Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny"

Transkrypt

1 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak ( ); I. Rokicka ( ) K. Kliszcz ( ) P. Grzybowski ( ) M. Stokłosa ( ) J. Szkopek ( ) G. Borowska ( ) P. Zybała ( ) Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana Indeks Zamknięcie Zmiana DJIA ,7 +0,36% FTSE ,7-0,57% Miedź (LME) 8 890,0 +0,68% S&P ,3 +0,45% WIG ,5-1,11% Ropa (Brent) 115,7 +5,31% NASDAQ 2 843,3 +0,55% BUX ,2-0,41% USD/PLN 2,74-0,69% DAX 7 410,5-1,09% PX 1 266,1 +0,30% EUR/PLN 3,93-0,38% CAC ,3-1,25% PLBonds10 6,06-0,30% EUR/USD 1,44 +0,34% Informacje ze spółek i sektorów PKO BP Kupuj z dn Cena docelowa: 53,0 PLN Zysk netto 8% poniŝej oczekiwań rynkowych na poziomie tylko 871 mln PLN Zysk netto PKO BP za 1Q 2011 wyniósł 871 mln PLN (płasko Q/Q i +21% R/R). Wynik okazał się o 11% gorszy od naszych oczekiwań (980 mln PLN) oraz 8% gorszy od oczekiwań rynkowych (947 mln PLN). Rozczarowująca okazała się strona przychodowa (słaby wynik zarówno odsetkowy jak i prowizyjny) oraz wyŝszy niŝ oczekiwany poziom salda rezerw (+3% Q/Q). Z drugiej strony, koszty operacyjne okazały się niŝsze od oczekiwań, przede wszystkim za sprawą kosztów osobowych. Po 1Q PKO BP wykonało jedynie 20% naszej prognozy całorocznej na poziomie 4,3 mld PLN. Wśród banków, które juŝ zaraportowały wynik za 1Q 2011, PKO BP w największym stopniu nie dowiozło oczekiwań rynkowych. PoniewaŜ Zarząd banku poinformował wczoraj po południu, Ŝe oczekiwania rynkowe są zbyt optymistyczne, uwaŝamy Ŝe część negatywnej reakcji miała miejsce wczoraj w ostatnich dwóch godzinach handlu; PKO BP spadło o 2,3%. (I. Rokicka). Podsumowanie wyników kwartalnych (mln PLN) 1Q11 4Q10 Q/Q 1Q10 R/R 1Q11P RóŜnica Wynik odsetkowy % % % Wynik z prowizji % 725 2% 794-7% Wynik handlowy % % 90-13% Przychody z działalności bankowej % % % Pozostałe przychody operacyjne netto % 29 59% 40 16% Przychody ogółem % % % Koszty osobowe % % % Amortyzacja % % % Pozostałe koszty administracyjne % % % Koszty ogółem % % % Wynik operacyjny przed rezerwami % % % Saldo rezerw % % % Udział w wyniku jednostek st / % 0 +/- Zysk brutto % % % Podatek dochodowy % % % Zyski naleŝne mniejszości % 1-53% 2-81% Zysk netto % % % Kredyty netto % % % Aktywa ogółem % % % Depozyty % % % Kapitały własne % % % Źródło: PKO BP, DI BRE Banku PKO BP oczekuje tylko stabilizacji marŝy odsetkowej R/R Bartosz Drabinkowski, wiceprezes banku odpowiedzialny na finanse, poinformował, Ŝe bank Dom 10 maja Inwestycyjny 2011 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 spodziewa się stabilizacji marŝy odsetkowej, z moŝliwością jej niewielkiej poprawy pod koniec roku. Przyznał, Ŝe chociaŝ mamy rosnące środowisko stóp procentowych, ich efekt jest rozłoŝony w czasie. Z drugiej strony presja konkurencyjna rośnie, szczególnie na marŝe kredytowe. Wypowiedź wiceprezesa jest dla nas zaskakująca. W naszym modelu zakładamy poprawę marŝy odsetkowej (na aktywach ogółem) R/R o 32pb. do 4,32%. ChociaŜ oczekujemy presji na marŝę kredytową (zarówno presja konkurencyjna jak i zmiana struktury kredytów), uwaŝamy, Ŝe efekt poprawy marŝy depozytowej (z tytułu rosnących stóp procentowych) przewaŝy w ostatecznej kalkulacji. (I. Rokicka) Wzrost zysku za 2011 na poziomie 30% jest zbyt odwaŝnym załoŝeniem Zarząd Bartosz Drabinkowski poinformował, Ŝe Zarząd spodziewa się Ŝe wyniki banku w 2011 wzrosną istotnie, ale dynamika zysku netto powinna być jednak niŝsza niŝ 30% R/R. Wiceprezes ocenia, Ŝe bank funkcjonuje w dość stabilnym, pozytywnym środowisku. Oznacza to, Ŝe naleŝy spodziewać się Ŝe inne banki będą aktywizowały swoją działalność, więc będzie to środowisko trudniejsze dla PKO BP. Zaznacza, Ŝe efekt rosnących stóp procentowych jest odłoŝony w czasie oraz Ŝe naleŝy spodziewać się płaskiego (lub nawet rosnącego) salda odpisów w W naszych prognozach zakładamy wzrost zysku netto o 34% R/R do 4,3 mld PLN oraz spadek saldo rezerw o 17% R/ R (czyli o 324 mln PLN do 1,5 mld PLN). (I. Rokicka) Koszty operacyjne wzrosną w 2011 Zarząd Bartosz Drabinkowski poinformował, Ŝe w 2011 naleŝy spodziewać się wzrostu kosztów, zarówno osobowych jak i rzeczowych. Wzrost kosztów rzeczowych będzie związany m.in. z kampanią nowych kont oraz projektem modernizacji wizerunku banku. Wiceprezes zapowiedział, ze celem banku jest nadal wyŝszy wzrost przychodów niŝ kosztów. W naszych prognozach zakładamy 6% wzrost kosztów operacyjnych (6% wzrost kosztów osobowych oraz 3% wzrost koszów rzeczowych) w Przy prognozie wzrostu przychodów o 12%, otrzymujemy wskaźnik koszty/dochodów na poziomie 39,4% (-224pb. R/R). (I. Rokicka) Lotos Sprzedaj - z dn Cena docelowa: 28,40 PLN Asseco Poland Kupuj - z dn Cena docelowa: 65,30 PLN Sygnity Akumuluj - z dn Cena docelowa: 22,00 PLN Astarta Sprzedaj z dn Cena docelowa: 63,6 PLN Budownictwo Dalsze opóźnienie na Yme Operator złoŝa Yme, spółka Talisman, zapowiedziała kolejne przesunięcie terminu rozpoczęcia wydobycia na tym polu z 3Q 2011 na koniec 4Q Lotos wyraził zaniepokojenie tą informacją (tym bardziej Ŝe polski koncern dowiedział się o tym z konferencji wynikowej Talismana za 1Q 2011) i analizuje pod kątem biznesowym i prawnym moŝliwości zabezpieczenia swoich interesów, gdyŝ ma wątpliwości co do naleŝytego prowadzenia projektu przez operatora. Kolejne negatywna informacja dotycząca tego projektu, który dość istotnie miał wzmocnić tegoroczne wyniki Lotosu. Skłania nas do obniŝenia prognoz EBITDA 2011 o 340 mln PLN, EBIT o 174 mln PLN i zysku netto o 38 mln PLN. (K. Kliszcz) KIO odrzuca wniosek o przywrócenie do przetargu w PGE KIO negatywnie rozpatrzyła odwołanie złoŝone przez Sygnity i Asseco w związku z przetargiem na wprowadzenie nowego systemu rozliczeń z klientami. Przyczyną odrzucenia oferty konsorcjum był fakt, Ŝe obecny wiceprezes Sygnity wcześniej jako pracownik DBC opracowywał strategię informatyzacji PGE i z uwagi na moŝliwość zaistnienia konfliktu interesów energetyczna spółka postanowiła wyeliminować ofertę Asseco Poland i Sygnity. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe fluktuacja kadr jest w gospodarce naturalnym zjawiskiem oraz Ŝe wiceprezes Andrzej Paszyński pracuje w Sygnity juŝ od ponad roku (a zatem jego dostęp do niepublicznych informacji z PGE jest mocno ograniczony), a takŝe fakt, Ŝe prezes formalnie nie uczestniczył w tej procedurze przetargowej oczekiwaliśmy, Ŝe KIO zdecyduje się przywrócić konsorcjum do walki o kontrakt. Obecnie szansą na korzystne dla spółek rozwiązanie problemu jest juŝ tylko decyzja Sądu Administracyjnego jednak prawdopodobieństwo wykonywania projektów przez konsorcjum znacząco spadło. (P.Grzybowski) Postęp w zasiewie buraka cukrowego Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rolnictwa areał zasiewu buraka cukrowego na Ukrainie na dzień 6 maja wyniósł 534 tys. ha (97% prognozy). W zeszłym roku areał wyniósł 500 tys. ton. Na telekonferencji zwołanej po wynikach za 2010 rok prezes Ivanchyk zapowiadał, Ŝe nie spodziewa się, aby w sezonie 2011/2012 roku areał buraka cukrowego przekroczył zeszłoroczne zasiewy. (J. Szkopek) Na razie GDDKiA nie planuje ogłaszania kolejnych przetargów Rzecznik GDDKiA przyznaje, Ŝe w tym roku ma być rozstrzygnięte 20 przetargów na budowę dróg i autostrad. Wartość przetargów to około mld PLN. Na razie GDDKiA nie ogłasza kolejnych przetargów. Realizowane są prace przygotowawcze, które nie wymagają duŝych nakładów finansowych. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uwaŝa, Ŝe kolejne duŝe przetargi drogowe mogą się pojawić dopiero po 2015 roku. Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, p. Kotlarek mówi, Ŝe z nieoficjalnych informacji, które do niego docierają, wynika, Ŝe więcej pieniędzy na drogi nie będzie. Oznaczałoby to, Ŝe po 2012 roku wiele firm drogowych nie będzie miało pracy. Wydatki na budowę dróg przepołowią się w 2013 roku, w porównaniu do 10 maja

3 stanu z roku 2011 (34 mld PLN w 2011, 15 mld PLN w 2013 roku). Przetargi za mld PLN będą wystarczające, aby wypełnić prognozy na rok Faktycznie, na więcej zleceń nie ma środków. Dla rynku drogowego kluczowe będzie, czy i w jakim stopniu spadnie konkurencja na rynku, ze strony zagranicznych podmiotów, nie posiadających w kraju istotnych sił wykonawczych. My zakładamy, Ŝe spółki te znikną z rynku krajowego. Mowa tutaj o spółkach tureckich, macedońskich, irlandzkich, indyjskich, itp., które pozyskały duŝe zlecenia drogowe w ubiegłych latach i które, z uwagi na trudną sytuację rynkową, mogą na tych zleceniach zrealizować straty. (M.Stokłosa) Elektrobudowa Akumuluj - z dn Cena docelowa: 178,6 PLN ZUE Kupuj - z dn Cena docelowa: 19,3 PLN Gant Development Polnord Kupuj - z dn Cena docelowa: 43,5 PLN Wybór oferty za 210,5 mln PLN Oferta konsorcjum ZUE i Elektrobudowy została wybrana przez MPK w Poznaniu jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu. Wartość umowy to 210,5 mln PLN netto (41,7% prognozowanych przychodów ZUE na rok 2011, nie znamy udziału Elektrobudowy w konsorcjum). Termin realizacji prac to 24 miesiące. Wiadomość pozytywna dla ZUE, skutkująca moŝliwością nieznacznego przekroczenia prognozy przychodów w 2011 roku i pozytywnie wpływająca na portfel zamówień na rok Nieznacznie wyŝsze oferty złoŝyły kolejne firmy: konsorcjum Mostostalu Warszawa: 215,1 mln PLN, Warbud i Trakcja Polska: 218 mln PLN, Torpol, Feroco, Elmont: 227,2 mln PLN. Łącznie złoŝono 7 ofert. (M.Stokłosa) Jak droŝała w księgach spółka SM Dom Impexmetal sprzedał w czerwcu 2010 roku spółkę SM Dom firmie Velazquez za 17 mln PLN. Na transakcji Impexmetal zrealizował 10 mln PLN zysku. Miesiąc później Velazquez wniósł mieszkania do Ganta, obejmując akcje wyceniane na 27,8 mln PLN. Od chwili nabycia spółki, Gant rozpoznał zyski z wyceny aktywów spółki o łącznie 54,6 mln PLN. Impexmetal nie uwaŝa, aby cena sprzedaŝy aktywów była zaniŝona. Została ona ustalona w oparciu o wycenę firmy konsultingowej oraz w drodze negocjacji. Gant uwaŝa, Ŝe wycena aktywów spółki jest rynkowa. Łączna powierzchnia uŝytkowa obiektów to 41 tys. m2 (wycena 2039 PLN/m2, w całej wartości spółki zaliczone są równieŝ grunty, co powoduje, Ŝe efektywnie cena ta jest niŝsza). Gant przyznaje teŝ, Ŝe na wartość nieruchomości pozytywnie wpłynęło podniesienie stawek czynszowych, redukcje płacowe w spółce, poprawa ściągalności czynszów. Prawdą jest, Ŝe spółka nie generuje istotnych dochodów, pomimo tego, Ŝe kontroluje duŝe zasoby mieszkaniowe. Jest to kwestia niskiej efektywności i niskich czynszów, którą Gant moŝe przynajmniej częściowo rozwiązać. Na pierwszy rzut oka, wycena aktywów = 2039 PLN/m2 (1529 PLN/m2 bez gruntów, grunty policzone po 0 ) wydaje się być atrakcyjna. Dla atrakcyjności oceny atrakcyjności nieruchomości, kluczowy jest ich stan techniczny, a ten trudno nam ocenić. W zasobach SM Dom dominują budynki z lat 70-ych, są w nich takŝe budynki z początku 20-wieku. Agencja Nieruchomości Orzeł, kolejna spółka Ganta, posiadająca budynki w gorszym stanie w Bytomiu i Piekarach Śląskich, generuje istotnie wyŝsze NOI. Niemniej, faktem pozostaje, Ŝe wartość księgowa części nieruchomości inwestycyjnych dewelopera wydaje nam się zawyŝona. (M.Stokłosa) 104 mieszkania sprzedane w kwietniu Polnord sprzedał w kwietniu 104 mieszkania (brutto: 111). Wynik dobry, podobny jak w lutym, ale gorszy, niŝ w marciu (rekordowe 130 sprzedanych lokali). (M.Stokłosa) Emisja obligacji zamiennych za 55 mln PLN Polnord przeprowadził emisję obligacji zamiennych za 55 mln PLN. Warunki są podobne, jak w przypadku pozostałych dwóch serii obligacji zamiennych: cena konwersji: 39,03 PLN, zapadalność: 3 lata (do 9 maja 2014 roku). Emisja obligacji zamiennych na akcje z określoną ceną konwersji sama w sobie moŝe nieznacznie negatywnie wpływać na cenę docelową Polnordu (WACC ~ 10% rocznie, plus naszym zdaniem spółka jest niedowartościowana). Środki z obligacji prawdopodobnie zostaną wykorzystane na nabycie nowych, interesujących projektów deweloperskich. (M.Stokłosa) NG2 Akumuluj - z dn Cena docelowa: 63,0 PLN Wyniki za 1Q 2011 dobry rachunek wyników, słabe przepływy finansowe SprzedaŜ i wynik netto zbliŝone do prognoz, wynik operacyjny na poziomie -1,9 mln PLN wobec - 4,3 mln PLN prognozowanych. Za część straty w 1Q 2011 odpowiada podatek dochodowy w kwocie 2,6 mln PLN przy stracie brutto na poziomie -3,8 mln PLN. MarŜa brutto na sprzedaŝy była zbliŝona do prognoz i wyniosła 51,8% wobec 51,5% w 1Q Koszty sprzedaŝy i ogólne były niŝsze o -4,2% od naszych prognoz i wyŝsze o 6% r/r (koszty na średni m2 powierzchni były zbliŝone r/r). Uwagę w wynikach zwraca wysoki poziom zapasów (wzrost o 17% r/r przy wzroście powierzchni o 5%, i wzrost 27% q/q) oraz wysoki stan naleŝności (wzrost 121% r/r i 67% q/q). Te zmiany w kapitale obrotowym negatywnie wpłynęły na przepływy z działalności operacyjnej (-102 mln PLN wobec -41 mln PLN w 1Q 2010). WyŜsze r/r i q/q są równieŝ kredyty długoterminowe. Wyniki oceniamy na dobre. Wyniki lepsze niŝ się spodziewaliśmy na poziomie operacyjnym (marŝa brutto i koszty ogólne i sprzedaŝy), gorsze przepływy finansowe. (G. Borowska) 10 maja

4 Podsumowanie wyników kwartalnych NG2 (mln PLN) IQ2011 IQ2011P zmiana IQ2011 IQ2010 zmiana Przychody 184,9 185,3-0,20% 184,9 195,7-5,51% EBITDA 4,0 1,1 275,82% 4,0 14,9-73,40% marŝa 2,14% 0,57% - 2,14% 7,60% - EBIT -1,9-4,3 - -1,9 9,2 - Zysk brutto -3,7-6,4 - -3,7 7,2 - Zysk netto -6,2-6,6 - -6,2 5,1 - Źródło: PKO BP, DI BRE Banku Wyniki spółek ZCH Police Sprzedaj - z dn Cena docelowa: 9,7 PLN Wyniki 1Q powyŝej oczekiwań Police w 1Q 2011 osiągnęły wyniki lepsze od naszych oczekiwań i rynkowego konsensusu. Na poziomie przychodów rezultat był co prawda gorszy niŝ zakładaliśmy (efekt niŝszych o 7% wolumenów w segmencie nawozowym), ale wysoka marŝa brutto na sprzedaŝy (17,5% vs 16,2% w 4Q) pozwoliła na wypracowanie ponad 30% wyŝszego zysku operacyjnego. Przy stabilnych marŝach benchmarkowych na DAP i NPK w ujęciu q/q, lepsza rentowność moŝe wynikać z korzystniejszych cen krajowych i dodatniego efektu LIFO w otoczeniu rosnących cen produktów. Saldo na pozostałej działalności operacyjnej wyniosło -1,8 mln PLN, na co złoŝyły się ujemne róŝnice kursowe oraz aktualizacja wartości naleŝności. Na działalności finansowej wynik był nieco korzystniejszy niŝ zakładaliśmy (-5,5 mln PLN vs -6,6 mln PLN), co miało związek z zaksięgowaniem 2,1 mln PLN zysku na transakcjach pochodnych. Podobnie jak w poprzednim kwartale zyski z jednostek konsolidowanych metodą praw własności sięgnęły 1,9 mln PLN. Police w 1Q 2011 wygenerowały 46 mln PLN przepływów z działalności operacyjnej, co przy nadal bardzo niskim poziomie capex (5,8 mln PLN) pozwoliło na obniŝenie zadłuŝenia netto o 35 mln PLN do 192 mln PLN (bez uwzględniania zobowiązań przeterminowanych wobec PGNiG). W kontekście kolejnych kwartałów, jako potencjalne ryzyka Zarząd wymienił m.in. wzrost cen fosforytów w 2Q o 16% (przy stabilnych na razie cenach DAP) oraz moŝliwą negatywną decyzję KE w sprawie utrzymania ceł importowych na nawozy potasowe z Białorusi i Rosji (lipiec). Podtrzymujemy naszą opinię, Ŝe obecne rekordowe marŝe w segmencie nawozowym znajdą się pod presją w II-gim półroczu, kiedy spodziewamy się korekty na rynku zbóŝ i wzrostu cen gazu w Polsce. (K. Kliszcz) Skonsolidowane wyniki kwartalne ZCH Police (mln PLN) IQ 2011 IQ 2010 zmiana IQ 2011P róŝnica konsensus róŝnica zmiana Przychody 614,5 419,8 46% 642,5-4,4% 626,0-1,8% 2 515, ,6 24% EBITDA 92,3 11,7 688% 73,2 26,1% ,0 79,8 111% marŝa EBITDA 15,0% 2,8% - 11,40% ,68% 3,94% - EBIT 72,9-7,8-55,2 31,9% 59,8 21,8% 94,5 5,4 - Zysk brutto 69,4-2,3-50,5 37,3% ,6 5,2 - Zysk netto 67,4-2,4-50,5 33,4% 54,4 23,9% 86,6 27,4 - Źródło: Police, PAP, szacunki DI BRE Grajewo Wyniki 1Q11 W 1Q11 przychody ze sprzedaŝy wyniosły 402,9 mln PLN i były o 31,8% r/r wyŝsze. Znacznie wyŝszy wynik osiągnięty został na poziomie operacyjnym (21,9 mln PLN vs. -12,5 mln PLN), co było rezultatem z jednej strony poprawiającej się koniunktury w branŝy, wzrostu obłoŝenia mocy produkcyjnych oraz wzrostu cen płyty drewnopochodnej z drugiej natomiast znacznie mniejszego negatywnego efektu związanego z przerabianiem mokrego drewna (w 1Q10 spadek temperatur spowodował, Ŝe drewno, jakie trafiało do Grajewa było przemoczone, co wymagało dodatkowych nakładów na osuszanie i większe zastosowanie klejów do produkcji). Warto zwrócić uwagę na spadające koszty zarządu (-31,1% r/r) oraz na niŝsze koszty amortyzacji związanymi z odpisami, na jakie Spółka zdecydowała się w 3Q10 (amortyzacja w 1Q11 wyniosła 19,3 mln PLN wobec 29,9 mln PLN w 1Q10). Na poziomie przychodów i kosztów finansowych Spółka zanotowała znacząco niŝszy wynik na róŝnicach kursowych, który wyniósł +4,4 mln PLN wobec +19,2 mln PLN w 1Q10 (efekt przeszacowania kredytów kwotowanych w EUR w spółce rosyjskiej). Wynik netto w 1Q11 wyniósł +2,1 mln PLN wobec straty w 1Q10 na poziomie -11,4 mln PLN. Warto zwrócić uwagę, Ŝe mimo podwojenia wartości EBITDA w kwartale (wzrost z 17,3 mln PLN w 1Q10 do 41,2 mln PLN w 1Q11) przepływ gotówki z działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł -11,2 mln PLN wobec +85,8 mln PLN w 1Q10 (głównie w wyniku mniejszego wpływu z tytułu zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług., który w 1Q11 wyniósł 6,2 mln PLN wobec 115,7 mln PLN w 1Q10). (J. Szkopek) 10 maja

5 Pozostałe wiadomości ze spółek Armatura Zarząd Armatury rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 PLN na akcję. Wcześniej zarząd zamierzał wypłacić od 0,10 do 0,20 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 8-16 mln PLN. Deweloperzy EKO Export Elektrotim W IV średnie ceny ofertowe mieszkań spadły o 3,3 pkt. proc. r/r - Szybko.pl, Expander, Metrohouse EKO Export podpisał list intencyjny zmierzający do wieloletniej eksploatacji złóŝ mikrosfery w Kazachstanie. EKO EXPORT podpisał 9 maja list intencyjny z Polsko-Kazachstańską Izbą Gospodarczą (PKIG), będący podstawą do dalszych negocjacji w zakresie nawiązania współpracy w Kazachstanie dotyczącej eksploatacji tamtejszych złóŝ mikrosfery. WZA Elektrotimu zdecyduje o wypłacie 5,09 mln zł dywidendy z zysku za '10. Nova KBM (IPO) Słoweński bank Nova Kreditna Banka Maribor zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych 11 maja. Swissmed Spółka z Grupy Swissmed podpisała w poniedziałek umowę o przejęciu spółki Euromed z Warszawy. Spółką przejmującą jest Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, nie podano szczegółów finansowych transakcji. Transakcje osób powiązanych oraz funduszy Hygienika Lentex zmniejszył w wyniku sprzedaŝy od 27 stycznia do 2 maja akcji, udział w KZ do 3,85% z 9,09%. Magellan TVN Hygienika Spółka nabyła 6 maja w ramach programu buy-backu 878 akcji po 40,70 PLN za akcję. Osoba posiadająca dostęp do inf. poufnych sprzedała od 18 do 21 kwietnia akcji po średniej cenie ok. 17,35 PLN. Członek RN kupił 5 maja 100 tys. akcji po 1,54 PLN za akcję. 10 maja

6 Kalendarium spółek Wtorek / / CEZ MONDI ŚWIECIE NG2 PKO BP ZCH POLICE Środa / / ASBIS IMPEXMETAL J.W.C. LOTOS LPP SYGNITY TAURON Czwartek / / ASTARTA BORYSZEW CENTRUM KLIMA GTC KREDYT BANK LW BOGDANKA MILLENNIUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. PEKAO PGNiG PZU ROBYG TVN Piątek / / AGORA ASSECO POLAND ASSECO POLAND Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję. EUROCASH GETIN KGHM TRAKCJA POLSKA ULMA CP UNIBEP ZA PUŁAWY Publikacja raportu za 3Q 2010/2011 roku. Poniedziałek / / AB Raport za 3Q 2010/2011 roku. ACTION BBI DEVELOPMENT CERSANIT CIECH COMARCH CYFROWY POLSAT ECHO INVESTMNET ELEKTROBUDOWA EMPERIA ENEA ERBUD FAMUR KERNEL Publikacja sprawozdania śródrocznego za 3 kwartał roku obrotowego KOPEX MOSTOSTAL WAR. PBG PGE POLIMEX MOSTOSTAL POLNORD RAFAKO VISTULA ZUE 10 maja

7 Kalendarium makro Wtorek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 4:00 Chiny Eksport Kwiecień 152,1 mld 4:00 Chiny Import Kwiecień 152,0 mld 4:00 Chiny Bilans handlu zagranicznego Kwiecień 4,2 mld 0,14 mld 8:45 Francja Produkcja przemysłowa Marzec 0,4% m/m; 6,0% r/r 8:45 Francja Produkcja manufakturowa Marzec 0,7% m/m; 6,8% r/r 14:30 USA Eksport Kwiecień 1,5% m/m; 14:30 USA Indeks cen importu Kwiecień 2,7% m/m; 9,7% r/r 16:00 USA Zapasy hurtowników Marzec 1% m/m; 12,7% r/r 16:00 USA SprzedaŜ hurtowników Marzec -0,8% m/m; 13,7% r/r Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje: Walt Disney. Środa / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 1:50 Japonia Rezerwy walutowe Marzec 1116,02 mld 8:45 Francja Bilans obrotów kapitałowych Marzec 0,10 mld 8:45 Francja Bilans obrotów bieŝących Marzec -5,2 mld 8:45 Francja Bilans obrotów finansowych Marzec 0,2 mld 10:30 UK Eksport Marzec 38,75 mld 10:30 UK Import Marzec 41,19 mld 10:30 UK RPI Kwiecień 0,5% m/m 10:30 UK Bilans handlu zagranicznego bez UE Marzec -2,85 mld 10:30 UK Bilans handlu zagranicznego Marzec -2,44 mld 10:30 UK Bilans handlu zagranicznego z UE Marzec -6,78 mld 14:30 USA Eksport Marzec 165,12 mld 14:30 USA Import Marzec 210,88 mld 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego Marzec -45,76 mld 16:30 USA Zapasy ropy Crude Tydzień 366,5 mln 20:00 USA BudŜet rządowy Kwiecień -188,15 mld Polska Stopa procentowa 4,0% Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: ArcelorMittal, E.ON. Czwartek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 1:50 Japonia Bilans obrotów kapitałowych Marzec -45,8 mld 1:50 Japonia Bilans obrotów bieŝących Marzec 1641,0 mld 1:50 Japonia Zagraniczne inwestycje w obligacje japońskie Tydzień 963,7 mld 1:50 Japonia Zagraniczne inwestycje w akcje japońskie Tydzień 34,7 mld 1:50 Japonia Bilans obrotów finansowych Marzec -965,5 mld 1:50 Japonia Japońskie inwestycje w zagraniczne obligacje Tydzień -171,8 mld 1:50 Japonia Japońskie inwestycje w zagraniczne akcje Tydzień -5,6 mld 1:50 Japonia PodaŜ pieniądza M3 Kwiecień 2,0% r/r 7:30 Francja Zharmonizowana inflacja CPI Kwiecień 0,9% m/m; 2,2% r/r 7:30 Francja Inflacja CPI Kwiecień 0,8% m/m; 2,0% r/r 10:30 UK Produkcja przemysłowa Marzec -1,2% m/m; 2,4% r/r 10:30 UK Produkcja manufakturowa Marzec 0,0% m/m; 4,9% r/r 11:00 UE Produkcja przemysłowa Marzec 0,4% m/m; 7,3% r/r 14:30 USA Inflacja PPI Marzec 0,7% m/m; 5,8% r/r 14:30 USA SprzedaŜ detaliczna Marzec 0,4% m/m; 7,1% r/r 14:30 USA SprzedaŜ detaliczna bez samochodów Marzec 0,8% m/m; 6,5% r/r 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów Kwiecień 0,5% m/m; 9,1% r/r Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Allianz, RWE, Unicredit Group, Vivendi. Piątek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 8:00 Niemcy PKB 1 kw. 0,4% k/k; 4,0% r/r 8:45 Francja Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 1 kw. 0,2% k/k 14:00 Polska Inflacja CPI Kwiecień 0,9% m/m; 4,3% r/r 14:30 USA Bazowa inflacja CPI Kwiecień 0,1% m/m; 1,2% r/r 14:30 USA Inflacja CPI Kwiecień 0,5% m/m; 2,7% r/r 14:30 USA Bazowa inflacja PPI Kwiecień 0,3% m/m 16:00 USA NAHB Indeks rynku nieruchomości Maj 16 Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Credit Agricole. Poniedziałek / / Czas Region Dane Okres Prognoza Poprzednia wartość 1:50 Japonia Indeks cen towarów korporacyjnych Kwiecień 0,6% m/m; 2,0% r/r 11:00 UE Bazowa inflacja CPI Kwiecień 1,3% r/r 11:00 UE Inflacja CPI Kwiecień 1,4% m/m; 2,7% r/r 11:00 UE Eksport Marzec 135,7 mld 11:00 UE Import Marzec 137,1 mld 11:00 UE Bilans handlu zagranicznego Marzec -1,5 mld 14:00 Polska Bilans obrotów kapitałowych Marzec 1,4 mld 14:00 Polska Bilans obrotów bieŝących Marzec -0,68 mld 14:00 Polska Bilans obrotów finansowych Marzec 3,86 mld 14:30 USA Indeks Produkcyjny Empire State Maj 21,7 15:00 USA Napływ długoterminowych kapitałów netto Marzec 26,9 mld 15:00 USA Napływ kapitałów netto Marzec 97,7 mld 10 maja

8 Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A. Spółka Rekomendacja Data wydania Cena w dniu wydania Cena docelowa Cena bieŝąca Wzrost / Spadek P/E 2011 P/E 2012 EV/EBITDA 2011 EV/EBITDA 2012 Banki GETIN Utajniona do dnia , HANDLOWY Trzy maj ,00 94,00 97,40-3,5% 14,1 11,9 ING BSK Utajniona do dnia , KREDYT BANK Akumuluj ,44 17,40 17,05 2,1% 14,0 10,5 MILLENNIUM Redukuj ,59 5,10 5,40-5,6% 14,6 10,9 PEKAO Trzy maj ,00 155,00 173,60-10,7% 14,8 13,2 PKO BP Kupuj ,90 53,00 44,61 18,8% 13,0 10,5 Ubezpieczyciele PZU Akumuluj ,50 390,00 367,50 6,1% 12,7 11,6 Paliw a, Chemia CIECH Trzy maj ,20 30,10 25,89 16,3% 26,5 11,9 5,1 4,6 LOTOS Sprzedaj ,49 28,40 45,80-38,0% 11,8 6,3 6,6 5,4 PGNiG Kupuj ,61 4,40 3,78 16,4% 12,9 10,7 6,4 4,9 PKN ORLEN Sprzedaj ,00 41,60 52,70-21,1% 13,0 12,2 7,1 6,9 POLICE Sprzedaj ,80 9,70 15,00-35,3% 13,0 23,3 8,0 10,2 ZA PUŁAWY Trzy maj ,00 106,10 120,60-12,0% 12,2 11,9 6,9 6,6 Energetyka CEZ Trzy maj ,50 129,50 150,20-13,8% 10,9 9,9 7,8 7,4 ENEA Trzy maj ,10 21,43 19,00 12,8% 12,4 11,0 5,1 5,5 PGE Utajniona do dnia , TAURON Kupuj ,56 8,87 6,17 43,8% 11,8 10,1 4,5 4,3 Telekomunikacja NETIA Trzy maj ,15 5,40 5,41-0,2% 19,3 15,2 4,5 4,0 TPSA Trzy maj ,75 17,60 18,10-2,8% 18,8 17,3 5,0 4,9 Media AGORA Akumuluj ,10 28,90 24,50 18,0% 18,3 14,6 6,1 5,2 CINEMA CITY Akumuluj ,06 42,90 38,24 12,2% 14,2 11,0 7,9 6,4 CYFROWY POLSAT Trzy maj ,30 15,30 16,20-5,6% 15,2 15,0 9,5 8,7 TVN Trzy maj ,40 18,10 17,21 5,2% 21,0 14,9 10,8 8,6 IT AB Akumuluj ,42 27,60 25,00 10,4% 7,9 9,0 6,6 6,8 ACTION Akumuluj ,65 18,16 19,46-6,7% 10,4 9,0 7,5 6,6 ASBIS Akumuluj ,80 4,32 3,35 29,0% 8,7 5,4 5,4 4,1 ASSECO POLAND Kupuj ,00 65,30 52,20 25,1% 10,6 9,9 6,0 5,4 COMARCH Trzy maj ,95 88,00 93,30-5,7% 17,2 14,7 7,4 6,3 SYGNITY Akumuluj ,50 22,00 23,20-5,2% 47,0 13,8 7,5 5,7 Górnictw o i Metale KGHM Trzy maj ,20 188,50 182,90 3,1% 5,9 9,7 4,0 6,2 LW BOGDANKA Akumuluj ,80 138,60 118,30 17,2% 14,5 10,0 7,2 5,0 Przemysł ASTARTA Sprzedaj ,00 63,6 72,00-11,7% 7,8 14,8 1,1 1,5 BORYSZEW Akumuluj ,05 1,2 1,02 17,6% 17,4 13,6 9,2 7,4 CENTRUM KLIMA Kupuj ,91 17,3 14,44 19,8% 12,3 10,0 7,9 6,5 CERSANIT Redukuj ,27 10,7 11,62-7,9% 21,9 16,0 10,9 8,9 FAMUR Sprzedaj ,85 2,3 3,65-37,0% 23,4 18,8 11,3 9,6 IMPEXMETAL Kupuj ,67 5,9 4,97 18,7% 11,1 9,2 7,3 6,0 KERNEL Akumuluj ,25 87,8 70,00 25,4% 9,5 9,0 7,1 6,0 KĘTY Trzy maj ,20 135,0 127,50 5,9% 12,2 11,1 7,2 6,6 KOPEX Redukuj ,40 15,9 19,35-17,8% 17,5 15,2 8,3 7,6 MONDI Akumuluj ,45 88,7 85,00 4,4% 10,6 11,1 7,3 7,8 Budow nictw o BUDIMEX Utajniona do dnia , ELEKTROBUDOWA Akumuluj ,00 178,60 164,00 8,9% 13,8 12,3 8,9 7,7 ERBUD Akumuluj ,51 42,60 35,49 20,0% 14,8 9,7 8,5 5,7 MOSTOSTAL WAR. Kupuj ,20 59,90 39,80 50,5% 13,7 10,1 5,6 4,3 PBG Trzy maj ,80 180,90 155,00 16,7% 10,6 11,2 6,7 7,0 POLIMEX MOSTOSTAL Akumuluj ,71 4,03 3,15 27,9% 11,5 8,9 6,6 5,7 RAFAKO Akumuluj ,60 13,40 11,92 12,4% 14,7 13,6 8,3 7,6 TRAKCJA POLSKA Trzy maj ,80 3,70 3,39 9,1% 10,9 9,2 7,1 6,0 ULMA CP Trzy maj ,20 85,90 87,00-1,3% 13,7 18,9 4,6 5,0 UNIBEP Kupuj ,66 9,30 7,00 32,9% 11,9 6,3 8,8 4,6 ZUE Kupuj ,50 19,30 12,70 52,0% 9,6 9,3 5,0 4,1 Dew eloperzy BBI DEVELOPMENT Kupuj ,44 0,53 0,43 23,3% 22,5 6,9 30,4 10,5 DOM DEVELOPMENT Kupuj ,49 54,40 47,00 15,7% 14,0 8,9 12,9 6,8 ECHO Kupuj ,94 6,17 5,11 20,7% 10,9 5,2 10,6 7,3 GTC Akumuluj ,92 24,03 20,55 16,9% 7,8 5,3 9,8 7,6 J.W.C. Utajniona do dnia , PA NOVA Kupuj ,89 40,40 29,39 37,5% 14,0 11,8 14,5 13,0 POLNORD Kupuj ,20 43,50 31,50 38,1% 11,8 6,9 15,3 8,7 ROBYG Kupuj ,86 2,59 2,03 27,6% 14,6 5,2 16,7 5,0 Handel EUROCASH Kupuj ,50 37,40 32,40 15,4% 23,7 17,9 12,8 10,2 LPP Akumuluj , , ,50 3,2% 17,9 15,1 10,2 8,9 NG2 Akumuluj ,55 63,00 61,00 3,3% 16,0 13,3 11,3 9,2 VISTULA Trzy maj ,10 2,10 2,03 3,4% 21,9 10,8 9,1 7,2 10 maja

9 Wycena banków z Europy środkowej i wschodniej / / P/E ROE P/BV Cena POLSKIE BANKI BZ WBK 228,9 17,2 15,8 12,3 16% 15% 17% 2,5 2,3 2,0 1,7% 3,5% 2,5% Getin 14,0 23,7 15,4 12,0 10% 14% 16% 2,3 2,0 1,7 0,0% 0,0% 0,0% Handlowy 97,4 16,9 14,1 11,9 12% 13% 15% 2,0 1,8 1,7 3,9% 5,9% 5,0% ING BSK 876,0 15,1 12,7 11,1 14% 15% 16% 2,0 1,8 1,6 0,0% 1,7% 3,2% Kredy t Bank 17,1 24,9 14,0 10,5 7% 11% 13% 1,6 1,5 1,3 0,0% 2,2% 0,0% Millennium 5,4 19,6 14,6 10,9 9% 11% 13% 1,6 1,5 1,4 0,0% 1,9% 2,7% Pekao 173,6 18,0 14,8 13,2 13% 15% 16% 2,3 2,2 2,1 1,7% 3,9% 5,7% PKO BP 44,6 17,3 13,0 10,5 15% 19% 20% 2,6 2,3 2,0 4,3% 2,3% 3,9% Mediana 17,7 14,4 11,5 13% 14% 16% 2,1 1,9 1,7 0,8% 2,2% 2,9% INWESTORZY POLSKICH BANKÓW AIB 0, ,7-0% 3% 0,6 0,6 0,7 0,0% 0,0% 0,0% BCP 0,6 10,7 11,1 8,6 4% 5% 6% 0,5 0,5 0,5 3,4% 2,7% 3,6% Citigroup 44,2 112,7 105,9 82,7 8% 7% 9% 7,9 7,2 6,8 0,0% 0,0% 0,4% Commerzbank 4,1 3,8 7,3 3,9 13% 7% 12% 0,5 0,5 0,5 0,0% 0,2% 1,2% ING 8,6 8,3 6,0 5,5 10% 13% 12% 0,8 0,7 0,7 0,0% 0,6% 3,8% KBC 26,7 5,7 5,4 5,0 15% 16% 15% 0,9 0,8 0,7 2,9% 3,2% 3,5% UCI 1,6 19,5 9,9 7,1 2% 5% 6% 0,5 0,5 0,5 1,9% 3,1% 4,4% Mediana 9,5 8,6 7,1 9% 7% 9% 0,6 0,6 0,7 0,0% 0,6% 3,5% ZAGRANICZNE BANKI BEP 4,0 9,4 12,1 9,2 6% 6% 7% 0,6 0,7 0,6 5,5% 4,5% 5,7% Deutsche Bank 42,3 7,8 7,3 6,3 7% 11% 11% 0,8 0,8 0,7 1,8% 2,3% 2,9% Erste Bank 34,0 14,9 10,3 7,8 8% 10% 12% 1,1 1,0 0,9 1,8% 2,2% 2,8% Komercni B. 4292,0 12,6 11,6 10,6 18% 18% 18% 2,2 2,0 1,9 4,7% 5,8% 6,2% OTP 6251,0 13,5 9,9 7,5 10% 12% 15% 1,3 1,2 1,1 1,9% 3,8% 5,3% Santander 8,1 8,2 7,7 6,5 12% 12% 13% 0,9 0,9 0,8 7,2% 7,3% 7,8% Turkiy e Garanti B. 7,8 10,0 10,5 9,2 22% 18% 17% 2,0 1,8 1,6 1,7% 2,3% 2,9% Turkiy e Halk B. 13,0 8,2 8,5 7,7 30% 23% 21% 2,2 1,9 1,6 2,6% 3,1% 3,7% Sbierbank 3,5 13,7 7,8 6,8 18% 25% 24% 2,3 1,8 1,5 0,7% 1,5% 2,0% VTB Bank 6,1 17,7 11,8 8,8 10,7% 15% 17% 1,7 1,5 1,3 0,9% 1,3% 1,7% Mediana 11,3 10,1 7,7 11% 14% 16% 1,5 1,3 1,2 1,9% 2,7% 3,3% Wycena spółek ubezpieczeniowych / / P/E ROE P/BV Cena PZU 367,5 13,0 12,7 11,6 20% 19% 19% 2,5 2,3 2,1 43,1% 3,2% 4,7% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Vienna Insurance G. 40,9 13,6 12,0 10,8 9% 10% 10% 1,2 1,1 1,1 2,4% 2,7% 3,0% Uniqa 15,2 19,5 13,8 18,0 9% 12% 8% 1,5 1,4 1,3 2,3% 2,4% 2,5% Aegon 5,2 6,3 8,0 7,1 10% 7% 8% 0,6 0,6 0,6 0,0% 2,0% 4,2% Allianz 99,8 8,9 8,4 7,6 12% 12% 12% 1,0 0,9 0,9 4,5% 4,9% 5,3% Av iv a 4,4 7,0 7,6 7,1 16% 13% 14% 1,1 0,9 0,8 5,8% 6,2% 6,5% AXA 14,7 9,3 7,1 6,7 8% 10% 10% 0,7 0,7 0,6 4,6% 5,3% 5,8% Baloise 90,9 9,9 9,4 8,5 11% 11% 11% 1,0 1,0 0,9 5,1% 5,1% 5,3% Generali 88,0 12,4 11,1 10,1 9% 9% 14% 1,2 1,0 1,0 3,0% 3,7% 3,9% Helv etia 392,5 10,1 9,3 8,9 11% 11% 11% 1,0 1,0 0,9 3,9% 4,3% 4,6% Mapf re 2,7 8,9 8,4 7,9 14% 14% 14% 1,2 1,1 1,0 5,6% 5,9% 6,2% RSA Insurance 1,4 12,6 9,3 8,7 12% 15% 16% 1,3 1,2 1,2 6,3% 6,7% 7,1% Zurich Financial 231,3 9,2 8,1 7,3 12% 13% 13% 1,1 1,0 1,0 7,3% 8,0% 8,2% Mediana 9,6 8,9 8,2 11% 11% 12% 1,1 1,0 0,9 4,6% 5,0% 5,3% Wycena spółek paliwowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA SPÓŁKI RAFINERYJNE Lotos 45,8 10,3 6,6 5,4 0,6 0,5 0,4 9,1 11,8 6,3 6% 7% 8% 0,0% 0,0% 0,0% PKN Orlen 52,7 6,0 7,1 6,9 0,4 0,3 0,4 9,5 13,0 12,2 7% 5% 5% 0,0% 2,2% 1,6% MOL 23300,0 7,0 5,6 5,2 0,9 0,8 0,8 12,8 8,8 8,1 13% 14% 15% 2,1% 2,7% 3,9% OMV 30,0 3,7 3,1 2,9 0,7 0,5 0,5 7,5 6,3 5,7 18% 16% 16% 3,4% 3,8% 4,0% Hellenic Petroleum 7,0 9,1 8,5 6,5 0,6 0,5 0,4 12,0 10,4 7,1 6% 6% 7% 5,7% 6,0% 7,2% Tupras 47,4 8,0 7,6 7,0 0,4 0,3 0,3 14,0 11,5 11,3 5% 4% 4% 5,5% 6,3% 7,0% Unipetrol 188,5 6,6 6,4 6,0 0,4 0,4 0,3 28,3 23,1 18,2 6% 6% 6% 0,3% 1,7% 3,6% Mediana 7,0 6,6 6,0 0,6 0,5 0,4 12,0 11,5 8,1 6% 6% 7% 2,1% 2,7% 3,9% SPÓŁKI GAZOWE PGNiG 3,8 5,2 6,4 4,9 1,1 1,1 1,0 9,1 12,9 10,7 21% 18% 21% 2,1% 3,5% 3,1% Gazprom 211,3 4,5 3,9 3,5 1,8 1,6 1,4 5,6 4,8 4,3 40% 40% 40% 1,2% 1,9% 2,4% GDF Suez 26,1 6,7 5,8 5,4 1,2 1,1 1,0 13,3 12,6 11,4 18% 19% 19% 5,9% 6,1% 6,4% Gas Natural SDG 13,2 7,1 7,0 6,7 1,8 1,6 1,5 10,2 10,5 9,5 25% 23% 23% 6,1% 6,1% 6,8% Mediana 6,0 6,1 5,1 1,5 1,4 1,2 9,6 11,5 10,1 23% 21% 22% 4,0% 4,8% 4,7% Źródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 maja

10 Wycena spółek energetycznych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA SPÓŁKI ENERGETYCZNE CEZ 150,2 7,3 7,8 7,4 3,3 3,4 3,2 10,6 10,9 9,9 45% 43% 43% 5,7% 5,5% 5,1% ENEA 19,0 4,5 5,1 5,5 0,8 0,9 1,0 13,5 12,4 11,0 17% 18% 19% 2,0% 3,9% 3,2% PGE 23,4 6,5 5,9 6,0 2,2 2,1 2,2 14,6 11,6 10,4 33% 36% 37% 3,0% 3,6% 4,3% TAURON 6,2 4,1 4,5 4,3 0,7 0,9 0,9 12,6 11,8 10,1 18% 19% 20% 0,0% 2,5% 2,5% E.ON 21,2 5,8 6,9 6,5 0,9 0,9 0,8 7,9 11,3 10,1 16% 13% 13% 7,0% 6,1% 6,2% EDF 28,1 5,8 6,3 5,8 1,5 1,5 1,4 15,1 15,8 13,4 26% 24% 25% 4,1% 4,2% 4,4% Endesa 23,0 6,0 6,1 6,0 1,7 1,5 1,5 10,8 11,2 10,4 28% 25% 24% 4,6% 4,5% 4,9% ENEL SpA 4,6 6,0 5,9 5,8 1,5 1,4 1,4 10,2 9,7 9,3 25% 24% 24% 5,9% 6,2% 6,5% Fortum 22,9 10,8 10,3 9,8 4,4 4,1 3,9 14,2 13,8 13,5 41% 40% 40% 4,4% 4,5% 4,6% Iberdrola 6,1 8,6 8,3 7,7 2,4 2,2 2,1 11,9 12,1 11,2 28% 27% 27% 5,4% 5,5% 5,8% RWE AG 43,1 4,3 4,9 4,7 0,8 0,8 0,8 6,2 8,7 8,4 19% 17% 17% 8,1% 6,5% 6,4% Mediana 6,0 6,1 6,0 1,5 1,5 1,4 11,9 11,6 10,4 26% 24% 24% 4,6% 4,5% 4,9% Wycena spółek nawozowych i chemicznych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA SPÓŁKI NAWOZOWE POLICE 15,0 17,0 8,0 10,2 0,7 0,5 0,6 41,0 13,0 23,3 4% 7% 6% 0,0% 0,0% 0,0% ZA Puławy 120,6 9,6 6,9 6,6 0,9 0,8 0,8 17,6 12,2 11,9 10% 12% 12% 0,8% 2,8% 4,1% Acron 45,1 9,1 6,9 7,3 2,0 1,7 1,6 12,4 8,7 10,2 22% 24% 21% 1,9% 2,6% 1,4% Agrium 59,2 7,3 4,9 4,7 1,0 0,8 0,8 12,6 8,0 7,7 14% 16% 16% 0,2% 0,2% 0,2% DSM 45,9 4,0 4,1 4,1 1,6 1,8 1,8 40,0 37,2 35,2 41% 43% 43% 1,7% 1,9% 1,9% K+S 53,6 11,5 8,5 7,5 2,2 2,0 1,9 24,1 14,7 12,2 19% 23% 25% 1,7% 2,9% 3,5% Silv init 28409,0 10,1 8,4 7,4 6,1 5,4 4,8 17,2 12,4 11,0 60% 65% 65% 1,2% 1,3% 1,5% Uralkali 8,8 20,3 10,8 6,7 10,2 6,1 4,4 28,8 20,5 12,3 50% 57% 65% 1,6% 6,7% 12,8% Yara 301,8 9,2 7,5 7,6 1,5 1,3 1,2 14,3 10,3 10,5 16% 17% 16% 2,0% 2,1% 2,3% Mediana 9,6 7,5 7,3 1,6 1,7 1,6 17,6 12,4 11,9 19% 23% 21% 1,6% 2,1% 1,9% SPÓŁKI CHEMICZNE Ciech 25,9 5,8 5,1 4,6 0,6 0,5 0,5 35,4 26,5 11,9 10% 10% 11% 0,0% 0,0% 0,0% Akzo Nobel 52,0 7,1 6,5 6,0 1,0 0,9 0,8 15,6 13,3 11,9 14% 13% 14% 2,7% 3,0% 3,3% BASF 65,6 6,7 6,1 5,7 1,2 1,1 1,0 12,0 10,9 10,1 18% 18% 18% 3,2% 3,6% 3,8% Croda 18,9 12,4 10,9 10,0 2,9 2,6 2,4 20,8 17,2 15,6 23% 24% 24% 1,8% 2,3% 2,5% Dow Chemical 39,9 9,2 7,8 7,0 1,3 1,2 1,1 21,4 15,0 11,9 14% 15% 16% 1,5% 1,8% 1,9% Rhodia 31,6 4,9 4,7 4,5 0,8 0,8 0,7 12,0 10,4 9,7 17% 16% 16% 1,3% 2,0% 2,2% Sisecam 3,9 6,2 5,3 4,8 1,5 1,3 1,1 13,4 11,2 9,7 23% 24% 24% 1,0% 2,2% 3,5% Soda Sanay ii 2,9 6,5 5,8 5,4 1,2 1,1 0,9 10,9 10,7 9,0 18% 18% 17% - 4,2% 4,5% Solv ay 100,0 6,4 5,5 5,1 0,9 0,8 0,7 31,9 24,1 22,0 14% 15% 15% 3,0% 2,9% 3,1% Tata Chemicals 367,1 8,0 7,7 6,8 1,5 1,3 1,2 13,0 13,1 10,9 19% 17% 18% 2,3% 2,4% 2,4% Tessenderlo Chemie 29,4 6,0 4,8 4,3 0,4 0,4 0,4 38,5 15,1 12,0 8% 9% 9% 4,3% 4,2% 4,3% Wacker Chemie 168,7 7,4 6,6 5,8 1,9 1,7 1,6 16,7 14,4 12,1 25% 26% 27% 1,4% 2,0% 2,4% Mediana 6,6 6,0 5,5 1,2 1,1 1,0 16,2 13,8 11,9 18% 17% 17% 1,8% 2,3% 2,8% Wycena europejskich operatorów narodowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Netia 5,4 4,9 4,5 4,0 1,1 1,1 1,0 34,4 19,3 15,2 23% 24% 24% 0,0% 3,6% 5,2% TPSA 18,1 6,1 5,0 4,9 1,8 1,9 1,9-18,8 17,3 30% 37% 38% 8,3% 8,3% 8,3% Mediana 5,5 4,7 4,5 1,5 1,5 1,4 34,4 19,1 16,2 27% 31% 31% 4% 6% 7% OPERATORZY O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI Belgacom 25,0 4,5 5,1 5,2 1,5 1,5 1,5 10,2 10,5 10,6 33% 30% 29% 8,7% 8,7% 8,7% Cesky Telecom 417,0 5,4 5,8 5,9 2,4 2,5 2,5 13,1 14,4 13,6 44% 42% 42% 9,4% 8,6% 8,6% Hellenic Telekom 7,0 4,6 4,7 4,7 1,5 1,6 1,6 10,0 10,3 9,3 34% 34% 35% 2,2% 3,2% 4,2% Matav 559,0 4,7 4,8 4,8 1,6 1,7 1,7 11,6 11,9 12,0 35% 35% 35% 10,1% 9,1% 9,4% Portugal Telecom 8,5 7,3 5,1 4,7 2,8 1,9 1,7 20,3 12,8 11,5 39% 37% 37% 7,4% 8,8% 7,8% Telecom Austria 10,4 4,9 5,1 5,1 1,7 1,7 1,7 14,7 18,8 14,4 35% 34% 34% 7,2% 7,3% 7,1% Mediana 4,8 5,1 5,0 1,7 1,7 1,7 12,4 12,4 11,7 35% 35% 35% 8,1% 8,6% 8,2% OPERATORZY O NAJWIĘKSZEJ KAPITALIZACJI BT 2,0 4,6 4,3 4,3 1,2 1,3 1,3 13,7 10,0 9,2 26% 29% 29% 3,5% 3,8% 4,2% DT 11,2 5,0 5,2 5,4 1,6 1,6 1,7 14,2 14,7 14,0 31% 31% 32% 6,4% 6,3% 6,3% FT 15,6 4,9 5,0 5,0 1,7 1,7 1,7 8,5 9,1 9,1 34% 33% 33% 9,0% 9,0% 9,1% KPN 10,7 5,2 5,3 5,3 2,1 2,3 2,3 9,3 8,7 8,2 41% 43% 43% 7,5% 8,0% 8,3% Swisscom 392,3 6,2 6,3 6,2 2,4 2,5 2,4 10,8 10,6 10,3 39% 39% 39% 5,6% 5,8% 6,1% TELEFONICA 16,9 5,1 5,6 5,5 2,2 2,1 2,1 9,7 9,2 8,8 44% 37% 37% 8,3% 9,4% 10,3% TeliaSonera 49,0 7,3 7,4 7,1 2,6 2,6 2,5 10,6 10,4 9,8 35% 35% 36% 5,1% 5,8% 6,1% TI 1,0 4,6 4,3 4,3 1,9 1,8 1,8 8,2 7,8 7,6 42% 42% 41% 5,6% 6,4% 7,3% Mediana 5,1 5,2 5,3 2,0 1,9 1,9 10,1 9,6 9,2 37% 36% 37% 6,0% 6,4% 6,8% Źródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 maja

11 Wycena spółek IT / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AB 25,0 8,0 6,6 6,8 0,2 0,2 0,1 11,0 7,9 9,0 2% 2% 2% 0,0% 0,0% 0,0% ACTION 19,5 8,4 7,5 6,6 0,2 0,2 0,2 12,7 10,4 9,0 2% 2% 2% 4,2% 2,9% 3,9% ASBIS 3,4 7,8 5,4 4,1 0,1 0,1 0,1-8,7 5,4 1% 1% 2% 0,0% 0,0% 0,0% ASSECO POLAND 52,2 6,2 6,0 5,4 1,3 1,2 1,0 9,8 10,6 9,9 21% 20% 19% 3,0% 2,8% 3,0% COMARCH 93,3 10,3 7,4 6,3 0,9 0,8 0,7 17,3 17,2 14,7 8% 11% 11% 0,0% 0,0% 2,0% KOMPUTRONIK 8,5 8,1 5,8 4,6 0,1 0,1 0,1 22,5 12,0 8,0 2% 2% 2% 0,0% 0,0% 1,7% SYGNITY 23,2-7,5 5,7 0,6 0,5 0,4-47,0 13,8-7% 7% 0,0% 0,0% 2,2% Mediana 8,1 6,6 5,7 0,2 0,2 0,2 12,7 10,6 9,0 2% 2% 2% 0,0% 0,0% 2,0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Accenture 55,7 10,4 10,1 9,2 1,6 1,4 1,3 21,2 17,3 15,3 16% 14% 14% 1,8% 1,4% 1,7% Atos Origin 42,3 6,0 4,7 3,7 0,6 0,5 0,4 15,6 13,1 10,5 10% 10% 10% 0,4% 1,3% 1,5% CapGemini 41,4 7,6 6,2 5,5 0,6 0,6 0,6 19,7 16,4 13,9 9% 9% 10% 2,1% 2,6% 2,9% IBM 169,1 9,6 8,7 8,2 2,3 2,1 2,0 14,8 12,8 11,6 24% 25% 25% 1,4% 1,6% 1,7% Indra Sistemas 15,2 8,7 8,6 8,1 1,1 1,1 1,0 11,9 12,7 11,9 12% 12% 12% 4,3% 4,5% 4,7% LogicaCMG 1,4 7,6 7,0 6,5 0,7 0,7 0,6 11,6 10,6 9,6 9% 9% 10% 2,8% 3,3% 3,9% Microsof t 25,8 6,9 5,9 5,7 2,9 2,6 2,4 12,5 10,1 9,4 42% 44% 43% 2,0% 2,4% 2,5% Oracle 35,2 13,9 10,4 9,4 6,5 4,9 4,5 21,8 16,1 14,7 47% 47% 48% 0,6% 0,5% 0,5% SAP 44,0 13,5 11,3 10,1 4,5 3,9 3,6 20,2 16,4 14,6 33% 35% 36% 1,3% 1,6% 1,8% TietoEnator 12,8 6,0 5,2 4,8 0,6 0,6 0,5 11,0 10,6 9,4 10% 11% 11% 4,1% 5,4% 5,7% Mediana 8,1 7,8 7,3 1,4 1,2 1,2 15,2 12,9 11,8 14% 13% 13% 1,9% 2,0% 2,1% Wycena spółek mediowych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA AGORA 24,5 7,1 6,1 5,2 1,1 0,9 0,8 17,4 18,3 14,6 15% 15% 15% 2,0% 2,7% 2,7% CYFROWY POLSAT 16,2 10,6 9,5 8,7 2,9 2,8 2,6 16,8 15,2 15,0 27% 29% 30% 3,5% 4,1% 4,4% TVN 17,2 13,7 10,8 8,6 3,4 3,0 2,6-21,0 14,9 24% 27% 30% 1,8% 0,0% 1,4% DZIENNIKI Arnolgo Mondadori 2,8 7,5 7,1 6,4 0,7 0,7 0,7 13,7 11,5 9,7 9% 10% 11% 5,7% 6,9% 8,0% Axel Springer 109,0 6,9 6,2 5,7 1,3 1,1 1,1 11,9 12,1 10,9 18% 18% 19% 4,3% 4,7% 5,0% Daily Mail 4,8 7,3 7,2 6,8 1,4 1,3 1,3 10,1 9,3 8,5 19% 19% 19% 3,2% 3,6% 3,8% Gruppo Editorial 1,9 6,4 5,7 5,0 1,1 1,0 1,0 14,8 12,1 10,3 17% 18% 20% 3,8% 5,2% 6,0% Mcclatchy 2,9 5,7 6,5 7,4 1,6 1,7 1,7 4,6 8,6 13,0 27% 26% 23% 0,0% 0,0% 0,0% Naspers 381,0 23,1 20,3 16,9 5,6 4,8 4,3 27,2 21,0 16,9 24% 24% 25% 0,6% 0,8% 1,0% New York Times 7,8 4,3 4,9 4,7 0,7 0,7 0,7 11,3 15,6 11,6 16% 14% 15% 0,0% 0,0% 0,0% Promotora de Inf orm 1,9 7,5 7,2 6,2 1,5 1,6 1,5 5,2 10,4 6,3 20% 22% 24% 0,0% 0,0% 0,2% SPIR Comm 39,1 10,0 6,8 5,1 0,4 0,4 0,4-30,2 15,9 4% 6% 8% 0,0% 0,0% 0,0% Trinity Mirror 0,5 1,8 2,0 2,0 0,4 0,4 0,4 1,9 2,1 2,2 20% 18% 18% 1,2% 1,0% 3,7% Mediana 7,1 6,7 6,0 1,2 1,1 1,1 11,3 11,8 10,6 18% 18% 19% 0,9% 0,9% 2,4% TV Antena 3 Telev is 5,7 8,6 7,5 6,7 1,7 1,6 1,5 11,1 9,3 8,4 20% 21% 23% 7,1% 8,5% 9,6% CETV 388,0 24,1 15,4 11,2 3,5 3,1 2, % 20% 25% 0,0% 0,0% 0,0% Gestev ision Telecinco 6,5 10,0 7,0 5,7 2,6 1,8 1,7 10,8 10,5 8,7 26% 26% 30% 5,7% 8,5% 10,6% ITV PLC 0,7 7,6 6,4 5,8 1,6 1,5 1,5 13,7 10,1 8,8 20% 24% 25% 0,5% 3,1% 4,2% M6-Metropole Tel 17,9 6,3 6,1 5,9 1,4 1,3 1,3 15,0 14,0 13,4 21% 22% 21% 5,3% 5,8% 6,1% Mediaset SPA 4,3 6,8 4,4 4,0 1,6 1,4 1,4 11,6 11,3 10,0 23% 33% 34% 7,6% 8,3% 8,9% RTL Group 68,3 8,4 7,5 7,1 1,8 1,7 1,7 16,2 13,9 13,0 22% 23% 23% 6,6% 6,3% 6,5% TF1-TV Francaise 12,5 8,7 6,7 6,0 1,1 1,0 1,0 20,2 12,9 11,3 12% 15% 17% 3,7% 5,4% 6,0% Mediana 8,5 6,8 6,0 1,6 1,6 1,5 13,7 11,3 10,0 21% 22% 24% 5,5% 6,1% 6,3% PAY TV BSkyB PLC 8,4 13,7 11,6 10,1 2,7 2,5 2,4 27,6 21,0 17,4 20% 22% 23% 2,2% 2,5% 2,8% Canal Plus 5,6 5,0 4,9 4,8 0,2 0,2 0,2 17,4 16,4 15,9 5% 5% 5% 4,8% 5,2% 5,2% Cogeco 46,5 6,3 5,8 5,4 2,5 2,3 2,2 19,1 16,0 13,8 39% 40% 40% 1,2% 1,5% 1,9% Comcast 25,3 6,7 5,5 5,3 2,6 1,7 1,6 20,1 16,6 14,1 39% 32% 31% 1,5% 1,8% 1,8% Liberty Global 45,8 8,3 7,4 6,9 3,7 3,4 3,2-36,6 19,8 45% 46% 46% 0,0% 0,0% 0,0% Multimedia 9,4 7,1 6,8 6,5 3,6 3,5 3,4 13,8 13,3 11,5 51% 52% 52% Shaw Communications 20,8 7,5 6,4 6,0 3,4 2,7 2,5 16,0 14,6 12,9 46% 42% 41% 4,2% 4,4% 4,5% Mediana 7,1 6,4 6,0 2,7 2,5 2,4 18,3 16,4 14,1 39% 40% 40% 1,9% 2,1% 2,3% Wycena spółek górniczych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA KGHM 182,9 5,4 4,0 6,2 2,1 1,9 2,3 8,0 5,9 9,7 39% 46% 36% 1,6% 10,9% 5,5% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Anglo Amer. 30,2 4,4 3,1 2,9 1,8 1,4 1,4 7,6 4,9 4,4 40% 46% 46% 1,8% 2,9% 3,1% BHP Billiton 24,1 5,6 3,7 3,1 2,7 2,0 1,8 10,2 5,8 5,0 48% 54% 57% 3,6% 3,9% 4,3% Freeport-MCMOR 51,9 2,7 2,1 2,0 1,4 1,1 1,1 11,7 8,5 8,2 52% 53% 53% 1,4% 3,1% 2,4% Rio Tinto 41,4 3,5 2,7 2,7 1,6 1,3 1,3 5,9 4,2 4,2 46% 50% 48% 2,3% 2,9% 3,1% Southern Peru 36,3 10,7 6,5 5,4 6,1 4,1 3,6 19,5 11,1 9,3 57% 63% 65% 4,4% 6,2% 7,9% Mediana 4,4 3,1 2,9 1,8 1,4 1,4 10,2 5,8 5,0 48% 53% 53% 2,3% 3,1% 3,1% Źródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych 10 maja

12 Wycena spółek budowlanych / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA Budimex 106,0 2,5 8,2 8,1 0,2 0,5 0,5 10,1 12,1 11,5 8% 6% 7% 6,4% 8,6% 4,1% Elektrobudowa 164,0 11,4 8,9 7,7 0,9 0,9 0,8 17,3 13,8 12,3 8% 10% 10% 2,1% 2,2% 2,4% Erbud 35,5 12,0 8,5 5,7 0,3 0,3 0,3 36,9 14,8 9,7 3% 3% 5% 1,4% 0,7% 1,3% Mostostal Wa-wa 39,8 4,2 5,6 4,3 0,2 0,2 0,2 12,7 13,7 10,1 5% 4% 5% 4,5% 3,8% 3,6% PBG 155,0 9,5 6,7 7,0 1,1 0,8 0,9 9,9 10,6 11,2 12% 13% 13% 0,9% 2,5% 2,3% Polimex Mostostal 3,2 6,5 6,6 5,7 0,5 0,4 0,4 13,3 11,5 8,9 7% 6% 7% 1,3% 0,0% 0,0% Raf ako 11,9 8,8 8,3 7,6 0,5 0,5 0,4 19,0 14,7 13,6 6% 5% 5% 2,5% 0,0% 0,0% Trakcja Polska 3,4 6,1 7,1 6,0 0,7 0,5 0,4 16,7 10,9 9,2 11% 7% 7% 0,0% 0,0% 0,0% Ulma Construccion 87,0 6,4 4,6 5,0 3,1 2,3 2,4 44,7 13,7 18,9 48% 50% 47% 0,0% 0,0% 0,0% Unibep 7,0 7,0 8,8 4,6 0,4 0,4 0,3 10,5 11,9 6,3 5% 4% 6% 0,0% 0,8% 3,2% Mediana 6,8 7,7 5,9 0,5 0,5 0,4 15,0 12,9 10,7 8% 6% 7% 1,3% 0,8% 1,8% ZAGRANICZNE SPÓŁKI AMEC 11,6 11,6 10,1 8,9 1,1 1,0 0,9 19,7 16,9 14,8 9% 10% 10% 1,7% 2,2% 2,4% BILFINGER 64,7 9,9 9,5 9,0 0,6 0,6 0,6 11,6 10,0 11,9 6% 6% 6% 3,7% 4,6% 4,1% EIFFAGE 44,7 9,7 9,2 8,6 1,4 1,3 1,3 16,8 13,4 11,3 14% 14% 15% 2,7% 2,9% 3,2% HOCHTIEF 61,8 4,9 5,8 3,8 0,3 0,3 0,3 18,6 22,1 12,4 6% 5% 7% 2,7% 3,3% 4,1% NCC 158,0 8,0 7,1 6,0 0,4 0,3 0,3 14,0 12,4 10,1 5% 5% 5% 4,0% 6,1% 6,7% SKANSKA 115,0 6,4 4,5 6,6 0,3 0,3 0,3 13,5 13,4 12,9 5% 8% 5% 5,1% 5,3% 5,5% STRABAG 22,4 4,0 4,0 3,9 0,2 0,2 0,2 14,7 14,5 14,2 5% 5% 5% 2,3% 2,4% 2,5% Mediana 8,0 7,1 6,6 0,4 0,3 0,3 14,7 13,4 12,4 6% 6% 6% 2,7% 3,3% 4,1% Wycena spółek deweloperskich / / EV/EBITDA P/BV P/E marŝa EBITDA BBI Dev elopment 0,4 10,7 30,4 10,5 1,0 0,9 0,8 16,6 22,5 6,9 45% 24% 46% 0,0% 0,0% 0,0% Dom Dev elopment 47,0 19,5 12,9 6,8 1,5 1,4 1,2 28,6 14,0 8,9 12% 16% 17% 1,7% 1,0% 4,3% Echo Inv estment 5,1 22,6 10,6 7,3 1,1 1,0 0,9 14,6 10,9 5,2 40% 92% 113% 0,0% 0,0% 0,0% GTC 20,6 21,1 9,8 7,6 1,1 1,0 0,8 27,4 7,8 5,3 66% 131% 142% 0,0% 0,0% 0,0% J.W. Construction 15,5 7,3 7,7 10,7 1,8 1,4 1,2 9,1 8,7 11,4 25% 29% 39% 0,0% 0,0% 0,0% PA Nov a 29,4 13,3 14,5 13,0 1,2 1,1 1,0 14,6 14,0 11,8 19% 18% 22% 0,0% 0,0% 0,0% Polnord 31,5 28,1 15,3 8,7 0,6 0,6 0,5 13,5 11,8 6,9 28% 26% 36% 2,7% 0,0% 0,0% Roby g 2,0 18,4 16,7 5,0 1,0 1,3 1,1 16,5 14,6 5,2 17% 22% 25% 0,0% 2,1% 2,4% Mediana 19,0 13,7 8,2 1,1 1,1 1,0 15,5 12,9 6,9 27% 25% 37% 0% 0% 0% ZAGRANICZNE SPÓŁKI CA IMMO INTERNATIONAL 5, , CITYCON 3,3 20,3 18,5 17,5 0,9 0,9 0,9 18,1 14,8 13,9 55% 57% 60% 4,0% 4,2% 4,4% CORIO 47,4 20,9 19,1 17,6 1,1 1,0 1,0 16,7 15,8 14,8 78% 81% 80% 5,6% 5,8% 5,9% DEUTSCHE EUROSHOP 27,3 20,5 17,2 16,5 1,1 1,1 1,0 19,5 16,8 17,2 87% 87% 86% 4,0% 4,2% 4,4% HAMMERSON 4,7 21,6 21,5 21,0 1,2 1,0 0,9 23,9 23,1 22,5 80% 78% 77% 3,4% 3,5% 3,7% KLEPIERRE 27,7 17,9 17,5 16,7 1,3 1,1 1,1 17,7 18,3 17,3 84% 84% 84% 4,5% 4,9% 5,1% SPARKASSEN IMMO 5,0 20,6 18,2 16,4 0,7 0,7 0,7 69,0 14,6 9,2 47% 50% 53% 0,0% 4,6% 5,6% UNIBAIL-RODAMCO 148,9 20,4 19,9 19,2 1,1 1,2 1,1 16,6 16,9 16,1 84% 86% 86% 5,4% 5,4% 5,6% Mediana 20,5 18,5 17,5 1,1 1,0 1,0 18,1 16,8 16,1 80% 81% 80% 4,0% 4,6% 5,1% Wycena spółek sektora elektromaszynowego / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA FAMUR 3,7 12,4 11,3 9,6 2,0 2,3 2,1 22,0 23,4 18,8 16% 20% 22% 0,0% 0,0% 2,8% KOPEX 19,4 10,7 8,3 7,6 0,8 0,8 1,0 41,8 17,5 15,2 8% 10% 13% 0,0% 0,0% 3,3% Mediana 11,6 9,8 8,6 1,4 1,6 1,6 31,9 20,4 17,0 12% 15% 18% 0,0% 0,0% 3,1% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Atlas Copco 170,4 13,3 10,9 9,6 3,1 2,7 2,4 20,8 16,5 14,4 24% 25% 26% 2,5% 2,8% 3,2% Bucy rus 91,3 12,9 9,8 8,3 2,4 1,9 1,7 23,2 16,7 13,6 19% 20% 20% 0,1% 0,1% 0,1% Emeco 1,2 5,7 4,6 4,1 2,3 2,1 1,9 18,0 12,0 10,0 41% 46% 46% 1,2% 6,3% 4,5% Industrea 1, ,5 10,3 8, ,3% 2,3% 3,1% Joy Global 92,1 12,7 9,9 8,4 2,7 2,2 1,9 22,0 17,1 14,2 21% 22% 23% 0,8% 0,8% 0,8% Sandv ik 116,6 10,7 8,7 7,5 2,0 1,8 1,6 21,0 14,8 11,9 19% 20% 21% 2,4% 3,3% 4,0% Mediana 12,7 9,8 8,3 2,4 2,1 1,9 20,9 15,7 12,8 21% 22% 23% 1,7% 2,5% 3,2% Wycena spółek sektora papierniczego / / EV/EBITDA EV/S P/E marŝa EBITDA MONDI 85,0 9,7 7,3 7,8 2,1 1,7 1,7 17,1 10,6 11,1 22% 23% 22% 0,0% 0,0% 9,4% ZAGRANICZNE SPÓŁKI Billerund 69,5 4,8 4,5 5,0 0,9 0,8 0,8 10,4 9,5 11,0 18% 18% 16% 4,0% 5,2% 5,2% Holmen 230,4 10,1 7,5 7,4 1,5 1,3 1,3 26,5 14,5 14,1 15% 18% 18% 3,0% 4,3% 4,3% INTL Paper 32,2 6,4 5,7 5,4 0,9 0,8 0,8 15,9 11,5 9,7 13% 14% 15% 1,2% 3,0% 3,3% M-Real 3,2 6,0 5,3 5,0 0,7 0,7 0,6 15,2 9,2 7,8 12% 13% 13% 0,5% 1,2% 2,0% Norske Skog 13,5 9,5 5,1 4,6 0,6 0,6 0, % 11% 12% 0,0% 0,0% 0,0% Portucel EMP. 2,5 6,6 5,9 5,9 1,9 1,7 1,7 10,6 8,5 8,6 28% 29% 29% 6,3% 5,6% 6,2% Stora Enso 8,3 6,9 5,9 5,7 0,9 0,8 0,8 11,3 9,6 9,1 13% 14% 14% 3,0% 3,3% 3,5% Sv enska 96,1 6,7 6,2 5,7 1,0 0,9 0,9 10,9 9,5 8,7 15% 15% 16% 4,2% 4,5% 4,9% UPM-Ky mmene 13,4 7,2 5,8 5,4 1,2 1,0 1,0 14,0 9,8 9,0 16% 18% 19% 3,5% 4,3% 4,6% Mediana 6,7 5,8 5,4 0,9 0,8 0,8 12,7 9,5 9,0 15% 15% 16% 3,0% 4,3% 4,3% Źródło: DI BRE Banku dla spółek polskich, IBES/Bloomberg dla spółek zagranicznych * spółka polska 10 maja

13 Indeks WIG Banki na tle WIG 20 (EUR) Relatywne zmiany OTP i Komercni wobec indeksu WIG Banki (EUR) WIG 20 WIG Banki relative WIG Banki OTP relative 1300 Komercni relative BRENT (USD/brk) BRENT Dyferencjał URAL/BRENT (USD) MarŜa BRENT/NWE 3:2:1 (USD) -0,5-1, ,4 MARśA BRENT/NWE 3:2:1-2,3 12,8-3, ,1 8,2 3,6-5 DYFERENCJAŁ URAL/BRENT TPSA na tle indeksu spółek telekomunikacyjnych BETELES - Bloomberg Europe 500 Telecom Services Index (EUR) Notowania operatorów narodowych: TPSA, węgierskiego Magyar Telecom i czeskiego SPT (EUR) ` TPSA relative BETELES TPSA Matav relative SPT relative śródło: Bloomberg 10 maja

14 Indeks WIG Media na tle WIG 20 (EUR) 760 Indeks WIG IT na tle MSCI WIG 20 WIG Media relative WIG IT MSCI relative Indeks WIG Budownictwo na tle WIG 20 (EUR) 760 Indeks WIG Deweloperzy na tle WIG 20 (EUR) WIG 20 WIG Budownictwo relative WIG 20 WIG Deweloperzy relative Cena miedzi na LME USD/t 9900 KGHM na tle indeksu sektorowego (USD) M mining&metal KGHM relative śródło: Bloomberg 10 maja

15 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale Departament Analiz: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Paliwa, Chemia, Energetyka Piotr Grzybowski tel. (+48 22) IT, Media Maciej Stokłosa tel. (+48 22) Budownictwo, Deweloperzy Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Iza Rokicka tel. (+48 22) Banki Gabriela Borowska tel. (+48 22) Handel Piotr Zybała tel. (+48 22) Deweloperzy Departament SprzedaŜy Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Grzegorz Strublewski tel. (+48 22) Michał Stępkowski tel. (+48 22) Paweł Majewski tel. (+48 22) Zespół Obsługi Rynków Zagranicznych Adam Prokop tel. (+48 22) Kierownik Zespołu Michał RoŜmiej tel. (+48 22) Jakub Słotkowicz tel. (+48 22) Jacek Wrześniewski tel. (+48 22) Prywatny Makler Jarosław Banasiak tel. (+48 22) Dyrektor Biura Aktywnej SprzedaŜy Jacek Szczepański tel. (+48 22) Dyrektor Departamentu SprzedaŜy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 10 maja

16 Wyjaśnienia uŝytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaŝy EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłuŝne + oprocentowane poŝyczki - środki pienięŝne i ekwiwalent MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŝy Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest waŝna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŝ 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraŝa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŝytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŝa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŝe dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŝe być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji. Inwestowanie w akcje wiąŝe się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŝliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest moŝliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco BS, Certyfikaty Skarbiec Nieruchomości, Erbud, Es- System, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Neuca, Pemug, Polimex-Mostostal, Robyg, ZUE. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco BS, AtlasEst, Rubikon Partners NFI, Asseco Poland, Erbud, Es-System, KGHM, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Mieszko, Mondi, Neuca, PA Nova, Pekao, Pemug, PKN Orlen, PKO BP, Robyg, TP SA, TVN, Unibep, Wafama, ZUE. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: Action, Agora, Ambra, Bakalland, Boryszew, BPH, BRE Bank, BZ WBK, Deutsche Bank, DZ Bank Polska, Elektrobudowa, Elzab, Enea, Energoaparatura, EnergomontaŜ Północ, Erbud, Es-System, Farmacol, Ferrum, Fortis Bank, Getin Noble Bank, GTC, Handlowy, Impexmetal, ING BSK, Intergroclin Auto, Koelner, Kredyt Bank, KRUK, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mondi, Mostostal Warszawa, Nepentes, Neuca, Odratrans, Pekao, Pemug, PGE, PGF, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polmos Lublin, Polnord, Prokom Software, PZU, Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Sfinks, Sokołów, Sygnity, Techmex, Unibep, ZA Puławy, ZUE. DI BRE Banku S.A. jest oferującym akcje KRUK. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: PA Nova, PGE, Robyg, ZUE. Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upowaŝnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niŝ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uwaŝana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŝa wraŝliwość na zmiany załoŝeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnoŝników wyceny firm z branŝy; prosta w konstrukcji, lepiej niŝ DCF odzwierciedla bieŝący stan rynku; do jej wad moŝna zaliczyć duŝą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 10 maja

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010 17 maja 2010 Budownictwo Polska Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW BRE Bank Securities Akumuluj (Niezmieniona) Maciej Stokłosa (48 22) 697 47 41 maciej.stoklosa@dibre.com.pl Obecna cena 4,61 PLN, Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

Millennium MIL.PW; BIGW.WA

Millennium MIL.PW; BIGW.WA 13 lutego 2009 Banki Polska Millennium MIL.PW; BIGW.WA BRE Bank Securities Kupuj (Niezmieniona) Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Straty na opcjach w wynikach 4Q08 Obecna cena

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 12 kwietnia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 12 stycznia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 24 stycznia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne

Opracowanie cykliczne 29 marca 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz Kalendarium 29.03.06 RPP ostatni dzień posiedzenia Netia walne zgromadzenie akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW 10 listopada 2009 Przemysł Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 5,07 PLN ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW Wyniki 3Q2009 BRE Bank Securities W trzecim kwartale 2009 przychody

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 29 marca 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 13 stycznia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 4 sierpnia 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 14 marca 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym 27 października 2008 Banki Polska Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Sektor bankowy BRE Bank Securities Wpływ umocnienia CHF na zdolność kredytową gospodarstw domowych WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009 28 sierpnia 29 Przemysł Polska Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 4 praktykanci@dibre.com.pl Obecna cena 5,88 PLN ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW Wyniki 1H29 BRE Bank Securities Wyniki za pierwsze półrocze były

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 2 grudnia 2008 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 20 października 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 19 stycznia 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW

Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW 5 marca 2010 BRE Bank Securities Dobra inwestycyjne Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Seco/Warwick SWGR.WA; SWG.PW Wyniki 4Q2009 BRE Bank Securities Obecna cena 31,50 PLN

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 marca 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Amica AMIW.WA; AMC.PW

Amica AMIW.WA; AMC.PW 19 marca 2010 Przemysł elektromaszynowy Polska Amica AMIW.WA; AMC.PW BRE Komentarz Bank Securities specjalny Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 39,30 PLN Szansa na wyŝszą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 9 stycznia 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 12 czerwca 2013 Rynek akcji Opracowanie cykliczne Komentarz poranny Komentarz poranny BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M. Marczak (22 697 47 38) I. Rokicka (22 697 47 37) K. Kliszcz (22 697

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Budimex

Aktualizacja raportu. Budimex BRE Bank Securities 27 lutego 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 100 PLN 92.6 85.2 77.8 70.4 Budownictwo Polska Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 31 maja 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 21 maja 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne BRE Bank Securities 26 stycznia 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Polimex Mostostal PXM PW; MOSD.WA Kupuj (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 6 lipca 2012 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW 22 sierpnia 2007 Budownictwo Polska PA Nova NVAAa.WA; NVAA.PW BRE Bank Securities Samer Masri (48 22) 697 47 36 samer.masri@dibre.com.pl Plany rozwojowe spółki po debiucie Obecna cena 43,90 PLN Spółka

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji. Kalendarium. Informacje ze spółek i sektorów. BRE Bank Securities. Opracowanie cykliczne. ZCH Police. Projekt elektrociepłowni.

Rynek akcji. Kalendarium. Informacje ze spółek i sektorów. BRE Bank Securities. Opracowanie cykliczne. ZCH Police. Projekt elektrociepłowni. 8 września 2009 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. Jeżewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Prognozy wyników kwartalnych

Prognozy wyników kwartalnych 18 lipca 2006 BRE Bank Securities Sektor bankowy Opracowanie cykliczne Prognozy wyników kwartalnych BRE Bank Securities WIG 41 508 WIG 541122 Średnie 16,3 Średnie 15,4 II kwartał 2006 Zespół Analiz: (+48

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA 25 lipca 2013 Przemysł spożywczy Komentarz specjalny Kruszwica Komentarz specjalny BRE Bank Securities Polska KSW PW; KSWP.WA Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 33,5

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Handlowy

Aktualizacja raportu. Handlowy 1 kwietnia 2008 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska Handlowy BAHA.WA; BHW.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - 2014-12-30

Puls parkietu - 2014-12-30 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] 51 159,1-0,68% - 0,44% 2 302,6-0,88% -0,20% 0,61% 3 473,3-0,55% 0,13% -0,32%

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 4 marca 2011 BRE Bank Securities Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Erbud ERBA.WA; ERB PW

Aktualizacja raportu. Erbud ERBA.WA; ERB PW 2 marca 2011 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska ERBA.WA; ERB PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2013. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2013. Rynek akcji Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w domu maklerskim DI BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóŝ rachunek na www.dibre.pl 6 maja 2013 Opracowanie cykliczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny BPH BPHW.WA; BPH.PW. Połączenie

Komentarz specjalny BPH BPHW.WA; BPH.PW. Połączenie 30 lipca 2009 BRE Bank Securities Banki Polska Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Obecna cena 49,0 PLN BPH BPHW.WA; BPH.PW Połączenie BRE Bank Securities Ogłoszone dziś zaktualizowane

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 197 851,85 60 646 899,20 1. Lokaty 34 197 851,85 60

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w domu maklerskim DI BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóż rachunek na www.dibre.pl 3 lipca 2013 Opracowanie cykliczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 24 kwietnia 2012 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alior KNF zgodził się na zaliczenie 183,4 mln PLN z emisji obligacji podporządkowanych do kalkulacji wskaźnika Tier II. Bank BGŻ BNP Paribas Bank szacuje wpływy

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 28 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 28 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek 4Fun Media Spółka spodziewa się, że EBIT oraz EBITDA w 2015 będą niższe od ogłoszonych prognoz (odpowiednio 3,56 mln PLN oraz 5,8 mln PLN) o 15%, zaś zysk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 30 marca 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 30 października 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska SLAS.WA; BSK.PW Akumuluj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Herkules HRS PW, HRSP.WA. Duża przestrzeń do poprawy marż

Komentarz specjalny. Herkules HRS PW, HRSP.WA. Duża przestrzeń do poprawy marż 16 września 2013 Budownictwo Polska Komentarz specjalny Herkules HRS PW, HRSP.WA Komentarz specjalny BRE Bank Securities Piotr Zybała (48 22) 697 47 01 piotr.zybala@dibre.com.pl Duża przestrzeń do poprawy

Bardziej szczegółowo