Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007"

Transkrypt

1 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe III. Zabici w wypadkach drogowych IV. Ranni w wypadkach drogowych V. Wskaźniki Opracowała: mgr Justyna Wacowska Ślęzak 2

3 Wstęp Niniejsze opracowanie zawiera dane statystyczne dotyczące wypadkowości w krajach Europy, Australii, Ameryki Północnej i Azji. Dane te zostały zaczerpnięte z międzynarodowej bazy danych o wypadkach drogowych IRTAD International Road Traffic and Accident Database, która jest własnością OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). IRTAD zawiera dane z zakresu ruchu drogowego i wypadków od początku lat siedemdziesiątych w odniesieniu do następujących krajów: Austria, Australia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Płd., Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W tym opracowaniu zamieszczono dane z poszczególnych krajów za lata 2005 i 2006 oraz w odniesieniu do niektórych danych porównanie do lat 1970, 1980, 1990 i Zostały one podzielone wg następującego porządku: dane ogólne, wypadki, zabici, ranni, wskaźniki. Dane ogólne zawierają informacje z poszczególnych krajów dotyczące powierzchni, populacji z podziałem na grupy wiekowe, długość dróg, liczby pojazdów z podziałem na kategorie. Dane dotyczące wypadków zawierają liczby wypadków ogółem oraz w podziale na typy dróg gdzie się wydarzyły. Dane dotyczące zabitych w wypadkach drogowych zawierają liczbę zabitych ogółem oraz w podziale na grupy wiekowe, typy dróg, rodzaj uczestnictwa w ruchu drogowym. Dane dotyczące rannych w wypadkach drogowych zawierają liczbę rannych ogółem oraz w podziale na rodzaj uczestnictwa w ruchu drogowym. Zaprezentowane wskaźniki dotyczą zagrożenia mieszkańców, ciężkości wypadków oraz poziomu motoryzacji w poszczególnych krajach. Oczywiście zaprezentowane dane podstawowe umożliwiają obliczenia innych wskaźników charakteryzujących określone problemy. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią materiał źródłowy do wykorzystania przez instytucje zajmujące się problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego, instytuty naukowe, studentów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych wypadkowością w różnych krajach. Mogą służyć zarówno do analiz bieżących bezpieczeństwa, jak i retrospektywnych. Wykorzystanie danych wymaga powołanie się na źródło. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych danych w podobnym zakresie dotyczącym okresu od 1970 roku. Wszelkie informacje są udzielane w Instytucie Transportu Samochodowego, który pełni rolę koordynatora ze strony Polski w IRTAD. 3

4 I. Dane ogólne 4

5 TABELA I.1 - Powierzchnia kraju (w km 2 ) Austria Australia Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Luksemburg Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Turcja Węgry Wielka Brytania Włochy

6 TABELA I.2 Liczba ludności (w tys.) Ogółem 0-14 lat lat lat 65 i więcej ogółem 0-14 lat lat lat 65 i więcej Austria Australia Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

7 TABELA I. 3 Długość dróg (w km) Austria Belgia Dania Czechy Finlandia Francja Izrael Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Stany Zjednoczone Szwecja Węgry - - Wielka Brytania

8 TABELA I Długość dróg obszar zabudowany (w km) Belgia Czechy Finlandia Izrael Polska Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania TABELA I Długość dróg - obszar niezabudowany (w km) Belgia Czechy Finlandia Izrael Polska Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania TABELA I Długość autostrad (w km) Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Japonia Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Wielka Brytania

9 TABELA I.4 - Liczba pojazdów (w tys.) Austria Australia Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia 917 Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

10 TABELA I Liczba motocykli (w tys.) Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Korea Płd Niemcy Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania TABELA I Liczba samochodów osobowych (w tys.) Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania TABELA I Liczba samochodów ciężarowych (w tys.) Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

11 II. Wypadki drogowe 11

12 Tabela II.1 Liczba wypadków drogowych Kraj Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Izrael Japonia Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwecja Szwajcaria Węgry Wielka Brytania

13 Wykres II.1 - Wypadki drogowe w krajach OECD w 2006 r Dania Irlandia Nowa Zelandia Szwecja Węgry Czechy Szwajcaria Holandia Izrael Portugalia Austria Polska Belgia Francja Hiszpania Niemcy Wielka Brytania 13

14 TABELA II Liczba wypadków teren zabudowany Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania TABELA II Liczba wypadków - teren niezabudowany Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania TABELA II Liczba wypadków na autostradach Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Korea Płd Niemcy Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

15 III. Zabici w wypadkach drogowych 15

16 Tabela III.1 Zabici w wypadkach drogowych - ogółem Kraj Austria Australia Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

17 Wykres III.1 - Zabici w wypadkach drogowych w krajach OECD w 2006 r Dania Szwajcaria Szwecja Nowa Zelandia Austria Holandia Czechy Portugalia Belgia Węgry Australia Wielka Brytania Francja Hiszpania Niemcy Polska Japonia 17

18 Tabela III Zabici w wypadkach drogowych w podziale na grupy wiekowe i więcej i więcej Austria Australia Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

19 Tabela III.1.2 Zabici na drogach poza obszarem zabudowanym Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela III Zabici na drogach na obszarze zabudowanym Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia 37 - Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela III Zabici na autostradach Austria Belgia Czechy Dania Finlandia 10 - Francja Hiszpania Holandia Irlandia 2 2 Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Nowa Zelandia 3 10 Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

20 Tabela III Zabici piesi Austria Belgia Czechy Dania Finlandia 45 - Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia 31 - Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela III Zabici rowerzyści Austria Belgia Czechy Dania Finlandia 43 - Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada 52 - Korea Płd Niemcy Norwegia 7 - Nowa Zelandia 12 9 Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela III Zabici motorowerzyści Austria Belgia Czechy 8 3 Dania Finlandia 4 - Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada 0 - Korea Płd Niemcy Nowa Zelandia 0 0 Norwegia 4 - Polska Portugalia Stany Zjednoczone 61 - Szwajcaria 6 11 Szwecja 8 15 Węgry Wielka Brytania

21 Tabela III Zabici motocykliści Austria Belgia Czechy Dania Finlandia 30 - Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia 31 - Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela III Zabici w samochodach osobowych Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania

22 IV. Ranni w wypadkach drogowych 22

23 Tabela IV.1 Ranni w wypadkach drogowych Kraj Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Stany Zjednoczone Szwecja Węgry Wielka Brytania

24 Wykres IV.1 - Ranni w wypadkach drogowych w krajach OECD w 2006 r Dania Nowa Zelandia Szwecja Węgry Szwajcaria Czechy Holandia Portugalia Austria Polska Belgia Francja Hiszpania Niemcy Wielka Brytania 24

25 Tabela IV Ranni piesi Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Tabela IV Ranni rowerzyści Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry - - Wielka Brytania

26 Tabela IV Ranni motocykliści Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry - - Wielka Brytania Tabela IV Ranni w samochodach osobowych Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Korea Płd Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry - - Wielka Brytania Tabela IV Ranni motorowerzyści Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Kanada Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Szwajcaria Szwecja Węgry - - Wielka Brytania

27 V. Wskaźniki 27

28 Tabela V.1 - Zabici w wypadkach drogowych na mieszkańców zagrożenie mieszkańców Austria 9 9 Australia 8 8 Belgia Czechy Dania 6 6 Francja 9 8 Hiszpania 10 9 Holandia 5 4 Japonia 6 6 Kanada 9 - Korea Płd Niemcy 6 6 Norwegia 5 - Nowa Zelandia 10 9 Polska Szwajcaria 6 5 Szwecja 5 5 Węgry Wielka Brytania

29 Wykres V.1 - Zabici w wypadkach drogowych na mieszkańców w krajach OECD w 2006 r. zagrożenie mieszkańców Holandia Szwecja Szwajcaria Dania Wielka Brytania Japonia Niemcy Australia Francja Austria Hiszpania Nowa Zelandia Belgia Czechy Polska Węgry 29

30 Tabela V.2 Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych ciężkość wypadków Austria 2 2 Belgia 2 2 Czechy 5 5 Dania 5 6 Finlandia 5 - Francja 6 6 Hiszpania 5 4 Holandia 3 3 Japonia 1 1 Korea Płd. 3 - Niemcy 2 2 Norwegia 3 - Nowa Zelandia 4 3 Polska Szwecja 2 2 Szwajcaria 2 2 Węgry 6 6 Wielka Brytania

31 Wykres V.2 Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych, w krajach OECD w 2006 r. ciężkość wypadków Japonia Austria Belgia Niemcy Szwecja Szwajcaria Wielka Brytania Holandia Nowa Zelandia Portugalia Hiszpania Czechy Dania Francja Węgry Polska 31

32 Tabela V.3 - Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców wskaźnik motoryzacji Austria Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Japonia Korea Płd Niemcy Polska Szwajcaria Szwecja

33 Wykres V.3 - Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, w krajach OECD w 2006 r. wskaźnik motoryzacji Polska Dania Czechy Japonia Szw ecja Finlandia Hiszpania Belgia Francja Austria Szw ajcaria Niemcy 33

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 628 luty 2014 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej Warunki korzystania w państwach członkowskich Komisja Europejska Ulotkę należy umieścić w oknie obok karty parkingowej tak, aby widoczny

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny P R E Z E N T A C J A 1 NR 16/2015 Czwartek,

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

WSPIERANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WSPIERANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Możliwość dostępu do informacji stanowi fundamentalne prawo każdego uczącego się, niezależnie od rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Anita Richert-Kaźmierska Marcin Forkiewicz Politechnika Gdańska KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Wprowadzenie Od początku XX wieku w Europie dynamizuje się proces starzenia

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI)

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Katarzyna Żukrowska STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Stan umów między poszczególnymi rynkami narodowymi czy grupami państw bardziej lub mniej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej.

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiamy merytoryczne omówienie trudnego tematu, jakim jest kwestia naruszeń oraz kar na terenie Unii Europejskiej. Biuletyn zawiera szereg wyjaśnień na temat różnic w stosowanych w krajach UE karach

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej ISSN 1896 6659 nr 12(59) 25 czerwca 2009 zagadnienia społeczno gospodarcze Zapotrzebowanie na pomoc humanitarną na świecie systematycznie wzrasta. Unia Europejska i jej państwa członkowskie udzielają wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo