Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce"

Transkrypt

1 Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce v rámci Partnerstva na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu r. uzatvorená v Novom Saczi dňa Strona 1/9

2 Pomiędzy: PO STRONIE POLSKIEJ: 1. Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1, Kraków, reprezentowanym przez Andrzeja Martynuskę - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 2. Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, Kraków, reprezentowanym przez Jarosława Chodźko Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 3. Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz, reprezentowanym przez Bogdana Gołyźniaka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 4. Miastem Nowy Sącz - Sądeckim Urzędem Pracy, ul. Węgierska 146, Nowy Sącz, reprezentowanym przez Stanisławę Skwarło Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy 5. Powiatem Gorlickim - Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, ul. Biecka 3, Gorlice, reprezentowanym przez Tadeusza Mikruta Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu 6. Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, Gorlice, reprezentowanym przez Barbarę Baczyńską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach Medzi: NA POĽSKEJ STRANE: 1. Malopoľským vojvodstvom Krajským úradom práce v Krakove, ul. Plac na Stawach 1, Krakov, zastúpeným Andrzejom Martynuskom riaditeľom Krajského úradu práce v Krakove 2. Malopoľským centrom vzdelávania učiteľov, ul. Lubelska 23, Krakov, zastúpeným Jarosławom Chodźkom riaditeľom Malopoľského centra vzdelávania učiteľov 3. Okresom Nový Sacz Okresným úradom práce pre okres Nový Sacz, ul. Nawojowska 118, Nový Sacz, zastúpeným Bogdanom Gołyźniakom riaditeľom Okresného úradu práce pre okres Nový Sacz 4. Mestom Nový Sacz Sadeckym úradom práce, ul. Węgierska 146, Nový Sacz, zastúpeným Stanisławou Skwarło riaditeľkou Sadeckého úradu práce 5. Okresom Gorlice Okresným úradom v Gorliciach, Odbor vzdelávania, kultúry, turistiky a športu, ul. Biecka 3, Gorlice, zastúpeným Tadeuszom Mikrutom vedúcim odboru vzdelávania, kultúry, turistiky a športu 6. Okresným úradom práce v Gorliciach, ul. Michalusa 18, Gorlice, zastúpeným Barbarou Baczyńskou riaditeľkou Okresného úradu práce v Gorliciach Strona 2/9

3 7. Powiatem Limanowskim - Starostwem Powiatowym w Limanowej, Wydział Edukacji i Sportu, ul. Józefa Marka 9, Limanowa, reprezentowanym przez Artura Krzaka Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu 8. Powiatem Limanowskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, ul. Marka 9, Limanowa, reprezentowanym przez Marka Młynarczyka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej 9. Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ, reprezentowanym przez Martę Skawską Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty 10. Powiatem Nowotarskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ, reprezentowanym przez Marię Sendrowicz - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu 11. Powiatem Tatrzańskim - Starostwem Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, Zakopane, reprezentowanym przez Annę Pęksę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 12. Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Żółkiewskiego 18, Nowy Sącz, reprezentowaną przez Tadeusza Szewczyka Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 13. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, Nowy Sącz, reprezentowaną z upoważnienia J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka przez doc. dr Marka Reichela - Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy 7. Okresom Limanova Okresným úradom v Limanovej, Odbor vzdelávania a športu, ul. Józefa Marka 9, Limanova, zastúpeným Arturom Krzakom riaditeľom odboru vzdelávania a športu 8. Okresom Limanova Okresným úradom práce v Limanovej, ul. Marka 9, Limanova, zastúpeným Markom Młynarczykom riaditeľom Okresného úradu práce v Limanovej 9. Okresným osvetovým centrom v Novom Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nový Targ, zastúpeným Martou Skawskou riaditeľkou Okresného osvetového centra 10. Okresom Nový Targ Okresným úradom práce v Novom Targu, ul. Szpitalna 14, Nový Targ, zastúpeným Mariou Sendrowicz riaditeľkou Okresného úradu práce v Novom Targu 11. Okresom Tatry Okresným úradom v Zakopanom, ul. Chramcówki 15, Zakopane, zastúpeným Annou Pęksę vedúcou odboru vzdelávania, kultúry a športu 12. Remeselnou a podnikateľskou komorou, ul. Żółkiewskiego 18, Nový Sacz, zastúpenou Tadeuszom Szewczykom predsedom Remeselnej a podnikateľskej komory 13. Štátnou vysokou odbornou školou v Novom Saczi, ul. Staszica 1, Nový Sacz, zastúpenou, so splnomocnením J. M. rektora prof. dr hab. ing. Zbigniewa Ślipka, doc. dr Markom Reichelom prorektorom pre. vzdelávanie, rozvoj a spoluprácu Strona 3/9

4 14. Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ, reprezentowaną przez dr hab. n. med. Iwona Grysa prof. nadzw. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 15. Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 13a, Nowy Sącz, reprezentowanym przez Patryka Wicher Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION 16. Towarzystwem Miłośników Ziemi Muszyńskiej, ul. Piłsudskiego 83/42, Muszyna, reprezentowanym przez Adama Mazura Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej 17. Wyższą Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, Nowy Sącz, reprezentowaną przez dr Wiktora Patenę Rektora Wyższej Szkoły Biznesu 18. Zespołem Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, Nowy Sącz, reprezentowanym przez Ryszarda Stojaka Dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu 14. Podhalańskou štátnou vysokou odbornou školou v Novom Targu, ul. Kokoszków 71, Nový Targ, zastúpenou dr hab. n. med. Iwona Grysa prof. nadzw. rektorkou Podhalańskej štátnej vysokej odbornej školy v Novom Targu 15. Združením pre integráciu akademického prostredia ORION v Novom Saczi, ul. Emilii Plater 13a, Nový Sacz, zastúpeným Patrykom Wichrom predsedom Združenia pre integráciu akademického prostredia ORION 16. Spolkom milovníkov Muszynskej zeme, ul. Piłsudskiego 83/42, Muszyna, zastúpeným Adamom Mazurom predsedom Spolku milovníkov Muszynskej zeme 17. Obchodnou vysokou školou National Louis University v Novom Saczi, ul. Zielona 27, Nový Sacz, zastúpenou dr Wiktorom Patenom rektorom Obchodnej vysokej školy 18. Združením stredísk odborného vzdelávania v Novom Saczi, ul. Zamenhofa 1, Nový Sacz, zastúpeným Ryszardom Stojakom riaditeľom Združenia stredísk odborného vzdelávania v Novom Saczi PO STRONIE SŁOWACKIEJ: 19. Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Stará Ľubovňa, ul. Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, reprezentowanym przez Dyrektora JUDr. Annu Aftanasovú NA SLOVENSKEJ STRANE: 19. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, ul. Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, zastúpeným riaditeľkou JUDr. Annou Aftanasovou Strona 4/9

5 20. Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Kežmarok, ul. Dr. Alexandra 61, Kežmarok, reprezentowanym przez Dyrektora JUDr. Janu Trautmanovú 21. Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad, reprezentowanym przez Dyrektora Ing. Jozefa Križana 22. Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Bardejov, ul. Dlhý rad 17, Bardejov, reprezentowanym przez Dyrektora Ing. Viktora Jaroščáka 23. Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Stropkov, ul. Hlavná 26, Stropkov, reprezentowanym przez Dyrektora Ing. Slávku Demčákovú 24. Akademią Handlową, ul. Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, reprezentowaną przez Dyrektora RNDr. Vieru Mikulovú 25. Instytutem Edukacji i Spraw Socjalnych, Uniwersytetu w Preszovie, Wydział filozoficzny, ul. 17. Novembra 1, Prešov, reprezentowanym przez Dyrektora doc. PhDr. Beátu Balogovú, PhD. 26. Średnią Szkołą Zawodową, ul. Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, reprezentowaną przez Dyrektora PaedDr. Vladimíra Buvaliča 27. Średnią Szkołą Zawodową Technikum Zawodowe, ul. Levočská 40, Stará Ľubovňa, reprezentowaną przez przez Dyrektora Mgr. Danielu Šidlovskú 20. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, ul. Dr. Alexandra 61, Kežmarok, zastúpeným riaditeľkou JUDr. Janou Trautmanovou 21. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad, zastúpeným riaditeľom Ing. Jozefom Križanom 22. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, ul. Dlhý rad 17, Bardejov, zastúpeným riaditeľom Ing. Viktorom Jaroščákom 23. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, ul. Hlavná 26, Stropkov, zastúpeným riaditeľkou Ing. Slávkou Demčákovou 24. Obchodnou akadémiou, ul. Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, zastúpenou riaditeľkou RNDr. Vierou Mikulovou 25. Inštitútom edukológie a sociálnej práce, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, ul. 17. Novembra 1, Prešov, zastúpeným riaditeľkou doc. PhDr. Beátou Balogovou, PhD 26. Strednou odbornou školou, ul. Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, zastúpenou riaditeľom PaedDr. Vladimírom Buvaličom 27. Strednou odbornou školou technickou, ul. Levočská 40, Stará Ľubovňa, zastúpenou riaditeľkou Mgr. Danielou Šidlovskou 28. Centrum Wolnego Czasu, ul. Farbiarska 35, Stará Ľubovňa, reprezentowanym przez Dyrektora PhDr. Martu Hanečákovú 28. Centrom voľného času, ul. Farbiarska 35, Stará Ľubovňa, zastúpeným riaditeľkou PhDr. Martou Hanečákovou Strona 5/9

6 29. Gimnazium im. Terézie Vansovej, ul. 17. Novembra 6, Stará Ľubovňa, reprezentowanym przez Dyrektora Ing. Rastislava Chobora 30. Średnią Szkołą Zawodową im.sv. Klementa Hofbauera, ul. Kláštorná 2, Podolínec, reprezentowaną przez Dyrektora Ing. Jozefa Goča 29. Gymnáziom Terézie Vansovej, ul. 17. Novembra 6, Stará Ľubovňa, zastúpeným riaditeľom Ing. Rastislavom Choborom 30. Strednou odbornou škola sv. Klementa Hofbauera, ul. Kláštorná 2, Podolínec, zastúpenou riaditeľom Ing. Jozefom Gočom Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie zapisów 1 ust. 6 Umowy Partnerskiej Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD DUNAJEC i stanowi uszczegółowienie funkcjonowania i pracy Partnerstwa w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy. 1 Partnerstwo w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy tworzą instytucje, które w zakresie swoich działań statutowych realizują zadania związane z edukacją Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja przez Partnerów celów zapisanych w Systemie współpracy i wymiany informacji transgranicznej dla obszaru Edukacja na rzecz rynku pracy, takich jak: a. zwiększenie dostępu dla mieszkańców regionu transgranicznego Polski i Słowacji do zasobów informacyjnych dotyczących możliwości kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych po obydwu stronach granicy; Táto zmluva bola vypracovaná na základe 1 ods. 6 Partnerskej zmluvy Partnerstva na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska POPRAD DUNAJEC a objasňuje fungovanie a činnosť partnerstva v oblasti Vzdelávanie na trhu práce. 1 Partnerstvo v oblasti Vzdelávanie na trhu práce tvoria inštitúcie, ktoré v rámci svojho predmetu činnosti realizujú úlohy spojené so vzdelávaním Predmetom zmluvy je spoločná realizácia cieľov stanovených partnermi v Systéme spolupráce a výmeny cezhraničných informácií pre oblasť Vzdelávanie na trhu práce, ako sú: a. zlepšenie prístupu k informáciám o možnosti vzdelávania a zvýšovania svojej odbornej kvalifikácie po oboch stranách hranice pre obyvateľov cezhraničného regiónu Poľska a Slovenska; Strona 6/9

7 b. nawiązanie i podtrzymywanie stałej współpracy uczelni wyższych z terenu przygranicznego Polski ze szkołami średnimi z terenu przygranicznego Słowacji, w celu korelacji kierunków kształcenia z potrzebami transgranicznego rynku pracy. 2. System współpracy i wymiany informacji transgranicznej dla obszaru Edukacja na rzecz rynku pracy stanowi integralną część umowy w postaci załącznika nr 1 do umowy. 3. System, o którym mowa w ust. 2 może być aktualizowany i rozszerzany o nowe działania i/lub nowe podmioty w odpowiedzi na bieżące potrzeby transgranicznego rynku pracy. 3 Instytucją koordynująca działania w ramach obszaru Edukacja na rzecz rynku pracy po stronie polskiej jest: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, a po stronie słowackiej: Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni. 4 Niniejsza umowa została sporządzona w 30 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Partnera. b. nadviazanie a udržanie stálej spolupráce poľských vysokých škôl a slovenských stredných škôl z prihraničných regiónov za účelom prispôsobovania odborov vzdelávania potrebám cezhraničného trhu práce. 2. Systém spolupráce a výmeny cezhraničných informácií pre oblasť Vzdelávanie na trhu práce je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy vo forme prílohy č. 1 k zmluve. 3. Systém podľa ods. 2 môže byť aktualizovaný a rozšírovaný o nové aktivity a/alebo nové subjekty podľa priebežných potrieb cezhraničného trhu práce. 3 Inštitúcie, ktoré kordinujú aktivity v rámci oblasti Vzdelávanie na trhu práce sú na poľskej strane Krajský úrad práce v Krakove, pracovisko v Novom Saczi a na slovenskej strane Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. 4 Táto zmluva je vyhotovená v 30 rovnopisoch, z ktorých každý partner obdrží jeden rovnopis. Strona 7/9

8 Partnerzy/Partneri Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Pan Andrzej Martynuska Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan Jarosław Chodżko Powiat Nowosądecki - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Pan Bogdan Gołyżniak Miasto Nowy Sącz - Sądecki Urząd Pracy Pani Stanisława Skwarło Powiat Gorlicki - Starostwo Powiatowe w Gorlicach Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Pan Tadeusz Mikrut Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Pani Barbara Baczyńska Powiat Limanowski - Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Edukacji i Sportu Pan Artur Krzak Powiat Limanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Pan Marek Młynarczyk Podpisy Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu Pani Marta Skawska Powiat Nowotarski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Pani Maria Sendrowicz Powiat Tatrzański - Starostwo Powiatowe w Zakopanem Pani Anna Pęksa Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Tadeusz Szewczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Pan Marek Reichel Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Pan Iwon Grys Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu Pan Patryk Wicher Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Pan Adam Mazur Strona 8/9

9 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu Pan Wiktor Patena Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu Pan Ryszard Stojak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok JUDr. Jana Trautmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Ing. Jozef Križan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Ing. Viktor Jaroščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Ing. Slávka Demčáková Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa RNDr. Viera Mikulová Inštitút edukológie a sociálnej práce, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Prešov doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa PaedDr. Vladimír Buvalič Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa Mgr. Daniela Šidlovská Centrum voľného času, Stará Ľubovňa PhDr. Marta Hanečáková Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa Ing. Rastislav Chobor Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec Ing. Jozef Goč Strona 9/9

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI PARTNERSTWA NA TRANSGRA - NICZNYM RYNKU PRACY POLSKI I SŁOWACJI POPRAD DUNAJEC PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2/23

Spis treści. Strona 2/23 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Źródła Partnerstwa... 4 3. Geneza systemu... 5 4. Użytkownicy systemu... 9 5. Cele systemu... 10 6. Koncepcja organizacji i funkcjonowania systemu... 11 6.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza ds. pracy i polityki społecznej. XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

Grupa robocza ds. pracy i polityki społecznej. XIX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej Mobilność zawodowa na transgranicznym rynku pracy bariery i możliwości rozwoju współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pacy z Polski i Słowacji Grupa robocza ds. pracy i polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY INFORMACJA O PROJEKTACH, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY L.p. Nazwa Projektu oraz termin jego realizacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2/23

Spis treści. Strona 2/23 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Źródła Partnerstwa... 4 3. Geneza systemu... 6 4. Użytkownicy systemu... 7 5. Cele systemu... 8 6. Koncepcja organizacji i funkcjonowania systemu... 10 6.1. Zasady współpracy...

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o utworzeniu. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością. Preambuła

KONWENCJA. o utworzeniu. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością. Preambuła KONWENCJA o utworzeniu EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością Preambuła My, przedstawiciele polskich powiatów, miast i gmin członków Związku Euroregion

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu; Niski wskaźnik produktywności oraz konkurencyjności MŚP; Niska mobilność

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU PRACY. 18) 442-91- 08, 442-91- 10, krno@praca. gov.pl. http://www.pup.nowysacz.pl/

INSTYTUCJE RYNKU PRACY. 18) 442-91- 08, 442-91- 10, krno@praca. gov.pl. http://www.pup.nowysacz.pl/ WYKAZ INSTYTUCJI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH W REGIONIE TRANSGRANICZNYM TWORZĄCYCH PARTNERSTWO I POZA PARTNERSTWEM l.p. Nazwa instytucji Adres Telefon, E-mail Strona www. Nazwisko osoby do kontaktów i udzielania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE POĽSKA A SLOVENSKA POPRAD DUNAJEC REGULAMIN ORGANIZACJI PARTNERSTWA NA

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE POĽSKA A SLOVENSKA POPRAD DUNAJEC REGULAMIN ORGANIZACJI PARTNERSTWA NA Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej porozumienia o współpracy Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC z dnia 13.03.2013 r. Príloha č. 1 k partnerskej zmluve dohoda

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2618 UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, r.

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, r. Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, 10.12.2009 r. Informacja na temat projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków,

WO-IV Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.11.2012 Kraków, 2012-07-04 Pan Andrzej Gąsienica Makowski Starosta Tatrzański Starostwo Powiatowe w Zakopanem WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania

Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania Komponent ogólny Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Projekty konkursowe-rok szkolny 2017/2018 Powiat Tarnowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć? -praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego

Jak to powiedzieć? -praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego WYKAZ MIKROPROJEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W I NABORZE W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja

Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja Projekty drogowe w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Współpraca transgraniczna jest jednym z trzech (obok współpracy transnarodowej i międzyregionalnej)

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Strona1 Oznaczenie sprawy: PCFE.272.72.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3, Informuje o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA NR 1 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA NR 1 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266/7 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 207 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROJEKTY WDRAŻANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY

MIKROPROJEKTY WDRAŻANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY Związek Euroregion Tatry w ramach 3. Osi priorytetowej Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 wraz z partnerami:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Promocja projektu Kraków, 27 stycznia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTAKT

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji projektu. I nabór. Transgraniczny Dialog Kulturowy 01.10.2009-30.09.2010 18 304,13 15 558,51 18009,09 15 307,73

Okres realizacji projektu. I nabór. Transgraniczny Dialog Kulturowy 01.10.2009-30.09.2010 18 304,13 15 558,51 18009,09 15 307,73 Załącznik Nr 3 do informacji dotyczacej projektu parasolowego w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r. WYKAZ MIKROPROJEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ze strony samorządów powiatowych z terenu Subregionu Sądeckiego: Lp. Członek Forum Podpis

ze strony samorządów powiatowych z terenu Subregionu Sądeckiego: Lp. Członek Forum Podpis LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO PODEGRODZIE 10 LUTEGO 2017 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: 1. Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim

Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim Projekt parasolowy pt. Łączy nas natura i kultura - 1.

Bardziej szczegółowo

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Projekt Mobilności Programu LEONARDO da VINCI Kraków, 6 grudnia 2009 r. Wymiana Doświadczeń Doradców Zawodowych i Pośredników Pracy

Bardziej szczegółowo

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Adres Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 Telefon Projekt pt; "Podnoszenie kwalifikacji Twoja inwestycja w przyszłość! w ramach Priorytetu VIII Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego

Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego 14marca 2013 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1 Oświata Powiatu Nowosądeckiego w liczbach 22 szkoły i placówki Około 4500 uczniów w 179 oddziałach 478 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30 Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 17 budżetu

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016 LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2016 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: 1. Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

pierwszego 14 umów się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, instytucji wszelkie inne informacje instytucje realizujące projekty.

pierwszego 14 umów się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, instytucji wszelkie inne informacje instytucje realizujące projekty. W ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2012 ogłosił dwa konkursy dla instytucji, które będą pomagać osobom chcącym

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka ŚRODA 16 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH.

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH. ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH. Szkoła w oświacie instytucja oświatowowychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie Szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 1 OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE I. Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce posiada

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku:

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku: 27.10.2016 Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

Związek Euroregion Tatry

Związek Euroregion Tatry I nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Związek Euroregion Tatry Nowy Targ, 05.11.2009 r. I nabór mikroprojektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, r. Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej

Nowy Targ, r. Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej Spotkanie dotyczące realizacji mikroprojektów w Euroregionie Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Nowy Targ, 01.03.2013 r. Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Cele projektu: stworzenie środowiska umożliwiającego uczniom obcowanie z nauką, a przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 12393 Aneks nr 3 spisany w dniu 25 kwietnia 2017r. do porozumienia z dnia 12 kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia listę operatorów, którzy przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia listę operatorów, którzy przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia listę operatorów, którzy przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spośród wyłonionych w 2012 roku 16 podmiotów, aktywnych pozostaje 7, które

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry Wykaz projektów przygotowanych przez członków Euroregionu Tatry do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 129300 2015 z dnia 2015 05 29 r. Ogłoszenie o zamówieniu Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna Punktu Konsultacyjnego utworzonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Druk Nr 30/1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta a. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ustawy

Bardziej szczegółowo

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel:

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 2 brzeski NZOZ

Bardziej szczegółowo

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí

3. WTSL /10 Obec Osturňa Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v slovensko - poľskom pohraničí Posiedzenie Komitetu Monitorującego 14-15 grudnia 2010 - lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania Zasadnutie Monitorovacieho výboru 14.-15. decembra 2010 - zoznam projektov, ktoré dostali finančný

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:51:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:51:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2017 godz. 03:51:37 Numer KRS: 0000059856 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SEPZ.II.272.8.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego IV SĄDECKI JARMARK REGIONALNY Łódź, 22 24 lutego 2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacje nauczycieli akademickich Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu Zakład Wychowania Fizycznego

Konsultacje nauczycieli akademickich Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu Zakład Wychowania Fizycznego nauczycieli akademickich Instytutu Kultury Fizycznej Zakład Wychowania Fizycznego BIGOSIŃSKA Monika, mgr WTOREK 10.30 11.15 Pokój instruktorów Hala sportowa CYGNAR Elżbieta, dr inż. ŚRODA 10.30 11.15 Pokój

Bardziej szczegółowo

II SIECHNICKA JESIEŃ NAUKOWA

II SIECHNICKA JESIEŃ NAUKOWA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętej Katarzynie II SIECHNICKA JESIEŃ NAUKOWA Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 16-17 listopada 2012 r. Siechnice Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć! Bobowa ponadgimnazjalnych Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ

WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJ Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WYKAZ WYDZIAŁÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ, POWSZECHNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PROKURATURY

Bardziej szczegółowo

Całkowita wielkość kosztów kwalifikowalnych projektu w EUR. Wartość dofinansowania EFRR w EUR

Całkowita wielkość kosztów kwalifikowalnych projektu w EUR. Wartość dofinansowania EFRR w EUR WYKAZ MIKROPROJEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION TATRY DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W III NABORZE W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r.

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r. Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011 Kraków, 13-15 grudnia 2010 r. Obszary wsparcia w 2011 Priorytet VI RYNEK PRACY: Osoby bezrobotne klienci PUP PROJEKTY SYSTEMOWE PUP I kwartał 2011 21

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA REGIONALNE

CZASOPISMA REGIONALNE CZASOPISMA REGIONALNE ALMANACH ŁĄCKI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ALMANACH MUSZYNY 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r. 31 maja 2013 r.

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r. 31 maja 2013 r. Załącznik nr 2 UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r 31 maja 2013 r WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH OPCJI 1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 9.00 do 12:00 9.00 do 13.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć!,,droga

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI FORÓW SUBREGIONALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI FORÓW SUBREGIONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 590/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI FORÓW ALNYCH I. ŚRODOWISKA REPREZENTOWANE W RAMACH FORUM ALNEGO W składzie forów subregionalnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Wnioski złożone do SRB podczas II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 do 15 października 2010 r. Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1217/10 z dnia 19 października 2010 r. ANEKS nr 1 do umowy partnerskiej określającej zakres i warunki realizacji systemowego projektu pn Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerstwa RODZINA RAZEM

Umowa Partnerstwa RODZINA RAZEM Umowa Partnerstwa RODZINA RAZEM Zawarta dnia 15 października 2014 r. w Świebodzinie, pomiędzy: 1. Starostwem Powiatowym w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 66-200 Świebodzin reprezentowanym przez Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 Załącznik do Uchwały Nr II/27/2010 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2010 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 19:50:13 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w zakresie Pakietów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w zakresie Pakietów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 Oznaczenie sprawy: PCFE.272.23.2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w zakresie Pakietów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Dariusz Reśko* Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(40)/2010 ISSN 1509 4995

Dariusz Reśko* Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(40)/2010 ISSN 1509 4995 Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(40)/2010 ISSN 1509 4995 Dariusz Reśko* Pr z e d s i ę b i o r c z o ś ć t r a n s g r a n i c z n a w w y b r a n y c h j e d n o s t k a c h t e ry t o r i a l n yc h

Bardziej szczegółowo