Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 20 marca 2014

2 Spis Treści SZKOLENIE: HR-1 BUDOWANIE EFEKTYWNYCH PROCESÓW HR... 3 SZKOLENIE: HR-2 KOMUNIKACJA I ORGANIZACJA PRACY... 4 SZKOLENIE: HR-3 ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI... 6 SZKOLENIE: HR-4 PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH I SELEKCJA KANDYDATÓW... 7 SZKOLENIE: HR-5 OCENA PRACOWNIKÓW... 8

3 : HR-1 Budowanie efektywnych procesów HR HR-1 Budowanie efektywnych procesów HR Czas trwania Zdobycie wiedzy jakie działania, postawy, zachowania prowadzą do skutecznej realizacji procesów biznesowych. Zdobycie i rozwój umiejętności skutecznego identyfikowania obszarów funkcjonowania organizacji, które wymagających rozwoju lub ukierunkowania na wzrost efektywności. Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Balance Scorecard (Zrównoważonej karty wyników) w prawidłowym określeniu i skutecznej realizacji projektów HR w przedsiębiorstwie. Moduł I Misja i wizja firmy a efektywność procesów biznesowych Strategia i zarządzanie strategiczne w praktyce. Proces zarządzania strategicznego jego aktorzy i główne kroki. Cztery perspektywy Balanced Scorecard finanse, rynek, procesy i umiejętności. Moduł II Organizacja jako system naczyń połączonych HPI jako narzędzie diagnozy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 6 obszarów efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wg. T.F. Gilberta. Audyt narzędzia i metody jego przeprowadzania. Projekt złoty trójkąt zarządzania projektem oraz jego uzasadnienie biznesowe. Moduł III Wdrożeni efektywnego procesu HR - Fazy projektu i obszary jego zarządzania Rozpoznanie, Przygotowanie, Realizacja, Zamknięcie - fazy projektu i jego kluczowe zadania. Zarządzanie: zakresem, kosztami, czasem, zasobami ludzkimi, jakością, ryzykiem, komunikacją, zaopatrzeniem i integracją jako elementy dotyczące każdego projektu. Moja rola w projekcie. Umiejętność precyzyjnego określenia barier utrudniających zarówno pracownikom, jak i organizacji, uzyskiwanie wysokiej efektywności. Możliwość zweryfikowania i oceny efektów dotychczas podejmowanych działań. Zdobycie wiedzy w jaki sposób precyzyjnie przygotować wsparcie wszelkich działań mających na celu rozwój organizacji. Zdolność określenia swojej roli we wdrażanych projektach oraz poznanie narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie procesami.

4 : HR-2 Komunikacja i organizacja pracy HR-1 Komunikacja i organizacja pracy Czas trwania Kształtowanie postaw sprzyjających efektywnej komunikacji w firmie. Weryfikacja czynników sukcesu w komunikacji firmowej - poznanie narzędzi komunikacyjnych na różnych szczeblach komunikacji. Rozwój umiejętności radzenia sobie ze złodziejami czasu - określanie priorytetów. Nabycie umiejętności racjonalnego planowania i organizowania czasu pracy. Zwiększenie efektywności pracy zespołu projektowego poprzez właściwe zarządzanie komunikacją i organizacją pracy. Moduł I Komunikacja w firmie co i jak można poprawić? Kanały i kierunki przepływu informacji Bariery komunikacyjne Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy Narzędzia skutecznego komunikowania Komunikowanie się w konflikcie Analiza transakcyjna w komunikacji menedżerskiej Moduł II Organizacja pracy Ja i czas czy mogę nauczyć się zarządzać czasem? Priorytetyzacja co i dlaczego jest najważniejsze? Planowanie jak rozsądnie rozłożyć zadania w czasie? Reaktywność i proaktywność jak się zmotywować? Projekt jak delegować zadania? Moduł III Komunikacja i organizacja pracy w projekcie Analiza wymagań dotyczących wymiany informacji. Definiowanie potrzeb i analiza interesariuszy. Plan zarządzania komunikacją w projekcie. ROM Zarządzanie zorientowane na rezultat. Formułowanie i komunikowanie celów. Wzrost efektywności komunikowania się - nauczenie się jak radzić sobie z manipulacją komunikacyjną i naciskiem. Rozwój umiejętności mówienia i słuchania w oparciu o przekaz oraz osobę wzrost kompetencji komunikacyjnych.

5 Umiejętność doboru odpowiedniego sposobu komunikacji do zespołu, sytuacji w projekcie, rozwoju firmy.

6 : HR-3 Zarządzanie kompetencjami HR-3 Zarządzanie kompetencjami Czas trwania Zapoznanie się z zagadnieniami wdrożenia systemu kompetencji w organizacji, jako podstawowego narzędzia wspierającego podnoszenie jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobycie wiedzy jak skutecznie budować organizację zorientowaną na kompetencje. Poznanie procesów HR opartych o kompetencje oraz znaczenia kompetencji w podnoszeniu efektywności pracowników, zespołów, organizacji. Moduł I Metodologia systemu kompetencji Czym jest system kompetencji i kiedy go wdrażać. Metody wdrażania i opracowywania systemu kompetencji w przedsiębiorstwie. Obszary zastosowania systemu zarządzania kompetencjami. Moduł II Narzędzia opisu i oceny kompetencji Kompetencyjny opis stanowiska pracy. Budowa modeli kompetencyjnych dostosowanych do organizacji. Narzędzia opisu definicje, skale kompetencyjne. Moduł III edupodortal- innowacyjne narzędzie do zarządzania procesami HR Moduł do zarządzania kompetencjami. Moduł do rekrutacji. Zdobycie wiedzy niezbędnej do usystematyzowania i skwantyfikowania oczekiwań wobec pracowników w zakresie pożądanych zachowań, sposobów osiągania celów, wymaganych standardów pracy. Umiejętność zbudowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi opartego o przejrzyste, jasno określone zasady. Wzrost efektywności prowadzenia procesów HR opartych o kompetencje poprzez nabycie umiejętności obsługi systemu IT wspierającego procesy.

7 : HR-4 Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i selekcja kandydatów HR-1 Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i selekcja kandydatów Czas trwania Zdobycie wiedzy o etapach procesu rekrutacji i selekcji personelu. Zapoznanie ze stosowanymi na rynku narzędziami selekcyjnymi (testy, sposoby prowadzenie wywiadów, itp.). Przygotowanie wraz z trenerem, wzorcowego modelu przebiegu procesu rekrutacji i selekcji dostosowanego do potrzeb danej organizacji. Moduł I Proces rekrutacji i selekcji jako podstawa efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Schemat procesu rekrutacyjno selekcyjnego. Analiza potrzeb personalnych w firmie multilevel fit. Rodzaje rekrutacji i selekcji. Moduł II Narzędzia diagnozy kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji personelu. Assesment Center czym jest i jak go dobrze przygotować?. Testy odpowiedź na pytania jakie są i kiedy warto je stosować? Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych wywiad behawioralny jako kluczowe narzędzie selekcyjne. Moduł III Przygotowanie mapy procesu rekrutacji i selekcji dla przedsiębiorstwa. Sposób prowadzenia procesów rekrutacyjny a postrzeganie firmy. Proces rekrutacji jako projekt o czym nie wolno zapomnieć? Umiejętność budowania i oceny jakości konkretnych narzędzi ułatwiających proces rekrutacji i selekcji. Poznanie sposobów zwiększających efektywność przeprowadzanych rekrutacji. Obniżenie kosztów wynikających z podjęcia błędnych decyzji o wyborze firmy wspierającej procesy HR. Kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku, jako firmy profesjonalnie zarządzającej Zasobami Ludzkimi. Wzrost efektywności komunikacji w procesie rekrutacji.

8 : HR-5 Ocena pracowników HR-5 Ocena pracowników Czas trwania Przedstawienie schematu wdrażania systemu oceny okresowej, jego poszczególnych etapów wraz z głównymi celami i korzyściami wynikającymi z dobrze przeprowadzonego procesu. Nabycie umiejętności budowania planów rozwojowych, premiowych, badania potrzeb szkoleniowych w sposób systemowy w oparciu o rywalizację i podstawy neuronauki. Przegląd narzędzi (listy i profile kompetencji, jakościowe i ilościowe mierniki efektywności, metodologia FAP, przykłady Karty Oceny), wykorzystywanych przy budowaniu systemów ocen okresowych. Sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrażania SOOP we własnej organizacji. Zbudowanie planu szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów oceniających dla menedżerów. Moduł I Metodologia Systemu Okresowej Oceny Pracowników. Czym jest system SOOP i kiedy należy go wdrożyć? Obszary zastosowania SOOP. Moduł II Budowanie Systemu Okresowej Oceny Pracowniczej dostosowanej do potrzeb organizacji. Analiza organizacji i opracowanie założeń do wdrożenia systemu. Opracowanie technik, metod, narzędzi i procedury oceny. Przygotowanie rozmowy oceniającej. Moduł III System motywacyjny jako kolejny krok w budowaniu lojalności pracowników i długotrwałych relacji z pracodawcą. Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników. Budowanie poczucia satysfakcji z pracy - neuronauka i grywalizacja jako podstawa budowania nowoczesnych systemów rozwojowych pracowników. Zdobycie wiedzy o metodach uzyskania precyzyjnych informacji przez pracowników i ich przełożonych na temat efektywności pracy. Zdobycie wiedzy o sposobach efektywnego wykorzystywania wyników oceny okresowej (podejmowanie adekwatnych działań rozwojowych, zwiększenie poziomu identyfikacji pracowników z firmą i ich satysfakcji z pracy, zidentyfikowanie osób z wysokim potencjałem).

9 Usprawnienie polityki personalnej i płacowej poprzez usystematyzowanie planowania rozwoju pracowników, wyboru szkoleń i ścieżek karier, wyznaczanie jasnych kryteriów motywowania finansowego. Umiejętność zaprojektowania projektu szkoleniowego, gry czy zadania zawodowego.

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMK.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMK.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER KOMPETENCJI Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło zaprosić Państwa do udziału w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę

Zdobądź wiedzę rozwiń firmę Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Projekcie Zdobądź wiedzę rozwiń firmę WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W BIZNESIE Na pewno nie raz zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników STUDA PODYPLOMOWE: arządzanie kompetencjami pracowników Program studiów opracowała: mgr Anna Baran Program zatwierdzono na Radzie Wydziału Ekonomicznego dnia 23 września 2010r Cel studiów: Program studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Propozycja realizacji szkolenia otwartego Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie

Bardziej szczegółowo