Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozdział 1: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! Temat 1: Nach den Sommerferien C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie miejsca pobytu w czasie wakacji, nazywanie czynności związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: szyk wyrazów w zdaniu pytającym z zaimkiem pytającym wo? oraz w zdaniu twierdzącym, przyimek z celownikem. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3, A4 Temat 2: Wo warst du? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określenie miejsca spędzania wolnego czasu, określanie wydarzeń w czasie. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazywanie miejsc spędzania czasu wolnego, szyk wyrazów w zdaniu prostym; tworzenie zdań pytających z zaimkami: wo?, wohin?, wann?, was?, wer?, wen?, wem? zeszyt ćwiczeń: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 Temat 3: Ein Brief von Martin C e l e k o m u n i k a c y j n e: opowiadanie o przeszłości. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tworzenie czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych. zeszyt ćwiczeń: C1, C2, C3, C4 Temat 4/5: Was haben sie in den Ferien gemacht? C e l e k o m u n i k a c y j n e: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tworzenie czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych. zeszyt ćwiczeń: D1, D2, D3, D5, D6 Temat 6: Was hat Uli in den Ferien gemacht? C e l e k o m u n i k a c y j n e: tworzenie komunikatu w formie listu, wyrażanie przeszłości. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: tworzenie czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych. M a t e r i a ł: zeszyt ćwiczeń: D4 Temat 7: Die Ferien sind vorbei - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy, atrakcyjny materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne Temat 8: Was haben sie gemacht? - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie czynności w przeszłości, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności. Temat 9: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: rozumienie tekstu czytanego, nazywanie czynności Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czas przeszły., G2, G3 Temat 10: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na stronie 11). Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z 1. rozdziału. ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e: podręcznik: I, zeszyt ćwiczeń: I1

2 Temat 11: Das kann ich Temat 12: Das kann ich - Test Test do 1. rozdziału podręcznika znajduje się na str , sprawdza sprawność rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stopień opanowania nowych zagadnień gramatycznych i umiejętność pisania. Rozdział 2: Der Weg zur Schule Temat 13: Zu spät aufgestanden C e l e k o m u n i k a c y j n e: udzielanie informacji dotyczących środków lokomocji. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy środków lokomocji, przyimek mit. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3, A4 Temat 14: Auf dem Weg zur Schule C e l e k o m u n i k a c y j n e: wskazywanie drogi i kierunku, ostrzeganie kogoś przed niebezpieczeństwem, wyrażanie prośby, przymusu, zezwolenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy znaków drogowych, opis sygnalizacji świetlnej, określanie drogi i kierunku, czasowniki modalne müssen i dürfen. zeszyt ćwiczeń: B1, B2, B3, B4, B5 Temat 15/16: Verbote C e l e k o m u n i k a c y j n e: formułowanie zakazu, ostrzeżenia, nakazu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czasowniki modalne müssen, dürfen. zeszyt ćwiczeń: C1, C2, C3, C4, C5 Temat 17: Am Nachmittag C e l e k o m u n i k a c y j n e: ustalanie terminu spotkania, wyrażanie akceptacji, uzasadnianie prośby. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określenia czasu i miejsca spotkania. zeszyt ćwiczeń: D1 Temat 18: Was darf ich - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy atrakcyjny, materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne Temat 19: Wo war Martin heute? - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie miejsca i czasu pobytu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy obiektów w mieście, zwroty służące do opisywania drogi. Temat 20: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność dopasowania czynności do miejsca, w którym się tę czynność wykonuje. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czasowniki modalne. Temat 21: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na str. 11) Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 2. rozdziału. ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e : podręcznik: I, zeszyt ćwiczeń I1 Temat 22: Das kann ich Temat 23: Das kann ich - Test

3 Test do 2. rozdziału podręcznika (s.27-29), sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność rozumienia tekstu czytanego i pisania. Rozdział 3: Meine Hauspflichte Temat 24/25: Meine Hauspflichten C e l e k o m u n i k a c y j n e: przekazywanie informacji o obowiązkach domowych, wyrażnie obowiązku i powinności. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi, czasownik modalny sollen. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3 Temat 26: Interview "Wem helfen sie?" C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność udzielania wywiadu na temat pomocy i obowiązków w domu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: odmiana czasownika helfen, okoliczniki określające częstotliwość wykonywania czynności. zeszyt ćwiczeń: B1, B2, B3 Temat 27: Streit zu Hause C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie poleceń i rozkazów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: formułowanie poleceń i rozkazów za pomocą czasownika w trybie rozkazującym oraz czasownika modalnego sollen. z e s z y t ć w i c z e ń: C1, C2 Temat 28: Was hat Martin den ganzen Tag gemacht? C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność opowiadania o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia w czasie przeszłym. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czas przeszły Perfekt, szyk wyrazów w zdaniu prostym z czasownikiem modalnym, zaimek zwrotny. M a t e r i a ł: zeszyt ćwiczeń: C3, C4, C5, C6, C7 Temat 29: Das soll ich tun! - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy atrakcyjny, materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne zeszyt ćwiczeń: D1 Temat 30: Wer macht was? - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność określania obowiązków wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności związane obowiązkami domowymi. Temat 31: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie osoby, której pomagamy. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: rekcja czasownika helfen, zaimek dzierżawczy w celowniku. Temat 32: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na str. 11) Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 3. rozdziału. M a t e r i a ł: p o d r ę c z n i k : G ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e: podręcznik: H, Temat 33: Das kann ich Temat 34: Das kann ich - Test Test do 3. rozdziału podręcznika (str ), sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

4 Rozdział 4: Guten Appetit! Temat 35: Einkäufe C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie artykułów spożywczych, określanie ilości miar i wagi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy artykułów spożywczych, ilość, miara waga. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3 Temat 36: Im Supermarkt C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie upodobania, upewniania się, wyrażanie wątpliwości. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy artykułów spożywczych. zeszyt ćwiczeń: B1, B2, B3 Temat 37: Im Schreibwarengeschäft C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie prośby, określanie ceny, umiejętność dokonywania zakupów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy artykułów piśmienniczych, nazwy walut krajów niemieckojęzycznych. zeszyt ćwiczeń: C1, C2, C3, C4 Temat 38/39: Mein Lieblingsessen C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie ulubionych potraw, wyrażanie własnych opinii na Temat potraw i napojów, wyrażanie upodobań. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy potraw i napojów, rzeczowniki złożone. zeszyt ćwiczeń: D1, D2, D3, D4, D5 Temat 40: Wir haben Hunger - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy atrakcyjny, materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne Temat 41: Im Supermarkt - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność odczytywania reklam. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przymiotniki w reklamie artykułów spożywczych. Temat 42: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: rozróżnianie cech artykułów spożywczych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przeczenie nein, nicht, szyk wyrazów w zdaniach pytających., G2, G3, G4 Temat 43: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na str. 11). Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 4. rozdziału. ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e: podręcznik: I, zeszyt ćwiczeń I1 Temat 44: Das kann ich Temat 45: Das kann ich - Test Test do 4. rozdziału podręcznika (str ), sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność czytania i pisania, stopień opanowania zagadnień gramatycznych. Rozdział 5: Geburtstag Temat 46: Martin lädt Gabi ein C e l e k o m u n i k a c y j n e: zapraszanie, umawianie się, podawanie adresu zamieszkania, wyrażanie zachęty i radości.

5 Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czasowniki rozdzielnie złożone, odmiana czasowników nieregularnych a/ä. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Temat 47: Einladung C e l e k o m u n i k a c y j n e: redagowanie zaproszenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zwroty grzecznościowe związane z zapraszaniem gości na przyjęcie urodzinowe. zeszyt ćwiczeń: B1, B2 Temat 48: Ein Backrezept für die Geburtstagstorte C e l e k o m u n i k a c y j n e: umiejętność odczytywania przepisów kulinarnych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: określenia ilości, wagi i miary, nazwy artykułów spożywczych, określanie ceny. zeszyt ćwiczeń: C1, C2 Temat 49: Party bei Martin C e l e k o m u n i k a c y j n e: składanie życzeń, gratulacji, podziękowania i sympatii, wyrażnie radości i zadowolenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zwroty grzecznościowe związane z dawaniem i przjmowaniem prezentów, zaimek osobowy w celowniku i bierniku. zeszyt ćwiczeń: D1, D2, D3, D4 Temat 50: Geschenke C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: rodzjnik w bierniku., E2, E3 Temat 51: Geburtstagslied - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy atrakcyjny, materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne Temat 52: Tolle Geburtstagsparty - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: czas przeszły Perfekt, nazwy miesięcy. Temat 53: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: kształcenie umiejętności tworzenia rzeczowników złożonych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: rzeczowniki złożone. Temat 54: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na str. 11). Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 5. rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: I zeszyt ćwiczeń: I1 ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e: podręcznik: J, zeszyt ćwiczeń: J1 Temat 55: Das kann ich Temat 56: Das kann ich - Test Test do 5. rozdziału podręcznika (str 37-40), sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Rozdział 6: Sport macht fit

6 Temat 57 /58: Auf dem Sportplatz C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie dyscyplin sportowych, porównywanie cech, wyrażanie sądów i opinii, reagowanie na krytykę. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych. zeszyt ćwiczeń: A1, A2, A3, A4 Temat 59: Unser Sieger C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie części ciała i określanie ich cech. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przymiotnik w funkcji orzecznika, liczba mnoga rzeczownika. zeszyt ćwiczeń: B1, B2, B3, B4 Temat 60/61: Angeber C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie opinii na Temat swoich umiejętności, wyrażanie zadowolenia, przechwalanie, przyjmowanie krytyki i reagowanie na nią. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych. zeszyt ćwiczeń: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Temat 62: Wenn du Lust hast - piosenka Piosenki stanowią dodatkowy atrakcyjny, materiał nauczania, który utrwala zagadnienia leksykalno-gramatyczne zeszyt ćwiczeń: D1 Temat 63: Technomode - Hörtext C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie części ciała, ubrań, określanie cech przedmiotów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy części ciała, garderoby, określenia cech przedmiotów. Temat 64: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie i łączenie wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: antonimy., F2 Temat 65: Projekt Uczeń opracowuje projekt "Mój dziennik" (opis projektu znajduje się na str.11). Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie i utrwalenie materiału z 6. rozdziału. ć w i c z e n i a f o n e t y c z n e: podręcznik: H, Temat 66: Das kann ich Temat 67: Das kann ich - Test Test do 6. rozdziału podręcznika znajdujący się w książce nauczyciela, (str ) sprawdzający sprawność rozumienia ze słuchu, sprawność czytania i pisania. Temat 68-75: Lese-, Spiel- und Bastelecke Rozdział przewidziany jest na 7-10 lekcji. Nauczyciel mający do dyspozycji 3 godziny tygodniowo może zrealizować ten materiał w oparciu o książkę dla nauczyciela, w której opisane zostały propozycje pracy z materiałem uzupełniającym.

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Temat 1: Die organisatorische Stunde. Cele: poznanie wymagań nauczyciela, zapoznanie się z budową i tematyką podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI Dział I: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI - posiada wiadomości i umiejętności leksykalne i gramatyczne, wykraczające poza zakres materiału - potrafi

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 2 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Powitanie,

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 3 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Podręcznik

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wakacje. czasownika sein. Czas przeszły Perfekt. Określenia miejsca i czasu.

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy VI

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy VI Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy VI Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach

Bardziej szczegółowo

Kompetencja leksykalna. nazwy miesięcy i pór roku słownictwo związane ze sposobami spędzania czasu wolnego. słownictwo związane z zainteresowaniami

Kompetencja leksykalna. nazwy miesięcy i pór roku słownictwo związane ze sposobami spędzania czasu wolnego. słownictwo związane z zainteresowaniami . Meine Freizeit (8 ) zad. 2 literowanie nazw miesięcy i pór roku opisywanie osób nazwy miesięcy i pór roku ze sposobami spędzania czasu wolnego techniki skojarzeniowe (dopasowywanie zdjęć do wypowiedzi)

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna - PSO./Steffi przedstawia swoich sąsiadów. Steffi przedstawia swoich sąsiadów - zaimki dzierżawcze.

Lekcja organizacyjna - PSO./Steffi przedstawia swoich sąsiadów. Steffi przedstawia swoich sąsiadów - zaimki dzierżawcze. 14.1.218 LIBRUS Synergia Etap: Gimnazjum, Poziom: 3 Liczba ów lekcji: 6, Liczba godzin lekcyjnych 6 (w tym 59 ycznych i 1 godzin nieycznych) Nr u Nr porządkowy lekcji Liczba godzin Rodzaj u Temat dnia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DER DIE DAS KENNER EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter.

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ podręcznika und so weiter. Nowa edycja Nauczyciel:. Klasa:.. Rok szkolny:... Przedmiot:.. Program:.. Dział/Treści programowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys

Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dział/Treści programowe Wakacje. Präteritum czasownika sein. Czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Temat lekcji 1h

Wymagania edukacyjne Temat lekcji 1h h Extremsportarten wyrażanie własnej opinii. Das passt mir gut wyrażanie i odmawianie zgody. zna nazwy pór roku i miesięcy oraz dyscypliny sportowe. rozumie czasowniki związane ze sportem i w większości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy:

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Wir sind wieder alle da! stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie,

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie, JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ II REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW Kompass 1 neu i Kompass 2 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/

Bardziej szczegółowo

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klas II, III gimnazjum na poziomie edukacyjnym III.O klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2b Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER"

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DER DIE DAS KENNER REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER" Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Rozdział 1: Norden, Osten, Süden, Westen, doch zu Hause ist' am besten Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania DKW 4014-233/99 do podręcznika der, die, das neu. Kurs kontynuacyjny Tematyka problematyka zajęć Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3

PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3 PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3 Propozycja rozkładu materiału do podręcznika Magnet 3 przeznaczona jest dla klasy trzeciej gimnazjum, dla uczniów realizujących program w wymiarze 2 lub 3

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II Podręcznik: Aha neu 2a,2b Rozkład materiału z języka dla klas II 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania w II klasie Kapitel 1 Ich lade dich ein! Wann hast du Geburtstag? Liczebniki

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 1. In der Familie Der Stammbaum von Lauras Familie Wann ist deine Mutter geboren? Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji 2 godz. w tyg. Ilość lekcji 3 godz. w tyg. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Wir sind

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: Treści nauczania / temat rozdziału Starter!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: NAUCZYCIEL: KLASA: WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY / TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka tematyczna Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass neu 3 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów

1. Essen Nazwy potraw i napojów. Nazwy artykułów. Nazwy owoców i warzyw Czasowniki typowe dla przepisów ROZKŁAD MATERIAŁU Przedmiot: język niemiecki Rok szkolny: 2014/2015, semestr I i II Klasa: 2 (jedna jednostka lekcyjna tygodniowo, łącznie ok. 38 jednostek) Podręcznik: Kompass 1 Neu & Kompass 2 Neu. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim

ROZKŁAD MATERIAŁU. JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Dla klasy integracyjnej z językiem niemieckim Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst Gramatyka.Test klasyfikujący.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 1 rozdział

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające. Rozdział 1 DER KALENDER

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające. Rozdział 1 DER KALENDER PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 2 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Jaka jest pogoda? Cele podróży w różnych porach roku Święta Podarunki Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 2 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 2 Jaka jest pogoda? Cele podróży w różnych porach roku Święta Podarunki Przygotowanie przyjęcia urodzinowego Zaimek nieosobowy es Zaimek

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Hallo! Wie geht s? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Poznawanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Rozdział 1 Einmal ist keinmal Fit für die Schule Hast du am Samstag Zeit? Lauter gute Adressen pytania o wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, hobby itp.

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter!

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PROGRAMU MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: zna nazwy członków podaje

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań Mensch 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Dane osobowe Utrwalenie znanych struktur Przedstawianie i charakte- gramatycznych ry zo wanie innych osób Odmiana

Bardziej szczegółowo

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Rozdział i temat lekcji Ilość godzin Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Materiał podręcznikowy Materiał z książki ćwicz Kapitel 0 Was gibt es heute zum Frühstück? Was gibt es heute zum Frühstück?.

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów Deutsch mein Hobby I. WSTĘP 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów pt. Deutsch mein Hobby jest Liceum

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 2 Rozkład materiału

Exakt für Dich 2 Rozkład materiału Guter Start Exakt für Dich 2 Rozkład materiału A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu In der Familie 1 1 Tematy z podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne alles klar a i b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Kapitel Wo spricht man Deutsch? Wo spricht man Deutsch? Słuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozkł ad materiał u 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podręczniku jest dostosowana do wieku, doświadczeń i zainteresowań uczniów. Obejmuje organizowanie przyjęcia urodzinowego, miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: NAUCZYCIEL: KLASA: WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90 GODZIN) Jednostka tematyczna Cele

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B Dział Zagadnienia leksykalne i gramatyczne Treści podstawowe Treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w klasie III gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Środki leksykalne i funkcje językowe realizowane w podręczniku Magnet smart 3 i podlegające ocenie: - wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I ROZKŁAD MATERIAŁU JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Poniższy rozkład materiału przewidziany jest dla kursu podstawowego: w wymiarze 2 godzin tygodniowo 8 rozdziałów x 7 godz.

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.2.0 i III.2.

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY Zofia Jachymiak KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY na podstawie programu nauczania j. niemieckiego dla klas IV VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Materiał leksykalny 1. Wohnen Nazwy pomieszczeń w mieszkaniu Nazwy mebli Nazwy sprzętu domowego. określające

Materiał leksykalny 1. Wohnen Nazwy pomieszczeń w mieszkaniu Nazwy mebli Nazwy sprzętu domowego. określające ROZKŁAD MATERIAŁU Przedmiot: język niemiecki Rok szkolny: 2014/2015, semestr I i II Klasa: 3 (dwie jednostki lekcyjne tygodniowo, łącznie ok. 76 jednostek) Podręcznik: Kompass 2 Neu & Kompass 3 Neu. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Treści nauczania / temat rozdziału Wymagania na 2/3/4 zgodnie z kryteriami zawartymi w PZO Uczeń: Wymagania edukacyjne Starter! -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. zrozumieć tekst ze słuchu lub pisany ze sporadycznym użyciem słownika

Uczeń potrafi: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. zrozumieć tekst ze słuchu lub pisany ze sporadycznym użyciem słownika SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2a,2b, 2c VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W RADOMIU PODRĘCZNIK ALLES KLAR NEU 1, ALLES KLAR NEU 2 Kapitel

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU Numer Projektu: RPOP.09.01.02-16-007/15 Tytuł Projektu: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń:

ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń: ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS Tematyka 1. Julia idzie do kina. 2. Czym się interesujesz? nazywamy hobby. 3. On potrafi wszystko określamy umiejętności. 4. Czy ty to potrafisz? opisujemy umiejętności. 5. Uczymy

Bardziej szczegółowo