Rozwiązania oparte na chmurze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania oparte na chmurze"

Transkrypt

1 Microsoft SharePoint Rozwiązania oparte na chmurze 2010: Phillip Wicklund przekład Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012

2 Microsoft SharePoint 2010: Rozwiązania oparte na chmurze 2012 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of English edition of Microsoft SharePoint 2010: Deploying Cloud-Based Solutions ISBN: Copyright 2011 by Phillip Wicklund This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, Warszawa tel , fax Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie us/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: Przekład: Leszek Biolik Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz

3 Spis treści Wstęp... xiii Podziękowania... xix Część I Wprowadzenie do SharePoint w chmurze Rozdział 1 Wprowadzenie do SharePoint Online Czym jest chmura? Uruchamianie aplikacji w siedzibie....6 Model ASP (Application Service Provider)... 6 Model IaaS....8 Model PaaS (Platforma jako usługa)... 8 Model SaaS (Oprogramowanie jako usługa)....9 Powody przenoszenia instalacji do chmury Obsługa zmiennego obciążenia Koszt posiadania...13 Elastyczność biznesu Stabilność biznesu SharePoint w chmurze SharePoint w chmurze publicznej SharePoint w chmurze prywatnej Omówienie funkcji SharePoint Online Witryny Społeczności Zawartość Wyszukiwanie Podpowiedzi Komponenty Konfigurowanie i dostosowywanie oprogramowania SharePoint Online Rozwiązania izolowane....39

4 iv Spis treści Zarządzanie użytkownikami i zabezpieczenia w SharePoint Online Użytkownicy anonimowi Tożsamość bazująca na chmurze i synchronizacja Tożsamości w siedzibie i rejestracja jednokrotna Dostęp dla partnerów i dostęp zewnętrzny Autoryzacja w Office 365 i SharePoint Online Migracja z instalacji w siedzibie do SharePoint Online Przygotowanie migracji Opcje migracji zawartości...50 Poruszanie się w SharePoint Online Rozdział 2 Omówienie funkcji Office Office Omówienie czterech najważniejszych produktów Office Wymagania systemowe usługi Office Dostępność na poziomie 99,9% Recovery Time Objective/Recovery Point Objective Dostępność w poszczególnych krajach Administracja usługi Tożsamości sfederowane i rejestracja jednokrotna...63 Usługa Microsoft Office 365 Desktop Setup Dostęp z każdego miejsca Współtworzenie dokumentów...65 Dostęp z urządzeń przenośnych Spotkania online...67 Cztery produkty w jednym...68 Exchange Online Microsoft Outlook Wdrożenie funkcji prawnego obowiązku przechowywania dokumentów (przywracanie pojedynczego elementu) Lync Online SharePoint Online Microsoft Office Professional Licencjonowanie i zakup Office

5 Spis treści v Office 365 dla specjalistów i małych firm (P1) Office 365 dla średniej wielkości firm i przedsiębiorstw Office 365 for Education (EDU) Podsumowanie opcji licencjonowania Administrowanie usługą Office Zarządzanie licencjami Tworzenie użytkowników Edytowanie użytkowników Usuwanie użytkowników...96 Administrowanie SharePoint Online Administrowanie usługą Exchange Online Opcje instalacji Office Professional Plus Remote PowerShell Rozdział 3 Planowanie usługi SharePoint Online Planowanie najważniejszych możliwości usługi SharePoint Online Administracja Witryny i zbiory witryn Szablony witryn Przydział przestrzeni dla zbioru witryn Języki User Profiles Odbiorcy Funkcje społecznościowe usługi SharePoint Online InfoPath Forms Services (Usługi formularzy InfoPath) Zarządzane metadane Office Web Apps Publiczne witryny sieci Web Planowanie architektury informacji Podstawy architektury informacji: witryny i podwitryny Przechowywanie informacji w listach i bibliotekach Tworzenie kategorii informacji za pomocą typów zawartości.141 Możliwości znajdowania informacji w usłudze SharePoint Online Planowanie zarządzania i zabezpieczeń

6 vi Spis treści Konta użytkowników w usłudze Office Dostęp zewnętrzny za pomocą Share Site Dostęp do witryny zespołu Rejestracja jednokrotna Poziomy uprawnień i członkostwo w grupie Planowanie dostosowań Obsługiwane narzędzia Planowanie kreowania wizerunku firmy Planowanie dostosowań strony Planowanie przepływów pracy Planowanie szkoleń użytkowników Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Planowanie stałej konserwacji i zarządzania Stała konserwacja Nadzór Część II Instalowanie SharePoint w chmurze publicznej Rozdział 4 Administrowanie SharePoint Online Zarządzanie zbiorami witryn Tworzenie nowego prywatnego zbioru witryn Tworzenie nowej publicznej witryny sieci Web Usuwanie zbioru witryn lub witryny sieci Web Wyświetlanie właściwości witryny sieci Web Zarządzanie administratorami zbioru witryn Zarządzanie przydziałami dysku i zasobów zbioru witryn Włączanie dostępu zewnętrznego dla zbiorów witryn Konfigurowanie Usług formularzy InfoPath InfoPath Forms Services InfoPath Web Service Proxy Konfigurowanie profilów użytkowników

7 Spis treści vii Zarządzanie uprawnieniami użytkownika Profile, właściwości profilów i zasady profilów Odbiorcy Zarządzanie witrynami My Sites Konfigurowanie zarządzanych metadanych magazynu terminów Czym są metadane? Typy zawartości i kolumny witryny Zarządzane metadane Zarządzanie magazynem terminów Rozdział 5 Uwierzytelnienie i zarządzanie tożsamością Technologie i metody zarządzania tożsamościami Źródła uwierzytelnienia Tworzenie kont użytkowników tożsamości w chmurze dla usługi Office Konfiguracja pulpitu dla usługi Office 365 i asystent rejestrowania Dwuskładnikowe uwierzytelnienie DirSync Usługi ADFS 2.0 i rejestracja jednokrotna Dostęp dla partnerów i udostępnianie zewnętrzne Zarządzanie hasłami Konfigurowanie federacji tożsamości i synchronizacji Mapa drogowa federacji Planowanie instalacji usług ADFS Zarządzanie tożsamościami za pomocą narzędzia Remote PowerShell Tworzenie nowych użytkowników Przypisywanie licencji do użytkownika Usuwanie użytkownika Resetowanie hasła użytkownika Blokowanie użytkownika Wyłączanie funkcji wygasania ważności hasła dla użytkownika Wyłączanie wymagania stosowania silnych haseł

8 viii Spis treści Dodawanie nowych grup zabezpieczeń Dodanie użytkowników do grupy zabezpieczeń Usuwanie grupy zabezpieczeń Rozdział 6 Migracja do usług SharePoint Online Scenariusze migracji Metody migracji Ręczna migracja przy użyciu interfejsu użytkownika Poczta i odtwarzanie bazy danych zawartości Agenci migracji używani dla wersji SharePoint Online Dedicated Usługi sieci Web SharePoint Obsługiwane elementy i pułapki migracji Ścieżki zarządzane Ograniczenia związane z pojemnością i progami Dostawcy uwierzytelnienia Nieobsługiwane dostosowania Nieobsługiwane funkcje SharePoint Planowanie okresu przerw w pracy w trakcie migracji Rozdział 7 Wprowadzenie do projektowania i dostosowywania rozwiązań SharePoint Online Porównanie projektowania w chmurze i w siedzibie Projektowanie w siedzibie Projektowanie dla usług SharePoint Online Standard Projektowanie dla usług SharePoint Online Dedicated Narzędzia dostosowań Narzędzia dostosowywania: przeglądarka Narzędzia dostosowywania: SharePoint Designer Narzędzia dostosowywania: Office InfoPath Narzędzia dostosowywania: Visual Studio Rozwiązania izolowane wprowadzenie Rozwiązania izolowane: co działa, a co nie działa Inne ograniczenia rozwiązań izolowanych Wskazówki i sposoby stosowania rozwiązań izolowanych

9 Spis treści ix Tworzenie i instalowanie izolowanego składnika Web Part Instalowanie w pełni zaufanego kodu w wersji SharePoint Online Dedicated Microsoft SharePoint Online Code Analysis Framework Sprawdzenie dedykowanego kodu i proces instalacji Poradniki instalacji Omówienie modelu obiektu klienta Architektura modelu obiektu klienta Model obiektu klienta: co działa, a co nie działa Stosowanie modelu obiektu klienta Silverlight Stosowanie modelu obiektu klienta.net Stosowanie modelu obiektu klienta JavaScript Uwierzytelnienie w modelu obiektu klienta Integracja SharePoint Online z programem Azure Integracja SharePoint Online i Silverlight z usługami Azure Integracja wersji SharePoint Online Dedicated z usługą Azure Część III Instalowanie programu SharePoint w chmurze prywatnej Rozdział 8 Tworzenie chmury prywatnej wprowadzenie Zalety chmury prywatnej Niezawodność i możliwości przewidywania Wysoki poziom automatyzacji, elastyczność i samoobsługa Elastyczność pozwalająca zapewnić różnorodne możliwości Jak tworzona jest chmura prywatna? Fundament zasobów Fundament działania Fundament usługi Warstwa samoobsługi: SCSM Przygotowanie wirtualizacji za pomocą platformy Hyper-V Wirtualizacja SharePoint Microsoft Assessment and Planning Toolkit Program SVVP (Server Virtualization Validation Program) Analizy dotyczące wydajności w środowisku wirtualnym

10 x Spis treści Rozpoczęcie wykorzystywania technologii Hyper-V Automatyzowanie SharePoint w chmurze prywatnej przy użyciu platformy Opalis Scenariusz przykładowy: Rozwiązywanie rzeczywistych problemów SharePoint za pomocą Opalis Rozdział 9 Wprowadzenie do technologii wielokrotnego najmu w SharePoint Dlaczego stosować funkcje wielokrotnego najmu w IT w siedzibie? Ułatwienie pobierania opłat Obsługa wielu numerów SKU licencji w tej samej farmie Obsługa wielu opisowych adresów URL Delegowanie tworzenia zbiorów witryn i zarządzania nimi Delegowanie administracji aplikacji usługi Opcje witryn najemców w programie SharePoint Przydzielenie każdemu najemcy własnej, dedykowanej aplikacji sieci Web Przydzielenie każdemu najemcy jednego lub wielu zbiorów witryn we współdzielonej aplikacji sieci Web Przydzielanie najemcy jednego lub wielu zbiorów witryn powiązanych z unikalną subskrypcją witryny we współużytkowanej aplikacji sieci Web Architektura wielokrotnego najmu Partycjonowanie aplikacji usługi Subskrypcja witryny Administracja najemcy Zbiory witryn nagłówka hosta Pakiety funkcji Dziesięć prostych kroków skonfigurowania funkcji wielokrotnego najmu w SharePoint Rozdział 10 Konfigurowanie aplikacji usług korzystających z najmu Omówienie aplikacji usług Usługa współużytkowana podstawy

11 Spis treści xi Tworzenie aplikacji usługi Wykorzystywanie aplikacji usług Etap 1: Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny Konfigurowanie wymagań wstępnych Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny Etap 2: Tworzenie aplikacji usługi obsługującej najemców Tworzenie usługi łączności z danymi biznesowymi Tworzenie usługi bezpiecznego magazynu Tworzenie usługi zarządzanych metadanych Tworzenie usługi profilu użytkownika Tworzenie usługi Word Conversion Tworzenie usługi wyszukiwania Tworzenie usługi stanu Tworzenie usługi używania Tworzenie usługi dla programu Access Tworzenie usługi obliczeń dla programu Excel Tworzenie usługi grafik programu Visio Tworzenie usługi Performance Point Tworzenie usługi funkcji Web Analytics Rozdział 11 Konfigurowanie zbiorów witryn obsługujących najemców Etap 3: Tworzenie pakietów funkcji Etap 4: Tworzenie nowej subskrypcji witryny Etap 5: Przypisywanie najemcy pakietu funkcji Etap 6: Zawężanie zakresu modułu selektora osób do jednostki organizacyjnej usług Active Directory Etap 7: Konfigurowanie ścieżek zarządzanych obsługujących najemców Etap 8: Tworzenie zbiorów witryn najemcy Tworzenie głównego zbioru witryn Tworzenie witryny administracji najemcy Tworzenie witryny My Site Host Włączenie samoobsługowego tworzenia witryn Tworzenie nazwanych witryn hosta przy użyciu SSL

12 xii Spis treści Etap 9: Powiązanie najemcy z aplikacją usługi profilu użytkownika Etap 10: Konfigurowanie koncentratora typu zawartości Dodatek Wersje Server, SharePoint Online i SharePoint Online Dedicated porównanie Możliwości SharePoint Online Usługi i aplikacje usług w SharePoint Online Dostosowania w SharePoint Online Funkcje i możliwości SharePoint Online Społeczności Komponenty Zawartość Podpowiedzi Wyszukiwanie Witryny Indeks O autorze

Efektywne zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem Efektywne zarządzanie czasem Jak wykorzystać Microsoft Outlook do zorganizowania pracy i życia osobistego Lothar Seiwert Holger Woeltje przekład Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2012 Efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych

Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych Wayne L. Winston Przekład: Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011 Microsoft Excel 2010: Analiza i modelowanie danych biznesowych 2011 APN

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Ochrona dostępu do sieci (NAP)

Windows Server 2008 Ochrona dostępu do sieci (NAP) Microsoft Windows Server 2008 Ochrona dostępu do sieci (NAP) Joseph Davies i Tony Northrup przy współpracy członków zespołu Microsoft Networking Team Microsoft Windows Server 2008: Ochrona dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Windows PowerShell Przewodnik po skryptach

Windows PowerShell Przewodnik po skryptach Windows PowerShell Przewodnik po skryptach Ed Wilson Windows PowerShell Przewodnik po skryptach Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2008 by Ed Wilson Tytuł oryginału: Windows

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware Wirtualizacja Wprowadzenie Organizacje rozważające korzystanie z przetwarzania w chmurze w celu usprawnienia działania

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo