Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WARTOŚĆ INFORMACJI. Ekonomia menedżerska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WARTOŚĆ INFORMACJI. Ekonomia menedżerska"

Transkrypt

1 Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WARTOŚĆ INFORMACJI Ekonomia menedżerska 1 2

2 Przykład Problem poszukiwacza ropy Firma poszukująca ropy musi zdecydować, czy rozpocząć wiercenie szybu naftowego w pewnym miejscu. Koszt wiercenia wynosi $. $ Suma ta zostanie całkowicie stracona, jeżeli odwiert okaże się suchy, tzn. nie będzie zawierał ropy naftowej. Firma szacuje, że jeśli odwiert będzie mokry (będzie zawierał ropę), to całkowite zyski (bez uwzględnienia kosztów wierceń) z eksploatacji szybu naftowego wyniosą $. $ Prawdopodobieństwo wystąpienia złóż ropy naftowej w miejscu wierceń wynosi 0,4 (40%). 3 Problem poszukiwacza ropy 4

3 Problem poszukiwacza ropy Załóżmy, że firma poszukująca ropy może przeprowadzić doskonały test sejsmiczny. Wynik testu może być: pozytywny ropa występuje w złożu z całkowitą pewnością (złoże jest mokre ), negatywny zupełny brak ropy (złoże suche ). Test jest doskonały. 5 Problem poszukiwacza ropy 6

4 Oczekiwana wartość informacji (expected value of information EVI) Jaką wartość ma informacja o wyniku testu dla przedsiębiorstwa? EVI (Oczekiwana wartość informacji) = = Wartość oczekiwana uwzględniająca informację Wartość oczekiwana bez informacji EVI = = $ Oczekiwana wartość informacji (EVI) jest miarą korzyści z testu. 7 Oczekiwana wartość informacji (EVI) Jeśli test kosztuje $, korzyści przewyższają koszty i przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić test. Oczekiwana korzyść netto wynosi: EVI (Koszty testu) = = Gdyby jednak koszty testu wynosiły $, nie warto byłoby go przeprowadzać. Ogólna zasada: Decydent powinien ponieść koszty związane z pozyskaniem informacji wtedy i tylko wtedy, gdy oczekiwana wartość informacji jest wyższa od kosztów jej pozyskania. 8

5 Problem poszukiwacza ropy przy niedoskonałym teście sejsmicznym Przeanalizujemy teraz decyzję o wierceniach przy założeniu niedoskonałego testu sejsmicznego. Podobnie jak poprzednio wyniki testu można zakwalifikować jako pozytywne albo negatywne, ale teraz test jest niedoskonały. 9 Problem poszukiwacza ropy przy niedoskonałym teście sejsmicznym Prawdopodobieństwa: Pr ( W ) = 0,4 (prawdopodobieństwo uprzednie, tzn. przed uzyskaniem nowej informacji) 10 0,1 Pr ( W B ) = = = 0,2 50 0,5 (prawdopodobieństwo warunkowe) Pr ( W & G ) = 0,3 10

6 Problem poszukiwacza ropy przy niedoskonałym teście sejsmicznym Aby rozwiązać drzewo decyzyjne, potrzebujemy następujących prawdopodobieństw warunkowych: Pr ( W G ) = 0,6 Pr ( D G ) = 0,4 Pr ( W B ) = 0,2 ( ) Pr D B = 0,8 11 Korygowanie ocen prawdopodobieństwa Załóżmy, że przedsiębiorstwo nie ma dostępu do danych o przeszłych wynikach testów sejsmicznych z tablicy 9.1. Przedsiębiorstwo dysponuje natomiast informacją syntetyczną na temat dokładności testu. Sprzedawca testu gwarantuje, iż w przeszłości w miejscach, w których rzeczywiście odkryto ropę, pozytywne wyniki testu zanotowano w 3/4 przypadków, natomiast odwrotna proporcja (brak ropy w miejscach, gdzie wyniki testu były negatywne) wyniosła 2/3. Tak jak poprzednio, przedsiębiorstwo opierając się na informacji dostępnej przed podjęciem testu sejsmicznego ocenia szansę zalegania złóż ropy na swojej działce na 40%. Jak firma może obliczyć prawdopodobieństwa potrzebne do rozwiązania drzewa decyzyjnego? 12

7 Korygowanie ocen prawdopodobieństwa Dane wejściowe: Pr ( G W ) = 3/ 4 Pr ( B D ) = 2 / 3 ( ) Pr W = 0,4 Przedsiębiorstwo musi obliczyć: Pr ( W G ) Pr ( D G ) Pr ( W B ) Pr ( D B) Własności prawdopodobieństwa: ( W G) = ( G W) ( W) Pr & Pr Pr ( G) = ( W G) + ( D G) Pr Pr & Pr & ( W G) Pr Pr = ( W & G) Pr ( G) 13 Korygowanie ocen prawdopodobieństwa Obliczenie: 3 Pr ( W & G) = Pr ( G W) Pr ( W) = 0.4 = Pr ( D & G ) = Pr ( G D ) Pr ( D ) = = ( G) ( W G) ( D G) Pr = Pr & + Pr & = = 0.5 ( W G) ( G) Pr & 0.3 Pr ( W G) = = = 0.6 Pr

8 15 Twierdzenie Bayesa ( G W) ( G) Pr Pr ( W G) = Pr Pr ( W) Twierdzenie Bayesa wyraża prawdopodobieństwo warunkowe, niezbędne do rozwiązania problemu decyzyjnego, jako funkcję odwrotnego prawdopodobieństwa warunkowego i prawdopodobieństwa uprzedniego. Twierdzenie pokazuje, jak nowe informacje wpływają na ocenę prawdopodobieństwa przez decydenta. Decydent rozpoczyna od oceny prawdopodobieństwa uprzedniego [Pr(W)]; następnie dokonuje korekty tej pierwotnej oceny w świetle nowych informacji [Pr(G W)/Pr(G)]. Jeżeli [Pr(G W)/Pr(G)] > 1, czyli Pr(G W) > Pr(G), to pod wpływem m nowej informacji firma skoryguje w górę prawdopodobieństwo natrafienia na ropę. Faktycznie; jeżeli częstość pozytywnych wyników testu jest większa w miejscach rzeczywistego występowania ropy niż całkowita częstość pozytywnych wyników (dla miejsc mokrych i suchych łącznie), to pozytywny wynik testu t sejsmicznego wskazuje na większą szansę natrafienia na ropę. 16

9 Twierdzenie Bayesa przykład Ryzyko zachorowań u palaczy Mniej więcej co dwunasty Amerykanin jest nałogowym palaczem. Jedną z metod oceny ryzyka utraty zdrowia z powodu nałogu papierosowego jest przebadanie osób chorych na raka płuc. Jedną trzecią ogólnej liczby chorych na płuca stanowią nałogowi palacze. O ile na podstawie tych informacji wzrasta ryzyko zachorowania na raka płuc pod wpływem nałogowego palenia papierosów? 17 Twierdzenie Bayesa przykład Ryzyko zachorowań u palaczy rozwiązanie Dane początkowe: 1 3 ( S LC ) = Pr ( ) Pr 1 S = 12 (S smoker; LC lung cancer) Twierdzenie Bayesa: ( LC S) ( S LC) Pr ( S ) Pr Pr = Pr ( LC) Rozwiązanie: ( LC S) = ( LC) Pr 4 Pr Ryzyko zachorowania na raka płuc przez nałogowego palacza jest czterokrotnie większe niż ogólne ryzyko wystąpienia raka płuc (obejmujące zarówno palaczy, jak i niepalących). 18

10 Twierdzenie Bayesa Nie każda nowa informacja ma wartość dla decydenta. Rozważmy twierdzenie Bayesa: Bezwartościowa informacja ( G W) ( G) Pr Pr ( W G) = Pr Pr ( W) Załóżmy, że Pr(G W) = Pr(G), czyli szansa uzyskania pozytywnych wyników w testu w miejscach zawierających ropę jest taka sama, jak często stość pozytywnych wyników w testu we wszystkich miejscach ( mokrych i suchych ). Wartość prognostyczna takiego testu jest minimalna: jego wyniki nie wykazują żadnej korelacji z rzeczywistym stanem badanych miejsc ( mokre bądź suche ). Twierdzenie Bayesa potwierdza, iżi taki test jest bezwartościowy ciowy: prawdopodobieństwo warunkowe jest identyczne jak prawdopodobieństwo uprzednie nie występuje korekta wcześniejszych ocen prawdopodobieństwa

11 Bezwartościowa informacja Istnieje jeszcze jeden ważny przypadek, w którym nowa informacja czy wynik testu nie mają żadnej wartości. Dzieje się tak, gdy wynik testu lub nowa informacja nie zmieniają optymalnej decyzji, nawet jeśli zmieniają one dotychczasowe oceny prawdopodobieństwa. Decydent podejmuje dokładnie takie same działania niezależnie od tego, czy zna wyniki testu, czy też nie i osiąga w każdym przypadku identyczny oczekiwany zysk. EVI jest równa zeru. 21 Bezwartościowa informacja przykład Nowy test sejsmiczny Załóżmy, że jakość nowego testu sejsmicznego jest opisana w poniższej tabeli. Ile wynosi EVI tego testu? (Proszę narysować drzewo decyzyjne) 22

12 Bezwartościowa informacja przykład Nowy test sejsmiczny wnioski Oczekiwany zysk po przeprowadzeniu testu = Jest to taki sam oczekiwany zysk, który jest osiągany bez przeprowadzenia testu. EVI = = 0. Bez przeprowadzenia testu optymalną decyzją jest podjęcie wierceń. Po przeprowadzeniu testu optymalną decyzją jest także podjęcie wierceń. Ponieważ przedsiębiorstwo podejmuje taką samą decyzję niezależnie od wyników testu, w obu przypadkach osiąga identyczny oczekiwany zysk. Pozyskanie nowej informacji jest korzystne wtedy i tylko wtedy, gdy może ona wpłynąć korygująco na rzeczywiste decyzje menedżera. Jeżeli tak nie jest, informacja nie ma żadnej wartości

13 Optymalne poszukiwania: Optymalny moment zaniechania poszukiwań Eskalacja wydatków na prace B+R Producent elektroniki rozważa podjęcie ważnego programu B+R, który wymaga poniesienia nakładów 3 mln $. $. Prawdopodobieństwo szybkiego (tzn. już po roku) sukcesu, którego miarą byłby zysk równy 10 mln $ (czyli po odliczeniu kosztów prac B+R 7 mln $), $ wynosi 20%.. Jeśli tak się nie stanie, przedsiębiorstwo może zainwestować w program kolejne 3 mln $, $, a szansa sukcesu wzrośnie do 25%.. Jeśli i tym razem oczekiwanego efektu nie uda się osiągnąć, przedsiębiorstwo może zainwestować ponownie e itd., maksymalnie jednak pięciokrotnie.. Wielkość kolejnych nakładów w każdym etapie wynosi 3 mln $, $, osiągnięty zysk z pomyślnego (prędzej czy później) dokończenia programu jest równy 10 mln $, $, a szansa osiągnięcia sukcesu wynosi odpowiednio: 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 i 1. 1 Czy neutralne względem ryzyka przedsiębiorstwo powinno podjąć realizację tego programu, a jeśli tak, to w którym etapie (jeśli w ogóle) powinno się z niego wycofać? 25 Optymalne poszukiwania: Optymalny moment zaniechania poszukiwań Jeśli początkowo warto podjąć inwestycję, warto ją później kontynuować, ponieważ szansa sukcesu wzrasta w kolejnych etapach (a inne czynniki pozostają niezmienione). Ze względu na stale zwiększające się prawdopodobieństwo, optymalną strategią jest rozpoczęcie inwestycji i doprowadzenie jej do końca: nigdy nie należy jej przerwać. 26

14 Optymalne poszukiwania przy malejącym prawdopodobieństwie Przy malejącym prawdopodobieństwie przedsiębiorstwo powinno zrezygnować z inwestycji (niezależnie od ilości utopionych pieniędzy), gdy prawdopodobieństwo sukcesu będzie odpowiednio niskie. Taką regułę optymalizacji zaniechania poszukiwań można wyrazić za pomocą progu prawdopodobieństwa (p*), poniżej którego przedsiębiorstwo nie powinno dalej inwestować. Próg prawdopodobieństwa dla decyzji sekwencyjnej (wieloetapowej) jest dokładnie taki sam, jak dla problemu jednoetapowego; musi on spełniać warunek zerowego zysku: c p* π c= 0 albo równoważnie p* = π gdzie π oznacza zysk osiągnięty w przypadku powodzenia inwestycji, a c jest wielkością nakładów inwestycyjnych. 27 Optymalne poszukiwania przy malejącym prawdopodobieństwie Na poziomie p* inwestycja osiąga próg rentowności (tzn. oczekiwany zysk jest równy zero). Jeżeli prawdopodobieństwo sukcesu spadnie poniżej p*, inwestycja przynosi oczekiwane straty i nie należy jej podejmować. Przykład Niech π = 20 mln $, c = 3 mln $, a prawdopodobieństwa sukcesu wynoszą 0,25; 0,21; 0,17; 0,13; 0,07 i 0,01. Ponieważ wartość progowa jest równa p* = 3/20 = 0,15, przedsiębiorstwo powinno jeśli to konieczne zainwestować maksymalnie 9 mln $ (w trzech etapach), zanim opuści program. 28

15 Dziękuję za uwagę!!! 29

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Ryzykowny pomiar. nieznanej przyszłości. zarządzanie ryzykiem

Ryzykowny pomiar. nieznanej przyszłości. zarządzanie ryzykiem zarządzanie ryzykiem Ryzykowny pomiar nieznanej przyszłości Niemal każdego dnia pojawiają się informacje o zdarzeniach wywołujących kryzysy i zawirowania w firmach. Ich liczba oraz różnorodność sprawia,

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo