PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH"

Transkrypt

1 PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005 Strona 1 z 12

2 Spis treści 1.Ramowy program szkolenia Nota metodologiczna Efektywność szkolenia Programy szczegółowe poszczególnych modułów szkolenia...4 MODUŁ I. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Budowanie zespołów...5 MODUŁ II. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia personalna...6 MODUŁ III. Skuteczna komunikacja...7 MODUŁ IV.Systemy szkoleń...8 MODUŁ V. Proces naboru pracowników...9 MODUŁ VI. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników...11 Strona 2 z 12

3 1. Ramowy program szkolenia CZAS TRWANIA: 3 dni szkoleniowe CELE SZKOLENIA: Cel główny: Przeanalizowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa. Uświadomienie konieczności transformacji HR w kontekście potrzeb biznesowych. Przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym. Cele pośrednie: Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji. Pokazanie jak może wzrosnąć efektywności pracy zespołu dzięki odpowiednio przeprowadzanym i moderowanym dyskusjom grupowym. Analiza systemu oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze. Poznanie zasad profesjonalnego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników. Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia krótkich szkoleń i prezentacji Poznanie technik wspomagających indywidualny rozwój pracowników. Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji. Pokazanie jak może wzrosnąć efektywności pracy zespołu dzięki odpowiednio przeprowadzanym i moderowanym dyskusjom grupowym. Analiza systemu oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze. Poznanie zasad profesjonalnego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników. Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia krótkich szkoleń i prezentacji Poznanie technik wspomagających indywidualny rozwój pracowników. Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Strona 3 z 12

4 PROBLEMATYKA SZKOLENIA: 1. dzień szkolenia Moduł1. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Budowanie zespołów. Moduł2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia personalna. 2. dzień szkolenia Moduł 3. Skuteczna komunikacja. Moduł 4. Systemy szkoleń. 3. dzień szkolenia Moduł 5. Proces naboru pracowników Moduł 6. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników 2. Nota metodologiczna Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, takich jak treningi umiejętności. W trakcie szkolenia zastosowane zostaną: ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje, burza mózgów, analizy przypadków. Dzięki takim metodom: trenerzy ułatwiają i kierują działaniami grup, wiedza jest w posiadaniu zarówno wykładowców jak i uczestników szkolenia, aktywność, atmosfera i interakcje w grupach są jednym z najistotniejszych czynników przyswajania wiedzy i umiejętności. Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty. Strona 4 z 12

5 3. Efektywność szkolenia rozróżnić różne style kierowania i ich wpływ na budowanie zespołów pracowniczych; wykorzystać narzędzia komunikacji interpersonalnej w praktyce zawodowej; przygotować i przeprowadzić krótką prezentację i szkolenie; przeprowadzić rekrutację na stanowiska operacyjne i kierownicze; opracować dla swojej firmy ramową procedurę rozstawania się z pracownikami; opracować projekt wprowadzania zmian w zakresie funkcji personalnej; przygotować kadrę menedżerską do zaprojektowania Działu Personalnego na poziomie strategicznym i operacyjnym. Tego typu podejście pozwoli krok po kroku wzmacniać kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W trakcie treningu zostaną odpowiednio rozłożone akcenty, tak aby szkolona grupa osiągnęła zarówno indywidualne, jak i wspólne korzyści związane z wykonywaniem zadań na swoich stanowiskach pracy. Zakładamy, że poszczególne zagadnienia będą rozwijane w II turze szkoleń, poszerzając dotychczasową wiedzę i dostarczając nowych kompetencji, w sposób dostosowany do potrzeb sektorowych. 4. Programy szczegółowe poszczególnych modułów szkolenia MODUŁ I. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Budowanie zespołów Cele szczegółowe: Identyfikacja mocnych i słabych stron poszczególnych członków zespołu. Uświadomienie plusów i minusów pracy grupowej. Pokazanie jak może wzrosnąć efektywności pracy zespołu dzięki odpowiednio przeprowadzanym i moderowanym dyskusjom grupowym. Pokazanie jakie role pełnią poszczególni członkowie zespołu. Zaktywizowanie uczestników do samorozwoju i przekazywania wiedzy i umiejętności innym osobom Strona 5 z 12

6 Program modułu: Podstawowe uwarunkowania działania zespołu Style kierowania a praca zespołowa Różne techniki prac zespołowych Zalety i wady pracy zespołowej Etapy grupowego rozwiązywania problemów Sposoby konstruowania skutecznych zespołów Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzgrupowych Spodziewane efekty: rozróżnić różne style kierowania i ich wpływ na budowanie zespołów pracowniczych; konstruować skuteczne zespoły, identyfikować poszczególne role w grupie; rozwiązywać problemy wewnątrzgrupowe. W szerszej perspektywie szkolone osoby powinny uzyskać większą spójność w zakresie umiejętności budowania zespołu oraz wpływania poprzez pracę zespołowa na efektywność organizacji, a także powinny dążyć do rozwijania aktualnej wiedzy na dany temat. Tego typu podejście pozwoli krok po kroku wzmacniać kompetencje związane z budowaniem skutecznych zespołów. W trakcie treningu zostaną odpowiednio rozłożone akcenty, tak aby szkolona grupa osiągnęła zarówno indywidualne, jak i wspólne korzyści związane z wykonywaniem zadań na swoich stanowiskach pracy. Strona 6 z 12

7 MODUŁ II. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia personalna. Cele szczegółowe: Spojrzenie na funkcję personalną jako pełnowartościową dziedzinę zarządzania. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Poznanie zasad identyfikacji istniejącej w firmie polityki personalnej. Przeanalizowanie zadań realizowanych w obrębie funkcji personalnej pod kątem outsourcingu. Uświadomienie konieczności transformacji HR w kontekście potrzeb biznesowych. Przeanalizowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa. Zidentyfikowanie potencjalnych działań kadrowych. Wprowadzenie pojęcia kompetencji. Analiza systemu oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej. Przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym. Program modułu: Główne pojęcia HRM Zasady polityki personalnej w firmie Strategia personalna, a strategia firmy Budowa funkcji personalnej w Firmie Analiza biznesowa przedsiębiorstwa, potrzeby biznesu a działania HR Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa Outsourcing personalny Analiza potencjalnych działań kadrowych Zarządzanie kompetencjami System oceny okresowej na tle głównych aspektów polityki personalnej Strategia personalna dla mojej firmy - przygotowanie projektu Potrzeby biznesu a działania HR Strona 7 z 12

8 Spodziewane efekty: Zidentyfikować politykę personalną realizowaną we własnej firmie, Udzielić informacji czy dotychczasowy sposób organizacji działu personalnego odpowiada potrzebom biznesowym firmy, Przeprowadzić analizę kluczowych obszarów swojego przedsiębiorstwa, Przeprowadzić analizę potencjalnych działań kadrowych, Przygotować kadrę menedżerską do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym MODUŁ III. Skuteczna komunikacja Cele szczegółowe: Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji. Poznanie i zrozumienie zasad skutecznej komunikacji. Zwiększenie efektywności prowadzenia rozmów. Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej Zidentyfikowanie najczęściej występujących barier w komunikacji Nabycie umiejętności nawiązywania pozytywnego kontaktu z rozmówcą\ Program modułu: Wyjaśnienie najważniejszych pojęć Proces komunikacji (nadawca komunikat - odbiorca) Komunikacja w przedsiębiorstwie Wpływ komunikacji na obsługę Klienta Dwie płaszczyzny komunikacji: werbalna i niewerbalna Bariery i ułatwienia w procesie porozumiewania się Cechy komunikatu pozytywne sformułowania Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej Język celu język problemu Nastawienie warunkiem skutecznej komunikacji Strona 8 z 12

9 Spodziewane efekty: Wykorzystać narzędzia komunikacji interpersonalnej w praktyce zawodowej; Udzielać informacji zwrotnych i parafrazować wypowiedzi rozmówców, Rozpoznawać bariery komunikacyjnie i umiejętnie je niwelować, Spójnie przekazywać informacje poprzez wykorzystanie mowy werbalnej i niewerbalnej, Umiejętnie zamieniać język problemu w język celu. W szerszej perspektywie szkolone osoby powinny uzyskać większą spójność w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności motywowania współpracowników, a także powinny dążyć do rozwijania aktualnej wiedzy na dany temat. Tego typu podejście pozwoli krok po kroku wzmacniać kompetencje związane z komunikacją i motywowaniem pracowników. W trakcie treningu zostaną odpowiednio rozłożone akcenty, tak aby szkolona grupa osiągnęła zarówno indywidualne, jak i wspólne korzyści związane z wykonywaniem zadań na swoich stanowiskach pracy. MODUŁ IV. Systemy szkoleń Cele szczegółowe: Poznanie zasad profesjonalnego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników. Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników. Poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników Zdobycie umiejętności projektowania i prowadzenia krótkich szkoleń i prezentacji Poznanie technik wspomagających indywidualny rozwój pracowników. Strona 9 z 12

10 Program modułu: Szkolenia a strategia personalna firmy Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych Planowanie i budżetowanie szkoleń Dobór i weryfikacja partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia) Realizacja projektów szkoleniowych Coaching i mentoring techniki wspomagania indywidualnego rozwoju Ocena i ewaluacja szkoleń Szkolenia w praktyce kierowania Spodziewane efekty: Badać i analizować potrzeby szkoleniowe firmy; Planować i budżetować szkolenia w przedsiębiorstwie, Dobierać i weryfikować zleceniobiorców szkoleń, Dokonywać precyzyjnej ewaluacji szkoleń, Przygotować i przeprowadzić krótką prezentację i szkolenie. MODUŁ V. Proces naboru pracowników Cele szczegółowe: Działania podejmowane przez pracodawcę w celu przyciągnięcia i dokonania wyboru najlepszego kandydata można porównać do decyzji inwestycyjnej. Korygowanie nieprzemyślanej lub błędnej decyzji może zabierać dużo czasu i okazać się kosztowne. Podjęcie dobrej decyzji może przynieść efekty dalece przewyższające początkowe oczekiwania stron. Osoba odpowiadająca organizacji, jej kulturze i innym pracownikom, jeżeli jest odpowiednio przygotowana, a także zachęcana do rozwijania i doskonalenia efektywności własnej i organizacji, może stać się źródłem nadspodziewanych korzyści. Wybór właściwej osoby nie musi się wiązać z dużymi kosztami. Za to nieodzowne są posunięcia rozważne, zaplanowane i staranne przygotowane. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze: począwszy od określenia potrzeb personalnych, wyboru metody Strona 10 z 12

11 rekrutacji i selekcji, po omówienie zasad konstruowania kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej. Zostaną również przedstawione zasady prowadzenia rekrutacji przez firmę zewnętrzną. Metody selekcji wzbogacone o czynności dodatkowe m.in. testy, Próbki pracy i AC. Przyjrzymy się również bliżej możliwościom, które daje nam Internet. Szkolenie zakończą praktyczne wskazówki do konstruowania strategii wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników Program modułu: Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych Przygotowanie Firmy do pozyskania pracowników Przygotowanie Firmy do procesu rekrutacji Proces rekrutacji prowadzony przez firmę zewnętrzną Rekrutacja przez Internet Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja Przygotowanie Firmy do rozmowy kwalifikacyjnej Czynności dodatkowe w procesie selekcji Przedstawienie oferty pracy i podpisanie umowy Strategia wynagrodzeń nie tylko dla - nowo zatrudnionych pracowników Spodziewane efekty: Przeprowadzić rekrutację na stanowiska operacyjne i kierownicze począwszy od: określenia potrzeb personalnych opracowania profilu poszukiwanego kandydata, wyboru metody rekrutacji i selekcji opracowania ogłoszenia rekrutacyjnego, po skonstruowanie kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykorzystać Internet w prowadzeniu rekrutacji. Wybrać dodatkowe narzędzia selekcji. Być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną. Wybrać strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Strona 11 z 12

12 MODUŁ VI. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników Cele szczegółowe: Choćbyśmy prowadzili najlepszą politykę personalną nie możemy wykluczyć powstania sytuacji, w której rozwiązanie umowy o pracę jest jedynym wyjściem. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej, przygotowywania i publikowania informacji dla załogi. Przedstawione zostają również negatywne skutki zwolnień dla pracownika i firmy. Dodatkowo omówione zostanie pojecie outplacementu. Program modułu: Przesunięcia, degradacje pracowników Powody rozstawania się z pracownikami Ramowy plan procedury zwalniania Zwolnienia pracowników Zwolnienie słabego pracownika (rozmowa ostrzegawcza, rozmowa zwalniająca) Zwolnienia dobrowolne z inicjatywy pracownika Rozmowa z pracownikiem Dokumenty niezbędne przy zwalnianiu Informacja dla załogi Zwolnienia w wyniku reorganizacji program outplacementu Negatywne skutki zwolnień dla firmy i dla pracownika Spodziewane efekty: Opracować dla swojej firmy ramową procedurę rozstawania się z pracownikami, począwszy od: prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej, przygotowywania i publikowania informacji dla załogi. Przygotować kadrę menedżerską do zwolnień w wyniku reorganizacji. Strona 12 z 12

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

HR MANAGEMENT SERIES

HR MANAGEMENT SERIES HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American

Bardziej szczegółowo