Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza"

Transkrypt

1 Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza powstał w oparciu o analizy przeprowadzone na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego (MSK), Województwa Śląskiego (WŚ) i Województwa Opolskiego (WO), dotyczące wsparcia dla początkujących firm na polsko-czeskim pograniczu. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni dla lepszej współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw, udzielenie wsparcia dla rozwoju początkujących firm oraz promowanie przedsiębiorczości w regionie przygranicznym. Jednym z działań projektu był transfer najnowszego know-how w zakresie wspierania prowadzenia działalności gospodarczej z bardziej doświadczonych, z dobrze rozwijającą się przedsiębiorczością regionów na świecie, oraz przekazanie tej wiedzy i najlepszych praktyk, podmiotom z terenów Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego." Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Partnerzy projektu: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością partner wiodący Agencja Rozwoju Regionalnego, a.s. Numer projektu: RP.3.22/2.1.00/ Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT TRITIA), powstało w 2013 roku, członkami polsko-czesko-słowackiego podmiotu są: Kraj Morawsko-Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Opolskie i Samorządowy Kraj Żyliński. Teren, na którym działa EUWT TRITIA, ma powierzchnię km 2 i liczy ponad tys. mieszkańców. Na jego terenie znajdują się dwa miasta liczące ponad 300 tys. mieszkańców Katowice (RP) i Ostrawa (RC). Te miejskie aglomeracje oraz dwa kolejne duże ośrodki miejskie, Opole (RP) i Żylina (RS), łączą silne związki społeczno- -ekonomiczne. Są one silnym ekonomicznym zapleczem, dysponują siedmioma szkołami wyższymi, dużą liczbą organizacji udostępniających kształcenie ciągłe i uzupełniające oraz podmiotów działających w strefie badań, rozwoju i innowacji; teren TRITIA jest więc interesującym miejscem do prowadzenia badań i wdrażania innowacji. EUWT TRITIA ma ogromny potencjał do zwiększenia intensywności i systematyczności wielostronnej współpracy. Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest więc ułatwienie i rozszerzenie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i ponadregionalnej pomiędzy jego członkami w celu wzmocnienia jedności gospodarczej i społecznej, szczególnie za pośrednictwem realizacji projektów albo programów współpracy transgranicznej w następujących czterech obszarach: 1. Transport 2. Gospodarka 3. Ruch turystyczny 4. Energetyka ukierunkowana na odnawialne źródła energii

2 Agencja Rozwoju Regionalnego SA Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ARR) jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Województwo Morawsko-Śląskie. Została założona w roku 1993 w celu wsparcia rozwoju regionu i swoimi działaniami spełnia rolę organizacji usługowej w stosunku do Województwa Morawsko-Śląskiego. Działalność Agencji ukierunkowana jest na współpracę z województwem, jego mieszkańcami, podmiotami ekonomicznymi i lokalnymi instytucjami. Do jej głównych czynności należy opracowywanie planów strategicznych i dokumentów (na przykład Strategii Rozwoju Województwa Morawsko-Śląskiego lub Regionalnej Strategii Innowacji RIS 3 KMŚ), zarządzanie systemem innowacji Województwa Morawsko-Śląskiego, wspieranie procesów inwestycyjnych w województwie oraz kształcenie skierowane na świadczenie innowacyjnych usług o wysokiej jakości w zakresie rozwoju fachowych kompetencji pracowników małych i średnich zakładów pracy oraz motywowanie studentów do nauki na kierunkach technicznych. Działania w ramach projektu W ramach projektu odbyły się następujące działania: 1. Powołanie Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierających Przedsiębiorczość Została powołana Transgraniczna Sieć Organizacji Wspierających Przedsiębiorczość (wykaz podmiotów poniżej). Zorganizowano cztery spotkania w ramach Sieci, na których dyskutowano o możliwościach wspierania współpracy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Webinaria W ramach projektu odbyły się cztery webinaria skierowane dla instytucji wsparcia biznesu po obu stronach granicy. Spotkania prowadził Max Stewart, konsultant z wieloletnim doświadczeniem, kierujący działem rozwoju handlu zagranicznego w spółce Enterprise Florida, Inc. w regionie Tampa Bay. Ekspert specjalizujący się w doradztwie początkującym firmom chcącym wejść na rynki zagraniczne. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele Transgranicznej Sieci Organizacji Wspierających Przedsiębiorczość (wspierające szczególnie młode firmy, zaangażowane w przyspieszenie rozwoju własnej działalności). Tematyka seminariów była następująca: O Tworzenie planu rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej, przechodzenie przez fazy kryzysów w firmie, planowanie zapobiegania niepowodzeniom; O Jak zwiększyć sprzedaż, pozytywne strony dobrego marketingu, dobra pozycja firmy w Internecie; O Wejście na rynek zagraniczny; O Wsparcie przejścia firmy z pozycji startup do drugiej fazy prowadzenia działalności gospodarczej. Celem webinariów było przekazanie narzędzi i metod pracy z młodymi firmami po obu stronach granicy, pomocnych dla ich rozwoju. Materiały z webinariów nawiązujące do powyższych tematów można znaleźć na stronie EUWT TRITIA 3. Opracowanie studium mapującego W ramach projektu powstało studium mapujące, będące syntezą 30 studiów przypadków, które zostały opracowane na podstawie rozmów z młodymi firmami, po obu stronach granicy. Wywiady, oraz stworzoną na ich podstawie analizę, przygotowano w oparciu o zagadnienia prezentowane podczas webinariów. Studium mapujące można pobrać ze stron EUWT TRITIA i ARR Ostatnia część studium poszerzona została o tzw. dziesięć zasad, które mogą być przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Opracowano je analizując wywiady przeprowadzone z 30 firmami: 1. Wiara w powodzenie, w siebie i w swój pomysł. 2. Wytrwałość, elastyczność, zdolność przeciwstawienia się przeszkodom i wyciąganie wniosków z niepowodzeń. 3. Dobry, stabilny i zmotywowany zespół. 4. Dobry plan gospodarczy z realnym potencjałem rynkowym.

3 5. Rezerwa finansowa i zdolność znalezienia oszczędności oraz optymalizowania kosztów. 6. Obustronna i otwarta komunikacja wewnątrz zespołu i z klientem. 7. Jakość zamiast ilości, wyjątkowy produkt i usługi świadczone klientowi. 8. Obserwowanie trendów, analizowanie rynku i klientów oraz systematyczny rozwój swoich produktów. 9. Sprawdzanie dostawców i właściwy skład odbiorców. 10. Silny nacisk na marketing, handel i pozyskiwanie nowych oraz utrzymywanie istniejących klientów. 4. Transgraniczne warsztaty Dla początkujących oraz już istniejących przedsiębiorców po obu stronach granicy, zorganizowano cztery, otwarte, transgraniczne warsztaty. Celem spotkań była analiza poszczególnych etapów prowadzenia firmy oraz związanych z tym różnych zagadnień. Warsztaty były prowadzone przez konsultantów z Transgranicznej Sieci Organizacji, w oparciu o wnioski ze studiów przypadków oraz know how z przeprowadzonych webinariów. Dla firm, które chciałyby skorzystać z usług lub konsultacji ekspertów, poniżej podajemy wykaz instytucji z Polski oraz Czech wspierających przedsiębiorców. 5. Open Days Na zakończenie projektu odbyły się Open Days. Spotkanie po czeskiej stronie skierowane było do uczniów. Jego celem było zachęcenie młodych ludzi do zakładania firm oraz popularyzacja zagadnień związanych z przedsiębiorczością. W imprezie uczestniczyło 50 uczniów z ostrawskich szkół średnich. Po stronie polskiej odbyła się natomiast końcowa konferencja, podsumowująca projekt, podczas której zaprezentowano m.in. efekty projektu. Instytucje wspierające działalność gospodarczą w Kraju Morawsko-Śląskim W Kraju Morawsko-Śląskim działa duża liczba instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem osób prowadzących działalność gospodarczą. Poszczególne instytucje różnią się od siebie m.in. grupą docelową, do której usługi są adresowane oraz różnymi formami wsparcia. Podmioty świadczą usługi i doradztwo uczniom/studentom, kiedy firma jest jeszcze w fazie idei oraz pomysłu, młodym już istniejącym przedsiębiorcom, wspierając ich dalszy rozwój, oraz przedsiębiorstwom rozwiniętym m.in. podczas wchodzenia na rynki zagraniczne, czy realizacji wspólnych projektów z partnerami. Do najczęściej świadczonych usług należą przede wszystkim: O doradztwo i konsultacje na korzystnych warunkach; O usługi eksploatacyjne (wynajem pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia spotkań z klientami, negocjacji handlowych, szkoleń; wirtualne biuro, recepcja, ochrona i inne usługi związane z prowadzeniem firmy); O wynajem pomieszczeń na korzystnych warunkach (szczególnie w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności); O usługi szkoleniowe, podnoszące kompetencje (korzystna oferta usług szkoleniowych/kursów/seminariów). Dzięki działalności tych instytucji na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego, powstała szeroka sieć organizacji wspierających firmy, która stanowi dobrze uzupełniający się łańcuch powiązanych ze sobą usług, zdolnych do efektywnego i skutecznego przyspieszania rozwoju i wspierania inicjatyw gospodarczych.

4 Przydatne kontakty: O Podnikatelské inovační centrum BIC Ostrava s.r.o. O Vědecko-technologický park Ostrava O Podnikatelský inkubátor STEEL-IT, Třinec O Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava O Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava O Impact Hub Ostrava O Coworkingové centrum Viva Ostrava O Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje O CzechInvest, regionální kancelář Ostrava Instytucje wspierające działalność gospodarczą w Województwie Śląskim W Województwie Śląskim działają dziesiątki instytucji zajmujących się działalnością gospodarczą, jak na przykład: agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe, cechy rzemieślnicze i centra wspierania działalności gospodarczej, centra doradcze i informacyjne oraz stowarzyszenia osób prowadzących działalność gospodarczą. Pierwszym celem tych organizacji wspierających działalność gospodarczą jest zwiększenie zdolności konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc im w dalszym rozwoju. Te spółki oferują najczęściej: O usługi doradcze i konsultacyjne (łącznie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii, wprowadzaniem systemów zarządzania jakością, zapewnianiem certyfikatów i uzyskiwaniem środków finansowych na rozwój firm ze źródeł krajowych i europejskich), O usługi kształceniowe, O podstawowe i specjalistyczne usługi informatyczne, O usługi finansowe takie jak udzielanie pożyczek, gwarancji, gwarancji kredytowych, itp. O pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, między innymi organizowanie misji ekonomicznych i handlowych, spotkań handlowych, itp. Przydatne kontakty: O Regionalna Izba Gospodarcza O Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach O Śląska Izba Rolnicza O Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) i Fundusz Górnośląski O Zamek Cieszyn O Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych O DELTA PARTNER w Cieszynie O Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości O Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury O Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej O Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

5 Projekt Udržitelné podnikání Zrównoważona działalność gospodarcza

6 Projekt Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání reagoval na výsledky analýzy podnikavosti na území Moravskoslezského kraje (MSK) a Slezského a Opolského vojvodství (SV a OV) a jeho smyslem byla podpora začínajících i stávajících firem v pohraničí. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření prostoru pro lepší spolupráci českých a polských organizací poskytujících podporu začínajícím firmám a podnikatelům, vzájemnou spolupráci a rozvoj firem přeshraničního regionu a propagace podnikavosti s akcentem na příležitosti v přeshraničním regionu. Cílem projektu byl rovněž transfer nejnovějšího know-how v oblasti podpory podnikání z nejinovativnějších světových regionů a přenesení, aspoň částečně, této best practice do MSK, SV a OP. Zdroje financování: Evropský fond regionálního rozvoje / Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Partneři projektu: - Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností vedoucí partner - Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Číslo projektu: PL.3.22/2.1.00/ Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o. o. Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA), založené v roce 2013, je česko-polsko-slovenským seskupením členů: Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Opolské vojvodství a Žilinský samosprávný kraj. Území, na kterém ESÚS TRITIA působí, má rozlohu km 2 a více než tis. obyvatel. Na jeho území se nacházejí dvě města s více než 300 tis. obyvateli Katowice (PL) a Ostrava (CZ). Tyto městské aglomerace a také další dvě významná centra osídlení, Opole (PL) a Žilina (SK), spojují intenzivní socio- -ekonomické vztahy. Se silným ekonomickým zázemím, sedmi veřejnými univerzitami, velkým počtem poskytovatelů terciálního vzdělávání a subjektů působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, je území TRITIA taktéž zajímavým prostorem pro výzkum a inovace. ESÚS TRITIA má tak obrovský potenciál ke zvětšování intenzity a systematizaci vícestranné spolupráce. Předmětem činnosti sdružení je usnadnění a rozšíření příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce mezi jeho členy s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost, zejména prostřednictvím realizace projektů nebo programů územní spolupráce v následujících čtyřech hlavních oblastech: 1. Doprava 2. Hospodářství 3. Cestovní ruch 4. Energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

7 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR) je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena v roce 1993 za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí. Mezi její hlavní činnosti patří zpracovávání strategických plánů a dokumentů (např. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje či Regionální inovační strategie RIS 3 MSK), řízení inovačního systému Moravskoslezského kraje, podpory investičních aktivit v kraji či vzdělávání zaměřené na poskytování inovativních, vysoce kvalitních služeb v oblasti rozvoje odborných kompetencí pracovníků malých a středních podniků a v oblasti motivace žáků ke studiu technických oborů. Aktivity projektu V rámci projektu proběhly následující aktivity: 1. Ustanovení přeshraniční sítě organizací podporujících podnikání Byla ustanovena přeshraniční síť organizací podporujících podnikání (viz subjekty níže). Celkem byly uskutečněny čtyři setkání této sítě, na kterých byly diskutovány možnosti další spolupráce v oblasti podnikání. 2. Webináře Série čtyř webinářů byla uspořádána pro instituce zaměřené na podporu podnikání na obou stranách hranice. Webináře vedl konzultant s dlouholetými zkušenostmi Max Stewart, vedoucí rozvoje zahraničního obchodu ve společnosti Enterprise Florida, Inc. pro oblast Tampa Bay a senior konzultant v oblasti rozvoje začínajících firem při vstupu na zahraniční trhy a rozvoje zahraniční spolupráce obecně. Webinářů se účastnili zástupci přeshraniční sítě na podporu podnikání (pod-

8 porující zejména mladé společnosti/startupy v akceleraci vlastního podnikání). Témata webinářů byla následující: O Tvorba zdravého podnikatelského plánu, procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování neúspěchu; O Jak zvýšit prodej, pozitiva dobrého marketingu, dobrá pozice firmy na internetu; O Vstup na zahraniční trh; O Podpora přechodu firmy z pozice start-upu do druhé fáze podnikání. Cílem seminářů bylo poskytnout nástroje a metody práce s mladými společnostmi na obou stranách hranice při rozvoji jejich podnikání. Záznamy z webinářů na výše uvedená témata je možné shlédnout na stránkách ESÚS TRITIA 3. Zpracování mapovací studie V rámci projektu byla zpracována mapovací studie, která je syntézou 30-ti případových studií, které byly zpracovány na základě řízených rozhovorů s podnikateli/firmami v jejich rané fázi podnikání. Na základě rozhovorů byla provedena kvalitativní analýza ve stejných tématech, jaké byly diskutovány v rámci webinářů. Mapovací studie je k dispozici ke stažení na stránkách ESÚS TRITIA a ARR Ze závěrů studie níže uvádíme doporučení, tzv. desatero úspěšného podnikání, které bylo sestaveno na základě analýzy odpovědí 30 respondentů: 1. Víra v úspěch, v sebe a svůj záměr. 2. Vytrvalost, flexibilita, schopnost čelit překážkám a poučit se z proher. 3. Kvalitní, stabilní a motivovaný tým. 4. Dobrý podnikatelský plán s reálným tržním potenciálem. 5. Finanční rezerva a schopnost najít úspory a optimalizovat náklady. 6. Oboustranná a otevřená komunikace uvnitř týmu i se zákazníkem. 7. Kvalita namísto kvantity, jedinečný produkt a služby zákazníkovi. 8. Sledování trendů, analyzování trhu a zákazníků a pravidelné inovace svých produktů. 9. Prověřování dodavatelů a správná skladba odběratelů. 10. Silný důraz na marketing, obchod a získávání nových a udržení stávajících zákazníků. 4. Přeshraniční workshopy Pro začínající i existující podnikatele z obou stran hranice byly uspořádány čtyři otevřené přeshraniční workshopy, jejichž cílem bylo představit podnikatelům možnosti řešení výzev, kterým čelí v jednotlivých oblastech svého podnikání. Workshopy byly vedeny konzultanty z organizací přeshraniční sítě, s využitím závěrů z případových studií a know-how z uskutečněných webinářů. Pro potřeby podnikatelů, kteří by chtěli využít služeb expertů/konzultantů působících v oblasti rozvoje/ podpory podnikání, je níže uvedena základní síť těch-

9 to organizací na českém a polském území. 5. Open Days přeshraničního podnikání Na závěr projektu proběhly dvě konference s názvem Open Days přeshraničního podnikání. Na české straně byla konference zaměřena na diseminaci výstupů projektu s akcentem na povzbuzení studentů k podnikání/popularizaci podnikání. Akce se zúčastnilo 50 studentů ostravských středních škol. Na polské straně pak proběhla závěrečná konference projektu, na které byly prezentovány hlavní výstupy projektu. Instituce podporující podnikání v Moravskoslezském kraji V Moravskoslezském kraji působí široká škála institucí a zařízení podporujících podnikání. Jednotlivé instituce se vzájemně odlišují cílovou skupinou, na kterou zaměřují poskytované služby, s čímž souvisí i typy aktivit, které v rámci podpory podnikání provozují. Instituce poskytují služby a poradenství studentům ve fázi rozvoje jejich podnikatelského záměru/nápadu, již založeným mladým firmám/podnikatelům při dalším rozvoji jejich existujícího podnikání, nebo etablovaným firmám při rozšiřování jejich aktivit na zahraniční trhy, realizaci společných projektů s partnery apod. Mezi nejčastěji poskytované služby patří především: O poradenství a konzultace za zvýhodněných podmínek; O provozní služby (pronájmy jednacích/školících místností, virtuální kanceláře, služby recepce, ostraha a další služby spojené s provozem firmy); O nabídka pronájmů prostor za zvýhodněných podmínek (zejména v prvních třech letech zasídlení v daném zařízení); O vzdělávací služby (nabídka vzdělávacích služeb/ kurzů/seminářů za zvýhodněných podmínek). Díky širokému záběru působnosti těchto institucí existuje na území Moravskoslezského kraje taková podpůrná síť organizací, která tvoří vhodně se doplňující řetězec navazujících služeb, schopný efektivně a úspěšně podporovat rozvoj a akceleraci podnikatelských záměrů.

10 Užitečné kontakty: O Podnikatelské inovační centrum BIC Ostrava s.r.o. O Vědecko-technologický park Ostrava O Podnikatelský inkubátor STEEL-IT, Třinec O Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava O Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava O Impact Hub Ostrava O Coworkingové centrum Viva Ostrava O Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje O CzechInvest, regionální kancelář Ostrava Instituce podporující podnikání ve Slezském vojvodství Ve Slezském vojvodství působí desítky institucí z oblasti obchodu, jako např.: agentury pro místní a regionální rozvoj, hospodářské, průmyslové a obchodní komory, řemeslnické cechy a centra podpory podnikání, poradenská a informační centra, jakož i podnikatelská sdružení. Primárním cílem těchto organizací podporujících podnikání je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a pomoci jim v jejich dalším rozvoji. Tyto společnosti nejčastěji nabízejí: O poradenské a konzultační služby (včetně využití moderních metod a technologií, zavádění systémů řízení jakosti, zajištění certifikátů a také získávání finančních prostředků pro rozvoj firem z národních a evropských zdrojů); O vzdělávací služby; O základní a speciální informační služby; O finanční služby, jako je poskytování půjček, záruk, úvěrových záruk apod.; O asistence při navazování obchodních kontaktů, mimo jiné organizováním ekonomických a obchodních misí, obchodních jednání apod. Užitečné kontakty: O Regionalna Izba Gospodarcza O Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach O Śląska Izba Rolnicza O Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) i Fundusz Górnośląski O Zamek Cieszyn O Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych O DELTA PARTNER w Cieszynie O Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości O Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury O Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej O Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim. jego wkład w rozwój regionalny. jeho přínos pro regionální rozvoj

Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim. jego wkład w rozwój regionalny. jeho přínos pro regionální rozvoj Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czeskopolskim i jego wkład w rozwój regionalny Lázeňství v českopolském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj Interreg V-A Republika Czeska Polska Oś 4: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Śląskiego z regionami partnerskimi oraz w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA

Współpraca Województwa Śląskiego z regionami partnerskimi oraz w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Współpraca Województwa Śląskiego z regionami partnerskimi oraz w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego Podstawa prawna współpracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

EUWT TRITIA Marta Sláviková

EUWT TRITIA Marta Sláviková EUWT TRITIA Marta Sláviková European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA, Ltd. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA sp. z o.o. Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ALEKSANDRA HARASIUK BROKER EKSPORTOWY PODSTAWOWE INFORMACJE Czas trwania projektu: Budżet projektu: lipiec 2016

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała 26.03.2012 r.

Bielsko-Biała 26.03.2012 r. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Charakterystyka projektów możliwych do realizacji pozostała alokacja Szkolenie współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej działa w ramach struktury Urzędu Miasta Stalowej Woli. Funkcjonuje od lipca 2017 roku kiedy, stało

Bardziej szczegółowo

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju

Nr konkursu 05/RPOWL/2.3B/2012. Zwiększenie atrakcyjności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej przez opracowanie i realizację strategii jej rozwoju Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konwencja. o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Konwencja. o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr.. z dnia. Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością Preambuła W samym

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Publikacja dystrybuowana bezpłatnie zdrowie budownictwo praca motoryzacja przemysł Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 1 Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Instrukce pro vyplnění Dotazník slouží k naplnění Akčního plánu, který je hlavním nástrojem implementace Strategie integrované

Bardziej szczegółowo

EUWT TRITIA z o.o. r.

EUWT TRITIA z o.o. r. r. EUWT TRITIA z o.o. EUWT TRITIA Podstawy prawne tworzenia i przystępowania do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na poziomie europejskim: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech Tłumaczenie: Tereza Vlachová Ver. 11/2014 Kudowa-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN Promuje dobre wzornictwo jako klucz do rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo