RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, Kraków tel.: fax:

2 Cel badania satysfakcji klienta przeprowadzonego w maju 2015 r. Uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez Izbę Celną w Krakowie, stanowiących podstawę do usprawniania procesów dla spełniania oczekiwań klienta zewnętrznego, a w konsekwencji coraz lepszego wizerunku Urzędu. Porównanie wyników badania z wynikami uzyskanymi w roku poprzednim. Przygotowanie badania W niniejszym badaniu został wykorzystany kwestionariusz ankiety zgodny z wytycznymi wypracowanymi w ramach projektu KPRM Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Badanie satysfakcji klientów Izby Celnej w Krakowie zostało przeprowadzone po raz drugi. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w marcu 2014 r. w ramach projektu Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Wyniki badania zostały opracowane w raporcie i udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom Izby. Zespół Projektowy Izby Celnej w Krakowie opracował narzędzie do przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonał identyfikacji klienta zewnętrznego Izby. Po zebraniu danych ok. 230 podmiotów, rozesłano informację o przeprowadzanym przez Izbę badaniu, jak również o dostępie do kwestionariusza ankietowego. W badaniu wzięło udział 36 podmiotów. WYNIKI BADANIA 1. Identyfikacja klientów biorących udział w badaniu. Podmioty, które wzięły udział w badaniu kontaktowały się z Izbą (w większości) kilka razy w miesiącu. Przeważał kontakt telefoniczny lub osobisty. Najmniej z ankietowanych kontaktowało się droga elektroniczną. Znakomitą większość respondentów stanowili pełnomocnicy podmiotów - aż 94% ankietowanych. Ponadto prawie wszyscy z ankietowanych (81,6%) zakończyli załatwiane w Izbie Celnej w Krakowie sprawy, będącej przedmiotem kontaktu. Kwestie te zostały zobrazowane wykresami umieszczonymi poniżej. 2

3 Jak często ma Pan/Pani kontakt z Izbą Celną w Krakowie? Jak często ma Pan/Pani kontakt z Izbą Celną w Krakowie? 61,1% ,9% ,5% 7,8% 1. raz w ciągu roku lub rzadziej 2. kilka razy w miesiącu 3. raz w miesiącu 4. kilka razy w ciągu roku

4 Jaką formę miał Pana/Pani ostatni kontakt z Izbą Celną w Krakowie? Jaką formę miał Pana/Pani ostatni kontakt z Izbą Celną w Krakowie? 5 45,1% 5 45,0% 4 35,0% ,0% 1 5,0% 1. kontakt osobisty (wizyta w Izbie Celnej w Krakowie) 37,3% 17,6% 2. kontakt telefoniczny 3. kontakt elektroniczny (za pośrednictwem wiadomości , elektronicznej skrzynki podawczej etc.)

5 Czy przy okazji tego kontaktu występował/a Pan/Pani jako Czy przy okazji tego kontaktu występował/a Pan/Pani jako... 94,4% ,0% 86,3% 2,0% 1 1. osoba fizyczna 2. osoba reprezentująca firmę/pełnomocnik 3. przedstawiciel instytucji/organizacji 4. inne

6 Czy sprawa, w związku z którą kontaktował/a się Pan/Pani z Izbą Celną w Krakowie została zakończona? Czy sprawa, w związku z ktorą kontaktował/a się Pan/Pani z Izbą Celną w Krakowie została zakończona? 81,6% ,4% 10,5% 5,3% 5 2,6% ,8% 1 1. tak 2. nie, sprawa wymaga jeszcze moich działań 3. nie, sprawa wymaga jeszcze działań ze strony Izby Celnej

7 2. Ogólne zadowolenie z kontaktu z klientem Podobnie jak w roku ubiegłym klienci dobrze i bardzo dobrze oceniają kontakty z Izbą Celną w Krakowie (77,8% ankietowanych). Jest również bardzo prawdopodobne, że poleciliby Izbę Celną w Krakowie znajomym w sytuacji, gdyby istniała możliwość dokonania wyboru urzędu. Poniższe wykresy obrazują poziom ogólnego zadowolenia z usług. Proszę pomyśleć o ostatnim kontakcie z Izbą Celną w Krakowie. Czy jest Pan/Pani z niego Proszę pomyśleć o ostatnim kontakcie z Izbą Celną w Krakowie. Czy jest Pan/Pani z niego 30,6% 47,2% ,0% 7,8% 11,8% 37,3% 41,2% 1. bardzo niezadowolony/a 2. raczej niezadowolony/a 3. ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a 4. raczej zadowolony/a 5. bardzo zadowolony/a

8 Gdyby istniała taka możliwość, że każdy sam może wybrać sobie Izbę Celną, w którym załatwia sprawy, na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan/Pani tę Izbę Celną przyjaciołom lub znajomym? Proszę zaznaczyć jedną cyfrę. 0 - Zupełnie nieprawdopodobne; 10 - Bardzo prawdopodobne Gdyby istniała taka możliwość, że każdy sam może wybrać sobie Izbę Celną, w którym załatwia sprawy, na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan/Pani tę Izbę Celną przyjaciołom lub znajomym? 41,2% ,0% 3,9% 2,0% 2,0% 2,0% 3,9% 11,1% 11,8% 19,4% 15,7%

9 Ogólnie, na ile jest Pana/Pani zadowolony/a z obsługi świadczonej przez pracowników Izby Celnej w Krakowie? Ogólnie, na ile jest Pana/Pani zadowolony/a z obsługi świadczonej przez pracowników Izby Celnej w Krakowie? 6 51,0% 41,7% 38,9% ,1% 2 1 2,0% 7,8% 1. bardzo niezadowolony/a 2. raczej niezadowolony/a 3. ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a 4. raczej zadowolony/a 5. bardzo zadowolony/a

10 3. Stan pomieszczeń oraz dostępność do informacji w zakresie organizacji Izby. W zakresie oceny siedziby Izby, respondenci uznali w znakomitej większości (podobnie jak w roku ubiegłym), że siedziba Izby jest dobrze i bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie klientów. Jedynie w ocenie czystości budynku Izby zauważyć można więcej opinii negatywnych (łącznie ) niż wykazało badanie ubiegłoroczne (łącznie 2,3%). Jednocześnie przy ogólnym spadku oceny czystości i porządku panującego (z 81,4% na 66,7%) o 9,1% wzrósł odsetek osób zdecydowanie zgadzających się z tezą, że w budynku panuje czystość i porządek. Należałoby wziąć ten fakt pod uwagę przy okazji działań naprawczych. Odnotować należy spadek pozytywnych ocen z 59,1% na 50% jeżeli chodzi o oznakowanie budynku. Natomiast w kwestiach komfortu podczas oczekiwania na przyjęcie oraz godzin urzędowania odnotować należy wzrost zadowolenia, odpowiednio z 50% na 66,7% i z 71,4% na 75%. Odpowiedzi ankietowanych obrazują wykresy zamieszczone poniżej. 10

11 Proszę teraz pomyśleć o siedzibie Izby Celnej w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: Uwaga! Na to pytanie proszę odpowiedzieć, jeżeli ostatnim kontaktem z Izbą Celną w Krakowie była wizyta w urzędzie. (2014 r.) Proszę teraz pomyśleć o siedzibie Izby Celnej w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2015 r.) Proszę teraz pomyśleć o siedzibie Izby Celnej w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: w budynku panuje czystość i porządek budynek jest dobrze oznakowany wchodząc tam wiadomo, dokąd się udać w danej sprawie czas oczekiwania na przyjęcie można spędzić w komfortowych warunkach urząd ma dogodne dla mnie godziny otwarcia 2,3% 2,3% 1,2% 2,4% 16,3% 48,8% 32,6% 13,6% 38,6% 20,5% 14,3% 14,3% 11,9% 23,8% 26,2% 23,8% 45,2% 26,2% w budynku panuje czystość i porządek budynek jest dobrze oznakowany wchodząc tam wiadomo, dokąd się udać w danej sprawie system kolejkowy jest dobrze zorganizowany i zapewnia oszczędność czasu czas oczekiwania na przyjęcie można spędzić w komfortowych warunkach urząd ma dogodne dla mnie godziny otwarcia 41,7%

12 4. Kontakt telefoniczny, kontakt elektroniczny. Na poziomie bardzo dobrym i dobrym respondenci ocenili jakość obsługi klienta przez telefon. Jest to ocena ogólnie zbliżona do ubiegłorocznej, jednak w tym badaniu przeważa ilość ocen bardzo dobrych, podczas gdy w poprzednim badaniu przeważały oceny dobre. Jest to efekt podjętych przez Izbę działań w kierunku poprawy komunikacji z klientem. Na poziomie dobrym oceniony został kontakt elektroniczny z Izbą. Respondenci oceniali tu m.in. jakość strony internetowej tj. jej czytelność i łatwość dostępu do informacji. Jest to wynik zbliżony do poprzedniego badania z tendencją rosnącą. Dodać tu należy, że w czasie prowadzonego badania trwały prace nad przebudową strony internetowej Izby. W dniu 1 czerwca br. została uruchomiona nowa strona internetowa, a więc można mieć nadzieję na jeszcze lepszą ocenę tego obszaru w przyszłości. Najlepiej została oceniona możliwość kontaktu mailowego, łącznie 100% respondentów oceniło ten rodzaj kontaktu dobrze i bardzo dobrze. 12

13 Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie telefonicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2014 r.) Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie telefonicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2015 r.) Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie telefonicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: nie miałem/am problemu ze znalezieniem numeru telefonu do właściwej osoby/komórki/działu urzędu 6,8% 13,6% 11,4% 43,2% nie miałem/am problemu ze znalezieniem numeru telefonu do właściwej osoby/komórki/działu urzędu 11,1% 11,1% 5 czas oczekiwania na połączenie nie jest zbyt długi 4,7% 4,7% 16,3% 39,5% 34,9% czas oczekiwania na połączenie nie jest zbyt długi 11,1% 27,8% 5 godziny w jakich można załatwić telefonicznie sprawę w urzędzie są dla mnie dogodne osoba, ktora odebrała telefon przedstawiła się wraz z podaniem nazwy komorki/działu moja sprawa została załatwiona podczas jednej rozmowy telefonicznej (a jeśli nie, to było to spowodowane przez czynniki merytoryczne) 2,4% 11,9% 11,9% 7,0% 9,3% 11,6% 2,4% 7,1% 27,9% 38,1% 35,7% 44,2% 40,5% godziny w jakich można załatwić telefonicznie sprawę w urzędzie są dla mnie dogodne osoba, ktora odebrała telefon przedstawiła się wraz z podaniem nazwy komorki/działu moja sprawa została załatwiona podczas jednej rozmowy telefonicznej (a jeśli nie, to było to spowodowane przez czynniki merytoryczne) 11,1% 11,1% 27,8% 11,1% 22,2% 5 61,1%

14 Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie elektronicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: Uwaga! Na to pytanie proszę odpowiedzieć, jeżeli ostatnim kontaktem z Izbą Celną w Krakowie był kontakt elektroniczny. (2014 r.) Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie elektronicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2015 r.) Proszę teraz pomyśleć o swoim ostatnim kontakcie elektronicznym z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: nie miałem/am problemu ze znalezieniem potrzebnych informacji i instrukcji odnośnie sposobu załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu 10,3% 1 17,9% 15,4% 43,6% nie miałem/am problemu ze znalezieniem potrzebnych informacji i instrukcji odnośnie sposobu załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu 5 strona internetowa Izby Celnej w Krakowie jest przejrzysta i atrakcyjna wizualnie 5,0% 17,5% 17,5% 17,5% 42,5% strona internetowa Izby Celnej w Krakowie jest przejrzysta i atrakcyjna wizualnie 83,3% na stronie internetowej znajdują się najważniejsze informacje na temat Izby Celnej w Krakowie i sposobu załatwiania w nim spraw 5,0% 15,0% na stronie internetowej znajdują się najważniejsze informacje na temat Izby Celnej w Krakowie i sposobu załatwiania w nim spraw strona internetowa i BIP zawierają aktualne informacje 2,5% 15,0% 17,5% 12,5% 52,5% strona internetowa i BIP zawierają aktualne informacje 66,7% mogłem/am skontaktować się z pracownikiem Izby Celnej w Krakowie on-line poprzez pocztę elektroniczną lub skrzynkę podawczą 8,1% 10,8% 13,5% 40,5% 27,0% mogłem/am skontaktować się z pracownikiem Izby Celnej w Krakowie on-line poprzez pocztę elektroniczną lub skrzynkę podawczą 83,3% 15,0% 3 45,0% 6 75,0% 9 15,0% 3 45,0% 6 75,0% 9 14

15 5. Kultura osobista, wiedza i kompetencje funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej w Krakowie. Ten obszar oceniony został bardzo wysoko i lepiej o kilka punktów niż w poprzednim badaniu (pomimo tego, że w roku ubiegłym też został oceniony bardzo dobrze). Poprawie uległy głównie te elementy obsługi, na które kładziono szczególny nacisk podczas wdrażanego projektu dotyczącego usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące ocenę klientów w tym zakresie. 15

16 Proszę pomyśleć teraz o pracownikach urzędu, którzy Pana/Panią obsługiwali podczas ostatniego kontaktu z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: Pracownicy Izby Celnej w Krakowie (2014 r.) Proszę pomyśleć teraz o pracownikach urzędu, ktorzy Pana/Panią obsługiwali podczas ostatniego kontaktu z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: Pracownicy Izby Celnej w Krakowie (2015 r.) Proszę pomyśleć teraz o pracownikach urzędu, ktorzy Pana/Panią obsługiwali podczas ostatniego kontaktu z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: Pracownicy Izby Celnej w Krakowie byli uprzejmi i kulturalni 2,0% 35,3% 56,9% byli uprzejmi i kulturalni 19,4% 66,7% Posiadali odpowiednią wiedzę i kompetencje 3,9% 3,9% 39,2% 43,1% Posiadali odpowiednią wiedzę i kompetencje 30,6% 5 uważnie mnie słuchali 3,9% 7,8% 49,0% uważnie mnie słuchali 5 wypowiadali się jasno i zwięźle oraz przekazali mi niezbędne informacje dotyczące załatwienia mojej sprawy 2,0% 35,3% 47,1% wypowiadali się jasno i zwięźle oraz przekazali mi niezbędne informacje dotyczące załatwienia mojej sprawy 27,8% 5 poświęcili mi i mojej sprawie odpowiednią ilość czasu i uwagi 3,9% 13,7% 23,5% 52,9% poświęcili mi i mojej sprawie odpowiednią ilość czasu i uwagi 27,8%

17 6. Sposób załatwienia sprawy. Klienci Izby Celnej w Krakowie oceniali również rzetelność, terminowość i szybkość załatwiania spraw w Izbie oraz dostępność wzorów wymaganych dokumentów. Ten obszar oceniony został dobrze i bardzo dobrze, z tendencją wzrostową w porównaniu z badaniem ubiegłorocznym. Proszę pomyśleć teraz o sprawie, w związku z którą kontaktował/a się Pan/Pani z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2014 r.) Proszę pomyśleć teraz o sprawie, w związku z którą kontaktował/a się Pan/Pani z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: (2015 r.) Proszę pomyśleć teraz o sprawie, w związku z którą kontaktował/a się Pan/Pani z Izbą Celną w Krakowie. Na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: w mojej sprawie urząd działa/ł bez zbędnej zwłoki 7,8% 3,9% 11,8% 35,3% 41,2% w mojej sprawie urząd działa/ł bez zbędnej zwłoki 13,9% 13,9% 61,1% załatwiając tę sprawę nie byłem/am odsyłany/a do kolejnych osób/komórek Izby Celnej w Krakowie 7,8% 3,9% 41,2% 37,3% załatwiając tę sprawę nie byłem/am odsyłany/a do kolejnych osób/komórek Izby Celnej w Krakowie 44,4% nie miałem/am problemów z dotarciem do przepisów prawnych i opisów procedur związanych z moją sprawą 3,9% 17,6% 27,5% 41,2% nie miałem/am problemów z dotarciem do przepisów prawnych i opisów procedur związanych z moją sprawą 13,9% 30,6% 47,2% moja sprawa została załatwiona/jest załatwiana w sposób rzetelny 7,8% 7,8% 29,4% 49,0% moja sprawa została załatwiona/jest załatwiana w sposób rzetelny 30,6% 5 dokumenty, formularze, druki potrzebne do załatwienia sprawy są dostępne i łatwe do wypełnienia 11,8% 13,7% 37,3% 31,4% dokumenty, formularze, druki potrzebne do załatwienia sprawy są dostępne i łatwe do wypełnienia 36,1%

18 7. Dodatkowe czynniki wpływające na poziom zadowolenia klienta. Spośród dodatkowych czynników mających wpływ na poziom zadowolenia klienta, respondenci najlepiej ocenili dostępność katalogu usług wykonywanych przez Izbę Celna w Krakowie, a także przystępność informacji przekazanych w tych katalogach. Bardzo pozytywnie klienci ocenili również dostępność różnych form kontaktu z Izbą (np. telefoniczny, elektroniczny). Spośród opisanych (na wykresie poniżej) dodatkowych czynników najlepiej oceniono możliwość załatwienia sprawy w trybie przyspieszonym (w określonych przypadkach). W ocenie ankietowanych spośród wymienionych czynników najmniejsze znaczenie dla klienta ma znajomość języków obcych przez funkcjonariuszy i pracowników oraz działania informacyjne i edukacyjne kierowane do przedsiębiorców, turystów i młodzieży. 18

19 Jaki wpływ mają wymienione poniżej dodatkowe czynniki i rozwiązania w zakresie pracy Izby Celnej w Krakowie na poziom Pana/Pani zadowolenia z kontaktów z urzędem? (2014 r.) Jaki wpływ mają wymienione poniżej dodatkowe czynniki i rozwiązania w zakresie pracy Izby Celnej w Krakowie na poziom Pana/Pani zadowolenia z kontaktów z urzędem? znajomość języków obcych przez pracowników urzędu dostępny dla Klientów przystępny opis usług (Katalog Kart Usług) możliwość wyboru spośród kilku sposobów kontaktu z urzędem (np. telefoniczny, elektroniczny) jasna i skuteczna procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości prowadzenie przez urząd systematycznych badań satysfakcji klienta możliwość, w uzasadnionych przypadkach, załatwienia sprawy w trybie przyśpieszonym okresowe wydłużanie godzin pracy urzędu działania informacyjne i edukacyjne skierowane do turystów, przedsiębiorców, młodzieży i innych grup społecznych 11,8% 7,8% 7,8% 15,7% 11,8% 3,9% 2,0% 13,7% 11,8% 19,6% 21,6% 21,6% 25,5% 19,6% 21,6% 19,6% 31,4% 31,4% 7,8% 15,7% 27,5% 15,7% 45,1% 39,2% 35,3% 39,2% 43,1% 39,2% 41,2% 56,9% (2015 r.) Jaki wpływ mają wymienione poniżej dodatkowe czynniki i rozwiązania w zakresie pracy Izby Celnej w Krakowie na poziom Pana/Pani zadowolenia z kontaktów z urzędem? znajomość języków obcych przez pracowników urzędu dostępny dla Klientów przystępny opis usług (Katalog Kart Usług) możliwość wyboru spośród kilku sposobów kontaktu z urzędem (np. telefoniczny, elektroniczny) jasna i skuteczna procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości prowadzenie przez urząd systematycznych badań satysfakcji klienta możliwość, w uzasadnionych przypadkach, załatwienia sprawy w trybie przyśpieszonym okresowe wydłużanie godzin pracy urzędu działania informacyjne i edukacyjne skierowane do turystów, przedsiębiorców, młodzieży i innych 19,4% 11,1% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 19,4% 22,2% 36,1% 30,6% 27,8% 36,1% 27,8% 30,6% 44,4% 44,4% 38,9% 38,9% 19,4% 27,8% 19,4% 13,9% 41,7% 41,7% 47,2% Bardzo mały Raczej mały Raczej duży Bardzo duży Bardzo mały Raczej mały Raczej duży Bardzo duży 19

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012 RAPORT Z BADANIA satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów Urzędu Miasta w dniach lutego r. marca r. Dzierżoniów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Ankieta badania zadowolenia interesantów Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Województwo: dolnośląskie Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Pieszycach Szanowny

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku W sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Wieliszew. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI ORZESZE

URZĄD MIEJSKI ORZESZE URZĄD MIEJSKI ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) 32-48-800 Fax: (32) 32-48-826 www.orzesze.pl www.bip.orzesze.pl Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec

Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec Warszawa, październik 2012r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań...3 2. Metodologia...3 2.1. Metody i techniki badawcze...3 3. Wyniki badań...5 3.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie Urząd Gminy Ornontowice WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 31 marzec 2017 r. Ornontowice 2017 r. Strona 1 / 13 I. Wstęp Badanie ankietowe satysfakcji klienta

Bardziej szczegółowo

roku (załącznik nr 1). W ocenie wzięli udział studenci realizujący praktyki w wakacje roku akademickiego 2013/2014.

roku (załącznik nr 1). W ocenie wzięli udział studenci realizujący praktyki w wakacje roku akademickiego 2013/2014. WYNIKIANKIETYSATYSFAKCJIZESTUDENCKICHPRAKTYKZAWODOWYCHNA KIERUNKUPSYCHOLOGIAZREALIZOWANYCHWWAKACJEROKU AKADEMICKIEGO2013/2014 AnalizawynikówocenypraktykzawodowychwInstytuciePsychologiizostała przeprowadzonanadanychzgromadzonychw133ankietachzłożonychwokresieod

Bardziej szczegółowo

Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015

Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015 Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015 2 METODOLOGIA BADANIA CELE BADANIA 1. Ocena współpracy z VADEMECUM 2. Jakość kontaktu z VADEMECUM 3. Prawdopodobieństwa rekomendacji VADEMECUM 4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Wyniki ankiety Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Badanie było przeprowadzane od maja do wrzesnia 2015 r. 1. Częstotliwość załatwiania spraw w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH Urząd Miejski w Słomnikach Raport z badań Spis treści Streszczenie (executive summary)... 2 Wprowadzenie... 3 Metodologia badania... 4 Wyniki badania...

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Strona1 Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012.

Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012. Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012. w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu funkcjonowania i aktualizowania kart usług w Urzędzie Gminy Boćki Na podstawie art. 33 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.01.2013 Wodzisław Śląski, dnia 27.05.2013r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE Tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców na temat konsultacji społecznych w gminach Metropolii Poznań Informacja wstępna Ankieta dla mieszkańców dostępna była online poprzez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2013 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ ANALIZA ANKIET I CZĘŚĆ Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu: 1. Warunki obsługi klienta ILOŚĆ ODPOWIEDZI trudno

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lipiec - wrzesień 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Wielkość próby

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer

INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO. Rafał Haffer INSTRUMENT POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU TORUŃSKIEGO Rafał Haffer Toruń, grudzień 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie..... 3 2. Charakterystyka instrumentu pomiarowego....

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Gerasch Wydział Organizacyjny Koordynator badania Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy ANALIZA WYNIKÓW (rok 2009) 1. Wstęp Jednym z procesów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2012 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Sławomir Brzózka, Umbrella Consulting; Stanisława Szołtysek, Kierownik programu, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Realizacja badania została oparta o metody ilościowo-jakościowe, które były względem siebie komplementarne.

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Wieleń Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety "Opinia o Nas"

Wyniki ankiety Opinia o Nas RAPORT Z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015 URBAN BUSINESS POWERPOINT TEMPLATE

Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015 URBAN BUSINESS POWERPOINT TEMPLATE Badanie Certyfikacyjne Firma Przyjazna Klientowi 2015 URBAN BUSINESS POWERPOINT TEMPLATE 2 METODOLOGIA BADANIA CELE BADANIA 1. Ocena współpracy z Blycolin 2. Ocena łatwości kontaktu z Blycolin 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 Metodą wykorzystaną do pomiaru poziomu satysfakcji klientów z usług Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Kielce, dnia marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/164 LKI-41024-3-08

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Liczba wysłanych ankiet: 23 Liczba wysyłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 2007-2008 0 9

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu: realizowanego przez

w ramach projektu: realizowanego przez Raport z badania satysfakcji klientów Urząd Celny w Krakowie Zadanie D Badanie satysfakcji klientów 100 urzędów przeprowadzone w ramach projektu: Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta we

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów.

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Charakterystyka badań. Wyciąg z analizy zadowolenia klientów Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Wyniki ogólne.

Bardziej szczegółowo