Strategie: sposób na opcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie: sposób na opcje"

Transkrypt

1 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1

2 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo do zakupu (dla opcji Call) lub sprzedaŝy (dla opcji Put): Instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) W określonym czasie (data wygaśnięcia opcji) zaś sprzedawca musi sprzedać kupującemu (Call) lub kupić od sprzedającego (Put) ten instrument. 2 2

3 OPCJE CALL (KUPNA) KUPIEC OPCJI CALL ma prawo kupić instrument SPRZEDAWCA OPCJI CALL ma obowiązek sprzedać instrument kupującemu Zajmuje pozycję długą Call Zajmuje pozycję krótką Call 3 3

4 OPCJE PUT (SPRZEDAśY) KUPIEC OPCJI PUT ma prawo sprzedać instrument SPRZEDAWCA OPCJI PUT ma obowiązek kupić od sprzedającego instrument Zajmuje pozycję długą Put Zajmuje pozycję krótką Put 4 4

5 Strategie na wzrost zmienności Long Call Long Put Long Strangle 5 5

6 Long Call Kategoria: Kierunkowa Kiedy uŝywać: Wtedy, gdy rynek silnie zwyŝkuje. Im większych wzrostów moŝna spodziewać, tym bardziej opcja powinna być deep out-of-the-money (kurs wykonania powyŝej kursu obecnego). Nie ma innej pozycji opcyjnej, która by dawała taką moŝliwość zysku na zwyŝkującym rynku z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka. Charakterystyka zysku: Zysk wzrasta, gdy rynek podąŝa w górę. W terminie zapadalności punktem break-even będzie cena wykonania opcji + cena zapłacona za opcję. Z kaŝdym punktem powyŝej punktu break-even, zysk wzrasta o kolejny punkt. Charakterystyka straty: Strata jest ograniczona do premii opcyjnej. Maksymalna strata nastąpi wtedy, gdy rynek będzie poniŝej ceny wykonania. Za kaŝdy punkt powyŝej ceny wykonania, strata się zmniejsza o dodatkowy punkt. 6 6

7 Schemat long call (kupno opcji kupna) Zysk/Strata Zysk Kurs w dniu zamknięcia Kurs Zapłacona premia Maksymalna strata Kurs wykonania Break Even Point (próg opłacalności) 7 7

8 Long Put Kategoria: Kierunkowa Kiedy uŝywać: Wtedy kiedy moŝna się spodziewać, Ŝe rynek jest zniŝkujący. Im większym takie przekonanie, to opcja powinna być jak najbardziej out-of-the-money (kurs wykonania niŝej od kursu obecnego). Nie ma innej pozycji, która by dawała taką moŝliwość osiągnięcia zysku na zniŝkującym rynku z ograniczonym ryzykiem. Charakterystyka zysku: Zysk wzrasta, gdy rynek traci na wartości. W terminie zapadalności, punktem break-even jest cena wykonania - premia opcyjna. Za kaŝdy punkt poniŝej punktu breakeven, zysk wzrasta o dodatkowy punkt. Charakterystyka straty: Straty ograniczone do premii opcyjnej. Maksymalna strata będzie wtedy,gdy rynek skończy powyŝej ceny wykonania A. Za kaŝdy punkt poniŝej ceny wykonania. strata maleje o dodatkowy punkt. 8 8

9 Long put kupno opcji sprzedaŝy Zysk/Strata Kurs w dniu zamknięcia Break Even Point (próg opłacalności) Zysk Zapłacona premia (maksymalna strata) Kurs Kurs wykonania 9 9

10 Long Straddle Kategoria: Precyzja Kiedy uŝywać: Kiedy rynek jest blisko ceny wykonania i spodziewana jest większa zmienność, lecz nie ma pewności, w którym kierunku nastąpi wybicie. Szczególnie dobra pozycja jeŝeli rynek był spokojny, następnie zaczyna się poruszać w róŝnych kierunkach sygnalizując potencjalną zmianę. Charakterystyka zysku: Nieograniczony zysk niezaleŝnie od kierunku (w przypadku spadków zysk ograniczony zerową wartością instrumentu bazowego). W terminie zapadalności punkt breakeven znajduje się w cenie wykonania plus albo minus premie opcyjne. Charakterystyka straty: Strata ograniczona do kosztu strategii. Maksymalna strata, gdy rynek w terminie zapadalności jest w cenie wykonania

11 Long Straddle

12 Strategie na spadek zmienności Short Call Short Put Short Strangle Short Straddle Long Butterfly

13 Short Call Kategoria: Kierunkowa, z niŝszą zmiennością Kiedy uŝywać: Wtedy, gdy przewiduje się, Ŝe rynek nie pójdzie w górę lub delikatnie będzie tracił. Charakterystyka zysku: Zysk jest ograniczony do przyjętej premii opcyjnej. W terminie zapadalności, punktem break-even jest cena wykonania + premia opcyjna. Zrealizowany zysk maksymalny będzie wtedy, kiedy rynek ustabilizuje się na albo spadnie poniŝej kursu wykonania. Charakterystyka straty: Straty wzrastają, kiedy rynek pnie się w górę. W terminie zapadalności, straty wzrastają o jeden punkt za kaŝdy punkt powyŝej punktu break-even. PoniewaŜ ryzyko jest nieograniczone, pozycja musi być uwaŝnie śledzona

14 Schemat short call (sprzedaŝ opcji kupna) Zysk/Strata Kurs wykonania Break Even Point (próg opłacalności) Otrzymana premia Maksymalny zysk Kurs w dniu zamknięcia Kurs Strata

15 Short Put Kategoria: Kierunkowa, z niŝszą zmiennością Kiedy uŝywać: Wtedy, gdy z duŝą dozą pewności moŝna przewidzieć, Ŝe rynek nie pójdzie w dół, ustabilizuje się lub lekko wzroście (przy przekonaniu o duŝum wzroście lepiej kupować opcję Call) Charakterystyka zysku: Zysk jest ograniczony do przyjętej premii opcyjnej. W terminie zapadalności, punktem break-even jest cena wykonania - premia opcyjna. Zrealizowany zysk maksymalny, kiedy rynek zatrzyma się na albo będzie powyŝej kursu wykonania

16 Short put sprzedaŝ opcji sprzedaŝy Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Otrzymana premia (maksymalny zysk) Kurs Kurs wykonania Kurs w dniu zamknięcia

17 Short Straddle Kategoria: Precyzja Kiedy uŝywać: Kiedy rynek jest blisko kursu wykonania, moŝna spodziewać się, Ŝe rynek się zatrzyma. Dlatego, Ŝe są to opcje short, zyski rosną wraz z ubytkiem czasu tak długo jak rynek pozostaje blisko ceny wykonania. Charakterystyka zysku: Maksymalny zysk, gdy rynek w terminie zapadalności jest w równy cenie wykonania i jest nim suma otrzymanych premii za wystawienie opcji. Charakterystyka straty: Potencjał straty nieograniczony niezaleŝnie, w którym kierunku podąŝy kurs. W związku z tym pozycja musi być monitorowana

18 Short Straddle

19 Long Butterfly Kategoria: Precyzja Kiedy uŝywać: Ograniczona zmienność z limitowanym ryzykiem w przypadku niespełnienia oczekiwań. Jedna z niewielu pozycji, która moŝe zostać otwarta w długookresowej serii opcyjnej (miesiąc i dłuŝej). Zmiana taka powoduje zmianę stosunku potencjalnych zysków do moŝliwych maksymalnych strat. Charakterystyka zysku: Maksymalny zysk będzie wtedy, kiedy rynek jest na poziomie kursów wykonania sprzedanych opcji Call i Put w terminie zapadalności. Charakterystyka straty: Maksymalna strata, niezaleŝnie w którą stronę podąŝy rynek, to suma zapłaconych premii za kupno opcji Call i Put

20 Long Butterfly

21 Bull Spread Kategoria: szybkie, ale ograniczone wzrosty Kiedy uŝywać: gdy przewiduje się, Ŝe rynek pójdzie w nieco w górę albo przynajmniej jest bardziej prawdopodobne, Ŝe raczej wzrośnie niŝ spadnie. Charakterystyka zysku: Zysk ograniczony i osiągnie maksimum jeŝeli rynek skończy na lub powyŝej ceny wykonania kupionej opcji Call w terminie zapadalności. Charakterystyka straty: Maksymalna strata nastąpi wtedy, jeŝeli rynek w terminie zapadalności jest na lub poniŝej ceny wykonania Long Call i wyniesie koszt netto spreadu

22 Bull Spread

23 Wykorzystanie opcji w zabezpieczaniu posiadanej pozycji KRK Zysk/Strata Pozycja główna Long Wynik finansowy połączenia pozycji głównej z opcją Kurs Zapłacona premia maksymalna strata Opcja Long Put Kurs wykonania opcji = kurs z chwili zajęcia długiej pozycji

24 Dziękuję za uwagę Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa ul. Ogrodowa

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH Niewątpliwą zaletą opcji jest to, iż dzięki swej różnorodności oferują możliwość

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Camarilla Pivot Points system intraday (kontrakty terminowe, waluty)

Camarilla Pivot Points system intraday (kontrakty terminowe, waluty) Dominik Tomczyk Camarilla Pivot Points system intraday (kontrakty terminowe, waluty) Camarilla lub Camarilla Pivot Point został zaprezentowany w roku 1989 przez Nicka Stotta, znanego opcyjnego tradera

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo