Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert."

Transkrypt

1 Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Łód, dnia 22 lutego 2010 r. dotyczy: zintegrowanego systemu informatycznego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPLD /09, pn. Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzdzi ICT i wdroenie usług on-line,. I. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie lub dostawa oraz wdroenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajcego elektroniczn obsług klienta poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzdzi ICT. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1. Przebudow obecnej strony internetowej (www.adad.pl) do postaci interaktywnego portalu zawierajcego: e-sklep on-line, interaktywne konto klienta e-bok składajce si m.in. z: bazy wiedzy, pomocy technicznej, systemu obsługi zgłosze serwisowych, forum on-line, Systemu Zarzdzania Treci (CMS), umoliwiajcego wprowadzenie i edytowanie treci na stron internetow Dostarczenie platformy CRM Integracj e-sklepu, e-bok, CRM oraz programu do obsługi sprzeday Sage Symfonia Handel. 2. Wymagane cechy i funkcjonalno: 2.1. e-sklep on-line Aplikacja webowa portalu Adad.pl, Baza produktów (towarów oraz usług), towarami bd licencje na autorski produkt Puzzle/TaxPro, abonament, sprzt, aktualizacje oprogramowania. Klient ma moliwo zapoznania si z ofert firmy, cechami uytkowymi produktów, modułami z jakich si składaj, cenami, Konfiguracja i składanie zamówie wymagajce uprzedniego utworzenia konta klienta, Kreator ofert handlowych klient uzyskuje moliwo samodzielnego skonfigurowania interesujcego go produktu lub usługi wykorzystujc wszystkie dostpne moduły z bazy (parametry to ilo stanowisk, rodzaj modułu, okres abonamentu, itp.),

2 Koszyk on-line z kalkulatorem cenowym klient otrzymuje propozycj cenow w odpowiedzi na samodzielnie skonfigurowan ofert, w zalenoci od wybranych iloci stanowisk, wybranych modułów oraz okresu wanoci abonamentu, Moliwo dokonania e-płatnoci on-line za produkty zamówione w e-sklepie oraz znajdujce si w koszyku, Integracja składania ofert i przyjmowanych zamówie z programem obsługi sprzeday Sage Symfonia Handel, Podział realizacji zamówienia na etapy, ledzenie złoonego zamówienia i sprawdzanie jego statusu, Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia, Biuletyn towarowy dotyczcy dostpnych produktów oraz usług, Moduł towarów promowanych, Boksy reklamowe, Moduł nowoci i promocji, System mary i masowej modyfikacji cen, System statystyk towarowych, Moliwo dynamicznego generowania kategorii towarów, Moliwo dodawania produktów do wielu kategorii, Moliwo wizania produktów w zestawy lub grupy, System komentarzy do towarów, System zapyta on-line do towarów, Opracowanie szaty graficznej, Moliwo dodawania, zdj, filmów oraz plików do towaru, System ewidencji punktów lojalnociowych z moliwoci wymiany na towary promocyjne + baza towarów promocyjnych Interaktywne konto klienta e-bok Aplikacja webowa portalu Adad.pl, System logowania do portalu poprzez numer NIP oraz indywidualnie przydzielone hasło, Konto klienta sprzone z CRM oraz e-sklepem,

3 Moliwo tworzenia konta przez klienta po zatwierdzeniu owym lub po zatwierdzeniu przez operatora, Moliwo zakładania konta klienta przez operatora, Moliwo modyfikacji danych przez kontrahenta i operatora uwzgldniajca histori zmian, Udostpnianie usług bezpłatnych dostpnych dla wszystkich oraz usług o dostpnie warunkowym, Dostp do czci warunkowej dla klientów posiadajcych abonament, Cze z dostpem publicznym obejmuje: pliki (demo, instrukcje pdf, itp.), informacje i ogłoszenia kierowane do uytkowników Internetu, system aktywacji oprogramowania, Cz z dostpem warunkowym obejmuje: pliki aktualizacji, baz wiedzy, funkcjonalno moje pliki, system obsługi zgłosze serwisowych oraz wsparcie techniczne, Baza ogłosze skierowana do klientów (w czci bezpłatnej), Udostpnianie kontrahentowi (podgld) wystawionych dla niego faktur (pdf, xml), Informacja o stanie zobowiza klientów, w przypadku klientów z limitem kupieckim, Informacja o stanie zobowiza rozliczonych i nie rozliczonych, integracja rozrachunków z programem obsługi sprzeday Sage Symfonia Handel, Automatyczne powiadomienie em o zbliajcym si terminie upływu abonamentu, ustalanie iloci dni do koca okresu abonamentu, formularz zamówienia/ przedłuenia okresu obsługi, Warunkowe udostpnianie plików (aktualizacji posiadanych wersji oprogramowania), Udostpnianie procedury aktywacji (licencjonowania) programów po zakupie i opłaceniu produktu, Integracja konta uytkownika z kontem pocztowym załoonym na firmowych serwerach w domenach i Umoliwienie konfigurowania adresu konta pocztowego przez kontrahenta z podziałem na wyrónione grupy klientów i przypisanych im nazw domen (np. dla doradców podatkowych i biur rachunkowych), WebServis umoliwiajcy współprac z klientem w zakresie aktywacji, aktualizacji oraz komunikacji i przesyłania powiadomie - budowa kanałów RSS: a) publicznego typowy kanał RSS z news'ami zwizanymi z produktami lub firm, b) dostpu warunkowego w zakresie aktywacji (licencjonowania) umoliwiajcy klientowi pobranie kodu aktywacji,

4 c) dostpu warunkowego w zakresie aktualizacji, za pomoc którego klient z aktywnym abonamentem uzyskuje dostp do plików (aktualizacji oprogramowania, poprawki), d) kanał dostpu warunkowego w zakresie dostpu do bazy wiedzy (prawo działalnoci gospodarczej, podatki, prawo pracy i ubezpiecze społecznych itp.) Backup on-line baz danych programu TaxPro/Puzzle przeznaczony dla uytkowników oprogramowania, Moliwo dostpu przez klientów biura rachunkowego do wyników pracy biura rachunkowego przesłanych za porednictwem strony www, Moliwo zdalnego wprowadzania dokumentów, zwizanych z rejestrowanymi zdarzeniami gospodarczymi za porednictwem strony www, Opracowanie szaty graficznej Baza wiedzy on-line Cz systemu e-bok o dostpnie warunkowym, Warunkowy dostp do FAQ, Moliwo przeszukiwania, Zamieszczanie informacji rachunkowo-podatkowych (nt. dekretacji zdarze gospodarczych), Zamieszczanie informacji technicznych, Zamieszczanie zaawansowanej informacji technicznej dostpnej tylko dla konsultantów, 2.4. Pomoc techniczna on-line Cz systemu e-bok o dostpie warunkowym, Czat on-line w czasie rzeczywistym z obsług techniczn, Moliwo zdalnego przejcia ekranu komputera klienta przez obsług techniczn, 2.5. System obsługi zgłosze serwisowych Cz systemu e-bok o dostpie warunkowym, Zgłaszanie problemów okrelanych przez opis, identyfikacj sprztu i oprogramowania systemowego komputera, wersji zakupionego oprogramowania oraz umoliwienie przesłania plików, Udostpnianie informacji o zmianach statusu zgłoszenia oraz powiadamianie poprzez o zmianach statusu, Rejestrowanie uwag i sugestii dotyczcych rozwoju oprogramowania uzyskanych od uytkowników.

5 2.6. Forum on-line Aplikacja webowa portalu Adad.pl, Forum dostpne dla kadego uytkownika, Grupy tematów, Wtki, Posty, Poziomy dostpu do informacji (uytkownik, moderator), System moderowania informacji wprowadzonych przez uytkowników, Opracowanie szaty graficznej, 2.7. System CRM Aplikacja Windows obsługiwana przez pracowników Zamawiajcego, Dostp do danych: dane firm, kontakty, zdarzenia, korespondencja, pliki, projekty, Oparty na platformie bazodanowej SQL, Moliwo integracji z central telefoniczn SLICAN CCT 1668.EU, Budowa umoliwiajca modyfikacj struktury (dodawanie pól, zmian wygldu formularzy), Baza kontrahentów z kontem klienta uwzgldniajca podział na grupy (osoby fizyczne nie prowadzce działalnoci gospodarczej, przedsibiorcy, biura rachunkowe, partnerzy handlowi), Moliwo zakładania konta klienta przez operatora, Moliwo modyfikacji danych przez kontrahenta i operatora uwzgldniajca histori zmian (okresy obowizywania, dane historyczne, identyfikator osoby modyfikujcej dane), System ewidencji zlece i kontraktów, System definiowania i kontroli realizacji zlece, Baza szablonów procedur zwizanych z typami zlece, Dynamiczna baza zada zwizanych ze zleceniem, System planowania i podsumowywania wyników spotka oraz wdroe produktów oparty o kalendarz systemowy sprzony z systemem zlece, Baza dokumentów płatniczych powizanych z klientem,

6 Kalendarz systemowy z terminarzem dla pracowników powizany z baz sal konferencyjnych i pojazdów słubowych, Odwzorowanie struktury funkcjonowania firmy z podziałem na działy/ departamenty, System wizytówek pracowników, Dziennik korespondencji z systemem powizywania wiadomoci w wtki, Poczta systemowa, System statystyk, raportów i zestawie, Ewidencja stanu płatnoci faktur przez klienta, Baza dostawców z moliwoci dodawania ofert, System alertów i przypomnie pracowników, Rejestracja danych kontaktowych zwizanych z pobieranymi wersjami demonstracyjnymi oprogramowania, (rejestracja IP komputera?), Lista zakupionych przez kontrahenta produktów z informacj o dacie nabycia, numerze wersji, iloci stanowisk, zakresie modułów lub usług, parametrach abonamentu, ograniczeniach czasowych i innych, Moliwo zakładania konta uytkownika przez operatora, System uprawnie dostpu oparty o grupy uprawnie, Moliwo wysyłania e-biuletynu informacyjnego na listy adresowe, Baza informacji o kontaktach z klientem + systemu notatek, Opracowanie szaty graficznej, 2.8. System CMS Aplikacja webowa portalu Adad.pl, Główny serwis informacyjny Adad.pl oraz witryn produktowych: puzzle.pl, taxpro.pl, Obsługa MultiCMS raz dodana/modyfikowana tre widoczna jest w wielu miejscach portalu, Galeria on-line, Baza artykułów z systemem poziomów dostpu, Moduły publikacji WWW, Moduły aktualnoci WWW,

7 Moduł galerii on-line, Karty produktów, Formularz kontaktowy on-line, Mapa serwisu, Opracowanie szaty graficznej, Serwisy produktów generowane na zasadzie szablonów, Udostpnienie bazy wiedzy bdc czci portalu z artykułami autorskimi Integracja systemu CRM z programem obsługi sprzeday Integracja z Sage Symfonia Handel Premium, Integracja kartoteki kontrahentów, Integracja rozrachunków, szybki podgld stanu rozrachunków oraz pozwala na podgld dokumentów wystawionych kontrahentowi, Integracja kartoteki produktów Integracja esklepu on-line z programem obsługi sprzeday Integracja z Sage Symfonia Handel, Integracja składania ofert i przyjmowanych zamówie Integracja portalu ebok z z programem obsługi sprzeday Integracja z Sage Symfonia Handel, Integracja rozrachunków (podgld stanu zobowiza, rozliczonych i nie rozliczonych) Integracja portalu ebok z systemem CRM Integracja kartoteki kontrahentów Integracja platformy CRM z central telefoniczn SLICAN CCT 1668.EU Identyfikacja klienta poprzez identyfikacj numeru dzwonicego. Anna Podsiadło

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Chorzów, 13 luty 2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn.: Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Systemu Platforma Meblostyl B2B

Systemu Platforma Meblostyl B2B Oferta firmy neronit Sp. z o.o. dotycząca Systemu Platforma Meblostyl B2B dla Meblostyl Sp. z o.o. ul. Gospodarska 1, 51-503 Wrocław Katowice, 12 sierpień 2014 Szanowni Państwo neronit Sp. z o.o. Architekci

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: "Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.", nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00.

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: Wdrożenie platformy B2B w firmie Grupa Chorten Sp. z o.o., nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00. Białystok 18.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego systemu B2B w firmie Grupa Chorten sp. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo