ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS. Wymagania podstawowe dostateczny. Uczeń:"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 3 : WOLNY CZAS Tematyka 1. Julia idzie do kina. 2. Czym się interesujesz? nazywamy hobby. 3. On potrafi wszystko określamy umiejętności. 4. Czy ty to potrafisz? opisujemy umiejętności. 5. Uczymy się piosenki,,co potrafią zwierzęta? 6. Ona nie umie tańczyć zainteresowania, czasownik umieć. 7. Czytamy ićwiczymy 8. Miniprojekt,,Wolny czas. 9. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 10. Test pisemny nr 3 Wymagania konieczne- dopuszczający - nazywa kilka prostych miejsc spędzania czasu wolnego, nazywa kilka podstawowych czynności spędzania czasu wolnego, - odmienia czasownik sich interessieren w 1. os. lp - za pomocą jednego prostego zdania określa własne zainteresowania, potrafi nazwać kilka zwierzat, z błędami, -włącza się w śpiew piosenki poprawnie wymawiając kilka wyra - nazywa większość miejsc spędzania czasu wolnego - nazywa czynności wykonywane w czasie wolnym - odmienia czasownik sich interessieren w 1. i 2. os. lp. - określa własne zainteresowania - pyta o zainteresowania koleżankę/ kolegę - określa swoje umiejętności - nazywa wybrane zwierzęta dziko żyjące - określa umiejętności zwierząt dziko żyjących - rozumie selektywnie krótkie teksty pisane - uzupełnia paszport danymi ososbowymi - wymawia poprawnie dwugłoskę eu - nazywa większość miejsc spędzania czasu wolnego - nazywa czynności wykonywane w czasie wolnym - odmienia czasownik sich interessieren w 1. i 2. os. lp. - określa własne zainteresowania - pyta o zainteresowania koleżankę/ kolegę - określa swoje umiejętności - nazywa wybrane zwierzęta dziko żyjące - określa umiejętności zwierząt dziko żyjących - rozumie selektywnie krótkie teksty pisane - uzupełnia paszport danymi ososbowymi - wymawia poprawnie dwugłoskę eu - nazywa poprawnie wszystkie poznane miejsca spędzania czasu wolnego - nazywa poprawnie wszystkie poznane czynności wykonywane w czasie wolnym - odmienia poprawnie czasownik sich interessieren w l. poj. I l. mn. - potrafi płynnie określić własne zainteresowania - potrafi bez problemu pytać o zainteresowania koleżankę/ kolegę - potrafi bez problemu określa swoje umiejętności - poprawnie nazywa wszystkie poznane wybrane zwierzęta dziko żyjące - określa poprawnie umiejętności zwierząt dziko żyjących - rozumie selektywnie krótkie teksty pisane - uzupełnia samodzielnie i poprawnie paszport danymi ososbowymi wszystkie wyrazy - wymawia poprawnie dwugłoskę eu - opisuje samodzielnie i płynnie swoje zainteresowania i umiejętności - odmienia czasownik sich interessieren w 3. os. lp. i w lm. - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym - rozróżnia warianty semantyczne czasownika modalnego können

2 ROZDZIAŁ 4 : MÓJ DZIEŃ Tematyka Wymagania koniecznedopuszczający 1.Która jest godzina? podajemy czas. 2. O której się spotykamy? określamy czas. 3.Kiedy przyjdziesz? odmieniamy nowe czasowniki 3. On wstaje o 7 pznajemy czasowniki rozdzielnie złożone. 4. Kiedy idziesz do szkoły? opisujemy przebieg swojego dnia, nazywamy pory dnia. 5.Śpiewamy piosenkę,,rano 6.Czytamy i ćwiczymy 7.Miniprojekt. 8.Powtórzenie wiadomości z rozdziału. - nazywa część pór dnia, - z dużymi problemami pyta i podaje tylko pełne godziny, odmienia czasownik zwrotny sich treffen w 1 os. lm. - z błędami stosuje liczebniki od odmienia czasownik lesen w 1. os. lp. - włącza się w śpiew piosenki, poprawnie wymawiając tylko kilka wyrazów, - powtarza wyrazy z głoską ö - nazywa pory dnia - pyta o godzinę - podaje godzinę - odmienia czasownik zwrotny sich treffen w 1 os. lm. - umawia się na spotkanie - stosuje liczebniki od odmienia czasownik lesen w 1. i 2. os. lp. - nazywa wybrane czynności wykonywane w ciągu dnia - odpowiada na pytania do tekstu na temat codziennych czynności - odczytuje inormacje z programu kinowego - zna zasadę odmiany rozdzielnie złożonych - rozumie sens prostych sytuacji - rozumie selektywnie krótki tekst pisany - wymawia poprawnie głoskę ö - nazywa poprawnie i płynnie pory dnia - pyta o godzinę płynnie - podaje godzinę bez wahania - umawia się na spotkanie - odmienia czasownik zwrotny sich treffen w lp. i 2. i 3. os. lm. - stosuje poprawnie liczebniki od odmienia czasownik lesen w 3. os. lp. i lm. - nazywa wybrane czynności wykonywane w ciągu dnia - odpowiada na pytania do tekstu na temat codziennych czynności - odczytuje informacje z programu kinowego - zna zasadę odmiany rozdzielnie złożonych, poprawnie je odmienia - rozumie selektywnie krótki tekst pisany - wymawia poprawnie głoskę ö - opowiada o swoim dniu ale z wahaniem - odmienia czasownik zwrotny sich treffen w lp. i 2. i 3. os. lm. - odmienia prawie poprawnie czasowniki rozdzielnie złożone - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikami rozdzielne złożonymi poszczególne wyrazy - wymawia poprawnie głoskę ö - nazywa poprawnie i płynnie pory dnia - pyta o godzinę płynnie - podaje godzinę bez wahania - umawia się na spotkanie - odmienia czasownik zwrotny sich treffen w lp. i 2. i 3. os. lm. - stosuje poprawnie liczebniki od odmienia czasownik lesen w 3. os. lp. i lm. - nazywa wybrane czynności wykonywane w ciągu dnia - odpowiada na pytania do tekstu na temat codziennych czynności - odczytuje informacje z programu kinowego - zna zasadę odmiany rozdzielnie złożonych, poprawnie je odmienia - rozumie selektywnie krótki tekst pisany - wymawia poprawnie głoskę ö - opowiada płynnie o swoim dniu - odmienia czasownik zwrotny sich treffen w lp. i 2. i 3. os. lm. - odmienia poprawnie czasowniki rozdzielnie złożone - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikami rozdzielne złożonymi poszczególne wyrazy - wymawia poprawnie głoskę ö 9. Test pisemny nr 4

3 Tematyka Rozdział:5 Wymagania konieczne - dopuszczający Opisujemy pogodę oraz poznajemy nazwy krajów europejskich. 2. W zimie pada odmieniamy czasownik musieć, opisujemy pogodę. 3. Ubierz sweter! nazywamy części garderoby, wydajemy polecenia. 4. Co cię boli? nazywamy części ciała, opisujemy dolegliwości. 5. Śpiewamy piosenkę,,moje ciało mówi. 6. Idź do lekarza! poznajemy tryb rozkazujący. 7. Czytamy i ćwiczymy 8. Miniprojekt. 9. Powtórzenie wiadomości z rozdziału. 10. Test nr 5. - nazywa kilka krajów europejskich, - nazywa pory roku, popełniając przy tym liczne błędy - z błędami nazywa tylko nieliczne zjawiska atmosferyczne, - nazywa kilka prostych części garderoby, części ciała -odmienia czasownik müssen w 1. os. l. poj. -włącza się w śpiew piosenki poprawnie wymawiając kilka wyrazów. - podaje nazwy krajów europejskich - wymienia nazwy pór roku - podaje przykłady zjawisk atmosferycznych - pyta o pogodę - określa jaka jest pogoda - zna wybrane części garderoby - zna nazwy części ciała - mówi, co go boli - pyta, co boli koleżankę/ kolegę - nazywa czynności wykonywane za pomocą różnych części ciała - zna i stosuje formy trybu rozkazującego regularnych - odpowiada na pytania do tekstu - wyraża konieczność wykonania jakiejś czynności - odmienia czasownik modalny müssen - wykonuje kalendarz - wymawia poprawnie dwugłoskę tz - podaje nazwy krajów europejskich - wymienia nazwy pór roku - podaje przykłady zjawisk atmosferycznych - pyta o pogodę - określa jaka jest pogoda - zna wybrane części garderoby - zna nazwy części ciała - mówi, co go boli - pyta, co boli koleżankę/ kolegę - nazywa czynności wykonywane za pomocą różnych części ciała - zna i stosuje formy trybu rozkazującego regularnych - odpowiada na pytania do tekstu - wyraża konieczność wykonania jakiejś czynności - odmienia czasownik modalny müssen - wykonuje kalendarz - wymawia poprawnie dwugłoskę tz - opisuje pogodę płynnie i bezbłędnie - stosuje poprawnie zaimek es przy określaniu zjawisk atmosferycznych - zna i poprawnie stosuje formy trybu rozkazującego nieregularnych - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym - podaje nazwy wszystkich poznanych krajów europejskich - wymienia poprawnie nazwy pór roku - podaje przykłady zjawisk atmosferycznych - pyta o pogodę - określa płynnie jaka jest pogoda - nazywa poprawnie wszystkie poznane części garderobyczęści garderoby - nazwywa poprawnie wszystkie poznane części ciała - mówi, co go boli - pyta, co boli koleżankę/ kolegę - nazywa czynności wykonywane za pomocą różnych części ciała - zna i stosuje formy trybu rozkazującego regularnych - odpowiada poprawnie na pytania do tekstu - wyraża konieczność wykonania jakiejś czynności - odmienia poprawnie czasownik modalny müssen - wykonuje kalendarz wszystkie wyrazy - wymawia poprawnie dwugłoskę tz

4 Tematyka ROZDZIAŁ 6: DZIEŃ ZA DNIEM dopuszczający 1. Opisujemy czynności dnia codziennego. 2. Czy mogę? poznajemy czasownik modalny móc. 3. Utrwalamy użycie modalnych: móc, mieć pozwolenie. 4. Poznajemy czasowniki musieć, czasie przeszłym: miałem, byłem. w 5. Śpiewamy piosenkę,,nie mam czasu 6. Czytamy i ćwiczymy 7. Powtórzenie wiadomości rozdziału. 8. Test nr 6. z - wymienia kilka typowych czynności dnia powszedniego, - określa porę dnia - odmienia czasownik modalny dürfen w 1 os. l. poj. - stosuje formy ich war i ich hatte - rozpoznaje tylko kilka nazw krajów po symbolu międzynarodowym - potrafi ale z błędami zbudować tylko proste zdanie - włącza się w śpiew piosenki poprawnie wymawiając tylko kilka wyrazów - wymienia typowe czynności dnia powszedniego - określa porę dnia, w jakiej wykonuje typowe czynności - pyta o pozwolenie - formułuje prosty zakaz - odmienia czasownik modalny dürfen - zna szyk zdania z czasownikiem modalnym - stosuje poznane zwroty wyrażające następstwo czasu - stosuje formy ich war i ich hatte - rozpoznaje nazwę kraju po symbolu międzynarodowym - odpowiada na pytania do krótkiego tekstu pisanego zawierającego dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, zainteresowania, ulubione jedzenie) - stosuje prawidłowy szyk w zdaniu prostym - prawidłowo wymawia głoski sp, st sch, - wymienia poprawnie prawie wszystkie typowe czynności dnia powszedniego - określa czynności, które wolno lub których nie wolno mu wykonywać, określa porę dnia, w jakiej wykonuje typowe czynności,pyta o pozwolenie - odmienia poprawnie czasownik modalny dürfen -samodzielnie opowiada, jak spędza sobotnie popołudnie - odmienia poprawnie czasowniki haben i sein w czasie przeszłym Imperfekt - opowiada, używając czasu przeszłego Imperfekt haben i sein - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym prawie wszystkie wy wyrazy - rozpoznaje nazwę kraju po symbolu międzynarodowym - prawidłowo wymawia głoski sp, st sch, - odpowiada na pytania do krótkiego tekstu - wymienia poprawnie wszystkie typowe czynności dnia powszedniego - określa czynności, które wolno lub których nie wolno mu wykonywać, określa porę dnia, w jakiej wykonuje typowe czynności,pyta o pozwolenie - odmienia poprawnie czasownik modalny dürfen -samodzielnie opowiada, jak spędza sobotnie popołudnie - odmienia poprawnie czasowniki haben i sein w czasie przeszłym Imperfekt - opowiada, używając czasu przeszłego Imperfekt haben i sein - stosuje poprawny szyk zdania z czasownikiem modalnym poszczególne wyrazy - rozpoznaje nazwę kraju po symbolu międzynarodowym - prawidłowo wymawia głoski sp, st sch, - odpowiada na pytania do krótkiego tekstu - stosuje poznane zwroty wyrażające następstwo czasu

5 ROZDZIAŁ 1: TO JUŻ MINĘŁO Tematyka 1. Po wakacjach czasowniki w czasie przeszłym. 2. Gdzie byłeś w wakacje nazywamy miejsca związane z wakacjami. 3. Poznajemy czas przeszły Perfekt. 4. Piosenka utrwalenie czasu Perfekt. 5. Czytamy i ćwiczymy poprawną 6. Powtórzenie wiadomości z rozdziału Test z rozdziału. Wymagania koniecznedopuszczający - nazywa kilka prostych miejsc pobytu podczas wakacji np. : w parku, w kinie, w zoo - nazywa proste czynności wykonywane na przerwie - potrafi zbudować kilka prostych form czasu przeszłego Perfekt tylko dla regularnych - włącza się w śpiew piosenki poprawnie wymawia nieliczne formy, nie rozumie ich znaczenia - nie rozumie pytań i poleceń nauczyciela formułowanych w czasie przeszłym Perfekt, potrzebuje pomocy nauczyciela, wielokrotnych powtórzeń -ma bardzo duże trudności w zrozumieniu tekstu czytanego - nie rozumie zasad poprawnej wymowy - ma bardzo duże trudności z odmiana posiłkowych haben oraz sein - zna i stosuje poznane okoliczniki czasu - określa większość nazw miejsc pobytu podczas wakacji, jednak z niektórymi ma problemy -w miarę poprawnie nazywa czynności wykonywane na przerwie, jednak tworząc zdania w czasie przeszłym ma z niektórymi formami problemy - potrafi w l. poj. i l. mn. odmieniać czasowniki war, ale popełnia przy tym błędy - zna formy czasu przeszłego regularnych i niektórych nieregularnych, np. : sein, kommen, gehen, fahren, lesen, helfen, sehen -śpiewa piosenkę poprawnie wymawiając nie wszystkie formy, nie zna znaczenia większości -ma problemy z poprawną wymową - nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela formułowane w czasie przeszłym -prawie bezbłędnie odmienia czasowniki posiłkowe haben i sein - zna i stosuje poznane okoliczniki czasu - określa większość nazw miejsc pobytu podczas wakacji, jednak z niektórymi ma problemy -w miarę poprawnie nazywa czynności wykonywane na przerwie, jednak tworząc zdania w czasie przeszłym ma z niektórymi formami problemy - potrafi w l. poj. i l. mn. odmieniać czasowniki war, ale popełnia przy tym błędy - zna formy czasu przeszłego regularnych i niektórych nieregularnych, np. : sein, kommen, gehen, fahren, lesen, helfen, sehen -śpiewa piosenkę poprawnie wymawiając nie wszystkie formy, nie zna znaczenia większości -ma problemy z poprawną wymową - nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela formułowane w czasie przeszłym -prawie bezbłędnie odmienia czasowniki posiłkowe haben i sein - zna i stosuje poznane okoliczniki czasu - określa większość nazw miejsc pobytu podczas wakacji, jednak z niektórymi ma problemy -w miarę poprawnie nazywa czynności wykonywane na przerwie, jednak tworząc zdania w czasie przeszłym ma z niektórymi formami problemy - potrafi w l. poj. i l. mn. odmieniać czasowniki war, ale popełnia przy tym błędy - zna formy czasu przeszłego regularnych i niektórych nieregularnych, np. : sein, kommen, gehen, fahren, lesen, helfen, sehen -śpiewa piosenkę poprawnie wymawiając nie wszystkie formy, nie zna znaczenia większości -ma problemy z poprawną wymową - nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela formułowane w czasie przeszłym -prawie bezbłędnie odmienia czasowniki posiłkowe haben i sein

6 ROZDZIAŁ 2: MOJE OBOWIĄZKI Tematyka 1. Nazywamy obowiązki domowe. 2. Wyrażanie prośby oraz rozkazu. 3. Kto komu pomaga? zaimek dzierżawczy w celowniku 4. Komu ty pomagasz? zaimek dzierżawczy, zadawanie pytań. 5. Śpiewamy piosenkę,,co mam zrobić? 6. Mam dużo do zrobienia - piszemy krótki tekst, utrwalamy Perfekt. 7. Czytamy i ćwiczymy 8. Wykonanie projektu i jego prezentacja 9. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 10. Test z rozdziału Wymagania koniecznedopuszczający - z problemami nazywa ok 3-4 czynności obowiązki domowe -zna kilka podstawowych pomieszczeń w domu - odmienia czasownik sollen, w 1 os. l.poj, nie rozumie znaczenia tych - odmienia czasownik helfen w 1 os. l. poj. - z błędami wyraża rozkaz, prośbę -włącza się w śpiew piosenki poprawnie wymawiając kilka wyrazów, - zna kilka prostych form czasu Perfekt związanych z wykonywaniem obowiązków domowych -ma bardzo duże trudności ze zrozumieniem krótkiego artykułu prasowego -ma bardzo duże trudności ze zrozumieniem poleceń/ pytań oraz ich wykonaniem - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności obowiązków domowych - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności, które wykonuje w domu - nazywa w miarę poprawnie nazwy pomieszczeń w domu - odmienia czasownik sollen,müssen oraz helfen w l. poj oraz w l. mn popełniając nieliczne błędy - z błędami ale potrafi wyrażać rozkazy oraz polecenia -zna szyk zdania z czasownikiem modalnym ale nie potrafi go zawsze poprawnie zastosować -zna formy rodzajnika określonego i zaimka dzierżawczego w celowniku - z błędami ale umie powiedzieć komu pomaga śpiewa piosenka poprawnie wymawiając większość wyrazów - -zna większość form czasu Perfekt związanych z wykonywaniem obowiązków domowych - rozumie znaczenie zaimka man - z błędami ale jest w stanie napisać krótki do kolegi -rozumie selektywnie krótki artykuł prasowy - zwykle rozumie polecenia n-la - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności obowiązków domowych - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności, które wykonuje w domu - nazywa w miarę poprawnie nazwy pomieszczeń w domu - odmienia czasownik sollen,müssen oraz helfen w l. poj oraz w l. mn popełniając nieliczne błędy - z błędami ale potrafi wyrażać rozkazy oraz polecenia -zna szyk zdania z czasownikiem modalnym ale nie potrafi go zawsze poprawnie zastosować -zna formy rodzajnika określonego i zaimka dzierżawczego w celowniku - z błędami ale umie powiedzieć komu pomaga śpiewa piosenka poprawnie wymawiając większość wyrazów - -zna większość form czasu Perfekt związanych z wykonywaniem obowiązków domowych - rozumie znaczenie zaimka man - z błędami ale jest w stanie napisać krótki do kolegi -rozumie selektywnie krótki artykuł prasowy - zwykle rozumie polecenia n-la - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności obowiązków domowych - nazywa w miarę poprawnie większość poznanych czynności, które wykonuje w domu - nazywa w miarę poprawnie nazwy pomieszczeń w domu - odmienia czasownik sollen,müssen oraz helfen w l. poj oraz w l. mn popełniając nieliczne błędy - z błędami ale potrafi wyrażać rozkazy oraz polecenia -zna szyk zdania z czasownikiem modalnym ale nie potrafi go zawsze poprawnie zastosować -zna formy rodzajnika określonego i zaimka dzierżawczego w celowniku - z błędami ale umie powiedzieć komu pomaga śpiewa piosenka poprawnie wymawiając większość wyrazów - -zna większość form czasu Perfekt związanych z wykonywaniem obowiązków domowych - rozumie znaczenie zaimka man - z błędami ale jest w stanie napisać krótki do kolegi -rozumie selektywnie krótki artykuł prasowy - zwykle rozumie polecenia n-la

7 Tematyka 1.Gdzie byłeś i co robiłeś? okolicznik miejsca, czas przeszły. 2. Spędzanie wolnego czasu w różnych porach roku. 3. Piosenka,,Gdzie byłeś? 4. Poznajemy czas przeszły Präteritum. 5. Czytamy i ćwiczymy poprawną 6. Wykonanie miniprojektu. 7. Powtórzenie wiadomości z rozdziału. 8. Test z rozdziału Wymagania koniecznedopuszczający - nazywa miejsca spędzania wolnego czasu - określa czynności tam wykonywane - zna nazwy pór roku -odmienia wybrane czasowniki w czasie Prateritum w liczbie poj. poprawnie wymawiając większą część wyrazów - rozumie sens prostych sytuacji - wymawia poprawnie głoskę ü - ROZDZIAŁ 3 : AKTYWNOŚCI WOLNEGO CZASU - nazywa miejsca spędzania wolnego czasu - określa czynności tam wykonywane - zna nazwy pór roku - pyta o plany na weekend - używa poprawnie czasu perfekt większości podanych w rozdziale -zna zasade tworzenia czasu Prateritum, rozpoznaje czasowniki w tym czasie -odmienia wybrane czasowniki w czasie Prateritum w liczbie poj. większą część wyrazów - wymawia poprawnie głoskę ü - rozumie selektywnie krótki tekst pisany - nazywa poprawnie miejsca spędzania wolnego czasu - określa czynności tam wykonywane - zna nazwy pór roku - pyta o plany na weekend - używa poprawnie czasu Perfekt prawie wszystkich podanych w rozdziale -zna zasadę tworzenia czasu Prateritum, poprawnie odmienia czasowniki słabe i mocne w tym czasie, porawnie je stosuje z nielicznymi błędami prawie wszystkie wyrazy - wymawia poprawnie głoskę ü - rozumie opowiada o selektywnie krótki tekst pisany -z nielicznymi błędami opowiada o swoim weekendzie - z nielicznymi błędami opowiada jak spędza czas w różnych porach roku - prawie bezbłędnie tworzy pytania z wann i wohin - nazywa poprawnie miejsca spędzania wolnego czasu - określa czynności tam wykonywane - zna nazwy pór roku - pyta o plany na weekend - używa poprawnie czasu Perfekt prawie wszystkich podanych w rozdziale -zna zasadę tworzenia czasu Prateritum, poprawnie odmienia czasowniki słabe i mocne w tym czasie, poprawnie je stosuje p wszystkie wyrazy - wymawia poprawnie głoskę ü - rozumie globalnie krótki tekst pisany -płynnie opowiada o swoim weekendzie - płynnie opowiada jak spędza czas w różnych porach roku - płynnie tworzy pytania z wann i wohin

8

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA. -potrafi ale z trudnościami wyrazić. temat koleżanki/kolegi/nela/przedmiotów

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA. -potrafi ale z trudnościami wyrazić. temat koleżanki/kolegi/nela/przedmiotów Tematyka 1. Moje przybory szkolne. 2. Czego potrzebujesz? 3. Szukam długopisu. 4. Kiedy masz? 5. Co sądzisz o? 6. Piosenka,,Dni tygodnia. 7. Czytanka, ćwiczenie poprawnej wymowy. 8. Miniprojekt. 9. Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy piątej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Procedury sprawdzania i oceniania Uwagi o trafności Środki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA V ROK SZKOLNY 2012/2013 Dział I: Die Schule Uczeń na ocenę celującą: posiada wiadomości i umiejętności leksykalne i gramatyczne, wykraczające poza zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Plan wynikowy do podręcznika und so weiter Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Procedury sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z wykorzystaniem podręcznika und so weiter. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ z podręcznika und so weiter. Nowa edycja Nauczyciel:. Przedmiot:.. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku.

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku. Wymagania edukacyjne Kompass neu 2 Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry 2+3+4 Bardzo dobry 2+3+4+5 nazwać zjawiska określać położenia opisać ze określać położenie pogodowe za pomocą szczegółami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA V rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy szóstej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wakacje. czasownika sein. Czas przeszły Perfekt. Określenia miejsca i czasu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI Dział I: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VI - posiada wiadomości i umiejętności leksykalne i gramatyczne, wykraczające poza zakres materiału - potrafi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z

ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z Lp. Tematyka jednostki lekcyjnej. Wymagania koniecznedopuszczający Wymagania podstawowe dostateczny Wymagania rozszerzające dobry Wymagania dopełniające bardzo dobry 1. Serdecznie witamy. 2. Jak się nazywasz?

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach 1a i 1b Semestr I 2015/2016 Opracowała mgr Iwona Sołtysiak Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: operuje prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2

klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej wg ESOKJ, do realizacji podczas pracy z podręcznikiem Magnet smart 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klas II, III gimnazjum na poziomie edukacyjnym III.O klasa II gimnazjum Poziom A1+ biegłości językowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany)

Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) WYMAGANIA EDUKACYJNE Materiał do oceny (dla języków angielskiego i niemieckiego system zintegrowany) klasa IV: - czasownik być : odmiana przez osoby, tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytań przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb ( Super Max 2 ) Opracowała mgr Magdalena Luzar Lp. Temat jednostki edukacyjnej 1. Module 2. Moje zakupy Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Treści nauczania / temat rozdziału Wymagania na 2/3/4 zgodnie z kryteriami zawartymi w PZO Uczeń: Wymagania edukacyjne Starter! -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 2 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 2 NAZWA SZKOŁY:....... ROK SZKOLNY:.... NAUCZ YCIEL:....... KL ASA:.... Dział / Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne) z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne) z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne) z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Rozdział 1. Ich stehe auf und bin gut drauf -pyta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV-VI SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA IV rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VI INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE Na ocenę dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejsze wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III autorstwa Arlety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM Typ szkoły: gimnazjum etap edukacyjny : podstawa programowa - III.O Podręcznik: Meine Deutschtour 2 Autor:Ewa Kościelniak-Zalewska PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne dla klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy drugiej jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Język

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 8, rok szkolny 2018/2019 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego DKOS-5002-20/06 w kursie podstawowym realizowanym w oparciu o podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY. Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II GIMNAZJUM KURS KONTYNUACYJNY Rozdział I: Zu Hause ruht man am besten aus Uczeń opowiada o swoich wakacjach, informuje o różnych formach spędzania czasu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo