AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP"

Transkrypt

1 AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia Poprawa efektywności działania i konkurencyjności 90 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu całej Polski poprzez podniesienie poziomu zarządzania i jakości ich kadry kierowniczej (180 osób). Akademia MMP to program zbudowany w taki sposób, aby poprzez analizę teorii i praktyki, refleksję nad doświadczeniami własnymi i praktyką kolegów stykających się z podobnymi problemami można było wypracować linię postępowania, która w sposób w praktyczny, a zarazem podbudowany przez teorię, pomaga przebudować zarządzanie i dać firmie nowe szanse rozwojowe. Grupa docelowa Kadra menedżerska i właściciele mikro i małych przedsiębiorstw z całego kraju. Terminy szkolenia Jadwisin k. Warszawy I sesja II sesja III sesja IV sesja V sesja Tematyka Sesja 1. Zarządzanie Planowanie strategiczne w myśleniu o firmie Czy małe przedsiębiorstwa potrzebuję misji, wizji oraz myślenia celami strategicznymi Analiza otoczenia konkurencyjnego oraz trendów rynkowych, czyli ocena szans i zagrożeń przedsiębiorstwa Analiza posiadanych zasobów przedsiębiorstwa - zrozumienie źródeł sukcesu lub przyczyn potencjalnej porażki Optymalizacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie - jak i kiedy należy poprawiać firmę Poszukiwanie nowych możliwości rynkowych - strategia czerwonego i błękitnego oceanu Sesja 2. Marketing i sprzedaż Funkcja marketingowa w mikro i małym przedsiębiorstwie Marketing organizacji czy marketing produktu Marketing mix oraz inne narzędzia działań rynkowych Zarządzanie portfelem produktów lub usług - zarządzanie cyklem życia produktu, projektowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług Analiza przyczyn niepowodzeń produktów i usług Rola innowacji w marketingu

2 Zarządzanie ceną - czynniki wpływające na kształtowanie cen, metody wyznaczania cen oraz strategie cenowe Komunikacja marketingowa - narzędzia promocji, proces planowania promocji, kryteria wyboru środków promocji Zarządzanie sprzedażą produktów i usług Sesja 3. Finanse Finansowanie działalności firmy Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej Zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz narzędzia poprawy przepływów pieniężnych Ocena stabilności finansowej przedsiębiorstwa Analiza progu rentowności Analiza zyskowności produktów Sekret optymalnego finansowo portfela produktowego Sesja 4. Zasoby ludzkie Model zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie Rekrutacja i selekcja pracowników Systemy ocen pracowniczych jako metoda poprawy efektywności pracy Style przywództwa i zarządzanie zespołem Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników Komunikacja z pracownikami - trudne rozmowy menedżerskie Sesja 5. Negocjacje Wprowadzenie do konfliktologii, teoria "koła konfliktów" Kluczowe parametry sytuacji negocjacyjnej Prowadzenie negocjacji pozycyjnych Negocjacje problemowe, czyli jak zbudować rozwiązanie "win-win" Wywieranie wpływu w procesie negocjacji Radzenie sobie z manipulacją w negocjacjach Cena szkolenia 780 PLN dla firm mikro i małych. Obejmuje nocleg (z pierwszego na drugi dzień zajęć w pokoju dwuosobowym - istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego), wyżywienie (obiady i przerwy kawowe oraz jedno śniadanie i jedną kolację) i merytoryczną część szkolenia. Może ulec nieznacznej zmianie w zależności od liczebności grupy. Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje: Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem, prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Instytut Rozwoju Biznesu (nr ewid. 457/K/95[2])

3 PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH II Otwarty projekt szkoleniowy, adresowany do osób z całej Polski. Szkolenia odbywają się w 5 województwach. Szkolenie składa się z 3 autonomicznych modułów o łącznej liczbie godzin 128. Uczestnicy mogą wziąć udział w pełnym cyklu szkolenia lub wybrać moduł (albo 2 moduły) o tematyce, która ich najbardziej interesuje, uwzględniając charakter zajmowanego stanowiska, posiadany poziom wiedzy i potrzeby rozwoju własnej kariery. Cele szkolenia Wsparcie w rozwoju i utrzymaniu się na rynku 120 firm z sektora MMŚP poprzez podniesienie kompetencji 360 zatrudnionych w nich menedżerów w zakresie pełnienia roli przywódczej i efektywnego zarządzania zespołami w okresie niestabilnej sytuacji na rynku. Program przygotowuje menedżerów do pełnienia funkcji przywódczych w firmie poprzez dostarczenie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na rezultatach zarządzania firmą i jej głównym zasobem - współpracownikami. Terminy szkolenia Jadwisin k. Warszawy II moduł Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich I sesja II sesja III sesja III moduł Profesjonalne Umiejętności Menedżerskie I sesja II sesja III sesja MODUŁ II DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Sesja 1. Przywództwo Przywództwo a kierowanie - rola zachowań liderskich we współczesnej teorii zarządzania zespołem Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych norm i zasad Kształtowanie umiejętności przywództwa poprzez diagnozę swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w obszarze zarządzania zespołem Ewolucyjna teoria przywództwa w praktyce Diagnoza i modelowanie poziomu rozwoju pracownika oraz efektywne narzędzia dostosowania stylu kierowania do poziomu dojrzałości pracownika Efektywność stylów przewodzenia Styl kierowania jako ważny czynnik wpływający na zaangażowanie i motywację pracowników

4 Reguły precyzyjnego stawiania i skutecznego osiągania celów z uwzględnieniem stylów kierowania Zarządzanie wdrażaniem strategii Delegowanie jako ważny motywator i impulsu rozwoju dla liderów Sesja 2. Rozwiązywanie konfliktów Efektywne zachowania lidera w sytuacjach konfliktowych Postawy społeczne wobec sytuacji konfliktowych Przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów Etapy eskalacji konfliktu Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych Strategie i metody rozwiązywania konfliktów Zarządzanie "trudnymi" współpracownikami Postawa asertywna w procesie rozwiązywania konfliktów Narzędzia i techniki wywierania wpływu w trudnych, konfliktowych sytuacjach, sposoby radzenia sobie z krytyką Strategie i techniki radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sytuacji konfliktowej Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników Związek klimatu organizacyjnego z zaangażowaniem pracowników w organizację Zarządzanie wartościami w organizacji jako głównymi motywatorami do pracy - wartości i potrzeby jako czynniki motywacyjne Proces i zasady motywowania Katalog efektywnych narzędzi i technik budowania zaangażowania pracowników i sposobów motywowania pozafinansowego Zasady wytyczania celów rozwojowych dla pracownika stosowanych w zarządzaniu zespołem Metody rozwijania i doskonalenia pracowników - coaching, mentoring Zarządzanie Talentami a budowanie przewagi firmy na rynku - "odkrywanie i rozwijanie talentów" w organizacji Ustalanie programu rozwoju pracowników - budowanie ścieżek rozwojowych, ścieżki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji MODUŁ III PROFESJONALNE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE Sesja 1. Zarządzanie czasem Praktyczne metody planowania i organizowania pracy Rangowanie zadań, określania priorytetów Kontrolowanie nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy Skuteczne metody usprawniania organizacji własnej pracy Kontrola monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach Narzędzia pozwalające na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem własnym i czasem współpracowników Analiza czynników wspierających umiejętność pracy pod presją czasu Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę Metody zwiększania efektywności osobistej oraz zmniejszenia poziomu stresu związanego z ilością zadań Metody pracy nad prawidłowymi nawykami i eliminowaniem podstawowych błędów organizacji czasu pracy Koncentracja aktywności i potencjału na tym, co istotne z punktu widzenia stanowiska pracy Sesja 2. Zarządzanie projektami Rola zarządzania projektami dla spójnych działań ukierunkowanych na cel Charakterystyka myślenia projektowego Optymalizacja zasobów wykorzystanych podczas prowadzenia projektu Narzędzia podnoszenia jakości prowadzonych działań projektowych

5 Zadania Lidera projektu oraz Członka grupy projektowej Kluczowe elementy planowania projektu Cechy efektywnej struktury i cyklu życia zespołu projektowego Skład grupy projektowej i role poszczególnych jej członków Formułowanie celów projektu Zespołowe opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania Identyfikacja potrzeb biznesowych interesariuszy projektu i skala ich wpływu na sukces Sposobu planowania i realizowania komunikacji w projekcie Przygotowanie koncepcji wdrożenia Etapy wdrożenia projektu i sposoby kontroli Sesja 3. Zarządzanie zmianą Metody zarządzania zmianą stosowane przez organizacje Metodyka przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych - kierowanie procesem zmian i projektowanie cyklu przewodzenia zmianą Proces przygotowania zmian - etapy w procesie zmian Etapy i prawidłowości wdrażania zmian ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oporu z jakim kadra kierownicza może spotkać się podczas swojej pracy Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji - metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian oraz przezwyciężania oporu Identyfikacji indywidualnych i sytuacyjnych nastawień pracowników do zmian Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę - typy zachowań pracowników w kontekście wprowadzania zmian Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian Cena szkolenia II moduł PLN III moduł PLN Obejmuje nocleg (z pierwszego na drugi dzień zajęć, w pokoju dwuosobowym - istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego), wyżywienie (obiady i przerwy kawowe oraz jedno śniadanie i jedną kolację) i merytoryczną część szkolenia. Może ulec nieznacznej zmianie w zależności od liczebności grupy. Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje: Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem, prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Instytut Rozwoju Biznesu (nr ewid. 457/K/95[2])

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

HR MANAGEMENT SERIES

HR MANAGEMENT SERIES HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń promocyjnych

Oferta szkoleń promocyjnych Oferta szkoleń promocyjnych www.podyplomowe.ue.wroc.pl Budowanie zespołu (team building) Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze budowania zespołu. Poznanie i przetestowanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Grupa LOTOS jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernem naftowym, który docenia znaczenie i wartość odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Jolanta SŁONIEC Streszczenie: Publikacja prezentuje zmiany w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo