Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,"

Transkrypt

1 Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie i pożegnanie w języku niemieckim. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: słownictwo związane z powitaniem i pożegnaniem, nazwy krajów niemieckojęzycznych, nazwy stolic krajów niemieckojęzycznych. M a t e r i a ł: podręcznik: piosenka "Herzlich willkommen" Temat 2: Freunde C e l e k o m u n i k a c y j n e: przedstawianie się, podawanie swojego miejsca zamieszkania, nazwy kraju, z którego się pochodzi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: zdanie oznajmujące typu: Ich heiße..., Ich wohne in..., Ich komme aus... słownictwo związane z przedstawianiem się, podawaniem miejsca zamieszkania. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Freunde" materiały ćwiczeniowe: B1, B2, B3, B4 Temat 3: Wie heißt du? C e l e k o m u n i k a c y j n e: uzyskiwanie informacji dotyczących imienia rozmówcy, jego miejsca zamieszkania oraz kraju, z którego pochodzi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast krajów niemieckojęzycznych. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "Wie heißt du?" materiały ćwiczeniowe: C1, C2 Temat 4: Wo wohnt Florian? C e l e k o m u n i k a c y j n e: przedstawianie się, podawanie swojego miejsca zamieszkania, tworzenie rymów do imion i nazw miast. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, odmiana czasownika regularnego w 1. i 2. os. l.p. M a t e r i a ł: podręcznik: wiersz "Wo wohnst du?", tekst do słuchania "Wo wohnt Florian?" materiały ćwiczeniowe: F1, F2, F3, F4, F5 Temat 5: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: przedstawianie się, podawanie swojego miejsca zamieszkania, nazwy kraju, z którego się pochodzi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: odmiana czasowników w 1. i 2. os. l.p. (uczeń samodzielnie odkrywa regułę gramatyczną), ćwiczenie wymowy. M a t e r i a ł: podręcznik: "Kommissar Spürnase", łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: H1 Temat 6: Projekt Uczeń opracowuje samodzielnie projekt leporello Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z pierwszego rozdziału M a t e r i a ł: podręcznik: G Temat 7: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel" - ściągawka, która znajduje się w podręczniku, na końcu każdego rozdziału. Uczeń potrafi przedstawić się, powitać i pożegnać swojego rozmówcę, zapytać kolegę/koleżankę skąd pochodzi, powiedzieć gdzie mieszka. 1

2 Rozdział 2: Was machst du gern? Temat 8: Ich und du C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie czynności, poznanie nazw zabaw i gier. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności, zabaw, gier, odmiana czasownika w 1. i 2. os. lp., szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym. M a t e r i a ł: podręcznik: strona tytułowa i tekst "Ich und du". Temat 9: Ratespiel C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie gier i zabaw i proponowanie ich rozmówcy, wyrażanie własnych upodobań. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy gier i zabaw, tworzenie pytań przez inwersję, zaimek osobowy. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst do słuchania "Was macht Simone", dialogi "Ratespiel" i "Spiele" materiały ćwiczeniowe: C1, C2, C3, D1 (krzyżówka), D2, D3, D4 Temat 10: Was machst du? (piosenka) M a t e r i a ł: podręcznik: piosenka Was machst du? Piosenka stanowi dodatkowy materiał, który utrwala materiał leksykalno-gramatyczny zawarty w rozdziale. materiały ćwiczeniowe: E1, E2 Temat 11 i 12: Was macht Dennis? C e l e k o m u n i k a c y j n e: zaproponowanie rozmówcy gier i zabaw ruchowych i wyrażanie własnych upodobań. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy gier, zabaw, przeczenie nein i nicht, odmiana czasownika w 3. os. lp. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst do słuchania "Was macht Dennis", zagadka gramatyczna "Kommissar Spürnase", łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: F1, F2, F3, G1, G2 (gra domino), G3, G4, G5, G6, I1 Temat 13: Projekt Uczeń opracowuje projekt leporello Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z rozdziału drugiego M a t e r i a ł: podręcznik: H Temat 14: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel" ściągawka, która znajduje się w podręczniku. Temat 15: Das kann ich - test Test na 4 sprawności językowe po rozdziale 2. Uczeń potrafi opowiedzieć o swoich ulubionych zajęciach, grach i zabawach, powie co lubi robić, a czego nie lubi. Rozdział 3: Familie Temat 16: Meine Familie C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń opowiada o swojej rodzinie, określa stopień pokrewieństwa, opisuje zainteresowania poszczególnych członków rodziny, ich cechy charakteru. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru, zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e M a t e r i a ł: podręcznik: drzewo genealogiczne rodziny Martina Temat 17: Familie von Martin C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń opowiada o rodzinie Martina, o jej zainteresowaniach i ich cechach charakteru, potrafi zapytać o rodzinę koleżanki/ kolegi, o poszczególnych członków rodziny, o ich imiona, zainteresowania i cechy charakteru, wyraża opinie o innych osobach. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo dotyczące rodziny, przymiotniki określające cechy, zaimek osobowy sie, er. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Meine Familie" materiały ćwiczeniowe: A4, A5, A6, A7 (krzyżówka), A8 2

3 Temat 18 i 19: Ich spiele gern Domino C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń określa swój wiek i pyta koleżankę/kolegę o jej/jego wiek. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: liczebniki główne 1-12, koniugacja czasownika sein w lp. M a t e r i a ł: podręcznik: wywiad i dialog "Ich spiele gern Domino" materiały ćwiczeniowe: C1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 Temat 20: Ich und meine Familie (piosenka) Piosenka stanowi dodatkowy materiał, który utrwala materiał leksykalno-gramatyczny zawarty rozdziale. M a t e r i a ł: podręcznik: piosenka Ich und meine Familie materiały ćwiczeniowe: F1 Temat 21: Wer wohnt wo? C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń podaje swój adres zamieszkania i numer telefonu, uzyskuje informacje na ten sam temat od koleżanki/kolegi. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: liczebniki główne 1-12, zaimki dzierżawcze: mein/e, dein/e, zaimek osobowy w l.mn., koniugacja czasownika regularnego w l.mn. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "Telefonieren", tekst do słuchania "Wer wohnt wo?" materiały ćwiczeniowe: G1, G2, G3, G4, G5, G6 Temat 22: Was ist er von Beruf? Was ist sie von Beruf? C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń potrafi określić zawody męskie i żeńskie, odróżnić zawody męskie od żeńskich, podać zawody swoich rodziców i zapytać koleżankę /kolegę o zawody ich rodziców. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów żeńskich. M a t e r i a ł: podręcznik: zagadka leksykalno-gramatyczna "Kommissar Spürnase" materiały ćwiczeniowe: I1, I2, I9 Temat 24 i 25: Was brauchen sie? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie zawodów, opowiadanie o rodzinie. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy zawodów i ich atrybutów, odmiana czasownika sein w lp., układanie pytań o rozstrzygnięcie i pytań uzupełniających. M a t e r i a ł: podręcznik: łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: I3, I4, I5, I6, I7 (puzzle), I8, J1 Temat 26: Projekt Uczeń opracowuje projekt leporello. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z trzeciego rozdziału M a t e r i a ł: podręcznik: H Temat 27: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel". Temat 28: Das kann ich - test Test na 4 sprawności językowe po rozdziale 3. Uczeń potrafi opowiadać o swojej rodzinie (podać imię, zawód, stopień pokrewieństwa) i określić swój wiek. Rozdział 4: Schulsachen Temat 29: Meine Schulsachen C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie przyborów szkolnych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy przyborów szkolnych, rodzajnik określony rzeczownika w mianowniku. M a t e r i a ł: podręcznik: strona tytułowa (sortowanie rzeczowników do pudełek o odpowiednich kolorach w zależności od rodzaju rzeczownika) Temat 30: Uli geht in die Schule C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie przyborów szkolnych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy przyborów szkolnych, rodzajnik nieokreślony rzeczownika. 3

4 M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Uli geht in die Schule", gra "Warm- kalt" materiały ćwiczeniowe: A4, A5 (krzyżówka) Temat 31: Wie sind deine Schulsachen? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie cech przyborów szkolnych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przymiotniki określające cechy, przymiotnik w funkcji orzecznika. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Wie sind deine Schulsachen?" materiały ćwiczeniowe: B1 (lotto obrazkowe), B2, B3, B4, B5 Temat 32: Ist das ein Radiergummi? C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie zdziwienia i przeczenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy przyborów szkolnych, przeczenie kein/e w mianowniku, partykuła doch. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "Ist das ein Radiergummi?", tekst do słuchania "Was sucht Carola?" materiały ćwiczeniowe: C1 Temat 33: Unser Uli hat keinen Kuli (piosenka) M a t e r i a ł: podręcznik: piosenka Unser Uli hat keinen Kuli. Piosenka stanowi dodatkowy materiał, który utrwala materiał leksykalno-gramatyczny zawarty w rozdziale. materiały ćwiczeniowe: E1 Temat 34: Haustiere C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie stanu posiadania i przynależności, nazywanie zwierząt. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy zwierząt domowych, deklinacja rzeczownika w bierniku, koniugacja czasownika haben w l.p. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "Haustiere" materiały ćwiczeniowe: F1, G1 Temat 35: In der Klasse C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie potrzeby posiadania przedmiotów i informowanie o ich braku. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy przyborów szkolnych, przeczenie kein/e w bierniku, koniugacja czasownika haben w l.mn. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "In der Klasse" materiały ćwiczeniowe: G2, G3, G4, G5, G6 Temat 36: Das deutsche ABC C e l e k o m u n i k a c y j n e: charakteryzowanie osób. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: alfabet niemiecki. M a t e r i a ł: podręcznik: "Das deutsche ABC" materiały ćwiczeniowe: H1, H2, H3 Temat 37: Komissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: uczeń samodzielnie pracuje ze słownikiem, ćwiczy wymowę. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: rodzajnik określony rzeczownika. M a t e r i a ł: podręcznik: zagadka leksykalno-gramatyczna "Kommissar Spürnase", łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: I1, I2, K1 Temat 38: Projekt Uczeń opracowuje projekt leporello. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z czwartego rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: J Temat 39: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel" ściągawka, która znajduje się w podręczniku. Temat 40: Das kann ich - test Test na 4 sprawności językowe po rozdziale 4. Uczeń potrafi nazwać swoje przybory szkolne, podać ich cechy, umie korzystać ze słownika i powiedzieć czego nie ma. 4

5 Rozdział 5: Zu Hause Temat 41: Zu Hause C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju, określanie kolorów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy mebli, przymiotniki określające kolory, przymiotnik w funkcji orzecznika, rodzajnik określony i nieokreślony. M a t e r i a ł: podręcznik: strona tytułowa rozdziału i tekst "Puppenhaus" Temat 42: Wie ist das Sofa? C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie mebli i przedmiotów znajdujących się w pokoju, określanie kolorów. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy mebli, kolory, przymiotnik w funkcji orzecznika, rodzajnik określony i nieokreślony. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog materiały ćwiczeniowe: A4, A5, A6, A7 Temat 43: In der Wohnung (wierszyk) M a t e r i a ł: podręcznik: wierszyk In der Wohnung materiały ćwiczeniowe: B1 Temat 44: Im Zimmer C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie położenia rzeczy względem siebie. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: przysłówek miejsca, określanie kierunku M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Im Zimmer" materiały ćwiczeniowe: C1, C2 Temat 45 i 46: Möbel und verrückte Welt C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie opinii i pytanie o opinię, wyrażanie sympatii i antypatii. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy mebli, liczba mnoga rzeczownika, koniugacja czasownika sein w l.mn. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Möbel", dialog "Verrückte Welt", tekst do słuchania "Das Zimmer von Andreas" materiały ćwiczeniowe: D1, D2, D3, F1, F2, F3, F4 Temat 47: Projekt Uczeń opracowuje projekt leporello Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z piątego rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: G Temat 48: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: tworzenie liczebników głównych (uczeń samodzielnie rozwiązuje zagadkę). Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: liczebnik główny M a t e r i a ł: podręcznik: zagadka leksykalna "Kommissar Spürnase" materiały ćwiczeniowe: H1 Temat 49: Wie alt sind sie? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie wieku i zdobywanie informacji dotyczących wieku poszczególnych członków rodziny. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: liczebnik główny M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Wie alt sind sie?", łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: J1 Temat 50: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel" - ściągawka, która znajduje się w podręczniku. Temat 51: Das kann ich - test Test na 4 sprawności językowe po rozdziale 5. Uczeń umie podać nazwy mebli i określić ich kolor, miejsce położenia i kierunek, potrafi liczyć do stu, zna liczbę mnogą poznanych rzeczowników, umie wyrazić zadowolenie i niezadowolenie, sympatię i antypatię. 5

6 Rozdział 6: Freizeit Temat 52 i 53: Meine Freizeit. Was machst du gern? C e l e k o m u n i k a c y j n e: nazywanie zajęć i czynności wykonywanych w czasie wolnym od nauki. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności, szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym. M a t e r i a ł: podręcznik: strona tytułowa rozdziału, dialog: "Was machst du?" materiały ćwiczeniowe: A1 Temat 54: Kleine Träume (piosenka) M a t e r i a ł: podręcznik: piosenka Kleine Träume. Piosenka stanowi dodatkowy materiał, który utrwala materiał leksykalno-gramatyczny zawarty w danym rozdziale. materiały ćwiczeniowe: B1 Temat 55: Was möchten sie? C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie pragnień i chęci, wyrażanie życzeń, proponowanie koleżance/koledze/osobie dorosłej czegoś do picia lub jedzenia. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy potraw i napojów, koniugacja czasownika möchten. M a t e r i a ł: podręcznik: dialogi "Was möchten sie?" materiały ćwiczeniowe: C1, C2 Temat 56: Nach der Schule C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie chęci wykonywania zajęć i czynności w czasie wolnym od nauki. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności, szyk wyrazów w zdaniach z czasownikiem modalnym möchten. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst "Nach der Schule" materiały ćwiczeniowe: C3, C4, C5, C6 Temat 57: Was machen sie in der Freizeit? C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie chęci wykonywania zajęć i czynności w czasie wolnym od nauki. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: nazwy czynności, szyk wyrazów w zdaniach z czasownikiem modalnym möchten. M a t e r i a ł: podręcznik: tekst do słuchania "Was machen sie in der Freizeit?" materiały ćwiczeniowe: D1, D2, D3, D4 Temat 58, 59: Hobby C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie własnych zainteresowań i zdobywanie informacji o zainteresowaniach swoich koleżanek/kolegów - uczniowie w grupach wykonują projekt Unsere Hobbys. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo określające hobby, koniugacja czasownika zwrotnego sich interessieren w 1. i 2. os. lp. M a t e r i a ł: podręcznik: dialog "Hobby" Temat 60: Wir schreiben einen Brief C e l e k o m u n i k a c y j n e: informowanie o sobie i swojej rodzinie, pisanie ogłoszenia o zainteresowaniach. M a t e r i a ł: materiały ćwiczeniowe: F1, F2, F3, F4, F5, F6 Temat 61: Projekt Uczeń opracowuje projekt leporello Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: powtórzenie materiału z piątego rozdziału. M a t e r i a ł: podręcznik: G Temat 62: Kommissar Spürnase C e l e k o m u n i k a c y j n e: opisywanie zainteresowań koleżanek i kolegów oraz członków rodziny. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z określaniem hobby, koniugacja czasownika sich interessieren. M a t e r i a ł: podręcznik: Kommissar Spürnase materiały ćwiczeniowe: H1, H2 Temat 63: Wofür interessieren sie sich? C e l e k o m u n i k a c y j n e: wyrażanie swoich zainteresowań i zainteresowań znajomych. Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e: słownictwo związane z określaniem hobby, koniugacja czasownika sich interessieren, szyk wyrazów w zdaniu. 6

7 M a t e r i a ł: podręcznik: łamaniec językowy materiały ćwiczeniowe: I1, I2, J1 Temat 64: Das kann ich materiału pomaga "Spickzettel" - ściągawka, która znajduje się w podręczniku. Temat 65: Das kann ich - test Test na 4 sprawności językowe po rozdziale 6. Uczeń potrafi powiedzieć o swoich marzeniach, umie nazwać niektóre potrawy i napoje, umie zapytać koleżankę/kolegę czego by się napiła/napił, lub co by zjadła/zjadł. Potrafi powiedzieć o swoim hobby i zapytać o zainteresowania swoich koleżanek o kolegów. Rozdział: Leseecke, Spielecke und Bastelecke Rozdział ten jest przewidziany na 10 godzin lekcyjnych. 7

Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej

Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej Rozkład materiału dla klas IV-VI szkoły podstawowej Język Mniejszości Niemieckiej Temat 1: Zapoznanie z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z języka niemieckiego w klasie V. Temat 2 i 3: Begrűβungsformen.

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Plan wynikowy, wymagania edukacyjne do podręcznika und so weiter dla klasy czwartej szkoły podstawowej Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Uwagi o trafności wymagań Środki dydaktyczne, Materiał

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy IV Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:... Podręcznik:. podstawowe (P) pełne (PP) Zadania sprawdzające

Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:... Podręcznik:. podstawowe (P) pełne (PP) Zadania sprawdzające Aneta Gładys PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej podręcznika und so weiter. Nowa edycja Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści Rozdział 1 Wer bist du?

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy czwartej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du?

1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? 1. Und so weiter neu 1 Wer bist du? Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 4 1. alfabet 2. powitania i pożegnania 3. przedstawianie się 4. imiona niemieckie 5. liczebniki główne 1-12 6. polecenia

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1 Wymagania edukacyjne j.niemiecki klasa VII Podręcznik Mit links 1 MIT LINKS 1- ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: RECEPCJA zakres w SPEŁNIENIA ; głównie środki

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozdział 1: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! Temat 1: Nach den Sommerferien C e l e k o m u n i k a c

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy V szkoły podstawowej Rozdział 1: Schule Temat 1: Der Stundenplan von Sandra C e l e k o m u n i k a c y j n e: określanie dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 1 Kryteria sukcesu Kraje w Europie Formy pozdrowień Przedstawianie się Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

der, die, das Podr cznik do j zyka niemieckiego dla klasy IV Marta Kozubska Ewa Krawczyk Lucyna Zastàpi o

der, die, das Podr cznik do j zyka niemieckiego dla klasy IV Marta Kozubska Ewa Krawczyk Lucyna Zastàpi o der, die, das Podr cznik do j zyka niemieckiego dla klasy IV Marta Kozubska Ewa Krawczyk Lucyna Zastàpi o Spis treêci 1 Wo wohnst du? 7 A Herzlich willkommen! 8 B Freunde 9 C Wie heißt du? 10 D Wo wohnst

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter neu 2 Nauczyciel:. Klasa:.. Program:. Rok szkolny:.... Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy piątej z wykorzystaniem podręcznika und so weiter Dział/Treści programowe podstawowe (P) Wymagania edukacyjne pełne (PP) Uwagi o trafności wymagań

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka Länder

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: GODZINY/ 38

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Temat 1: Die organisatorische Stunde. Cele: poznanie wymagań nauczyciela, zapoznanie się z budową i tematyką podręcznika

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy IV-podręcznik Punkt Anna Potapowicz Wymagania na ocenę celującą z języka niemieckiego: uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany

Bardziej szczegółowo

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Hallo! Wie geht s? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus

1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus 1 / L1 / TEMAT: Hallo! Mein Name ist Klaus rozwijanie rozumienia ze rozwijanie czytania ze zrozumieniem rozwijanie poprawnego formułowania umie witać się i żegnać, potrafi się przedstawić, umie zapytać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter 2 Was kennst du schon? Was verstehst

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = (60

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z

ROZDZIAŁ1: JAK SIĘ NAZYWASZ? wita się i żegna z Lp. Tematyka jednostki lekcyjnej. Wymagania koniecznedopuszczający Wymagania podstawowe dostateczny Wymagania rozszerzające dobry Wymagania dopełniające bardzo dobry 1. Serdecznie witamy. 2. Jak się nazywasz?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2, 1h/tydzień Wie heißt du? Willkommen! - rozumie dialogi zapoznawcze - pyta o imię i odpowiada na pytanie - literuje swoje imię - rozpoznaje skrócone

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 1 Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES ) JN.P- ZSP.T- 11/12 Lp Dział programu Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I. PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I PODRĘCZNIK: ABC Deutsch (nowy) Klasa I OCENA Rozdział I: Ich bin Theo Uczeń zna wszystkie poznane formy powitania i pożegnania, zna wszystkie imiona niemieckie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT. 96 godzin Podstawy pracy z komputerem. Informacje ogólne. 6

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT. 96 godzin Podstawy pracy z komputerem. Informacje ogólne. 6 HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA - ICT WYKŁADOWCA: Piotr Jastrzębski GRUPA: 3 ZAJĘCIA: Kurs komputerowy MIEJSCE ZAJĘĆ (adres): ul. Narutowicza 68, 08-200 Łosice Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.1P, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? / Willkommen! - alfabet - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń Dział/Treści programowe - Przedstawianie się - Określenie kraju pochodzenia - Podanie swego wieku - Podanie miejsca zamieszkania - Podanie informacji o klasie i szkole, do której uczeń/ uczennica uczęszcza

Bardziej szczegółowo

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne alles klar a i b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Kapitel Wo spricht man Deutsch? Wo spricht man Deutsch? Słuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h Semestr I 18 godzin Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku.

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku. Wymagania edukacyjne Kompass neu 2 Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry 2+3+4 Bardzo dobry 2+3+4+5 nazwać zjawiska określać położenia opisać ze określać położenie pogodowe za pomocą szczegółami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy

Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne): aha! Neu 1. Kurs podstawowy Rozdział Kapitel 1 Hallo! Wie geht s? Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 JĘZYK NIEMIECKI KLASA I - POZIOM III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Język niemiecki. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka

KRYTERIA OCENIANIA. Język niemiecki. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka KRYTERIA OCENIANIA Język niemiecki Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka niemieckiego praca przebiegać będzie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1

Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Plan wynikowy do podręcznika ABCDeutsch dla klasy 1 Rozdział Treści programowe 1. Ich bin Theo To ja proste zwroty grzecznościowe, przedstawianie się Wymagania programowe zna kilka niemieckich imion, potrafią

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa (1 godz. lekcyjna) + 1 rozdział x 7 godz. lekcyjnych (5 lekcji x 1 godz. lekcyjna

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo