Badanie satysfakcji klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie satysfakcji klienta"

Transkrypt

1 Projektowanie badań marketingowych wykład Badanie satysfakcji klienta Opracowała: dr inż. Ewa Więcek-Janka

2 Prowadząca: Ewa Więcek-Janka, doktor nauk ekonomicznych, magister psychologii, inżynier zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska Kontakt: 2

3 Warunki Zaliczenia dla studiów podyplomowych Opracowanie podstawowe Wprowadzenie (charakterystyka firmy) Charakterystyka klienta Metodyka badań Mistery shoping (tajemniczy klient) Ankieta (kwestionariusz ankiety) Servqual (kwestionariusz ankiety) CSI (Customer Satisfaction Index) Opracowanie ewaluacyjne Opracowanie podstawowe Przeprowadzenie badania 2 wybranymi metodami Analiza i wnioski 3

4 Warunki Zaliczenia dla studiów stacjonarnych Zaprojektowanie metodyki badań dotyczące satysfakcji klienta wybranego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 4 metod Przeprowadzenie badań pilotowych weryfikujących przydatność opracowanych narzędzi Wybór najbardziej trafnych 2 narzędzi Przeprowadzenie badań na pełnej próbie 2 wybranymi narzędziami 4

5 Badania przeprowadzone przez MSPA (Mystery Shopping Providers Association's) i opublikowane przez pierwszego prezesa Marka Michelsona, wskazują, że powodem straty klienta jest: 68% - nieodpowiednia obsługa 14% - zła jakość produktu 9% - przejście do konkurencji bez wyraźnej przyczyny 5% - inne 3% - wyjazd, przeprowadzka 1% - śmierć 5

6 Jednocześnie tylko 4% klientów skarży się w firmie. Każdy z pozostałych 96% informuje o tym fakcie znajomych i rodzinę. Powoduje to potencjalne duże straty, z tytułu utraconych korzyści. Średni koszt pozyskania klienta np. dzięki reklamie może się wahać od kilkuset to kilku tysięcy złotych, podczas gdy koszty utrzymania istniejącego zwykle są 5 razy niższe. Rachunek zysków i strat jest jednoznaczny. 6

7 Czynniki motywujące do badania zadowolenia klientów wymagania coraz bardziej konkurencyjnego rynku przykłady płynące z dobrych koncernów benchmarking sprawianie dobrego wizerunku nagrody jakości wymagania normy ISO 9001: 2000 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 7

8 Zadowolenie a lojalność Rynek quasi-monopolistyczny Lojalność wobec firmy Rynek bardzo konkurencyjny Zadowolenie klienta Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 8

9 Pięć mitów o satysfakcji klientów 1. Satysfakcja klienta jest obiektywna. Satysfakcja klienta to pewne jego nastawienie do wyrobu, które łatwo ulega zmianie. Nie jest łatwo tą satysfakcję kształtować, gdyż wpływa na nią bardzo wiele czynników i nie na wszystkie z nich firma ma wpływ. 2. Satysfakcja klienta jest łatwo mierzona. Satysfakcja to bardziej stan psychiczny niż wielkość fizyczna, którą można łatwo zwymiarować. 3. Zadowolenie klientów jest dokładnie mierzone. Stosując różne skale pomiarowe otrzymuje się określony rozrzut wyników. Przy małych próbkach (zazwyczaj stosowanych) niemożliwe jest wykrywanie niewielkich zmian w poziomie zadowolenia klientów. 4. Satysfakcja klientów zmienia się szybko i łatwo. Podnoszenie satysfakcji przez podnoszenie jakości wyrobu jest bardzo pracochłonne i nie przynosi szybko rezultatów. Jak wykazuje praktyka najszybciej można podnosić satysfakcję przez reklamę (Coca-Cola, Intel). 5. Jest oczywiste kto jest klientem. Mit ten dotyczy głównie firm sprzedających wyroby na szeroki rynek, szczególnie, gdy sprzedaż ta odbywa się za czyimś pośrednictwem. Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 9

10 Model zależności między jakością produktu a satysfakcją klienta Klient usatysfakcjonowany Satysfakcja specjalna Satysfakcja proporcjonalna Niska jakość produktu/usług Wysoka jakość produktu/usług Satysfakcja podstawowa Klient nieusatysfakcjonowany Źródło: Wolniak, Skotnicka-Zasadzień,

11 Powiązanie satysfakcji, lojalności i utrzymania klienta Źródło: Wolniak, Skotnicka-Zasadzień,

12 Modele satysfakcji klienta

13 TCS [Model satysfakcji klienta] 13

14 ACSI [American Customer Satisfaction Index] Model: Strengths and Weaknesses 14

15 KCSI [Kanji s Customer Satisfaction Index] 15

16 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

17 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

18 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

19 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

20 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

21 badanie satysfakcji klienta a zarządzanie jakością

22 Badanie satysfakcji w ISO 9000 Stare ISO Nowe ISO 9001:2008 punkt mówiący o statystyce brak wymagań dotyczących badania satysfakcji klientów analiza satysfakcji jedynie w ramach 4.14 i 4.17 Punkt nowe, konkretne wymagania odnośnie stosowania metod statystycznych wymóg badania satysfakcji klientów Badania opinii klientów Monitorowanie zadowolenia klienta Powiązanie marketingu ze wzrostem jakości oraz obsługą klienta Punkt Wyróżnienie metod badania satysfakcji klienta Opisanie zalet i wad źródeł informacji Punkt Procedura: badanie zadowolenia klienta 22

23 Metody pomiaru satysfakcji klienta

24 Analiza skarg i zażaleń Metoda ta może być przydatna do analizy przyczyn niezadowolenia klientów, oraz składanych przez nich skarg Wadą tej metody jest jej bardzo niska reprezentatywność, gdyż niewielka grupa klientów zgłasza swoje zażalenia, a klienci, którzy nie są zadowoleni z zakupu, nie powtórzą go w danym przedsiębiorstwie i co więcej, o swoim niezadowoleniu poinformują innych. Wpływa to niekorzystnie na wizerunek firmy, która, w razie skargi klienta, mogłaby poprzez zadośćuczynienie, umacniać z nim więzi 24

25 Tajemniczy klient Jest to technika badawcza, która powstała w celu usprawnienia obsługi klientów w firmach Metoda ta polega na wynajęciu fałszywych nabywców, którzy informują zarówno o mocnych jak i o słabych stronach przedsiębiorstwa. Tajemniczy Klient sprawdza często wiedzę i kompetencje oraz sposób reagowania personelu, poprzez udawanie jakiegoś problemu. Badanie to pomaga ocenić cały proces obsługi wykonywanej, a nie tylko i wyłącznie jej wyniki 25

26 Metoda krytycznych wydarzeń Wydarzeniami krytycznymi są sytuacje, które zdecydowanie odbiegają (pozytywnie bądź negatywnie) od oczekiwań nabywcy. Wpływają one silnie na ocenę jakości i satysfakcję klienta z danej usługi. Zaletą techniki krytycznych wydarzeń jest swoboda formułowania uwag przez samych klientów. Mogą oni opisywać zaistniałe zdarzenia własnymi słowami, bez konieczności korzystania z narzuconych przez badaczy określeń. Klienci wskazują konkretne przyczyny niezadowolenia, dostarczając informacji na temat części procesu usługowego, które wymagają poprawy 26

27 Analiza utraty klientów Metoda ta skoncentrowana jest na mierzeniu i analizie zjawiska odchodzenia klientów. Podstawowych informacji ilościowych dostarcza tzw. wskaźnik utraty klientów. Określa on jaka część klientów z początku pewnego okresu zrezygnowała z produktów czy usług na koniec okresu. W celu uzyskania informacji na temat satysfakcji klientów, przedsiębiorstwa powinny kontaktować się z klientami, którzy przestali kupować ich produkty. Ważne jest, aby dowiedzieć się od nich, gdzie został popełniony błąd oraz co było powodem ich niezadowolenia aby móc w przyszłości to zmienić. 27

28 Analiza informacji zwrotnych od klienta Kategoria ta obejmuje uwagi i reklamacje klientów oraz ich pytania, kierowane do firmy Przedsiębiorstwo nie może ulepszać swoich usług, jeśli nie wie, kto miał problem. Ważne jest zatem, aby firmy sprawdzały oraz korygowały swoje podejście do zwrotnych informacji od klientów, zwłaszcza w zakresie skarg i reklamacji dotyczących usług oraz produktów jakie oferują. 28

29 Pozostałe techniki badania satysfakcji klienta Wywiad kwestionariuszowy - respondenci bardziej wyczerpująco i chętniej wypowiadają się niż w wywiadzie telefonicznym czy ankietach pocztowych. Wadą wywiadu kwestionariuszowego jest jednak wysoki koszt oraz obciążenie wyników badania tzw. efektem ankietera (błąd ankieterski), który oznacza wpływ na wyniki badania doświadczenia ankietera, jego cech charakteru i predyspozycji psychicznych; 29

30 Ankieta pocztowa jest to najtańsza technika badania. Daje ona firmie możliwość dotarcia w krótkim czasie do dużej liczby badanych. Dzięki anonimowości zapewnia dużą szczerość wypowiedzi. Wadą tego badania jest to, że pozbawia badacza możliwości kontroli nad sposobem wypełniania kwestionariusza oraz jej niska zwrotność i długi czas realizacji. Wywiad telefoniczny (CATI) jest to jedna z najczęściej stosowanych metod w badaniu satysfakcji. Zaletą tej techniki jest szybki dostęp do wyników, niski koszt, wysoki odsetek odpowiedzi oraz brak efektu ankietera. Wadą jest to, że wywiad telefoniczny nie może trwać zbyt długo, a więc ogranicza ilość informacji możliwych do zebrania. 30

31 Tworzenie kwestionariusza określenie możliwych pytań wypisanie wszystkich możliwych pytań, które można zadać klientowi mierząc określone zagadnienie wybór formatu odpowiedzi określenie sposobu w jaki klient będzie mógł odpowiadać na pytania z kwestionariusza, np. odpowiedzi T/N, 1-5 itp. doskonalenie kwestionariusza napisanie wprowadzenia do kwestionariusza, usuwanie zbędnych pytań, podnoszenie rzetelności 31

32 Ogólny podział skali pomiarowych skale werbalne (np. od b.dobrze do b. źle) skale liczbowe (np. od 1 do 5) 32

33 SKALA PODSTAWOWE PORÓWNANIA TYPOWE PRZYKŁADY MIARY PRZECIĘTNE Nominalna Tożsamość Kobieta mężczyzna Użytkownik nieużywający Zawody Jednolite liczby Porządkowa Porządek Preferencja do marek Klasa społeczna Trwałość minerałów Klasy jakości drewna Dominanta Mediana Przedziałowa Porównanie przedmiotów Skala temperatury Przeciętna ze studiów Postawa wobec marek Świadomość reklamy Średnia arytmetyczna Stosunkowa Porównanie wielkości absolutnych Liczba sprzedanych jednostek Liczba nabywców Prawdopodobieństwo zakupu Waga Średnia geometryczna Średnia harmoniczna 33

34 Skalowanie zrównoważone Skalowanie niezrównoważone porządkowa Pytania Odpowiedź wyskalowana Pytania Odpowiedź wyskalowana Rodzaj skali Przedziałow a lub stosunkowa Jak ocenia szybkość obsługi klienta w sklepie? Jaka część rocznej produkcji Waszej firmy jest eksportowana Bardzo szybka Szybka Ani szybka ani powolna Powolna Bardzo powolna 0 20 % % % % % Jak zareagowałeś na ukazanie się nowego produktu XYZ? Ile razy podróżował Pan w roku ubiegłym samolotem PLL LOT? Entuzjastycznie Bardzo pozytywnie Pozytywnie Obojętnie Negatywnie ani razu 1 raz 2 4 razy 5 9 razy razy 20 i więcej 34

35 Przykład budowy kwestionariusza z wykorzystaniem skali semantycznej Osoba polecająca produkt jest: Niewiarygodna Nieatrakcyjna Nie jest ekspertem Nie jest wystarczająco poinformowana. Wiarygodna Atrakcyjna Jest ekspertem Dobrze poinformowana. 35

36 Przykład budowy kwestionariusza z wykorzystaniem skali Stapela Osoba polecająca produkt jest wiarygodna Osoba polecająca produkt jest atrakcyjna Osoba polecająca produkt jest znawcą produktu Osoba polecająca produkt ma znajomość produktu 36

37 Przykład budowy kwestionariusza z wykorzystaniem skali Likerta Proszę wyrazić swoje zdanie odnośnie jakości świadczonych przez naszą firmę usług. Proszę zakreślić cyfrę najlepiej oddającą Twoją opinię. 1 Całkowicie się nie zgadzam 2 Raczej nie zgadzam się 3 Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam 4 Raczej zgadzam się 5 Całkowicie się zgadzam 1. Personel jest zawsze kompetentny W punkcie obsługi klienta panuje miła atmosfera 3. Informacja dotycząca palety asortymentowej jest wystarczająca 37

38 Najpoważniejsze błędy popełniane w badaniach zły dobór próby (może wynikać np. ze złej listy bazowej) wystąpienie efektu skrzywienia próby, gdy część respondentów nie odpowiedziała (zanika właściwie przy 75% zwrotów) niepełne lub nieprawidłowe odpowiedzi niezrozumienie pytań przez respondentów 38

39 Omówienie wybranych metod BSK

40 CSI CSI (Customer Satisfaction Index) - współczynnik zadowolenia klienta mierzy zarówno oczekiwania klientów jak i ich zadowolenie wykorzystuje się wagi do uszczegółowienia ważności poszczególnych wskaźników 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 PRZYKŁAD 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 Uzyskane średnie dla badanego parametru w próbie Uzyskane średnie dla badanego parametru w próbie 51

52 52

53 0,136= 2,95/21,75 0,41=3,05*0,136 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 Badanie satysfakcji klienta Metoda Servqual

59 59

60 Pokazuje on, jakie są przyczyny niskiej jakości oferowanych usług. Stanowi podstawę do analizy źródeł problemów z jakością i planowaniem działań naprawczych w przedsiębiorstwach usługowych Jest pięć krytycznych dla końcowej oceny jakości usługi momentów, które nazywają się lukami. 60

61 Przekaz ustny Potrzeby osobiste Doświadczenia Usługa oczekiwana konsument LUKA 5 Usługa otrzymana dostawca Dostawa usługi (wyłącznie z wcześniejszymi i późniejszymi kontaktami) LUKA 4 Zewnętrzne formy komunikacji z klientami LUKA 1 LUKA 3 Przetworzenie percepcji na wymagania dotyczące jakości usług LUKA 2 Percepcja kierownictwa odnośnie oczekiwań konsumenta 61

62 Luka 1 to rozbieżności między oczekiwaniami o oceną tych oczekiwań przez firmę. Luka 2 to rozbieżność między postrzeganymi przez firmę oczekiwaniami klientów a przełożeniem tych oczekiwań na normy i standardy dotyczące usług i sposobu ich wykonywania. Luka 3 to rozbieżności między przyjętymi w firmie standardami i normami a rzeczywistym poziomem (jakością dostarczanej usługi. 62

63 Luka 4 to rozbieżność między poziomem usługi dostarczanej a informacjami zawartymi w działaniach komunikacyjnych firmy. Luka 5 ukazuje rozbieżności między tym, czego oczekiwał konsument, a tym, co otrzymał. Jest to różnica między usługą oczekiwaną a otrzymaną. 63

64 Przyczyny powstawania Luki 1 Brak badań marketingowych i analiz popytu lub pozyskiwanie w ich trakcie informacji niedokładnych bądź też ich błędna interpretacja. Zła organizacja systemu przepływu informacji od personelu bezpośredniego kontaktu do zarządu lub nieistnienie takiego systemu. Występowanie zbyt wielu szczebli organizacyjnych między personelem bezpośredniego kontaktu a zarządzającymi przedsiębiorstwem. 64

65 Przyczyny powstawania luki 2 Niewystarczające zaangażowanie zarządzających w jakości usług lub brak zaangażowania. Brak jasno sprecyzowanych celów działania i formalnego programu jakości w przedsiębiorstwie. Planowanie standardów i norm bez porozumienia z pracownikami świadczącymi usługi, co sprawia, że uznają oni niektóre normy za niewykonalne. 65

66 Przyczyny powstawania luki 3 Przyczyny spowodowane błędami w kształtowaniu norm jakości. Przyczyny spowodowane złym zarządzaniem. Przyczyny leżące po stronie pracowników. 66

67 Przyczyny powstawania luki 4 Brak powiązań między planowaniem komunikacji rynkowej w procesami usługowymi. Skłonność do przesadzania, a co za tym idzie - do obiecywania zbyt wiele. 67

68 Pojawienie się luki 5 Jest konsekwencją istnienia luk wewnętrznych (1-4). Jest ona bardzo groźna, gdyż może prowadzić do stałych problemów z jakością, złej sławy, a w konsekwencji - do ukształtowania się negatywnego wizerunku firmy 68

69 Podstawowe czynniki decydujące o jakości usług to: Elementy materialne Solidność Szybkość reakcji Pewność Empatia 69

70 W pierwszej wersji opracowanej metody twórcy przyporządkowali 97 par twierdzeń przedstawiających różnorodne oczekiwania usługobiorców dziesięciu wymiarom, które następnie zmniejszono do 5: 70

71 71

72 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

73 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

74 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

75 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

76 Źródło: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług,

77 77

78 Procedura badawcza 78

79 79

80 PRZYKŁAD 80

81 Analizowane obszary w służbie zdrowia 1. Wymiar materialny Szpital zaopatrzony jest w nowoczesny sprzęt; Oddziały szpitala posiadają atrakcyjny wygląd; Poszczególne pomieszczenia szpitala są czyste i zadbane; W szpitalach materiały reklamowe (ulotki leków, itp.) są wizualnie atrakcyjne. 81

82 2. Niezawodność (solidność) Szpital reaguje na Pana(i) potrzeby; Kiedy zwraca się Pan(i) do personelu medycznego szpitala z problemem, personel ten stara się go rozwiązać; Szpital realizuje Pana(i) usługę w czasie, w którym się zobowiązał (np.: zabieg operacyjny); Informacja o zasadach żywienia w oddziale; Pora podawania posiłków; Temperatura posiłków; Jakość i estetyka podawania posiłków 82

83 3. Reakcja na oczekiwania pacjenta Personel medyczny szpitala informuje Pana(ą) na bieżąco o realizowanej usłudze (przebieg procesu leczenia); Personel medyczny szpitala realizuje usługę możliwie sprawnie; Personel medyczny szpitala jest wobec Pana(i) zawsze pomocny i życzliwy; Personel medyczny szpitala nigdy nie jest na tyle zajęty pracą, aby nie reagować na Pana(i) prośby i potrzeby; Informacje o podawanych lekach i sposobie ich zażywania; Informacje o celowości wykonywania badań i zabiegów; Kultura i uprzejmość personelu w pracowniach diagnostycznych. 83

84 4. Fachowość i zaufanie Zachowanie personelu medycznego szpitala; Personel medyczny szpitala jest wobec Pana(i) zawsze uprzejmy i życzliwy; Personel medyczny szpitala jest na tyle kompetentny, aby zawsze udzielić odpowiedzi na Pana(i) pytania; Personel medyczny traktuje Pana(ą) indywidualnie; Szpital funkcjonuje w godzinach dogodnych dla swoich pacjentów (godziny odwiedzin, posiłków); Personel medyczny szpitala zajmuje się indywidualnie Pana(i) problemami; Szpital dąży do jak najlepszej realizacji Pana(i) potrzeb; Personel medyczny szpitala rozumie Pana(i) potrzeby; Czy polecił(a)by Pan(i) nasz szpital znajomym? 84

85 5. Przestrzeganie praw pacjenta Czy został(a) Pan(i) poinformowany(a) o karcie praw pacjenta? Czy miał(a) Pan(i) prawo do odmowy lub wyrażenia zgody na wykonywanie określonego świadczenia medycznego? Czy miał(a) Pan(i) zapewnione warunki do zaspokojenia potrzeb religijno-duchowych? Czy miał(a) Pan(i) poczucie intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych? 85

86 Szpital Miejski ul. 3 Maja, Gniezno - wielkości luk w zależności od typu pytania 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00-1,20-1,40-1,60-1,38-0,52-0,71-1,06-1,12 Kategoria pyt Materialność Niezawodność Szybkość reakcji Fachowość i zaufanie Przeztrzeganie praw pacjenta 86

87 Jak jest Jak powinno być Różnica 5,00 3,00 1,00-1,00-3,00 Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. św. Jana, Gniezno Jak jest 3,19 4,20 4,53 3,34 3,92 4,92 4,89 3,23 4,60 3,98 2,44 4,23 3,45 4,56 3,12 3,96 2,77 3,23 Jak pow inno być 4,65 4,50 5,03 3,38 4,90 4,90 4,90 4,88 4,87 4,07 4,38 4,68 4,56 4,59 4,14 4,88 4,92 4,26 Różnica -1,46-0,30-0,50-0,04-0,98 0,02-0,01-1,65-0,27-0,09-1,94-0,45-1,11-0,03-1,02-0,92-2,15-1,03 5,00 3,00 1,00-1,00-3, Jak jest 3,20 3,55 3,54 2,99 3,78 3,00 4,23 4,52 3,71 2,04 4,23 3,19 2,94 Jak powinno być 4,21 4,89 4,78 4,02 4,22 4,41 4,59 4,60 4,55 4,20 4,91 4,22 4,69 Różnica -1,01-1,34-1,24-1,03-0,44-1,41-0,36-0,08-0,84-2,16-0,68-1,03-1,75 87

88 5,00 3,00 1,00-1,00-3,00 Porównanie wszystkich placówek Jak jest Jak pow inno być Różnica Szpital Miejski ul. 3 Maja Szpitl Zespołu Opieki Zdrow otnej ul. Św. Jana Szpital "Dziekanka ul. Poznańska Szpital Miejski ul. 3 Maja 3,55 4,51-0,96 Szpitl Zespołu Opieki Zdrow otnej ul. Św. Jana 3,63 4,33-0,90 Szpital "Dziekanka ul. Poznańska 2,72 4,34-1,56 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych i Dzieci ul. Orzeszkow a 4,21 4,64-0,73 Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Dorosłych i Dzieci ul. Orzeszkow a 88

89 Wymiar Średnia punktów surowych Rozdział 100 punktów Średnie ważone materialny - 1, ,6 Solidność (niezawodn ość) Szybkość reakcji Fachowość i zaufanie Przestrzega nie praw pacjenta - 0, , ,2-1, ,12-1, ,2 Zalecenia Poprawić w 2 kolejności Poprawić w 1 kolejności Poprawić w 3 kolejności Poprawić w 2 kolejności Poprawić w 3 kolejności 89

90 Badanie satysfakcji klienta Mystery shopping

91 Mystery Shopping to obserwacja świadczonej usługi dokonywana w sposób ukryty przez niezależnych od firmy, obiektywnych obserwatorów. Badanie ocenia cały proces sprzedaży/wykonywanej usługi, a nie tylko jej wynik. Siłą Mystery Shopping jest to, że badanie jest prowadzone w warunkach naturalnych. 91

92 Metoda najczęściej stosowana wszędzie tam, gdzie występuje osobisty kontakt z konsumentem: handel detaliczny, usługi: finansowe, ubezpieczeniowe, hotelarskie, turystyczne, telefoniczne, restauracje, bary, transport, komunikacja, motoryzacja. 92

93 Metoda Mystery Shopping pozwala ocenić: fizyczne i techniczne cechy placówki obsługującej Klientów, takie jak np. czystość, funkcjonalność, ekspozycja i dostępność produktów, w tym również promocje, ceny produktów w sklepie, zarówno ich poziom, jak i widoczność, poziom obsługi w stosunku do przyjętych standardów i procedur, cechy dodatkowe obsługi Klienta, takie jak np.: zaangażowanie i uprzejmość personelu, wiedza o oferowanym Klientowi produkcie, procedurę reklamacji i zwrotów. 93

94 Celem badania jest sprawdzenie prawdziwej sytuacji panującej w placówkach firmy. W przeciwieństwie do audytu, gdzie kontrola jest zwykle zapowiedziana, czas badania i osoba tajemniczego klienta pozostają nieznane dla pracowników badanego miejsca, by nie mieli motywacji do zachowania innego niż zwykle. 94

95 Zadanie najczęściej polega na udaniu się na zakupy i opisaniu doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach. W szczególności ocenie poddaje się: wygląd placówek, prezentację produktów, obsługę klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta. Badana firma otrzymuje raport z wynikami punktowymi, zależnymi od braku lub wystąpienia określonych sytuacji. 95

96 Dziękuję

Czynniki motywujące do badania zadowolenia klientów

Czynniki motywujące do badania zadowolenia klientów 1 Wykład Badanie zadowolenia klientów w kontekście zarządzania jakością Opracował: Tomasz Greber (tomasz@greber.com.pl) Czynniki motywujące do badania zadowolenia klientów wymagania coraz bardziej konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Badania marketingowe - podstawy Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Istota, cele, rodzaje i zakres badań marketingowych St. Kaczmarczyk Zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania,

Bardziej szczegółowo

METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer

METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer METODYKA POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO Rafał Haffer Toruń, grudzień 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie..... 3 2. Pojęcie i istota satysfakcji klienta..

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej

Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Ewa Tokarz Mystery

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej Raport końcowy Publikacja w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG dr Ewa FRANKOWSKA Katedra Zarządzania i Prognozowania Bezpieczeństwem Zakład Zarządzania Kryzysowego, SGSP BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG Przedsiębiorstwa chcące utrzymać pewną pozycję

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE I STOSOWANE METODY OCENY W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ USŁUG

WYBRANE I STOSOWANE METODY OCENY W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ USŁUG WYBRANE I STOSOWANE METODY OCENY W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ USŁUG Marzena Tkacz, Barbara Zbierak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Warszawa 2008 Publikacja bezpłatna Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo