Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet"

Transkrypt

1 Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Hallo! Wie geht s? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Poznawanie nowych osób Powitanie, pożegnanie Pytanie o samopoczucie, reagowanie na takie pytanie Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: rozpoczynanie i kończenie rozmowy, przedstawienie swojego samopoczucia Reagowanie: uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji Pisanie: nawiązanie kontaktu towarzyskiego, przedstawienie swojego samopoczucia Podręcznik str. 6-9 Ćwiczenia str. 4-6 Podręcznik str. 6-9 Ćwiczenia str. 4-6 (ćw. 2, 5, 10, 11, 12) * * Ponieważ na tym etapie edukacyjnym nie jest raczej wskazane pomijanie określonych zagadnień gramatycznych lub leksykalnych, przy realizacji programu w wymiarze 2 godzin tygodniowo część zadań zawartych w ćwiczeniach uczeń powinien wykonać samodzielnie w ramach pracy domowej. Konstrukcja ćwiczeń umożliwia samodzielną pracę ucznia, gdyż obok zadań wymagających np. tworzenia tekstu pisanego lub doskonalących słuchanie ze zrozumieniem duża ilość ćwiczeń służy automatyzacji poznanych struktur gramatycznych i słownictwa. Tak więc wymienione w tabeli ćwiczenia są do realizacji w trakcie zajęć pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia nie wymienione w tabeli przeznaczone są do wykonania przez ucznia w domu w ramach zadania domowego. 1

2 A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Eins, zwei, drei 4 3 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy, usługi Liczby 1-20 Informacje o osobie (numer telefonu) Ceny produktów Szyk zdania prostego i pytającego Rozpoznawanie i stosowanie liczebników od 1-20 Określenie cen Słuchanie: wyszukiwanie informacji, Reagowanie: uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji Podręcznik str Ćwiczenia str. 7-9 Podręcznik str Ćwiczenia str. 7-9 (ćw. 18, 20, 22, 23) Was ist das? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nazwy przedmiotów i ich cechy Kolory Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku Przeczenie kein Identyfikowanie, opisywanie przedmiotów Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: nazywanie przedmiotów i ich opisywanie Podręcznik str Ćwiczenia str Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 28, 33, 34) 2

3 A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Infobox Landeskunde 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Regionalne powitania i pożegnania Powitania i pożegnania Czytanie: wyszukiwanie w tekście określonych informacji Podręcznik str. 16 Podręcznik str. 16 Rozdział 1 Ich wohne in Berlin Das bin ich 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: dom, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Dane osobowe Nazwy geograficzne (państwa) Podręcznik str Ćwiczenia str Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej Zdania pytające i oznajmujące Opisywanie siebie i innych - imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 3, 5) Czytanie: wyszukiwanie informacji Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji Pisanie: uzupełnianie dialogów 3

4 Wo liegt 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: dom, elementy wiedzy o krajach niemickojęzycznych Hamburg? Nazwy geograficzne krajów Podręcznik str Ćwiczenia str Zdania pytające i oznajmujące Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej Określenie położenia miast krajów DACH Pytanie o pochodzenie i miejsce zamieszkania Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 6, 8) Czytanie: wyszukiwanie informacji, stwierdzanie czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: pytanie o pochodzenie i miejsce zamieszkania, przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych (mapa) Pisanie: uzupełnianie dialogów, Wie ist deine Adresse? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: dom, człowiek Dane osobowe (adres zamieszkania, adres internetowy) Podręcznik str Ćwiczenia str Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej Zadnia pytające i oznajmujące Podawanie informacji o sobie (dane personalne, miasto, kraj, adres, numer telefonu) Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 14, 20, 22,23) Czytanie: wyszukiwanie informacji Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi (imię, nazwisko, wiek) Pisanie: opisywanie ludzi (imię, nazwisko, wiek) 4

5 Infobox Landeskunde: Nazwy miast 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Nazwy geograficzne Nazywanie krajów i miast Czytanie: wyszukiwanie informacji Podręcznik str. 26 Podręcznik str. 26 Rozdział 2 Meine Hobbys Freizeitaktivitaten 2 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek: zainteresowania; życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego Czynności czasu wolnego Ulubione czynności Odmiana czasowników Zdania oznajmujące Podręcznik str Ćwiczenia str Uzyskiwanie i udzielanie informacji o zainteresowaniach i hobby Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 2, 3) Słuchanie: wyszukiwanie informacji Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Mówienie: opisywanie swoich zainteresowań i upodobań 5

6 Was machst du in deiner Freizeit? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek: zainteresowania; życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego Czynności czasu wolnego Ulubione czynności Przymiotniki wyrażające opinię Zaimki dzierżawcze Szyk przestawny w zdaniu oznajmującym Podręcznik str Ćwiczenia str Wyrażanie upodobań Wyrażanie opinii Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 2, 8) Czytanie: wyszukiwanie informacji Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie swoich i innych zainteresowań i upodobań, przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Reagowanie: wyrażanie swoich opinii i upodobań, Welche Sprachen sprichst du? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek: zainteresowania; życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego Języki obce Opis osoby Konstrukcja ich möchte Czasowniki nieregularne Podręcznik str. 32 Ćwiczenia str Określenie umiejętności i stopnia znajomości języków obcych Wyrażanie życzeń Opisywanie osób Podręcznik str. 32 Ćwiczenia str (ćw. 10, 14, 16, 17) Słuchanie: wyszukiwane informacji (uzupełnienie tabeli) Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi, dialogi Reagowanie: wyrażanie próśb Pisanie: opisywanie osób 6

7 Infobox Landeskunde: Die deutschsprachigen Länder 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Nazwy geograficzne Nazywanie krajów, języków obcych Podręcznik str. 33 Podręcznik str. 33 Czytanie: wyszukiwanie w tekście określonych informacji (odpowiedzi na pytania) Zwischenstation 1 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej człowiek: zainteresowania; życie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego. SŁUCHANIE CZYTANIE REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 2 (uczeń określa kontekst sytuacyjny): dobieranie dialogów do sytuacji (zadanie 1) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje) (zadanie 2, 3) Test typu prawda/fałsz (zadanie 4) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje) (zadanie 11) Standard 5 (uczeń określa kontekst sytuacyjny) (zadanie 10) Standard 1 (uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych): dobieranie pytań do odpowiedzi (zadanie 5, 6) Standard 2 (uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalnogramatyczne): tekst luk zamkniętych (zadanie 7): tekst luk otwartych (zadanie 8) Standard 3 (uczeń przetwarza treść tekstu lub treści wyrażone w materiałach wizualnych): (zadanie 9) program w wymiarze 3 godz. w tygodniu program w wymiarze 2 godz. w tygodniu Podręcznik str Podręcznik str

8 Rozdział 3 Vati, Mutti & Co. Famile heute 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne (członkowie rodziny) Członkowie rodziny Przyimek von Odmiana czasownika sein Podręcznik str Ćwiczenia str Określanie przynależności Nazywanie członków rodziny Opisywanie rodziny Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 2, 3, 7) Czytanie: wyszukiwanie informacji (łączenie informacji, przyporządkowanie osób do fotografii) Mówienie: opisywanie osób (opisywanie pokrewieństwa w rodzinie) Mówienie: opisywanie osób (mówienie o swojej rodzinie) Ich habe einen Bruder 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne (członkowie rodziny) Członkowie rodziny Odmiana czasownika haben Liczba mnoga rzeczowników Rzeczownik w bierniku Podręcznik str. 42 Ćwiczenia str. 32 Określanie przynależności Nazywanie członków rodziny Opisywanie rodziny Podręcznik str. 42 Ćwiczenia str. 32 Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi (mówienie o swojej rodzinie) Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji 8

9 Wir gehören auch zur Familie 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne, świat przyrody Nazwy zwierząt domowych Przeczenie kein Rzeczownik w bierniku Podręcznik str Ćwiczenia str Określanie przynależności Wyrażanie żalu Wyrażanie życzeń Negowanie Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie, Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opowiadanie o wybranych osobach na podstawie notatek Pisanie: opisywanie swojego zwierzęcia Rozdział 4 Meine Freunde Mein bester Freund, meine beste Freundin 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne (koledzy, przyjaciele) Cechy charakteru Podręcznik str Ćwiczenia str Odmiana czasowników w liczbie mnogiej przymiotniki Przedstawianie innych osób Wyrażanie opinii Charakteryzowanie innych osób Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 1, 4, 5) Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie opisywanie ludzi (przyjaciół) Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji Pisanie: opisywanie ludzi (opowiadanie o swoim przyjacielu) 9

10 Meine Cligue 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne (koledzy, przyjaciele) Cechy charakteru Czynności czasu wolnego Pytania szczegółowe Podręcznik str. 51 Ćwiczenia str Przedstawianie innych osób Wyrażanie opinii Charakteryzowanie innych osób Podręcznik str. 51 Ćwiczenia str Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: prowadzenie prostych dialogów Reagowanie: wyrażanie swojej opinii, przekazywanie informacji Pisanie: opisywanie ludzi (opowiadanie o swojej paczce przyjaciół) Treffpunkte 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie towarzyskie i rodzinne (ulubione miejsca spotkań) Miejsca w mieście Wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem Celownik rzeczowników Podręcznik str Ćwiczenia str Proponowanie miejsc spotkań Przyjmowanie, odrzucanie propozycji Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 13, 14, 17) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli informacjami) Czytanie: wyszukiwanie w tekście informacji Mówienie: opisywanie miejsc spotkań Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych 10

11 Rozdział 5 Wir, die Klasse 7B Unsere Klasse 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie szkoły Życie w szkole Pomieszczenia w szkole Odmiana czasowników regularnych Zaimki dzierżawcze Podręcznik str Ćwiczenia str Określenie lokalizacji szkoły Opisywanie życia szkoły Uzyskiwanie informacji od innych osób Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie: czytanie; rozumnie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu (dopasowanie fragmentów tekstu do zdjęć) Mówienie: opisywanie życia szkoły, udzielanie wywiadów Pisanie: opisywanie życia szkoły Unser Schuldirektor 2 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła: życie szkoły Życie szkoły Dane personalne Forma grzecznościowa Przeczenie nicht Podręcznik str. 58 Ćwiczenia str Uzyskiwanie informacji personalnych od innych osób Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 7, 8) Słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie danych w tabeli) Mówienie: prowadzenie i udzielanie wywiadów Pisanie: opisywanie ludzi (zawód, zainteresowania, stan rodzinny) 11

12 Unsere Lehrer und Lehrerinnen 2 1 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, przedmioty szkolne, nauczyciele Przedmioty szkolne, plan zajęć Cechy charakteru Dni tygodnia Określenia czasu Podręcznik str Ćwiczenia str Okoliczniki czasu Rzeczowniki złożone Przedstawianie własnej opinii na temat przedmiotów szkolnych i innych osób Wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tekstu lukowego, przyporządkowanie osób do ich opisu) Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie ludzi (nauczycieli poszczególnych przedmiotów) Reagowanie: wyrażanie swojej opinii, przekazywanie informacji Pisanie: opisywanie ludzi (nauczycieli poszczególnych przedmiotów) Infobox Landeskunde; Das Schulsystem in Deutschland 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych System szkolnictwa w Niemczech Nazywanie typów szkół w Niemczech Podręcznik str. 62 Podręcznik str. 62 Czytanie: wyszukiwanie informacji (zadanie typu prawda/fałsz) 12

13 Zwischenstaion 2 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie SŁUCHANIE CZYTANIE REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 1 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 2) Standard 2 (uczeń określa kontekst sytuacyjny): dobieranie dialogów do sytuacji (zadanie 4) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 1,3) program w wymiarze 3 godz. w tygodniu Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 10,11) Standard 6 (rozpoznawanie związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu): (zadanie 12) Standard 4 (określanie intencji nadawcy tekstu): (zadanie 7, 8) Podręcznik str Podręcznik str Standard 1 (uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych): dobieranie pytań do odpowiedzi (zadanie 5) Standard 2 (uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalnogramatyczne): tekst luk otwartych (zadanie 6) program w wymiarze 2 godz. w tygodniu Rozdział 6 Das brauche ich in der Schule Schule und Schulsachen 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła (przybory szkolne) Przybory szkolne Rodzaj rzeczowników Identyfikowanie przyborów szkolnych Słuchanie: czytanie; rozumnie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu (dopasowanie opisu do zdjęć) Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Podręcznik str Ćwiczenia str. 51 Podręcznik str Ćwiczenia str

14 Gib mir bitte den Heft! 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła (życie szkoły) Przybory szkolne Typowe czynności szkolne Podręcznik str Ćwiczenia str Zaimki wskazujące der, die das Biernik rzeczowników Wyrażenie prośby Wyrażenie żalu Określenie przynależności i pytanie o nią Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 6, 9, 14) Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Reagowanie: wyrażanie swojej opinii, przekazywanie informacji Pisanie: opisywanie przyborów szkolnych Eine Schule stellt sich vor 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Pomieszczenia w budynku szkolnym Prezentacja szkoły Przeczenia Podręcznik str Ćwiczenia str Wyrażanie i uzasadnianie opinii Opisywanie miejsc (budynek szkolny) Uzyskiwanie i udzielanie informacji Potwierdzanie lub negowanie Podręcznik str Ćwiczenia str Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie miejsc (budynek szkolny) Reagowanie: rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Pisanie: opisywanie swojej szkoły 14

15 Rozdział 7 Was isst du gern Frühstück intermational 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie (artykuły spożywcze, posiłki) Nazwy produktów spożywczych, potraw i posiłków Czasownik mögen Konstrukcja gehören zu Czasowniki nieregularne Podręcznik str Ćwiczenia str Określenie przynależności Wyrażanie preferencji Identyfikowanie przedmiotów (produkty spożywcze) Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie: określanie kontekstu sytuacyjnego Mówienie: opisywanie swoich upodobań żywieniowych Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Guten Appetit! 3 3 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie (zdrowa żywność) Nazwy kolejnych produktów spożywczych, potraw i posiłków Zdrowa żywność Konstrukcja ich möchte Podręcznik str Ćwiczenia str Wyrażanie preferencji, uzasadnianie opinii Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie, Czytanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie ulubionej potrawy Reagowanie: przetwarzanie informacji z materiałów ikonograficznych Pisanie: opisywanie ulubionej potrawy (notatka) 15

16 Im Fastfood- Restaurant 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie (lokale gastronomiczne) Nazwy kolejnych produktów spożywczych, potraw i posiłków Karta dań Czasowniki nieregularne Podręcznik str. 83 Ćwiczenia str Określanie cen produktów Składanie zamówienia w restauracji Wyrażanie próśb Podręcznik str. 83 Ćwiczenia str Słuchanie, Czytanie: wyszukiwanie informacji Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji Mówienie: zamawianie potraw Rozdział 8 Meine Klamotten Steffis Garderobe 2 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek (opis ubioru) Nazwy części garderoby Podręcznik str Ćwiczenia str Czasownik rozdzielnie złożony anziehen Liczba mnoga rzeczowników Udzielanie i uzyskiwanie informacji Identyfikowanie przedmiotów (części garderoby) Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 4, 7) Słuchanie, Czytanie: wyszukiwanie informacji Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji Pisanie: opisywanie ubioru osób 16

17 Gefällt dir mein Sweatshirt? 2 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek (opis ubioru), zakupy (sprzedawanie i kupowanie) Nazwy części garderoby Cechy części garderoby, ubioru Czasownik gefallen Zaimki osobowe Podręcznik str Ćwiczenia str Opisywanie ubioru różnych osób Wyrażanie swoich preferencji dotyczących ubioru Wyrażanie opinii na temat ubioru Podręcznik str Ćwiczenia str Słuchanie: wyszukiwanie informacji Mówienie: opisywanie części garderoby Reagowanie: uzyskiwanie i udzielanie prostych informacji Gehst du mit der Mode? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek (wygląd, opis ubioru) Nazwy części garderoby Cechy części garderoby, ubioru (ubiory markowe) Czasownik gefallen Zaimki osobowe Podręcznik str Ćwiczenia str Wyrażanie swoich preferencji dotyczących ubioru Wyrażanie opinii na temat ubioru Formułowanie argumentów do dyskusji Podręcznik str Ćwiczenia str (ćw. 11, 12, 15) Czytanie: wyszukiwanie informacji, określenie intencji nadawcy tekstu Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii Reagowanie: zgadzanie i sprzeciwianie się 17

18 Zwischenstation 3 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła, żywienie SŁUCHANIE CZYTANIE REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 1 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 3) Standard 2 (uczeń określa kontekst sytuacyjny): dobieranie dialogów do sytuacji (zadanie 1), przedmiotów do sytuacji (zadanie 2) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 4, 5) program w wymiarze 3 godz. w tygodniu Standard 2 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 11) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 12) Podręcznik str Podręcznik str Standard 1 Standard 2 Standard 3 (uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych): dobieranie pytań do odpowiedzi: (zadanie 6, 7) (uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalnogramatyczne): tekst luk zamkniętych (zadanie 8) (uczeń przetwarza część tekstu lub treści wyrażone w materiałach wizualnych): (zadanie 9, 10) program w wymiarze 2 godz. w tygodniu Test modelowy 1 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej SŁUCHANIE CZYTANIE REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 1 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 1) Standard 2 (uczeń określa kontekst sytuacyjny): dobieranie dialogów do sytuacji (zadanie 2) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 3) program w wymiarze 3 godz. w tygodniu Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 9,12, Standard 2 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 10, 14) Standard 6 (rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu): (zadanie 11) Podręcznik str Podręcznik str Standard 1 Standard 2 Standard 3 (uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych): dobieranie pytań do odpowiedzi (zadanie 4, 5, 7) (uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalnogramatyczne): tekst luk zamkniętych (zadanie 6) (uczeń przetwarza część tekstu lub treści wyrażone w materiałach wizualnych) (zadanie 8, 13) program w wymiarze 2 godz. w tygodniu 18

19 Test modelowy 2 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej SŁUCHANIE CZYTANIE REAGOWANIE JĘZYKOWE Standard 1 (uczeń określa główną myśl tekstu): (zadanie 2) Standard 2 (uczeń określa kontekst sytuacyjny): dobieranie dialogów do sytuacji (zadanie 1) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 3) Standard 3 (uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje): (zadanie 12,) Standard 6 (rozpoznawanie związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu): (zadanie 11,13 Standard 1 (uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych): dobieranie pytań do odpowiedzi (zadanie 4, 5) Standard 2 (uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne): tekst luk zamkniętych (zadanie 6, 7) Standard 3 (uczeń przetwarza część tekstu lub treści wyrażone w materiałach wizualnych): (zadanie 8, 9, 10) program w wymiarze 3 godz. w tygodniu program w wymiarze 2 godz. w tygodniu Podręcznik str Podręcznik str

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start!

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start! Hallo! Wie geht s? Treści nauczania szczegółowe Guter Start! Środki językowe Człowiek; I 1.1 IX U. ( = Uczeń) reaguje na polecenia; U. wyraża swoje uczucia; III 4.5 U. nawiązuje kontakty towarzyskie (wita

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej Karta monitorowania realizacji podstawy programowej a) w zakresie zrealizowanych godzin: Minimalna liczba godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania Liczba

Bardziej szczegółowo

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Hallo! Wie gehts? człowiek stosuje typowe zwroty na powitane i poŝegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze

odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze Unsere Klasse Unser Schuldirektor Unsere Lehrer und Lehrerinen określa lokalizację szkoły z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu przyporządkowuje odpowiednio zdania do fotografii sprawdza

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 1. In der Familie Der Stammbaum von Lauras Familie Wann ist deine Mutter geboren? Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań Mensch 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Dane osobowe Utrwalenie znanych struktur Przedstawianie i charakte- gramatycznych ry zo wanie innych osób Odmiana

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 2 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Powitanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 3 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej Program nauczania języka niemieckiego do podręcznika Magnet (poziom III.0- dla początkujących ) zgodny z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start! Uczeń stosuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Magnet smart 1 Plan wynikowy

Magnet smart 1 Plan wynikowy Magnet smart 1 Plan wynikowy Temat Erster Schritt Hallo! Grüß dich! Guten Tag! 2 2 Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym: stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII - aby otrzymać wyższą ocenę uczeń musi spełniać wymagania określone na oceny niższe, - ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka Länder

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy:

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Wir sind wieder alle da! stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE

Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE Na podstawie podręcznika Magnet Smart 1 autorstwa Giorgio Motta Tematy i liczba lekcji Środki językowe i umiejętności. Zakres gramatyczny. Numer z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Erster Schritt Hallo! Grüß dich! Guten Tag! Wer bist du? Wie alt

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3

PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3 PROPOZYCJA ROZKŁDU MATERIAŁU DO KURSU MAGNET 3 Propozycja rozkładu materiału do podręcznika Magnet 3 przeznaczona jest dla klasy trzeciej gimnazjum, dla uczniów realizujących program w wymiarze 2 lub 3

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 1 Kryteria sukcesu Kraje w Europie Formy pozdrowień Przedstawianie się Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji 2 godz. w tyg. Ilość lekcji 3 godz. w tyg. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Wir sind

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1 Wymagania edukacyjne j.niemiecki klasa VII Podręcznik Mit links 1 MIT LINKS 1- ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: RECEPCJA zakres w SPEŁNIENIA ; głównie środki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = (60

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start! Uczeń stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: GODZINY/ 38

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1 klasa 1 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, sytuacje Guter Start! Liczba lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla klasy IA językowej klasy b, c, d, e - poniżej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla klasy IA językowej klasy b, c, d, e - poniżej Na podstawie podręcznika Magnet Smart 1 autorstwa Giorgio Motta, wyd. Lektor Klett Kolorem brązowym oznaczono elementy programu autorskiego. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy IA językowej

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2b Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 2 Rozkład materiału

Exakt für Dich 2 Rozkład materiału Guter Start Exakt für Dich 2 Rozkład materiału A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu In der Familie 1 1 Tematy z podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Deutsch ist in - niemiecki na topie.

Harmonogram zajęć Deutsch ist in - niemiecki na topie. Harmonogram zajęć Deutsch ist in - niemiecki na topie. Gr I. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz..5.5 w sali nr lub (komputery) Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kuć Lp. Data Tematyka Ilość..09.009.5-.0.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2, 1h/tydzień Wie heißt du? Willkommen! - rozumie dialogi zapoznawcze - pyta o imię i odpowiada na pytanie - literuje swoje imię - rozpoznaje skrócone

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter 2 Was kennst du schon? Was verstehst

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Wir sind wieder alle da! Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nazwy przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Exakt für dich Starter

Plan wynikowy Exakt für dich Starter Plan wynikowy Exakt für dich Starter Technikum Kreatywne klasa 1 Technik Informatyk Ilość godzin: 2x45min. Realizacja: mgr Katarzyna Florczak Podrozdziały Zakresy tematyczne Wer bist du? człowiek dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów Deutsch mein Hobby I. WSTĘP 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów pt. Deutsch mein Hobby jest Liceum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy direkt neu 1A

Plan wynikowy direkt neu 1A Plan wynikowy direkt neu 1A Podrozdziały Zakresy tematyczne Hi! Hallo! Grüß dich! dom miejsce zamieszkania Die vier Freunde, zainteresowania, przyjaciele praca zawody Tschüs! Auf Wiedersehen! człowiek

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.1P, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? / Willkommen! - alfabet - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1 klasa 1 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? 2 Uczeń o umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo