Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie"

Transkrypt

1 Praktyki zarządzania talentami w Polsce czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie RAPORT Z DRUGIEJ EDYCJI BADANIA Zespół Doradztwa HRM partners S.A. Warszawa 2013 Copyright by HRM partners S.A

2 Informacje o badaniu Badanie przeprowadzone przez firmę HRM partners S.A. Prośba o udział w badaniu została przesłana do ok. 350 firm W edycji 2010 do 200 firm W badaniu wzięło udział 101 firm działających w Polsce W edycji firmy Wśród respondentów są zarówno firmy polskie, jak i międzynarodowe reprezentujące różne branże W edycji 2013 ankieta została wzbogacona o dodatkowe pytania dotyczące programów dla Talentów i zarządzania sukcesją oraz o blok pytań dotyczący planowania ścieżek karier Copyright by HRM partners S.A 2

3 Talenty Copyright by HRM partners S.A

4 Czy w firmie funkcjonują specjalne programy rozwojowe skierowane do Grupy Talentów? % firm biorących udział w badaniu Niektóre pytania dotyczące zarządzania talentami pojawiły się w tegorocznej edycji badania po raz pierwszy, dlatego nie ma dla nich porównań historycznych. Copyright by HRM partners S.A 4

5 Jak w Państwa firmie definiowany jest Talent? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Inne definicje Talentu podawane przez respondentów: dobre wyniki, potencjał rozwojowy (umiejętności, aspiracje, zaangażowanie) a także posiadająca bardzo dobre wyniki w pracy wykształcenie wyższe, język angielski, mobilność, szybkość uczenia się, umiejętność inspirowania innych, umiejętność wyznaczania kierunku Copyright by HRM partners S.A 5

6 W których obszarach biznesowych w Państwa firmie istnieje największe zapotrzebowanie na Talenty? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 6

7 Jakimi kompetencjami/cechami/postawami powinien się charakteryzować Talent? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 7

8 Do jakich grup pracowników skierowane są programy dla Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 8

9 Za pomocą jakich narzędzi/metod są wyłaniane/diagnozowane Talenty w Państwa firmie? Inne narzędzia/metody wyłaniania/diagnozowania Talentów wskazywane przez respondentów: bateria testów psychometrycznych 360 Wew. proces rozwojowy % firm, które wdrożyły programy dla talentów Odpowiedzi bd pojawiają się przy pytaniach, które nie były zadane w 2010 roku Copyright by HRM partners S.A 9

10 Jak często organizują Państwo nabór do Grupy Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 10

11 Jaki szacunkowy procent pracowników jest objęty programami dla Grupy Talentów? % firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie Copyright by HRM partners S.A 11

12 Ile czasu trwa program rozwojowy dla danej Grupy Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 12

13 Czy w organizacji jest jasno określony budżet przeznaczony na zarządzanie Talentami? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 13

14 Jakich działań oczekują, Państwa zdaniem, osoby z grupy Talentów w zakresie metod i narzędzi rozwoju? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 14

15 Jakie działania rozwojowe stosują Państwo w procesie rozwoju Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 15

16 Jakie motywacyjne systemy finansowe i pozafinansowe stosujecie Państwo, aby utrzymać Talenty w organizacji? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 16

17 Jakie działania najczęściej podejmujecie Państwo wobec pracowników, którzy zakończyli program rozwojowy dla Grupy Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 17

18 Jakich innych działań, Państwa zdaniem, oczekują osoby z grupy Talentów po zakończeniu programu? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 18

19 Z jakich powodów, Państwa zdaniem, Talenty odchodzą z organizacji? Inne przyczyny wskazywane przez respondentów: % firm, które wdrożyły programy dla talentów długi czas oczekiwania na awans negatywna weryfikacja własnych umiejętności po awansie brak możliwości awansu Copyright by HRM partners S.A 19

20 Od jakiego czasu w Państwa organizacji funkcjonuje program rozwojowy skierowany do Grupy Talentów? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 20

21 Czy do integracji informacji w procesie Zarządzania Talentami wykorzystujecie Państwo systemowe narzędzie informatyczne? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 21

22 Kto jest zaangażowany w proces Zarządzania Talentami w organizacji? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 22

23 Jakie cele zamierzaliście/zamierzacie Państwo osiągnąć poprzez programy Zarządzania Talentami? % firm, które wdrożyły programy dla talentów Copyright by HRM partners S.A 23

24 W jaki sposób działania w zakresie Zarządzania Talentami wpłynęły na organizację? Inne rezultaty wskazywane przez respondentów: % firm, które wdrożyły programy dla talentów pracownicy zmieniają swoje postawy wobec pracy, aby móc wejść do grona Talentów brak rezultatów Copyright by HRM partners S.A 24

25 Czy planują Państwo wprowadzenie rozwiązań w zakresie Zarządzania Talentami w najbliższym czasie? % firm, które nie wdrożyły programów dla talentów Copyright by HRM partners S.A 25

26 Jeżeli TAK, to dla jakich grup pracowników planują Państwo wdrożyć programy z zakresu Zarządzania Talentami? % firm, które nie wdrożyły programów dla talentów Copyright by HRM partners S.A 26

27 Sukcesja Copyright by HRM partners S.A

28 Czy w Państwa firmie funkcjonuje sformalizowany proces planowania sukcesji? % firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 28

29 Kto jest zaangażowany w proces zarządzania sukcesją w organizacji? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 29

30 Czy proces planowania sukcesji jest otwarcie komunikowany wszystkim pracownikom firmy? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 30

31 Czy w firmie została wyłoniona grupa kluczowych stanowisk? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 31

32 Jakie stanowiska obejmuje grupa kluczowych stanowisk? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 32

33 W jaki sposób wyłaniacie Państwo potencjalnych sukcesorów na kluczowe stanowiska w firmie? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 33

34 W jaki sposób potencjalni sukcesorzy są przygotowywani do objęcia określonych stanowisk w przyszłości? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 34

35 Czy przeprowadzacie Państwo regularną analizę ryzyk odejść pracowników na kluczowych stanowiskach w firmie? % firm, które wdrożyły proces zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 35

36 Czy planują Państwo wprowadzenie rozwiązań w zakresie Zarządzania Sukcesją w najbliższym czasie? % firm, które nie wdrożyły procesu zarządzania sukcesją Copyright by HRM partners S.A 36

37 Ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A

38 Czy w Państwa organizacji odbywa się proces planowania ścieżek karier pracowników? % firm biorących udział w badaniu Pytania dotyczące ścieżek karier pojawiły się w tegorocznej edycji badania po raz pierwszy, dlatego nie ma dla nich porównań historycznych. Copyright by HRM partners S.A 38

39 W jaki sposób planowane są ścieżki karier pracowników? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Inne rezultaty wskazywane przez respondentów: ustalona w firmie ścieżka rozwoju na okres do 5 lat od zatrudnienia pracownika na pozycji asystenta Copyright by HRM partners S.A 39

40 Jak często odbywają się rozmowy mające na celu planowanie ścieżek karier pracowników? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A 40

41 Czy w firmie funkcjonują wyznaczone ścieżki karier dla poszczególnych stanowisk? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A 41

42 Dla jakich grup stanowisk są wyznaczone ścieżki karier? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Inne grupy stanowisko wskazywane przez respondentów: IT Copyright by HRM partners S.A 42

43 Jaką postać przyjmują ścieżki karier? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A 43

44 W jaki sposób opisane są kryteria, które należy spełnić, by przejście w ramach wyznaczonych ścieżek karier było możliwe? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Inne grupy stanowisk wskazywane przez respondentów: Karty stanowisk oraz wymagania kompetencyjne Wyniki, kompetencje, ocena roczna + staż na stanowisku realizacja wyznaczonych rocznie celów Copyright by HRM partners S.A 44

45 Czy wyznaczone ścieżki kariery są powiązane z rosnącymi wymaganiami kompetencyjnymi czy opisy kompetencji w modelu kompetencji są zróżnicowane w zależności od poziomu zajmowanego stanowiska (np. inne dla stanowisk wsparcia, specjalistów, menedżerów liniowych, menedżerów wyższego szczebla)? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A 45

46 Czy w firmie funkcjonują rozwiązania dla osób, dla których awans pionowy i poziomy nie jest możliwy? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Copyright by HRM partners S.A 46

47 Jaką postać przyjmują rozwiązania dla osób, dla których awans pionowy i poziomy nie jest możliwy? % firm, które wdrożyły ścieżki karier Inne rozwiązania wskazywane przez respondentów: wszystkie wymienione role wszystkie powyższe pełnienie roli trenera szkoleniowego Copyright by HRM partners S.A 47

48 Dane w podziale demograficznym Copyright by HRM partners S.A

49 Stosowanie programów rozwojowych dla Talentów vs branża (1) Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 49

50 Stosowanie programów rozwojowych dla Talentów vs branża (2) Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 50

51 Stosowanie programów rozwojowych dla Talentów vs rodzaj organizacji Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 51

52 Stosowanie programów rozwojowych dla Talentów vs wielkość zatrudnienia Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 52

53 Planowanie sukcesji vs branża (1) Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 53

54 Planowanie sukcesji vs branża (2) Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 54

55 Planowanie sukcesji vs rodzaj organizacji Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 55

56 Planowanie sukcesji vs wielkość zatrudnienia Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 56

57 Stosowanie ścieżek karier vs branża Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 57

58 Stosowanie ścieżek karier vs rodzaj organizacji i wielkość zatrudnienia Liczba firm biorących udział w badaniu Liczba firm biorących udział w badaniu Copyright by HRM partners S.A 58

59 Dziękujemy Aneta KOPERA Menedżer Zespołu Doradztwa HRM partners S.A. Tel.: Kom.: +48 (0) Anna JAROSŁAWSKA Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa HRM partners S.A. Tel.: Kom.: +48 (0) Joanna PISANKO-GRABOWSKA Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa HRM partners S.A. Tel.: Kom.: +48 (0) HRM partners S.A. ul. Bukowińska 26b/ 40, Warszawa tel. +48/

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Zarządzanie strategiczne Komunikacja Human Resources Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Raport z badania Styczeń 2010 Idziemy, idziemy jak długo już? To trudno powiedzieć. Nic nie zmienia się

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Zeszyty Robocze projektu MUS Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej doświadczenia administracji australijskiej Dawid Sześciło Raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU

ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU 21.02.2013 ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU 21 lutego 2013 r. Dylematy rozwoju polskich menedżerów Prezentacja wyników badania ROZWÓJ MENEDŻERSKI: gotowość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy

Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Akademia LOTOS system szkoleniowo-rozwojowy Grupa LOTOS jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernem naftowym, który docenia znaczenie i wartość odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo