na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Tatry Informacja na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Tatry XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion Tatry, Liptowski Mikulasz, 18.04.2012 r. Projekt parasolowy pt. Realizacja mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

PEŁNA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA Członek AEBR od 22 Września 2011 Association of European Border Regions (AEBR) (Carpathian Region on the AEBR map Cross- Border Cooperation Areas 2011 ) PEŁNA

Bardziej szczegółowo

www.alu-sv.com SKRIŇOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY KONTENEROWE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.1 Skriňové nadstavby ARCAL 4.

www.alu-sv.com SKRIŇOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY KONTENEROWE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.1 Skriňové nadstavby ARCAL 4. 4.1 SK 4.1 Skriňové nadstavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Preprava šiat 4.4 Preprava mäsa vo vise 4.5 Zdvíhacie a posuvné priečky 4.6 Nakladacie systémy 4.7 Hliníkové profily skrine 4.8 Závery skrine 4.9 Pánty

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI?

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 82-102 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Summary Development of Culture Industry A Chance for Malopolska

Bardziej szczegółowo