Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji"

Transkrypt

1 Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca:

2 Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego to projekt ogólnopolski realizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2. W ramach współpracy projektowej proponujemy przedsiębiorcom wiele inicjatyw, których głównym celem jest wdrożenie proinnowacyjnych usług doradczych, a także poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w obszarach objętych dofinansowaniem, m.in. seminaria i konferencje, badania benchmarkowe, wdrożenia programów ewaluacyjnych i wiele innych. Obszar klienci Pakiet usług doradczych, których zadaniem jest wsparcie firm w budowie i rozwoju polityki pro klienckiej (segmentacja Klientów, analiza procesów obsługi Klienta, satysfakcja Klienta) analiza procesów obsługi Klienta zarządzanie wartością Klienta crowdsourcing badanie satysfakcji Klienta Katalizator Inwestycji Obszar inwestycje Wsparcie MŚP w ramach komplementarnego do Katalizatora Innowacji projektu, realizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego (optymalizacja struktury kapitału, tworzenie biznes planu, wycena przedsiębiorstwa oraz audyt komunikacyjny) Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes. P. Drucker Obszar ludzie Grupa usług doradczych dla przedsiębiorstw, które sukcesywnie budują i rozwijają efektywną politykę personalną w oparciu o nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Obszar usability Grupa usług doradczych, wspierających firmy w projektowaniu i rozwoju serwisów internetowych (audyt standardów użyteczności, testy A/B, testy konkurencji, ekspercka analiza konkurencji) Usługi w ramach projektu są świadczone na rzecz przedsiębiorców nieodpłatnie. Wartość realizacji Usługi stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). 2 infolinia:

3 Katalizator Innowacji Kapitał Ludzki Zakres usług doradczych Naszą propozycje współpracy oparliśmy na przeprowadzonych badaniach benchmarkowych, na temat praktyk, stosowanych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wyniki wskazują, że znacząca część firm widzi potrzebę działań rozwojowych w różnych obszarach związanych z Kapitałem Ludzkim. Badanie Porównaj firmę 2011 Potrzeby rozwojowe i wdrożeniowe badanych firm 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% opisy stanowisk pracy ocena (kompetencji i efektywności) pracowników systemy motywacyjne system rekrutacji i selekcji pracowników system kompetencji zawodowych program poprawy zdrowia pracowników strategia i planowanie rozwoju zasobów ludzkich wartościowanie stanowisk pracy programy rozwojowe i szkolenia program poprawy warunków / środowiska pracy zarządzanie efektywnością systemowe zarządzanie wiedzą (procedury, narzędzia) ścieżki karier / sukcesji zarządzanie talentami Zakres usług doradczych Do współpracy zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które są w trakcie realizacji wewnętrznych i zewnętrznych projektów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wsparcie w ramach realizowanych usług doradczych proponujemy również przedsiębiorcom, którzy w swej strategii rozwoju planują działania mające na celu wdrożenie i rozwinięcie obszarów objętych wybraną usługą z korzyścią dla danego obszaru i funkcjonowania całej organizacji. Jak przystąpić do Projektu: Skontaktuj się z konsultantem Określ potrzeby poprzez audyt lub analizę problemów Wypełnij dokumenty projektowe celem kwalifikacji do projektu Wdrażaj usługi rozpocznij współpracę! Wśród teoretyków, jak i praktyków, zajmujących się zagadnieniem kapitału ludzkiego w organizacjach dominuje przekonanie, że we współczesnym świecie kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jaki posiada pracodawca. Z tego punktu widzenia, polityka personalna powinna bazować na systemie zarządzania opartym na kompetencjach. M.Armstrong Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 3

4 Katalizator Innowacji Opis usług SYSTEM KOMETENCJI OPIS STANOWISK PRACY AUDYT KOMEPTENCJI wsparcie firm w budowie katalogu kompetencji opisów oraz wskazówek rozwojowych dla danych kompetencji z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji. Budowa systemu kompetencji pozwala na lepsze przygotowanie pracowników do realizacji ich zadań. wsparcie firm w przygotowaniu profesjonalnych Kompetencyjnych Opisów Stanowisk Pracy. Właściwy opis stanowisk pracy porządkuje kwestie zasadnicze zarówno dla pracownika jak i samej organizacji. wsparcie firm w ocenie poziomu rozwoju pracowników w zakresie kluczowych dla organizacji kompetencji i tym samym przygotowanie do wdrożenia kompleksowych działań wspierających ten rozwój. Ocena i rozwój kompetencji wpływa na różne sfery działalności pracowników. ZADANIA cel zadania EFEKTYWNOŚĆ KOMPETENCJE ROZWÓJ/ KARIERA KOMPETENCJE INNOWA- CYJNOŚĆ Pracodawca nie ma wpływu na inteligencje czy osobowość pracowników. To na co ma wpływ i co może rozwijać, kształcić, doskonalić a więc i zarządzać to kompetencje. G. Filipowicz CECHY OSOBISTE (inteligencja, osobowość, temperament etc.) przygotowanie podstaw polityki personalnej gotowy zbiór narzędzi oceny i rozwoju kompetencji usprawnienie współpracy między HR, kadrą menedżerską oraz pracownikami kopmetencje KPI poprawa organizacji pracy lepsze zrozumienie procesów HR przez pracowników i kadrę menedżerską jasno określony system oczekiwań względem pracowników ZAANGAŻO- WANIE precyzyjna diagnoza potrzeb rozwojowych wybranych grup pracowników w zakresie kluczowych kompetencji możliwość przygotowania planów rozwojowo-szkoleniowych w oparciu o faktyczny poziom rozwoju kompetencji weryfikacja skuteczności realizowanych działań rozwojowych 4 infolinia:

5 Katalizator Innowacji Opis usług BUDOWA POLITYKI SZKOLEŃ wsparcie organizacji we wdrożeniu optymalnego procesu zarządzania szkoleniami poprzez budowę polityki szkoleniowo rozwojowej oraz wdrożenie kluczowych narzędzi w tym zakresie. Celem programów szkoleniowo rozwojowych jest zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników. rozwój + + wsparcie plan działań efektywność & zaangażowanie pracowników przygotowanie podstaw polityki personalnej gotowy zbiór narzędzi oceny i rozwoju kompetencji usprawnienie współpracy między HR, kadrą menedżerską oraz pracownikami ANALIZA EFEKTYWNOŚCI (HPI) ORGANIZACJI wsparcie firmy w opracowaniu planu działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności osobistej pracowników i organizacyjnej. Odpowiednie określenie wpływu różnych aspektów decydujących o efektywności pracownika to klucz do zwiększenia tej efektywności. Kompetencje Motywacja EFEKTYWNOŚĆ Zdrowie poprawa organizacji pracy lepsze zrozumienie procesów HR przez pracowników i kadrę menedżerską jasno określony system oczekiwań względem pracowników BUDOWA EFEKTYWNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ wsparcie firmy w opracowaniu strategii rozwoju wysokoefektywnej kultury organizacyjnej (High Performing Culture HPC ) w oparciu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji. Kultura organizacyjna może zarówno sprzyjać efektywnej pracy jak i ją skutecznie blokować. precyzyjna diagnoza potrzeb rozwojowych wybranych grup pracowników w zakresie kluczowych kompetencji możliwość przygotowania planów rozwojowo-szkoleniowych w oparciu o faktyczny poziom rozwoju kompetencji weryfikacja skuteczności realizowanych działań rozwojowych Cała kultura organizacyjna może wspierać energię pracowników lub działać wręcz przeciwnie. Jeśli mamy dużo energii to działamy pozytywnie! Zdobywamy, podejmujemy wyzwania, rozwijamy się,możemy nawet cieszyć się z trudności. Niestety, kultura może także blokować naszą energię - wówczas nie chce się nam, stajemy się krytyczni, sarkastyczni, wchodzimy w opór etc.. Wskazuje to jak efektywność pracowników jest wprost powiązana z kulturą organizacji, w której pracują. G. Filipowicz Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 5

6 Katalizator Innowacji Wartość usług Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Duże Przedsiębiorstwa Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. J. D. Rockefeller SYSTEM KOMPETENCJI System kompetencji oraz narzędzia wdrożeniowe Warsztat instruktażowy Narzędzia do oceny i rozwoju kompetencji, podręcznik użytkownika OPIS STANOWISK PRACY Narzędzia wspierające przygotowanie OSP (Opis Stanowisk Pracy) Katalog zadań organizacyjnych Warsztat z metodologii tworzenia OSP Formatka OSP AUDYT KOMPETENCJI Ocena testem kompetencyjnym w odniesieniu do 1-2 profili kompetencyjnych na grupie do 100 pracowników BUDOWA POLITYKI SZKOLEŃ Usługa dostępna wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw ANALIZA EFEKTYWNOŚCI (HPI) ORGANIZACJI Analiza potrzeb w zakresie ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi) Diagnoza barier rozwojowych utrudniających efektywną pracę Przygotowanie rekomendacji wdrożeniowych BUDOWA EFEKTYWNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ Usługa dostępna wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw Koszt każdej z usług zł * netto SYSTEM KOMPETENCJI System kompetencji z dostosowaniem do specyfiki firmy oraz narzędzia wdrożeniowe Warsztat wdrożeniowo - instruktażowy wraz z konsultacjami Narzędzia do oceny i rozwoju kompetencji, podręcznik użytkownika OPIS STANOWISK PRACY Narzędzia wspierające przygotowanie OSP Katalog zadań organizacyjnych z dostosowaniem do organizacji oraz Index KPI Warsztat z metodologii tworzenia OSP oraz formatka OSP Realizacja wybranych 3 opisów AUDYT KOMPETENCJI Budowa do 3 profili kompetencyjnych (panele) Ocena testem kompetencyjnych w odniesieniu do 3 profili (do 300 pracowników) Raport zbiorczy wraz z rekomendacjami rozwojowymi BUDOWA POLITYKI SZKOLEŃ Diagnoza potrzeb szkoleniowych Budowa polityki szkoleniowej Warsztat dla HR i kadry menedżerskiej ANALIZA EFEKTYWNOŚCI (HPI) ORGANIZACJI Analiza potrzeb w zakresie ZZL odniesienie do celów rozwojowych Diagnoza barier rozwojowych utrudniających efektywną pracę Warsztat z zespołem projektowych oraz przygotowanie rekomendacji wdrożeniowych BUDOWA EFEKTYWNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ Analiza wartości i etapu rozwoju organizacji Określenie pożądanych wartości Rekomendacje wdrożeniowe Koszt każdej z usług zł * netto Istnieje możliwość finansowania usług doradczych w ramach projektu Katalizator Innowacji z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym w odniesieniu do harmonogramu projektu, przewidzianych wydatków na 1 beneficjenta oraz zakresu tematycznego wykonanej usługi. * Orientacyjna wartość usługi, którą zakwalifikowana do projektu Katalizator Innowacji firma rozlicza w postaci pomocy de minimis. 6 infolinia:

7 Fundacja Obserwatorium Zarządzania Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Wspieramy organizacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej i podnoszeniu efektywności realizowanych działań w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wartości firmy, strategii prowadzenia biznesu oraz wykorzystania technologii ICT. Naszym Klientom świadczymy kompleksowe usługi obejmujące: audyty, badania, szkolenia i doradztwo. W ubiegłym roku: w ramach usług doradczych rozpoczęliśmy współpracę z ponad 1400 firmami celem audytów badawczych zebraliśmy około ankiet przyznaliśmy ponad 100 certyfikatów jakości blisko 5000 osób wzięło udział w naszych szkoleniach i konferencjach Wybrane projekty w obszarze Kapitału Ludzkiego: Program badawczo certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki Program wspierający organizacje w planowaniu, organizacji oraz ocenie realizowanej polityki personalnej. Pozwala precyzyjnie wskazać, jakie obszary oddziaływania organizacji na pracowników zdają egzamin, a które wymagają usprawnienia. Organizacje, które w tym szczegółowym badaniu osiągną wysokie wyniki, są wyróżniane Godłem Inwestor w Kapitał Ludzki, więcej na Programy szkoleniowo wdrożeniowe Profesjonalny Menedżer Programy skierowane do wszystkich osób zainteresowanych budowaniem efektywnej polityki szkoleniowej oraz zarządzaniem organizacją poprzez kompetencje. Podczas warsztatów dostarczamy Uczestnikom wiedzę z zakresu praktycznych rozwiązań oraz nowoczesnych narzędzi, które usprawniają realizację procesów strategicznych całej organizacji, więcej na: oraz Kongres Kadry & Expo Największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży HR w Polsce, którego celem jest propagowanie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Już od 6 lat gościmy liczne grono dyrektorów, menedżerów i specjalistów HR podczas wystąpień i warsztatów wybitnych ekspertów z obszaru nowoczesnego zarządzania ludźmi, więcej na: Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania tak naprawdę nie podjąłeś decyzji. Tony Robbins Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 7

8 Wybrani Klienci Fundacji Obserwatorium Zarządzania KONTAKT Aleksandra Mojkowska, Konsultant tel.: mail: Magdalena Raczkowska, Konsultant tel.: mail: Monika Bartosiewicz, Konsultant tel.: mail: Fundacja Obserwatorium Zarządzania Knowledge Village ul. Wiertnicza Warszawa tel faks

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał e-biznes Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji katalizatorinnowacji.pl O Projekcie Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego

Bardziej szczegółowo

POKAŻ INWESTOROM SWÓJ BIZNES

POKAŻ INWESTOROM SWÓJ BIZNES POKAŻ INWESTOROM SWÓJ BIZNES biznes plan wizytówka inwestorska optymalizacja struktury kapitału wycena przedsiębiorstwa analiza finansowa Natural Drinks S.A. Napoje witaminowe Wyniki analizy czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROGRAM MERYTORYCZNY SEMINARIUM OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WROCŁAW 23 KWIETNIA 2014 SPIS TREŚCI 1. Ramowy harmonogram seminarium... 3 2. Elementy networkingu podczas seminarium...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo