Elektroniczny System!"#$%&'()*'+,ta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny System!"#$%&'()*'+,ta"

Transkrypt

1

2 Elektroniczny System ta

3 3 POSitive ESOK str. 5 POSitive Multimedia Management System str. 17 POSitive SPA&Sport str. 11 Aplikacja blue pocket str. 18 POSitive Restaurant str. 14 formatyczne LSI Software str. 19 InteliHotel str. 15 Rtowe str. 20 POSitive CRM str. 16 LSI Software S.A. str. 22

4

5 POSitive ESOK Kompleksowe zarzdzanie obsug Klienta Masz ju do systemów, z których kady pokrywa zapotrzebowanie na poszczególne sektory Twojej dziaalnoci? Szukasz kompleksowego narzdzia, które zarzdza sprzeda, koordynuje, prowadzi nadzór oraz integruje pra wszystkich dziaów w Twoim obiekcie? Chcesz zapewni swoim Klientom komfortowobsug i wyrónisi na tle konkurencji? 05 POSitive ESOK Jest tylko jeden system, który integruje powysze cechy dajc Ci wicej nowych moliwoci. POSitive ESOK System nowoczesnych rozwiza ESOK - Elektroniczny Systta POSitive ESOK jest multifunkcjonalnym i zintegrowanym systemem zapewniajcym kompleksow Obsug Klientów. Integrujc innowacyjne oprogramowanie informatyczne oraz urzdzenia infrastruktury technicznej, zapewnia managerom pen kontrol kluczowych obszarów dziaalnoci w Twoim obiekcie. Kon guracja dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów sowanie POSitive ESOK do potrzeb rónej wielkoci typów obiektów. Pojedyncze moduy systemu mog funkcjonowa jako samodzielne rozwizania w przypadku mniejszych basenów (np.: baseny szkolne, osiedlowe) - gwarantujc pen funkcjonalno, a poszczególne podsystemy mog by wdraane w zakresie dopasowanym do aktualnych potrzeb obiektu z moliwoci przyszej rozbudowy. Dziki temu z systemu POSitive ESOK mog korzysta rónej wielkoci obiekty: basenowe, centra sportowe i rozrywki, SPA & Wellness itp. Spra System POSitive ESOK pozwala na szybk obsug Klienta, poprawia wydajno pracy personelu oraz podnosi komfort obsugi Klientów. Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, zdecydowanie usprawnia proces sprzeday. Dziki innowacyjnym rozwizaniom POSitive ESOK czas obsugi Klienta zostaje maksymalnie skrócony zapewniajc tym samym dostp wikszej liczbie Klientów do iadczonych usug oraz wzrost ich poziomu zadowolenia. System dodatkowo umoliwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów na terenie caego obiektu, podnoszc redni warto zakupionych usug tym samym zapewniajc wikszy obrót dla Twojego obiektu. tem komputerowym POSitive ESOK wspópracuje z wieloma urzdzeniami i systemami zarzdzajcymi obsug Klientów w dowolnych obiektach - zaczynajc od terminali dotykowych oraz transponderów usprawniajcych sprzeda po przez bramki wej- ciowe oraz pozostae urzdzenia kontroli dostpu umoliwiajce swobodne poruszanie si Klientów po obiekcie, tym samym zapewniaj bezpieczestwo uytkownika oraz Klienta obiektu. Ptegracja Innowacyjno POSitive ESOK pozwala na pen i swobodn integracj nomicznym - POSitive Restaurant czy dowolnymi systemami do zarzdzania przedsirstwem, zapewniajc dziaanie oraz wymian danych pomidzy wieloma niezalenymi operatorami dziaajcymi w jednym obiekcie. w Dziki multifunkcjonalnej technologii POSitive ESOK swobodnie dostosowunieograniczone. Z powodzeniem zarzdza obsug Klientów zarówno w dowolnych obiektach sportowych, aquaparkach, SPA & Wellness, wycigach narciarskich, centrach i parkach rozrywki, centrach targowo-wystawienniczych, muzeach czy pozostaych obiektach uytecznoci publicznej.

6 POSitive ESOK Pena Kontrola Nad Obiektem Sye POSve ESOK e doje yke ocey edoe. Gó e ooje ko koodycj de ocee o Ke POSve ESOK oe jeej kcj y dych o o- dee edy jej oce e o, jeo. 06 POSve ESOK Pky System POSitive ESOK swoim dziaaniem obejmuje wszystkie strefy oraz gówne obszary dziaalnoci zarzdzanego obiektu, zapewniajc managerom kompleksow kontrol, koordynacj pracy oraz optymalne zarzdzanie. Szybki przepyw danych, szczegóowe raporty, rónorodne analizy usprawniaj prac wszystkich dziaów poczynajc od: sprzeday, marketingu, administracji, pozwala zintegrowaprac wszystkich obszarów dziaalnoci. o czytnikami kodów kreskowych, itp. Przypisanie kas / stanowisk POS do stref i operatorów Obsuga stanowisk kasowych we wszystkich strefach obiektu przez niezalenych operatorów (w tym terminali przenonych, terminali na bramkach stref, punktów gastronomicznych, itp.) przypisywanie ich do danej strefy i operatora, przypisywanie do nich listy uytkowników, listy produktów, transponderów, itp. lub stanowisk POS i transponderów np.: sprzeda gotówkowa, bezgotówkowa (transponder - kredyt wewntrzny), przelew, karta abonamentowa, voucher programami lojalnociowymi y Prosty i przejrzysty interfejs sprzedaowy Intuicyjna obsuga poprzez terminal dotykowy Kompleksowe zarzdzanie cenami produktów i usug, w tym zmian ceny podstawowej produktu (moliwopodgldu historii, zmiany cen) Swobodne zarzdzanie produktami i grupami produktów (edycja i dodawanie nowych produktów do grup, jak równie do dowolnej liczby POS-ów) Tworzenie grup Produktów - szybkiego wyboru dostnych na terminalach Moliwooznaczania produktów kaucjonowanych do wypoyczenia dodawanie taryf czasowych, wielopoziomowe grupowanie, blokowanie oraz usuwanie taryf Zarzdzanie transponderami Ko Obsuga Klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz grup zorganizowanych Dokonywanie internetowych rezerwacji oraz zakupu usug w dowolnych strefach obiektu (moliwoedycji, dodawania nowych kart, dodawania nowych usug do kart oraz zastrzeenia kart) Okrelanie rónych form i rodzajów rabatów (rabat rczny, autoryzowany lub automatyczny) dla konkretnych produktów, usug i grup produktowych w poszczególnych strefach wewntrznych na podstawie taryfy wejcia lub okrelonego czasu * POS - Pk Oe

7 POSitive ESOK * 07

8 POSitive ESOK Nie umknie Ci aden szczegó 08 POStve ESOK kowk Zarzdzanie operatorami iadczcymi usugi obiekcie raz z przypisaniem odpoiadajcych im stref, kas, uytkonikó, produktó oraz usug operatoró jak rónie aktyacji konta nego operatora Torzenie szablonó upranieuytkonikó zalenoci od spraoanego stanoiska danych oraz nadaanie haa do konta uytkonika Zarzdzanie uytkonikami nadaanie upranieoraz przypisyanie ich grupy uytkonikó, operatora, kas czy poszczególnych POS-ó noych, edycja oraz usuanie istniejcych stref poziomu dostpu do poszczególnych stref cise poizanie taryf z konkretnymi strefami Intwnn t oprogramoania Bastion ERP Z systemem do zarzdzania gastronomipositive Restaurant Z systemem POSitive CRM zarzdzajcym kontaktami z Klientami Z systemem POSitive PayLink umoliiajcym bezgotóke dokonyanie zakupó rónie za porednictem maszyn vendingoych Z systemem POSitive MMS zapeniajcym centralne zarzdzanie reklam doolnej liczbie punktó sprzeday Z systemem BMS - inteligentnie zarzdzajcym budynkiem POSitive ESOK umoliia rónie integracjz doolnymi systemami innych dostacó i operatoró dziaajcymi ju obiektach Rowtemrtowowe nh Molioykonyania konersji danych ielu zakresach (historycznych danych sprzedaoych, historii zdarzeczy danych zizanych z obsugklientó, kart czonkoskich, karnetó czy abonamentó) Wbudoany moduhurtoni danych oparty o technologi OLAP umoliia ykonyanie przekrojoych analiz oparciu o dane zapisyane systemie. Moduziaa na osobnej bazie danych Rozbudoany moduraportoania udostnia raporty i analizy niezbdne do popraego funkcjonoania obiektu i zajemnych rozliczeidzy operatorami. Kady z poszczególnych moduó systemu (sprzeda, obsuga Klienta, rezeracje, zarzdzanie operatorami, kontrola dostpu, etc. dostarcza rónie szczegóe raporty zaistniaych zdarze) POSitive ESOK spópracuje ze zystkimi urzdzeniami punktó sprzedaoych znajdujcymi si na terenie caego obiektu rónie operatoró zentrznych: stacjonarne oraz przenone terminale czytniki kodó kreskoych, czytniki kart zblienioych, terminale kart patniczych oraz zblienioych Wspópraca z kioskami sprzedaoymi oraz kioskami internetoymi Wspópracuje z yspecjalizoanymi terminalami pozalajcymi m.in. na przypisyanie kot dokonanych zakupó do konkretnego transpondera Klienta Integruje si z terminalami informacyjnymi, które po przoeniu transpondera informujklienta np. o artoci dostnego kredytu, numerze zajmoanej szafki czy liczbie dostnych szafek Wspópracuje z urzdzeniami kontroli dostpu oraz terminalami znajdujcymi si na bramkach midzystrefoych umoliiajcych dostp do danej strefy ramach zakupionego pakietu usug lub dokonanie dopaty za zmian strefy Wspópraca z terminalami umoliiajcymi dokonanie opat za korzystanie z ybranych usug oraz z terminalami odpoiadajcymi opat czy pozostae obcienia Wspópraca z ejcioymi terminalami samoobsugoymi oraz terminalami sterujcymi bramkami yjcioymi

9 09

10 Kontrola dospu Sprawna obsuga i pene bezpieczstwo Twoich Klientów 10 Samoobsugowe korzystanie z usug w obiektach System POSitive ESOK wspópracuje z systemami i urzdzeniami kontroli dostpu zapewniajc bezpieczestwo goci przebywajcych na terenie obiektu oraz eliminacj naduy pracowników. Znaczco usprawnia obsug Klientów poruszajcych si po obiekcie i umoliwia samoobsugowe korzystanie z dostpnych usug, obniajc tym samym koszty zatrudnienia personelu. System umoliwia zarzdzanie dostpem dla goci obiektu i pracowników w dowolnych strefach i usugach na terenie caego obiektu. Prawa do skorzystania z usug i rozliczenia s rejestrowane w systemie a go posuguje si Kontrola dostu Elementy systemu przy kasie wejciowej. K korzystanie i rozliczenie poszczególnych usug obiektu penic równoczenie rol klucza do szafki lub pomieszcze. Transpondery mogiepostazegarka, plastikowej karty lub breloka Czytniki zblieniowe umoliwiajbezstykowy odczyt i zapis transponderów, sterowanie pracurzdzeblokujcych dostp (koowroty, bramki uchylne, szafki ubraniowe) a tak rejestrowanie sprzeday Bramki obrotowe i uchylne przeznaczone sdo kontroli wejcia i wyjcia osób Szafki na ubrania wspópracujce z POSitive ESOK mogby wyposaone w zamki elektroniczne Kontrola dostpu do poszczególnych stref obiektu Zwikszenie bezpieczestwa goci i personelu Nadzór nad transakcjami Kontrola dostpu wg ustawiepositive ESOK na poziomie dni i godzin np. dla pracy ekip sprztajcych i serwisowych Eliminacja naduywszystkie kluczowe dziaania mogwymaga autoryzacji Rozbudowanowf informacji o zajtoci stref danstref, naliczanie czasu pobytu, kontrola zmiany strefy oraz dokonywania zakupów w strefach Zliczanie osób przebywajcych na terenie obiektu w tym dzieci, którym nie swydawane transpondery Moliwowyietlania informacji o zajtoci szafezliczanie iloci transponderów bdcych w uyciu i przedstawianie tej informacji w odniesienu do iloci szafek osobno dla kadej ze stref Kontrola dostu - POStve ESOK

11 POSitive SPA & Sport 11 POSitive SPA & Sport Kontrola Kasy POS uprawnienia dane o transakcjach Gabinety SPA Szatnia SPA & Sport Kort Sklep

12 12

13 13

14 RESTAURANT 14

15 InteliHotel 15

16 16 POSitive CRM

17 POSitive MMS. POSitive 17 POSitive MMS

18 blue pocket Platforma obsugi programów lojalnociowych blue pocket jest platform do tworzenia i zarzdzania programami lojalnociowymi, narzdziem dla dziaów sprzeday i marketingu. blue pocket Bezpatna aplikacja na smartfony 18 blue pocket Czym jest blue pocket? Blue pocket to bezpatna, mobilna aplikacja, dziki której uytkownicy mog przechowywa karty lojalnociowe i stempelkowe, kupony rabatowe oraz bilety w swoim smartfonie. Aplikacja posiada równie funkcj geolokalizacji, która okrela atrakcyjne promocje najbliej miejsca, w którym uytkownik przebywa ze swoim smartfonem. Udostniajc program lojalnociowy w aplikacji blue pocket, moesz by pewny, Twoi Klienci ju nigdy nie zostawi swojej karty w domu, dziki czemu bdskonni dokonywau Ciebie zakupów, liczc na dodatkowe korzyci. jesz kadorazowo po pobraniu przez uytkownika karty s do teriaem analitycznym. Istnieje równie moliwo zarzdzania kartami w ciowe, czy SMS. Zamieniajc plastikowe karty na elektroniczne nie tylko redukujesz koszty wykorzystujcej innowacyjne rozwizania. Co zyskujesz z blue pocket? Pozyskanie nowych Klientów Wiksza skutecznoprogramów lojalnociowych Wiksza satysfakcja Klientów Nowy kanapromocji produktów Moliwoprecyzyjnego mierzenia skutecznoci kanaów marketingowych Redukcja kosztów druku i kolportau plastikowych kart Mniejsze koszty promocji i reklamy Z blue pocket Tw PobieraTwojkart lojalnociowz listy kart udostnionych w aplikacji Skanowakod QR umieszczony w Twoim lokalu, który przesya im kart bezporednio i byskawicznie na telefon Przenieu posiadanplastikowkart do aplikacji blue pocket skanujc jej kod kreskowy lub wpisujc numer ck Przesyaswoim Klientom kupony rabatowe bezporednio na ich telefon Umoliwipobieranie kuponów za pomockodu QR skanowanego z wybranych przez Ciebie miejsc (standów w lokalu, ulotek, plakatów reklamowych czy reklam prasowych) UmoliwiKlientom pobieranie kuponów ze strony internetowej i portali spoecznociowych np. Facebook oraz polecanie kuponów znajomym InformowaKlientów znajdujcych si w okolicy Twojego lokalu o dostnych rabatach i aktualnych promocjach

19 Usugi informatyczne LSI Software Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierawa serwerów Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcj oprogramowania - w tym aktualizacj systemów, usugi konsultacyjne, usugi wdroeniowe, profesjonalny serwis i dzieraw serwerów. LSI Software Producent, integrator i generalny dostawca systemów informatycznych Zawsze aktualne oprogramowanie Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzaj wiele przydatnych funkcji i udogodnie. Aplikacje s aktualizowane i dostosowywane do zmian w przepisach fiskalnych i prawnych. Korzystanie z uugi opieki upgrade wej obnia cakowity koszt uytkowania oprogramowania i zwiksza komfort korzystania z systemów POSitive. Serwis systemu Profesjonalna obsuga serwisowa jest elementem utrzymania stabilnoci pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu Klienci maj dostp do usugi hot-line i darmowych szkole. Dzia podzielony jest na serwis oprogramowania i serwis techniczny (sprztowy). Usugi serwisowe s dostpne ca dob, przez cay rok. Pomoc serwisow moe take suy ogólnopolska sie Partnerów LSI Software. Opieka i nadzór - outsourcing IT Usugi opieki i nadzoru nad systemami polegaj na biecym wsparciu uytkowników oraz rozwizywaniu pojawiajcych si problemów. Powierzenie penej obsugi systemów informatycznych LSI Software, umoliwia rezygnacj z tworzenia dziu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz serwisantów. Wrwera Uruchomienie zaawansowanego systemu zarzdzania wymaga serwera, z którego zasobów i bazy danych bd korzysta wszyscy uytkownicy. Nie zawsze musi si to wiza z zakupem serwera. LSI Software oferuje kompleksow usug wynajcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbaj o bezpieczestwo danych oraz ich regularn archiwizacj. Dostp do serwerów i do oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie realizowany jest zdalnie poprzez Interneliwych konfiguracji i zakresu wykorzysta nia wynajtych serwerów jest nieograniczona, ale w wikszoci przypadków stopniu skupi si na swojej podstawowej dziaalnoci. Microsoft i LSI Software Microsoft jest najwikszym producentem oprogramowania na wiecie. Wspópraca midzy LSI Software a rm Microsoft odbywa si na zasadach umowy partnerskiej Gold Certi ed Partner. W zespole LSI Softwaw obsudze rodowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych re pracupecjalii posiady certyfikaty Microsoft, specjalizuy si MS SQL Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjalici maj dostp do narzdzi i zasobów jakimi dysponuj pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostp do szkole i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich najnowszych osigni tego producenta. Ma to znaczcy wpyw na zapewnienie wysokiej jakoci usug wiadczonych na rzecz naszych Klientów. LSI Software posiada kompetencj Independent Software Vendor (ISV) dajc dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych Microsoft SQL Server mona naby na bardzo korzystnych warunkach razem z oprogramowaniem LSI Software. Generalny wykonawca inwestycji informatycznych LSI Software jest generalnym wykonawc inwestycji informatycznych. Gwarantujemy odpowiednie tempo, nadzór i obnienie kosztów koordynacji prac. Odpowiadamy za prawidowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów informatycznych i teletechnicznych w firmach. Prace wykonywanepod klucz zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 19 Usugi LSI Software

20 20

21 Sprzt, wyposaenie i akcesoria Producent, dystrybutor sprztu i wyposaenia Firma LSI Software jest producentem, dystrybutorem sprztu i wyposaenia niezdnego w obiektach basenowych, sportowo-rekreacyjnych oraz SPA & Wellness. Szafki z HPL i przebieralnie Firma LSI Software jest dostawc wysokiej jakoci szafek basenowych wykonanych z laminatów HPL, odpornych na dziaanie wilgoci, podwyszonej temperatury, oraz chemii basenowej. Szafki wykonane z HPL wyrónia równie odpornona zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. W ofercie posiadamy szafki o standardowych wymiarach jak i szafki wykonywane pod indywidualne potrzeby i wymagania kubaturowe pomieszcze. Specjalizujemy si równie w dostarczaniu przebieralni oraz wszelkiej zabudowy z laminatów HPL. Tablice wyników i systemy pomiaru czasu. pomiaru czasu, przeznaczone do dyscyplin uprawianych na basenach wraz z tablicami wyników. Wykorzystujc nowoczesne technologie multimedialne, dostarczamy równie telebimy, jako form multimedialnego przekazu np. relacji sportowych, reklam itp. Bramki basenowe, tripody. Firma LSI Software dostarcza bramki tripod w obudowach ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy w warunkach basenowych, sterowane procesorem, przeznaczone do kontroli ruchu osobowego przy punktach kasowych, przejciach strefowych w aquaparkach i basenach, bramki ewakuacyjne, do przejtechnicznych. 21 Sprzt, wyposaenie i akcesoria Bramka basenowa Bramka tripod

22 Prestiowe nagrody Najnowsze technologie Nagrody dla sstemów LS Software Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla sstemów zarzdzania LSI Software Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjnoci 2011 za wkorzstanie innowajnch technologii w oferowanch produktach Nagroda Innowacja Handlu 2010 r. i 2012 r. Zte Medale Midzynarodowych Targów Poznaskich w 2006 r. za sstem zarzdzania dla sieci sprzeda detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za POSitive Hospitality Partnerzy technologiczni Posi ex Technology, dziaa od 1984 pocztkowo jako projektant i producent sprztu komputerowego. Od 1991 POS. Od tego czasu staa si jednm z liderów globalnego rnku terminali i akcesoriów dla punktów sprzeda.. Medale MERCURIUS GEDANENSIS na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla sstemów zarzdzania LSI Software Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. dla oprogramowania POSitive Hospitality Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii organizowanego przez nsttut Nowch Technologii w 2006, 2007, 2008, 2011 r. Wyrónienie i prawo do uywania tytuu ód Proponuje w 2005 r. za sstem zarzdzania dla sieci sprzeda POSitive Retail. Logic Controls - jest liderem rnku sstemów wpierajcch prac kuchni sstemu monitorów kuchennch Kitchen ispla Sstem. Przez ponad dwadziecia lat ist- zaawansowane technologicznie i prznoszce korzci. 22 LSI Software Long Range Systems, w skrócie LRS, jest amerkaskim producentem i liderem rnku innowajnch sstemów bezprzewodowch dla bran gastronomiczno-hotelar- wiele patentów zwizanch z technologiami bezprzewo- skonalania swoich rozwiza i tworzenia nowch, zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Posnet Polska - specjalizuje si w produkcji wsokiej nia dla punktów sprzeda dowolnej wielkoci. Posiada rozbudowansiedstrbucji i serwisu. Pagery.com.pl - polska witrna internetowa specjalizujca si w sstemach przwoawczch. Opisuje szereg mo- Fujitsu dostawc infrastruktur informatcznch oferujm pn gam innowajnch produktów T, obejmujcch ca zakres potrzeb przedsirstw i Klientów indwidualnch. Microsoft kadr programistów, wdroeniowców i serwisantów po- Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przspiesza to dziaanie naszch programów i zapewnia du elastczno wmian danch zarówno wewtrz sstemu jak i z aplikacjami zewntrznmi, tworzc tm samm zintegrowane wdajne rodowisko prac. pos24.pl - najwiksza internetowa platforma handlowa zajmujc si sprzeda specjalistcznego wosaenia informatcznego dla handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa. Zakup cadob!

23 ERP Large Scale Innovations 23

24 Jest wiele Olsztyn

Elektroniczny System Obsługi Klienta

Elektroniczny System Obsługi Klienta Elektroniczny System Obsługi Klienta Bastion ERP Financials 3 Elektroniczny System Obsługi Klienta Kontrola dostępu POSitive SPA&Sport str. 5 str. 11 str. 14 Monitory i multimedia BluePocket Usługi str.

Bardziej szczegółowo

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 1 HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 2 Historia 1994 Założenie firmy HANT w Murowanej Goślinie 1996 Biuro handlowe w Poznaniu 1997-99 HANT-najlepszy dystrybutor kas APOLLO

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PC-POS Program wspomagający sprzedaż

PC-POS Program wspomagający sprzedaż PC-POS Program wspomagający sprzedaż Najważniejsze cechy PC-POS 7 -program przeznaczony dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux PC-POS 7 posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Domowy Informatyk, Wirusy, Systemy, Odzysk danych

Domowy Informatyk, Wirusy, Systemy, Odzysk danych Domowy Informatyk, Wirusy, Systemy, Odzysk danych [Sprzedam] Pozostałe Witam, zaufa?o mi ju? wielu mieszka?ców miasta Gorzów Wielkopolski. Kolejne osoby trafiaj? do mnie przede wszystkim z polecenia zadowolonych

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Elastyczne po czenia - funkcjonalno, ergonomia oraz szerokie mo liwo ci instalacji

Elastyczne po czenia - funkcjonalno, ergonomia oraz szerokie mo liwo ci instalacji Elastyczne poczenia - funkcjonalno, ergonomia oraz szerokie moliwoci instalacji System K-class flex umoliwia dowoln kombinacj skadowych komponentów. Drukarki, ekrany dotykowe, terminale mona czy tworzc

Bardziej szczegółowo

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ bizneslink.pl ZWIĘKSZ OBROTY z nowoczesną platformą do zarządzania sprzedażą B2B Nowe funkcjonalności BiznesLink to nowoczesna platforma do zarządzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

BMC Software License Management

BMC Software License Management Piotr Gulbicki CompFort Meridian Polska Dlaczego Zarz!dzanie Licencjami? Wyzwania Ograniczona widoczno"# stanu zasobów Manualne zarz!dzanie i raportowanie zgodno"ci Brak informacji na temat stopnia wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl Twój komfort Twój zysk Nasza strategia zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza rednet Management Sp. z o.o., 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 nr. 129b tel.: +48 22 318 72

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S TWÓJ YOUR NIEZAWODNY RELIABLE PARTNER KVM INTERNATIONAL A/S Uniwersalno - Sowo kluczowe na dzisiaj - Dua gama produktów i szybki czas przezbrajania tworzy maksymalny zysk. KVM Firma Ogólnowiatowa Firma

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli

mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli mpensjonat Oprogramowanie dla : hoteli pensjonatów domów wczasowych hosteli Słowo wstępne Program mpensjonat istnieje na rynku polskim od dwóch lat. Od tego czasu przeszedł szereg modyfikacji, ulepszeń

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

GOTUJ SIĘ NA SUKCES OPROGRAMOWANIE SPRZĘT WDROŻENIA SZKOLENIA

GOTUJ SIĘ NA SUKCES OPROGRAMOWANIE SPRZĘT WDROŻENIA SZKOLENIA 101 Sp. z o.o. ul. Wschodnia 14 95-083 Kazimierz tel. +48 42 231 6 101 e-mail: info@dla-gastronomii.pl GOTUJ SIĘ NA SUKCES OPROGRAMOWANIE SPRZĘT WDROŻENIA SZKOLENIA Sprzęt, wyposażenie i personel to niezbędne

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo

Blue stop? warto się zatrzymać

Blue stop? warto się zatrzymać Blue stop. 1 warto się zatrzymać Pomożemy prowadzić profitowy biznes! Pomożemy wyróżnić się na tle konkurencji! Dołącz do nas! Przedstawiamy nowy zintegrowany program detaliczny dla Partnerów Sieci. Bo

Bardziej szczegółowo

MOJE BILETY. System biletowy w rękach organizatora

MOJE BILETY. System biletowy w rękach organizatora System biletowy w rękach organizatora POZNAJ kontroluj sprzedaż biletów, zarządzaj imprezami i promuj je! Moje Bilety () to system biletowy online, który umożliwia organizatorom imprez oraz zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS

ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS ESD IS multi-device 2Urządzenia 2Lata KL1941PCBDS KOD PRODUCENT GWARANCJA OEKSP5ISESD022F Kaspersky gwarancja normalna Informacje dodatkowe Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS http://www.serwisanci.com.pl biuro@serwisanci.com.pl -infolinia: 801 000 680, 22 349-99-06 1 Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe i marketingowe. Październik, 2016

Rozwiązania finansowe i marketingowe. Październik, 2016 Rozwiązania finansowe i marketingowe Październik, 2016 Współczesne portfele mobilne Zakupy i płatności Zarządzanie prywatnym budżetem e-bilety Przelewy i wspólne pokrywanie rachunków Usługi finansowe (kredyty,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BASENÓW HOTELOWYCH, WELLNSESS I SPA

ROZWIĄZANIA DLA BASENÓW HOTELOWYCH, WELLNSESS I SPA ROZWIĄZANIA DLA BASENÓW HOTELOWYCH, WELLNSESS I SPA Jeżeli napotykacie Paostwo jakiekolwiek problemy związane z obsługą gości hotelowego basenu czy SPA, nasze rozwiązania są idealną propozycją. Opis system

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. System Oprogramowania Kas Samoobsługowych HT-OTS

Karta produktu. System Oprogramowania Kas Samoobsługowych HT-OTS Karta produktu System Oprogramowania Kas Samoobsługowych HT-OTS Oprogramowanie systemu HT-OTS (Oprogramowanie Transakcji Samoobsługowych) to zestaw narzędzi programowych dedykowany do zarządzania procesem

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova5 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova5 szyta na miarę skalowalna System enova5 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Moje Bilety. System biletowy w rękach organizatora

Moje Bilety. System biletowy w rękach organizatora System biletowy w rękach organizatora kontroluj sprzedaż biletów, zarządzaj imprezami i promuj je! Moje Bilety () to system biletowy online, który umożliwia organizatorom imprez oraz zarządzającym klubami

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu. www.hafele.pl

DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu. www.hafele.pl DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu www.hafele.pl Co to jest dialock Häfele połączyło precyzję, najbardziej zaawansowaną technologię i nieustanne badania nad wytrzymałością i prawidłowością działania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365

POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 POS - system szybkiej sprzedaży dla enova365 Dokumentacja DRIT 1 1. Wstęp POS jest specjalnie dedykowanym dodatkiem spełniającym funkcję systemu kasowego typu POS (sprzedaż detaliczna) przeznaczonym dla

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś

ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś Ę Ę ń Ś Ę ń Ę ń ń ń Ż ń Ć Ś Ę ń Ę ń Ę ń Ę Ę ń Ę Ę Ę ń ÓĘ Ś Ś ń ń Ś Ę Ś Ż Ć Ź ń Ż 6, 7, 8. Warunkiem zarejestowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunkw okrelonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST ZENCARD.

CZYM JEST ZENCARD. CZYM JEST ZENCARD ZenCard to narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych pod indywidualne potrzeby Twojego biznesu, zintegrowane z terminalem płatniczym. Technologia ZenCard pozwala: Zrozumieć zachowania

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM Integral over IP FIRE ALARM Integral over IP Zdalne Zarządzanie - możliwości zastosowań zdalna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej (np. centralny system nadzoru, inżynier serwisu technicznego konserwatora

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER sklep@audiopioneer.pl www.audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 SONY BDP-S4200 ODTWARZACZ BLU-RAY USB 3D Producent: Sony Cena brutto: 339,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy

Oferta firmy. obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy Oferta firmy obsługa informatyczna przedsiębiorstw wdrożenia oprogramowania marketing internetowy Informacje ogólne Firma Komspec powstała w 2009 roku. Oferujemy szeroki zakres usług informatycznych, od

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo